PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : آموزش درس به درس گرامر زبان انگلیسی دبیرستان و پیش دانشگاهیAmirdb
25-08-2010, 21:01
با سلام
با کسب اجازه از مدیر انجمن زبان انگلیسی این تاپیک ایجاد شد.
در طول امسال بعضا مشاهده میکردم بعضی از دوستان دنبال مرجعی برای آموزش دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشند
و عدم دسترسی به منبع و دبیر خوب در این درس احساس ضعف میکردند
از امروز سعی میکنم به مرور از طریق وبلاگها و وب سایت ها که در طول این چند سال جمع کردم آموزش درس به درس زبان انگلیسی دبیرستان و پیش دانشگاهی را اینجا قرار دهم

با تشکر از Archi-girl

Amirdb
25-08-2010, 21:15
آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره كاربرد فعل كمكي couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره كاربرد had to مي باشد. در زير به شرح اين دو قسمت مي پردازيم.
1 – شما قبلاً با فعل كمكي can به معناي توانستن و اجازه داشتن آشنا شده ايد. فعل كمكي can را همراه not به صورت كامل و يا شكل مخفف آن cant جهت منفي كردن به كار مي برند.


I can speak English.
‌من مي توانم انگليسي صحبت كنم

I cant speak English.

من نمي توانم انگليسي صحبت كنم (حالت منفي )
2 – گذشته فعل كمكي can ، فعل كمكي could مي باشد. فعل كمكي could را همراه not به صورت كامل و يا شكل مخفف آن couldn’t جهت منفي كردن به كار مي برند.I could speak English last year.


من پارسال مي توانستم انگليسي صحبت كنمI couldn’t speak English last year.

من پارسال نمي توانستم انگليسي صحبت كنم (حالت منفي )
3 – براي سؤالي ساختن با could، بايد could را به ابتداي جمله بياوريم.

آيا شما پارسال مي توانستيد انگليسي صحبت كنيد؟ (حالت سؤالي)


Could you speak English last year?[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Amirdb
25-08-2010, 21:32
آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و كاربرد should در جملات انگليسي مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
شما قبلاً با It به معناي «آن» يا «او» به عنوان ضمير آشنا شده ايد. اكنون در اين درس مي بينيد كه It مي تواند به عنوان فاعل جمله به كار رود. مانند


روز سردی است It is a cold day
چیدن گل کار مشکلی است It is hard to pick the flower


It همراه مشتقات فعل be و يك عبارت اسمي ، يك صفت يا يك فعل مانند rain، snow و غيره به كار مي رود. به چند مثال توجه كنيد.


خیلی دیر شده است It isn't very late
باران می بارد It is raining
ساعت 5 است It is 5 o'clock
یاد گرفتن انگلیسی کار آسانی است It is easy to learn Englishدقت كنيد كه در اين جمله ها It‌معناي واقعي ندارد و فقط براي اين به كار مي رود كه جاي فاعل را در جمله پر كند. بنابراين آن را معني نمي كنيم. مانند

وقت ناهار است It is time for lunch


براي معني كردن جمله فوق نمي گوييم «آن وقت ناهار است» بلكه مي گوييم «وقت ناهار است»


شما در درس قبل با فعل ( must = بايد) آشنا شديد. در اين درس با فعل كمكي should به معناي بايستن نيز اشنا مي شويد. Should معناي بايستن و اجبار را مي رساند ولي مثل فعل must به معناي جبر و قانون نيست بلكه يك وظيفه اخلاقي را مي رساند . يا كاري كه اگر انجام شود بهتر است. به عبارت ديگر sould , must هر دو به معناي «بايد» هستند. ولي should از must‌ ضعيف تر است.


او باید امشب مطالعه کند He should study tonightبعد از فعل كمكي should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) به كار مي رود.


او امروز بيمار است. او بايد در رختخواب بماند. She is sick today. She should stay in bedبراي سؤالي ساختن با should بايد should را به اول جمله بياوريم

آيا او بايد امشب مطالعه كند؟should he study tonight


براي منفي ساختن از should not و يا مخفف آن shouldn't ‌استفاده مي كنيم.

آنها نبايد كلاس را ترك كنند.They shouldn't leave the class

Amirdb
25-08-2010, 22:00
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی اول دبیرستان

گرامر يا دستور زبان اين درس شامل دو قسمت است. ابتدا صفت مقايسه (برابري) و سپس صفت تفضيلي بيان مي شود كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
شما مي دانيد كه صفت كلمه اي است كه بر سر اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند.

او دختر قد بلندي است she is a tall girl


مي توان چيزها يا انسان ها را از نظر داشتن يك صفت با هم مقايسه كرد. اگر دو چيز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم يكسان باشند براي بيان آن، صفت مورد نظر را بين دو كلمه (as ….. as) قرار مي دهيم . مانند :


مينا به بلند قدي مريم است. (مينا هم قد مريم است) Mina is as tall as maryam
اين اتومبيل به گراني آن اتومبيل است This car is as expensive as that car
علي به پيري من است . (علي همسن حسن است) Ali is as old as Hassan


اگر دو چيز را از لحاظ داشتن صفتي با هم مقايسه كنيم و يكي از آنها صفت مورد نظر را بيش از ديگري داشته باشد،‌براي بيان آن از صفت تفضيلي ( يا صفت برتر) استفاده مي كنيم. براي ساختن صفت تفضيلي به صفت مورد نظر پسوند er‌ را اضافه مي كنيم و پس از آن (از = than) را مي آوريم.

مري قدبلندتر از هلن است. Mary is taller than Helen
اين خانه جديدتر از آن خانه است This house is newer than that house
هنري جوان تر از جان استHenry is younger than John


پسوند er براي صفاتي به كار مي رود كه يك سيلابي هستند مانند tall , fast, old, young, long, short‌ و غيره .

همچنين پسوند er براي بعضي صفات دو سيلابي كه به y ختم مي شوند نيز به كار مي رود مانند easy,pretty,heavy,busy و غيره .

Amirdb
26-08-2010, 00:10
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره صفت عالي يا صفت برترين مي باشد. همچنين در اين درس مي آموزيد كه چگونه با صفت هاي چند سيلابي ، صفت برتر و صفت برترين بسازيد. سپس با صفات استثنا آشنا مي شويد.

صفت عالي يا صفت برترين، برتري يك چيز را بر مجموع چيزها بيان مي كند. علامت صفت عالي، حرف تعريف معين the مي باشد. براي ساختن صفت عالي ، پسوند est را به صفت مورد نظر ( صفت يك سيلابي و يا دو سيلابي كه يك سيلابش خفيف باشد) اضفاه مي كنيم و قبل از آن حرف the را مي آوريم. مانند :او قد بلندترين دختر در كلاس است.She is the tallest girl in the class
اين كتاب بزرگترين كتاب در كتابخانه است.This book is the largest book in the library
مينا جوان ترين دختر در خانواده است. Mina is the youngest girl in our family


صفت هاي چند سيلابي مانند beautiful , important , famous, useful. و .... پسوند er, est نمي گيرند. براي ساختن صفت برتر و صفت برترين از اين صفات بايد قبل از آنها more ( براي صفت برتر) most (براي صفت برترين) بياوريم.


این كتاب از آن كتاب مفيدتر است.This book is more useful than that book
اين اتومبيل از آن اتوميبل گران تر است.This car is more expensive than that car
اين كتاب مفيدترين كتاب در كتابخانه است. This book is the most useful book in the library
اين اتومبيل ، گران ترين اتومبيل در شهر ماست.This car is the most expensive car in our townصفات استثنا يا صفات بي قاعده، صفاتي هستند كه شكل تفضيلي و عالي آنها تابع قواعد گفته شده فوق نيست ( يعني پسوند er, est نمي گيرند و قبل از آن ها نيز more يا most نمي آيد) اين صفات خودشان شكل تفضيلي و عالي خاص دارند كه بايستي از حفظ شوند. شما در زير با چند نمونه از صفات استثنا آشنا مي شويد :
صفت مطلق:خوب = good/بد = bad/زياد = much/many
صفت تفضيلي(برتر):بهتر = better/بدتر = worse/بيشتر = more
صفت عالي(برترين):بهترين = best/بدترين = worst/بيشترين = most

Amirdb
26-08-2010, 00:27
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره «ترتيب قرار گرفتن قيدها در جملات انگليسي» مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
به ساختار جمله در انگليسي و محل قرار گرفتن اجزاء جمله دقت كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد كه در آنها اجزاء جمله مشخص شده است. به ترتيب قرار گرفتن قيدها دقت كنيد ؛ ابتدا قيد حالت، و سپس قيد مكان و قيد زمان آمده است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


قيدهاي تكرار مانند usually, often, never, always و ... بعد از فاعل مي آيند. مانند :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Amirdb
26-08-2010, 00:54
آموزش گرامر درس ششم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره question tag مي باشد، كه در زير به شرح آن مي پردازيم

question tag يك دنبال سؤالي است كه به آخر يك عبارت اضافه مي شود. براي ساختن اين دنبال سؤالي از افعال كمكي بهره مي گيريم. اگر جمله مثبت باشد. دنبال سؤالي منفي خواهد بود و اگر جمله منفي باشد دنباله سؤالي مثبت خواهد بود. فاعل دنبال سؤالي يك ضمير است. مانند :


شما معلم هستيد، مگر نه ؟You are a teacher , aren't you
آنها در تهران زندگي مي كنند، مگرنه؟They live a Tehran , don't they
آنها در يك كارخانه كار مي كردند، مگرنه؟ They worked in a factory, didn't they
او مي تواند انگليسي صحبت كند،‌مگرنه ؟ She can speak English, cant she

همانطور كه ملاحظه مي كنيد دنباله سؤالي همواره «مگرنه» يا «اينطورنيست» ترجمه مي شود.
اگر جمله با اسم شروع شود در دنباله سؤالي از ضمير مربوط به آن استفاده مي شود: مانند :


علي در يك كتابخانه كار مي كند، مگر نه ؟Ali works in a library, doesn't heاگرجمله با this يا that شروع شود در دنبال سؤالي از ضمير مربوط به آن يعني It استفاده مي شود. مانند :


آن خانه شما است مگرنه ؟ That is your house, isn't it<FONT color=#000099><FONT size=2>اگر جمله با these يا those شروع شود، در دنباله سؤالي از ضمير مربوط به آن يعني they ‌استفاده مي شود. ما%

Amirdb
26-08-2010, 00:59
آموزش گرامر درس هفتم زبان انگلیسی اول دبیرستان

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره كاربرد حرف ربط that(كه)، در جملات انگليسي است كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
به جملات زير توجه كنيد :

من مي دانم كه زمستان دارد مي آيد.I know that winter is coming
من اميدوارم كه شما در امتحانتان موفق شويد.I hope that you succeed in your exam
من فكر مي كنم كه شما مي توانيد آن را به راحتي انجام دهيد. I think that you can do it easilyدر اين جملات از حرف ربط that = كه استفاده شده است. به that و عبارتي كه پس از آن مي آيد يك that clause مي گويند. معمولاً بعد از فعل هاي think= فكر كردن، Know = دانستن، believe= اعتقاد داشتن، guess= حدس زدن ، و hope‌= اميدوار بودن ، از حرف ربط that‌ = كه استفاده مي شود.
That clause را مي توان به عنوان يك مفعول مستقيم است.
كلمه that= كه، معمولاً در محاوره و حالت غيررسمي به كار نمي رود. اما در فرم رسمي و مكاتبات ،حذف نمي شود.

Amirdb
26-08-2010, 01:49
آموزش گرامر درس هشتم زبان انگلیسی اول دبیرستان
گرامر يا دستور زبان اين درس درباره فعل مجهول مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
شما قبلاً با فعل معلوم و مجهول و تعريف آن آشنا شده ايد. مي دانيد كه فعل معلوم فعلي است كه فاعل آن معلوم و مشخص است و در آغاز جمله و سر جاي خودش قرار دارد. مانند :

علي هر هفته اتومبيل را مي شويد Ali washes the car every week


فاعل اين جمله Ali است و مفعول آن the car مي باشد.
فاعل مجهول فعلي است كه فاعل آن مشخص نيست و يا مهم نيست كه فعل توسط چه كسي انجام شده است. مانند :

اتومبيل هر هفته شسته مي شود The car is washed every week

در اينجا معلوم نيست كه چه كسي اتومبيل را مي شويد و يا اينكه براي گوينده مهم نيست كه فاعل چه كسي است .
در مثال هاي بالا ملاحظه مي كنيد كه براي ساختن جمله مجهول مفعول جمله معلوم را به آغاز جمله مي آوريم و سپس فعل مجهول را مي نويسيم. فعل مجهول از دو قسمت تشكيل مي شود. قسمت اول از مشتقات فعل be و قسمت دوم آن p.p (يعني قسمت سوم فعل) مي باشد. مانند:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

براي ساخت فعل مجهول در زمانهاي مختلف به صورت زير عمل مي كنيم :
حال ساده مجهول = am / is / are + p.p
گذشته ساده مجهول = ‌was / were / + p.p
آينده ساده مجهول = will be + p.p
از افعال كمكي ديگر مانند should, must, may, can و ... هم مي توان در ساخت فعل مجهول استفاده كرد. مانند :

اتومبيل بايد هر هفته شسته شود The car must be washed every week

Amirdb
26-08-2010, 02:12
آموزش گرامر درس نهم (آخر) زبان انگلیسی اول دبیرستان
دستور زبان يا گرامر اين درس درباره زمان«حال كامل»( يا ماضي نقلي) مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
زمان حال كامل (ماضي نقلي) در مورد عملي به كار مي رود كه در گذشته شروع شده و آثار آن باقي است. در فارسي به آن ماضي نقلي و در انگليسي به آن present perfect (حال كامل) مي گويند.


من شام خودم را خورده ام I have eaten my dinner
او آشپزخانه را تميز كرده استshe has cleaned the kitchen


فعل حال كامل از have / has و قسمت سوم فعل ساخته مي شود


P.P ‌قسمت سوم يا - گذشته فعل با قاعده Clean – cleaned – cleaned
p.p قسمت سوم با - گذشته - فعل بي قاعده Eat – ate – eaten


براي بيان طول عمل در زمان گذشته تا حال از كلمه for و براي بيان زمان شروع عمل در گذشته از since استفاده مي شود.

براي ساخت حال كامل منفي از have not / has not و قسمت سوم فعل استفاده مي شود. مانند :

آنها اتاق را تميز نكرده اند They have not cleaned the room


براي ساخت حال كامل سؤالي بايد have/ has را به ابتداي جمله بياوريم. مانند:

آيا شما شامت را خورده اي ؟Have you eaten your dinner

Amirdb
26-08-2010, 03:47
خوب کمتر از یک ماه دیگه مهر ماه هم از راه میرسه و در پی اون بازگشایی مدارس.
همان طور که ملاحظه کردید تا اینجای تاپیک سعی کردم تمامی نکات مربوط به تک تک دروس سال اول دبیرستان را وارد تاپیک کنم.
نکات گرامری مربوط به سال دوم و سوم دبیرستان هم تا پایان هفته(طی این دو روز) ارسال خواهم کرد.
نکات کنکوری مربوط به تک تک دروس پیش دانشگاهی هم طی چند روز آینده به سایت اضافه خواهد شد.
با امید به این که با بازگشایی مدارس مطالب ارسالی مفید واقع شده و از آن استفاده شود و اینکه این تاپیک مرجع خوبی برای دانش آموزان عزیز باشه.
در صورتی که دوستان در موردی خاص سوال یا نکته مبهمی برایشان وجود داشت میتوانند با پیغام خصوصی به بنده تا جایی که از من بر میاد وبلد باشم خوشحال میشم مشکلشون رو حل کنم.
با آرزوی موفقیت و پیروزی برای تمامی دانش آموزان محترم و داوطلبان کنکور گرامی.
موفق وپیروز باشید:11:

Amirdb
26-08-2010, 16:03
آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان يا گرامر اين درس درباره ماضي بعيد (گذشته كامل) مي باشد. به اين زمان، در انگليسي past perfect tense گفته مي شود
زمان ماضي بعيد براي عملي به كار برده مي شود كه در گذشته قبل از عمل ديگري انجام شده است. مثلاً من قبل از اينكه به رختخواب روم يك ساندويچ خورده بودم. (هر دو عمل رفتن به رختخواب و خوردن ساندويچ در گذشته انجام شده است ولي خوردن ساندويچ قبل از رفتن به رختخواب صورت گرفته است)
فرمول اين زمان به صورت had +pp مي باشد. يعني از فعل had به اضافه قسمت سوم فعل، براي فعل ماضي بعيد استفاده مي كنيم.


I had eaten a sandwich before I went to bedبراي سؤالي اين زمان از فعل كمكي had‌ استفاده مي كنيم


Had you eaten a sandwich before you went to bed؟براي منفي اين زمان از فعل كمكي had not ‌ استفاده مي كنيم.

I had not eaten a sandwich befor I went to bedفعل گذشته كامل در چه مواردي به كار مي رود؟
الف) هر گاه در جمله مركب، حرف اضافه before( قبل از) يا after( بعد از) همراه يك فعل گذشته ساده وجودداشته باشد، از فعل گذشته كامل استفاده مي شود. مانند :

She had turned off the T.v before she went tobedShe ate her lunch after she had washed her handsهر گاه در جمله قيد befor(قبلاً) و يا previously (قبلاً) وجود داشته باشد، فعل به صورت گذشته كامل به كار مي رود. مانند :

I had seen this film before
I had cleaned this room previouslyهر گاه در جمله مركب by the time‌(وقتي كه ) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، زمان گذشته كامل كاربرد دارد. مانند :

I had cleaned this room by the time you arrivedهر گاه در جمله مركب، as soon as‌ (به محض اينكه) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، گذشته كامل كاربرد دارد . مانند :

I went to visit her as soon as I had known she was illهر گاه در جمله مركب already‌ (قبلاً) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد فعل گذشته كامل به كار مي رود.
He had already learned English when he went to England


او وقتي كه به انگليس رفت تقريباً انگليسي را ياد گرفته بود. توضيح آنكه كلمه already معمولاً had, pp مي آيد.


از قيد زمان و حرف اضافه ( مدت زمان+ for) نيز همراه فعل ماضي بعيد استفاده مي شود.
I hadn’t been in Tehran for six months when I arrivedگاهي هيچ يك از مطالبي كه در بالا گفته شد، در جمله ديده نمي شود و ما از معني جمله متوجه مي شويم كه در گذشته عملي قبل از عمل ديگر انجام شده است و بايد فعل گذشته كامل به كار ببريم.

Amirdb
26-08-2010, 16:10
آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره كاربرد Any, No در جملات انگليسي مي باشد. همچنين در اين درس با ضماير ملكي آشنا مي شويد.
any به معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات منفي يا سؤالي انگليسي به كار مي رود. (كاربرد any در حالت منفي)

I have not any friends in this city
Have you any friends in this city?


no به معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات مثبت بر سر اسم مي آيد و حالت منفي به جمله مي دهد.

I have no friends in this city


همانطور كه ملاحظه مي كنيد any , no معناي يكساني در اين درس دارند. هر دو no , any بر سر اسم مي آيند.

any , no هم بر سر اسامي قابل شمارش مي آيند و هم بر سر اسامي غيرقابل شمارش مي آيند.


I have nt any money today
I havent no money today
I haven t any books here
I haven t no books here


كلمه some به معناي (مقداري – تعدادي) در جمله هاي مثبت به كار مي رود. Some بر سر همه اسم هاي قابل شمارش و غيرقابل شمارش و همچنين اسم هاي مفرد و جمع مي تواند بيايد. اكنون به چند مثال ديگر توجه كنيد.

Is there any sugar in your cup? Yes, there is some sugar in my cup
Are there any cars in the street? Yes, there are some cars in the street
Is there any water in the glass? No, there isn’t any water in the glass
Are there any students in the class? No,there are no students in the class

Amirdb
26-08-2010, 16:20
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان اين درس درباره ضماير و قيدهاي موصولي (Relative prononuns) مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
كلمات who (چه كسي) ، whom‌(چه كسي را) ، which( كدام) ،whose( مال چه كسي) هر گاه در اول جمله بيايند، سؤال مي سازند مانند :

Who is your teacher?
Whom do you see in this picture?
Which chanel are watching?
Whose car is it ?


اما هنگامي كه اين كلمات در ميان جمله مي آيند، نقش يك اتصال دهنده را دارند و ضمير موصولي ناميده مي شوند، زيرا اتصال دهنده فاعل به فعل يا فاعل به مفعول يا چيزي به انسان هستند. به مثال هاي زير توجه كنيد:


The girl who won the game is my sister
I have eaten the cake which you made for me
I am doing the test which my teacher gave meبه جاي قيدهاي موصولي which , whom, who مي توان از حرف ربط that به معناي (كه) استفاده كرد.
هر گاه ضماير موصولي، نقش مفعولي داشته باشند، يعني در جمله پس از آنها فاعل داشته باشيم، مي توانيم ضمير موصولي را حذف كنيم و جمله معني و گرامر صحيح است. مانند :


The shirt (which / that)you bought was very expensive
The shirt you bought was very expensive


ملاحظه مي كنيد كه پس از ضمير موصولي، فاعل داريم بنابراين مي توانيم ضمير موصولي را حذف كنيم.

Amirdb
26-08-2010, 18:04
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
در بخش دستور زبان اين درس ابتدا دو موضوع گرامري خوانده شده در گذشته را يادآوري مي كنيم.
سپس درباره رابطه دو فعل پشت سر هم در جمله انگليسي و درباره توصيف كننده هاي اسمي (اسامي مركب) مطالبي را بيان مي كنيم.


در جمله انگليسي پس از فعل كمكي يا مُدال ، فعل اصلي به صورت «مصدر بدون to» مي آيد. مانند :


I should clean my room tonight
She can speak English well
He must go to school today

همانطور كه در مثالهاي بالا مي بينيد حتي اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد باز هم فعل هيچ دنباله اي نمي گيرد و به صورت «مصدر بدون to» است.
حرف ربط that به معناي (كه) يك اتصال دهنده است كه مي تواند در جمله انگليسي به دنبال فاعل و فعل جمله اول بيايد و جمله دوم را به جمله اول متصل كند. حرف that را مي توان حذف كرد و معناي جمله و گرامر آن صحيح است.


I knew (that) you had passed the test
She thinks (that) they will come tomorrow
I think (that) Betty knows the address


هر گاه افعال زير در جمله بيايند، فعل ديگري كه پس ازآنها مي آيد بايد به صورت «مصدر بدون to»
باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اكنون به چند مثال توجه كنيد

I want to go to bed early tonight
She was planning to travel to Paris
I forget to study physics last night
I prefer to stay here tonight
have decided to fix the car by myselfدر قسمت دوم گرامر اين درس كاربرد اسامي مركب توضيح داده شده است. اسم مركب از دو كلمه تشكيل مي شود كه يك اسم ، اسم ديگر را توصيف يا تعريف مي كند، مانند:

She is a chemistry teacher
I like spring flowers
They are night workers


در مثال هاي بالا كلمه هاي chemistry ، spring و night اسمهاي اول هستند كه اسم هاي دوم يعني teacher, flowers , workers را توصيف مي كنند. بنابراين اسم اولي، اسم دومي را توصيف مي كند و براي آن كار يك صفت را انجام مي دهد. اين اسم صفت گونه هميشه «مفرد» است اما اسم دوم ممكن است مفرد يا جمع باشد.
در اسامي مركب، اسم صفت گونه (اسم اول) اسم دوم رااز جهت ساختار، موقعيت مكاني، موقعيت زماني يا شيء توصيف مي كند . مانند :

A stone bridge
A mountain plant
A night class
A shoe store

Amirdb
26-08-2010, 23:40
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره كاربرد حرف تعريف the در انگليسي و سؤالاتي است كه با كلمات who, what ساخته مي شوند.

هر گاه اسمي براي شنونده آشنا (معين) باشد درجمله انگليسي بر سر آن از حرف تعريف the استفاده مي شود مانند :


Give me the bag pleaseكه در اينجا كيف براي شنونده آشنا است يعني شنونده مي داند كه منظور گوينده كدام كيف است.


I saw the boy yesterday


شنونده مي داند كه كدام پسر مورد بحث است.

I saw a boy yesterday


شنونده نمي داند كه كدام پسر مورد بحث است.

حرف تعريف the همچنين قبل از صفات عالي، قبل ازاسامي اجرام آسماني ، قبل از نام آسمان و فضا، قبل از نام اقيانوس ها و درياها و رودخانه ها و خليج ها و سلسله كوهها نيز به كار مي رود.
حرف تعريف the در موارد زير نيز به كار مي رود:

قبل از دو اسم كه مضاف و مضاف اليه واقع شوند مانند :

The legs of the table


قبل از اسمي كه بيانگر طبقه اي باشد مانند :

The students


قبل از صفت كه معرف يك طبقه باشد مانند :

The young


قبل از اسامي كتب مذهبي

The Koran


هر گاه اسم در نظر شنونده ناآشنا باشد، بر سر آن از حرف تعريف a يا an استفاده مي شود.

A man /An egg


حرف تعريف a را معمولاً به عنوان عدد «يك» بر سر اسم به كار نمي بريم و اگر منظور بيان كردن رقم و عدد باشد از كلمه one استفاده مي شود. a فقط براي بيان ناآشنايي به كار مي رود.
كلمه who به معناي (چه كسي) كلمه و قيد استفهامي است كه جانشين نام انسان است و بر سر جمله قرار مي گيرد مانند :

Ali helps me
who helps me?


پس از كلمه who (چه كسي) به فعل كمكي نيازي نيست و اگر فعل كمكي بياوريم مانند : چه كسي (واقعاً) به من كمك مي كند؟

who does help me ?


حالت فشار و تأكيد در جمله به وجود مي آيد. مثلاً در مثال بالا گوينده تأكيد و اصرار مي كند كه بداند چه كسي به او كمك مي كند. اكنون به يك مثال ديگر توجه كنيد : علي ديشب اينجا ماند .

Ali stayed here last night
Who stayed here last night?
Who did stay here last night?كلمه what به معناي (چه چيزي) نيز بر سر جمله قرار مي گيرد و جمله سؤالي مي شود. در اينجا هم نيازي به فعل كمكي نيست زيرا كلمه what نايب فاعل مي شود و اگر فعل كمكي بياوريم در اين صورت جمله غلط نيست اما حالت اصرار و تأكيد به جمله داده مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

What grows in Iran?
What does grow in Iran?
What does she do in the office?
What is she doing there?

Amirdb
27-08-2010, 00:51
آموزش گرامر درس ششم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان يا گرامر اين درس از دو قسمت تشكيل شده است. بخش اول آن راجع به If clause (جمله شرطي) است و بخش دوم آن درباره ضماير تأكيدي و انعكاسي به نام self pronouns مي باشد كه در زير شرح داده مي شوند.

جمله شرطي جمله اي است كه از دو قسمت تشكيل شده است: قسمت شرط كه كلمه if به معناي (اگر) در آن است. و قسمت ديگر كه جواب شرط است، كامل كننده مفهوم جمله شرطي مي باشد.

If you study hard , you will pass the exam


اگر قسمت شرط اول بيايد و پس از آن جواب شرط بيايد بين آنها بايد حتماً كاما قرار بگيرد. اما اگر اول جواب شرط بيايد و پس از آن قسمت شرط بيايد نيازي به كاما نيست. از لحاظ گرامري و ازلحاظ معني هر دو حالت صحيح است.

If you study hard, you will pass the exam
You will pass the exam if you study hard


جمله شرطي در انگليسي سه نوع است، شما در اين درس با جمله شرطي نوع اول آشنا مي شويد. فرمول شرطي نوع اول به صورت زير است :
If + فاعل + زمان حال ساده …..+ فاعل+ زمان آينده ….. طبق فرمول بالا زمان قسمت شرط جمله شرطي نوع اول «زمان حال ساده» و جواب شرط «آينده ساده» مي باشد، مانند :

If I see him, I will tell him the truth
If she comes late , I will punish her
I will go to see my friend if I finish my homework soon
You will get there in time if you take a taxi


جمله شرطي با قسمت «جواب شرطي» آن سؤالي مي شود مانند :

Will you get there in time if you take a taxi?
If you see him, will you tell him the truth?


ضماير تأكيد و انعكاسي در انگليسي به شرح زير هستند:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر اين ضماير در جمله بلافاصله بعد از فاعل يا مفعول بدون حرف اضافه اي به كار روند، «تأكيدي» هستند مانند :

she herself went to school yesterday
I cleaned the room myself yesterday
I bought it itself from the store


اما اگر اين ضمايردر جمله بلافاصله بعد از فعل اصلي و يا همراه با يكي از حروف to,by,for پس از مفعول جمله بيايند «انعكاسي» هستند زيرا عمل فاعل روي خودش انجام مي شود مانند :

I hurt myself
She made some tea for herself
I fixed the car by myself

Amirdb
27-08-2010, 01:00
آموزش گرامر درس هفتم(آخر) زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره جمله شرطي نوع دوم است كه در زير به شرح آن مي پردازيم:
در درس قبل با جمله شرطي نوع اول آشنا شديد و ياد گرفتيد كه جمله شرطي از دو قسمت تشكيل مي شود. قسمت اول «قسمت شرط» نام دارد كه كلمه If به معناي «اگر» در آن است و قسمت دوم «جواب شرط» است كه معناي جمله شرطي را كامل مي كند. مانند:

If you study hard, you will pass the exam


در شرطي نوع اول فعل قسمت شرط «حال ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آينده ساده» مي باشد شرطي نوع اول واقعي و امكان پذير است.

در شرطي نوع دوم فعل قسمت شرط «گذشته ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آينده ساده در گذشته» است . مانند :

If you studied hard, you would pass the exam


شرطي نوع دوم غيرواقعي و محتمل است.

شرطي نوع اول و دوم را با قسمت «جواب شرط» سؤالي مي كنيم. (قسمت شرطي هرگز سؤالي نمي شود) مانند :

Where would you work if you were a professer?

پس فرمول شرطي نوع دوم به صورت زير است

If + فاعل+ زمان گذشته ساده ….. +فاعل + زمان اينده در گذشته + ….
If you were here, I would cook dinner for you
If I were a doctor, I would cure these sick people
I would be very happy if you were here
If I were you, I would work in this company

Amirdb
27-08-2010, 16:14
خوب تا اینجای کار نکات گرامری اول ودوم دبیرستان قرار دادم و طی پست های بعدی هم نکات سال سوم قرار میدم
این موقع از سال فکر نکنم چندان مورد توجه باشه
اما امیدوارم تا حدودا یک ماه دیگه وبازگشایی مدارس این تاپیک منبع خوبی برای دانش آموزان عزیز باشه
موفق باشید

Amirdb
27-08-2010, 16:24
اینم پست هم برای تنوع در تاپیک::20:
A man was praying to god
مردی داشت دعا میکرد...
He said, "God?"
او گفت: خدایا
God responded, "Yes?"
خدا جواب داد: بله
And the Guy said, "Can I ask a question?"
و مرد پرسید: میتونم یه سوال بپرسم؟
"Go right ahead", God said.
خدا جواب داد: بفرما
"God, what is a million years to you?"
خدایا،یک میلیون سال در نظرت چقدره؟
God said, "A million years to me is only a second."
خدا گفت: یک میلیون سال در نظر من یک ثانیه هست.
The man wondered.
مرد شگفت زده شد.
Then he asked, "God, what is a million dollars worth to you?"
بعد پرسید: خدایا یک میلیون دلار در نظرت چقدره؟
God said, "A million dollars to me is a penny."
خدا جواب داد: یک میلیون دلار به نظرم یک پنی* است.
So the man said, "God can I have a penny?"
پس مرد گفت: خدایا ، آیا میتونم یک پنی داشته باشم؟
And God cheerfully said,
و خدا با خوشروئی گفت،
"Sure!...... .just wait a second."
حتما!.....فقط یک ثانیه صبر کن.

Amirdb
27-08-2010, 16:32
آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)
به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
يك Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.

اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

I don’t know when she left home
I don’t know who types the letters
She knows whom I met yesterday
They know where I liveهمانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند.


كاربرد be going to
فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
فعل be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:

I am going to stay here to night
She is going to write a letter tomorrow
He is going to wash his car
We are going to have the diner in a restaurant to night
I usually go to school by bus but today I am going to go by taxiمشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.

Amirdb
27-08-2010, 16:40
آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی سوم دبیرستان

کاربرد For در جمله

be+ adjective+ for+object + infinitive
(مصدرباto+مفعول+for+صفت+فعلbe)به جملات زير توجه كنيد

It is hard to believe this story
It is hard for me to believe this story
It is necessary to have an end
It is necessary for us to have an end
It is not easy to answer these questions
It is not easy for him to answer these questions
It is difficult to learn English
It is difficult for mary to learn English
همانطور كه ملاحظه مي كنيد در هر مورد، در جمله اول در مورد عملي يا كاري صحبت شده است در حالي كه جمله دوم در مورد كسي صحبت مي كند كه در كاري يا عملي شركت دارد.The gerund verb +ing


در زبان انگليسي فرم Ing دار فعل، gerund‌ ناميده مي شود. فرم Ing دار فعل، مانند يك اسم عمل مي كند بنابراين در جمله مي تواند نقش فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.


اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد.

Finding a job is difficult here
I enjoy climbing montains
I am tired of walkingبعضي از فعل ها كه فرم Ing دار فعل را به عنوان مفعول مي گيرند عبارتند از:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Amirdb
27-08-2010, 16:54
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی سوم دبیرستان
فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)
بسياري از فعل ها از دو كلمه تشكيل شده اند، يكي قسمت اصلي فعل و ديگري جزئي كه آن را كامل مي كند.مانند Put on‌ كه قسمت اصلي آن Put‌و جزء ديگر آن On‌مي باشد.


Put -> base
On -> particle


شما با چند فعل دو كلمه اي زير قبلاً آشنا شده ايد:

Put on
Give back
Wake up
Take off
Pick up
Turn on
Call up
Turn down


اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:


I put on my coat
I put my coat on


همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.


حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد.


I put it on


ملاحظه مي كنيد كه it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:

I turn on the T.V
I turn the T.V on
I turn it on


Can you wake up mary at 6:00?
Can you wake mary up at 6 : 00 ?
Can you wake her up at 6:00?


حرف اضافه + فعل يا صفت (adjective/verb+preposition)
بعد از فعل ها و صفت ها مي توان حرف اضافه را آورد. اسم يا ضميري كه بعد از حرف اضافه مي آيد، مفعول آن است و هميشه بعد از آن مي آيد.


He is looking for his pen
He is looking for it


بعد از فعل look حرف اضافه for‌آمده است و مفعول آن his pen يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

Im sorry about the accident.
Im sorry about it.بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident يا It بعد از حرف اضافه آمده است.


He is waiting for her sister
They are talking about the children
Im sorry about the accident
He was afraid of the animals

Amirdb
27-08-2010, 17:06
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی سوم دبیرستان

مصدر با to
بعد از بعضي از افعال، فعل بعدي به صورت مصدر با to مي آيد. بعضي از اين افعال عبارتند از :


Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like

مانند :

I want to go to cinema this evening.
I forgot to turn off the T.V last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.


بعضي از اين افعال مي توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. اين فعل ها عبارتند از :


Want – ask – tell- promise – like – expect


به مثال هاي زير توجه كنيد:

I wanted him to buy me a radio
I asked them to help me
I told mary to do her homework carfully
I promised my mother to stay at home today
I like John to learn English
They expected him to come on time


ملاحظه مي كنيد كه در اين مثال ها،بعد از فعل، مفعول آمده است و بعد از آن مصدر با to آمده است

Amirdb
27-08-2010, 17:52
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی سوم دبیرستان

صفت

بعضي از فعل ها با گرفتن ed مي تواند نقش صفت را نيز داشته باشند. همچنين بعضي از افعال با گرفتن Ing مي توانند نقش صفت داشته باشند. بعضي از اين افعال در زير آورده شده اند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به مثال هاي زير توجه كنيد.

I am surprised because the results are surprising
I am bored because my job is boring
We were shocked because the news were shockingكلماتي كه زير آنها خط كشيده شده است، صفت هستند. اين صفت ها را مي توان قبل از اسم نيز به كار برد.


I heard surprising news yesterday
I have a boring job
It was a shocking story

صفت ها درجمله چگونه به كار برده مي شوند؟
صفت ها در جمله ها به دو روش ممكن است به كار گرفته شوند.
قبل از اسم ها

بعد از Linkingها كه Linking verb ها عبارتند از :

Appear, be, become, feel, look, smell, taste, get, grow


به اين مثالها توجه كنيد

This is a funny film
The cake smells niceگاهي اوقات بيش از يك صفت براي يك اسم آورده مي شود.در چنين مواردي الگوي معمول به صورت زير است


Determiner + quality + size + color + nationality+ material + nounاسم + جنس + مليت + رنگ + اندازه + چگونگي يا كيفيت + مشخص كننده تعداد


A nice long red French cotton blouse
A new Large white Indian glass dish


هر تعداد صفت مورد نظر را مي توان قبل از اسم با الگوي داده شده ، آورد.

Amirdb
27-08-2010, 18:01
آموزش گرامر درس ششم (آخر) زبان انگلیسی سوم دبیرستان

صيغه مجهول
گرامر اين درس درباره صيغه مجهول مي باشد. شما در زبان فارسي با صيغه هاي معلوم و مجهول آشنا شده ايد. صيغه مجهول، اشاره به كاري مي كند كه انجام مي شود ولي انجام دهنده يا فاعل آن مشخص نيست ( و يا براي بيان كننده مهم نيست) مانند :


Ali washed the car
The car was washed
اگر ما بخواهيم مي توانيم انجام دهنده كار را نيز با كمك حرف by مشخص كنيم. اتومبيل شسته شده بود توسط علي (صيغه مجهول)


The car was washed by Aliفعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (pp)، تشكيل مي شود. به چند مثال توجه كنيد:I invited Mary to the party
Mary was invited to the partyThey bought a car for Ali
A car was bought for AliI must write a letter to Ali
A letter must be written to AliWe can build a room here
A room can be built hereReza repaired the car
The car was repaired

english.jellyfish9
22-10-2010, 16:08
واقعا دستت درد نکنه اما ای کاش گرامر زبان پیش رو هم میزاشتی:45::sad:

oferat
04-06-2013, 11:06
ایییییییییییییییییییییییی یییی کاشششششششششششششششششششششش پیش هم بود :n24:چون هیچ جا p30world نمیشه اینو واقعا میگم نه برای ...

popolice
14-01-2014, 10:49
عالیییییییییییییییییییییی ییییی بود:n16: