PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : تحصیل همزمان در 2 رشتهsiafu
11-05-2010, 18:16
سلام،
من امسال کنکور دارم و کنکور زبان سراسری هم شرکت کردم.
من اگه بخوام دانشگاه آزاد یک رشته مهندسی بخونم و مثلا در دانشگاه سراسری هم همزمان رشته کارشناسی زبان انگلیسی رو بخونم آیا مشکلی وجود داره؟

شرایط به چه شکل هست؟خبرهای مرتبط:

دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
تیر ۷, ۱۳۸۸ توسط : admin موضوع : قوانین و مقررات
ارسال نظر
دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
متن قانون:

ابلاغیه (از دستورالعمل ها)
در اجرای تبصره ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی (اردیبهشت ۱۳۷۶ )، این دستو رالعمل به منظور تعیین ضوابط و شرایط تحصیل ابلاغ می گردد.

ماده ۱ (از دستورالعمل ها)
در این دستورالعمل به شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی « شورا » و به سازمان سنجش آموزش کشور « سازمان سنجش » و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری « وزارت » و دانشجوی ممتاز به شرحی که در ماده ۲ تعریف می شود « دانشجو »اطلاق می گردد.

ماده ۲ (از دستورالعمل ها)
دانشجویان مشمول این دستورالعمل عبارتند از:
الف – برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش
ب- برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده دردانشگاه بدون شرکت در آزمون سراسری)
ج- برگزیدگان جشنواره خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تبصره ۱: برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد.
تبصره ۲: دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف تا ج باشند، اما به دلیل داشتن ویژگیهای استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی دانشگاه، دانشجوی ممتاز شناخته شوند ، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتواند از مزایای این آیین نامه بهر همند شوند.

ماده ۳ (از دستورالعمل ها)
رشته دوم انتخابی دانشجو برای تحصیل همزمان باید :
الف – در مقطع کارشناسی باشد
ب- جزو رشت ههای مورد تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان باشد.
تبصره ۱: رشته دوم انتخابی دانشجو باید از رشته های مورد نیاز توسعه فرهنگی (مانند رشته الهیات و زبان ادبیات فارسی ) و یا مورد نیاز توسعه علمی کشور (مانند رشته های علوم پایه و فلسفه ) و یا از نظر علمی مکمل رشته اول دانشجو (مانند رشته شیمی و زیست شناسی برای دانشجویان رشته پزشکی و فیزیک و ریاضی برای دانشجویان رشته های مهندسی و رشته زبان خارجی برای اغلب رشته ها) و یا شکوفاکننده ذوق هنری دانشجو (مانند رشته های گروه آزمایشی هنر) باشد.
تبصره ۲: سایر رشته های مورد تقاضای دانشجویان ممتاز، که در تبصره ۱ این ماده ذکر نشده است، باید پس از بررسی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه، برای تأیید نهایی شورا به معاونت آموزشی وزارت ارسال شود.

ماده ۴ (از دستورالعمل ها)
دانشجو برای تحصیل در رشته دوم می تواند پس از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، درخواست خود را که به تأیید استاد مشاور رسیده است، به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید . معاونت آموزشی دانشگاه کتبًا وی را به دانشکده مربوط در همان دانشگاه یا دانشگاه دیگر معرفی و مراتب را به معاونت آموزشی وزارت منعکس می کند.

ماده ۵ (از دستورالعمل ها)
دانشجو فقط برای یک بار می تواند از مزایای این دستورالعمل استفاده کند و در حین تحصیل در رشته دوم، حق تغییر آن را ندارد.

ماده ۶ (از دستورالعمل ها)
علاوه بر دروس عمومی در صورتی که برخی از دروس پایه، اصلی و تخصصی در دو رشته تحصیلی مشترک باشد، گذراندن آن دروس در رشته اول کافی است.

ماده ۷ (از دستورالعمل ها)
دانشجو می تواند با تأیید استاد مشاور در هر نیمسال تحصیلی، حداکثر ۲۷ واحد از مجموع دروس دو رشته را انتخاب نماید.

ماده ۸ (از دستورالعمل ها)
حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان مشمول این دستورالعمل، مدت مجاز تحصیل در رشته اول آنهاست. تبصره : شورای آموزشی دانشکده رشته دوم می تواند درموارد خاص حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول د وره اضافه نماید در این صورت باید مراتب را به دانشکده محل تحصیل رشته اول اعلام کند.

ماده ۹ (از دستورالعمل ها)
مادام که دانشجو دروس هر دو رشته را به پایان نرسانده است، شاغل به تحصیل شناخته میشود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از فراغت از تحصیل در دو رشته خواهد بود. تبصره : در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در یکی از دو رشته، با اتمام تحصیل در یک رشته فار غالتحصیل می شود.

ماده ۱۰ (از دستورالعمل ها)
دانشجو به لحاظ اتمام تحصیلات در هر یک از دو رشته می تواند در آزمون ورودی مقطع بالاتر آن رشته شرکت کند.

ماده ۱۱ (از دستورالعمل ها)
به دانشجویی که با تأیید گر وه آموزشی رشته دوم موفق به گذراندن واحدهای درسی لازم از دروس مقطع کارشناسی آن رشته شده باشد، مدرک رسمی اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی رشته دوم اعطاء میشود.

ماده ۱۲ (از دستورالعمل ها)
سایر مقررات مربوط به تحصیل همزمان در دو رشته، تابع آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی و مقررات مصوب وزارت می باشد.

ماده ۱۳ (از دستورالعمل ها)
این دستورالعمل به صورت آزمایشی طی مدت دو سال تحت نظر معاونت آموزشی وزارت، اجرا می شود و در پایان این مدت، مورد بازنگری شورا قرار می گیرد.

ماده ۱۴ (از دستورالعمل ها)
این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۵/۱۱/۷۷ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

//////////////////////////////////////////


آیا این مشمول من هم میشه؟ یعنی من در رشته مهندسی دانشگاه آزاد شروع به تحصیل کنم (به عنوان رشته اول) سپس در دانشگاه سراسری وارد بشم ( با همان کنکور سراسری زبان که در تیرماه برگزار شد ) ؟
راه های دیگر هم وجود داره؟
یک خبر جدیدتر هم پیدا کردم:

آفتاب: دبیر شورای استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی دانشگاهها را اعلام کرد.

جعفر هزار جریبی در گفتگو با مهر افزود: «امکان ادامه تحصیل در دو رشته دانشگاهی در صورتی مجاز است که فرد متقاضی جز رتبه های بالای کنکور سراسر باشد و در طول مدت تحصیل در دانشگاه نیز معدل میانگین وی بالاتر از 17 باشد».

وی با بیان اینکه آغاز تحصیل در رشته دوم کنکور از ابتدای ترم سوم تحصیلی امکانپذیر است، گفت: «متقاضیان برای ادامه تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه از ابتدای ورود به دانشگاه نمی‌توانند دو رشته را انتخاب کنند».

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان افزود: «از ترم دوم متقاضیان باید درخواست خود را به شورای دانشگاه ارائه دهند تا شورا در این زمینه بررسی‌های لازم را به عمل آورد».

وی گفت: «رشته‌هایی که متقاضیان می‌توانند آنها را برای ادامه تحصیل در دانشگاه به عنوان رشته دوم انتخاب کنند محدود و تعیین شده است و در گروههای آزمایشی مختلف متفاوت است».////////////////
باز هم نامفهوم هست.

Rainy eye
11-05-2010, 21:49
سوال پرسیدی؟!؟خودت جوابشو دادی که!!!
تا جایی که من میدونم همچین چیزی نمیشه ،آزاد و سراسری هم فرقی نداره.
فقط واسه افرادی که شرایطشونو تو بند 2 گفتی امکان پذیره،که اونم درصورتی که یک ترم بخونن و جز دانشجوهای ممتاز بشن میتونن 2 تا رشته بخونن
زیادم نامفهوم نبود

siafu
11-05-2010, 23:38
این مشخص نیست که آیا منظور از افرادی که تو بند 2 هستند دقیقا برای کدوم دانشگاه هستند.
اینجا هیچ صحبتی از دانشگاه آزاد نشده.؟؟؟

Rainy eye
12-05-2010, 20:09
واسه هردو دانشگاه همینطوره
مثلاًاگه دانشگاه آزاد میخونی واسه اینکه بتونی سراسری بخونی حتماً باید قبل از کنکور انصراف بدی و برعکس

mortezaon
12-05-2010, 22:35
فقط در يه دانشگاه كه مي توني همزمان تو دو تا رشته تحصيل كني
اونم دانشگاه پيام نور هست كه تو قوانين آموزشي هست برو تو اين سايت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ولي كار سختيه يكي از دوستانم تو 2 تا رشته درس مي خونه
البته يه سري قوانين داره كه اگه تصميمت جدي شد براي پيغام بذار تا برات توضيح بدم

siafu
12-05-2010, 23:24
یعنی این قانون رو نمیشه طوری تفسیر کرد که شرایط زیر ازش حاصل بشه؟؟
مثلا من تیر ماه دانشگاه آزاد یک رشته مهندسی و سراسری زبان کنکور میدم و قبول میشم. ترم اول به عنوان رشته اول میرم آزاد بعد از 2 ترم با توجه به اینکه معدل مورد نظر رو میارم میرم دانشگاه سراسری مربوطه درخواست میدم؟؟؟ Hmmm??
خبر دوم رو بخون

Web_Seo
23-01-2013, 02:14
به نظر من بهتره مترجمی رو در دانشگاه پیام نور بخونید ..

اینطوری مشکلی پیش نمیاد ..