PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : تغییر نام پوشه به شکل!dc_error691
07-04-2006, 08:53
برای این کار ابتدا پوشه ای بسازید و نام آن را پاک کنید سپس با نگه داشتن کلید Alt و زدن یکی از اعداد 1 تا 9 روی Num Pad صفحه کلید و زدن Enter شکل مورد نظر را انتخاب کنید:

Alt+1: ☺ Alt+7: •
Alt+2: ☻ Alt+8: ◘
Alt+3: ♥ Alt+9:○
Alt+4: ♦
Alt+5: ♣


ویراش شد.
Harry Potter

p30planet
19-04-2006, 20:16
برای این کار ابتدا پوشه ای بسازید و نام آن را پاک کنید سپس با نگه داشتن کلید Alt و زدن یکی از اعداد 1 تا 9 روی Num Pad صفحه کلید و زدن Enter شکل مورد نظر را انتخاب کنید:

Alt+1: ☺ Alt+7: •
Alt+2: ☻ Alt+8: ◘
Alt+3: ♥ Alt+9:○
Alt+4: ♦
Alt+5: ♣


ویراش شد.
Harry Potter
با اجازه...
اگه alt رو بگیریید و تا 9999999 رو هم بزنید بازم بهتون جواب میده... :rolleye: