PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : »»» زیبا سازی شهر و مقالات مرتبط با آن «««nafas
19-07-2009, 12:43
تو این تاپیک درمورد مهندسی شهر سازی حرف میزنیم

و قشنگ سازی شهر حرف میزنیم

nafas
19-07-2009, 12:44
شهر، معمارى، انسان
معماری

اين مقاله به شانزده شهرى اختصاص دارد كه در بخش اصلى دهمين نمايشگاه بين المللى معمارى «آرسنال» - واقع در ونيز - ارائه شدند. اساس انتخاب اين شهرها به گونه اى است كه از لحاظ تنوع، اندازه و پراكندگى جغرافيايى در سراسر كره زمين، مجموعه اى كامل و گويا، براى ترسيم وضعيت كلى فراهم آورند. لازم به ذكر است جمعيت اين شهرها بالغ بر سه و نيم ميليون نفر است. از همه مهم تر، دليل انتخاب اين شهرها كه هركدام در يك دوره مشخص زمانى دستخوش تحولات عمده اى شده اند، اين بوده كه بر روى شكل يك شهر، سياست هاى ساخت، اداره و توسعه هاى آينده آن تأثيراتى مستقيم دارد. اين بخش، ديدى كلى را از هر شهر به دست مى دهد و شامل يك گزارش كوتاه از زندگى رايج و حال و هواى هر كدام و يك تجزيه و تحليل تكميلى از ويژگى هاى فضايى و اجتماعى آن هاست كه به وسيله هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه لندن تهيه شده است. همه اين ها با هم، چشم اندازى مشابه از تحولات جهانى شهرى به دست مى دهند كه با كمى تغيير، در همه شهرهاى دنيا قابل پيگيرى است.


تصور كنيد ما مى توانستيم از فضا تمامى كره زمين را در شب مشاهده كنيم. حلقه ها، ناحيه ها و نوارهاى بسيار بزرگ نور، تا حد خوبى نقشه جهانى محدوده هاى شهرى و ردپاى وسيع تر انسان هايى را كه با آن ها مرتبط اند منعكس مى كنند. اگر ما به كانون هاى روشنايى و مراكز مصرف برق به عنوان نماينده هاى شاخص محل سكونت و زندگى انسان ها نگاه كنيم، الگوهاى بزرگ مقياس توسعه شهرى در برابر ديدگانمان شروع به شكل گيرى مى كنند. از اينجا پى مى بريم كه بيشتر اروپا شبكه توسعه شهرى هاشورخورده و خط خطى شده، و نيز اين كه يك نوار فشرده شهرى كه از جنوب انگليس تا شمال ايتاليا كشيده شده، در حال تثبيت و گسترش در مركز اين قاره است.
در شمال آمريكا، شايد به جز بيابان هاى آن، گستره وسيعى با يك شبكه تقريباً هندسى پوشيده شده است كه بخش هاى مختلف كانادا و مكزيك را به هم متصل مى كند. اين پيوندها و توالى هاى فضايى به هم پيوستگى شديدى را كه بين شهرها و نواحى مرتبط با آنها شكل گرفته به تصوير مى كشد. با نگاه به جاهاى ديگر كره زمين بجز آمريكاى شمالى و اروپا نواحى فشرده و پوياى شهرى ديگرى را نيز مى توان تشخيص داد.
از آسمان، سرتاسر مجمع الجزاير ژاپن تقريباً مشابه يك زنجيره شهرى به نظر مى آيد. اين امر نشاندهنده آن است كه از هر نقطه اى در سراسر كشور ژاپن، در مدت زمان كوتاه چند ساعته، از طريق يك شبكه راه آ هن پيشرفته پرسرعت مى توان به پايتخت كشور دسترسى يافت. در توكيو تقريباً هشتاد درصد جمعيت از وسايل حمل ونقل عمومى براى رسيدن به محل كارشان استفاده مى كنند، (در لس آنجلس درست برعكس اين است، يعنى هشتاد درصد مردم از خودروى شخصى خود براى اين منظور بهره مى گيرند). و اين خود الگويى از رشد مؤثر و كارآمد شهرى را، براى شهرى فراهم آورده كه امروزه بزرگ ترين ابرشهر جهان با بيش از ۳۰ ميليون جمعيت به شمار مى رود. بعد از يك دوره ركود اقتصادى، توكيو يكبار ديگر به موقعيت منحصربه فرد خود نزديك شده است و معماران و برنامه ريزان آن به مسائل فضاى عمومى شهرى، و بطور خاص، رابطه عنصر آب با اين ابرشهر درهم فشرده كه با نفوذ دريا صورتى تكه تكه پيدا كرده مشغول اند.
نقشه جهانى به وضوح نشاندهنده شكل گيرى سريع نواحى شهرى گسترده در جنوب آسيا و نواحى ساحلى چين است. انتظار مى رود نزديك به نيمى از جمعيت شهرى جهان در خلال دو دهه آينده در اين نواحى متمركز شوند. بر طبق گزارش هاى سازمان ملل، بمبئى (Mumbai) - كانون پرقدرت و پوياى هند - طورى پيش مى رود كه تا سال ۲۰۵۰ گوى سبقت گسترش شهرى را - به عنوان بزرگ ترين شهر جهان - از توكيو بربايد. اما در اين زمينه، سرعت سرگيجه آور تغيير و تحولات در هيچ كجا به پاى آنچه در بزرگ ترين منظومه هاى شهرى چين ملموس و مشخص است نمى رسد. شانگهاى هم اكنون يكى از پرشتاب ترين ميزان هاى رشد را در ميان شهرهاى جهان دارد. همچنين شهر «پكن» (Beijing) با سرعت در حال تغيير و تحول براى آمادگى و تدارك ديدن بازى هاى المپيك ۲۰۰۸ است. شانگهاى، همزمان با چالش هاى اجتماعى نظام دادن به جمعيت شناور روستاييان مهاجر - كه شايد تعدادشان به ۵ ميليون نفر برسد - جمعيتى معادل كل جمعيت «ميلان» را - كه به لحاظ وسعت شهرى بزرگتر از آن است - در خود جاى داده و با حدود ۳ هزار ساختمان بيش از ۱۰ طبقه، در حالى كه ده سال پيش در مجموع كمتر از ۳۰۰ ساختمان داشت - با سرعتى نفسگير در حال گسترش در سطح و ارتفاع است. اما روند سريع شهرنشينى و شهرى شدن جوامع هميشه با روند رشد فزاينده اقتصاد و سرمايه گذارى هاى گسترده در زيرساخت هاى نواحى مجاور اقيانوس آرام، در آسيا، موازى نبوده است. در آفريقاى مركزى و ساحلى، آنچه ممكن است مشابه خوشه ها و دسته هاى نامشخص نور در شب به نظر برسد، در واقع توده هاى بزرگ شهرى است كه ميليون ها نفر سكنه را در خود پناه داده است؛ در حالى كه شبكه روستايى و برق آن ناكافى و اساسى ترين زيرساخت هاى آن ناكارآمد و ضعيف هستند. فشارهاى جمعيتى و رشد آن پيوسته ادامه پيدا مى كند ـ تا سال ۲۰۱۵ به سكنه شهر لاگوس (Lagos) ۶۷ نفر و به جمعيت شهر «كينشازا» (Kinshasa) ۳۴ نفر در هر ساعت اضافه مى شود و ادامه اين روند سرانجام منجر به تمركز بى تناسب و نامتعادل جمعيت جوان دنيا در جنوب مى شود كه مقارن است با بى تعادلى جهانى شاخصه هاى اجتماعى همچون سطح درآمد و سواد. در مصر هر ۲۰ ثانيه كودكى متولد مى شود و بسيارى از مردم به قاهره مهاجرت مى كنند. در اين شهر بيش از ۶۰ درصد جمعيت در خانه هاى ساده و معمولى و ساختمان هاى بيش از چهارده طبقه و در شهرى زندگى مى كنند كه فقط يك متر مربع فضاى باز براى هر شهروند وجود دارد. (در حالى كه سرانه اين فضا براى هر فرد ساكن لندن، معادل ۵۰ برابر آن مقدار است).
حتى در ژوهانسبورگ، كه موتور اقتصادى و مركز فرهنگى آفريقاى جنوبى به شمار مى رود و شهرى است كه احتمال مى رود جمعيت آن در مدت زمان كمتر از يك دهه دو برابر شود، به جاى اين كه به دنبال برنامه اى براى رشد زيرساخت ها باشند، فقط به فكر حفظ سطوح كنونى آماده سازى زمين و تأمين آن هستند. در اين شهر كه در دوران پس از تبعيض نژادى به سر مى برد و با جنايات گوناگون، وحشت عمومى، اختلاف طبقاتى و ايدز دست به گريبان است، تلاش هاى زيادى براى بازگرداندن مردم به قسمت متروك پائين شهر صورت گرفته است، در حالى كه ظرف دهه پيشين بسيارى از مشاغل و فعاليت هاى تجارى از آنجا به نواحى مشترك گمنام در حاشيه هاى شهر فرار كرده بودند. به اين منظور، در اينجا، در حول و حوش مراكز حمل ونقل كه صفوف مسافركش هاى شهرى هستند برخى پروژه هاى كوچك مقياس طورى طراحى شده اند تا حوزه هاى عمومى شهر را دوباره انسانى كنند، چنان كه پشت حصارهاى امنيتى جامعه بسته پنهان نشوند. در اين زمينه آگاهى روبه رشدى در حال پيدايش است مبتنى بر اين كه برنامه ريزى هاى شهرى را، در واقع، يك برنامه كار جهانى به حساب آورند. تأثيرات محيطى شهرها بر طبق ميزان افزايش جمعيتشان و مقدار منابع طبيعى كه مصرف مى كنند بسيار گسترده اند، هرجنبه زندگى شهرى دخالت هاى مهم و چشمگيرى در كل سياره زمين دارد، از ميلياردها انسانى كه خودروهاى شخصى خود را در طول بزرگراه هاى ابرشهرها مى رانند گرفته تا انرژى موردنياز، گرم كردن و خنك كردن ساختمان ها و يا تأمين منابع غذايى ما كه اغلب هر يك از يك گوشه ديگر جهان تهيه مى شود.
در اقتصادهاى پيشرفته چنين تخمين زده مى شود كه بيش از ۵۰ درصد انرژى در ساختمان ها مصرف مى شود و ۲۵ درصد آن در حمل ونقل؛ بنابراين هرگونه تغيير جزئى در نسبتى كه در شهرها ميان اين دو گونه مصرف انرژى در شهرها پديد بيايد تأثير عمده خواهد داشت. در عرصه جهانى تاكنون چنين ديده شده كه ميزان پراكندگى و گسترش شهر و ساختمان هاى شهرى مى تواند با مصرف منابع تجديدناپذير انرژى مرتبط باشد. نسلى از مديران و رهبران شهرى در حال برانگيخته شدن هستند تا اين چالش ها را رفع كنند. براى نمونه، در اروپا بسيارى از شهرداران شهرهاى بزرگ درحال عملى ساختن برخى تحولات مهم شهرى هستند كه به يارى آن ها شهرشان براى رقابت در عرصه هاى اقتصاد جهانى و توليد مصرف و فرهنگ تواناتر خواهد شد. هم اكنون اين شهرها در حال پاسخ دادن به چالش هاى اجتماعى معاصرند، به اين ترتيب، در بعضى موارد، جريانى بزرگ مقياس ساكنان جديد را در خود جا داده و در باقى موارد تمايل به رشد جمعيت را بدون آن كه به روش قهرآميز با آن به مواجهه برخيزد، به نحوى ديگر مديريت مى كنند. مديريت شهرى در سرتاسر جهان با شتاب در حال رشد است، از انجمن ها و ائتلاف ها براى گسترش و پيشرفت سريع و متعادل در ابرشهرهاى ايالات متحده گرفته تا هيأت هاى حاكم در شهرهاى بزرگ چين، كه تحولات اجتماعى آن ممكن است منجر به كاهش تفكيك استقرارها و اسكان هاى شهرى و افزايش بازارهاى كارى فشرده تر و پيوسته تر شود. همگى در اين زمينه در تلاش اند. تعدادى از خلاقانه ترين سياست هاى شهرى در ۲۰ سال گذشته در واقع از آمريكاى لاتين نشأت گرفته است، منطقه اى كه از جهات ديگر در مشكلات عمده اقتصادى و بى تعادلى هاى اجتماعى روبه رشد گرفتار است.
از اين مطالعه و بررسى موردى و گزينشى درباره وضع شهرهاى عمده جهان متوجه مى شويم كه دوران كنونى شهرهاى جهان و شهرنشينى معاصر پر از مشكلات گوناگون و چالش هاى مسائل شهرى است، اما در عين حال نويد آن را مى دهد كه توان و زمينه بازنگرى و تفكر مجدد به معانى، عملكردها، استعدادها و محاسن اشكال متفاوت ساخت شهرى و راهبردهاى اداره شهر را براى ما به ارمغان بياورد. در اين موقعيت است كه معماران و متخصصان طراحى مى توانند و بايد به ساختن جهانى بپردازند كه به لحاظ زيست محيطى و اجتماعى پايدار باشد. با آن كه هر شهر با مجموعه مسائل و چالش هاى پيچيده خاص خود روبه روست آرا و عقايد مشتركى درباره مسائل شهرى و پيرامون تعدادى از مسائل گسترده و همه گير آن به صورتى گسترش يابنده مطرح شده كه همه شهرها و مسئولان آن، در هر نقطه جهان و با هر ويژگى، در صورتى كه درصدد مهار قواى اقتصادى و رسيدن به عدالت اجتماعى و يك زيست بوم سالم و صحيح هستند بايد به آن توجه داشته باشند. براى ساده سازى مسأله و راحتى فهم آن بايد به بحث و تحليل درباره اين مسأله اساسى و اوليه بپردازيم كه چگونه بايد توده هاى جمعيت تازه وارد را در وضعيتى با تراكم زياد و منابع غيرطبيعى جا داد و تسهيلات شهرى را براى آن ها فراهم آورد. اما اين بيان روشن و روراست، تداخل پيچيده ابعاد اقتصادى، اجتماعى و محيطى را كه بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد مى پوشاند و نيز محدوده مداخلاتى را كه متقابلاً تقويت كننده هستند و نياز به تدبير و طرح ريزى و اجراى صحيح دارند، مخفى مى كند. از جمله اين مسائل مى توان به اين موارد اشاره كرد: تهيه و تدارك سرپناه مناسب، موقر و قابل خريد در نواحى با دسترسى خوب كه اتصال محكمى با ساخت و سازهاى شهرى اطراف خود دارند. ايجاد فضاهاى عمومى سالم و امن، زيبا و طراحى شده كه موجب همبستگى اجتماعى هرچه بيشتر شود؛ توليد كسب و كار با دستمزد كافى و شرايط كارى بى عيب و نقص كه موجبات خلاقيت كارى را فراهم آورد؛ ايجاد چرخه كارآمد توليد با مهارت و گروه هاى كارى هماهنگ و متحد؛ تأمين امنيت ارزان و سهل الوصول و ايجاد شبكه ترابرى سريع و مطمئن براى تمامى سكنه شهر و پيوند آن با شبكه هاى عمومى به هم پيوسته اشاره كرد. اين ها برخى از عوامل شهرنشينى گسترده و جهانى عصر ماست كه نيازمند تجزيه و تحليل و انجام مداخلات در رده ها و رشته هاى گوناگون است. بنابراين به جاى پيشنهاد يك راهكار تك بعدى كه بخواهد راهگشاى همه مسائل بوده و در همه شرايط كارساز باشد، قصد ما دادن اطلاعات مقايسه اى اجتماعى و فضايى با چشم اندازى گسترده است براى حل چالش ها و ايجاد فعاليت هاى خلاق ريخت شناسى است كه با سرمايه ها و مشكلات منحصربه فرد هر سامانه شهرى و شهروندان آن تناسب داشته باشد. اطلاعاتى كه براى مقاصد دهمين نمايشگاه بين المللى معمارى ترتيب داده شده و همه معماران را به عمل در جهت رسيدن به اين مقاصد دعوت مى كند.

nafas
19-07-2009, 12:49
بهترين طراحی فضای سبز آمريکا در سال 2003
مطالبی که در زير می خوانيد؛
فعاليتهای موسسات معروف طراحی فضای سبز در آمريکا می باشد
که موفق به در يافت جايزه ASLA 2003 گرديده اند.
طرح اول متعلق به موسسه ای بنام SWA می باشد که در پی اقدامات خود در زيباسازی محيط کار
در يکی از نقاط دور افتاده ايالت تگزاس، موفق به کسب
جايزه بهترين معماری فضای سبز در سال 2003 شده است.

طراحی شرکت سهامی وست ليک (West lake) در محوطه سازی و فضای سبز برگرفته از مزارع ايالت تگزاس می باشد. اين شرکت با وسعت 650000 فوت مربع زيربنا و پارکينگی با ظرفيت 2700 خودرو، به همراه جنگل، چمنزار و درياچه های کوچک در نزديکی سولانا، بين دالاس و فورت ورث قرار دارد. اين منطقه دارای مزارع فعال و دو درياچه، چمنزاری با گلهای وحشی و زمينی با تپه زارهای کوچک می باشد. اينجا اولين سرزمينی بود که در پيشرفت سريع بزرگراه 114 در شهر وست ليک تحت تاثير قرار گرفت و مزارع آن تحت فشار گسترش شهری آسيب ديدند.
طی توافقات وهمکاريهای نزديکی که بين موسسه طراحی SWA و نماينده خريداران پديد آمد؛ اين موسسه تاکيد کرد که محوطه سازی اين ناحيه بايد از مدل خانه های روستايی تبعيت کند وشامل ساختمان، جاده و پارکينگ در دل طبيعت بکر و فضای بومی باشد. خودروها بايد در پارکينگهای پنج طبقه نگهداری شوند تا از اين راه درختان حفظ گردند و انعطاف لازم برای بوجود آوردن سبزه و چمنزار در خاک بدست آيد. برای جداسازی پارکينگ خودروها از ساختمان اداری، طراحان آندو را دور از هم قرار دادند وبا يک راهرو سرپوشيده (بعنوان سايه بان) آنها را به هم متصل نمودند. گذر از اين راهرو همانند سفری از درون گلها، چمنزارها و درختان اين ايالت است.
بدليل تقاضای خريدار، چمنها و گياهان بومی موجود در اين محوطه، تداعی کننده مرغزارهای شمال تگزاس می باشد. فضای عمومی خارجی متشکل از قلوه سنگ، آبهای چشمه مانند و شمه ای از گياهان سرزمينهای خشک همچون کاکتوس است. کاربرد ماسه سنگ تگزاس، فولاد وشيشه در ساخت محوطه و ساختمان، صحنه ای را بوجود آورده است که در هم آوايی کامل با رنگ و بافت ظريف منطقه است. خيابانها باريک و بدون جدول ساخته شده اند تا يادآور جاده های ايالت باشند و آب را به فضای سبز اطراف خود بازگردانند. چراغهای کنار خيابان بجای پايه بر روی درختان نصب شده اند و از بکار بردن اشيای فلزی تا حد امکان کاسته شده است. هر يک از اجزاء اين طراحی به حفاظت از درختان و گياهان موجود در اين ناحيه تا سر حد امکان کمک می کنند و در بازسازی آب بند، تشکيل مجدد درياچه ها، لايروبی و بازگرداندن ساکنين اطراف به اين محل نقش بسزايی را بازی می کنند. در کنار تمام اينها، حدود 1000 اصله درخت نيز برای نسل آينده جنگل کاشته شده است.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


باغ درختان بلوطی که کاملا رشد يافته اند؛ اطراف راهروی مسقفی که پارکينگ را به ساختمان اداری پيوند می زند؛ جلوه خاصی دارد. گذر از اين راهرو همانند سفری از ميان دشت پر از گل و سبزه و درخت است.


* * * * * * * * * * * *
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با استفاده از جنگل، چمنزار و درياچه؛ اين مکان بگونه ای طراحی شده است که نمادی از خصوصيات يک مزرعه روستايی بوجود آيد. اين موفقيت با چيدن 650000 فوت مربع ساختمان اداری ويک پارکينگ با 2700 خودرو ظرفيت در کنار جنگل، چمنزار و درياچه ها به دست آمده است.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماسه سنگ، ماده غالب تشکيل دهنده ساختمان و سواحل آبی پيرامون راهرو اصلی است. چنين ترکيبی، اين تصور را در ذهن بيننده بوجود می آورد که ساختمان و درياچه هر دو بخشی از ماسه سنگهای محيط اطراف می باشند.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رودی که وظيفه زه کشی محوطه را برعهده دارد؛ لذت بصری ناظرين را نيز فراهم می آورد. زير ساخت رودخانه متشکل از قلوه سنگهايی است که بر روی تورهای فلزی در سراسر رود قرار گرفته اند و هنگامی که آب از آنها می گذرد؛ کف می کند و حباب بوجود می آورد وبصورت موجهای کوچک لغزان سطح رود را می پوشانند و بگونه ای تداعی گر چشمه های جوشان محلی است.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مرغزاری که ساختمان اصلی را باگلهای وحشی در آغوش گرفته است؛ از خاک همين محل پوشيده شده است و در خود فضای سبزی را پرورانيده است که نمايانگر پيشرفت طبيعی دنيای بيرون خود در آينده است.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


گياهان "چند سال زی" آميخته با چمنهای سرسبز، نمونه ای از گلهای وحشی محبوب تگزاس را در برابر چشمهایمان به تصوير می کشند.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پانزده نوع چمن مختلف، شامل چمنهای بومی و تزئينی، فضای سبز طبيعی را به فضای مصنوعی ساخته انسان پيوند زده اند.


* * * * * * * * * * * *
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در مکانی دور از ساختمان اصلی، سايبانی خنک بازديد کنندگان را به گشت وگذار دراين فضا فرا می خواند. لبه درياچه نشانگر سه همخوانی با محيط زيست طبيعی است: اولين آنها ساحلی ساخته شده از سنگهای رسوبی است؛ نمونه دوم ساحلی پوشيده از گياهان آبزی بومی است و آخرين آنها هم ساحلی است پوشيده از نيلوفر آبی که در کنار درياچه های آمريکا می رويد.

nafas
19-07-2009, 12:52
»»» برنده جايزه بهترين معماری فضای سبز درپنسيلوانيا در سال 2003 «««

مرکز پل گتی يکی از معروفترين سازمانهای هنری در جهان است که بر روی مکانی برفراز يک تپه در مقياس 110 آکر ساخته شده است. اين مرکز، توسط 600 آکر محيط طبيعی حفاظت شده در دامنه کوههای سانتا مونيکا احاطه شده است. با قابليت پذيرش در حدود 1.4 ميليون بازديدکننده و 1500 کارمند در سال، اين سازمان پيشرفته بخوبی نيازهای خصوصی و عمومی بازديدکنندگان را برآورده می کند. از همان آغاز طراحی، باغها و فضاهای باز از جمله اجزاء کليدی اين مرکز به شمار می آمدند و راهی در جهت ايجاد يک مکمل باارزش به اين مقصد فرهنگی گردشگران و ميراثی برای آيندگان. اين هدف عالی منجر به پديد آمدن فضای سبزی شد که به محيط زيست ارج می نهد و اين ارثيه گرانقدر را محافظت می کند. اين مکان، کاربرد را به لذت بصری پيوند می زند وعلم باغبانی را با زيبايی شناسی ترکيب می نمايد.
فضاهای سبز، چشمه ها و باغهای مرکز گتی بسيار متنوع و پيشرفته اند. اين امکانات از يکسو نشانگر محيط طبيعی جنوب کاليفرنيا هستند و از سوی ديگر معرف دستاورد موسسات فضای سبز جهان در عصر نوين است که ريشه ای در فرهنگ گذشته دارند. ويلاهای تپه ای ايتاليايی در زمان رنسانس الگويی شد برای معماری اين مکان که در آن، زمينهای شيب دار با خانه هايی با کرتهای پله ای، باغها و حياطهای روستايی خودنمايی می کردند. هر چند که اين نوع معماری فضای سبز نشات گرفته از معماری مديترانه ای اسپانيا، فرانسه و ايتاليا است؛ ولی ترکيب آن با محيط طبيعی کاليفرنيا که خصوصياتی همچون دامنه گسترده گياهان، تکنيکهای علمی باغبانی و نياز به پرهيز از فرسايش و آتش افروزی دارد؛ بسيار حائز اهمييت است. در طول سفر به اين نقطه، باغها و چشمه ها رشته ای از آهنگهای موزون، رنگ و صدا را در برابر چشم بينندگان به تصوير می کشند و بافتار، نور و سايه ها به همراه رايحه ای خوش، در ستايش از معماری بر می آيند و جزئيات ظريفی را برای ناظرين مکشوف می نمايند.
با بالا رفتن از تپه، درجه حرارت ورنگ گياهان بخاطر قرار گرفتن بيشتر در معرض آفتاب افزايش می يابد. درختان زيتون در اين ناحيه يادآور شهر آتن و الهه عقل است. در کنار ايجاد اين مرکز، موسسه گتی با ايجاد اين باغها و گياهان نشان داده است که با توجه به ذخاير آبی وآب و هوای جنوب کاليفرنيا، چنين فضای سبزی را نيز می توان ايجاد کرد و الگويی برای مناطق اطراف پديد آورد. چشمه ها نيز همانند باغها، تجربه باغبانی سنتی را با ايجاد چشمه آمفورا که در ديواره های سنگ آهکی حفر شده است و از شکل باستانی برای ايجاد يک غار مدرن بهره جسته است؛ تکرار نموده اند. در کنار تمام اينها، در مرکز محوطه موزه، چشمه های پرآبی در همسايگی هم وجود دارند که تجسم عينی تاريخ کاليفرنيا با آن سنگهای مرمر خاص خود می باشد که از صحرای نوادا آورده شده اند.


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باغ کاکتوس درجنوب پرومونتری


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چشمه حياط موزه


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آگاوس (Agaves)، يوفوربياس (Euphorbias) و ساير گياهان صحرايی بر روی کرتهای جنوبی


* * * * * * * * * * * *

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چشمه ای در محل ورودی ميدان عمومی.
استخر بوسيله يک آبشار کوچک پر می شود که از پله های ورودی موزه به پايين جاری می گردد.

nafas
19-07-2009, 12:53
»»» طرحهای ديگری که جوايز ASLA 2003 را دريافت کرده اند: «««

خيابان ميشن سانفرانسيسکو:
نمايی زيبا از راه گرانيتی باز آميخته ای که از دو سويش بيشه خيزران روييده و در سنگهای سخت و گلدانهای برنزی فرو رفته است. اين مسير گرانيتی با سطح شيبدارش قابل استفاده برای معلولين نيز می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گذرگاه خيابان لوييس، لاس وگاس:
پياده رو خيابان لوييس متناوبا از طرق مختلفی شکل گرفته است. زمانی بوسيله يک پل، گاهی بوسيله راهرويی از جنس سيمان گرم ويا مقداری قلوه سنگ معمولی.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خيابان ماپل، کمبريج:
نمايی از مدخل جنوبی خيابان ماپل
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
19-07-2009, 12:56
طرح بازسازی میدان عمومی de España ، مبتنی بر طرحی از گروه Herzog & de Meuron بود که در سال ۱۹۹۸ برنده ی جایزه ی اول مسابقه ای بر همین اساس شده بود. هدف این پروژه افزایش رابطه ی بین شهر و دریا از طریق ایجاد فضایی جدید و البته مبتکرانه بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طرح مورد نظر برای این میدان شامل یک دایره ی بزرگ و پهناور مقعر پر شده از آب است که به دایره ی مجاورش که یادبودی از جنگ های داخلی اسپانیا با دیکتاتور این کشور، Francisco Franco مماس میشود. اطراف این دایره ی پهناورهم مجموعه ای از فضاهای عمویمی قرار میگیرد که توسط چهار تراس تقسیم میگردد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چهار تراس برای مقاصدی نظیر راهنمای جهانگردان، خرده فروش ها، یک کافی شاپ و راه دسترسی به پارکینگ زیرزمینی در چهار طرف میدلن تعبیه شده است. هیچ کدام از این چهار تراس به یکدیگر شباهتی ندارند و کاملا” بر اساس شکل طبیعی زمین دور میدان را پوشانه اند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دایره ی سفید مقعری که تا قسمتی از آن پر از آب می شود، محلی است برای آب تنی کودکان و سالمندان که با نوع خاص رنگ آمیزیش ، سعی در یاد آوری سواحل مناطق گرم یری را داشته. اولین بار ایده ی ساخت همچنین میدانی با این فکر همراه بود که شاید بتوان پر و خالی شدن این میدان را به صورت خودکار همراه با جزر و مد دریا تنظیم کرد ] ولی متوجه نشدم که در طرح نهایی هم به این ایده شکل داده شده یا نه! [ . طرح گرافیکی داخل میدان هم طرحی برگرفته از یک قلعه ی باستانی در آن منطقه است.

منبع : 1memar

nafas
19-07-2009, 13:03
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حظ بصری : فضای شهری با رنگ٬ بافت ٬ مقیاس و ماهیت ارزشمند می شود و شخصیت و یگانگی می یابد . گوردن کالن( ۱۹۷۱) به ارزش تجربه بصری و انباشتگی تجربه ادراک محیط از راه بینایی پی برد و خواستار اصلاح محیط شهری از طریق انسجام دادن به عناصر چشم انداز و منظر خیابان شد. راهکاری که مورد تحسین هنرمند مدرنیست: نیکلاس پوزنر واقع شد ولی به دلیل تک بعدی بودن و تاکید تنها بر جنبه بصری مقبولیت چندانی نیافت. اما اندیشه کالن مقدمه ی چرخش از دیدگاه های تمامیت خواهانه مدرنیست ها بود که با تاکید بر جنبه عملکردی در طراحی فرم به دنبال سراب "وحدت هنر و تکنولوژی" بودند.
عکس بالا از یک خیابان مسکونی قدیمی در لندن (بشت دانشگاه کالج لندن و نزدیکی ایستگاه یوستون) که نمونه یک فضای شهری موفق را نشان می دهد. شکل گیری این فضا بصورت ارگانیک بوده و عناصری مانند مبلمان شهری و علائم ترافیکی بعدا به آن اضافه شده اند. وضوح و خوانایی ٬تقارن و تباین در رنگ ٬ نما و جداره ها ٬ الحاقی ها ٬ارتفاع بناها ٬ بنجره ها ٬رعایت مقیاس انسانی ٬ چیدمان موفق مبلمان با زمینه ٬ بیوستگی با ساختمانهای مجاور ٬تلفیق عمودی و افقی کاربری ها ٬ ذخیره انرژی ٬ فضای سبز در کنار هم فضای مطبوعی برای حرکت در امتداد خیابان و تماس فعالانه با محیط ایجاد می کنند

nafas
19-07-2009, 16:58
فهرست زيباترين شهرهاي جهان

نشريه آمريكايي فوربس فهرست ده شهر زيباي جهان را منتشركرد. شهر لندن در فهرست زيباترين شهرهاي جهان مكان نخست را به خود اختصاص داده است .به گفته كارشناسان هيچ شهري از نظر فضاي جهان وطني با پايتخت انگلستان قابل مقايسه نيست.
به گزارش واحد مركزي خبر، نشريه فوربس به نقل از كارشناسان با اشاره به اين كه يك سوم ساكنان لندن در خارج از اين شهر متولد شده اند مي افزايد، ساكنان لندن سبك فرهنگي، مد و غذاهاي ويژه و خاص خود را دارند كه اين مشخصه اصلي زيباترين شهر دنياست.

دراين فهرست شهر پاريس ، پايتخت فرانسه به علت حال و هواي رويايي،معماري و سبك كلاسيك شهر سازي ،تمايل ساكنان آن به مد و ذوق و سليقه آنها مكان دوم را به خود اختصاص داده است.

مكان سوم به سيدني استراليا اختصاص يافته كه يكي از زيباترين شهرهاي جهان است.

شهرهاي مادريد، بارسلون، كانبرا، نيويورك، رم، برلين و آمستردام به ترتيب در رده هاي چهارم تا دهم فهرست زيباترين شهرهاي جهان جا گرفته اند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع : جام جم

nafas
19-07-2009, 17:01
مجسمه های زیبا در شهر هااااااا:40:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
19-07-2009, 17:03
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]د[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amir_rahmani
19-07-2009, 17:10
از شهرهای مالزی هم اگه میشه مطلب بگذارید...
با سپاس

nafas
19-07-2009, 23:37
از شهرهای مالزی هم اگه میشه مطلب بگذارید...
با سپاس
اگه گیرم بیاد حتما

nafas
25-07-2009, 01:07
واقعا چه قدر میتونه این جور ابتکارات و خلاقیتها در عین حال ساده و زیبا، با نقاشی واسه زیبایی شهر و ساختمون و روحیه آدما مفید باشه
من که هروقت این نقاشیهارو می بینم انگار که این شهر واقعی نیست بیشتر شبیه به شهر عروسکها می مونه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
25-07-2009, 01:08
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
25-07-2009, 01:09
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
25-07-2009, 01:12
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


این نقاشی روی یکی از دیوارهای منتهی به میدان ونک کشیده شده. خلاقیت و ابتکار در قسمت پائین این نقاشی که البته عکسش اینجا نیست وجود داره.

اما نکته انحرافی اینجاست که این جناب نقاش یا طراح احمق.. ترویج فرهنگ آشغال بیرون ریختن رو انجام داده.. نمیشد حالا اون خانم در حال گلدان گذاشتن یا کار دیگری باشند؟ بجای فرش تکاندن؟!! و ریختن آشغال منزل به خیابان!

nafas
25-07-2009, 01:15
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پوتراجايا مركز اداري جديد دولت فدرال مالزي است كه از پايتخت كنوني كوالالامپور فاصله اي حدود 25 كيلومتر دارد؛ در عين حال كوالالامپور همچنان به عنوان مركز اقتصادي و تجاري باقي خواهد ماند. انتقال دستگاه های اجرايي و اداري از كوالالامپور به پوتراجايا در خط مشي سياست هاي دولت براي همگن كردن و غير متمركز ساختن زمينه هاي پيشرفت در نقاطي غير از كوالالامپور است. پيشرفت كوالالامپور در بسياري از زمينه ها باعث ايجاد انگيزه سكونت در آن شده است و اميد مي رود كه اين رشد و ترقي در جزيره كلنگ هم ادامه پيدا كند.پوتراجايا اولين باغشهر هوشمند مالزي ناميده شده است. در واقع اين شهر يك شهر نمونه است؛ مركز سيستم عصبي يك ملت و مكاني ايده آل براي زندگي كردن، كار، تجارت و شركت در فعاليت هاي ورزشي و هر آنچه كه بخواهيد!

پوتراجايا وعده يك زندگي با كيفيت و راحت را مي دهد؛ باغ هاي بوتانيكي، سبزه هاي انبوه و پارك هاي پراكنده در سطح شهر به وسيله مكان هاي وسيعي از آب احاطه شده اند. مناطق مسكوني با قطب هاي تجاري و مراكز رفاهي عمومي كه براي يك محيط زندگي - كار ايده آل طراحي شده اند، حمايت مي شوند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در واقع شهر برمبناي 3 ايديولوژي ساده ساخته شده: انسان و خالق او، انسان و انسان و نهايتا انسان و طبيعت.پوتراجايا يكي از آن شهرهايي است كه هر كدام از ما ممكن است در ذهن خود تصوير آن را براي شهر ايده آل ساخته باشيم. شهر، كاملا بر مبناي اصول شهر سازي ساخته شده و نشانه هاي شهري كه بازگو كننده هويت ملي - فرهنگي است نيز در نقاط مختلف آن پراكنده شده است. مساجد پوترا، داتاران پوترا و سري پاندا با معماري تحسين برانگيز مالزيايي اسلامي نمونه هايي بي نظير از آنها است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پوتراجايا شهري كاملا برنامه‌ريزي شده است. همه چيز در اين شهر پيش از اينكه ساخته شود برنامه‌ريزي شده است: از كاخ نخست‌وزيري گرفته تا مراكز خريد، بلوك‌هاي مسكوني و چراغ‌هاي خيابان‌ها.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اين شهر يكي از پايتخت‌هاي جنوب‌شرق آسياست اما در آن توسعه بي‌رويه حاشيه شهر وجود ندارد. خانه‌ها بايد رنگي را كه براي آنها مشخص شده است، داشته باشند و در هيچ خانه‌اي حصار (فنس) وجود ندارد. پوتراجايا شهر قانون است. مقامات شهر سعي مي‌كنند در آن يكپارچگي و استانداردهاي خاصي كه تعريف شده است به دقت اجرا شود. اين شهر در مقايسه با شهرهاي جاكارتا و بانكوك كه در آنها معماري هواي باز را از ساكنان مي‌گيرد يك بهشت به حساب مي‌آيد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شايد بتوان گفت پوتراجايا را مي‌شود با پايتخت‌هاي مصنوعي ديگر جهان، برزيليا و كانبرا مقايسه كرد اما نكته اينجاست كه پوتراجايا مانند هيچ‌كدام از اين دو نيست. پوتراجايا با كلانشهري به نام كوالالامپور كه يكي از شهرهاي مشهور جهان است تنها 25 كيلومتر فاصله دارد و به‌گونه‌اي خود حومه اين شهر به حساب مي‌آيد؛ حومه‌اي مدرن، از لحاظ اداري و سياسي بسيار مهم و بسيار آرام.در مركز شهر با استفاده از جريان هدايت‌شده آب، يك جزيره ايجاد شده است. در اطراف اين جزيره چندين پل وجود دارد تا جزيره را به ديگر مناطق شهر متصل كند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وجود درياچه‌اي مصنوعي و پاكيزه،‌ پوتراجايا را به مكاني رؤيايي تبديل كرده است و شهروندان آن مي‌توانند از آرامش بي‌نظيري كه در شهر وجود دارد استفاده كنند. مقداري از اين آرامش البته با استفاده از تلويزيون‌هاي مداربسته و گشت‌هاي امنيتي خصوصي در شهر تامين مي‌شود. در كنار آن شهر نسبت به كوالالامپور هواي پاكيزه‌تر و خنك‌تري دارد. از ديگر مولفه‌هاي وجود آرامش در شهر اين است كه مردم در محلات همديگر را مي‌شناسند و نسبت به شهرهاي بزرگي همچون كوالالامپور ارتباطات بيشتري ميان‌ آنها برقرار است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اين كه در شهر هيچ حصاري وجود ندارد هم يكي از مولفه‌هاي ديگر وجود آرامش در شهر است. اين مسئله ابتدا با واكنش منفي ساكنان مواجه شد. آنها نسبت به زندگي در جايي كه در آن هيچ حصاري وجود ندارد بي‌ميل بودند اما پس از مدتي از اين امر استقبال كردند.
اما آرامش تنها چيزي نيست كه ساكنان يك شهر نياز دارند. شهروندان گاهي به هيجان و شلوغي نياز دارند و اين چيزي است كه پوتراجايا نتوانسته است به ساكنان خود بدهد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بسياري از ساكنان جوان پوتراجايا از نبود زندگي هيجان‌آميز در شهر گله دارند. اين شهر ساكت‌تر از آن است كه جوانان بتوانند در آن جواني كنند. كمبود امكانات تفريحي يكي از مشكلات ديگري است كه مردم شهر با آن روبه‌رو هستند. با اين حال برخي مسئولان شهري ضمن تلاش براي رفع اين مشكلات معتقدند كه پوتراجايا پايتخت اداري و سياسي مالزي است و شهروندان آن بايد با اين حقيقت كنار بيايند. آنها معتقدند بيشتر ساكنان اين شهر از كاركنان دولتي هستند و زندگي آنها در چارچوب‌هاي خاصي تعريف شده كه شهر مطابق با آنها معماري شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مسجد شهر پورتاجايا ، مسجدی با گنبد صورتی رنگ و نقش و نگار برجسته طرح اسلامی بر آن و گلدسته ای به ارتفاع 116 متر که بلندترین مناره جنوب شرقی آسیاست. علاوه بر تفاوت تعداد گلدسته ها( مسجد های اهل سنن، تنها یک گلدسته دارند )، چهار گنبد کوچک تر ، گنبد اصلی رو احاطه کرده اند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دایره‌های به قطر ۳۰۰ متر با آبنماهای متعدد میدان پوترا را می‌سازد. پل پوترا، مسجد جامع، منزل و دفتر کار نخست وزیر ساختمان‌های اطراف این میدان هستند. در فواصل ساختمان‎های فضای سبز و محوطه باز تشکیل داده‎است. ستاره بزرگ یازده پر به نشانه یازده ایالت کشور در سال ۱۹۵۷ در درون این دایره بزرگ محاط شده است. در سال ۱۹۶۳ پس از اضافه شدن دو ایالت دیگر ستاره سیزده پر و سپس چهارده پر در قسمت مرکزی میدان ساخته شد. هم اکنون در سال ۲۰۰۸ میلادی کشور مالزی دارای ۱۴ ایالت می‌باشد.
میدان با پلکانی در انتهای محوطه مسجد به سمت دریاچه زیبای پوتراجایا می رود. اما پیش از رسیدن به دریاچه، باید از میان ساختمانی بگذریم که انواع و اقسام رستوران ها را در کنار هم جای داده است. قبلا هم نوشته بودم که مردم مالزی به غذا خوردن بیرون از خانه بسیار علاقه مند هستند و در همه ساعات روز، همه غذاخوری ها و رستوران ها مشتریان خود را دارند. برخلاف تصور ما از رستوران های نزدیک مساجد، این ساختمان و رستوران هایش همگی تمیز و شیک هستند. انتخاب رستوران می ماند برای شام و بعد از گردش.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشانه ۷۸ متری مرکز میدان مرکو تاندا یادآور تولد شهر پوتراجایا است. سه ضلع حجم مخروطی مرکز یادآور سه اصل اصلی طراحی شهر، خدا، انسان و طبیعت است. واقع شدن این میدان بر روی تپه مشرف به شهر،‌ دید پانارومیک به کل شهر از این نقطه میسر است.استفاده از تکنولوژی بالا و پایبندی به الگوهای سنتی در ساخت این یادمان، نشان طراحی کل شهر پوتراجایاست. ماه و ستاره چهارده پر موجود بر پرچم ملی مالزی نیز بر روی بدنه مخروطی شکل آن نقش بسته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 20Lumpur20Malaysia.34645348_std.jpg

nafas
25-07-2009, 01:22
مطالبی در خصوص نحوه زیباسازی و مبلمان معابر و مکان های عمومی نیویورک


شهرداری شهر نيويورک با در نظر گرفتن طراحی و حفظ زيبايی فضاهای شهری سعی در ايجاد محيطی زيبا و شاد برای شهروندان خود دارد و در اين راستا از حوزه های مختلفی کمک می گيرد.
مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری:
در اين پايگاه اطلاعات لازم برای زيبا سازی، طراحی، بالا بردن تسهيلات و قيافه ظاهری پارک ها و فضا های سبز گنجانده شده است که قسمتی از آن را مورد بررسی قرار می دهيم.
در ابتدا نيمکت ها:
در مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری ابتدايی ترين روش برای احساس آرامش و راحتی در پارک ها صندليها و نيمکت های پارک می باشد. طرز قرار گرفتن اين صندليها بايد بصورتی باشد که دسترسی به آنها آسان و راحت بوده يعنی در سراسر پارک و به تعداد زياد موجود باشد. صندلی ها بايد در روبروی مناظر زيبا اما در جايی که در مسير رفت و آمد افراد قرار نگيرد، واقع شود.
صندليهای مراکز عمومی شهر نيز می تواند برای آسايش و راحتی شهروندان در کنار مراکز خاص مانند ايستگاهها، کیوسک ها، باجه های تلفن، ظروف زباله و شيرهای آب قرار بگيرند.
بيشترين جايی که محل قرار گرفتن صندليها در سطح شهر می تواند باشد مراکزی است که رفت و آمد مردم در آنجا زياد است، بخصوص در مکان هايی که برای استراحت و تفريح مردم باشد.
فضاهای باز زيبا و مناسب عمومی به شهروندان اين امکان را می دهد تا در کنار يکديگر از طبيعت اطراف لذت ببرند و با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضايت آنها چندين برابر شود. افراد مختلف نوع های متفاوتی از صندليهای پارک يا فضاهای سبز را می پسندند، که اين سلايق متفاوت نحوه طراحی صندليهای پارک را تعيين می کند و به آن تغييراتی می دهد.
برای مثال جوانان اغلب بر روی بالای صندلی يعنی تکيه گاه آن می نشينند تا بر روی خود صندلی و اين مورد بايد در طراحی صندلی های پارک يا فضاهای آزاد شهری مورد توجه قرار گيرد و صندليهایی را که به اين مراکز اختصاص می دهند از استحکام بيشتری در ناحيه پايه ها برخوردار باشد.
يا بطور مثال برای افراد مسن نيمکت هایی که دارای پشت يا تکيه گاه است راحتتر از نوع بدون پشت آن می باشد.
در صورتی که برای افراد معمولی صندليهای بدون پشت به آنها اين امکان را می دهد تا در دو طرف نيمکت بنشينند.
پس اين را بايد در نظر گرفت که در پارک يا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف است بايد تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود و صندليها و نيمکت ها طوری برای اين مکان ها ساخته شوند تا مورد استفاده بيشتری برای همگان داشته باشند.
در همين راستا و برای پيشگيری از خراب کردن مبلمان عمومی شهر بايد به اين نکته توجه داشت که خرابی بيشتر شامل چه چيزهايی می شود، چه زمانی اين خرابکاريها صورت می گيرد و توسط چه کسانی، سپس برنامه های پيشگيری را بکار بست.


ايستگاههای اتوبوس:
داشتن يک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سيستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن اين ايستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از ديد مديران شهری که مسئوليت رسيدگی به اين موارد را بر عهده دارند يک ايستگاه مناسب، ايستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتياج داشته باشد. از ديد شهروندان يک ايستگاه خوب بايد دارای محيط ديد بالا و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را داشته باشد. هر دو اين نظرات خوب و به جا می باشد، زيرا ساختن ايستگاههایی که مورد استفاده کمتری دارند، تنها هدر دادن سرمايه و ايجاد مشکل برای مسئولان است. طراحی و ساخت مناسب آن می تواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند.<img width="132" border="1">
برای تصميم گيری در مورد اينکه چه نوع ايستگاهی در نقاط مخصوص بايد ساخته شود و کسب اطلاعات پيرامون طراحی و نحوه ساخت، مطالب زير را بررسی می کنيم:
_ آيا به ايستگاه اتوبوس نيازی است؟
_ ايستگاه باید در کجا واقع شود؟
_ چگونه طراحی کردن ايستگاهها؟
_ چگونگی مديريت و نگهداری از ایستگاهها؟
آيا به ايستگاه اتوبوس نيازی است:
مکانهای بسیاری هستند که به علت نداشتن سايه بان، مکان های تجاری پر رفت و آمد، مکانی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بيشتر است و مکان هايی که آب و هوا اعتدال مناسبی نداشته باشد، برای رفاه شهروندان احتياج به نصب ايستگاههای اتوبوس درون شهری است.
ايستگاه باید در کجا واقع شود:
بهترين مکان برای قرار دادن ايستگاههای اتوبوس در نزديکی مغازه ها و در نزديکی تقاطع ها است، که در اين صورت بايد 10 فوت از مسير عبور و مرور عقب تر باشد تا ایجاد ترافيک و برخورد با افراد پياده را نکند.
و چنانچه ايستگاه از تقاط دور باشد، سايه بان ايستگاه بايد 40 فوت از پياده رو عقب تر باشد تا برای ايستادن اتوبوس مشکلی را ايجاد نکند.<img width="200" border="1">
ايستگاهها همچنين بايد در مسير موازی با پياده رو ها قرار گيرد تا تداخلی با افرادی که در پياده روها در حال عبور و مرور هستند، پيدا نکند.
طرز قرار گرفتن اين ايستگاهها بايد بصورتی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان و از تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هرچند این نکته مهم است که ايستگاه دقيقاً باید به سمت خيابان باشد تا به افراد امکان آمد و شد راحتتر را بدهد.
کيوسک ها يا ديگر مراکز فروش يا دستفروشی بايد در سمت پايين اين ايستگاهها واقع شوند.
طراحی:
ايستگاههای طراحی شده بايد به صورتی باشد که گویای نماد شهری که در آن اين ايستگاه قرار دارد بوده و از موادی که منحصر همان شهر است ساخته شود.
گاهی ايستگاههای استاندارد تماماً از نوع مشخصی از مواد ساخته و طراحی می شوند.
بجز موارد عنوان شده در طراحی اين مراکز بايد ميدان ديد، تسهيلات ، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نيز مد نظر داشت.
ميدان ديد مناسب:
ميدان ديد مناسب مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببينند. ايستگاههایی که از نظر طراحی ضعيف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای ديدن رفت و آمد اتوبوس حتماً بايد ايستگاه را ترک کرد و به لب پياده رو آمد.
دسترسی آسان:
نوع ديگر طراحی بايد به صورتی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی صورت گيرد. اين مورد يکی از موارد مهم در طراحی ايستگاههای اتوبوس می باشد. زيرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند.<img width="200" border="1">
تسهيلات و راحتی:
ايستگاهها بايد دارای مکانی برای نشستن مسافرين باشند تا در مواقع بارانی يا هوای نامساعد احساس راحتی کنند.
اطلاعات:
مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ايستگاه نياز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ايستگاه ها برای شهروندان و توريست ها بسيار جالب و مفيد خواهد بود.


روشنايی خيابانها و طراحی آن:
در بسياری از مراکز شهری بخصوص در مراکزی که افراد به ميزان امنيت بيشتری نسبت به ديگر مراکز احتياج دارند مانند پارک ها، مراکز خريد و ديگر مراکز عمومی بايد از تعداد بيشتری از چراغ های روشنايی در خيابان و مکان های فوق استفاده شود. طراحی اين چراغ ها در سطح شهر به فن آوری طراحی این نوع چراغ ها و وسعت خيابان يا مراکزی که اين چراغ ها در آن نصب می شود بستگی دارد.
اگرچه ميزان استفاده بيشتر از اين تمهيدات در شب صورت می گيرد اما از اهمیت ويژه ای برخوردار است.<img width="200" border="1">
بطور مثال مواردی که در اين زمينه وجود دارد عبارتند از:
_ چرا روشنايی در سطح شهر اهميت دارد؟
_ روشهای استفاده از روشنايی خيابان ها؟
_ چه تعداد چراغ برای روشنايی در سطح خيابان ها کافی است ؟
_ چه مقدار بايد در بين چراغ ها فاصله باشد؟
اهميت وجود روشنايی در سطح شهر:
_ افزايش ايمنی در سطح خيابان ها بخصوص در مراکز پر رفت و آمد
_ راهنمايی جهت ها در سر تقاطع ها، چهارراه ها، پل ها ، ساختمان ها
_ تشخيص هويت و موقعيت محل
چراغانی شهر:<img width="200" border="1">
در بسياری از شهر ها و کشور ها برای جلب بيشتر توجه افراد و برای برگزاری اعياد و مراسم جشن، شهر و درختان آن را چراغانی می کنند که این علاوه بر زيبا سازی شهر به مکان های عمومی نيز روشنايی بيشتری می بخشد.
ايستگاههای وسايط نقليه شهری:
در ايستگاههايی که چراغ های روشنايی آن روشن باشد شهروندان برای انتظار کشيدن احساس امنيت و آرامش بيشتری می کنند.
وجود روشنايی در دربهای ورودی ساختمان:
در کنار درهای ورودی ساختمان های مسکونی نيز وجود چراغ های روشنايی اهميت بسياری در رفت و آمد افراد دارد. حتی وجود چراغ در هنگام تعطيل بودن مراکز نيز از اهميت بسزايی برخوردار است.


ظروف زباله:
ظروف زباله ای که در سطح شهر قرار می گيرند به مصارف مختلفی می رسند. سطل های زباله ای که در سطح شهر قرار می گيرند بايد قابل دسترسی آسان، تعداد زیاد و احتياج به محافظت نداشته باشند. <img width="149" border="1">
يکی از اشتباهات مهمی که در شهر ها اتفاق می افتد اين است که سطل های زباله را در جايی قرار می دهند که بتوان به راحتی آنها را خالی کرد نه اينکه به راحتی برای شهروندان قابل دسترسی باشد. و نتيجه آن خيابان های پر از زباله و سطل های خالی است. زيرا مردم وقت خود را برای يافتن سطل زباله صرف نمی کنند. برای تعيين اين که در چه جاهايی بايد سطل زباله قرار بگيرد ، يکسری از موارد را بايد در نظر داشته باشيم. بطور مثال وجود مواردی از مبلمان شهری در خيابان، نوع و موقعيت طبقات اول مانند ساختمانها، فروشگاهها و رستوانها، که همچنين بايد نوع و ميزان زباله های اين مراکز نيز با سطل های گذاشته شده متناسب باشد.
بهترين مکان برای گذاشتن سطل های زباله مکان های تجاری و پر رفت و آمد در حاشيه پياده روها، در نزديکی اغذيه فروشی ها و کنار صندلی های ايستگاهها است. تعداد سطل های زباله که در يک مکان بايد قرار داده شود به تعداد افرادی که در آن مسير رفت و آمد دارند و ميزان زباله های آن محل بستگی دارد.
طراحی:
صدها مدل مختلف سطل زباله وجود دارد هرچند که تعداد معدودی از آنها برای مصارف شهری به درد می خورند.<img width="150" border="1">
برخی از موارد را در طراحی سطل های زباله بايد در نظر داشت مانند تفاوت در طراحی سطل های زباله با سطل مواد بدردنخور و بلا استفاده، کيفيت مواد موجود در سطل، نداشتن سر يا دريچه برای ريختن زباله درون سطل، بزرگی سطل، که بستگی به ميزان استفاده و محل قرار گرفتن سطل دارد، همچنين سطل ها بايد محکم باشند تا در اثر نشستن برخی افراد بر روی آنها نشکند.
موارد زير در هنگام ساخت سطل های زباله بايد در نظر گرفته شود:
_ استقامت و دوام،
_ موارد ضد حريق ، رنگ، مقاوم در برابر آلودگی ،
_ لعاب داشتن سطل که شامل رنگی می شود که به راحتی ورقه نشود
_ سطح پر از منفذ
_ آلومينيوم که معمولاً ماده خوبی برای استفاده در اين مورد است
_ پلاستيک های مقاوم
_ ورقه های استيل گالوانيزه<img width="149" border="1">
بيشتر سطل ها را بايد بتوان به راحتی توسط مامورين شهرداری تخليه کرد که بيشتر از طرف سر سطل تخليه می شوند. تخليه آن دسته از سطل هايی که از طرفین باز می شود کار سختی است، و در برخی از مواقع موجب شکستن سطل و درب آن می شود.
سطل ها همچنين بايد دارای سطحی باشند که از خروج مايعات درون سطل به بيرون جلوگيری کند که برای رفع اين مشکل از کيسه های داخلی پلاستيک درون آن استفاده می کنند. اين کيسه ها از نوع فلزی خود بهتر می باشند. در پارک ها در قسمت هايی که مخصوص پخت کباب است از لايه های فلزی استفاده می کنند اما در سطح شهر از نوع پلاستيک آن استفاده بيشتری می شود.
اخيراً در نيويورک استانداردهای جدیدی برای کيسه های زباله وضع شده است که از پارگی و نامرغوبی کيسه ها کاسته است و این یک کيسه پلی اتيلنی 30 لیتری به ضخامت 5/ 1 ميليمتر می باشد و قيمت آن تنها 9 سنت است. در هر صورت برقراری يک برنامه صحيح برای محافظت و بهسازی موارد فوق يک ضرورت برای حصول نتيجه بهتر خواهد بود

nafas
25-07-2009, 12:26
پارک ملت (پارک شاهنشاهی)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پارک ملت در شمال تهران و در منطقه ۳ شهرداری تهران قرار دارد.این بوستان از شمال به خیابان جام جم ، از جنوب به خیابان نیایش ، از شرق به خیابان ولیعصر و از غرب به خیابان سئول (باشگاه انقلاب ) محدود می شود. این پارک ابتدا زمین بایری بوده که احداث آن بر اساس موقعیت خاص خود در ۲ فاز متفاوت از سال ۱۳۴۵، آغاز گردیده است. فاز اول آن شامل قسمتی از پارک، که به موازات خیابان ولیعصر (عج) است، به بلوار کنار جاده موسوم بوده و بخشی از آن که در قطعه ای از پیاده رو گسترده شده در سال ۱۳۴۷، بهره برداری شد. فاز دوم آن نیز در سال ۱۳۵۳، بهره برداری شد که شامل دو بخش تپه ای می باشد. جنگل کاری های سمت صداو سیما و چمن کاری و گل کاری های سمت خیابان نیایش و سئول. طراحی پارک نامنظم را، به سبک پارک های انگلیسی، شخصی به نام پوسن Posen انجام داده است . مساحت این بوستان ۳۴ هکتار می باشد که حدود ۲۳ هکتار آن به چمن کاری، ۳/۲ هکتار آن به جنگل کاری و ۲/۰ هکتار آن به گل کاری اختصاص یافته است . فاز اول در ۱۳۴۷ ه.ش‌، به صورت بلوار و به طول ۱۰۰۰ متر برِ خیابان ولی‌عصر انجام شد; و فاز دوم نیز در ۱۳۵۳ ه.ش‌، بر پایه طرح یک پارک ساز انگلیسی و با الهام از پارک‌های آن کشور روی تپه‌های غربی ادامه یافت‌. این بخش از پارک از شمال به صدا و سیما، از جنوب به خیابان نیایش و از غرب به باشگاه انقلاب منتهی می‌شود. پارک در ابتدا زمینی بایر بوده و قسمت‌های مسطح‌، شیب‌دار و تپه‌های زیادی در آن دیده ‌می‌شود.. پوشش گیاهی اغلب پارک شامل درختان سدروس،صنوبر، چنار ، نارون، اقاقیا ، بیدمجنون، انواع سرو،تبریزی ، زبان گنجشک ، بداغ ،یوکا ، ارغوان ، برگ بو ، ترون ، شمشاد، و نشاهای فصلی است. در این پارک حدود ۱۲۰ گونه درخت و درختچه و درخت میوه از جمله سیب‌، زردآلو، هلو، توت‌، به‌، موز، خرمالو، انجیر و ... وجود دارد. هم‌چنین درختان افرا، تبریزی‌، صنوبر، سپیدار، چنار، اقاقیا، سرو، سرو بادبزنی‌، نوئل نقره‌ای‌، نارون‌، سدروس‌، چنار، کاج کاندیلا، توری‌، ارغوان پیچ آبجویی‌، ختمی‌، یاس شیروانی‌، شمشاد پرتقالی‌، شمشاد اناری و رسمی‌، مرچسب نی و بسیاری درختان دیگر، فضای پارک را دل‌انگیز کرده‌اند. گل‌های چند ساله و دائمی نیز مثل رعنا، گالانیا، کوکب‌، شمعدانی و کردئوپیس و انواع رزهای مینیاتوری‌، قلمه‌ای‌، پیوندی‌، هفت‌رنگ‌، حنایی و ساناز، زیبایی خاصی به پارک بخشیده‌اند. قسمت شمالی پارک بیش‌تر جنگل کاری و قسمت جنوبی چمن کاری شده است‌. این پارک دارای پنج زمین بازی برای کودکان‌، چهار سرویس بهداشتی در چهار نقطه پارک‌، حدود ۹۰۰ نیمکت‌، دو بوفه و نمازخانه در قسمت ورودی پارک و زمین پینگ‌پنگ است‌. هم‌چنین دو آب‌نما، یکی در مرکز پارک و دیگری در بلوار پارک وجود دارد. از دریاچه پارک نیز برای قایق‌رانی استفاده می‌شود. در بازسازی ۱۳۷۹، نیمکت‌ها، رنگ و روشنایی و کف‌پوش پارک نیز تعویض گردید و بر روی دریاچه پارک نیز پل زده شد. از دیگر امکانات پارک‌، حیات‌وحش‌آن است که در آن گوزن‌، میمون‌، غاز، اردک‌، پلیکان‌، طاووس‌، عقاب‌، جغد، مرغ عشق‌، طوطی‌، فنچ‌، عروس هلندی و گونه‌های دیگر نگه‌داری می‌شوند. در ضمن‌، یکی از موارد تماشایی پارک ملت‌، استقرار اولین قطار دیزل‌، مشهور به قطار دودی است که در ضلع غربی پارک بر روی ریل‌های خود کار گذاشته‌شده است‌. این دیزل که تاریخ ۱۸۸۷ م، را بر روی خود دارد اولین قطاری است که در زمان ناصرالدین شاه میان تهران و حرم شاه عبدالعظیم به کار گرفته

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]امکانات :
پارک ملت دارای یک نمازخانه، ۴ سرویس بهداشتی در جهت های اصلی پارک، یک زمین پینگ پنگ ، ۲ زمین اسکیت و ۵ زمین بازی کودکان که در ۳ قسمت جنوب غربی پارک و ۲ زمین در قسمت شرقی پارک می باشد برای پاکیزگی هوا و زیبایی پارک در قسمت های شرقی و مرکزی پارک ۲ آب نما و یک دریاچه با امکانات قایق سواری دارد. در کنار دریاچه بوفه ، قفس های پرندگان و محوطه حیات وحش واقع شده است که گونه های مختلف جانوری در آنها نگهداری می شوند. در قسمت شمالی پارک و محوطه جنگل کاری ، وسایل ورزشی از قبیل بارفیکس ، پارالل و... در مکانی به نام خیابان ورزش وجود دارد که عموم مردم از آن استفاده می کنند. حدود ۱۷ آبخوری با منابع آب شرب شهری در نقاط مختلف پارک تعبیه شده است و آب مورد نیاز ، به منظور آبیاری و حفظ فضای سبز، در پارک از قناتی تامین می شود که سرچشمه آن ولنجک بوده و به دریاچه پارک منتهی می شود . این آب، به وسیله ۵ موتور پمپ، برای آبیاری گیاهان به روش بارانی استفاده می شود.

nafas
25-07-2009, 12:30
طراحی سبز در قرن ۲۱

معماران بيشتر به طراحی ساختمان هايی مشغول شده اند كه به جای مبارزه با طبيعت با آن هماهنگی دارند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ادوارد نكفور(1)
ژوييه 2005

خيابان های مركزی شهرهای بزرگ آمريكايی كه از دو طرف با آسمان خراش های سر به فلك كشيده احاطه شده اند "تنگه های بتونی"(2) ناميده می شوند. آنها در بهترين شكل خود در نماهای با شكوه كارت پوستال ها با تركيبی از تاثيرات بازمانده يونانی و هنرهای زيبا تا دوران آرت دكو و پسانوگرايی مورد استفاده قرار می گيرند. و در مقابل در بدترين شكلشان می توانند نمای شهر را از محل های تجمع افراد پياده محروم سازند و اين در حالی است كه ساختمان های بلند در بيشتر ساعات روز بر نقاط بسياری از شهر سايه می اندازند.

منتقدان همچنين بر اين باورند كه مصرف كنندگان ساختمان ها – كارمندان ادارات، ساكنان و يا مراجعه كنندگان – از دسترسی آسان به نور طبيعی روز و هوای تازه محروم هستند. علاوه بر آن اين ساختمان ها حدود 30 درصد از مصرف انرژی ايالات متحده را به خود اختصاص می دهند كه اين رقم بيش از ميزان استفاده اتوموبيل ها يا كارخانجات است.

حل اين معما – متناسب نمودن اندازه و سبك با قابل سكونت بودن – در طول پنج سال گذشته به نخستين دغدغه معماران تبديل شده است. نام فنی آن "معماری پايدار"(3) است و به طور غير رسمی "معماری سبز"(4) ناميده می شود.

در حالی كه پيش از اين تنها موسسات آموزشی و آژانس های دولتی بر ساخت ساختمان هايی با توجه به عوامل زيست محيطی تاكيد داشتند، به هر دليل هم اكنون مشاغل خصوصی هوادار ساخت چنين ساختمان هايی شده اند. در سال 2000، 45 ساختمان با مجموع زيربنای 3 ميليون متر مربع به عضويت يك نظام جواز داوطلبانه به نام راهبری انرژی و طراحی محيط (ليد)(5) كه توسط شورای ساخت سبز(6) راه اندازی شده بود درآمدند. اين تعداد در حال حاضر به 171 ساختمان تجاری رسيده است و 1.800 ساختمان ديگر نيز برای اين جواز درخواست نموده اند.

آن سوی زيبايی شناسي
پيتر لواسور(7)، مهندس معمار پروژه های شركت مهندسی و طراحی ساختمان ايووينگ كول چری برات(8) كه مركز آن در فيلادلفيا است می گويد: "ما حدود 90 درصد از عمرمان را در فضاهای داخلی سپری كرديم. بر ما كه طراحيم واجب است تا محيط زندگی مان را سالم تر و لذت بخش تر نماييم."

افرادی مانند لاواسور كه يكی از 3.000 مهندس معمار دارای مجوز ليد است با در نظر گرفتن استانداردهای سبز، كار خود را كه فراتر از زيبايی شناسی و كاربردی بودن ساختمان می رود و دوستی با محيط زيست را نيز شامل می شود پيچيده تر می يابند.لاواسور می گويد: "ما به همه بخش های ساختمان از جله آب آشاميدني، پوشش كف، مواد كاربردی و برق توجه می كنيم و بررسی می كنيم تا دريابيم از كجا تهيه شده اند، چه منابعی در به دست آمدن آنها دخيل بوده اند و هنگامی كه سر جايشان قرار گيرند چگونه محيطی را می آفرينند."

ريشه های معماری سبز به دهه 1970، هنگامی باز می گردد كه مسايل مربوط به انرژی و محيط زيست اغلب تيتر روزنامه ها بودند. اين موضوع در دهه 1990 با تشخيص "سندروم ساختمان بيمار"(9) كه واژه ای در وصف بناها – ادارات، مدارس يا منازلی – بود كه طراحی اصلی و اجرای آن به مشكلاتی مانند هجوم رطوبت يا تهويه ضعيف و به عبارت ديگر به مريضی افراد دامن می زدند دنبال شد.

بنابراين، مشتريان و نه مهندسان معمار از پايداری حمايت می كنند. آنچه پيشتر استثنا قلمداد می شد هم اكنون در روند استاندارد قرار دارد. لاواسور كه ساختمان های دارای مجوز ليد فراوانی را به ثبت رسانده است می گويد كه كار با توجه به اصول دوستی با محيط زيست به مهندسان معمار اين امكان را می دهد تا تصوير بزرگ را ببينند كه عبارت است از: چگونه عناصر مشخص طراحی بر روی يك ديگر و در نهايت افراد اشغال كننده ساختمان اثر می گذارند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

يك طراحی پايدار
يكی از اين ساختمان ها كه با عنوان "سبزترين ساختمان اداری ايالات متحده" شناخته می شود ساختمان مركزی بنياد خليج چساپيك(10) است كه مركز محيط زيست فيليپ مريل(11) نام دارد. اين ساختمان دو طبقه 32.000 متر مربعی به طراحی گرگ ملا(12)، مهندس معمار شركت معماری اسميت گروپ(13) در ديترويت كه در سال 2.000 مورد بهره برداری قرار گرفت بالاترين امتياز ليد را به خود اختصاص داده است.

ملا در توضيح ضرورت ساخت اين بنا كه در خدمت حفاظت از 64.000 آكر آب پخشان خليج چساپيك است به نياز بنياد به گردآوری هر 100 كارمند آن در يك محل اشاره می كند. ملا همچنين می افزايد كه مديريت اين بنياد با توجه به حمايت گروه از توسعه متعهد در منطقه خليج چساپيك به اين نتيجه رسيد كه اين طرح "امكان راهبری از طريق مثال" را فراهم می سازد و نشان می دهد كه چگونه می توان به طراحی پايدار مقرون به صرفه دست يافت.

اين بنا واقع در آناپليس(14)، مركز مريلند در حدود 50 كيلومتری شرق واشنگتن دی سی، تقريبا به طور كامل از مواد به دست آمده از منابع بازيافتی – مانند قطعات آهن برای نما – يا مواد دارای اجزای قابل بازيافت ساخته شده است. اين ساختمان همچنين از لحاظ انرژی كارآمد است و دليل عمده آن محل تعبيه پنجره ها است كه امكان جريان يافتن نور طبيعی را به داخل فراهم می سازد. بنابراين در روزهای آفتابی نورهای مصنوعی ميزان نور طبيعی داخل شونده را اندازه می گيرند و خود را با آن تنظيم می نمايند.

آب باران جمع شده بر روی بام ساختمان برای شستشوی دست، نظافت يا به كار انداختن ابزار مكانيكی و نه برای سيفون ها استفاده می شود. در اين ساختمان از سرويس های بهداشتی كودساز استفاده شده است كه مواد دفعی را بلافاصله جمع آوری و به كود تبديل می كنند.

علاوه بر اين ها، رنگ ها، كاشی ها و ساير مواد نه تنها فاقد مواد سمی كه همچنين با توجه به خدمتشان به كيفيت كلی فضا و تاثير بر عايق بندی صوتی و بازتاب نور روز انتخاب شده اند. آليشا استس(15)، يكی از نمايندگان بنياد خليج چساپيك می گويد: "اين بنا رويكردی كل نگرانه به ساختمان است. لحظه ای كه به آن وارد می شويد احساسی شگفت انگيز می كنيد. اين ساختمان نشانگر باورهای ما است."

از آنجا كه ملا برای كل نگری به رويكرد پايدار توجه نشان می دهد، سبز بودن برای او به معنای داشتن ارتباط نزديك با طبيعت نيز هست. به عنوان نمونه او ساختمان مريل را به نحوی باز طراحی كرد تا برای كارمندان فضايی مناسب همكاری با امكان رويت خليج از تمام ميزهای كار فراهم شود.

با وجودی كه ساختمان بنياد خليج چساپيك نخستين طرح پايدار ملا است او آن را تولد دوباره معماری می داند و در افق ديد، ساخت بيشتر چنين ساختمان هايی را پيش بينی می نمايد. او می گويد: "به تعداد ساختمان های سبز يا مواد مصرفی سه سال پيش نگاه كنيد. هم اكنون ميزان آنها به ده برابر رسيده است."

وی می افزايد: "ضرورت ساختار سبز يك واقعيت است. اما نيازمند انقلابی در فن آوری نيست. بلكه نيازمند طراحی ساختمان هايی است كه با طبيعت هماهنگی داشته باشند."

nafas
26-07-2009, 14:26
● پیرامون گرافیک محیطی
ارتباطات عصر حاضر فرم‌های مختلفی را در برمی‌گیرد؛ از ماهواره ها گرفته تا ساعت های مچی، اما علوم جدید نتوانستند جانشین فرم‌های قدیمی ارتباطات از قبیل نوشته ها و علایم بشوند.... به هر صورت با توجه اینکه جامعه به سرعت پیچیده می‌شود علایم نیز به همان صورت پیشرفت می‌کنند به طوری که وجود علایم زیاد نوعی آلودگی تصویری را به وجود آورده‌است و امروزه ما سعی در گریز از اشفتگی های بصری داریم.
طراحی گرافیک محیطی نه به تنهائی هنر است نه به تنهائی علم، بلکه شامل هر دو وجه است؛ طراحی باید مخلوطی از تاثیرات خلاقه موثر باشد به صورت بررسی منطقی و تکنیک و اینکه چگونه کار باید انجام شود.نتیجه چنین ترکیبی سبب به وجود آمدن علائمی می‌شود که به طور موثر با مردم ارتباط برقرار میکند. در گرافیک محیطی سعی میگردد با اتکاء و با استفاده از تجربه های خلاق هنری شرایط مناسب برای زندگی انسان معاصر بوجود آید.
در گرافیک محیطی پیوند انسان با محیط تصحیح شده، نکات غیر ضروری و نادرست آن حذف و نکات ضروری آن مورد تاکید قرار گرفته و بر جسته میشود.در گرافیک محیطی اطلاع رسانی، ساده‌سازی و در یافت شدنی بودن ارتباطات انسان و زیبائی شناسی جدید و مناسب مورد توجه قرار میگیرد.
بخشی از عرصه های گرافیک محیطی به شرح زیر است:
گرافیک فضای باز
الف-نمای معماری(مواد-رنگ-ابعاد-طرح-...)
ب-باجه ها (ایستگاه اتوبوس-بلیط-تلفن-روزنامه-پلیس-...)
ج-آب نماها
د-حجم های گرافیکی
ه-نورآرائی
د-تبلیغ(دیواری-بنرهاـوسایط نقلیه-شیوه های دیگر)
گرافیک محیطی فضای بسته:
در گرافیک محیطی فضای بسته هم میتوان آنرا به طور جداگانه اطلاع رسانی کرد که در مجموع میتوان از دسته های زیر یاد کرد.
الف-ویترین ها
ب-غرفه ها و فضاهای نمایشگاهی
ج-محیط های اداری و اموزشی
د- محیط خانگی
گرافیک محیطی علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرمها، رنگها، نقشها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه،اصولی و برنامه ریزی شده در جهت بهتر ساختن وساده شدن روابط، ارتباطات، ترافیک و همچنین کاملتر ساختن زیبائی محیط عمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
گرافیک محیطی و تاثیر ان بر جامعه:
زمانیکه یک ساختار گرافیکی در ارتباط مستقیم با اقشار مختلف یک جامعه شهری بود وهدف آن ایجاد یک فضای زندگی مساعد و دلپذیر و هماهنگ ساختن با سن و فرهنگ و خلق وخوی افراد ان جامعه باشد از ان به عنوان گرافیک محیطی یاد میشود. بدیهی است در صورتیکه تدابیر مقتضی از طرف اداره کنندگان در زمینه های مختلف در طراحی مناسب و اصولی عناصر تشکیل دهنده گرافیک محیطی صورت نگیرد محیط زیست و زندگی شهروندان به صورت مکانی غیر قابل تحمل و متشنج در خواهد امد.چرا که با ایجاد مجموعه ای متناسب ازنظر شکل و رنگ میتوان موجبات امیدواری و کشش افراد جامعه را برای زندگانی فراهم ساخت و اسباب شور و شوق عمومی را فراهم نمود و روح تازه به اجتماع داد.
رنگ در گرافیک محیطی اثر به سزائی دارد زیرا باعث ایجاد نماد میشود.مثلأ با دیدن اتوبوس قرمز دو طبقه یاد لندن می افتم و در چنین شهری یا شهرهای شمالی خودتان که فضای سبز زیادی دارند باید از رنگ سبز استفاده کرد ورنگ مکمل ان تحریک برانگیز است پس از رنگ بندی محیطی" با ملاحضات اقلیمی در نظر گرفته شود طبیعی است برای عده ای که در محیط گرمسیری زندگی میکنند نباید رنگ کرم به کاربرد برد بلکه بهتر است از رنگهای سرد استفاده کرد همانطور که گنبدهای فیروزه ای و آبی در بافت های قدیمی کویری بسیار دلنشین است.
هدف از گرافیک محیطی:
۱.راهنمائی مردم به ساده ترین شکل.
۲.زیباسازی از طریق به کارگیری اصولی فرم، طرح و هماهنگی آنها با یکدیگر و محیط پیرامون خود.
۳.افزایش سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبلیغاتی"فرهنگی و تجاری از طریق دیوار اگهی ها، بنرها وغیره.
طراحی محیطی می کوشد تا بین طرح هائی که ارائه میدهد و هر انچه از پیش در محیط وجود دارد هماهنگی ایجاد کند.عوامل معینی چون جغرافیای محیط "اب و هوا"نور خورشید"میزان بارندگی"نوسان حرارتی"پوشش گیاهی و...به عنوان بخشهای طبیعی و زیست و محیطی و مجموعه عواملی چون نوع معماری و مواد و مصالح، فضاهای آمد و شد، میزان تردد و... به عنوان بخش های ساخته‌شده ناشی از حضور انسان عواملی است که طراح در جریان کار خود باید انها را بشناسد و مورد توجه قرار دهد.

nafas
26-07-2009, 18:31
شهر و شهرشب و جلوه هایی از نــور و رنــگ در شهر

به بهانه افتتاح پل کابلی تبریز

City & City

Night & Effects of Light & Color in City[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اغلب شهرهای ما از دیرباز فاقد تنوع رنگی بوده­اند و غیر از کاشی­های رنگارنگ مساجد و برخی بناهای دیگر هیچ جلوه­ای از رنگ در شهرها وجود نداشته است. این خصیصه در زمستانها با از میان رفتن پوشش سبز گیاهی بیشتر خودنمایی می­کند. گویا شهرها، غیر از سیاهی و سفیدی جلوه دیگری ندارند. از طرفی هم عدم تمایل به استفاده از مصالح نوین رنگی در معماری مزید بر علت شده است. اما شب هنگام این خصیصه یعنی عدم تنوع رنگی، بیشتر خودنمایی می­کند. با توجه به اینکه نورپردازی معابر و بناهای شهری مدتهاست که در اکثر شهرهای جهان بصورتی کاملا حرفه­ای پذیرفته شده است اما این امر هم به مانند سایر امور در برنامه­های شهری ما جایگاهی ندارد، به گونه­ای که حتی گاهی در نورپردازی بناهای باشکوه تاریخی هم کم لطفی می­شود.

این مطلب بهانه­ای شد جهت معرفی پل کابلی شهر تبریز که به تازگی افتتاح شده است. فارغ از تمامی مباحث مطرح شده در قبال این پل و کارآمدی آن باید گفت که ظاهرا جهت نورپردازی این پل از یک مشاور برای تهیه طرح مطالعاتی استفاده شده است و نتیجه کار بصورت سه آلترناتیو با برآورد هزینه های اجرایی آن بوده و نهایتا سه انیمیشن از انواع آیتم های مورد نظر مشاور تهیه و به کارفرما ارائه شده است. هرچند در مرحله اجرا موارد پیشنهادی بصورت کامل مورد توجه قرار نگرفته اما نتیجه کار، حداقل تنوع رنگی را برای دیدگان شهروندان یک شهر به اصطلاح کلانشهر فراهم آورده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
26-07-2009, 18:35
اب

در باغ ایرانی


اب در خشکبوم ایرانی عزیز و کمیاب است ونظر کردن بر ان به ویژه در اول صبح و اول ماه با شگون است
ایرانی اب را با مشقت و مرارت به دست می اورد.با صرفه جویی به کار میبرد و در باغها با هنرمندی های
ماهرانه بیشتر از انچه که هست می نمایاند شبکه هندسی اب را به داخل ساختمان می برد و در میانه یورتها
و گشایش فضاها با وسعتی مناسب و متناسب بازتاب اسمان و درختان وتصویر ونقوش زیبایش را فرادید بینندگان می گستراند.
اب در جویها اب شره ها ابگردانها فواره ها و جوشگاه ها می گردد تا تشنگی و عقده کم ابی را فرونشاند.
با تخته سنگهای نقشدار خوشتراش نصب شده بر بستر جویها و به ویژهشیبها مانند سینه کبکی و نیلوفرهای زیبا بر حرکت صدا
و مرطوب کنندگی اب افزوده میشود واب هرچه بیشتر خود نمایی میکند وصدا وسیمای فرحبخش خود را میسازد.
ایرانیان ابیاب های بسیار خوبی بوده اند و در ابداع روشهای مختلف فراهم کردن گرداورندن و مصرف دزست ان بیشترین تلاش را کرده اند
و گوی سبقت و مهارت را ربوده اند.
اب باغها از منابع گوناگون تامین میشود باغ دولت اباد یزد از قناتی به طول شصت کیلومتر سیراب میشود.
در شهراصفهان مادی ها عهده دار انتقال اب زاینده رود به باغها هستند(مانند باغ هزار جریب).باغ گلشن طبس وجود حیات خود را
مرهون چشمه های متعدد استو استخری مالامال از ابچشمه ها اینه تمام نمای این حیات است.اب از سویی وارد باغ میشود و مازاد
بر مصرف ان از سوی دیگر خارج میشود و مورد استفاده ای مختلف قرار می گیرد.بر بالا دست باغ فین کاشان بخشاب پر ارزشی
فراراه چشمه سلیمانیه عهده دار تقسیم درست و عادلانه اب است.اب وارد شده به باغ ابتدا در یک حوض نسبتا بزرگ جمع اوری
و سپس در نهرهای مختلف هدایت و جاری میشود اب از طریق جویها در امتداد محورهای اصلی باغ از حوض اصلی به حوضهای
کوچکتر میریزد و سر ریز ان در جویهای دیگر همسو با شیب طبیعی باغ روان میشود تا سرانجام از باغ خارج شود.
در طراحی باغهای ایرانی _اسلامی برای اینکه اب باید بسیار پاک و تمیزتر از معمول به نظر اید و از سوی دیگر به دلیل انکه در
هوای گرم تابستان گیاهان و جانوران تک سلولی و چر سلولی که رشد میکنند اب را الوده و کدر نکنند حتما اب باید به صورت مداوم
در حال حرکت نگه داشته شودزیراتمیزی و درخشندگی اب خود نوعی خنکی و شعف را به بیننده القاء میکند حوضها جزء عناصر اصلی
الگوی باغ ایرانی هستند که اغلب لبریز از اب میباشند زیرا معمولا انها در بالاتر از سطح زمین احداث می گردند اب با شار خود از لبه های
حوضها به محوطه هم سطح زمین و از انجا در مسیرهای مشخص شده جازی می شود.شکل اولیه حوضها دز باغهای ایرانی به شکل حوضهایی
با ابهای روان از یکی به دیگری بوده است.

nafas
26-07-2009, 18:36
بایدها و نبایدهای نماهای شهری
:: سارا صاحبی- حمید رضا آقایی
آنچه که آدمی را در نگاه اجمالی، هویت می بخشد لباس اوست و آنچه که بنایی را از دیگری جدا می کند نمای اوست و این همان تعریف هویت است که تمایز/تشابه را به معنای تمایز با غیر و تشابه با خود در نظر می گیرد. امروزه با گسترش شهر نشینی و جاری شدن سیل جمعیت به سمت شهرها و حومه آن ها و هر آنچه که انقلاب صنعتی و مدرنیسم برای جهانیان به ارمغان آورده،شاهد تاثیرات متفاوتی بر اذهان عمومی هستیم. فضای زندگی افراد در این بین در واقع می تواند یکی از مهمترین عواملی باشد که به سکون یا به تحریک افکار جهت بازدهی در مشاغل یا حتی در زندگی خصوصی، سمت و سویی قابل توجه ببخشد. این فضا از جایی که کانون زندگی های خصوصی افراد را در بر می گیرد آغاز می شود و به مراکزشغلی، تفریحی، بهداشتی، آموزشی و هرآنچه که لازمه زندگی شهری است سرایت می کند. بحث نما سازی در ساختمان و ساخت بدنه شهری نیز یك بحث هویتی و فرهنگی است؛ در نماهای شهری ما معمولا به هم ریختگی هایی مشاهده می شود كه بیشتر ناشی از تقلیدهای كوركورانه از سبك های معماری است: استفاده های بی رویه و نا به جا از یكی از مصالح در یك دوره زمانی، باعث از بین رفتن و بی ارزش شدن آن مصالح می شود كه متاسفانه دربدنه های شهری خود بسیار با این پدیده رو به رو هستیم، مگر نه این كه معماری هر عصر، بیانگر تفكر و اندیشه حاكم برآن دوره است ؟ پس در این صورت می توان گفت كه سیمای هر بنا نیز بیان كننده تفكر صاحب آن است، حال پرسشی كه پیش می آید این خواهد بود كه آیا ارتباطی میان آشفتگی نماهای شهری با آشفتگی اندیشه صاحبانشان وجود ندارد؟
باید گفت که امروزه تاثیر مناظر با توجه به ارتباط تنگاتنگی که میان افراد و اطرافشان وجود دارد بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است و می تواند به شکل محسوس یا نامحسوسی سبب بروز رفتارهای اجتماعی گوناگونی گردد و گاهی این تاثیر تا جایی است که باعث صعود قیمت های برخی مناطق و ارجحیت آن ها نسبت به مناطق دیگر گردد. همه روزه حجم وسیعی از مناظر حول ما، تاثیر مطلوب یا نامطلوب خود را دراذهان عمومی به جای می گذارد.
متاسفانه با وجود توجه روز افزون به مساله پوشش بنا و نقش مهمی كه می تواند در بهبود شرایط معماری روزگار ما داشته باشد. در معماری معاصر كشور ما هنوز توجهی در خور و مناسب به آن نشده. اغلب دست اندركاران صنعت ساختمان، پوشش ساختمان را لایه ای جدا درنظر می گیرند كه فقط وظیفه زیبا ساختن بناها و نشان دادن منزلت اجتماعی صاحبانشان را بر عهده دارند. در اثبات این امر، همین بس كه قوانین كنترل پیش آمدگی بنا، خط آسمان و كنترل همسطح بودن بناهای مجاور است. در حالی كه مثلا در روسیه، هر ساختمانی كه قرار است ساخته شود قبلا ماكت آن تهیه می شود و در صورت همخوانی با بدنه شهری مجوز ساهت می گیرد و همخوانی و زیبایی بدنه شهری نیاز به برنامه ریزی و تفكر دارد. به گفته حسن فتحی، معمار مصری، بدبختانه، چشم آدمی مانند گوشش حساس نیست. وقتی گوشتان صدای ناهنجاری را می شنود، شما ناخود آگاه ازجا می پرید، اما اگر دیدگانتان تناسبی ناهنجار را ببیند، یكه نمی خورید و مثلا چشمتان سرخ نمی شود یا از آن اشك نمی آید و دردتان نمی گیرد ! پوشش در طول تاریخ در نقش های متنوعی چون دفاع، حفاظ، حصار، محدود كننده مالكیت، عایق در مقابل رطوبت و برودت، تعریف فضا، و در برگیرنده تزیینات بنا و... استفاده شده است. البته امروزه بسیاری از نقشها تا حدی از هم تفكیك گردیده و به صورت لایه های مجزا ومستقل و یا تركیبی در بناها قابل رویت می باشند. به هر صورت پوشش ساختمان باید به وظایف مشخص ذیل پاسخ دهد.
شاید خالی از لطف نباشد که با جزئیات و تاثیراتی که نماها در مقیاس کوچک ولی با اثر بخشی فراوان به جای می گذارند بحث را ادامه دهیم. تابه حال فکر کرده اید که چطور نام یک کمپوزوسیون را می توان خوش ترکیب نهاد؟ بله! پاسخهای چندی در این خصوص می توان یاد کرد ولی در اینجا یکی از مهم ترین آن ها را بر می شمریم و آن این که زمانی که به نمای یک ساختمان نگاه می کنیم انتظار همگنی خاصی که از ابتدا تا انتها رفته است را داریم و اگر به چنین امری توجه شده باشد ما شاهد یک کمپوزوسیون خوش ترکیب قطعا خواهیم بود. در واقع نما باید به شکلی طراحی گردد که خاص چند طبقه از قبل طراحی شده و موقعیت آن باشد نه به شکلی که اگر مثلا قرار بود به طبقات قبلی، طبقه های جدیدی اضافه گردد تغییری در طراحی نما نتوان انجام داد و همین نما را تا بالا یکسره ادامه داد بلکه بالعکس و کاملا ارزیابی شده به نما و کل مجموعه می بایستی نگریست و در یک نتیجه این که نما باید ابتدا و انتهایش در طراحی کاملا مجزا و مشخص به چشم بخورد و ختم آن در ظاهر ساختمان معین باشد.
پوشش ساختمان همواره در حد فاصل دو فضا قرار دارد و در تعریف هر دو فضا نقش ایفا می كند. پوشش ساختمان در حد فاصل یك فضای باز ویك فضای بسته یا نیمه باز قرار می گیرد. بدنه ای كه از یك طرف فضای باز ار تعریف كرده و از طرف دیگر فضای بسته را، از طرف فضای بسته مسئول ارتباط این فضا با نور و چشم انداز و... است و از طرف فضای باز مسئولیت تعریف آن فضا، ارتباط با فضا های اطراف و ارتباط با زمین و آسمان را به عهده دارد
به قول پیانو، معماری هنری مملو از تضاد است. تضاد میان انظباط و آزادی، تكنولوژی و محیط زیست،مدرنیسم و سنت و... و پوشش معماری به عنوان یكی از اجزا اصلی و غیر قابل تفكیك آن باید در بردارنده تمام این تضادها باشد. به گونه ای كه تجمیع این تضادها به اثر معماری در كل یگانگی بخشد.
در نماهای امروز شهرهای ما آنچه دیده می شود تنها تضاد است. تضادها و آشفتگی هایی كه به یكپارچگی نمی رسند و این وظیفه طراحان و معماران است كه با استفاده صحیح از دانش و هنر و تكنولوژی و مصالح چهره شهر ها را سامان بخشند.
در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که معمار به عنوان هماهنگ كننده طبیعت و محیط ممنوع، باید كه صرف نظر از پایداری های نظام اكولوژیكی و رابطه بین موجود ات آن با بسترهای طبیعی مانند یك اكو سیستم، یكپارچگی و تمامیت آن را دیده و حتی فشارهایی كه از سوی بشر به آن وارد می شود را نیز جبران نماید. این ارتباط و وابستگی همان پیوستگی و آ میزش بی مرز این دو محیط است كه معمار با توجه به نگرش و جهت یابی زیست محیطی باعث شكل گیری اساسی طراحی پایدار آن خواهد شد كه درك اجزای زنده و غیر زنده را می طلبد.
گرچه درك تعاملات زنده و غیر زنده، مصنوعی و طبیعی، موضوع پیچیده ای را در بر می گیرد اما احاطه بر اصول اولیه سیستم ها و روند طبیعی و تعاملات آ ن با مصنوع ساخته بشر و درك روابط دوگانه طبیعت و فضاهای معماری و انسانی می تواند همراه با خلاقیت اصلاح طلبانه، معماری را به جاودانگی نزدیك و شاید به حل یكی از چالشهای بغرنج بشر در رابطه با فضای پیرامونش بیانجامد.

nafas
03-08-2009, 14:15
ايستگاههای اتوبوس:
داشتن يک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سيستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن اين ايستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از ديد مديران شهری که مسئوليت رسيدگی به اين موارد را بر عهده دارند يک ايستگاه مناسب، ايستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتياج داشته باشد. از ديد شهروندان يک ايستگاه خوب بايد دارای محيط ديد بالا و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را داشته باشد. هر دو اين نظرات خوب و به جا می باشد، زيرا ساختن ايستگاههایی که مورد استفاده کمتری دارند، تنها هدر دادن سرمايه و ايجاد مشکل برای مسئولان است. طراحی و ساخت مناسب آن می تواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای تصميم گيری در مورد اينکه چه نوع ايستگاهی در نقاط مخصوص بايد ساخته شود و کسب اطلاعات پيرامون طراحی و نحوه ساخت، مطالب زير را بررسی می کنيم:
_ آيا به ايستگاه اتوبوس نيازی است؟
_ ايستگاه باید در کجا واقع شود؟
_ چگونه طراحی کردن ايستگاهها؟
_ چگونگی مديريت و نگهداری از ایستگاهها؟
آيا به ايستگاه اتوبوس نيازی است:
مکانهای بسیاری هستند که به علت نداشتن سايه بان، مکان های تجاری پر رفت و آمد، مکانی که آمد و شد افراد سالمند در آنجا بيشتر است و مکان هايی که آب و هوا اعتدال مناسبی نداشته باشد، برای رفاه شهروندان احتياج به نصب ايستگاههای اتوبوس درون شهری است.
ايستگاه باید در کجا واقع شود:
بهترين مکان برای قرار دادن ايستگاههای اتوبوس در نزديکی مغازه ها و در نزديکی تقاطع ها است، که در اين صورت بايد 10 فوت از مسير عبور و مرور عقب تر باشد تا ایجاد ترافيک و برخورد با افراد پياده را نکند.
و چنانچه ايستگاه از تقاط دور باشد، سايه بان ايستگاه بايد 40 فوت از پياده رو عقب تر باشد تا برای ايستادن اتوبوس مشکلی را ايجاد نکند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ايستگاهها همچنين بايد در مسير موازی با پياده رو ها قرار گيرد تا تداخلی با افرادی که در پياده روها در حال عبور و مرور هستند، پيدا نکند.
طرز قرار گرفتن اين ايستگاهها بايد بصورتی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان و از تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هرچند این نکته مهم است که ايستگاه دقيقاً باید به سمت خيابان باشد تا به افراد امکان آمد و شد راحتتر را بدهد.
کيوسک ها يا ديگر مراکز فروش يا دستفروشی بايد در سمت پايين اين ايستگاهها واقع شوند.
طراحی:
ايستگاههای طراحی شده بايد به صورتی باشد که گویای نماد شهری که در آن اين ايستگاه قرار دارد بوده و از موادی که منحصر همان شهر است ساخته شود.
گاهی ايستگاههای استاندارد تماماً از نوع مشخصی از مواد ساخته و طراحی می شوند.
بجز موارد عنوان شده در طراحی اين مراکز بايد ميدان ديد، تسهيلات ، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نيز مد نظر داشت.
ميدان ديد مناسب:
ميدان ديد مناسب مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببينند. ايستگاههایی که از نظر طراحی ضعيف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای ديدن رفت و آمد اتوبوس حتماً بايد ايستگاه را ترک کرد و به لب پياده رو آمد.
دسترسی آسان:
نوع ديگر طراحی بايد به صورتی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی صورت گيرد. اين مورد يکی از موارد مهم در طراحی ايستگاههای اتوبوس می باشد. زيرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسهيلات و راحتی:
ايستگاهها بايد دارای مکانی برای نشستن مسافرين باشند تا در مواقع بارانی يا هوای نامساعد احساس راحتی کنند.
اطلاعات:
مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ايستگاه نياز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ايستگاه ها برای شهروندان و توريست ها بسيار جالب و مفيد خواهد بود

nafas
03-08-2009, 14:17
اتوبوس کولر دار در دبی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مختصری در باب مبلمان شهری گریمشاو شرکت «طراحی صنعتی گریمشاو»

شعبهشرکتنیکلاسگریمشاووشرک ادرلندنوکمپانیاسپانیایی Cemusa، بمنظوراجرای هزارانایستگاهاتوبوس،دکه‌ ای روزنامهفروشی وسرویس‌های عمومی قراردادهمکاری می‌بندد. ارزشقردادمذکورحدود1بیلیون لاربرآوردشده‌استکهدرقبال خدماتذیلارائهخواهدگردید: 3300ایستگاهاتوبوس،330دکهروزن مه‌فروشی و20سرویسبهداشتی اتوماتیک. کلیهتجهیزاتازجنسفولادضدزن گ،آلومینیومآنودیزهشدهوشیش هسختهستند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Duncan Jackson

رئیسطراحی صنعتی شرکتگریمشاواظهارمی‌دارد: ماتوانایی طراحی وکارباانواعمصالحباکیفیتکن ترلعالیراداریم.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ساختارهای جدیدتوانایی ایجادتوازندرصلبیتوسنگینی ودرعینحالسبکی رادرفضاهاوتجهیزاتی همچونایستگاهاتوبوسراداراس ت.
سایبانمزبوربصورتطره‌ای طراحیشدهکهتنهابادوپایهبهز مینوصفحهمهاری زیرساختی پیادهرومتصلاست.
اینشرکتبکارگیری مصالحروکارپلاستیکی ورنگی رابدلیلدواموعمرکوتاهآنهاا زطرحخودحذفکرد. هدفآنهابی‌تاثیربودنتجهیز تساختهشدهدرسایتومحیطبوده هدربافتمغشوشمنظرخیابانها نیویروک گاممثبتی است.


دپارتمانترابری امیدواراستبااجرای اینطرحچهرهجدیدی بهبافتوهویتشهرالقاشود


__________________

nafas
07-08-2009, 16:39
بسياري از ما در شهرها زندگي مي كنيم ، ولي هنگامي كه با كمي دقت به اطراف خود نگاه مي كنيم ، در مي يابيم شهرها تبديل به موزه هايي شده اند كه نازيبايي ها را به نمايش گذاشته اند. به هنگام طلوع آفتاب ، كوچه ها و خيابانها با دستان زحمت كش و پركار نيروهاي خدماتي شهرداري از آلودگي ها پاك مي شوند و در انتهاي روز ، تمامي سطح كوچه و خيابانها پر از زباله مي شود . كمتر كوچه و خياباني را مي توان يافت كه با گل و گياه و با نظمي در خور تحسين آراسته شده باشد ، به گونه اي كه با عبور از آن ، روح انسان تلطيف يابد. در نماي ساختمان ها خبري از بكارگيري فضاي سبز نيست و بسياري از مردم اطلاعاتي در خصوص زيبا سازي و طراحي فضاي سبز ندارند و خلاصه كلام آنكه خبري از خلاقيت انسان ها براي زيبا سازي شهر نيست .
حال اين سوال در ذهن ما شكل مي گيرد كه چرا كوچه ها و خيابان ها نازيبا هستند؟
شايد چندين علت وجود دارد:
1- روشي براي مشاركت دادن مردم در زيباسازي شهري طراحي نشده است .
2-مردم از آموزش هاي لازم براي يك زندگي شهروندي موفق برخوردار نشده اند
3-مردم هنوز به نقش زيبا سازي شهرها و تاثيرات رواني آن بر جسم و روان خود اطلاع ندارند.
4-مردم گاهي زيباسازي شهرها را با چراغاني كردن و مصرف بي رويه برق مترادف مي دانند.
5-فرصتي براي خلاقيت انسان ها براي زيباسازي شهرها در نظر گرفته نشده است .
هنگامي كه از يك مجتمع مسكوني و يا منزل شخصي خود خارج مي شويم و به داخل كوچه مي رويم در مي يابيم كه به محيطي قدم گذاشته ايم كه ديگر كسي در فكر زيبا نمودن آن نيست و شهرداري نيز از منابع انساني كافي براي حضور در تمامي اجزاي شهر برخوردار نيست و چه بسا براي حضور در تمامي قسمت هاي شهر ، نياز به لشكري بيكران از انسانهاست كه امكان تامين آن نيز امكان پذير نخواهد بود و تنها بايد روشي جديد براي مشاركت مردم در زيبا سازي كوچه ها خلق كرد.
يكي از پيشنهاداتي كه مي توان براي خلاقيت در زيباسازي و طراحي فضاي سبز كوچه ها مطرح نمود ، ايجاد مديريت كوچه ها و خيابان هاست .
امروزه ضروري است اهالي يك كوچه با انتخاب يك فرد شايسته ، رقابتي را با ديگر كوچه ها براي پديد آوردن مكاني زيبا آغاز نمايند و اگر قوانيني براي شكل گيري مديريت كوچه ها با مشاركت مردم تدوين شود ، مي تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:
1- ايجاد اوقات فراغتي سالم براي مردم در كوچه ها براي زيبا سازي
2-پديدار شدن خلاقيت هاي جمعي براي زيبا سازي
3-شناخت مردم نسبت به يكديگر و شكل گيري فعاليت هاي جمعي در سطح يك كوچه
4-شناخته شدن افراد توانمند و متخصص در يك كوچه و بهره گيري از اين قابليت جهت تحول در زيبا سازي
5-رشد همبستگي در ميان مردم يك كوچه و گره خوردن سرنوشت افراد به يكديگر
6-ايجاد روح جمعي در محيط يك كوچه و ارتباط نزديكتر مردم به يكديگر و ياري رساندن به يكديگر در مواقع سخت
7- افزايش امنيت به علت حساس شدن مردم نسبت به سرنوشت يكديگر
8- افزايش دانش و مهارت مردم يك كوچه در اثر آموختن از يكديگر و انجام تجربيات جديد در زمينه زيبا سازي
9-تلاش مردم جهت جلوگيري از آلودگيها در شهر و آموزش كودكان در اثر اين مشاركت جمعي
10-شناسايي افراد نخبه در عرصه زيباسازي و بكارگيري از وجود آنان در تصميم گيريهاي كلان شهر
12-زيبايي شهر و علاقمندي جهت پياده روي در كوچه ها ها و لذت بردن از زيباييها و ايجاد مناظر بديع و نو در شهر به گونه اي كه شهر تبديل به يك موزه مي شود.
13-آرامش رواني به علت ايجاد محيط زيبا
14-فعال شدن كلاس هاي زيبا سازي در شهرها و ارتقاء فرهنگ زيباسازي و طراحي فضاي سبز شهري
15-برگزاري مسابقات شهري در خصوص انتخاب زيباترين كوچه هاي شهر به همراه جوايز ويژه براي ساكنين آنها و حمايت مالي از كوچه ها توسط شهرداري و تبديل آنها به مكان هايي براي بازديد توريست هاي خارجي
16-ايجاد تحول در شهرها و همه گيري آن در سطح كشور
17- تبديل كشور به يك جاذبه توريستي در سطح دنيا و تعامل با ديگر فرهنگ هاي جهان و تكامل فرهنگي كشور و زمينه سازي براي ايجاد رشد وتوسعه سريع تر

پس بياييم براي زيبا سازي شهرها ، تفكر نماييم و با خلاقيت ، شيوه هاي نو يي را براي رسيدن به اين هدف بوجود آوريم .

nafas
07-08-2009, 16:42
نقش چراغ راهنمايي در روانسازي ترافيک بر کسي پوشيده نيست، اما برخي رانندگان معمولا از چراغ‌هاي راهنمايي رد مي‌شوند و قوانين را ناديده مي‌گيرند. گاه رانندگان عجول براي سريعتر به مقصد رسيدن، جان انسان‌ها را مي‌گيرند. به تازگي، راهکار جالبي براي جلوگيري از عبور رانندگان از چراغ قرمز انديشيده شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«هان يونگ لي»، مبتکر کره‌اي براي جلوگيري از گذشتن رانندگان از چراغ قرمز نوعي ديوار مجازي قرمز طراحي کرده است. اين ديوار مجازي به طور کامل عرض خيابان را مي‌پوشاند و باعث توقف اجباري رانندگان پشت چراغ قرمز مي‌‌شود.
به گزارش «حريت»، شيوه کار اين چراغ به اين صورت است، هنگامي که زمان روشن شدن چراغ قرمز فرا مي‌رسد، راه به وسيله تاباندن ليزر روي پلاسما به طور کامل بسته مي‌شود. به اين ترتيب، رانندگان مجبور به توقف مي‌شوند و عابران پياده به راحتي مي‌توانند از عرض خيابان بگذرند.
اين روش به صورت تئوريک مورد پسند قرار گرفته است، ولي هنوز معلوم نيست چه زماني عملي مي‌شود.

nafas
07-08-2009, 16:45
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
07-08-2009, 16:48
نمونه اي از هنر زيباسازي سيماي شهر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
07-08-2009, 16:49
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در صورت نهايي شدن اين طرح، شهرداري موظف است با استفاد از انواع گياهان بالارونده و آويز فضاي سبز را روي ساختمان ها بياورد
شوراي شهر تهران به يک فوريت طرحي راي داد که در صورت نهايي شدن آن در شورا، شهرداري موظف است فضاي سبز را به روي ساختمان ها بياورد.
به گزارش خبرنگاي دنياي اقتصاد، شوراي شهر يک فوريت طرح توسعه فضاي سبز عمودي در بدنه ساختمان هاي تهران را تصويب کرد.
براساس اين طرح، شيوه هاي کلي ايجاد و توسعه فضاي سبز بر بدنه ساختمان ها و فضاهاي بلااستفاده واجد شرايط با لحاظ ضوابط فني و شهرسازي و اولويت دهي به استفاده از گونه هاي گياهي مناسب يا اقليم شهر تهران عبارتند از: ايجاد فضاي سبز عمودي و افقي بر بدنه و سطوح افقي ساختمان ها (ايجاد باغ هاي عمودي با استفاده از گياهان بالارونده و آويز روي ديوارهاي عمودي، داربست و جعبه هايي که به صورت عمودي قرار گرفته اند، همچنين سبز کردن سطح افقي از طريق کشت گياهان مثمر و غيرمثمر مناسب)؛ استفاده از فضاي حياط خانه ها و ايجاد گلخانه هاي کوچک خانگي و استفاده از فضاهاي مرده داخل ساختمان ها (لبه پنجره ها، بالکن ها و ساير فضاهاي مرده داخل ساختمان با استفاده از کشت گياهان متناسب.)

به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، در نود و هشتمين جلسه علني از سومين دوره شوراي اسلامي تهران، رسول خادم در جريان بررسي اين طرح گفت: براساس راهبردهاي سند طرح جامع جديد تهران سرانه فضاي سبز براي هر يک از افراد 15متر مربع در نظر گرفته شده که با برآوردهاي مالي انجام شده در سال 86، تامين اين ميزان سرانه فضاي سبز در تهران نيازمند اختصاص بودجه اي به ميزان 10هزار ميليارد تومان است تا امکان تملک و تامين فضاي سبز مطابق طرح جامع فراهم شود.
وي افزود: البته با توجه به رشد قيمت زمين اين ميزان برآورد مالي تغيير کرده است.
در اين راستا، دانشگاه تهران نيز مطالعاتي درباره توسعه فضاي سبز عمودي در بدنه ساختمان ها انجام داده که قابل استفاده است.
به گفته خادم، از سال 70 تاکنون چند طرح به صورت نمونه در تهران اجرايي شد، اما استمرار اجراي آنها دوام نداشته است.
از اين رو به عنوان نمونه با اجراي اين طرح در يکي از محله هاي منطقه 2، مشخص شد هزينه اجراي طرح فضاي سبز عمودي 2درصد هزينه اجراي طرح تملک اراضي براي فضاي سبز (فضاي سبز افقي) است.
ضمن اين که با اجراي اين طرح مي توان از مشارکت بيشتر شهروندان برخوردار شد، چرا که قرار است در اين طرح به صورت همسان هر يک از واحدهاي ساختماني در معرض ديد عمومي، داراي گلدان يا باغچه هاي آپارتماني باشند.
وي يادآور شد: در حال حاضر در شهر توکيو، اين الزام در ساخت و سازها وجود دارد که 20درصد عرصه عمومي براي فضاي سبز عمودي در نظر گرفته شود، همچنين در شهر سئول نيز 50درصد هزينه هاي فضاي سبز عمودي را دولت تامين مي کند.
بدين لحاظ حتي اگر شهرداري هزينه توسعه فضاي سبز عمودي روي بدنه ساختمان ها بپردازد چون ديگر الزامي براي پرداخت هزينه تملک ندارد و مردم نيز مشارکت بهتري خواهند داشت، اين طرح مقرون به صرفه است.
وي گفت: در بودجه سال جاري نيز 2 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح در شهرداري اختصاص داده شده ضمن اينکه سياست هاي چگونگي هزينه براي اين طرح اتخاذ شده است.
حسن بيادي، نايب رييس شوراي شهر تهران نيز پيشنهاد داد: شهرداري اين طرح را به صورت نمونه در تعدادي از ساختمان هاي تهران اجرايي کند تا از اين طريق مردم با تماشاي اين زيبايي ها، نسبت به اجراي آن در ساختمان هاي خود تشويق شوند.حمزه شکيب، رييس کميسيون عمران مجلس نيز پيشنهاد داد: اجراي اين طرح مستلزم تعريف شرايط جديد براي احداث ساختمان ها است بنابراين پيش بيني اين شرايط ضروري است. خادم نيز گفت: اتفاقا نظر ما از ارائه اين طرح، تعريف ضوابط جديد در ساخت و ساز براي توجه به احداث فضاي سبز عمودي در آپارتمان ها است.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد

nafas
07-08-2009, 16:51
بسياري از ما در شهرها زندگي مي کنيم ، ولي هنگامي که با کمي دقت به اطراف خود نگاه مي کنيم ، در مي يابيم شهرها تبديل به موزه هايي شده اند که نازيبايي ها را به نمايش گذاشته اند. به هنگام طلوع آفتاب ، کوچه ها و خيابانها با دستان زحمت کش و پرکار نيروهاي خدماتي شهرداري از آلودگي ها پاک مي شوند و در انتهاي روز ، تمامي سطح کوچه و خيابانها پر از زباله مي شود . کمتر کوچه و خياباني را مي توان يافت که با گل و گياه و با نظمي در خور تحسين آراسته شده باشد ، به گونه اي که با عبور از آن ، روح انسان تلطيف يابد. در نماي ساختمان ها خبري از بکارگيري فضاي سبز نيست و بسياري از مردم اطلاعاتي در خصوص زيبا سازي و طراحي فضاي سبز ندارند و خلاصه آنکه خبري از خلاقيت انسان ها براي زيبا سازي شهر نيست .


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حال اين سوال در ذهن ما شکل مي گيرد که چرا کوچه ها و خيابان ها نازيبا هستند؟
شايد چندين علت وجود دارد:
1- روشي براي مشارکت دادن مردم در زيباسازي شهري طراحي نشده است .
2-مردم از آموزش هاي لازم براي يک زندگي شهروندي موفق برخوردار نشده اند
3-مردم هنوز به نقش زيبا سازي شهرها و تاثيرات رواني آن بر جسم و روان خود اطلاع ندارند...
4-مردم گاهي زيباسازي شهرها را با چراغاني کردن و مصرف بي رويه برق مترادف مي دانند.
هنگامي که از منزل شخصي خود خارج مي شويم در مي يابيم که به محيطي قدم گذاشته ايم که ديگر کسي در فکر زيبا نمودن آن نيست و شهرداري نيز از منابع انساني کافي براي حضور در تمامي اجزاي شهر برخوردار نيست و چه بسا براي حضور در تمامي قسمت هاي شهر ، نياز به لشکري بيکران از انسانهاست که امکان تامين آن نيز امکان پذير نخواهد بود و تنها بايد روشي جديد براي مشارکت مردم در زيبا سازي کوچه ها خلق کرد.
يکي از پيشنهاداتي که مي توان براي خلاقيت در زيباسازي و طراحي فضاي سبز کوچه ها مطرح نمود ، ايجاد مديريت کوچه ها و خيابان هاست ،که اين امر مي تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:
1- ايجاد اوقات فراغتي سالم براي مردم در کوچه ها براي زيبا سازي
2- افزايش امنيت به علت حساس شدن مردم نسبت به سرنوشت يکديگر

3-تلاش مردم جهت جلوگيري از آلودگيها در شهر و آموزش کودکان در اثر اين مشارکت جمعي
4-شناسايي افراد نخبه در عرصه زيباسازي و بکارگيري از وجود آنان در تصميم گيريهاي کلان شهر
5-زيبايي شهر و علاقمندي جهت پياده روي در کوچه ها و لذت بردن از زيباييها و ايجاد مناظر بديع و نو
6-آرامش رواني به علت ايجاد محيط زيبا
7-برگزاري مسابقات شهري در خصوص انتخاب زيباترين کوچه هاي شهر
8-ايجاد تحول در شهرها و همه گيري آن در سطح کشور
پس بياييم براي زيبا سازي شهرها ، تفکر نماييم و شيوه هاي نو يي را براي رسيدن به اين هدف بوجود آوريم

nafas
07-08-2009, 16:53
اتوبوس های خشکی - دریا در دبی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
07-08-2009, 16:54
پروژه بزرگ ميدان شهدا

ميدان شهدا يکي از پر رفت و آمد ترين ميادين شهر مشهد مي باشد که سابقه آن بيش از 70 سال بر ميگردد. ميدان شهدا نقطه تلاقي سه شريان مهم ارتباطي شهر مشهد است. خيابان امام خميني(ره) به خواجه ربيع ، خيابان توحيد به شيرازي و خيابان هاشمي نژاد به دانشگاه. اين سه محور از نظر کارکرد شهري و خدماتي و هويت شهري اهميت زيادي دارند و از سويي ديگر ساختمان شهرداري نقش مدني بارزي به اين ميدان بخشيده است. همچنين ميدان شهدا در گذر زمان شاهد رويدادهاي مهم تاريخي و سياسي بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با توسعه شهر مشهد بر ازدحام و شلوغي اين ميدان نيز افزوده شده تا جايي که رفته رفته هويت شهري و تاريخي خود را از دست داده و به يکي از گره هاي مهم ترافيکي شهر تغيير شکل داده است. در سال هاي اخير مسئولان شهر ، تلاش آشکاري براي بازسازي بافت هاي قديمي و فرسوده شهر انجام داده اند، که اين اهداف کلان بازسازي آينده روشني را براي مناطق مرکزي شهر به وجود خواهد آورد. اين مناطق بايد بر اساس هماهنگي با شرايط زندگي مدون و برخورداري از خدمات و امکانات مناسب شهري بازسازي شوند.

طرح بزرگ ميدان شهدا نيز يکي از اين برنامه هاي نوسازي مي باشد. در اين برنامه ساماندهي منظر هاي شهري و سازمان عملکردي و تسهيل در ترافيک سواره و تأمين امنيت تردد پياده، همچنين بازسازي بافت فرسوده مورد نظر مي باشد. شايان ذکر است که هدف طرح منحصر به ميدانگاه نشده ، بلکه خيابان صاحب الزمان و منطقه ي هشت آباد را نيز شمل گرديده است. در واقع ساماندهي و نوسازي و طراحي جديد براي اين سه منطقه يک هدف مشترک را دنبال مي کند که تحت عنوان طرح بزرگ ميدان شهدا به تصويب رسيده است.

در اين طرح عرصه هاي وسيعي از فضاهاي شهري، فرهنگي، اجتماعي و مردمي در نظر گرفته شده است و اطراف ميدان را ساختمان هايي با کاربري هاي مختلف، پوشش مي دهند. نظام حرکت سواره بر اساس يک حلقه هم سطح به صورت ميدان و دو زير گذر شرقي و غربي (خيابان خواجه ربيع به دانشگاه و خيابان امام خميني به هاشمي نژاد) طراحي شده است.

ضمناً فعاليت ها و عملکردهاي متنوعي در اين ميدان صورت مي گيرد که براي ساماندهي نظام اين فعاليت ها و توجه به نقش فرهنگي و اجتماعي آن در طراحي جديد، تلاش فراواني صورت گرفته است.

محدوده و مساحت طرح بزرگ ميدان شهدا:

اين طرح حدود 23 هکتار مساحت دارد که شامل سه بخش اصلي مي باشد:

الف) طرح ويژه ميدان شهدا حدود 5/13 هکتار

ب) مجموعه شهري هشت آباد حدود5/4 هکتار

ج) طرح ويژه خيابان صاحب الزمان (عج) حدود 5 هکتار

اهداف اجراي اين طرح:

? با ساماندهي سه منطقه محدوده طرح، نيازهاي مشترک به طور هماهنگ رفع ميشود.

? مشکلات ترافيکي در يکي از اصلي ترين مراکز شهر کاهش مي يابد و روانسازي رفت و آمد و آرامش نسبي براي شهروندان فراهم مي آورد.

? مجموعه ي شاخص در مسير حرم مطهر شکل ميگيرد که هويت بخشي محيط کمک بيشتري خواهد کرد.

? فضاي باز و سبز شهري در محدوده طرح به دو برابر افزايش مي يابد.

? ميدان شهدا به عنوان يک مبدل و گره ترافيکي عمده در شبکه حرکت شهر باعث گرديده با يک رويکرد علمي و دقت بسيار، گزينه هاي حرکت سواره و پياده در اين ميدان بررسي گردد. که در قسمت بعد به آنها مي پردازيم.

nafas
07-08-2009, 16:56
عجيب ترين اشتباه مهندسي کشور در رشت
از کجا چه خبر؟

ابتدا و انتهاي پل جانبازان که تاکنون حدود 3 ميليارد تومان براي آن هزينه شده، به دليل اشتباه مهندسي، 50 سانتي‌متر اختلاف سطح دارد و به هم نمي‌رسد!

پل جانبازان رشت که قرار بود در سال 1386 به بهره‌برداري برسد هم اکنون در شرايطي به پيشرفت 72 درصدي دست يافته که اشتباهات محاسباتي‌اش عجيب‌ترين رويداد مهندسي کشور را رقم زده است. اجراي اين پل 6/102 متري از چهارم تير ماه سال 1385 در دو جبهه کاري آغاز شد که بنابر محاسبات مي‌بايست در پايان پروژه به يکديگر متصل مي‌شدند، اما هم اکنون و با وجود گذشت 2 سال اشتباهات محاسباتي مانع از اتصال طرفين پل به يکديگر شده است.

هم‌اکنون طرفين ابتدا و انتهاي پل در حالي براي اتصال به يکديگر نزديک شده‌اند که تازه مشخص شده به دليل اشتباهات مهندسي اين اتفاق به دليل اختلاف سطح طرفين پل هرگز نخواهد افتاد. گفته مي‌شود اين اختلاف به نيم متر مي‌رسد که در قوانين مهندسي عدد بسيار بزرگي به شمار مي‌آيد.

به گفته مهندسان سازه، طراحي اينگونه پل‌ها پس از سال‌ها اجرا در کشور به قدري ساده است که حتي در توان دانشجويان مهندسي نيز هست و اين بر ابهامات مسئله بيشتر مي‌افزايد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در اين رابطه هيچ مقام مسئولي در شهر رشت حاضر به اظهار نظر نيست و تنها محمود فريدوني شهردار رشت در اظهار نظري غيرمستقيم پيمانکار را مقصر معرفي مي‌کند. او معتقد است: «شرکت طرف قرارداد اين پل در گذشته به تعهدات خود عمل نکرد و با اعمال مديريت جديد سعي ما بر اين است که در کوتاه‌ترين زمان اين پل به بهره‌برداري برسد.»

فريدوني البته نبود جرثقيل حمل نصب تجهيزات پل جانبازان از محل کارگاه ساخت تجهيزات اين پل در حوالي کوچصفهان تا رشت در گذشته را از جمله مشکلات عنوان کرده و مي‌گويد: «البته اين مشکل هم اکنون برطرف شده است».

اين توضيحات در حالي است که جبار کوچکي‌نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، پل غيرهمسطح جانبازان رشت را لکه ننگي در اين شهر دانسته و همزمان رئيس مجمع نمايندگان گيلان مي‌گويد: «ساخت پل غيرهمسطح جانبازان رشت به دليل غيرکارشناسي بودن هزينه زيادي به گيلان وارد کرده است.»

اسدالله عباسي انتقادهاي مردم و مسئولان نسبت به پل غيرهمسطح جانباران اين شهر را نيز وارد مي‌داند، اما با اين حال رييس شوراي شهر رشت هرگونه اظهارنظري در اين رابطه را مغرضانه توصيف مي‌کند.

محمدرضا قاسمي ‌به عنوان مدافع سرسخت اين پل که طرفين آن دست کم 50 سانتي‌متر اختلاف سطح دارند حتي در پاسخ به نماينده مجلس، نه تنها پل را لکه ننگي براي اين شهر نمي‌داند بلکه از ساخت آن به عنوان سند افتخاري در عملکرد شهرداري رشت نام مي‌برد که انگيزه‌اي قوي براي ساخت تقاطع‌هاي همسطح و غيرهمسطح ديگر در اين شهر به وجود آورده است.

او حتي از منتقدان اين پل مي‌خواهد با دست برداشتن از اشکال‌تراشي‌ها و انتقادهاي غيرمنصفانه کمبود نقدينگي و عدم بهره‌مندي اين شهر از بودجه‌هاي ملي را برطرف کنند.

وي ادامه مي‌دهد: «موانع موجود بر سر راه پروژه‌هاي عمراني شهر باران با اشکال‌تراشي و انتقادهاي غيرمنصفانه برطرف نخواهد شد، بلکه کمبود نقدينگي و عدم بهره‌مندي از بودجه‌هاي ملي بزرگ‌ترين مشکل در مسير سازندگي رشت است.»

تا به امروز براي اين پل 2 ميليارد و 700 ميليون تومان هزينه شده است اما با اتفاق پيش آمده برآورد مي‌شود دست کم يک ميليارد تومان به برآورد اوليه اضافه شود. کارشناسان امر معتقدند در صورت صرف اين هزينه پل جانبازان رشت گران‌ترين پل روگذر در تاريخ مهندسي کشور خواهد بود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
07-08-2009, 16:58
نگاهی تحلیلی به مبلمان شهري

شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد جمعيتش دارد «هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند» چنين محيطي با گوناگوني بسيار، آزادي انتخاب به افراد مي دهد و زمينه خلاقيت را فراهم مي آورد، فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونشان برقرار مي سازد و تنها يك وسيله براي در اختيار گذاردن تمام اين ها دردست دارد: امكانات مناسب شهري . 1. مبلمان شهري / مقدمه و تعاريف كلي:
در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت، سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي كنند و به آن روح مي بخشند. اثاثه، تجهيزات يا مبلمان شهري، خياباني يا فضاي باز اصطلاحات رايج اين تسهيلات و امكانات هستند. اين تسهيلات در انگلستان بيشتر به «مبلمان خياباني» و در امريكا به «مبلمان همگاني» با «مبلمان فضاي باز» معروف هستند. « اثاثه، جمع اثاث به معناي وسايل و لوازم زندگي است. تجهيزات، جمع تجهيز، در مفهوم آراستن و بسيج كردن و بيشتر به وسايل و ساز و برگ نظامي اطلاق مي شود. مبلمان واژه فرانسوي به معناي مجموعه اثاثه و دكوراسيون يك محل است.»
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رايج ترين تركيب فوق «مبلمان شهري» است كه مي تواند دربردارنده مفاهيم ضمني نيز باشد. دامنه مفهومي و كاربردي اين واژه بسيار گسترده است. مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصري گفته مي شود كه چون در شهر و خيابان و در كل در فضاي باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده اند.
امروزه مشكل اصلي تهران بزرگ در دو بعد حركت شهري(سواره و پياده) و مشكلات ادراك و رفتار در منظر شهري قابل بررسي است.
بنابراين وظيفه و مسئوليت خطيري براي برنامه‌ريزي، ساماندهي، آرام‌سازي و بهسازي فضا و تجهيزات شهري بر دوش مسئولين، مديران، طراحان و هنرمندان ايراني مي باشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ساختار برنامه اي كه مي تواند شهر را از هر دو بعد منظر شهري و حركت در شهر ساماندهي نمايد به دو بخش اصلي تقسيم‌بندي مي شود:

فضا سازي، محوطه سازي، كف سازي، پياده‌ راه‌ سازي، نقاشي ديواري، مرمت، نورپردازي، پاكسازي جداره‌هاي شهري و نما سازي، احياء بافتهاي با ارزش تاريخي، فرهنگي، معماري و كاربردهاي شهري، آرام‌سازي و..... 1-طراحي محيطي و نماي شهري :
2-مبلمان و تجهيزات شهري :
شامل كليه ملزومات و اثاثيه شهري كه در محيط شهر قرار مي گيرند و بيش از يكصد عنوان تقسيم بندي مي شود؛ از نرده و ميله‌هاي راه بند و روشنايي گرفته تا ايستگاههاي اتوبوس، سرويسهاي بهداشتي، تابلوها، بيلبوردهاي تبليغاتي، سطل زباله و پلهاي عابر پياده.

تقسيم بندي عناصر مبلمان شهري بصورتهاي مختلفي عنوان شده ولي در كل ميتوان انرا در چهارگروه اصلي معرفي نمود :
الف- مبلمان خياباني
ب- مبلمان پاركي
ج- مبلمان ترافيكي
د- سازه‌هاي اطلاع رساني و تبليغاتي
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]امروزه تجربه و كاربرد عناصر شهري نشان داده كه استفاده از تجهيزات و مبلمان مناسب تا چد ميتواند اثر مثبتي بر روي شهروندان و استفاده كنندگان از محيطهاي شهري داشته باشد. بطور مثال طراحي نشيمن مناسب به مردم اين امكان را ميدهد كه در فرصتهاي لازم از نشستن و ديدن فضاي شهري لذت برده و حتي ارتباط اجتماعي و كلامي با يكديگر برقرار نمايند.
پژوهشهاي شهري و زيست محيطي نشان ميدهد كه استفاده كنندگان و عموم مردم خواستار چند منظوره بودن تجهيزات شهری و زيباسازي هرچه بيشتر آن هستند بطوريكه بصورت يك سمبل يا نماد و حجم شهري در آمده و متناسب با طراحي زيباي اتومبيلها و محصولات مدرن به توقعات زيبايي شناسانه مردم و نيازهاي دنياي امروز نيز جواب دهد . به همين دليل در سراسر جهان مطالعات و مسابقات بسياري در زمينه طراحي بهينه مبلمان شهري صورت ميگيرد.
اهميت توجه به هويت و فرهنگ
با رشد شهرها و حومه‏ها، گرايشي افراطي در يك شكل كردن چهره شهري به وجود آمده است، به گونه‏اي كه اغلب تفاوت كمي در روحيه مبلمان نقاط مختلف شهر يا حتي گاهي ميان چند كشور ديده ميشود. حال آن كه هنوز هم جذاب‏ترين و به ياد ماندني‏ترين محله‏ها آنهايي هستند كه با شكل و شمايل ويژه و مختص به خود در خاطره‏ها جاي مي‏گيرند و شايد از همين روست كه در كوششهاي جديد براي نوسازي و ساماندهي شهرها به اين خصوصيات توجه بسيار ميشود :
* از ديدگاه طراحان، انتخاب و طراحي مناسب مبلمان شهري، حفظ هويت مكان و نمود بيشتر آن را ممكن مي‏سازد. اين برخورد در احياي مناطق تاريخي و سنتي بسيار موثر است
* اگر دخالت در شهر به تزيينات سطحي محدود نشود ، بايد ميان بافت اجتماعي و فضاي شهر توازني ايجاد كرد.
* آنگاه كه بافت اجتماعي مكاني تثبيت شده و در ميان ساكنانش مفهوم شهر نشيني، ريشه‏اي عميق دواند، ميتوان به ساختارهايي مكمل در سيما و منظر آن پرداخت و شرايط را براي حفظ محيط و رفاه اهالي‏اش مهيا كرد.
* به اتكاي همين بافت اجتماعي تثبيت شده و ريشه‏دار مي توان در مدت زماني كافي و با روشي پويا، خيابانهاي محله و شهر را به گونه‏اي مجهز كرد كه بازتاب فرهنگ آن باشد.
در حقيقت, فراهم آوردن امكان بهره‏وري رفاهي و زيبايي شناختي از محيط زيست، به معناي ارج نهادن به زندگي و ارزشهاي تمدن است .
يكي از دلايل مهم بي هويتي تهران، عدم توجه به تفاوتهاي موجود بين فضاهاي مختلف شهري، اكتفا نمودن به طرحهاي يكنواخت و به اصطلاح استاندارد و پرداختن به ظرفيتهاي مفهومي است بدون در نظر گرفتن ارزشهاي زيباشناسي شهري و هنري , و بسنده نمودن به امكانات توليد وصنعت آنهم از نوع ابتدايي ترين آن.
ارزشهاي عملكردي و زيباشناختي شهري، از طريق برخورد مجزا و مشخص با هر يك از فضاهاي خرد و كلان ايجاد ميشود.
پرداختن كلي به فضاهاي شهري و همه چيز را با يك ديد نگاه كردن بمعناي نفي تك تك ارزشها ميباشد.
* شايد بنيادي‏ترين اقدامي كه ميتواند در كنار ساماندهي مبلمان شهري، بافت شهر را از نظر كيفي به وضعيت مطلوب نزديك سازد، رعايت موارد زير باشد :
تهيه الگوها،
ضوابط قابل انعطاف و سنجيده براي بهسازي و توسعه،
آينده نگري هوشمندانه .
ما بايد آينده نگری کنيم و آينده نگری نياز به کوشش سه گانه دارد :
پژوهشگری / سياستگزاری / برنامه ريزی .

nafas
07-08-2009, 16:59
توسعه ي شهرها باعث از بين رفتن محيط هاي طبيعي و زمين هاي زراعي شده است. بنابراين ايجاد و تو سعه ي فضاي سبز نقش مهمي در زندگي تمام موجودات از جمله انسان دارد و در واقع جايگزيني براي محيط طبيعي از بين رفته در هنگام ساخت و ساز است. بسياري از فناوري ها و فعاليت هاي جديد به منظور کاهش تاثير انسان بر روي زمين به وجود آمده اند ، از جمله : منابع انرژي جايگزين ، استفاده ي موثر از منابع طبيعي ، کشاورزي بدون استفاده از مواد صنعتي و سبز پوش کردن پشت بام ها. بام هاي سبز بخشي از تلاشها براي پايدار ساختن شهرها و يکي از راه حل هاي مدرن براي مشکلات شهري مي باشد .

بام هاي سبز مزاياي بسياري دارند...از جمله :

1) کاهش سرازير شدن سيلاب

2) تميز نگه داشتن هوا و جلوگيري از انتشار ذرات معلق در هوا

3) کاهش تاثير جزيره حرارتي شهرها از طريق سرد کردن بخار هواي محيط

4) فراهم آوردن محيط آرام براي پرندگان و جانوران

5) بهبود کارآيي انرژي ساختمان ها

6) فراهم آوردن امکانات براي کشاورزي شهري و گياهان دارويي

تاثير بام هاي سبز در اقتصاد جامعه

بام هاي سبز تاثيرات زيادي در اقتصاد جامعه دارند که اهم آنها عبارت اند از :

- لايه عايق رطوبتي نصب شده در روي بام و صدمات ناشي از اشعه ماوراي بنفش و صدمات شيميايي جلوگيري کرده و در برابر امواج گرما به عنوان عايق عمل مي کند . اين ويژگي بام هاي سبز طول عمر عايق رطوبتي را تا دو برابر افزايش داده و باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود .

- عايق بندي بام هاي سبز نياز به انرژي را براي گرم و سرد کردن ساختمان به طور چشم گيري کاهش مي دهد و همچنين باعث کاهش آلودگي صوتي مي شود .

- جاذبه زيبايي شناختي و زيبايي طبيعي بام هاي سبز ارزش ساختمان را در نزد بسياري از استفاده کنندگان و مطابق با هر سليقه براي کاربردهاي تجاري ، سازماني و مسکوني بالا مي برند .

ساخت بام هاي سبز

سيستم هايي که براي ساخت بام سبز طراحي شده اند سبک وزن ، نيازمند رسيدگي کمتر ، بادوام و جالب هستند . ابتدا لايه عايق رطوبتي بر روي پشت بام نصب مي شود ؛ سپس زه کشي مناسب انجام شده تا آب اضافي از پشت بام سرازير شود . يک محيط رشد کاملا مناسب براي موفقيت بام سبز ضروري است . اين محيط بر خلاف خاک زراعي طبيعي که معمولا در منظره سازي شيب دار به کار مي رود ، کاملا متناسب با محيط طراحي شده و به هنگام خيس شدن خيلي سنگين نمي شود . در نهايت گياهان کاشته مي شوند . پوشش هاي گياهي مقابل در برابر سرما و گرما مورد استفاده قرار مي گيرند تا انبوهي از گياهاني را توليد کنند که شبيه اکوسيستم هاي طبيعي محلي و چمنزارهاي ساحلي به نظر رسند . گياهاني که براي اين منظور استفاده مي شوند معمولا گياهاني گوشتي ، گياهان چند ساله علفي ، گلها ، علف هاي وحشي و خزه مي باشند .

nafas
07-08-2009, 16:59
خواهر خواندگي[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين پيوند با اتمام جنگ جهاني دوم در سال 1945، براي نخستين بار در شهرهاي کشورهاي اروپايي شکل گرفت.مدتي بعد و در سال 1956، آيزنهاور آمريکايي در ارائه برنامه” مردم به مردم ” خود در شکل گيري پيمان هاي خواهر خواندگي بين شهرهاي آمريکا با شهرهاي جهان تاکيد کرد و بدين ترتيب حرکتي جهاني براي اين موضوع ايجاد شد.هدف وي از تاکيد روي اين طرح، درگير کردن افراد و سازماندهي گروهها در تمامي سطوح جامعه براي کاهش درگيري ها در سطح جهان با انعقاد قرارداد خواهر خواندگي بود.عناصر اصلي موفقيت براي يک برنامه وسيع خواهر خواندگي :

پشتيباني قوي و مشارکت شهرداري: شهردار بعنوان عضو افتخاري ، تعيين فردي در شهرداري جهت پيگيري برنامه‌هاي خواهد خواندگي، مشارکت مستقيم بخشهاي مختلف شهري در معاملات شهري، توسعه اقتصادي، عمومي و فني يا ساير مبادلات، پشتيباني هاي متعدد مستقيم و غير مستقيم جهت فعاليتهاي خواهر خواندگي نظير موافقت با هزينه‌ها و رسيدهاي اداريگونه‌هاي متعددي از مبادلات کم هزينه وجود دارد که بايد سالانه صورت بگيرد حتي اگر امکان برقراري ارتباط رو در رو و ديداري مردم ميسر نباشد که از جمله مي‌توان به تبادل گزارشهاي شهري، تبادل کارهاي هنري کودکان، نامه‌ها يا برنامه‌هاي خواهر خواندگي مدارس از طريق اينترنت، تبادل دوره‌اي مقالات روزنامه‌اي جالب در مورد جامعه آن شهر، تکنولوژي محيط زيست و غيره، فيلمها يا سخنرانيهايي که موضوعشان فرهنگ خواهر خواندگي است، اشاره کرد.

:فرايبورگ (آلمان)، بيروت (لبنان)، سنت پترزبورگ (روسيه)، فلورانس (ايتاليا)، لاهور (پاکستان)،بارسلونا (اسپانيا)، ياش‌(روماني)، استانبول (ترکيه)، قاهره (مصر)، ايروان (ارمنستان)،کويت (کويت)، شيان‌ (چين)، کوالالامپور (مالزي)، مکه (عربستان سعودي)، زيان (چين )،ليون (فرانسه)، کربلا(عراق)

:باکو‌‌ (آذربايجان)، استانبول (ترکيه)، هوشي مين (ويتنام)

لس آنجلس (آمريکا)، سئول (کره جنوبي)، بغداد (عراق)، برلين‌ (آلمان)، کارکاس (ونزوئلا)،لندن (انگلستان)، مسکو (روسيه)، پکن (چين)، پروتريا (آفريقاي جنوبي)، دوشنبه (تاجيکستان)، مينسک (بلاروس)، هاوانا (کوبا)

ترابوزان (ترکيه)

:ترابوزان (ترکيه)

دوشنبه (تاجيکستان)، نيکوزيا (قبرس)، چونگ کينگ (چين)، پونا (هند)، کويت (کويت)، برلين (آلمان)، رم (ايتاليا)، اسلام آباد (پاکستان)، ستين (آمريکا)، مسکو (روسيه)، سنت پترزبورگ (روسيه)، کوالالامپور (مالزي)تشوانه (افريقاي جنوبي)، کارکاس ( ونزوئلا)، بوداپست (مجارستان)، آنکارا (ترکيه)، هاوانا (کوبا)

:سانتياگو د کامپوستلا (اسپانيا)

:اومئا (سوئد)

مرو (ترکمنستان)، بخارا (ازبکستان)، سمرقند (ازبکستان)، بلخ (افغانستان)

:کولاب (تاجيکستان)

:ياسبرين (مجارستان)

nafas
07-08-2009, 17:00
ساختمانهايي که تا 20 سال آينده در جهان ساخنه مي شوند (1)
ساختمان آتلانتا: 2020

شهر آتلانتا

ايالت جورجينا

نوع پروژه: شهر سازي


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين پروژه مربوط به ساخت يک استوديو ميان رشته اي است که مرکز توسعه آتلانتا هزينه ساخت آن را بر عهده دارد مرکز توسعه آتلانتا يک موسسه فرهنگي و اقتصادي است که اهدافش ايجاد مرکز منسجم و پويا در آتلانتا و تبديل آتلانتا به يک چرخه عظيم اقتصادي در منطقه جنوب غربي ايالات متحده آمريکا مي باشد. محور توسعه شهري در شهر آتلانتا در جهات شمالي_جنوبي خيابان "پيچتري" است. اگرچه آنچه در ابتدا لازم به نظر مي رسد توسعه راه کارهاي انسجام شهري در جهات غربي_شرقي خطوط حمل ونقل "مارتا" است. به خصوص دهليز طويل يک مايل و نيمي آتلانتا که مرکز دانشگاهي، باشگاه جورجيا و سالن ورزشي فيليپس، مرکز CNN، تقاطع پنج راهه شهر، محوطه درانشگاه ايالت جورجيا و خيابان تاريخي "ابورن" و چندين مکان باستاني ديگر را به يکديگر متصل مي سازد. ساخت اين دهليز امکان شکوفايي بسياري از برنامه هاي توسعه شهري را مهيا مي کند و دريچه تازه اي بر روي ترابري شهري مي گشايد.

اين استاديو بسياري از موانع و مسائل توسعه شهري را از را هکارهاي از بين بردن خاشاکزارها، کنترل حمل و نقل شهري و پياده ها رو ها و فضاهاي باز شهري گرفته تا مشکلات تخصصي معماري و شهرسازي را منتهي مي کند. دانشجويان سعي دارند در اين راستا به راه حل هاي اساسي براي حل مشکلات شهرسازي و نفشه کشي شهري که از اهداف اصلي اين استاديو است دست پيداکنند.

مدير پروژه:Mitchell Joachim

فاز کنوني: مرحله نقشه کشي

زمان اتمام پروژه: سال 2020

nafas
08-08-2009, 12:17
شهرهاي بدقواره،فاصله هاي زيادباآرمانشهر

بدقوارگي و آشفتگي چنان بر شهرهاي ما سايه افکنده که رها شدن ازآن تلاش بسيار مي خواهد و زمان طولاني. کافي است پا به خيابان بگذاري تا با انبوهياز رنگ ها، سنگ ها، شيشه ها، آجرنماها و بتن هايي روبرو شوي که نام بنا برخوددارند. بلندوکوتاه با خطوط افقي و عمودي نامتناسب و رنگ هاي ناهمگون. پنجره هاينازيبا، ورودي ها و مصالح متنوع و... .اين گوناگوني و ناهمگوني در سبک و شکل بهاغتشاش انجاميده و شهرهايي بي هويت، غيرانساني، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان هديه کرده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدقوارگي و آشفتگي چنان بر شهرهاي ما سايه افکنده که رها شدن از آن تلاش بسيار مي خواهد و زمان طولاني. کافي است پا به خيابان بگذاري تا با انبوهي از رنگ ها، سنگ ها، شيشه ها، آجرنماها و بتن هايي روبرو شوي که نام بنا برخود دارند. بلندوکوتاه با خطوط افقي و عمودي نامتناسب و رنگ هاي ناهمگون. پنجره هاي نازيبا، ورودي ها و مصالح متنوع و... .اين گوناگوني و ناهمگوني در سبک و شکل به اغتشاش انجاميده و شهرهايي بي هويت، غيرانساني، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان هديه کرده است.

معماري شهرما ديگر هيچ نوع مشخصه اي را تداعي نمي کند و در واقع سازمان فضايي و محيط کالبدي شهر ، احجامي مکعب،تک عملکردي ،بدون ديد و منظر و بدون سايه روشن هاي مناسب ، بدون نشانه و از اين دست است.

بناها پيوستگي خود را نسبت به زمين ،آسمان و همجواري از دست داده اند و فضاها از ميان آن سربرآورده اند. بافت شهري متشکل از احجام پراکنده اي است تهي از ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي که بحران هويت شهري و معماري را نمايان تر مي سازد اين در حالي است که مردم نيازمند تغييرات در شهرها هستند. روحيه افسرده آنها نياز به تنوع رنگ، فضا و محيط دارد و در صورت بي توجهي به آن ،فضاهاي شهري ما روز به روز خموده تر و غمگين تر مي شود و نتيجه ،بي تفاوتي مردم نسبت به محيط پيرامونشان است.

بخشي از اين مشکل به سياست هاي ساخت و ساز وزارت مسکن و شهرداري ها برمي گردد و بخشي ديگر به ساختار مالکيت زمين در شهر و ساختار سرمايه در گردش.

سيماي شهر با وجود آن که نخستين جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقي مي ماند اما سال هاست که از چشم برنامه ريزان و و مديران شهري کشور دور مانده است و هنوز برنامه جامعي براي آن وجود ندارد.


به گفته علي نوذرپور رئيس مرکز آموزش ها و پژوهش هاي شوراي عالي استان ها ،شهر تهران از ابعاد مختلف کالبدي، فرهنگي و اجتماعي دچار بحران هويت شده و هرچه مي‌گذرد اين بحران گسترده‌تر و عميق‌تر مي‌شود.


اين گونه به ذهن مي‌رسد که در فضاهاي شهري ما، اول ساختمان‌ها ساخته‌مي‌شوند و بعد آنچه که باقي مي‌ماند، فضاهاي شهري است! در اين صورت چطور مي‌توان به زيباسازي فضايي که بدون تعريف خاصي ايجاد شده، پرداخت؟

نوذرپور راه حل برون رفت از اين وضعيت را تدوين اصول و ضوابط و مقررات نما و منظر شهري براساس ويژگي‌هاي فرهنگي، اقليمي و کارکردي مناطق مختلف شهر،نظارت بر نماسازي ساختمان‌ها به منظور جلوگيري از ايجاد نماهاي ناهمخوان و مغشوش با اساس ضوابط مصوب،استفاده از تشکل‌هاي حرفه‌اي به عنوان بازوهاي اجرايي شهرداري جهت کنترل ضوابط نماهاي شهري و فرهنگ‌سازي و آموزش دست اندرکاران ساخت‌وساز و صاحبان حرف و شهروندان درخصوص اصول و ضوابط نماسازي مي داند .


ساماندهي نماهاي شهري تهران با اولويت‌ نماهاي فرسوده، و خيابان‌ها و محورهاي اصلي شهر،زيباسازي محيط شهري با استفاده گسترده و اصولي از رنگ و نور و ديگر مصالح و ابزارهاي نوين، از جمله رنگ‌آميزي فضاها، جداره‌ها و مبلمان شهر به صورت گسترده در هماهنگي با محيط جهت ايجاد حس اميد و آرامش در شهروندان و ايجاد تعادل در منظر خيابان با استفاده از رنگ‌هاي مناسب براي ساختمان‌ها و واحدهاي تجاري و اداري در لبه‌هاي اصلي شهر از راه حل هايي است که او در اين خصوص ارائه مي دهد و مي گويد:"استفاده از نقاشي ديواري و کارهاي گرافيکي در بدنة خيابان‌ها، پياده‌روها، ميدان‌ها و پارک‌ها جهت جذابيت‌بخشي به چهرة شهر، بکارگيري سنگ در بهسازي و نوسازي پارک‌ها، ميادين، پياده‌راه‌ها با هدف افزايش زيبايي و بالا بردن کيفيت عناصر و پايداري و ماندگاري آنها،نورپردازي فضاهاي شهري تهران متناسب با ويژگي‌هاي محيطي وبالا بردن حس تعلق شهروندان به شهر و فضاهاي تاريخي و يادماني با ايجاد زمينه‌هاي مشارکت و همکاري آنها در ادارة شهر را از اقدامات اساسي در ايجاد سيماي مناسب شهري است که شوراي سوم بايد به آن توجه ويژه نشان دهد."


حفاظت و بهسازي بافت‌ها و بناهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي، از جمله تهيه طرح‌هاي موضعي ساماندهي بافت‌هاي تاريخي محلات شهر و تدوين ضوابط و مقررات ملاک عمل، تعريف و احياي محورهاي تاريخي شهر، احياء بناهاي با ارزش تاريخي در داخل بافت قديمي و جلب مشارکت مالکان و بخش خصوصي براي بازسازي و نوسازي بافت‌ها و محلات قديمي با ارائه تمهيداتي نظير بخشودگي در عوارض ساخت‌وساز و … از ديگر مواردي است که اين برنامه ريز شهري براي حفاظت از بافت تاريخي شهر برآن تاکيد دارد


او ساماندهي کاربري‌ها و انتقال کاربري‌هاي مزاحم از بافت‌هاي تاريخي، هويت بخشي به محلات قديمي واجد ارزش‌هاي تاريخي، طراحي و استقرار ساختار مديريت و برنامه‌ريزي بافت تاريخي شهر، گسترش گردشگري و استفاده از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي شهر با ايجاد زيرساخت‌ها و تأسيسات مورد نياز خصوصاً در بافت‌هاي تاريخي و طراحي عناصر مبلمان شهري متناسب با ويژگي‌هاي محيطي و اجراي آن در شهر را نيز در ليست برنامه حفظ سيماي شهري خود گنجانده است

nafas
08-08-2009, 12:19
لندن - شهري جهاني
در طول قرن نوزدهم جمعيت شهر لندن از يك ميليون نفر به بيش از هفت ميليون نفر افزايش پيدا كرد . اين شهر نه فقط به بزرگترين شهر جهان بلكه به عنوان عظيم ترين شهر تاريخ نيز شناخته شد .
در طول قرن بيستم سه وضعيت كلي در روند توسعه شهر لندن مد نظر بوده است . اولين وضعيت در طول جنگ دوم جهاني بود ، زماني كه جمعت لندن به روند رو به رشد خود ادامه داده و به مرز 7/8 ميليون نفر در سال 1938 رسيد . اگر چه رشد جمعيت كه با توسعه فضايي از سرعت رشدش كم شده بود ، اين امكان برايش ايجاد شد كه با گسترش سيستم حمل و نقل زيرزميني و سروريس اتوبوس راني ، به سمت لبه هاي خارجي شهر لندن حركت كند .
در طول آن 20 سال شهر لندن از لحاظ وسعت در سطح زمين دو برابر شد . در مجموع 000/860 خانه جديد ساخته شد ، در حدود 000/40 خانه جديد در سال كه اكثر اين خانه هاي جديد با هدف فروش ساخته مي شدند . اين خانه هاي جديد عمدتاً خانه هاي حياط دار بودند بطوري كه در هر آرك (واحد سطح ) 12 خانه قرار مي گرفت و اين ميزان تراكم بسيار كمتر از تراكم بخش داخلي شهر لندن بود . لندن شاهد رشد سريع حومه ها بود . حركت لايه خارجي شهر كرويرون ، بروملي و ويمبلدون به سمت جنوب ، از تويكلهام ، ايلنيك و ساوتهال به سمت غرب ، از هندون و آنفيليد به سمت شمال و از ايلفورد ، چينك فورد و آپمينستر به سمت شمال كه باعث ايجاد حومه هايي در نمامي اطراف شهر لندن شدند . در طول سالهاي جنگ ، LCC يك چهارم از يك ميليون خانه ساخته شده در حومه لندن را ساخت اگر چه 000/90 خانه از اين تعداد با توسعه عظيم در استان Becantree در Barking و Dagenham ساخته شدند كه در محدوده مسكن متوسط قرار نداشتند .
پس از اتمام Becantree تلاشهاي بعدي LCC براي ادامه كاري كه " توسعه برون شهري " ناميده شده بود ، مورد بحث و جدال قرار گرفت زيرا ساكنان موجود محله عليه ورود همسايگان اعتراض كرده بودند و شوراهاي محلي نيز جلوي برنامه مالكيت زمكين LCC را گرفته بودند .
در پی بي تفاوتي به مخالفت ها با استفاده از قدرت هاي خريد اجباري ، LCC متوصل شد به " استفاده پنهان از حومه هاي سطح پائين جايي كه صداي اعتراض كمترين قدرت را دارد " .
مثالي از اين دسته بندي حماسه ديوار Dagenham است . نبردي كه در ديواره Cutteslau در آكسفورد بوقوع پيوست ( در فصل يك توضيح داده شده است ) شهروندان براي كمتر كردن رابطه روزانه بين مستأجرين Council و ساكنين Beomlg ديواري ساختند. آنها مي خواستند از رابطه مستأجرين شهرك جديد LCC كه در لبه همسايگي Lewisham و در داخل LCC baundarg ساخته شده بود جلوگيري كنند .
شهرك هاي Hertfordshire ، Kent و Surrg مجازاً LCC را از قلمرو خود محروم كردند ، بر اساس گفته هاي يكي از مسئولين شهرك Hertfordshire :
" ما با حضور هر چيزي در منطقه خود و يا هر مسئله اي كه باعث احاطه LCC بر روي ما شود به مخالفت برمي خيزيم " .
نتيجه اي كه از اين گفتارها و مخالفت ها بدست آمد اين بود كه بعد از 1930 بيشتر مناطق مسكوني LCC در بخش داخلي لندن ساخته شدند مخصوصاً در جنوب شرقي و شرق لندن ، جايي كه اميد مي رفت براي سايت هاي مسكوني در نظر گرفته شود . اثر شديدي نيز از فقر در اين ناحيه از لندن مشاهده شد چرا كه افرادي با درآمد پايين بطور وسيعي اين محيط ها را تصرف كردند .

بعد از جنگ جهاني دوم
در سال 1944 برنامه آقاي Patrick Abercromble براي لندن بزرگ ارائه شد . اين برنامه ، برنامه اي جامع و فراگير براي ساخت سازهاي پس از جنگ ، نوسازي مناطقي كه بر اثر جنگ نابود شده و يا صدمه ديده بودند و تجهيز منازل در اين مناطق بود .
در اين برنامه ، ايجاد شبكه اي از شهرهاي جديد در خارج از كمربند سبز شهر براي پاسخگويي به سرريز جمعيت لندن مد نظر بود .
براي كم رنگ تر كردن نظريه باغ شهرها كه در آن توسعه با تراكم پائين مد نظر است ، اين برنامه سلسله مراتبي از تراكم مسكوني را ارائه داد كه در آن براي مناطق مركزي 200 نفر در آرك و براي ساير مناطق داخلي لندن 136 نفر در آرك تراكم در نظر گرفته شد .
براي قسمت هاي خارجي شهر لندن تراكم ارائه شده 50 نفر در آرك همانند تراكم 12 خانه در آركي بود كه براي مناطق مسكوني حاشيه اي و اراضي روستايي در دوران جنگ ارائه شد .
اين برنامه پيشنهاد داده بود كه در مناطق داخلي ساخت و سازها فقط به صورت آپارتماني باشد .
در بين سالهاي 1945 و 1980 بسياري از مناطق داخلي شهر لندن دوباره توسعه يافتند . با اين حال به جاي دستيابي به رونق اجتماعي - اقتصادي ، پيشرفت هاي داخلي شهر لندن شاهد اقتصادي بيمار همراه با ركود و جمعيت زيادي از مهاجران بود. مشاغل توليدي از بين رفتند ، بنادر ( دروازه ها ) بسته شدند و افراد ماهر و يقه سفيدان از مناطق داخلي مهاجرت كردند و مردم باقيمانده كه اكثراً غير ماهر و بدون شغل بودند ، بطور دسته جمعي تحت نظر انجمن ها زندگي مي كردند .
بعضي از اولين مناطقي كه پس از جنگ جهاني توسعه يافتند مانند منطقه Altao در Roehamtan ، منطقه باغهاي Charchill در Pimlice و منطقه Golden Lane در Clerkenwell توسط معماران و برنامه ريزان شهرداريها كه از سراسر جهان گرد هم آمده بودند و به عنوان نمونه هاي ممتازي از مسكن عمومي مورد توجه قرار گرفتند .
متأسفانه در دهه 1950 شيوه ساختمانهاي صنعتي متداول شد و توسط LCC و جانشين London council Greater (GLC) ( انجمن لندن وسيع تر ) همانند اكثر انجمن هاي داخلي شهر لندن مورد توجه قرار گرفت . در مجموع 500/68 آپارتمان در 10 طبقه يا بيشتر در لندن ساخته شد .
عامل اصلي در سياست عدم تمركز كه اداره كار و برنامه ريزان پس از جنگ با آن مواجه شدند ، ايجاد شهرهاي جديد بود . بيش از چهل سال بعد 8 شهر جديدي كه در سال 1946 ساخت آنها شروع شده بود ، شروع به اسكان 000/424 نفر جمعيت كردند . در دومين برنامه به 12 شهرك توسعه يافته بيش از 000/120 نفر اضافه شدند .
سومين نسل از شهرهاي جديد در Miltan kegnes ، Northamptan و peterboroagh در اواسط دهه 1980 بيش از 000/180 نفر ديگر را نيز در خود جاي دادند . شهر Miltan kegnes سريع ترين رشد جمعيت را در بريتانيا داشت به طوري كه در سال 2003 جمعيتي بالغ بر 000/25 نفر در آن زندگي مي كردند .
اگر چه مهاجرت داوطلبانه به خارج از لندن اين مهاجرت برنامه ريز شده را كوتاه جلوه داد اما حتي در سالهاي اوج توسعه شهرهاي جديد در دهه 1960 اين نسبت 2 به 1 بود . فقط در طول پنج سال بين سالهاي 1966 تا 1971 بيش از نيم ميليون جمعيت از بخش داخلي لندن به مناطق كاري خارج لندن ، 47 درصد به لايه هاي خارجي شهر لندن و 34 درصد به شهرك هاي مسكوني منتقل شدند . بيشتر اين افرالد كارگران ماهر و كارمندان شركت ها بودند كه براي خريد خانه جا به جا شدند . فقط اين افراد فقير بودند كه به همراه كارگران كم درآمد ، افراد كهنسال و والدين مجرد باقي ماندند .
از اوايل سال 1950 شاهد مهاجرت به سمت درون بود . بسياري از مردم از ديگر كشورها به لندن آمدند . گاهي اوقات براي فرار از سختي ها و اغلب اوقات براي پيدا كردن شغل و بدليل جذابيتي كه امكانات موجود در اين شهر برجسته جهان براي آنها ايجاد كرده بود .
بيشتر اين مهاجرت ها از كشورهاي مشترك المنافع سياه پوست صورت مي گرفت در ابتدا از جزاير هند غربي در آمريكاي جنوبي و سپس از نيجيريه ، هند ، پاكستان و بعدها از بنگلادش و ديگر كشورها عده زيادي نيز از قبرس ، بدليل جنگ هاي طولاني بين تركيه و يونان ، به لندن آمدند .
اين تازه واردين براي تطابق نحوه زندگي با محيط جديد ، با مشكلات فراواني روبرو شدند .
با وجود برنامه هايي در سطح كردن براي مسئله مسكن ، عده زيادي كرايه نشين شدند . اين رنگين پوستان با تفاوت هايي بين مالكان مواجه شدند . بر اين اساس عده بسياري مجبور به پرداخت اجاره بهاي بالا براي زندگي و استفاده از امكانات در Tawer Hamlets . Hacking . Brixton . Paddingtan . Natting hill و ديگر مناطقي از بافت لندن شدند .
در دهه 1970 بر اساس خط مشي اعطاي سهميه براي بخش مسكن بسياري از خانواده هاي رنگين پوست توسط موسسه هاي محلي و شركت هاي متصدي مسكن ، اگر چه در آپارتمانهايي در مناطق غير معروف ، خانه دار شدند .
يك توسعه جديد ، رشد " اصالت " در بافت مياني لندن بود . مخصوصاً در خيابان victarian محلي كه از دست بلدوزرهاي بهسازي و نوسازي فرار كرده بود .
از دهه 1960 تعداد رو به رشدي از خانواده هاي متوسط خانه خريدند و يا خانه هاي خود را نوسازي كردند ، مخصوصاً در مناطقي مانند ، Fulham . North kingstone . Camalen . Islington . Battersea و بعد ها با توسعه به سمت ساير مناطق ، اكثر مناطقي مانند Victorian بودند اين پيامد را در خود مشاهده كردند . كار جديدي كه شركت هاي متصدي مسكن در دهه 1970 انجام دادند خريد منازل براي نوسازي در اين مناطق بود و كاري كه مجامع عمومي انجام دادند شهرسازي كردن برنامه ها براي دست يافتن به مشخصات مناسب خيابانها بود . اين مسئله گاهي با خريد اجباري زمين از مالكان و يا خارج كردن مستأجرين با تهديد و اعمال زور همراه بود . بطور كلي تر هدف افزايش موجودي خانه هاي اجاره اي براي اسكان جمعيت و پاسخ به نيازهاي مختلف مسكن بود .
در " مطالعه لندن در قرن بيستم " آقاي Jerrg white اين چنين گفته است :
در تركيب بين واحدهاي شخصي ، اجاره اي و واحدهاي شركتي در يك خيابان باعث ايجاد محيطي پويا ، داراي تطابق و مقاوم مي شود كه در مناطق يكنواخت شركتي ديده نمي شود . اختلاط طبقات مختلف در يك محدوده ، ايجاد ارتباط بن اقوام مختلف را نيز در آن محدوده آسان تر مي نمايد .

توسعه بعد از 1980
از اوائل دهه 1980كاهش جمعيت لندن معكوس شد . جمعيت 9/6 ميليوني در سال 1981 دو ميليون نفر كمتر از ميزان جمعيت در 1938 بود . در سال 2001 اين جمعيت به 4/7 ميليون نفر افزايش يافت و پيش بيني مي شود تا سال 2011 به 8 ميليون نفر برسد .
از اوائل دهه 1980 اقتصاد لندن با ايجاد مشاغل جديد توسعه و رشد يافت مخصوصاً در خدامات مالي و اعتباري ، تكنولوژي اطلاعات رسانه و توريسم . با اين حال بعد از اين مدت زمان تعداد خانه هاي ساخته شده در لندن به شدت كاهش يافت .
بيشترين خانه هايي كه بعد از جنگ ساخته شد در 1970 بود زماني كه 37000 خانه جديد ساخته شد كه شامل 28000 خانه اجاره اي بود كه توسط شوراهاي محلي و يا شركت هاي متصدي مسكن ساخته شده بودند .
در اوائل 1980به كمتر از 15000 واحد كاهش يافت كه از اين تعداد كمتر از 5000 واحد اجاره اي بودند .
پس از اين دوره شهر لندن بيش از گذشته به شهري چند بخشي تبديل شد . اختلاف بين عرضه و تقاضاي مسكن برروي قيمت مسكن تاثير گذاشت و موجب افزايش آن شد افزايش نابرابري ها در زمينه در آمد سبب آسودگي خيالي در قبال پرداخت بيشتر براي خانه ها شد .
افزايش قيمت املاك سبب شد كه مردم به سرمايه گذاري در زمينه مسكن روي آوردند و با خريد خانه ، واحد هاي تجاري و .... كه اكثر اوقات از آنها استفاده نمي شود در اين زمينه سرمايه گذاري كنند .
سمت تاريك اين جهش اقتصادي مشكلي است كه با كاهش آسايش زندگي مردم نمود پيدا مي كند . 2 گروه از مردم شديداً دچار اين بحران مي شوند و آن را تجربه مي كند .
فصل 7 در مورد افزايش تعداد خانواده هاي بي خانمان در مكان هاي اسكان موقت توضيح داده است . تعداد كمي از آنها شناسايي شده اند . اما بيشترين رشد را در رشد جمعيت و ازدحام داشته است .
براساس سرشماري هاي سالهاي 1991 و 2001 ، با توجه به ازدحام در شهر لندن تراكم به بيشتر از 1 نفر در اتاق رسيده كه نشان دهنده رشد 20 درصدي آن است . ازدحام شديد در لندن نيز سبب افزايش تراكم به بيش از 5/1 نفر در اتاق شده كه معادل رشد 50 درصدي آن است و اين امر عكس برنامه كاهش سطوح ازدحام است . در سال 2001 150000 خانوار ( 5 درصد از كل خانوار ها ) دارای ازدحام بودند و 61000 خانوار نيز ( 2 درصد خانوارها ) شديداً دچار انبوهي شده بودند .
خانواده هاي بچه دار بيشتر دچار اين ازدحام و تراكم بالا شده بودند مخصوصاً خانواده هاي بزرگتر ! 000/460 كودك در لندن در خانه هايي با 2 اتاق كوچك زندگي مي كنند . تحقيقات نشان داده است كه تراكم بالا و ازدحام جمعيت هم از لحاظ روحي و هم از لحاظ جسمي به كودكان آسيب مي زند و با ابتلا به بيماريهاي مسري مانند سل در رابطه است . بر این اساس همچنين سخت تر كردن مطالعه در منزل در رشد درسي كودكان نيز تأثير منفي مي گذارد . ارتباط خاصي نيز بين مشكل ازدحام جمعيت و نحوه های تصرف مختلف وجود دارد .
در بين سالهاي 1991 تا 2001 ازدحام جمعيت در بين مستأجرين انجمن در لندن 2 برابر شد .
همچنين تفاوت هاي قابل توجهي در بين گروههاي اخلاقي وجود دارد . تراكم و ازدحام جمعيت در ميان خانوارهاي اقليت 3 برابر معمول خانوارهاي سفيدپوست بريتانيايي است . خانوارهاي بنگلادشي 5 برابر بيشتر از خانوارهاي سفيدپوست بريتانيايي دچار تراكم و ازدحام هستند . دهكده هايي كه داراي سطح بالايي از تراكم و ازدحام جمعيت هستند معمولاً داراي جمعيت زيادي از اقليت ها مي باشند مخصوصاً Tower Hamlet ، Hackney ، Newham ، southwark و Brent . در Kensing ، Westminster و chelsea مشكلات بحراني اي در زمينه ازدحام جمعيت وجود دارد جايي كه مقدار پائين مسكن عمومي امكان اسكان مجدد را كاهش مي دهد .
تحمل نااميدي ايجاد شده توسط ازدحام بالاي جمعيت بسيار مشكل است براي مثال جايي كه خانواده هايي با جمعيت 8 نفر و يا بيشتر در يك پارتمان 2 خوابه زندگي مي كنند بدون اينكه اميدي به اسكان مجدد در محيطي با امكانات بيشتر داشته باشند .
خانم Karen Back كه حوزه انتخاباتي او Kensington شمال و paddingtor را شامل مي شد بعد از انتخاب شدنش در سال 1997 مشكلات مربوط به ازدحام شديد جمعيت را مورد بررسي قرار داده است و عقيده دارد كه اين مسئله مهمترين مشكل مردم ناحيه اوست . وي شرايطي را كه عده اي از خانواده ها در ديدار نوامبر 2004 با وي اظهار كرده اند را توصيف كرده است .
متأسفانه اين تعداد از خانواده ها نسبت كمي از كل خانواده هاي دچار مشكل در اين منطقه را تشكيل مي دهند :
خانم P سه فرزند خود را در آپارتماني يك خوابه بزرگ مي كند كه در طبقه سوم قرار دارد . در تحقيقات انجام شده در اواليل سال 2004 در زمينه سنجش سلامت محيطي آمده است كه اتاق نشيمن به عنوان يك اتاق خواب قابل پذيرش نيست و هر كودك بين 1 تا 10 سال به اندازه نيم واحد محسوب مي شود ( كودكان زير 1 سال محاسبه نمي شوند ) بر اين اساس در اين نمونه 5/1 واحد آپارتمان اشغال شده است بنا براين اين آپارتمان با اين قانون داراي ازدحام محسوب نمي شود .
خانواده E ، خانواده اي ايراني الاصل اند اما شهروند بريتانيايي محسوب مي شوند كه مدت طولاني در اين كشور زندگي كرده اند . چهار نفر از اعضاي اين خانواده در آپارتماني يك خوابه زندگي مي كنند كه مهمترين مشكل آنها پسر 5 ساله آنهاست كه دچار بيماري هاي ديابت انسوليني و خيال پردازي است . مشاور روانپزشك مي گويد : زندگي در همچين محيط محدودي براي هر خانواده اي مشكل است اما با مشكلات شديد سلامتي اي كه اين خانواده دچار آن است امكانات موجود سبب بروز فشار رواني مي شود .... كودكاني كه دچار بيماري خيال پردازي و توهم هستند علاقه اي به محيط هاي پرجمعيت و محدود ندارند و به محيط هايي نياز دارند كه مشكلات رفتاري خود را كاهش دهند .
خانم J كسي كه با همسر و سه فرزند 8 ساله ، 5 ساله و 9 ماهه اش در آپارتماني يك خوابه زندگي مي كند ، از لحاظ قانون تراكم جمعيتي مورد ارزيابي قرار گرفته است . به همين دليل اين خانواده به نقاط مثبتي دست پيدا خواهند كرد كه بالاي ليست انتظار انتقال به آپارتمان 3 خوابه قرار گيرند . متأسفانه Westminster Council به ما گفته است كه از آنجا كه تمامي واحدهاي 3 خوابه امسال واگذار شده است ، آنها بايد تا سال مالي آينده براي رسيدن به خانه جديد صبر كنند .
خانواده خانم H نيز براي توجه به فعاليت شوراي شهر Kensington در سال 2000 مورد مطالعه قرار گرفت اما بر اساس نشست نوامبر 2004 هنوز در يك مكان ساكن نشده بودند . يكي از كودكان اين خانواده از نوعي بيماري سلولی رنج مي برد و اكثر اوقات دچار درد است و مجبور است بر روي زمين اتاق مادرش بخوابد . يك پرستار كلينيك در اين باره مي نويسد " من بايد براي شما ( شورا) بنويسم كه نه تنها سلامتي بلكه مسائل بشردوستانه .... تأكيد من بر روي سلامت فيزيكي و فكري اين مادر و توانايي او براي برآورده كردن نيازهاي كودكش در اين محيط غير قابل تحمل است .
در سال 2001 مسئول بازديد از سلامت خانواده D براي توجيه اسكان اين خانواده اعلام كرد كه انتقال آنها به محيطي بزرگتر و با امكانات بيشتر نيازي فوري و ضروري است . وي گفت كودك اين خانواده ( كه اكنون 4 ساله است ) هنگام تولد با شرايط متعدد مزمن در سلامتي مواجه بوده است . محل زندگي فعلي خانواده D آپارتماني دو خوابه در طبقه چهارم است كه حدود 70 پله مارپيچ بدون پاگرد دارد . فشار بر روي اين خانواده و شرايط زندگي بيش از مقدار قابل تحمل است . خانم D در حال حاضر به دليل كم خوني شديد و فشار خون شديد و فشار روحي و فيزيكي در مرخصي استعلاجي به سر مي برد . اين خانواده تا زمان نشست نوامبر 2004 در چنين شرايطي زندگي مي كرده اند .
خانم O با پسر سه ساله اش كه به بيماري صرع مبتلا است و دچار حمله هاي شبانه و شب ادراري مي شود در آپارتماني يك خوابه زندگي مي كند . او در تخت خواب خود در كنار برادر نوزادش مي خوابد . در نامه اي از جانب يكي از اعضاي تيم Sure start ( شروع مطمئن ) اين طور آمده است " هيچ فاصله اي بين سه تخت وجود ندارد . علاوه بر اين g در بين پله هاي آپارتمان نيز دچار حمله شده و با سقوط از پله ها بيهوش شده است . تمام اين مشكلات سبب بروز افسردگي مي شود و عدم وجود راه حل براي اين مشكلات سبب ناراحتي و عصبانيت و احساس بيهودگي در مادر مي شود " .
حالت كمتر بحراني، نياز مردم با درآمد متوسط ممكن است كساني كه بر روي مشكلات در حال رشد با پيدا كردن يك خانه سرپوش مي گذرانند مخصوصاً آنهايي كه متقاضي خريد هستند . آنها مي توانند با كمترين مشكل در اكثر مناطق بريتانيا خانه بخرند اما اين امكان براي آنها در مركز پرجمعيت شهر لندن ميسر نيست .
آنهايي كه بيشتر از سايرين در اين زمينه تحت تأثير قرار مي گيرند . استادان ، پرستاران ، رانندگان اتوبوس و كارمندان و .... هستند براي بسياري از آنها نزديكي خانه به محل كار اهميت بسياري دارد . مخصوصاً كساني كه شغل هاي 24 ساعته دارند مانند كارمندان بيمارستان ها . خدمات بهداشتي و آموزشي نيز شاهد مشكلات فراواني مي شوند . آن هم از جانب كارمنداني كه از ديگر مناطق براي كار مي آيند و در محيط هايي از شهر زندگي مي كنند كه خانه ارزان تر است در حاليكه درآمد ها آنچنان پائين نيست .
برنامه ريزي جديد شهر لندن
در بين دهه هاي 1980 و 1990 شهر لندن به شدت به برنامه ريزي اي استراتژيك نياز پيدا كرد در حالي كه در اين سالها هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداد . حذب محافظه كاران ، شوراي لندن عظيم تر ( LCC) را در سال 1986 منحل كرد و براي 15 سال بعدي هيچ ساختار اصولي و منتخبي براي لندن وجود نداشت . در گزارش شهرداري در مورد ادامه برنامه شهر لندن چنين آمده است :
شهر لندن بدون داشتن برنامه اي استراتژيك براي خود ، بدون ديدي سيستماتيك به موقعيتش در اقتصاد بريتانيا رشد خواهد نمود . تقاضاهايي كه با رشد سريع اقتصاد در لندن ايجاد مي شود نخواهد توانست با افزايش توليد مسكن هماهنگ شود ( تقاضا بيش از عرضه ) .
اندكي پيش از انتخاب وي در ماه مي سال 2000 آقاي Ken Livingstane مجمع خصوصي مسكن را در جهت ارائه راهكارهايي در اين زمينه بنا نهاد . اين مجمع با توجه به مدارك و با حضور نمايندگان و اعضاء زيادي از سازمانها و موسسات متصدي مسكن پروژه هايي را مورد بررسي قراردادند تا در مورد مشكلات و راه كارهاي جديد مطالعه صورت گيرد .
گزارش اين مجمع در مورد " خانه ها براي شهر جهاني " سياستهايي را در سه مورد ارائه كرد :
اول : ارزيابي در مورد نياز به مسكن با پشتيباني مسكن هاي نامناسب موجود و تقاضاي برنامه ريزي شده از جانب صاحبخانه هاي جديد بود . نتيجه اين بود كه براي 15 سال آينده براي شهر لندن 000/43 خانه جديد پيش بيني شد كه از اين تعداد 000/32 واحد براي تأمين نيازهاي گذشته به مسكن مناسب بود . به عنوان نتيجه اي از يك روش متفاوت ، اين پيش بيني بسيار بيشتر از ميزان ارزيابي شده در راهنماي برنامه ريزي منطقه اي قبلي بود و اين تعداد تقريباً 3 برابر خانه هاي ساخته شده بود .
دوم : مجمع مسأله اي را تحت عنوان فروش مسكن متوسط براي افراد با سطح درآمد متوسط مطرح کرد . بيشتر مناظرات در اين موضوع بر روي نياز افرادي بود كه " كارگران كليدي " ناميده مي شوند . كه معمولاً معلمان و پرستاران در اين دسته افراد قرار مي گيرند .
اگرچه گاهاً درست است كه بر روي استخدام و ابقاء اين كارمندان تأكيد شود اما مشكلات مشابهي نيز در كارمندان ديگر مراكز خدماتي مشاهده مي شود مانند آتش نشانان كارمندان سيستم حمل و نقل و دولت هاي محلي و همچنين در خرده فروشان ، توريست ها و خدمات صنعتي كه براي اقتصاد لندن حياتي اند .
گزارش لندن برروي افزايش توليد مسكن ، افزايش مالكيت خانه هاي تخفيف دار ، shared equty sub market renting, براي گروه زيادي از مردم كه بين خريد و اجاره مسكن قرار دارند ، اصرار داشت.
سومين و بحث انگيزترين پيشنهاد اين بود كه طبق برنامه لندن از 50 درصد خانه هاي نوساز بايد استفاده شود . اين مورد براي تأمين مسكن اقشاري با در آمد پايين و يا متوسط بود كه توانايي خريد و يا حتي اجاره مسكن را نداشتند . مجمع گفت كه 35 درصد از تمامي خانه هاي نوساز بايد به صورت كرايه در اختيار اقشار كم در آمد قرار گيرد 15 درصد باقيمانده نيز توسط اقشار متوسط مورد استفاده قرار گيرد . مجمع همچنين برروي اين مسئله تأكيد كرد كه تصرف مختلط مسكن توسعه پيدا كند و جوامع عمومي مختلط در بين مناطق مختلط لندن ترويج گردد .
برنامه آينده لندن كه توسط شهردار در ماه مي سال 2002 ارائه شد به خطر مشكلات موجود لندن در زمينه مسكن اشاره كرد و براي حل آنها سياستهايي جامع و فراگير ارائه داد . بيشتر اين سياست هاي مسكن بر اساس پيشنهادات مجمع مسكن شكل گرفته بود كه شامل استفاده از 50 درصد خانه هاي نوساز نيز مي شد . ناتواني برنامه آينده لندن در زمينه ساخت و ساز خانه هاي جديد بود . ارائه كمتر تعداد مالكان سبب كاهش تقاضا از 43000 خانه به 31900 خانه شد در حالي كه برنامه ساخت مسكن را حداقل 23000 خانه در هر سال ارائه كرده بود ارائه برنامه آينده دوره اي را دنبال مي كرد كه در آن پاسخهاي نوشته شده تصويب مي شد و امتحان عمومي پيش از بازرسي عمومي برگزار مي شد( EIP) . جلسه عمومي (EIP) شامل معرفي شهردار بود و اعضايي براي بحث پيرامون نقطه نظرات برنامه دعوت شده بودند .
بحث يك هفته اي در مورد سياست هاي مسكن اين برنامه كه در ماه آوريل سال 2003 برگزار شد تفاوت ديد بين اعضاي شركت كننده را در اين زمينه نشان داد كه در حالي كه توافقاتي نيز پيرامون مسائل حاصل شد .
يكي از نظرات شامل اين مطلب بود كه 23000 مورد بسيار كم بوده و نياز ساليانه 30000 مورد است و مسأله استفاده از 50 درصد خانه هاي نو ساز با وجود سوبسيد و هزينه عمومي اجرايي كمتر قابل اجراست .
گزارش جلسه كه در ماه جولاي 2003 به چاپ رسيد شامل دستاوردهاي زير بود :
" امتحان عمومي نشان دادكه 23000 مورد بيشتر از نياز مسكن قابل تهيه است . اين مسئله با رشد لندن در درون مرزهايش در تناقض است . با اين وجود جلسه پيشنهاد مي كند كه قانون بايد بدين صورت اصلاح شود كه شهرداري حداكثر تهيه مسكن را در شهر لندن براي رسيدن به مقدار 30000 خانه در سال براي مدت 10 سال در دستور كار خود قرار دهد .
توجه به مسئله ، مساكن نامناسب موجود نيز اهميت دارد . چيزي كه در مورد شهر لندن كاملاً واضح و روشن است نياز از مسكن نامناسب است كه با تخمين توسط مجمع مسكن با 112000 مورد به عنوان نيازي تاريخي و رو به رشد مردمي را شامل مي شود كه براي سالهايي متمادي از مشكلات مربوط به مسكن رنج برده اند .
پيشنهادات جلسه بسيار واضح و روشن است .
اين اولين بار بود كه مسئله استفاده 50 درصد از خانه هاي نو ساز توسط متخصصين و برنامه ريزان خصوصي پذيرفته شده بود . اين همچنيني اولين باري بود كه ميزان عقب افتادگي نيازها نيز مورد توجه قرار گرفته بود .
هدف جديد براي 30000 خانه نوساز در سال بسيار پر اهميت تر از حداقل 23000 ، در برنامه مدت دار آينده است .
دستيابي به اين هدف مشكل خواهد بود و نياز خواهد داشت به استفاده از سايت هايي مناسب با تراكم بيشتر در جايي كه سازگار است با معيارهاي كيفيت زندگي پايدار .
هدف براي مسكن در حال توليد همچنين بستگي دارد به شركت هاي مسكن كه با سرمايه كافي داده شده توسط دولت براي پشتيباني از توسعه در بخش مسكن فعاليت مي كنند مانند موفقيت شوراهاي محلي كه در توافقات قسمت 106 آمده است .
اگر اين حاصل نشود توسعه برنامه ريزي شده در خارج لندن لازم به نظر مي رسد؛ در حالي كه شهرداري به انجام اين كار و ساكنين مشابه محيط هاي اطراف علاقه نشان نمي دهد .
در مقدمه شهرداري براي برنامه آينده لندن چنين آمده است :
" جهت استراتژي بنيادي اتخاذ شده در برنامه شهر لندن ، جا دادن رشد جمعيت در كرانه هاي وسيع تر شد از لندن بدون تجاوز به كمر بند سبز و يا ديگر فضاهاي سبز است . در گذشته دولت ها سياستي را در زمينه پراكنده كردن جمعيت در شهرهاي جديد آنسوي كمر بند سبز و ديگر مناطق كشور دنبال مي كردند . اگر چه لندن به همراه نيويورك و توكيو يكي از سه شهر جهاني است ، اين شهر مركز تجاري اروپا و قطب اقتصادي بريتانياست . هر كوششي كه مانع رشد لندن شود سبب كاهش بازده اقتصادي شهر ، كاهش كيفيت زندگي شهروندان لندني و تخريب محيط مي شود . توسعه لندن به محيط هاي اطرافش ، راه انتخاب شده براي قرون 19 و 20 به طور محيطي غير قابل پذيرش است مخصوصاً براي محيط هاي اطراف و با جلوگيري هاي سياست امروزي دولت . "
Ken livigstone ديدگاهش را با اشتياق درباره دستکاري یا رد كردن فلسفه پراكندگي و سرريز جمعيت كه اساس برنامه Aborcrombie و استراتژي پر از جنگ بود بيان كرد .
با اين حال اگر تعداد اندكي خانه براي جمعيت رو به رشد لندن داشته باشد ، افرادي كه پول آن را پرداخت مي كنند كساني خواهند بود كه از روي ناچاري سرپناهي دارند و يا بي خانمانند .
اگر چه كمربند سبز سبب محدود كردن گسترش حاشيه شهر لندن و انتقال آن به حومه ها شد اما باعث ايجاد زمين هاي كم كيفيت بلااستفاده از نظر داشتن هدف اقتصادي و محيطي و يا باز سازي شده كه مي توانند به امر مسكن اختصاص داده شوند ، شد .
انتخاب شهر لندن براي ميزباني بازيهاي المپيك سال 2012 نيز عامل ديگري است كه برروي مسئله مسكن در شهر لندن تأثير مي گذارد .
اگر چه برنامه شهر لندن يك برنامه استراژيك توسعه فضايي است برنامه كلاني تحت عنوان استراتژي مسكن براي شهر لندن وجود ندارد .
سياستهاي جديدي در جهت ايجاد و يا ساختن مسكن هاي اجاره اي جديد در خارج از لندن و در محلات مسكوني بايد اتخاذ شود تا مشكل افراد اجاره نشسين كم در آمد را كه مي خواهند از مركز شهر لندن انتقال يابند را حل نمايد .

يك استراتژي جديد بنيادي
در ماه ژون سال 2004 دفتر برنامه ريزي نخست وزير گزارشي مهم و اگر چه ناقصي تحت عنوان گزارش تحليلي لندن را ارائه نمود كه در پيرو گزارش پروژه لندن آمده بود .
نخست وزير و معاون وي برنامه اي بلند مدت را براي لندن به عنوان پايتخت و شهري جهاني تصويب كردند .
در ضمن گزارش چنين آمده است :
" اگر روند گذشته ادامه پيدا كند ، تعداد خانواده هاي جديد به طور قابل توجهي از تعداد مسكن هاي جديد بيشتر مي شود . فشار برمسئله مسكن مشكلي خاص براي محلات عمومي و مردم شهر لندن است كساني كه توان خريد پايين نسبت به ديگران دارند و اين به معناي عدم داشتن قدرت انتخاب محل زندگي است. اگر اختلاف درآمدي همچنان رشد كند پيامدي خطرناك خواهد داشت . همچنين مشكلاتي در زمينه استخدام و يا نگهداري نيروهاي كاري در خدمات عمومي همچنان وجود دارد .
گزارش نهايي پيامدها و نتايج زير را شامل مي شود :
" مزيت اقتصاد لندن در قابليتش در جذب و نگهداري نيروي كار خلاق و داراي فرهنگ اقتصادي رقابتي است . اگر چه لندن داراي محروميتي بزرگ در زميبنه ثروت و فرصت هاست ، اين خود باعث شده است كه منطقه اي نامتعادل در بريتانيا باشد . دولت نيز سياست در برگيري عمومي هم براي هدف خودش و هم براي ساختن جامعه اي ايمني و پايدار را دنبال مي كند .
در اين گزارش همچنيني پيشنهاد شده است كه دولت بايستي :
" دولت بايد اقداماتي را در پيش گيرد كه با برقراري شرايط تعادل در زمينه مسكن به جوامعي پايدار در لندن برسيم . "
اگر چه دقيقاً مشخص نيست كه اين امر چگونه بايد انجام شود اما در اين گزارش اشاره شده است كه حتماً پشتيباني از جانب دولت براي ايجاد سياست هاي بنيادي جديد بايد وجود داشته باشد .
از زماني كه اقتصاد لندن تغيير كرد ، عدم تطابقي رو به رشد بين مهارت هاي مورد نياز مشاغل در مركز لندن و قابليت هاي مردمي كه در اين ناحيه زندگي مي كردند مي كردند ايجاد شد .
زماني كه تعداد رو به افزايشي از مردم جوان خواستار امكانات رفاهي ارزان قيمت در نزديكي مشاغل خود بودند ، اكثر مسكن ها توسط كارگران غير ماهر ، افراد بازنشسته ، افراد معلول و مادران سرپرست خانوار با كودكان كوچك خود تصرف شده بود .
گزارش پروژه لندن نظريه اي را در مورد عرضه مشوقي پولي مالي به اجاره نشينان براي خارج شدن از مناطق پر تراكم را مطرح مي نمايد .
اين موضوع براي عده اي امكان خريد خانه را به صورت مشاركتي و يا به طور كلي فراهم مي نمايد .
تحقق برخي پتانسيل هاي ارزشمند مناطق داخلي لندن تصورات تخيلي اي را براي اجاره نشينان و عموم ايجاد مي نمايد . اين مسئله شامل اين مورد هم مي شود كه چگونه با خارج شدن يك عده بين همه آنها برابري ايجاد مي شود . همچنين اين نيز وجود دارد كه با افزايش پشتيباني از طرح نوسازي كه مسئله برابري اقتصادي را رها مي كند چگونه مي شود . براي مثال افزايش تراكم با حق اشتغال مختلط و افزايش سرمايه گزاري
گزارش كاملتري نيز در جولاي 2004 در مورد جوامع پايدار ، پويا و منتخب ارائه شد خلاصه گزارش شامل سئوالاتي در زمينه سياست هاي استراتژي مسكن لندن بود : مانند :
· . آيا استرانژي بعدي بايد شامل برنامه اي بلند مدت در زمينه مسكن باشد با تعادلي بيشتر با مسكن اجتماعي در لندن ؟
· آيا بايد فرصت هاي بيشتري براي مردم با درآمد متوسط وجود داشته باشد تا در محلي نزديكتر به محل سكونت شاغل باشند ؟
· همانطور كه گفته شد تعدادي از مسكن هاي اجتماعي در مناطقي با ارزش اقتصادي بالا قرار گرفته اند آيا در اين طرح بخشهاي متوسطي براي مسكن در نظر گرفته شده است . كه با ايجاد تعداد بيشتري مسكن اجتماعي از تعداد ليست انتظار متقاضيان مسكن بكاهد ؟
· آيا برنامه اي براي توجه بيشتر به پويايي درون منطقه اي وجود دارد ؟
اگر اين طور است چه نيروي جاذبي سبب جابجايي مردم از لندن مي شود و اين دعوت كنندگي چگونه در ديگر نواحي ايجاد مي شود ؟
در گزارش پيشنهاداتي شامل توسعه مسكن خصوصي به سمت مسكن اجتماعي و توسعه روش كار لندن به سمت تسهيل فعاليت ها وجود دارد .
در ماه جولاي سال 2005 هيئت مسكن لندن " خانه هاي بزرگ ، برنامه استراتژي مسكن لندن 2016 -2005 " را ارائه كرد . اين مسئله بر اساس پيشرفتي بود كه در برنامه لندن ايجاد شد . رشد چشمگير خانه هاي جديد تكميل شده كه از 000/14 دستگاه در 2/ 2001 به 000/24 دستگاه در 8 / 2004 رسيد دليل اين پيشرفت بود .
در اين گزارش همچنين آمده است بر اساس مطالعات نياز به مسكن كه توسط GLA در سال 2004 انجام شد ، پيش بيني شده بود كه 400/35 خانه جديد در سال ، بين سالهاي 2002 تا 2012 نيازاست تا نياز امروز و هم رشد و افزايش جمعيت را پاسخگو باشد كه اين تعداد خيلي بيشتر از نتايج پيشين مهاجرت دروني بود .
در July سال 2005 شهرداري نتايج مطالعات جديدتري را در زمينه مسكن ارائه نمود كه در آن ايجاد سايت هاي مسكوني در محلات لندن بررسي شده بود نكته مهم اينجاست كه تراكم كل مورد نياز براي خانه هاي جديد در طي 10 سال از سالهاي 8 - 2007 تا 17 - 2016 ، 315327 مي باشد كه معادل 533/21 در سال است .
اين به معناي رشدي پايدار و منطقي به اندازه 000/10 واحد مسكوني در سال بيش از ميزان پيش بيني شده در برنامه لندن است و حتي بيش از پيش از هدف مورد انتظار 000/30 واحد مسكوني نتايج اين مطالعه رسيدن به تمام خانه هاي مورد نياز در شهر لندن را در طي 10 سال آينده خبر داد .
اين استراتژي پيشنهادي را براي ساماندهي سر ريز جمعيت ( جمعيت مازاد ) با توسعه يا ارتقاء خانه هاي اجاره اي موجود و تشويق ساكنين اين خانه ها به منتقل شده به املاك كوچكتر دارد .
در اين استراتژي از بنگاه هاي مسكن خواسته شده تا با تشخيص 35 درصد از سرمايه گذاري هاي خود در بخش مسكن در سالهاي 8 - 2006 براي ساختن خانه هايي با 3 اتاق و يا بيشتر براي اسكان دادن به تعداد افراد محاسبه شده ، پيش از واحدهاي ساخته شده موانع موجود در ايجاد خانه هاي بزرگتر از سر راه برداشته شود .
استراتژي مسكن موارد ارائه شده توسط هيئت مسكن را نيز به كار بست . اين شامل اين موضوع مي شد كه ميزان سرمايه گذاري بايستي بر اساس تعداد افراد ساكن صورت گيرد نه بر اساس تعداد واحدهاي تكميل شده ؛ تا تعداد خانه هاي بزرگ افزايش پيدا كند . به همين دليل بايد رابطه اي با ايجاد مسكن هاي عمومي در بخش خارجي لندن وجود داشته باشد .
حال پتانسیلی برای سیاست های بنیادی جدید وجود دارد تا جغرافیای اجتماعی لندن را دوباره شکل دهند . این مسئله می تواند همزمان ارتباط بهتر را بین خانه ها و مشاغل ایجاد کند . بویژه برای افراد جوانی که در بخش های خصوصی و یا خدمات عمومی کار می کنند .
با این وجود امکان انتخاب بیشتری ایجاد می شود تا مردم از بخش های داخلی لندن منتقل شوند و ارتباطاتی اجتماعی و مختلف بین مناطق داخلی و خارجی لندن برقرار شود . استراتژی می تواند آلودگی های ایجاد شده از اواخر قرن نوزدهم را باز گرداند . هنگامی که مردم طبقه متوسط و افراد متخصص می توانستند به شهرک های اطراف در خارج از لندن بروند ، افراد غیر متخصص و بدون درآمد هیچ حق انتخابی برای زندگی در بخش های داخلی لندن نداشتند . و عده زیادی از آنها در همسایگی های پرتراکم آپارتمانی زندگی می کردند . بعضی از ساکنین در این مناطق با انتخاب خود ساکن شده اند و به صورت شبکه های فامیلی ، دوستی و یا ارتباطات قوی اجتماعی در آنجا زندگی می کنند .
اگرچه خیلی از ساکنین بخصوص مستأجرین در مناطق داخلی می مانند زیرا حق انتخاب دیگری ندارند . استفاده از مسکن های خصوصی ساخته شده در قسمت های خارجی لندن و یا کلاً خارج از شهر لندن برای افراد با درآمد پائین امکان پذیر نیست . امکان زیادی برای سیاست های جدید که در فصل قبلی به آنها اشاره شد وجود دارد .
در فصل 8 زمین داران عمومی مورد تشویق قرار گرفته اند تا با برنامه ای استراتژیک املاک موجود در نواحی مسکونی را به فروش رسانده و خانه های حیاط دار و ویلایی را از صاحبان خصوصی خریداری نمایند .

فصل 9 شامل پیشنهاداتی است که به مستأجرین اجازه می دهد خانه خود را در جایی که ترجیح می دهند انتخاب کنند . طوری که قیمت آن بیشتر از منزل کنونی آنها نباشد. نمونه ای برای چگونگی کارکرد این روش دو منطقه channel tunnel در st pancras و زمینهای خطوط ریلی در kings cross می باشند که بعنوان بزرگترین فرصت توسعه در مرکز لندن نام گرفته اند . Camden council چارچوبی را برای یک برنامه ریز استراتژیک با سیاستهایی برای ارتقاء کیفیت توسعه کاربریهای مختلف ، ایجاد در 1000 خانه جدید که 50 درصد آنها ارزان قیمت باشد ، تنظیم نمود .
این روش کار سازگار بود با پیشنهادات مجمع مسکن شهرداری و برنامه آینده لندن اما خطر آنجاست که نتیجه آن جامعه ای تکه تکه و نامتعادل خواهد بود .
نیمی از خانه های جدید توسط خود مالکان اشغال خواهد شد ، یک سوم توسط خانواده های کم درآمد و افراد مجرد ساکن خانه های اجاره ای و 15 درصد توسط کارگران ، مخصوصاً کارگران خدمات عمومی . اگرچه این همانند ایجاد تنها مسکن قابل دستیابی برای مردم متوسط است . اطراف محیط توسعه یافته محلاتی مسکونی در kings cross somers Town و Caledonian Road خواهد بود . اینها تعدادی از محلات محروم در بخش داخلی لندن با تعداد زیادی ساکنان بازنشسته ناتوان برای کار و یا بدون مهارت برای مشاغل جدید می باشند .
دوباره سازی الگوهای تصرف و اشغال مسکن روشی برای ایجاد توسعه و تعادل در اجتماع است مانند ایجاد حق انتخاب و امکان زندگی مردم در نزدیکی محل کارشان . اولین قدم پرسش از تمامی ساکنین کنونی است مخصوصاً افراد فاقد درآمد که آیا آنها تمایل دارند که به خانه ای اجاره ای دور از این محل منتقل شوند و اگر جواب مثبت است این حق به آنها داده شود که محیط زندگی خود را خود انتخاب کنند .
آپارتمانهای تخلیه شده می تواند توسط افرادی که به دنبال خانه های ارزان قیمت و نزدیک به محل کارشان می گردند مورد استفاده قرار گیرد مانند کارمندان مشاغل 24 ساعته .
در ادامه شوراهای محلی می توانند اقدام به فروش بعضی از آپارتمانهایی که در پی مهاجرت تخلیه شده اند نمایند و از درآمد آن در راه تجهیز خیابانها و مناطقی غیر از خود محله و یا حتی مناطق خارجی لندن استفاده کنند .
بیش از 000/800 خانوار در لندن منازل خود را از انجمن ها و بنگاههای مسکن تهیه کرده اند که اکثراً از خانواده های کم درآمدند . این خانوارها هیچ امکانی برای استفاده از مسکن اجاره ای عمومی ندارند اما فقط تعداد کمی از آنها شغل دارند در خانه های لندن زندگی می کنند .
بر اساس آخرین سرشماری در لندن 35 درصد ساکنان اگر بتوانند ، از لندن خارج خواهند شد ( به انضمام 38 درصدی که کم درآمدند ) .
شورای شهرک های لندن و طرح خانه های ساحلی از نمونه های قابل ذکری است که می توان برای میزان موقعیت طرح ها به آنها اشاره نمود .
در طی سالها LCC 5000 خانه برای ساکنان قدیمی ایجاد کرد تا از مسکن های موجود خود خارج شوند . بسیاری از آنها خانه های ویلایی در کنار دریا بودند در حالی که باقی آنها خانه ها یا آپارتمانهایی بودند که در تمامی قسمتهای خارج شهر ( شهرک ها ) پراکنده شده بودند .
طرح بسیار مورد پسند بود اما با براندازی GLC در سال 1986 پایان یافت .
تجربه اخیر محلات شهر لندن طرح LAWN است که با غافلگیر کردن بدبینان به طرح ، نشان داد که اکثر ساکنین – به علاوه خانواده های بی خانمان – تمایل دارند که به خانه هایی در مناطق کم تقاضا در Midland و شمال منتقل شدند . این همان طرحی بود که به افراد این حق انتخاب وسیع را می داد که محل زندگی خود را شخصاً و از روی میل خود انتخاب کنند .
یکی از نکات اشاره شده در جلسه شهرداران در لندن رسیدن به تعادلی بین مسکن شخصی و مسکن اجاره ای در شهر لندن بود . در حال حاضر 7 منطقه لندن بیش از 40 درصد از مسکن های خود را به صورت اجاره اجتماعی در خود جای داده اند .
13 منطقه بین 20 تا 39 درصد را شامل شده اند . 15 منطقه کمتر از 20 درصد که همه آنها در قسمت خارجی لندن واقعند .
همان مناطقی که مسکن اجتماعی بیشتری دارند همان مناطقی اند که بیشترین محرومیت برخوردارند . دلایل قدرتمندی وجود دارد که تقسیم بیشتری برای مسکن های اجتماعی در بخش خارجی لندن صورت گیرد ، خصوصاً با ایجاد امکانات خیابانی و معابر بیشتر ، کم کردن این میزان در قسمت های نزدیک به مرکز و اختصاص اولویت برای اعطای خانه های ارزان قیمت به افرادی که در خدمات عمومی کار می کنند .
چیزی که می تواند انجام شود ایجاد ابتکار است که پیشنهادات مختلف در زمینه افراد بی خانمان و افزایش جمعیت را درکنار هم جمع کند ، خانه های بیشتری را برای کارگران در نظر گیرد و جوامع مختلط و گوناگونی را در تمامی مناطق لندن ایجاد نماید .
هدف بایستی ایجاد خانه هایی در قسمت های خارجی لندن و یا خارج از شهر لندن برای سه گروه باشد : افرادی که می خواهند به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت از محل زندگی خود منتقل شوند ، افرادی که به دلخواه خود می خواهند از مناطق داخلی لندن خارج شوند و خانواده هایی که امکانات موقت دارند و به مسکن دائمی احتیاج دارند .
اجرای برنامه
مرحله اول :
از گروهی 500 نفره از ساکنان بایستی سئوال شود که محل مورد نظر برای زندگی و نوع مسکن خود را بگویند . اگر مسکن های آن محل و یا همان نوع مسکن خاص بسیار گران فرض شده بود باید از آنها خواسته شود تا منطقه ای ارزان تر یا نوعی مسکن ارزان تر را انتخاب کنند .
بین متقاضیان و مسکن ها باید سازشی وجود داشته باشد .
مرحله دوم :
خصوصیاتی برای مشخص کردن و ایجاد املاکی که با احتیاجات همخوانی داشته باشند باید شکل بگیرد . تخصیص بودجه ای کامل برای هزینه های خرید ، بازسازی و نوسازی و آماده سازی مسکن ها در این دسته قرار می گیرند .
خلاصه گزارشی باید تهیه شود که کار چگونه می خواهد انجام شود و مهارت های مورد نیاز برای پیمانکاران مشخص شود .
مرحله سوم :
پیمانکاران منتخب بایستی مسکن هایی را که از نظر خصوصیات با هم مطابقت دارند ، شامل مسکن های مناسب اشخاص حقیقی را مشخص کنند و با هر یک از اعضاء در مورد پایداری مسکن های منتخب مشورت کنند .
هر مالک بایستی برای مشاهده حق مالکیت خود دعوت شود و گزارشی به او داده شود درجایی که کسی مشتاق نیست باید فعالیت بیشتری برای شناساندن پتانسیل املاک انجام شود .
مرحله چهارم :
گزارشی از خریدهای پیشنهاد شده بایستی به مالکان فعلی ارائه شود که مشخص شود کدامیک از مالکین مایل به شرکت در طرح هستند .
مرحله پنجم :
تصمیمات در مورد املاک تخلیه باید توسط مالکان گرفته شود . گزینه ها باید شامل اجاره دادن دوباره بصورت نرمال باشد مانند اجاره در حراج و یا فروش با سهم های مساوی و یا فروش آشکارا .
تمامی توافقات اتخاذ شده مورد نیاز است تا با توافقات مالی پروژه همسازی داشته باشد به همین منظور برای اطمینان و تضمین . رسیدهای مورد نیاز و یا درآمد اجاره ای بالاتر ایجاد می شود .

nafas
08-08-2009, 12:51
مترو در تقاطع فرهنگ
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در ميان روزمرگي هاي توپخانه ، جايي که زندگي در ميان دود ، بوق ، دستفروشي و معتادان خمار و خلافکاران حرفه اي مي گذرد، مترو شايد کارآمدترين وسيله حمل و نقل عمومي است. پايگاه شهرسازي و معماري ، شيده لالمي: چشم اندازت قاب کهنه يک شهر است با تکه هاي ورم کرده تاريخ. خانه هاي تاول زده ، ارسي هاي خاک گرفته و هويت هزار تکه. پشت به پشت خانه هاي شهر ، ديوار به ديوار سقف هاي فرسوده که ديگر ناي ايستادنشان نيست،کسي خاطره هاي شهر را دزديده است.از کنار هياهوي توپخانه که بگذري هيچ نيست: آدم هايي غرقه در پريشاني و بسياري جا مانده در عالم هپروت. يک روز بهاري است، شهر در هياهوي آدم ها گم، آدم ها در شتاب رسيدن و اينجا چند صد متر زير زمين، تونل هايي پر از تاريکي و قطارهايي که نفس زنان مي رسند.
مسافرهاي زير زميني، همسفر تونل هاي تاريکي اند و در اين مسير بي منظره هيچ کس از دردهاي شهر نمي پرسد.
در ميان روزمرگي هاي توپخانه ، جايي که زندگي در ميان دود ، بوق ، دستفروشي و معتادان خمار و خلافکاران حرفه اي مي گذرد، مترو شايد کارآمدترين وسيله حمل و نقل عمومي است. نه تنها براي اينکه به سرعت صدها هزار نفر را از جنوبي ترين خيابان هاي شهر به شمال ، غرب يا شرق تهران پرتاب مي کند که قطارهاي عجول در ميان اغتشاش اين محله هاي فراموش شده براي بسياري به معناي سفر به صدها متر زير زمينند . سفري با فاصله نگاه ها از اين همه آشفتگي ، سفري با فاصله از تاريخ ، از فرهنگ.
بارش را که زمين مي گذارد، نفسش بالا نمي آيد که راحت بگويد، نامش جعفر است و زندگي اش خلاصه شده در بابري. بارهاي ناشناخته انسان هاي ناشناس. لهجه غليظش مي گويد که تهران را خوب نمي شناسد، او مهاجري است جا مانده از روزهاي دور، 15 سال پيش، همان روزها که خشکسالي زمين هاي کشاورزي را خشکاند و او شد يکي از ميليون ها مهاجر پايتخت نشين.
جعفر از تهران ، از تاريخ ، از کوچه هاي قديمي ، از فرهنگ و خاطره هايي که زندگي را با کالبد يک شهر پيوند مي دهد ، هيچ نمي داند. نه موزه ملي را مي شناسد نه ساختمان تاريخي بانک شاهنشاهي انگليس ها را. پاسخش چشماني مبهوت و جملاتي است نامفهموم:
« ما که اينجا را نمي شناسيم . غريبم خانم ، خانه من پشت 15 خرداد است، بار نداري ببرم؟»
جعفر تنها غريبه اين شهر نيست. در ميان مسافران عجول چه بسيار تهرانيان غير مهاجري که هر روز با مترو از شمال به جنوب شهر از جنوب به شرق و .. پرتاب مي شوند بي آنکه بدانند ساختمان قديمي موزه ملي کجاست ؟ چند ساله است .آنها هيچ گاه از معماري خانه قوام السلطنه در ميانه خيابان سي تير شگفت زده نشدند و تنها مي دانند حسن آباد يعني بورس کاموا فروشي ، ميز و صندلي ، ابرزار آلات صنعتي و به قول يکي از همين مسافران ، ما را چه کار به خيابان علاالدوله و تهران قديم ، چه دل خوشي داري خانم !
مهديه تنها چند قدم پايين تر از خانه قوام از نشاني هاي اين خانه تاريخي که حالا سالهاست موزه آبگينه است و تاريخ شيشه و شيشه گري را به نمايش گذاشته ، بي خبر است. او ، شهروند 24 ساله تهراني خيابان هاي مرکزي شهر را زباله داني مي داند که اگر مترو نبود پايش را به آنجا نمي گذاشت. نمي گويد زباله داني براي تاريخ چون نمي داند مرز تاريخ و فرهنگ تهران از کجا مي گذرد. جاذبه هاي تهران براي او در جديدترين مراکز خريد شمال و غرب تهران، ديدني ترين سينماها و پاساژهايي مملو از جنس هاي تقلبي و مارک دار خلاصه مي شود و اينجا در ميانه محله ها قديمي ، او غريبه اي است شبيه به جعفر حتي اگر زاده تهران باشد.
مسافران زير زميني از محله هاي قديم شهر هيچ نمي دانند سنگلج و پارک شهر براي آنها يک نام بيش نيست و بهارستان شايد تنها نام يک ايستگاه که قرار است آنجا پياده شوند. چند صد متر بالاتر از تونل هاي بي منظره مترو، آنها عابراني بي توجه اند که ممکن است سردر باغ ملي را با دروازه دولت اشتباه بگيرند و پاسخ دادن به اين پرسش که «موزه ملي ايران کجاست؟» آنها را به سختي بياندازد.
آنها تنها مسافران يک خطند سوار بر قطارهاي عجول در تونل هاي تاريکي ، سفري کوتاه و در جريان يک زندگي خطي. زندگي در مسير حاشيه ها و به دور از متن شهر. آنها هيچ نمي دانند در روزهايي که مترو به بافت تاريخي رسيد ، ده ها طرح بر زمين مانده از سال هاي دور از بايگاني بيرون کشيده شد. مديران سازمان هاي دور و نزديک طرح هاي نيمه کاره را روي ريل حرکت دوباره انداختند بلکه مرکز شهر و اين محله هاي فراموش شده و مملو از خاطره روزهاي دور، هويتي براي اين شهر پر مساله دست و پا کند. دست و رويي به سر ميدان حسن آباد کشيدند، غبارروبي از ساختمان پست سرعت گرفت، چه طرح هايي که براي پياده راه سازي و مسيرهاي ويژه بافت تاريخي نوشته شد و خلاصه اينکه همه گفتند : حالا از آن روزها سال ها گذشته ، توپخانه هر روز پر از هياهو و رفت و آمدهاي مکرر است با اين همه زندگي پر است از روزمرگي ها.
« من فکر مي کنم مترو دو صورت مي تواند داشته باشد بحث اول اين است که جلوي هجوم ماشين را مي گيرد و دسترسي را تسهيل مي کند و مرکز تاريخي را از آشفتگي نجات دهد. بنابراين يک اجازه تنفس براي مرکز تاريخي ايجاد مي کند و اين وجه مثبتي است و نياز امروز شهرهاست . اما اگر ما 30 سال پيش مترو داشتيم چهره شهر ما چيز ديگري بود.»
اين ها را اسکندر مختاري، مدير پايگاه تاريخي فرهنگي تهران مي گويد. يکي از همان طراحان طرح هاي صيانت از بافت هاي تاريخي. کسي که معتقد است عبور مترو و ساخت ايستگاه ها در اغلب شهرهاي جهان با آثار تاريخي يا خاطرات جمعي تلاقي پيدا مي کند و ما دو انتخاب بيشتر نداريم : يا بگذاريم مترو رد شود و به آثار تاريخي و خاطره هاي جمعي بي توجه باشيم يا مترو رد شود و ما جلوي ضرر را بگيريم و اين را به حداقل برسانيم که اين راه دوم کار سختي است ولي ممکن است که متاسفانه ما اغلب راه اول را انتخاب مي کنيم.
از نگاه او که کارشناس صاحب نظر در حوزه فرهنگ شهري است، مترو به شناخت مردم از تاريخ چند صدساله تهران کمکي نکرده است، چرا که اساسا در توسعه شهري آنچه هميشه در حاشيه مي ماند، فرهنگ است.
محمد کامرانيان، کارشناس شهري و استاد دانشگاه هم مي گويد: مترو از زير خانه هاي تاريخي عبور مي کند بي آنکه لرزه خيز شدن منطقه کمي حتي سازندگان را با اين دغدغه مواجه کند که براي مثال عمارت مسعوديه در بهارستان چند سال پس از تحمل اين لرزه ها چه روزگاري خواهد داشت ؟ اين ها نشان مي دهد نگاه ما به مقوله حمل و نقل و توسعه کاملا يک بعدي است يعني مترو در بافت تاريخي در محله هاي فرهنگي توسعه پيدا مي کند اما براي بافت تاريخي فرصتي ايجاد نمي کند در حالي که در بسياري از شهرهاي جهان توسعه مترو در محله هاي فرهنگي يعني بازگشت زندگي به اين مناطق ، يعني توسعه گردشگري و فرهنگي تر شدن شهر اما فرهنگ و اهميت آن در زندگي ما به حدي نازل است که موضوع صيانت از چهارباغ اصفهان يا تئاتر شهر تهران در برابر خطرات احتمالي عبور مترو به جاي اينکه جزو مهمترين وظايف دست اندرکاران توسعه شهري باشد تنها در صورتي ممکن مي شود که به يک مطالبه جمعي تبديل شود، کار به رسانه ها بکشد دست آخر هم باز حرف مديران پيش مي رود که شهر مترو مي خواهد، ترافيک چنان است و اين همه منتقدان را خفه مي کند. حالا اينکه شهر ما در سال هاي بعد و پس از احداث مترو چه شهر غير قابل تحملي است ديگر مهم نيست.
· غيبت بي صداي پارک ها ، ميدان ها
تنها چند دقيقه کافي است که از محله هاي فراموش شده منطقه 12 به محله هاي گران قيمت شمال تهران پرتاب شوي ، سفر در تونل هاي تاريکي و حرکت روي قطارهاي پر شده از مسافران عجول و بعد خنکاي يک پارک جنگلي و بعد خيابان هاي شلوغ ميرداماد ، شريعتي، قلهک : بوق ، ترافيک و نوارهاي زرد و نارنجي که خبر از ايستگاه هاي تازه مي دهند. به واقع مترو پاياني است بر اين همه نا به ساماني اين ترافيک کشنده ؟
در شمالي ترين خيابان هاي تهران، پايتخت روزهاي پرکاري مي گذرد. شهر يک کارگاه عمراني بزرگ است. خيابان ها را گُله به گُله تا چند صد متر زير زمين کنده اند . هواکش هاي مترو مرتب کارمي کند، خيابان هاي شميران گاه به گاه فرو مي ريزد از يک حفره يک در يک متر گرفته تا حفره هاي هراس انگيزي که به طور همزمان ده ها ماشين را مي بلعد و لرزه بر پيکر برج ها و خانه چند ده طبقه مي افکند. مديران شهر مي گويند شميران است و قنات هايش. خاک سست است و ايراد از ما نيست . مردم ميان کارگاه راه مي روند، زندگي مي کنند. هر روز خاکي و گل آلود از خانه تا مدرسه ، از خانه تا دانشگاه، از خانه تا اداره ...
کارگاه هاي مترو در شمال تهران ميرداماد به تجريش مي رسانند و خط 3 يعني خطي که جنوب و شمال تهران را به هم مي دوزد آن محله هاي فراموش شده را به اين خانه هاي اعياني ، آن کوچه هاي تنگ و سقف هاي فرسوده را به اين برج ها لوکس و خانه هاي ويلايي. همه منتظرند که مترو به تجريش برسد اما پشت اين همه روزهايي که در انتظار و وعده هاي نيامده و تبليغات خوش رنگ مي گذرد آنچه ناديده مانده غيبت بي صداي ده ها پارک و فضاي سبز ، زمين هاي بازي و فضاهاي عمومي است که آرام آرام در اين سال ها به کارگاه هايي با هواکش هاي بلند تبديل شدند با همان نوارهاي زرد و نارنجي و نشان معروف متروي تهران. هر جا نگاه مي کني نشاني از اين کارگاه ها هست.کارگاه آرزوهاي دست نيافتني : تهران بدون ترافيک.
جايي نه خيلي دورتر از اين کارگاه ها،شهروندان بي آرزو اما از غيبت پارک ها ، از تخريب ميدان ها ، از نابودي چشم انداز سبز محله ها ، تپه قيطريه ، ميدان ولي عصر، ميدان انقلاب و مزاحمت هاي هميشگي کارگاه هاي مترو خسته اند.
مهرداد ابوتراب يکي از شهروندان خسته است ، که مي گويد : ممکن است ساخت يک خط مترو 10 سال طول بکشد که با وضعيت مديريت ما در ايران همينطور هم شده و اين يعني من که خانه ام در 300 متري يک ايستگاه مترو است بايد 10 سال عذاب بکشم ؟
شهين ملکي يکي ديگر از شهروندان خسته ، مي گويد : تمام پارک ها و فضاي سبز محله هاي نزديک ما را از بين بردند. جايي نيست که نفس بکشيم.
کامرانيان ، کارشناس شهري هم خود يکي از گروه آزردگان است و در دفاع از حقوق شهروندي ضايع شده شهرونداني مانند ملکي ، مي گويد : در سال هاي گذشته بخش عمده اي از فضاهاي عمومي تهران مانند پارک ها ، زمين هاي بازي، فضاهاي سبز که البته در تهران در حداقل ميزان ممکن پيش بيني شده به کارگاه هاي مترو تبديل شدند. در اينکه ترافيک بلاي جاي تهران است و مترو تنها راه مطمئن براي گره گشايي از اين بحران شکي نيست اما سوال من اين است که به قيمت گره گشايي از يک مشکل چرا بايد مشکلات ديگري ايجاد کرد؟ چرا حداقل فضاهاي عمومي شهر قرباني مي شود؟ اين همه تراکم اين همه گرفتاري و زندگي در خانه هاي آپارتماني بس نيست ؟ به نظرم اين سوال يک جواب ساده دارد چون انچه در اين شهر ارزان است ، حقوق شهروندي است، حق برخوداري از فضاي عمومي ، از فضاي سبز از چشم انداز هاي زيبا و آنچه بديهي جلوه مي کند اينکه : داريم مترو مي سازيم ، مردم بايد تحمل کنند.
محله هاي بد منظره ، ميدان هايي که به سرعت از حافظه شهر غيب مي شوند و پارک هايي که حالا ديگر بسياري شان با نوارهاي زرد و نارنجي محصور شده اند به اعتقاد کسي که مدير اول و آخر برنامه هاي مترو در پايتخت است آنقدر ها هم نا اميد کننده نيست.
محسن هاشمي که سال هاي طولاني از عمر مديريتي اش را در کسوت مديرعاملي شرکت راه آهن شهري تهران و حومه گذرانده و خط و خطوط مترو را مانند کف دستش مي شناسد، مي گويد : چاره اي نبوده و نيست ما در همه موارد بهترين گزينه ها را براي راه اندازي کارگاه ها و ايستگاه هاي مترو انتخاب کرديم. به جاي اينکه در ميدان ها مانعي براي رفت و آمد ايجاد کنيم جايي را انتخاب کرديم که براي تردد مردم کمترين مزاحمت را ايجاد کند. به هر حال مترو اولويت تهران است و در بسياري از موارد ما با محدوديت زمين مواجه ايم چاره اي نداريم يا بايد کار ساخت مترو را متوقف کنيم يا با همين شرايط ادامه دهيم.
هاشمي با شهروندان و برخي منتقدان هم عقيده نيست که حقوق شهروندي مردم در جريان ساخت خطوط مترو در تهران ناديده گرفته شده بلکه با تاکيد بر اينکه ما بارها از شهروندان براي اينکه اين شرايط را تحمل مي کنند عذرخواهي کرده ايم ، مي گويد : فضاهاي سبز ، پارک ها و هر جايي که به هر دليل الان به کارگاه تبديل شده اند پس از اتمام کار و ساخت ايستگاه ها و تونل به شکل اول بر مي گردند. ما تپه قيطريه و ميدان هاي شهر را پس از اتمام کار به همان شکل گذشته و حتي بهتر از آن بازسازي مي کنيم و جاي نگراني است. اين شرايط موقتي است.
هاشمي از بازگشت پارک ها ، ميدان ها و فضاهاي عمومي خبر مي دهد و تو به ياد مختاري ، مي افتي که مي گويد : به نظرم خيلي هم نمي توان اميدوار بود چون تجربه هاي گذشته اين را نشان نمي دهد براي مثال در تقاطع طالقاني و مفتح يا ايستگاه پل چوبي و دروازه دولت، ايستگاه هاي مترو فضاهايي را خلق کرده که زيبا نيست و نشان مي دهد براي پديد آوردگان مترو زيبايي شهر اهميتي نداشته است. يک ادم بي طرف در مورد ميدان هفتم تير چه فکري مي کند؟ يک فضاي به هم ريخته و آشفته از هر نظر که هيچ آرامشي ندارد... واقعا چه تضميني وجود دارد که چنين شرايطي در انتظار ميدان ولي عصر نباشد ؟ اين ميدان و بلوار کشاورز سال ها جزو مهمترين فضاهاي عمومي مورد استفاده مردم بود اما الان ببينيد به چه روزي افتاده ... بررسي تجربه هاي قبلي ساخت ايستگاه هاي مترو نشان مي دهد آنجا به زيبا فکر کردند هم کار را به هنرمنداني ندادند که مي توانند فضاهاي ماندگار طراحي کنند. مترو خود را به به تامين يک شبکه عبوري زير زمين منحصر کرده و وجوه ديگر را در نظر نگرفته است. افرادي که تصميم سازي مي کنند اگر عرق فرهنگي و زيبايي شناسي و کيفيت فضاي شهري را داشتند حتما با احتياط بيشتري عمل مي کردند.
از ديدگاه مختاري امروز حوزه تصميم گيري مترو حوزه اقتدار است. هيچ کس نمي تواند جلوي اينکه ما مترو مي خواهيم بياستد حتي اگر در اين ميان چهارباغ قرباني شود، ميدان هاي قديمي شهر از بين بروند يا کيفيت زندگي مردم کاهش يابد.در کشورهاي اروپايي هم مشکلاتي مانند ما را داشتند اما اين را مديريت کردند و با خرد جمعي کار را پيش بردند و يکديگر را حذف نکردند ما وقتي مترو مي سازيم نهادهاي ديگر را حذف مي کنيم آنها نمي توانند اين کار را بکنند در ايران مي شود . در پاريس مترو خود را به خيابان شانزليزه تحميل نکرده بلکه باري از دوش شهر برداشته در توکيو گاه ايستگاه ها 5 طبقه هستند و تا 45 متر پايين رفته اند تنها براي اينکه به منظر شهري احترام مي گذارند و احترام به حقوق شهروندي نه در بيان مديران آنها که در همه وجوه زندگي يک شهر انعکاس دارد.
اين روزهاي تهران ، اين روزهاي محله هاي دور و نزديک شهر قدم به قدم پر ازکارگاه هايي است که خبر از کار مي دهند. کار ، کار و پرکاري روز شمار ، تاريخ ، افتتاحيه. تلويزيون برنامه تهران 20 را نمايش مي دهد. يکي از اعضاي کميسيون فرهنگي شورا با افتخارمي گويد : امروز تهران يک کارگاه بزرگ است و تو به شهرونداني فکر مي کني که عمري است نه در يک شهر که در يک کارگاه بزرگ زندگي کرده اند .

nafas
12-08-2009, 00:10
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
12-08-2009, 00:39
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


این پارکینگ هم فکر کنم خالی از لطف نباشه ببینیش چه طراحی داره
هر کی تونس زیرشو معنی کنه بزاره

nafas
21-08-2009, 16:15
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mahdi/s
21-08-2009, 20:22
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر کی تونس زیرشو معنی کنه بزارهاول جایی که قرار گرفته را گفته:
Volkswagen Polo در برج ماشین VW (در ولسبرگ در شمال آلمان؛ روز چهارشنبه ) قرار داده شده...

atutostadt در کنار اداره ی مرکزی Volk قرار گرفته... پارکینگ اصلی شرکت و در مرکز اصلی... جایی که روزانه 5500 بازیدکننده از (اسم شرکتها)audi..lamborghini دارد....

=================

دوست عزیز ممنون از مطالبت...خیلی مفید هستن.........منتظر مطالب بیشترت هستم....
از دوستمم تشکر میکنم برام متن رو دقیق ترجمه کرد........

nafas
22-08-2009, 12:41
مقدمه

در میان ساختمانها و بناها ، وسایلی نیاز است تا زندگی شهری را بهبود بخشد . وسایلی که همچون اثاث یک خانه ، امکان زندگی را درفضای میان رنگ وبتی و شیشه فراهم آورد . مبلمان شهری به مجموعه عناصری گفته می شود که در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند . بنا براین به دلیل ارتباط تک تک شهروندان با مبلمان ، آن ها وظیفه و مسوولیت خطیری در حفظ و نگه داری آن تجهیزات دارند ؛ مانند نرده ها ، میله های راه بند و روشنایی پایه چراغ ، سر پناه ایستگاه اتوبوس ، تابلوهای تبلیغاتی ،سطل زباله ، پت های عابر پیاده ، آبخوری ، پایه پرچم ، ساعت ، پلهای عرضی روی جوی آب و ....


1- نیمکت

در مجهز سازی فضای های سبز و باز شهری ابتدایی ترین روش برای احساس آرامش و راحتی در پارک ها استفاده از نیمکت است . طرز قرار گرفتن این نیمکتها باید به شکلی باشد که دسترسی به آنها آسان و راحت بوده یعنی در سراسر پارک و به تعداد زیاد موجود باشد . صندلی ها باید در روبروی مناظر زیبا اما در جایی که در مسیر رفت و آمد افراد قرار نگیرند، واقع شود.
نیمکت ها ی مراکز عمومی شهر نیز میتواند برای آسایش و راحتی شهروندان در کنار مراکز ویژه مانند ایستگاه ها ، کیوسکها ، باجه های تلفن ، ظروف زباله و شیرهای آب قرار بگیرند .
مهمترین محل قرار گرفتن نیمکتها در سطح شهر ، مراکزی است که رفت وآمد مردم در آنجا زیاد است . به ویژه مکانهایی که برای استراحت و تفریح مردم است. فضای باز زیبا و مناسب عمومی به شهروندان این مکان را میدهد تا در کنار یکدیگر از طبیعت اطاف لذت ببرند . با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضایت آنها چندین برابر شود . افراد مختلف انواع متفاوتی از نیمکت های پارک یا فضاهای سبز را می پسندند که این سلایق متفاوت چگونگی طراحی نیمکتهای پارک را تعیین میکند و به آن تغییراتی می دهد.
برای نمونه جوانان بیشتر روی بالای نیمکت یعنی تکیه گاه آن می نشینند تا روی خود نیمکت و این مورد باید در طراحی نیمکتهای پارک یا فضاهای باز شهری مورد توجه قرار گیرد . همچنین نیمکتهایی را که به این مراکز اختصاص میدهند ، باید از استحکام بیشتری در ناحیه پایه ها برخوردار باشد . یا به عنوان نمونه برای افراد مسن نیمکتهایی که دارای پشتی یا تکیه گاهاست ، راحتتر از نوع بدون پشت آن است.
در حالی که برای سایر افراد صندلی های بدون پشت به آنها این امکان را میدهد تا در دو طرف نیمکت بنشینند .
در پارک یا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف وجود دارد باید تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود . صندلی ها و نیمکتها باید به گونه ای برای این مکان ها ساخته شوند که در مورد استفاده بیشتری برای همگان دارند. در همین راستا و برای پیشگیری از تخریب مبلمان عمومی شهر باید به این نکته توجه داشت که تخریب بیشتر شامل چه چیزهایی می شود ، چه زمانی این خرابکاریها شکل میگیرد و توسط چه کسانی ، سپس برنامه های پیشگیری را به کار بست.

2 – ایستگاه های حمل و نقل

در زمینه ایستگاه های اتوبوس نیز ،داشتن یک دستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سیستم های حمل ونقل درون شهری امری واجب و ضروری است . اما مناسب بودن این ایستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده میکنند ،دارد . از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این اموررابر عهده دارند یک ایستگاه مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج دارد. از دید شهروندان یک ایستگاه خوب، دارای محیط دید بالاوامکان سوارشدن راحت به اتوبوس را دارد.هر دوی این نظرات خوب است و بجا است ، زیرا ساختن ایستگاههایی که مورد استفاده کمتری دارند ، تنها هدر دادن سرمایه وایجاد مشکل برای مسئولان است . طراحی وساخت مناسب آنمیتواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند .
مکانهای زیادی هستند که به دلیل نداشتن سایه بان ،مکانهای تجاری پر رفت و آمد ، مکانی که آمد و شد افراد یامند در آنجا بیشتر است و مکانهایی که آب وهوا اعتدال مناسبی نداشته باشد ، برای رفاه شهروندان احتیاج به نصب ایستگاههای درون شهری است.
بهترین مکان برای قرا دادن ایستگاههای اتوبوس در نزدیکی مغازه ها و در نزدیکی تقاطع ها استکه در این صورت باید سه متر ازمسیر عبور و مرور عقب تر قرار گیرد تا ایجاد ترافیک و برخورد با افراد پیاده را نکند .
و چنانچه ایستگاه از تقاطع دور بود، سایه بان ایستگاه باید 2 متر از پیاده رو عقب تر قرار گیرد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی ایجاد نکند .
ایستگاه همچنین باید در مسیر موازی با پیاده رو قرار گیرد تا تداخلی با افرادی که در پیادهرو در حال عبور و مرور هستند ، پیدا نکند .
طرز قرار گرفتن این ایستگاهها باید به شکلی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان واز تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هر چند این نکته مهم است که ایستگاه ها بایدبه سمت خیابان باشد تابه افراد امکان آمد و شد راحت تر بدهد.
کیوسک ها یا دیگر مراکز فروش یا دستفروشی باید در سمت پایین این ایستگاه ها واقع شوند.
ایستگاههای طراحی شده باید به شکلی باشد که گویای نماد شهری که در آن ، این اسیتگاه قرار دارد بوده واز مواردی منحصر همان شهراست ساخته شود .
گاهی ایستگاههای استاندارد از نوع مشخصی از مواد ساخته وطراحی می شوند . به جز موارد عنوان شده ودر طراحی این تجهیزات باید میدان دید ، تسهیلات ، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نیز مد نظر داشت. میدان دید مناسب نیز مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طراحی ضعیف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس باید ایستگاه را ترک کرد و به لب پیاده رو آمد.
نوع دیگر طراحی باید به شکلی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی شکل گیرد . این مورد یکی از موارد مهم در طراحی ایستگاههای اتوبوس است. زیرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند .
ایستگاهها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تا در مواقع بارانی یا هوای نامساعد احساس راحتی کند.
مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ایستگاه نیاز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاهها برای شهروندان و توریستها بسیار جالب و مفید است .

3 – چراغ روشنایی

به ویژه در بسیاری از مراکزشهری در مراکزی که افراد به میزان امنیت بیشتری نسبت به دیگر مراکز احتیاج دارند ، مانند پارک ها ، مراکز خرید و دیگر مراکز عمومی باید از تعداد بیشتری از چراغ های روشنایی در خیابان و مکان های فوق استفاده شود . طراحی این چراغها در سطح شهر به فن آوری طراحی این نوع چراغها و وسعت خیابان یا مراکزی که این چراغ ها در آن نصب می شود بستگی دارد .
اگر چه میزاستفاده بیشتراز این تمهیدات در شب شکل می گیرد اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی در سطح خیابانها به ویزه در مراکز پر رت وآمد ، راهنمایی جهت ها در سر تقاطع ها ، چهارراهها ، پل ها ، ساختمان ها تشخیص هویت و موقعیت محل است . در بسیاری از شهر ها و کشورها برای جلب بیشتر افراد و برای برگزاری اعیاد و مراسم جشن ، شهر و درختان آن را چراغانی
می کنند که این علاوه بر زیبا سازی شهر به مکانهای عمومی نیز روشنایی بیشتری می بخشد. در ایستگاههایی که چراغهای روشنایی آن روشن است شهروندان برای انتظار کشیدن احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنند . در کنار درهای ورودی ساختمانهای مسکونی نیزوجود چراغهای روشنایی اهمیت بسیاری در رفت و آمد افراد دارد. حتی وجود چراغ در هنگام تعطیل بودن مراکز نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4 – ظروف زباله

ظروف زباله که در سطح شهرقرار می گیرند به مصارف مختلفی می رسند . سطل های زباله ای که در سطح شهر قرار می گیرند باید قابل دسترسی آسان و به تعداد زیاد بوده و احتیاج به محافظت نداشته باشند.یکی از اشتباهات مهمی که در شهرها اتفاق می افتد این است که سطلهای زباله را در جایی قرار می دهند که بتوان به راحتی آنها را خالی کرد نه این که به راحتی برای شهروندان قابل دسترسی باشد. نتیجه آن خیابان های پر از زباله و سطل های خالی است . زیرا مردم وقت خود را برای یافتن سطل زباله صرف نمی کنند . برای تعیین این که در چه جاهایی باید سطل زباه قرار بگیرند ، مواردی را باید در نظر داشت ، به عنوان نمومه وجود مواردی از مبلمان شهری در خیابان ، نوع و موقعیت طبقات اول مانند ساختمانها
فروشگاهها و رستوران ها که کمچنین باید نوع و میزان زباله های این مراکز نیز با سطل های گذشته شده متناسب باشد.
بهترین مکان برای گذاشتن سطهای زباله مکان های تجاری و پر رفت و آمد درحاشیه پیاده روها ، در نزدیکی اغذیه فروشی ها و کنار صندلی ها ایستگاههاست . تعداد سطل های زباله که در یک مکان باید قرار داده شود به تعداد افرادی در آن مسیر رفت و آمد دارند و میزان زباله های آن محل بستگی دارد.برخی از موارد را در طراحی سطل های زباله باید در نظر داشت مانند تفاوت در طراحی سطل های زباله با توجه به نوع زباله ، داشتن دریچه برای دور نگاه داشتن از خطر واژگونی و نفوذ حیوانات به آن و در نظر گرفتن اندازه ی سط که بستگی به میدان استفاده و محل قرار گرفتن سطل دارد همچنین سطل باید محکم باشد تا در اثر نشستن برخی افراد روی آنها نشکند.
همچنین موارد دیگری که باید در نظر گرفته شوند مانند موارد ضد حریق ، رنگ ، مقاوم در برابر آلودگی ، لعاب داشتن سطل که شامل رنگی می شود که به راحتی ورقه نشود ، سطل ژر از منفذ آلومینیوم که معمولاً ماده خوبی برای استفاده در این مورد است . پلاستیکهای مقاوم ، ورقه های استیل گالوانیزه است. بیشتر سطل ها را باید بتوان به راحتی توسط ماموران شهرداری تخلیه کرد که بیشتر از طرف سر سطل تخلیه می شوند. تخلیه آن دسته از سطل هایی که از طرفین باز می شود کار سختی است . در برخی از مواقع موجب شکستن سلط و درب آن می شود . سطل ها همچنین باید دارای سطحی باشند که از خروج مایعات درون سطل به بیرون جلوگیری کند. که برای رفع این مشکل از کیسه های داخلی پلاستیک درون آن استفاده میکنند. این کیسه از نوع فلزی خود بهتر هستنند. در پارکها در قسمتهایی که مخصوص پخت کباب است از لایه های فلزی استفاده می کنند . اما در سطح شهر از نوع پلاستیک آن استفاده بیشتری می شود.
در نیویورک استانداردهای جدید برای کیسه های زباله وضع شده است که از پارگی و نا مرغوبی کیسه ها کاسته است . این کیسه پلی اتیلنی 30 لیتری به ضخامت 1.5 میلی لیتر است و قیمت آن تنها 9 سنت است . به هر شکل بر قراری یک برنامه صحیح برای محافظت و بهسازی موارد گفته شده یک ضرورت برای حصول نتیجعه بهتر خواهد بود .


5 – فرسودگی بر قامت مبلمان شهری

اصول به کار رفته در طراحی وسایل بازی در پارکهای کشور همچنان مبتنی بر مکانیزمهای ساده یی است که سلیقههای کودکان امروز را راضی نمی کند. کودکان از سر ناچاری است که وسایل فرسوده در پارکها را تحمل می کنند . آنها نمی دانند مسوولان و برنامه ریزان شهری دیرگاهی است آنها ا از یاد برده اند . زمین های بازی کودکان سالهاست به فضایی بسته ، دلگیر با وسایل فرسوده تبدیل شده است و دراین میان مسوولان به بهانه محدودیت اعتبارات ، در این بخش مهم از حوزه فرهنگ شهر را نادیده می گیرند تا فرسودگی همچنان بر قامت مبلمان شهری این بخش از شهرها چیره شود. کارشناسان شهری معتقدند ، ساخت وسایل بازی در پارک ها برای کودکان چون دیگر مبلمان شهری موجود در تهران و دیگر شهرها دور از تخصا بوده و تنها به صورت الگو برداری سطحی از نمونه های غربی صورت میگیرد و خلاقیتی به منظور بومی کردن آنها صورت نمی گیرد . از دیگر سوبه اعتقاد روانشناسان کودک ، این وسایل در پرورش خلاقیت کودک نقشی ندارند وپاسخگوی نیازو استعداد کودکان نسل امروز نیستند.
«بهروز توکلی » مدیر پارک سرخه حصار و صاحب نظر در حوزه شهری از افرادی است که چنین اعتقادی دارند . او که طراحی وسایل بازی کودکان در پارکها را دور ازتخصا می داند ، ذر بخشی از سخنان خود میگوید : «به رغم اهمیت این موضوع ، مسوولان در صدد انجام کارهای تخصصی در این بخش نبوده اند .»
چنانچه این کارشناس میگوید ،زمینهای بازی و پارکها باید در محل های مسطح ، محصور و به دور از راههای ارتباطی و ترافیکی باشد تا هم از نظر ایمنی و هو از نظر شرایط محیطی ، مناسب باشند اما نگاهی گذرا به وضعیت پارکهای فعلی تهران نشان دهنده شرایطی مغایر با این اصول است .
از دیدگاه «توکلی » ، اصول بکاررفته در طراحی وسایل بازی در پارکهای کشور همچنان مبتنی بر مکانیزمهای ساده ای است که سلیقه های کودکان امروزرا راضی نمی کند .
اوست که می گوید :«تا کی باید زمین های بازی کودکان را با تاب و سرسره های تاریخ مصرف گذشت پر کرد ؟» وی در مورد رعایت اصول دوانشناسی کودک در طراحی لواز بازی می گوید :«در ایان به دلیل انجام کارهای سلیقه ای بر پایه تجربیات شخصی ، مطابق با معیارهای جهانی کاری انجام نشده و در هیچ کدام از پارکها یا زمینهای بازی شهرها طراحیها
بر پایه اصول روانشناسی کودک و در نظر گرفتن نیازهای سنی آنها نبوده است.» از دیگر سو رعایت نکردن قوانین و مقررات توسعه زمین های بازی توسط بزرگسالان از دلایل کاهش ایمنی در پارکها و استهلاک وسایل بازی محسوب می شوند .
چنانچه توکلی میگوید :« از آنجا که زمینهای بازی کودکان نگهبان خاصی ندارد اغلب بزرگسالان ، بدون توجه به سن یا وزن خود ، از وسایل بازی کودکان استفاده میکنند در حالی که این مجموعه وسایل برای کودکان با گروههای سنی مختلف طراحی شده و این اقدام باعث از بین رفتن وسایل بازی درکوتاه مدت می شود .» وی الگو برداری های درست و مطابق با فرهنگ وسنت هر منطقه را مهم میداند وبا اشاره به الگوهای نادرست بکار رفته میافزاید : «الگو ها را خودمان می سازیم . هر بزرگی زمانی کودک بوده و نکاتی از علایق کودکی خود در ذهن دارد . فرهنگ ما به اندازه ای است که می توانیم با استفاده از تفکرات دینی ، سنتی و ملی خودمان طرح های جدید ارائه دهیم یا از الگویی استفاده کنیم که به فرهنگ و سنت ما نزدیک باشد.» وی استفاده ازالگوهای غربی را به صورت شماتیک و اتفاقی مورد توجه قرار می دهند و ادامه می دهد :« باید در نظر داشته باشیم که برخی افراد چه بزرگسال و چه کودک تمایل به الگو های غربی دارند و نادیده گرفتن این موضوع درست نیست .» اغلب کشورهای جهان ، در ظراحی های مدرن و معاصر، علاوه بر لحاظ کردن اصول مربوط به کودکان ، نیازهای بزرگسالان را نیز مورد توجه قرار داده و پارک ها و زمین های بازی را به محلی برای آسایش و تفریح افرادبزرگسال هم تبدیل می کنند. مهندس «سید رضا لاهیجی » از دیگر طراحان صاحب نظر در این حوزه است . او کهمسوولیت مدیریت اداره مبلمان شهری سازمان زیبا سازی را هم برعهده دارد ، دراین باره می گوید :«زمین بازی فقط مخصوص کودکان نیست بلکه محیطی است که باید بزرگسالان در آن احساس آسایش و آرامش کنند تا علاوه بر این بتوانند مراقب کودکان خود هم باشند.»
لاهیجی توجه به زیبایی و جذابیت بصری را برای بیشتر کودکان و حتی بزرگسالان مهم می داند ورعایت اصول ایمنی درپارک هارادردرجهاول اهمیت قرار می دهد.
وی الگوبرداری های موجود را کاملاً دور از فرهنگ ملی دانسته ومی افزاید :«الگوبرداری ها سال ها پیش شروع شده و متاسفانه این الگو ها فاقد هویت ملی و فرهنگی ایرانی هستند در حالی که میتوان با استفاده از بازی های سنتی یا اجرای داستان های ایرانی و قدیمی ، به صورت نقاشی های دیواری ،پارکها را به محیطی آموزشی و تفریحی تبدیل کرد .»
پادرکها و زمین های بازی در طراحی شهری کلان شهرها در حالی مورد بی توجهی قرارگرفته است که می توان با هویت بخشی ایرانی و استفاده از قابلیتهای موجود در بازارهای سنتی ایرانی فضایی بسیار مناسب تر برای گذراندن اوقات فراغت به شکل مطلوب ایجاد کرد .

6- مبلمان شهری و فضاهای بی دفاع

در نخستین برنامه ریزی های شهری در نیمه ی نخست قرن بیستم ، شهرها بر اساس تفکیک کارکردها به شیوه ی سنتی مورد توجه قرار گرفته اند . یعنی زنان به حوزه ی خصوصی و مردان به حوزه ی عمومی تعلق داشته اند . این تفکیک با وجود افزایش شهرنشینی ، توسعه ی شهرها و تغییرات همچنان باقی مانده و باعث ایجاد تناقضی شده است که نتیجه ی آن نا امنی زنان در فضای شهری است . به طور مثال پلهای عابر پیاده ، پلهای زیرگذروتاریکی آنها ، نحوه ی نورپردازی خیابانها، سیستم های حمل و نقل عمومی و سایر خدمات عمومی و امکانات موجود برای شهروندان در شهر به گونه ای است که نیاز زنان در نظر گرفته نشده است .
لذا زنان در حوزه های مختلف و به شیوه های گوناگونی هنگام رفت و آمد و فعالیت در شهر مورد آزار و اذیت هایی قرار میگیرند. که در اینجا به ذکر حوزه ی مبلمان شهری و فضاهای بی دفاع می پردازیم :
زنان هنگام تردد در سطح شهر ، اغلب احساس نا امنی می کنند . پلهای زیر گذر ترسناک و وحشتناک هستند ، پیاده روها ناهموارند و در برخی نقاط بسیار باریک ، فاصله ی پلهای روی جوی آب در برخی خیابان های شهر بسیار زیاد است و پریدن از روی جوی های عیض تنها برای کفشهای ورزشی جوانان مناسب است ونهزنان .به طور کلی وجود فضاهای بدون دفاع در شهر که تعداد آنها نیزدرشهرتهران کم نیست ، از جمله عواملی است که موجب حس عدم امنیت زنان در شهر میشود . فضاهای گمشده ی شهری که پیامدهای رشد سریع و دیدکلی نگر به رشد و توسعه ی است ، فضاهایی را تحت نظارت مردمی نیست و بهلحاظ ایمنی تعریف نشده، ایجاد کرده و مخاطراتی را بوجود می ورد که باعث گریز از فضاهای شهری میشود .
زیر پلهای شهری ، داخل زیرگذرها ، پلهای هوایی پوشیدهشده با آگهی تبلیغاتی ، زمین های فرورفته و گودی ها ، املاک بدون مالک و متولی ، کنج ها ،ساختمانهای نیمه تمام ورهاشده یا متروک از فضا های بی دفاع هستند که درگوشه وکنار شهرها به چشم می خورند واز میزان امنیت واعتماد مردم به ویژه زنان که به دلیل موقعیت ازپیش تعریف شده ی نابرابرشان بیشتر مستعد احساس نا امنی اند ، می کاهد.


7 - معیارهای رنگ آمیزی مبلمان شهری

تقسیمات منطقه ای ، عناصر مختلف شهری ، معماری و بافت منطقه ای ، از معیارهای رنگ آمیزی مبلمان شهری محسوب می شوند . در تقسیمات منطقه ای ، عناصری مانند ویژگی های منطقه به لحاظ اقلیمی و آب وهوایی، ویژگی های فرهنگی ، مبلمان ، علائم هدایتی ، کیوسکها ، جدولها ، نرده ها و پلهای عابر، مورد توجه قرار می گیرند .
همچنین نوع رنگ بر پایه پژوهشهای رنگ از منظر روانشناسی شهری ، پژوهشهای روانکاوانه هر منطقه و طبقه بندی نیازهای رنگی بر اساس فرهنگ هر منطقه ، رنگ فضای سبز و رنگ بندی گل آرایی ، هارمونی رنگهای طبیعی فضای سبز با رنگ حصارها و عناصر جنبی موجود در فضا ومعماری ، پژوهشهای تکنولوژیک و شیمیایی رنگ و مصالح ماندگار و سازگار با شرایط اقلیمی آن ، تعیین می شود . همچنین کارشناسان به لحاظ شرایط اقلیمی ، فصلهای تابستان و بهار ا برای این کار پیشنهاد می کنند .
تهران از جمله شهرهایی است که به لحاظ بصری و منظر عمومی ، دارای اغتشاشات و بی نظمی های فراوانی است و با کمی دقت می توان وجود این بی نظمی ها را در تمام نقاط و سیمای شهر احساس کرد.
کارشناسان ، وجود رنگ مناسب در یک محیط شلوغ با مبلمان فرسوده و بی روح مانند تهران برای ایجاد نشاط و آرامش در شهروندان ضروری میدانند و همچنین این عنصر را عاملی برای کمتر به نظر رسیدن این خرابی ها و فرسودگی ها به شمار می آورند .

8- کیفیت رنگ آمیزی

با توجه به شواهد و مدارک موجود ، موضوع رنگ در تهران هیچگاه – چه در گذشته و چه درحال حاضر- به شکلتخصصی دنبال نشده و کیفیت کاربرد رنگ درشهر از سوی اغلب کارشناسان ضعیف ارزیابی می شود . به گفته کارشناسان رنگ های استفاده شده در تهران از نوع رنگهای روغنی است و به ندرت از رنگهای ماشینی استفاده می شود. این نوع رنگ به دلیل شرایط مختلف جوی و آلودگی های موجود ، ماندگاری بسیار کمی دارد و به مرور زمان، شفاف و قابلیت خود را از دست می دهد ، حال آن که خصوصیات ترکیب مواد شیمیایی این رنگ ها باید به گونه ای انتخاب شود که در مقابل نور فشرایط اقلیمی و آلودگیهای محیطی ،ماندگاری و سازگاری زیاد داشته باشد .

nafas
23-08-2009, 19:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
25-08-2009, 15:27
یکی از بهترین عامل هایی که باعث زیبایی شهر میشه برج های اون شهره

[[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


دومین برج مرتفع جهان در
اروپا واقع شده است. عملیات احداث برج « راشیا تاور» از سال 2007 توسط شرکت
فاستر اند پارتنرز در محله تجاری شهر مسکو آغاز شده است. ارتفاع نهایی این
][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ساتیاگو کالاتراوا،
آرشیتکت اسپانیایی طراح برج « شیکاگو اسپایر» است که در خاتمه عملیات
اجرایی اندکی بیش از 609 متر ارتفاع خواهد داشت. « شیکاگو اسپایر » مرتفع
ترین برج ایالات متحده و سومین آسمان خراش جهان خواهد بود. احداث این برج
که در نزدیکی دهانه رود شیکاگو رایور در حاشیه دریاچه میشیگان واقع شده در
سال 2011 خاتمه می یابد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

« پنتومینیوم » چهارمین
برج مرتفع جهان نیز در دبی و در قلب منطقه مارینا قرار دارد. احداث این برج

که در نهایت 516 متر ارتفاع خواهد داشت از سال 2007 آغاز شده است


باز هم این شیخ نشین دبی
است که پنجمین برج مرتفع جهان در آن واقع شده است. برج العالم که در منطقه
« بیزنس بی » دبی قرار دارد در پایان عملیات اجرایی اش در سال 2011 با 108
طبقه 501 متر ارتفاع خواهد داشت.

][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احداث برج شانگهای ورلد
فایننشال سنتر در بندر شانگهای چین از سال 1997 آغاز شده و باید در سال
جاری خاتمه یابد. این برج با 492 متر ارتفاع بلندترین برج قاره آسیا و
ششمین برج مرتفع جهان می شو


برج اینترنشنال کامرس سنتر
در هنگ کنگ که احداث آن در سال 2010 خاتمه خواهد یافت با 484 متر ارتفاع
مقام هفتمین برج مرتفع جهان را به خود اختصاص خواهد داد
برج گوانگژو در شهر کانتون
چین در حال احداث است. این برج با 450 متر ارتفاع نهایی هشتمین آسمان خراش
جهان خواهد بود که البته با آنتنی که برفراز آن نصب می شود ارتفاعش به 610
متر بالغ خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][]

7[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]احداث برج تایپه 101 در
شهر تایپه ، پایتخت تایوان در سال 2004 خاتمه یافت. این برج با 448 متر
ارتفاع برای مدت کوتاهی مرتفع ترین برج جهان بود ، اما اکنون در مقام نهم
جای گرفته است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]]

برج « فریدوم تاور » در
محله منهتن نیویورک و در محل سابق برج های دو قلوی مرکز تجارت جهانی که در
حادثه 11 سپتامبر 2001 نابود شدند ، در دست احداث است. احداث فریدوم تاور
از آوریل 2006 آغاز شده است

nafas
25-08-2009, 15:34
طبق گزارش سالانه یک شرکت مشاوره تجاری درباره شرایط موجود شهرهای مختلف جهان از نظر کیفیت زندگی، در میان 600 شهر در سراسر جهان، زوریخ در صدر جدول بهترین شهرهای جهان برای زندگی است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][


به گزارش “بیزنس ویک” به نقل از موسسه مشاوره “مرسر” شهرهای نیویورک، لندن و پاریس اگرچه مشهورترین شهرها در سطح بین‌المللی هستند اما متخصصان طبق بررسی‌های سالانه خود برای سال 2008، شهر زوریخ واقع در سوییس را به‌عنوانبهترین مکان برای زندگی اعلام کرده‌اند.
طبق همین گزارش، معیارهای موردنظر در این بررسی‌ها برای تعیین بهترین شهر شامل فاکتورهای مختلفی است که سطح تراکم ترافیک شهر، کیفیت هوا و امنیت فردی ازجمله مهمترین معیارهایی است که توسط مخققان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این معیارها در هر شهر بنابه اظهارات و شهادت افراد غیربومی ساکن در هر شهر مورد استناد قرار می‌گیرد.
این بررسی‌ها که هر سال درمورد 600 شهر جهان صورت می‌گیرد؛ برخی شهرهای دیگر جهان را نیز در ردیف 25 شهر برتر جهان قرار داده است.
در این گزارش تاکید شده است که بهترین شهرهای جهان برای زندگی الزاما هیجان‌انگیزترین شهرهای جهان نیستند.
به‌گفته “ربکا پاور”، مشاور ارشد در بخش مراکز انسانی جهان، در این فهرست نام تعدادی شهرهای اصطلاحا خواب‌آلود ثبت شده که بالاترین رتبه را به دست آورده‌اند. برخی از این شهرها ازنظر زندگی و فعالیت شبانه رتبه جالبی بدست نیاورند.
درباره زوریخ
[[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

زوریخ(zurich)/بزرگ‌ترین شهر کشور سوئیس و مرکزایالت کانتون سوییس است. این شهر مرکز اصلی تجاری ، بازرگانی ، فرهنگی سوییس است و گاه پایتخت فرهنگی سوئیس خوانده می شود. گرچه پایتخت سیاسی سوییس در شهر برن است .زوریخ یکی از شهرهای جهانی است.بر پایه نظر سنجی های متعددی که از سال 2006 تا 2008 انجام شده است، زوریخ شهری با بهترین کبفیت زندگی در جهاننامیده شده است .

nafas
25-08-2009, 15:36
بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال 2009 (+رتبه و میزان جمعیت)

تعداد بازدید: 818 [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال 2009 بر اساس رتبه بندی بیزنس ویک شهر وین پایتخت کشور اتریش به عنوان بهترین مکان برای زندگی برگزیده شد...
معیارهای موردنظر در این بررسی‌ها برای تعیین بهترین شهر شامل فاکتورهای گوناگونی است که سطح تراکم ترافیک شهر، کیفیت هوا و امنیت فردی ازجمله مهمترین معیارهایی است که توسط مخققان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در سال 2009 بر اساس رتبه بندی بیزنس ویک شهر وین پایتخت کشور اتریش به عنوان بهترین مکان برای زندگی برگزیده شد.
معیارهای موردنظر در این بررسی‌ها برای تعیین بهترین شهر شامل فاکتورهای گوناگونی است که سطح تراکم ترافیک شهر، کیفیت هوا و امنیت فردی ازجمله مهمترین معیارهایی است که توسط مخققان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این معیارها در هر شهر بنابه گفته های افراد غیربومی ساکن در هر شهر مورد استناد قرار می‌گیرد.
همچنین زوریخ یکی از شهر های سوییس که سال قبل بهترین مکان برای زندگی بود در این لیست در جایگاه دوم قرار دارد.ژنو نیز یکی دیگر از شهر های سوییس است که در رتبه سوم قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که 7 شهر این لیست اروپایی و تنها 3 شهر از دیگر قاره ها یعنی آمریکا و استرالیا در این جایگاه رتبه هایی به دست آورده اند.
سوییس و آلمان با سه شهر برترین کشورهای جهان در این لیست میباشند
در لیست زیر 10 شهر برتر جهان برای زندگی را مرور می‌کنیم.
1-وین،اتریش
امتیاز: 108.6
رتبه سال 2008 : 2
تولید ناخالصی:325 میلیارد دلار
جمعیت:1,664,14
سن امید به زندگی:79.5

2-زوریخ،سوییس
امتیاز: 108
رتبه سال 2008: 1
تولید ناخالصی:309.9 میلیارد دلار
جمعیت:1,307,567
سن امید به زندگی:80.85

3-ژنو،سوییس
امتیاز:107.9
رتبه سال 2008: 2
تولید ناخالصی:309.9 میلیارد دلار
جمعیت: 438,177
سن امید به زندگی:85 / 80

4-ونوکور،کانادا(مشترک با اکلند)
امتیاز: 107.4
رتبه سال 2008 : 4
تولید ناخالصی:3 /1 تریلیون دلار
جمعیت:2,285,900
سن امید به زندگی:81.2

5-اکلند،زلاند نو(مشترک با ونکور)
امتیاز: 107.4
رتبه سال 2008 : 5
تولید ناخالصی:116.6 میلیارد دلار
جمعیت : 1,303,068
سن امید به زندگی:80.3

6-دوسلدورف،آلمان
امتیاز: 107.2
رتبه سال 2008 : 6
تولید ناخالصی : 2.86 تریلیون دلار
جمعیت:581,858
سن امید به زندگی:79.2

7-مونیخ،آلمان
امتیاز: 107
رتبه سال 2008 :7
تولید ناخالصی:2.86 تریلیون دلار
جمعیت : 1,300,000
سن امید به زندگی : 79.2

8- فرانک فورت،آلمان
امتیاز: 106.8
رتبه سال 2008: 7
تولید ناخالصی:2.86 تریلیون دلار
جمعیت:662,000
سن امید به زندگی:79.2
Mercer score: 106.5

9-برن،سوییس
رتبه سال 2008 : 9
تولید ناخالصی : 309.9 میلیارد دلار
جمعیت : 962,983
سن امید به زندگی: 80.85

10-سیدنی،استرالیا
امتیاز: 106.3
رتبه سال 2008: 10
تولید ناخالصی:800.5 میلیارد دلار
جمعیت:4,336,374
سن امید به زندگی: 81.6
چنانچه تجربه زندگی در یکی از 10 شهر بالا را دارید می‌توانید دیدگاه خود را در این مورد بیان کنید.

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ

nafas
30-08-2009, 12:48
شهرسازی نوین

به دو خانه زیر نگاه کنید. هر دو از نظر شکل، اندازه و کاربرد یکسان هستند. هر دو محل زندگی قشر متوسط جامعه است. اما از خود بپرسید کدامیک مناسب تر است.
خانه ای که در سمت چپ مشاهده می کنید اثری منزوی از سبک مدرنیسم در دوران ویکتوریایی است. همسایه ها اغلب در عرض خانه هستند، این خانه تنها یک ایوان کوچک و باریک دارد و در راه پله مدرن این ساختمان هم خبری از همسایه ها نیست. هیچکس برای پیک نیک و تفریح در چمن های جلوی خانه نمی نشیند و اوقات خود را در زیر درختچه های تزئینی نمی گذرانند. این ساختمان های جدید انگار در یک عزای همیشگی به سر می برند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساختمان سمت راست در یک روستای کوچک در "سانتیلانا دل مار" اسپانیا واقع شده است. اتاق های داخلی خانه فاقد تهویه مناسب هوا و دیگر امکاناتی که در خانه ای سبک مدرن موجود است، می باشد. همانطور که مشاهده می کنید در مقابل خانه از چمن کاری و درختچه های تزئینی خبری نیست. اما با این حال حتی در هنگام ظهر که ساکنین خانه در داخل خانه و در حال استراحت هستند باز هم دیوارهای بیرونی خانه حس سرزندگی و شادابی را منعکس می سازد. کاملا مشخص است که مردمی در این خانه زندگی می کنند؛ از پنجره ها گل آویخته شده و مغازه ای که در طبقه اول قرار گرفته اجناسش را به مردم می فروشد.
طراحی دقیق به خلق ساختمان های آمریکایی منجر شد. این ساختمان ها دارای پنجره هایی متقارن هستند و در مقابل آنها به شیوه ای منظم درختچه هایی کاشته می شوند. اما در نقشه کشی آن اشکالاتی به وجود می آمد. شاید معماران از جانب افکار کوته فکرانه بساز و بفروش ها تحت فشار قرار گرفته بودند و یا قوانین و مقررات دست و پاگیر محلی این مسائل را بوجود آورده، شاید هم خود این معماران اصول انسانیت را فراموش کرده بودند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اواسط دهه هشت قرن نوزدهم، نسل جدیدی از معماران و شهرسازان در صدد یافتن راهی بودند تا بتوانند شهر ها و روستاهای آمریکا را متمدن و مطابق آداب انسانی بازسازی کنند. این افراد طراحی را از سبک معماری اروپایی رایج در روستاها مانند روستای "سانتیلانا دل مار" الهام گرفتند؛ معماران آمریکایی در حال گذر از چالش هایی هستند تا بتوانند در شهرسازی مردم را در اولویت قرار دهند.
بر مبنای ایده آل های شهرسازی نوین، حتی مراکز خرید و پایگاه های نظامی هم می بایست محیط هایی سرزنده و شاداب باشند. اما مهیا کردن محیطی دلپذیر و دوستانه تنها با اضافه کردن جعبه های گل به محیط امکان پذیر نمی باشد. الگوی ساختار شهر ها می باست مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ساختار زندگی شهروندان بید تغییر کند.
نکاتی که در شهرسازی کلان شهر ها می بایست مد نظر قرار گیرد.
1- کلان شهر ها نواحی خاصی هستند با مرزهای جغرافیایی مشخص که این مرزها از توپوگرافی، رودخانه ها، زمین های زراعی، پارک های محلی و سواحل دریا استخراج می شود. کلان شهر ها دارای چندین مرکز اعم از شهر ها، روستاها و شهرک های اطراف می باشد که هر کدام از اینها هم دارای مرزها و مراکز مشخص هستند.
2- هر کلان شهر یک واحد اقتصادی بنیادین دنیای امروز است. همکاری دولت، حط مشی های اجتماعی، طرح های فیزیکی و راهکارهای اقتصادی می بایست این حقیقت را منعکس کنند.
3- کلان شهر ها دارای ارتباط الزامی و آسیب پذیر با اراضی کشاورزی و چشم انداز های طبیعی هستند. این ارتباط از نوع زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است. زمین های زراعی به همان اندازه که یک باغچه برای خانه اهمیت دارد برای شهر مهم و موثر است.
4- الگوها توسعه نباید طوری باشند که در مرزهای کلان شهر رسوخ کرده و آنها را کم رنگ کند. توسعه شهری اگر در داخل مرزها اتفاق بیفتد هرگز خسارتی به منابع طبیعی، سرمایه های اقتصادی و ساختار اجتماعی وارد نمی سازد و در عین حال حاشیه داخلی شهر که متروکه و بلا استفاده رها شده هم احیا و آباد می شود. بنابراین در روند شهرسازی نوین می بایست به توسعه درون مرزی بیش از توسعه برون مرزی اهمیت داد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
5- در مکانی مناسب توسعه های برون مرزی در مجاورت شهرها بصورت ساخت حوزه ها و محله ها صورت پذیرد و این اماکن با الگوی فعلی شهری تناسب و تقارن داشته باشد. توسعه برون مرزی که از شهر ها فاصله دارند بصورت ساخت شهرک و دهکده بطوریکه مرز کنونی شهر حفظ شده و برای زندگی و اشتغال مناسب باشد – تنها یک استراحتگاه بیرون از شهر نباشد - انجام گیرد.
6- در توسعه و بازسازی شهر ها و شهرک ها می بایست الگوهای سنتی و تاریخی و همچنین مرزهای شهر ها مورد ملاحظه قرار گیرد.
7- شهرها و شهرک ها می بایست متصل به گستره استفاده های شخصی و عمومی باشد تا هر شهروندی با هر میزان درآمدی بتواند از امکانات موجود بهره مند شود. بمنظور فقرزدایی، امکان ساختمان سازی با قیمت های مناسب می بایست در تمام ناحیه و با توجه به فرصت های شغلی، فراهم باشد.
8- سازمان های موجوددر ناحیه می بایست مورد حمایت برنامه های سیستم حمل و نقل شهری قرار گیرند. سیستم حمل و نقل عمومی، پیاده روها و امکانات دوچرخه سوراری حداکثر دسترسی و تحرک پذیری در سطح منطقه را داشته باشد تا بتوان تا حدودی از نیاز و وابستگی مردم به وسایل نقلیه شخصی را کاهش داد.
9- عوارض و منابع موجود بطور متعادل میان شهرداری و مراکز موجود مشترک باشد تا رقابت های مخرب برای اخذ مالیات و عوارض میان دستگاه ها از بین برود و همکاری بیشتری میان حوزه های حمل و نقل، فضای سبز، خدمات عمومی، معماری و ساختمان سازی و موسسات عمومی صورت پذیرد.

nafas
03-09-2009, 13:06
اداره مبلمان شهری یکی از واحد های معاونت طرح و برنامه می باشد.
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسائل و تجهیزات اطلاق می شود که چون در شهر و خیابان و کلاً فضاهای باز نصب می شوند و استفاده عمومی دارند به این نام معروف هستند.
مبلمان شهری بیش از یکصد عنوان را شامل میشود، برای مثال:

ایستگاه های اتوبوس، نمایشگرهای شهری، سرویس های بهداشتی، زمین های بازی کودکان، وسائل ورزشی بدنسازی پارکی، تابلوها و بیلبوردها، سطل های زباله، نیمکت ها، پل های عابر پیاده و . . . . .
----------------------------گریمشاو و طراحی مبلمان شهری خیابان نیویورک


مبلمان شهری از جمله مولفه‌های مطرح در طراحی شهری و بعنوان جزئی از کل شهر، تعریف کننده هویت و ساختار شهری است؛ در دنیای کنونی اهمیت طراحی تجهیزات و مبلمان شهری به حدی است که حتی از معماران شاخص فعال در زمینه طراحی صنعتی جهت طراحی و اجرای مبلمان و تجهیزات شهری دعوت می‌شود.


شهر ورای ساختن چند جعبه گل در میادین آن و تعیین ایستگاه های اتوبوس و تاکسی است. بدیهی است آنچه به شهر هویت می‌بخشد، و یا بقول «سن سووینی» آنچه برای ساکنان شهر آسایش و برای گردشگران خارجی آن جذبه دارد، نه فقط انبوه ساختمان‌ها و ترافیک خیابان‌های آن، بلکه منظر شهر، پارک‌ها و مبلمان آن است و به توسط آنها ونیز را از لس آنجلس، مادرید و... متمایز می‌سازد و تفاوت خاطرات و فضای مختص آن شهر را در نظر مجسم می‌سازد. بخاطر اهمیت همین موضوع است که در جراید خارجی می خوانیم: گریمشاو (معمار انگلیسی مدیر شرکت های مشاوره در برلین و لندن و طراح پروژه هایی همچون مرکز فضایی ملی، ترمینال بین‌المللی واترلو) عهده‌دار طراحی مبلمان شهری خیابان نیویورک خواهد بود.
دپارتمان صنعتی نیکلاس گریمشاو در سال 2001 جایزه بخش HARDWARE/TOOLS از مسابقه طراحی Good Design را نصیب خود کرد. در فهرست اسامی برندگان نام معماران صاحب نامی همچون مایکل گریوز نیز بچشم می‌خورد.
محتصری در باب مبلمان شهری گریمشاو

دپارتمان ترابری و حمل و نقل شهر نیویورک با شرکت «طراحی صنعتی گریمشاو»، شعبه شرکت نیکلاس گریمشاو و شرکا در لندن و کمپانی اسپانیایی Cemusa، بمنظور اجرای هزاران ایستگاه اتوبوس، دکه‌های روزنامه فروشی و سرویس‌های عمومی قرارداد همکاری می‌بندد. ارزش قرداد مذکور حدود 1 بیلیون دلار برآورد شده‌است که در قبال خدمات ذیل ارائه خواهد گردید: 3300 ایستگاه اتوبوس، 330 دکه روزنامه‌فروشی و 20 سرویس بهداشتی اتوماتیک. کلیه تجهیزات از جنس فولاد ضد زنگ، آلومینیوم آنودیزه شده و شیشه سخت هستند.
Duncan Jackson رئیس طراحی صنعتی شرکت گریمشاو اظهار می‌دارد: ما توانایی طراحی و کار با انواع مصالح با کیفیت کنترل عالی را داریم.

ساختارهای جدید توانایی ایجاد توازن در در صلبیت و سنگینی و در عین حال سبکی را در فضاها و تجهیزاتی همچون ایستگاه اتوبوس را داراست. سایبان مزبور بصورت طره‌ای طراحی شده که تنها با دو پایه به زمین و صفحه مهاری زیرساختی پیاده رو متصل است. این شرکت بکارگیری مصالح روکار پلاستیکی و رنگی را بدلیل دوام و عمر کوتاه آنها از طرح خود حذف کرد. هدف آنها بی‌تاثیر بودن تجهیزات ساخته شده در سایت و محیط بوده که در بافت مغشوش منظر خیابان های نیویروک گام مثبتی است.
دپارتمان ترابری امیدوار است با اجرای این طرح چهره جدیدی به بافت و هویت شهر القا شود.


---------------------------


معرفی یک معمار منظر :

انم مارتا شوارتز معمار منظر و هنرمند آمریکایی معاصر....
آثار شاخص و متفاوت بسیاری در میان آثارش به چشم میخوره
که جنبه های خلاقانه بسیاری دارند و بسیار الهام بخش و آموزنده اند...
در زیر چند نمونه از کارهاشو میتونید ببینید..طرح خلاقانه ای از کاربرد مبلمان شهری در طراحی فضای عمومی------------[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مبلمان شهری

مقدمهدر میان ساختمانها و بناها ، وسایلی نیاز است تا زندگی شهری را بهبود بخشد . وسایلی که همچون اثاث یک خانه ، امکان زندگی را درفضای میان رنگ وبتی و شیشه فراهم آورد . مبلمان شهری به مجموعه عناصری گفته می شود که در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند . بنا براین به دلیل ارتباط تک تک شهروندان با مبلمان ، آن ها وظیفه و مسوولیت خطیری در حفظ و نگه داری آن تجهیزات دارند ؛ مانند نرده ها ، میله های راه بند و روشنایی پایه چراغ ، سر پناه ایستگاه اتوبوس ، تابلوهای تبلیغاتی ،سطل زباله ، پت های عابر پیاده ، آبخوری ، پایه پرچم ، ساعت ، پلهای عرضی روی جوی آب و ....

1- نیمکتدر مجهز سازی فضای های سبز و باز شهری ابتدایی ترین روش برای احساس آرامش و راحتی در پارک ها استفاده از نیمکت است . طرز قرار گرفتن این نیمکتها باید به شکلی باشد که دسترسی به آنها آسان و راحت بوده یعنی در سراسر پارک و به تعداد زیاد موجود باشد . صندلی ها باید در روبروی مناظر زیبا اما در جایی که در مسیر رفت و آمد افراد قرار نگیرند، واقع شود.

نیمکت ها ی مراکز عمومی شهر نیز میتواند برای آسایش و راحتی شهروندان در کنار مراکز ویژه مانند ایستگاه ها ، کیوسکها ، باجه های تلفن ، ظروف زباله و شیرهای آب قرار بگیرند .

مهمترین محل قرار گرفتن نیمکتها در سطح شهر ، مراکزی است که رفت وآمد مردم در آنجا زیاد است . به ویژه مکانهایی که برای استراحت و تفریح مردم است. فضای باز زیبا و مناسب عمومی به شهروندان این مکان را میدهد تا در کنار یکدیگر از طبیعت اطاف لذت ببرند . با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضایت آنها چندین برابر شود . افراد مختلف انواع متفاوتی از نیمکت های پارک یا فضاهای سبز را می پسندند که این سلایق متفاوت چگونگی طراحی نیمکتهای پارک را تعیین میکند و به آن تغییراتی می دهد.

برای نمونه جوانان بیشتر روی بالای نیمکت یعنی تکیه گاه آن می نشینند تا روی خود نیمکت و این مورد باید در طراحی نیمکتهای پارک یا فضاهای باز شهری مورد توجه قرار گیرد . همچنین نیمکتهایی را که به این مراکز اختصاص میدهند ، باید از استحکام بیشتری در ناحیه پایه ها برخوردار باشد . یا به عنوان نمونه برای افراد مسن نیمکتهایی که دارای پشتی یا تکیه گاهاست ، راحتتر از نوع بدون پشت آن است.

در حالی که برای سایر افراد صندلی های بدون پشت به آنها این امکان را میدهد تا در دو طرف نیمکت بنشینند .

در پارک یا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف وجود دارد باید تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود . صندلی ها و نیمکتها باید به گونه ای برای این مکان ها ساخته شوند که در مورد استفاده بیشتری برای همگان دارند. در همین راستا و برای پیشگیری از تخریب مبلمان عمومی شهر باید به این نکته توجه داشت که تخریب بیشتر شامل چه چیزهایی می شود ، چه زمانی این خرابکاریها شکل میگیرد و توسط چه کسانی ، سپس برنامه های پیشگیری را به کار بست.2 – ایستگاه های حمل و نقلدر زمینه ایستگاه های اتوبوس نیز ،داشتن یک دستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سیستم های حمل ونقل درون شهری امری واجب و ضروری است . اما مناسب بودن این ایستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده میکنند ،دارد . از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این اموررابر عهده دارند یک ایستگاه مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج دارد. از دید شهروندان یک ایستگاه خوب، دارای محیط دید بالاوامکان سوارشدن راحت به اتوبوس را دارد.هر دوی این نظرات خوب است و بجا است ، زیرا ساختن ایستگاههایی که مورد استفاده کمتری دارند ، تنها هدر دادن سرمایه وایجاد مشکل برای مسئولان است . طراحی وساخت مناسب آنمیتواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند .

مکانهای زیادی هستند که به دلیل نداشتن سایه بان ،مکانهای تجاری پر رفت و آمد ، مکانی که آمد و شد افراد یامند در آنجا بیشتر است و مکانهایی که آب وهوا اعتدال مناسبی نداشته باشد ، برای رفاه شهروندان احتیاج به نصب ایستگاههای درون شهری است.

بهترین مکان برای قرا دادن ایستگاههای اتوبوس در نزدیکی مغازه ها و در نزدیکی تقاطع ها استکه در این صورت باید سه متر ازمسیر عبور و مرور عقب تر قرار گیرد تا ایجاد ترافیک و برخورد با افراد پیاده را نکند .

و چنانچه ایستگاه از تقاطع دور بود، سایه بان ایستگاه باید 2 متر از پیاده رو عقب تر قرار گیرد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی ایجاد نکند .

ایستگاه همچنین باید در مسیر موازی با پیاده رو قرار گیرد تا تداخلی با افرادی که در پیادهرو در حال عبور و مرور هستند ، پیدا نکند .

طرز قرار گرفتن این ایستگاهها باید به شکلی باشد که مردم از باد و باران در فصل زمستان واز تابش اشعه خورشید در فصل تابستان محافظت شوند. هر چند این نکته مهم است که ایستگاه ها بایدبه سمت خیابان باشد تابه افراد امکان آمد و شد راحت تر بدهد.

کیوسک ها یا دیگر مراکز فروش یا دستفروشی باید در سمت پایین این ایستگاه ها واقع شوند.

ایستگاههای طراحی شده باید به شکلی باشد که گویای نماد شهری که در آن ، این اسیتگاه قرار دارد بوده واز مواردی منحصر همان شهراست ساخته شود .

گاهی ایستگاههای استاندارد از نوع مشخصی از مواد ساخته وطراحی می شوند . به جز موارد عنوان شده ودر طراحی این تجهیزات باید میدان دید ، تسهیلات ، راحتی و دسترسی آسان به اتوبوس را نیز مد نظر داشت. میدان دید مناسب نیز مردم را قادر می سازد تا آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طراحی ضعیف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس باید ایستگاه را ترک کرد و به لب پیاده رو آمد.

نوع دیگر طراحی باید به شکلی باشد که سوار شدن اتوبوس برای افراد به راحتی شکل گیرد . این مورد یکی از موارد مهم در طراحی ایستگاههای اتوبوس است. زیرا مردم دوست دارند به راحتی به اتوبوس مورد نظر خود برسند .

ایستگاهها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تا در مواقع بارانی یا هوای نامساعد احساس راحتی کند.

مردم به اطلاعاتی در مورد زمان ورود و خروج به ایستگاه نیاز دارند. وجود تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاهها برای شهروندان و توریستها بسیار جالب و مفید است .3 – چراغ روشناییبه ویژه در بسیاری از مراکزشهری در مراکزی که افراد به میزان امنیت بیشتری نسبت به دیگر مراکز احتیاج دارند ، مانند پارک ها ، مراکز خرید و دیگر مراکز عمومی باید از تعداد بیشتری از چراغ های روشنایی در خیابان و مکان های فوق استفاده شود . طراحی این چراغها در سطح شهر به فن آوری طراحی این نوع چراغها و وسعت خیابان یا مراکزی که این چراغ ها در آن نصب می شود بستگی دارد .

اگر چه میزاستفاده بیشتراز این تمهیدات در شب شکل می گیرد اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی در سطح خیابانها به ویزه در مراکز پر رت وآمد ، راهنمایی جهت ها در سر تقاطع ها ، چهارراهها ، پل ها ، ساختمان ها تشخیص هویت و موقعیت محل است . در بسیاری از شهر ها و کشورها برای جلب بیشتر افراد و برای برگزاری اعیاد و مراسم جشن ، شهر و درختان آن را چراغانی

می کنند که این علاوه بر زیبا سازی شهر به مکانهای عمومی نیز روشنایی بیشتری می بخشد. در ایستگاههایی که چراغهای روشنایی آن روشن است شهروندان برای انتظار کشیدن احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنند . در کنار درهای ورودی ساختمانهای مسکونی نیزوجود چراغهای روشنایی اهمیت بسیاری در رفت و آمد افراد دارد. حتی وجود چراغ در هنگام تعطیل بودن مراکز نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.4 – ظروف زبالهظروف زباله که در سطح شهرقرار می گیرند به مصارف مختلفی می رسند . سطل های زباله ای که در سطح شهر قرار می گیرند باید قابل دسترسی آسان و به تعداد زیاد بوده و احتیاج به محافظت نداشته باشند.یکی از اشتباهات مهمی که در شهرها اتفاق می افتد این است که سطلهای زباله را در جایی قرار می دهند که بتوان به راحتی آنها را خالی کرد نه این که به راحتی برای شهروندان قابل دسترسی باشد. نتیجه آن خیابان های پر از زباله و سطل های خالی است . زیرا مردم وقت خود را برای یافتن سطل زباله صرف نمی کنند . برای تعیین این که در چه جاهایی باید سطل زباه قرار بگیرند ، مواردی را باید در نظر داشت ، به عنوان نمومه وجود مواردی از مبلمان شهری در خیابان ، نوع و موقعیت طبقات اول مانند ساختمانها

فروشگاهها و رستوران ها که کمچنین باید نوع و میزان زباله های این مراکز نیز با سطل های گذشته شده متناسب باشد.

بهترین مکان برای گذاشتن سطهای زباله مکان های تجاری و پر رفت و آمد درحاشیه پیاده روها ، در نزدیکی اغذیه فروشی ها و کنار صندلی ها ایستگاههاست . تعداد سطل های زباله که در یک مکان باید قرار داده شود به تعداد افرادی در آن مسیر رفت و آمد دارند و میزان زباله های آن محل بستگی دارد.برخی از موارد را در طراحی سطل های زباله باید در نظر داشت مانند تفاوت در طراحی سطل های زباله با توجه به نوع زباله ، داشتن دریچه برای دور نگاه داشتن از خطر واژگونی و نفوذ حیوانات به آن و در نظر گرفتن اندازه ی سط که بستگی به میدان استفاده و محل قرار گرفتن سطل دارد همچنین سطل باید محکم باشد تا در اثر نشستن برخی افراد روی آنها نشکند.

همچنین موارد دیگری که باید در نظر گرفته شوند مانند موارد ضد حریق ، رنگ ، مقاوم در برابر آلودگی ، لعاب داشتن سطل که شامل رنگی می شود که به راحتی ورقه نشود ، سطل ژر از منفذ آلومینیوم که معمولاً ماده خوبی برای استفاده در این مورد است . پلاستیکهای مقاوم ، ورقه های استیل گالوانیزه است. بیشتر سطل ها را باید بتوان به راحتی توسط ماموران شهرداری تخلیه کرد که بیشتر از طرف سر سطل تخلیه می شوند. تخلیه آن دسته از سطل هایی که از طرفین باز می شود کار سختی است . در برخی از مواقع موجب شکستن سلط و درب آن می شود . سطل ها همچنین باید دارای سطحی باشند که از خروج مایعات درون سطل به بیرون جلوگیری کند. که برای رفع این مشکل از کیسه های داخلی پلاستیک درون آن استفاده میکنند. این کیسه از نوع فلزی خود بهتر هستنند. در پارکها در قسمتهایی که مخصوص پخت کباب است از لایه های فلزی استفاده می کنند . اما در سطح شهر از نوع پلاستیک آن استفاده بیشتری می شود.

در نیویورک استانداردهای جدید برای کیسه های زباله وضع شده است که از پارگی و نا مرغوبی کیسه ها کاسته است . این کیسه پلی اتیلنی 30 لیتری به ضخامت 1.5 میلی لیتر است و قیمت آن تنها 9 سنت است . به هر شکل بر قراری یک برنامه صحیح برای محافظت و بهسازی موارد گفته شده یک ضرورت برای حصول نتیجعه بهتر خواهد بود .

5 – فرسودگی بر قامت مبلمان شهریاصول به کار رفته در طراحی وسایل بازی در پارکهای کشور همچنان مبتنی بر مکانیزمهای ساده یی است که سلیقههای کودکان امروز را راضی نمی کند. کودکان از سر ناچاری است که وسایل فرسوده در پارکها را تحمل می کنند . آنها نمی دانند مسوولان و برنامه ریزان شهری دیرگاهی است آنها ا از یاد برده اند . زمین های بازی کودکان سالهاست به فضایی بسته ، دلگیر با وسایل فرسوده تبدیل شده است و دراین میان مسوولان به بهانه محدودیت اعتبارات ، در این بخش مهم از حوزه فرهنگ شهر را نادیده می گیرند تا فرسودگی همچنان بر قامت مبلمان شهری این بخش از شهرها چیره شود. کارشناسان شهری معتقدند ، ساخت وسایل بازی در پارک ها برای کودکان چون دیگر مبلمان شهری موجود در تهران و دیگر شهرها دور از تخصا بوده و تنها به صورت الگو برداری سطحی از نمونه های غربی صورت میگیرد و خلاقیتی به منظور بومی کردن آنها صورت نمی گیرد . از دیگر سوبه اعتقاد روانشناسان کودک ، این وسایل در پرورش خلاقیت کودک نقشی ندارند وپاسخگوی نیازو استعداد کودکان نسل امروز نیستند.

«بهروز توکلی » مدیر پارک سرخه حصار و صاحب نظر در حوزه شهری از افرادی است که چنین اعتقادی دارند . او که طراحی وسایل بازی کودکان در پارکها را دور ازتخصا می داند ، ذر بخشی از سخنان خود میگوید : «به رغم اهمیت این موضوع ، مسوولان در صدد انجام کارهای تخصصی در این بخش نبوده اند .»

چنانچه این کارشناس میگوید ،زمینهای بازی و پارکها باید در محل های مسطح ، محصور و به دور از راههای ارتباطی و ترافیکی باشد تا هم از نظر ایمنی و هو از نظر شرایط محیطی ، مناسب باشند اما نگاهی گذرا به وضعیت پارکهای فعلی تهران نشان دهنده شرایطی مغایر با این اصول است .

از دیدگاه «توکلی » ، اصول بکاررفته در طراحی وسایل بازی در پارکهای کشور همچنان مبتنی بر مکانیزمهای ساده ای است که سلیقه های کودکان امروزرا راضی نمی کند .

اوست که می گوید :«تا کی باید زمین های بازی کودکان را با تاب و سرسره های تاریخ مصرف گذشت پر کرد ؟» وی در مورد رعایت اصول دوانشناسی کودک در طراحی لواز بازی می گوید :«در ایان به دلیل انجام کارهای سلیقه ای بر پایه تجربیات شخصی ، مطابق با معیارهای جهانی کاری انجام نشده و در هیچ کدام از پارکها یا زمینهای بازی شهرها طراحیها

بر پایه اصول روانشناسی کودک و در نظر گرفتن نیازهای سنی آنها نبوده است.» از دیگر سو رعایت نکردن قوانین و مقررات توسعه زمین های بازی توسط بزرگسالان از دلایل کاهش ایمنی در پارکها و استهلاک وسایل بازی محسوب می شوند .

چنانچه توکلی میگوید :« از آنجا که زمینهای بازی کودکان نگهبان خاصی ندارد اغلب بزرگسالان ، بدون توجه به سن یا وزن خود ، از وسایل بازی کودکان استفاده میکنند در حالی که این مجموعه وسایل برای کودکان با گروههای سنی مختلف طراحی شده و این اقدام باعث از بین رفتن وسایل بازی درکوتاه مدت می شود .» وی الگو برداری های درست و مطابق با فرهنگ وسنت هر منطقه را مهم میداند وبا اشاره به الگوهای نادرست بکار رفته میافزاید : «الگو ها را خودمان می سازیم . هر بزرگی زمانی کودک بوده و نکاتی از علایق کودکی خود در ذهن دارد . فرهنگ ما به اندازه ای است که می توانیم با استفاده از تفکرات دینی ، سنتی و ملی خودمان طرح های جدید ارائه دهیم یا از الگویی استفاده کنیم که به فرهنگ و سنت ما نزدیک باشد.» وی استفاده ازالگوهای غربی را به صورت شماتیک و اتفاقی مورد توجه قرار می دهند و ادامه می دهد :« باید در نظر داشته باشیم که برخی افراد چه بزرگسال و چه کودک تمایل به الگو های غربی دارند و نادیده گرفتن این موضوع درست نیست .» اغلب کشورهای جهان ، در ظراحی های مدرن و معاصر، علاوه بر لحاظ کردن اصول مربوط به کودکان ، نیازهای بزرگسالان را نیز مورد توجه قرار داده و پارک ها و زمین های بازی را به محلی برای آسایش و تفریح افرادبزرگسال هم تبدیل می کنند. مهندس «سید رضا لاهیجی » از دیگر طراحان صاحب نظر در این حوزه است . او کهمسوولیت مدیریت اداره مبلمان شهری سازمان زیبا سازی را هم برعهده دارد ، دراین باره می گوید :«زمین بازی فقط مخصوص کودکان نیست بلکه محیطی است که باید بزرگسالان در آن احساس آسایش و آرامش کنند تا علاوه بر این بتوانند مراقب کودکان خود هم باشند.»

لاهیجی توجه به زیبایی و جذابیت بصری را برای بیشتر کودکان و حتی بزرگسالان مهم می داند ورعایت اصول ایمنی درپارک هارادردرجهاول اهمیت قرار می دهد.

وی الگوبرداری های موجود را کاملاً دور از فرهنگ ملی دانسته ومی افزاید :«الگوبرداری ها سال ها پیش شروع شده و متاسفانه این الگو ها فاقد هویت ملی و فرهنگی ایرانی هستند در حالی که میتوان با استفاده از بازی های سنتی یا اجرای داستان های ایرانی و قدیمی ، به صورت نقاشی های دیواری ،پارکها را به محیطی آموزشی و تفریحی تبدیل کرد .»

پادرکها و زمین های بازی در طراحی شهری کلان شهرها در حالی مورد بی توجهی قرارگرفته است که می توان با هویت بخشی ایرانی و استفاده از قابلیتهای موجود در بازارهای سنتی ایرانی فضایی بسیار مناسب تر برای گذراندن اوقات فراغت به شکل مطلوب ایجاد کرد .6- مبلمان شهری و فضاهای بی دفاعدر نخستین برنامه ریزی های شهری در نیمه ی نخست قرن بیستم ، شهرها بر اساس تفکیک کارکردها به شیوه ی سنتی مورد توجه قرار گرفته اند . یعنی زنان به حوزه ی خصوصی و مردان به حوزه ی عمومی تعلق داشته اند . این تفکیک با وجود افزایش شهرنشینی ، توسعه ی شهرها و تغییرات همچنان باقی مانده و باعث ایجاد تناقضی شده است که نتیجه ی آن نا امنی زنان در فضای شهری است . به طور مثال پلهای عابر پیاده ، پلهای زیرگذروتاریکی آنها ، نحوه ی نورپردازی خیابانها، سیستم های حمل و نقل عمومی و سایر خدمات عمومی و امکانات موجود برای شهروندان در شهر به گونه ای است که نیاز زنان در نظر گرفته نشده است .

لذا زنان در حوزه های مختلف و به شیوه های گوناگونی هنگام رفت و آمد و فعالیت در شهر مورد آزار و اذیت هایی قرار میگیرند. که در اینجا به ذکر حوزه ی مبلمان شهری و فضاهای بی دفاع می پردازیم :

زنان هنگام تردد در سطح شهر ، اغلب احساس نا امنی می کنند . پلهای زیر گذر ترسناک و وحشتناک هستند ، پیاده روها ناهموارند و در برخی نقاط بسیار باریک ، فاصله ی پلهای روی جوی آب در برخی خیابان های شهر بسیار زیاد است و پریدن از روی جوی های عیض تنها برای کفشهای ورزشی جوانان مناسب است ونهزنان .به طور کلی وجود فضاهای بدون دفاع در شهر که تعداد آنها نیزدرشهرتهران کم نیست ، از جمله عواملی است که موجب حس عدم امنیت زنان در شهر میشود . فضاهای گمشده ی شهری که پیامدهای رشد سریع و دیدکلی نگر به رشد و توسعه ی است ، فضاهایی را تحت نظارت مردمی نیست و بهلحاظ ایمنی تعریف نشده، ایجاد کرده و مخاطراتی را بوجود می ورد که باعث گریز از فضاهای شهری میشود .

زیر پلهای شهری ، داخل زیرگذرها ، پلهای هوایی پوشیدهشده با آگهی تبلیغاتی ، زمین های فرورفته و گودی ها ، املاک بدون مالک و متولی ، کنج ها ،ساختمانهای نیمه تمام ورهاشده یا متروک از فضا های بی دفاع هستند که درگوشه وکنار شهرها به چشم می خورند واز میزان امنیت واعتماد مردم به ویژه زنان که به دلیل موقعیت ازپیش تعریف شده ی نابرابرشان بیشتر مستعد احساس نا امنی اند ، می کاهد.

7 - معیارهای رنگ آمیزی مبلمان شهریتقسیمات منطقه ای ، عناصر مختلف شهری ، معماری و بافت منطقه ای ، از معیارهای رنگ آمیزی مبلمان شهری محسوب می شوند . در تقسیمات منطقه ای ، عناصری مانند ویژگی های منطقه به لحاظ اقلیمی و آب وهوایی، ویژگی های فرهنگی ، مبلمان ، علائم هدایتی ، کیوسکها ، جدولها ، نرده ها و پلهای عابر، مورد توجه قرار می گیرند .

همچنین نوع رنگ بر پایه پژوهشهای رنگ از منظر روانشناسی شهری ، پژوهشهای روانکاوانه هر منطقه و طبقه بندی نیازهای رنگی بر اساس فرهنگ هر منطقه ، رنگ فضای سبز و رنگ بندی گل آرایی ، هارمونی رنگهای طبیعی فضای سبز با رنگ حصارها و عناصر جنبی موجود در فضا ومعماری ، پژوهشهای تکنولوژیک و شیمیایی رنگ و مصالح ماندگار و سازگار با شرایط اقلیمی آن ، تعیین می شود . همچنین کارشناسان به لحاظ شرایط اقلیمی ، فصلهای تابستان و بهار ا برای این کار پیشنهاد می کنند .

تهران از جمله شهرهایی است که به لحاظ بصری و منظر عمومی ، دارای اغتشاشات و بی نظمی های فراوانی است و با کمی دقت می توان وجود این بی نظمی ها را در تمام نقاط و سیمای شهر احساس کرد.

کارشناسان ، وجود رنگ مناسب در یک محیط شلوغ با مبلمان فرسوده و بی روح مانند تهران برای ایجاد نشاط و آرامش در شهروندان ضروری میدانند و همچنین این عنصر را عاملی برای کمتر به نظر رسیدن این خرابی ها و فرسودگی ها به شمار می آورند .8- کیفیت رنگ آمیزیبا توجه به شواهد و مدارک موجود ، موضوع رنگ در تهران هیچگاه – چه در گذشته و چه درحال حاضر- به شکلتخصصی دنبال نشده و کیفیت کاربرد رنگ درشهر از سوی اغلب کارشناسان ضعیف ارزیابی می شود . به گفته کارشناسان رنگ های استفاده شده در تهران از نوع رنگهای روغنی است و به ندرت از رنگهای ماشینی استفاده می شود. این نوع رنگ به دلیل شرایط مختلف جوی و آلودگی های موجود ، ماندگاری بسیار کمی دارد و به مرور زمان، شفاف و قابلیت خود را از دست می دهد ، حال آن که خصوصیات ترکیب مواد شیمیایی این رنگ ها باید به گونه ای انتخاب شود که در مقابل نور فشرایط اقلیمی و آلودگیهای محیطی ،ماندگاری و سازگاری زیاد داشته باشد .

nafas
03-01-2010, 13:51
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]پارک شطرنج، کالیفرنیا
برنده جایزه طرح برتر2006 ASLA*

چس پارک با 28 برج شطرنجی، در مجاورت پارکینگ جبهه شرقی بلوار براند"Brand" قابل مشاهده است. این مسیر عبوری ابتدا برای تامین عبور و مرور از طریق پارکینگ به بلوار براند ایجاد شده و از نزدیکی تاتر آلکس Alex نیز عبور می کند. (تصاویر از تام بونرTom Bonner)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]لذت بخش، افسانه ای و، دقیقا آنچه که باید یک پارک جیبی و کوچک شهری داشته باشد، سرزندگی.


به عنوان قسمتی از شهر Glendaleدر تلاش برای بهبود هسته مرکزی شهر، میدان4500 فوتی چس پارک، امکان توقف و دسترسی به باشگاه چس گلندال و سایر سازمان های اجتماعی را از طریق یک پارک جیبی چند عملکردی شهری تامین می کند.عملکردهایی مانند تجمع و برگزاری جشن های هنرمندان و صنعتگران و ایجاد مهارت برای بازیهای سالم در جوانان و نیز خلق محیطی مناسب برای مناظرات روشنفکران و بحث و چالش میان آنان. پارک در گذرگاهی که قبلا بدون استفاده بوده و امتداد آن از میان دومغازه خرده فروشی واقع در محدوده تجاری بلوار براند است،عبور می کند و موجب اتصال قسمت اصلی پارک شهر به مغازه های شلوغ و پرهیاهوی مجاور خیابان، رستوران ها و نیز تاترهای واقع در مسیر معبر اصلی بلوار براند می گردد.

باشگاه چس گلندل، عاملی سودمند در جهت خلق چس پارک بوده است. با این دیدگاه، مسئولان دولتی به نیاز شهر برای اختصاص یافتن فضایی که در آن باشگاه ها و یا سایر ارگان ها بتوانند نقش موثری ایفا کنند، نزدیک شده و آن را عملی کرده است. راه حل مورد نظر برای شهر، بهره برداری از فضای بدون استفاده گذرگاه بلوار براند بوده است. در یک مشارکت غیرمعمول، معماران منظر و باشگاه شطرنج در کنار یکدیگر به کار گرفته شدند تا ضمانتی بر تلفیق برنامه طراحی و احتیاجات سازمان و نیز معرفی تاریخ غنی و سنتی شطرنج باشد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]برنامه طراحی معماران منظر، برای پارک بر روی ریشه های تاریخی و شناخت، سیرتکامل و تشریفات بازی شطرنج و مهره های آن بنا شده است. ایده ها در مورد فرم، عملکرد و معانی توضیحی است در این باب که بازی به عنوان ابزاری فرهنگی در ایجاد عناصر پارک به کار گرفته شده است. طرح یابی فضایی پارک یادآور حرکت ها و استراتژی های مورد استفاده در بازی شطرنج است. 5 برج غول پیکر روشن که در مسیر طولی پارک توزیع شده اند، انتزاعی از اشکال پادشاه، ملکه، سوارکار، رخ و سرباز هستند. میزان ارتفاع آنها از فانوس مشهور Isamu Noguchi به ارتفاع 28 فوت الهام گرفته شده است که ملبس به پوششی خاکستری است. دو جانب آن از چوب و پلیمر بازیافت شده و قسمت فوقانی آن از کرباس توری مصنوعی تشکیل شده و نمایشی است از سیر تکاملی تشکیل اشکال باستانی مهره های شطرنج. این اشکال توسط مهندسین هنر های زیبا و نیز موسسات دخیل در انجمن گلندل ساخته شده است. برج ها دو عملکردی هستند، عملکرد اول به عنوان فضایی برای نمایش، علامت گذاری و انبار و دیگری به صورت ارائه تصویری سمبلیک از شخصیت مهرهای شطرنج.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سازمان دهی پارک در سه منطقه صورت گرفته است تا تفاوت در طراحی اجزاء را به وضوح روشن کند. منطقه بازی، قسمت اصلی فضا را شامل می شود. در طرف شرق، منطقه بلوار خیابان را احاطه کرده است و در طرف غرب،محدوده منطقه گذرراه را در برگرفته است. برج مهره فیل شطرنج در قسمت ورودی منطقه بلوار قرار گرفته است و عملکرد آن مانند پیام آوری است که ورود به پارک را در ذهن ایجاد می کند. در کنار آن برج پادشاه به شکل غول پیکری، مانند راوی داستان بر تخت تکیه زده است و در آن قسمت گروه های اجتماعی می توانند فعالیت های گسترده خود را درمعرض دید قرار دهند. مانند اجرای نمایش ویا خواندن کتاب. سراسرتخت شاهی، سکویی است که در آن موسیقی دانان، هنرمندان وصنعتگران می توانند دور هم جمع شوند و استعداد و توانایی های خود را به نمایش بگذارند. برج رخ به شکل قلعه ای انتزاعی، محلی برای نگهداری ابزار و تجهیزات فنی برای رویدادها و مراسم است. مهره پیاده شطرنج که با بتن سبک ساخته شده است و پایه آن از چوب و پیلمر بازیافت شده است، فضایی است که کارگران محلی، در مواقع استراحت برای ناهار و یا قهوه از آن لذت برده و استفاده می کنند. در پیرامون قسمت ورودی پارک مسیری است که در آن پرده سینما از تخته پلیمر و چوب خاکستری ساخته شده است و یک پشت صحنه یکپارچه برای برج ها ایجاد کرده است و موجب ایجاد حسی حاکی از وجود مقیاس در پارک می شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پوشش گیاهی پارک شطرنج، تلفیقی است از یک سری پرچین از نوع Ficus m. nitida به رنگ سبز و نیز گلهایی به رنگ سفید. و درختان سرو کوچکی که مسیری به طرف معبر اصلی ایجاد کرده اند. کیفیت درخت آرایی به صورتی است که بازی شطرنج را به صورت مفهومی تخیلی در ذهن متبادر می سازد.


مردم پارک دارن ماهم پارک داریم :41:

nafas
29-04-2010, 13:01
این فواره قابلیت پرتاب آب به ارتفاع 150 متری كه ارتفاعی برابر یک ساختمان 50 طبقه است را دارد.
این پروژه 218 میلیون دلاری 25 درصد بلندتر از بلندترین فواره جهان در هتلی در لاس وگاس می باشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
06-07-2010, 17:40
لینک دانلود
نقاشي‌هاي ديواري شهر تهران
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

nafas
06-07-2010, 17:51
نور پردازی برج آزادی با جدیدترین تکنولوژی روز دنيا
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

nafas
06-07-2010, 18:02
خلاقیت در زیباسازی شهر


بسياري از ما در شهرها زندگي مي کنيم ، ولي هنگامي که با کمي دقت به اطراف خود نگاه مي کنيم ، در مي يابيم شهرها تبديل به موزه هايي شده اند که نازيبايي ها را به نمايش گذاشته اند. به هنگام طلوع آفتاب ، کوچه ها و خيابانها با دستان زحمت کش و پرکار نيروهاي خدماتي شهرداري از آلودگي ها پاک مي شوند و در انتهاي روز ، تمامي سطح کوچه و خيابانها پر از زباله مي شود . کمتر کوچه و خياباني را مي توان يافت که با گل و گياه و با نظمي در خور تحسين آراسته شده باشد ، به گونه اي که با عبور از آن ، روح انسان تلطيف يابد. در نماي ساختمان ها خبري از بکارگيري فضاي سبز نيست و بسياري از مردم اطلاعاتي در خصوص زيبا سازي و طراحي فضاي سبز ندارند و خلاصه آنکه خبري از خلاقيت انسان ها براي زيبا سازي شهر نيست .


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حال اين سوال در ذهن ما شکل مي گيرد که چرا کوچه ها و خيابان ها نازيبا هستند؟
شايد چندين علت وجود دارد:
1- روشي براي مشارکت دادن مردم در زيباسازي شهري طراحي نشده است .
2-مردم از آموزش هاي لازم براي يک زندگي شهروندي موفق برخوردار نشده اند
3-مردم هنوز به نقش زيبا سازي شهرها و تاثيرات رواني آن بر جسم و روان خود اطلاع ندارند...
4-مردم گاهي زيباسازي شهرها را با چراغاني کردن و مصرف بي رويه برق مترادف مي دانند.
هنگامي که از منزل شخصي خود خارج مي شويم در مي يابيم که به محيطي قدم گذاشته ايم که ديگر کسي در فکر زيبا نمودن آن نيست و شهرداري نيز از منابع انساني کافي براي حضور در تمامي اجزاي شهر برخوردار نيست و چه بسا براي حضور در تمامي قسمت هاي شهر ، نياز به لشکري بيکران از انسانهاست که امکان تامين آن نيز امکان پذير نخواهد بود و تنها بايد روشي جديد براي مشارکت مردم در زيبا سازي کوچه ها خلق کرد.
يکي از پيشنهاداتي که مي توان براي خلاقيت در زيباسازي و طراحي فضاي سبز کوچه ها مطرح نمود ، ايجاد مديريت کوچه ها و خيابان هاست ،که اين امر مي تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:
1- ايجاد اوقات فراغتي سالم براي مردم در کوچه ها براي زيبا سازي
2- افزايش امنيت به علت حساس شدن مردم نسبت به سرنوشت يکديگر

3-تلاش مردم جهت جلوگيري از آلودگيها در شهر و آموزش کودکان در اثر اين مشارکت جمعي
4-شناسايي افراد نخبه در عرصه زيباسازي و بکارگيري از وجود آنان در تصميم گيريهاي کلان شهر
5-زيبايي شهر و علاقمندي جهت پياده روي در کوچه ها و لذت بردن از زيباييها و ايجاد مناظر بديع و نو
6-آرامش رواني به علت ايجاد محيط زيبا
7-برگزاري مسابقات شهري در خصوص انتخاب زيباترين کوچه هاي شهر
8-ايجاد تحول در شهرها و همه گيري آن در سطح کشور
پس بياييم براي زيبا سازي شهرها ، تفکر نماييم و شيوه هاي نو يي را براي رسيدن به اين هدف بوجود آوريم

---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 05:58 PM ----------

خلاقیت در چراغ قرمز


نقش چراغ راهنمايي در روانسازي ترافيک بر کسي پوشيده نيست، اما برخي رانندگان معمولا از چراغ‌هاي راهنمايي رد مي‌شوند و قوانين را ناديده مي‌گيرند. گاه رانندگان عجول براي سريعتر به مقصد رسيدن، جان انسان‌ها را مي‌گيرند. به تازگي، راهکار جالبي براي جلوگيري از عبور رانندگان از چراغ قرمز انديشيده شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


«هان يونگ لي»، مبتکر کره‌اي براي جلوگيري از گذشتن رانندگان از چراغ قرمز نوعي ديوار مجازي قرمز طراحي کرده است. اين ديوار مجازي به طور کامل عرض خيابان را مي‌پوشاند و باعث توقف اجباري رانندگان پشت چراغ قرمز مي‌‌شود.
به گزارش «حريت»، شيوه کار اين چراغ به اين صورت است، هنگامي که زمان روشن شدن چراغ قرمز فرا مي‌رسد، راه به وسيله تاباندن ليزر روي پلاسما به طور کامل بسته مي‌شود. به اين ترتيب، رانندگان مجبور به توقف مي‌شوند و عابران پياده به راحتي مي‌توانند از عرض خيابان بگذرند.
اين روش به صورت تئوريک مورد پسند قرار گرفته است، ولي هنوز معلوم نيست چه زماني عملي مي‌شود.

nafas
06-07-2010, 18:10
کارهاي هنري در وسط خیابان


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
21-07-2010, 10:18
تصاویر جالب از مترو در دیگر کشورهای جهان


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

nafas
13-08-2010, 13:40
میدان به فضایی گفته می‌شود که در میانه ساختارهای معماری شکل می‌گیرد. این فضا در طول تاریخ تکامل شهرسازی و نسبت به ضرورت‌های موجود زمان و مکان شکل‌گیری، کاربری‌های متفاوتی داشته است و در گذشته بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و عملکردهای گوناگون حکومتی و اجتماعی در این فضای روباز انجام می‌گرفته است.
شهرهای با سابقه تاریخی، دارای میدان‌های معروفی هستند که جزئی از خاطرات مردم و هویت تاریخی این شهرها به شمار می‌روند. بناهایی که میدان را احاطه می‌کنند نسبت به شرایط به وجود آمدن میدان دارای ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها تنوع میدان را موجب می‌شود:

• جایگیری یک ساختمان مهم نظیر کاخ سلطنتی در یک جانب و فضای باز مقابل آن که به منظور بهره‌برداری‌های خاص ایجاد می‌شود (میدان ارگ تهران)

• فضای محصور از سه جانب که ضلع چهارم آن باز است و خیابان یا معابری از مقابل آن می‌گذرد (سبزه میدان در تهران)

• قرارگیری چند فضای معماری که کاربری‌های متفاوت ولی مکمل و مرتبط با یکدیگر دارند و کالبد مشترکی را ایجاد می‌کنند و از طرحی منظم و هماهنگ برخوردارند نیز نوعی دیگر از میدان را به وجود می‌آورند که از معروف‌ترین این گونه میدان‌ها در جهان می‌توان به میدان «سن‌مارکو» در ایتالیا، میدان «مایور»، در اسپانیا و میدان امام (نقش جهان) در ایران اشاره کرد.

ترکیب ساختمان‌هایی با عملکرد متفاوت در اطراف یک میدان نمایانگر آن است که سعی بر گردآوری شهروندان در یک فضای عمومی و تقویت روابط اجتماعی از بیشترین اهمیت در طراحی این میدان برخوردار بوده است.

میدان نقش جهان اصفهان این ویژگی‌ها را به کامل‌ترین شکل در میان میدان‌های تاریخی جهان به همراه دارد. مقر حکومتی، جایگاه مذهبی، فعالیت اقتصادی و زمین ورزشی (بازی چوگان) کمال یافتگی و شکوه و زیبایی را در این میدان به نمایش گذاشته و آن را در جهان بی‌همتا کرده است.

با ورود اتومبیل و پررنگ‌تر شدن حضور آن در زندگی ساکنان شهرها عملکرد میدان از حالت سنتی خود خارج شده و مفهوم جدیدی پیدا می‌کند هر چند در طراحی این میدان‌ها نیز اصول کلی زیبایی شناختی در اجزای معماری محصور کننده میدان رعایت شده و فرم و مصالح به کار رفته در بعضی میدان‌ها در نهایت هماهنگی بوده و در واقع یک نما در اطراف میدان تکرار می‌شود.

علاوه بر بدنه‌های متناسب و موزون، آب‌نماسازی و ایجاد فضای سبز نیز جزو اجزای شکل‌دهنده میدان به شمار می‌رود و گاهی نیز نصب و ایجاد یک عنصر مشخص هنری مانند مجسمه شخصیت‌های فرهنگی و اسطوره‌ای در وسط میدان موجب تقویت نمادهای شهری و شکل‌دهی هر چه بیشتر فضای میدان به عنوان یک فضای عمومی خاطره‌انگیز می‌شود.

«میکل آنژ» در طرح‌ بهسازی و تکمیل میدان «گامپیدولیو» بر بالای تپه «کامپیتولینه» به سال ۱۵۳۹ _ ۱۵۳۷ میلادی علاوه بر ساخت و سازهای مناسب با ساختارهای موجود و ایجاد هماهنگی در بدنه‌های میدان اقدام به کف‌سازی آن و با انتقال مجسمه «مارکوس‌ اورلیوس» به دستور «پاپ پل سوم» و نصب آن در مرکز این میدان روی سکویی که به همین منظور طراحی کرده بود، نبوغ خود را در درک فضاهای شهری و به وجود آوردن و القا شکوه و عظمت و تهییج شور و شوق ملی و ایجاد یک فضای دلنشین که در گذشته نیز مرکز حکومتی رم باستان به شمار می‌رفت، به نمایش گذاشت.

پس از گذشت حدود پانصد سال از اجرای طرح میکل آنژ ساخت و ساز مرتفع در ضلع جنوب غربی میدان فردوسی تهران که نام شاعر حماسه‌سرای بزرگ ایران و جهان بر آن نهاده شده است، مجسمه او را که نماد فرهنگی و ملی ایرانیان در پایتخت کشور است به گونه‌ای تحقیر‌آمیز تحت‌الشعاع قرار داده و با خودنمایی در هر چه محقر جلوه دادن فضای میدان، تناسب نسبی بناهای اطراف را نیز بر هم زده و خود را پیش از مجسمه و اجزای دیگر میدان بر بیننده تحمیل کند.

سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چه کسانی مسئول چنین خطاهایی در منظر شهری هستند و تا چه زمانی این اشتباهات در شهر تهران و سایر شهرهای ایران تکرار خواهد شد؟ آیا مدیران شهری به زیبایی شهر و حفظ هویت آن توجهی دارند؟ آیا حضور سرسام‌آور اتومبیل در تهران به خصوص در بافت‌ مرکزی و آلودگی ناشی از آن زنگ خطری برای جلوگیری از تراکم نیست؟

چه کسانی باید پاسخگوی ناهنجاری‌های موجود باشند که در اثر تکرار اشتباهات پیش آمده است؟ آیا آن قدر که برخی مدیران شهری به درآمدزایی می‌اندیشند به فکر روح و روان و سلامتی شهروندان هستند؟
تا کی بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های تاریخی و هنری ادامه خواهد یافت؟ تهران باید نمادی از الگوهای فرهنگی ایران اسلامی در جهان باشد، آیا با بی‌اعتنایی به روند کنونی تخریب ساختارهای تاریخی می‌توان به این مهم دست یافت؟

نویسنده: مهدی معمارزاده، کارشناس میراث فرهنگی

nafas
29-10-2010, 15:12
زیباترین ایستگاه های متروی جهان
امروزه مترو بعنوان یک وسیله نقلیه بسیار کارآمد و البته شریان اصلی حمل و نقل عمومی در سطح جهان است و برای همین راحتی و جابجایی آسان، بسیاری از کشورها برای داشتن مترو هزینه هایی بسیار هنگفت می پردازند لذا با این تفاسیر می توان گفت مترو در زندگی شهری امروز و سفرهای درون شهری یکی از ارکان مهم است پس برای همین در طراحی ایستگاه های مترو، طراحان و مهندسین طراح سعی بر این دارند تا به گونه ای زیبا و هنرمندانه این نمادهای زندگی شهری را طراحی و ایجاد نمایند. در این مطلب ۸ ایستگاه مترو در سطح جهان که زیبایی خاص و مبهوت کننده ای در معماری آن بکار رفته را می بینید که امیدوارم مفید بوده و لذت ببرید.

ایستگاه مترو T-Centralen استکهلم، سوئد:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ایستگاه مترو Solna Centrum استکهلم، سوئد:[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]