PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : آخرین کدهای سامسونگ در تمام دنیا ( حتي كدهاي غير قانوني ) و کدهای مخفی برای سامسونگ


كبريت
03-02-2006, 17:24
ميخوام اينجا آخرین کدهای سامسونگ در تمام دنیا ( حتي كدهاي غير قانوني ) و کدهای مخفی برای سامسونگ M.L رو بزارم ;)

كبريت
03-02-2006, 17:32
آخرین کدهای سامسونگ در تمام دنیا

( حتي كدهاي غير قانوني )Samsung Secret Codes

#646# then press the Call button: T-Mobile Customers only, shows minute usage.
*#06# : Show IMEI
*#9999# : Show Software Version
*#0837# : Show Software Version (instructions)
*#0001# : Show Serial Parameters
*#9125# : Activates the smiley when charging.

*#9998*228# : Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#9998*246# : Program status
*#9998*289# : Change Alarm Buzzer Frequency
*#9998*324# : Debug screens
*#9998*364# : Watchdog
*#9998*377# : EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#9998*427# : Trace Watchdog
*#9998*523# : Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
*#9998*544# : Jig detect
*#9998*636# : Memory status
*#9998*746# : SIM File Size
*#9998*778# : SIM Service Table
*#9998*785# : RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error.
*#9998*786# : Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# : Software Version
*#9998*842# : Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
*#9998*862# : Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# : Diag
*#9998*947# : Reset On Fatal Error
*#9998*999# : Last/Chk

*#9998*9266# : Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#9998*9999# : Software version

If the up Codes doesn't work, you should change *#9998* to *#0. i.e. *#9998*523# change to *#0523#. An other thing that will help is to remove your SIM card. *0001*s*f*t# : Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
*0002*?# : unknown
*0003*?# : unknown

SP-unlock SGH-600 (and also SGH-2100)
*2767*3855# : Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!! )
But also changes IMEI to 447967-89-400044-0. (Doing this is illegal)


*2767*2878# : Custom EEEPROM Reset


براي ديدن ادامه بر روي تيتر كليك كنيد.
Hey guys i got some stuff to share, hope you like it.<> ^^

!!!!! I AM NOT RESPONSIBLE FOR WHAT YOU DO TO YOUR OWN PHONE !!!!!

PROGRANNER CODES!

*#06# displays phones IMEI NO.
*#9999# SW Version.
*#8888# HW Version.
*#0842# Vibrator.
*#0289# Buzzer.
*#0228# Battery Stat.
*#0782# RTC Display (?¿)
*#0523# LCD Contrast.
*#0377# NVM error log (?¿)
*#5646# GSM Logo Set.
*#0778# Sim Serv, Table. (?¿)
*#0638# SIM Network ID.
*#0746# SIM info.
*#0076# Production No.
*#3323# Forced Crash (?¿ don't know, but dose not sound good)
*#2576# SIM error.
*#4357# This screen ( the actural help screen)
*#9324# Netmon <> press the hung up key to exit.
*#0778# To see what your SIM suportes.
*#0746# Your sim type.
*#32439483 Digital Audio Interference off.
*#32436837# Digital Audio Interference on.
*#9998*JAVA# Edit GPRS/CSD settings (S100 only).
*#9998*Help# Screen / List of codes.
*#9998*RTC# RTC Display.
*#9998*bat# Battery Status.
*#9998*buz# Turns Buzzer On.
*#9998*vub# Turns Vibator On.
*#9998*LCD# LCD Contrast.
*#9998*9999# Sotfware Version.
*#9998*8888# Hardware Version.
*#9998*377# Non Volatile Merory Error Log.
*#9998*NET# SIM NEtwork ID
*#9998*778# SIM Serv. Table.
*#9998*968# Remider Tune.
*#9998*NVM# Displays Non-Volitile Mermory Status.
*#9999*C# Netmon.
*#9998*2576# Forces SIM Error.
*#9998*DEAD# Forces Phone Crash.
*#9998*533# (LED).
*#999* Show date and alarm clock.
*#8999*638# show network information.
*#9998*5646# change operator logoat startup.
*#9998*968# View melody alarm.

*2767*MEDIA# Resets the media on phone <>DELETES all downloaded PICS/TONES <>
*2767*FULL# Resets the EEPRON* <>°DANGEROUS°<>
*2767*CUST# Resets the sustom EEPRON.
*2767*JAVA# Resets JAV downloads ( dealets all downloaded midits)
*2767*STACKREST# RESETS STACK.
*2767*225RESET# ????????????* VERY Dangerous.

#0111*0000000# Removes SIM Lock.

*2767*66335#
*2767*3700#
*2767*7100#
*2767*8200#
*2767*7300#
*2767*2877368#
*2767*33927#
*2767*85927#
*2767*48927#
*2767*37927#
*2767*28927#
*2767*65927#
*2767*29927#
*2767*78927#
*2767*77927#
*2767*79928#
*2767*82927#
*2767*787927#
*2767*73738927#
*2767*33667#
*2767*85667#

*2767*688# = Unlocking code
*#8999*8378# = All in one code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*3825583# = External Display
*#8999*377# = Errors
*#2255# = call list
#*5737425# = JAVA Something chouse 2and it chrashed.

#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code

#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# =IMEI
#*1400# = IMSl

#*2562# ?¿ white for 15 sec than restarts.
#*2565# Check Blocking
#*3353# check code
#*3837# = ?¿ White for 15 secs than restarts.
#*3849# = ?¿ white for 15 secs than restarts.

#*7222# = Operation Typ ( class C GSM)
#*7224# = I got ERROR !
#*7252# = Operation Typ ( Class B GPRS)
#*7271# Multi Slot ( Class 1 GPRS)
#*7271# Multi Slot ( Class 4 GPRS)
#*7337# = EEPROM Reset ( unlock and resets Wap settings)
#*2787# CRTP ON/OFF
#*3737# L1 Dbg Data
#*5133# L1 Dbg Data
#*7288# GPRS Attached
#*7287# GPRS Detached
#*7666# SrCell Data
#*7693# Sleep Act/Deact ( enable or disable the black screen after doing nothen for a while)
#*7284# Class B/C Or GPRS
#*2256# Calibration Info
#*2286# Battery Data
#*2679# Copycat Feature (Activate or deactavite)
#*3940# External loop 9600 bps
#*8462# sleeptime
#*5176# L1 Sleep
#*5187# L1C2G Trace ( activate or deactivate)
#*3877# Dump Of spy trace

*#8999*636# Have no clue i see 20 lines
*#8999*8376263# HW Ver SW Ver and build date
*#746565# Checks the locks
*7465625*638*Code# Enables Network lock
#7465625*638*Code# Disables Network lock
#7465625*782*code# Disables Subset lock
*7465625*782*code# Enables subset lock

*7465625*746*code# Enables SIM lock
#7465625*746*code# disables SIM lock

*7465625*28746# Auto SIM lock On
#7465625*28746# Auto SIM lock Off

(*Known Unlock CODES*)

S500/ P400/ E500/ E700/ X100/ X600/ E100/
Enter *2767*3855# with and accepted SIM card If this codes fails, Enter *2767*688# or #*
7337#

A300/ A400 / A800
*2767*637#
Enter code above with an accepted SIM card.

S100 / S300 / V200 / V205 / E710 / E715 / D410 / X426/
*2767*7822573738#
Enter code above with an accepted SIM card.
If the code above fails)
1.) Insert a SIM card which the phone dose not accept.
2.)If you see wrong Card, type #9998*3323#
3.)Press exit and select number 7. Phone will reboot.
4.) Now SIM should work.
5.) Type *0141# and then press call.
6.) Power off the phone and inser anther SIM card.
7.) If a code is requested, enter 00000000.

SOME codes have not been tested. If you come to a code that dose work, play around with the #/* at the beging and the end. Some times it works have fun

كبريت
03-02-2006, 17:34
سامسونگ


#06#*
سریال نامبر گوشی ( IMEI )

#9999#*
ورژن نرم افزار گوشی

228#*#8999*
وضعیت باطری ( دما ، ولتاژ ، ظرفیت)

246#*#8999*
وضعیت برنامه

289#*#8999*
تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی

324#*#8999*
Debug screen

367#*#8999*
Watchdog ( رمز گوشی)

427#*#8999*
Trace Watchdog ( پیدا کردن رمز گوشی)

523#*#8999*
تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر ( تنها در ورژن G60L01W )

636#*#8999*
وضعیت حافظه

746#*#8999*
حجم فایل سیم کارت

778#*#8999*
اطلاعات سیم کارت

289#*#8999*
تست رینگ تون

778#*#8999*
جدول SIM Service

377#*#8999*
تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر cancel و ok استفاده کنید)

785#*#8999*
RTK( Run Time Kernel ) Error اگر ok را بزنید گوشی ریست میگردد.

947#*#8999*
ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار قاطی کرده است.

842#*#8999*
تست ویبراتور

اگر کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *8999 کدها ، عدد 0 را قرار بدهید. برای مثال : کد #842*8999#* تبدیل به کد #0842#* میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد 8999 که در همه کدها مشترک میباشد عدد 9998 را قرار بدهید.


3855#*2767*
Full EEPROM Reset فرمت گوشی و همچنین باز کردن قفل گوشی SGH-600 ( قفلی که شبکه فروشنده گوشی بر روی گوشی قرار داده تا با سیمکارت های دیگر قابل استفاده نباشد این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است.)
در این حالت سریال نامبر گوشی به 0-400044-89-447967 تغییر پیدا میکند.

2878#*#2767*
Custom EEPROM Resetمدلهای: E700 , S500 , X100 , X600 , E100

All in one Code : *#8999*8378#
Brightness : *#8999*523# تغییر روشنائی صفحه
External : *#8999*3825523# تصویر صفحه دوم ( بیرونی) گوشی
List : *#2255# لیست شماره ها
AFC DAC Val : #*1200#
IMEI : #*1300# سریال نامبر گوشی
IMSI : #*1400#
7693# *# : Sleep Act/DeAct فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت خواب (خاموش شدن نور زمینه پس از چند ثانیه که کلیدی فشرده نشود.)
Sleep variable (8) : #*7683#
Sleep mode Debug : #*7632#
Sleep mode RESET : #*7673#
L1 Sleep : #*5176#
Calibration Info : #*2256#
Data : #*2286# اطلاعات باطری
Copycat feature (Activate or Deactivate) : #*2679#
Handsfree mode (Activate or Deactivate) : #*4263# هندزفری
Half Rate (Activate or Deactivate) : #*4700# کیفیت صدای پائینتر اما مصرف باطری کمتر
BVMC Reg value : #*7352#
Sleeptime : #*8462#
Time ON : #*2558#
EFR (Activate or Deactivate) : #*3370# فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت کیفیت بالای صدا ( درحالت فعال، کیفیت صدا بالاتر میرود اما مصرف باطری بیشتر میگردد)
SIM : #*7462# وضعیت سیم کارت
Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate) : #*7983#
Voltage (Activate or Deactivate) : #*7986#
Old time : #*8466#
Audio Path : #*2834#
DCS support (Activate or Deactivate) : #*3270#
Data (Activate or Deactivate) : #*3282#
Flash volume formated : #*3676#
L1P1 : #*5171#
L1P2 : #*5172#
L1P3 : #*5173#
SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) : #*7762#
Time in L1 : #*8465#
wtls key : #*9795#
Current CAL : #*2252#
AVDDSS Management (Activate or Deactivate) : #*2836#
Dump of SPY trace : #*3877#
RSAV : #*7728# همه چیز به حالت استاندارد گوشی برمیگردد اما هیچ چیز پاک نمیشود
ARM State (None or Full Rate) : #*2677#
Software version : *#9999#
HW ver, SW ver and Build Date : *#8999*8376263# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخ ساخت
HW version : *#8888# ورژن سخت افزار
HW/SW version : *#8377466# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی
Official Software Version : #*6837# ورژن سیستم عامل گوشی
locks : *#7465625# کنترل وضعیت قفل گوشی
Errors : *#8999*377#
EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) : #*7337# ریست گوشی ( احتمالا گوشیهائی که توسط SP قفل شده اند ( اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شبکه ) قفل شبکه شان ازبین خواهد رفت. این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند.بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است)
E2P Full Reset : *2767*3855# ریست کلی گوشی اگه گوشی قاطی کرده باشه
E2P Custom Reset : *2767*2878#
E2P Wap Reset : *2767*927# ریست کلی اینترنت اگه قاطی کرده باشد
WAP Settings Reset : *2767*73738927# بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشی
E2P Camera Reset : *2767*226372# ریست دوربین گوشی
Accessory : #*7326# ویبراتور ( در برخی از مدلها )
MIC : #*6420# میکروفون خاموش
MIC : #*6421# میکروفون روشن
MIC : #*6422# اطلاعات میکروفون
MIC : #*6428# اندازه گیری میکروفون
Trace enable and DCD disable : #*3230#
Trace disable and DCD enable : #*3231#
RAM Dump (On or Off) : #7263867#
Messages : *335# حذف تمامی پیامهای MMS
Dump Mm file : *663867#
WAPSAR enable / HTTP disable : #*536961#
WAPSAR disable / HTTP enable : #*536962#
Serial enable / Others disable : #*536963#
Java Download Mode : #*53696#
5282#*2767* : یک روش سریع برای پاک کردن تمام بازیهای جاوا بر روی گوشی
Operation Typ (Class C GSM) : #*7222#
GSM (Activate or Deactivate) : #*4760#
EGSM (Activate or Deactivate) : #*3476#
Tool : *#4777*8665# ابزار GPSR
GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) : #*2527#
Oparation Typ (Class B GPRS) : #*7252#
Multi Slot (Class 1 GPRS) : #*7271#
Multi Slot (Class 4 GPRS) : #*7274#

emhtiwyats
03-02-2006, 18:00
فکر میکنم شما یه تاپیک دیگه ی اینجوری داشتین .......

كبريت
03-02-2006, 18:41
من نه - نداشتم - دنبال يه تايپيك مثل اين گشتم كه توش بنويسم ولي پيدا نكردم

Amel
08-02-2006, 01:02
چرا رو D500 اجرا نميشه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

كبريت
08-02-2006, 01:29
ميشه ولي نه همشون

Amel
08-02-2006, 21:04
ميشه بگي كدوماش رو D500 كار ميكنه
من كه هركدوم امتحان كردم نتيجه نداد
!!!!!!!!!!!

كبريت
10-02-2006, 02:38
فکر میکنم شما یه تاپیک دیگه ی اینجوری داشتین .......

بايد بگم اون تايپيك براي گوشيهاي سري 60 هست
اينم گفتم تا يه موقع اگه مديران اينو خوندن نگن از يه چيز 2تا ميزنم :blink:

s_m_t
15-02-2006, 16:34
دوست عزيز لطف كن درباره اين قسمت توضيح بده
*2767*MEDIA# Resets the media on phone <>DELETES all downloaded PICS/TONES <>
*2767*FULL# Resets the EEPRON* <>°DANGEROUS°<>
*2767*CUST# Resets the sustom EEPRON.
*2767*JAVA# Resets JAV downloads ( dealets all downloaded midits)
*2767*STACKREST# RESETS STACK.
*2767*225RESET# ????????????* VERY Dangerous.
با تشكر