PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : آموزش گام به گام زبان فرانسهmiry
13-11-2008, 18:41
سلام دوستان من در نظر دارم در این پست زبان فرانسه رو به علاقمندان این زبان آموزش بدم. ولی اگه مورد استقبال واقع بشه این کار رو ادامه میدم. پس تشویقم کنین...
در ضمن از اونجایی که در زبان فرانسه تلفظ لغت با حالت نوشتاری اون متفاوته تلفظ ها رو هم جلوی کلمه ها براتون مینویسم .
اول میخوام با ضمایر شروع کنم :
فارسی فرانسوی تلفظ
من Je ژوو
تو Tu توو
او(مذکر) Il ایل
او(مونث) Elle اِل
ما Nous نوو
شما Vous وو
ایشان(مذکر) Ils ایلز
ایشان(مونث) Elles اِلز

A r c h i
13-11-2008, 20:41
سلام دوستان من در نظر دارم در این پست زبان فرانسه رو به علاقمندان این زبان آموزش بدم. ولی اگه مورد استقبال واقع بشه این کار رو ادامه میدم. پس تشویقم کنین...
در ضمن از اونجایی که در زبان فرانسه تلفظ لغت با حالت نوشتاری اون متفاوته تلفظ ها رو هم جلوی کلمه ها براتون مینویسم .
اول میخوام با ضمایر شروع کنم :
فارسی فرانسوی تلفظ
من Je ژوو
تو Tu توو
او(مذکر) Il ایل
او(مونث) Elle اِل
ما Nous نوو
شما Vous وو
ایشان(مذکر) Ils ایلز
ایشان(مونث) Elles اِلز


C'est tres gentil de votre part chér Miry

Mais il y a qule que fautes


در ضمیر سوم شخص جمع، آنها مذکر و مونث، s آخر ضمائر تلفظ نمی شود. مگر در حالتی که به بعضی کلمات صدادار وصل شود.

ایشان(مذکر) Ils ایل
ایشان(مونث) Elles اِل


:11:

miry
13-11-2008, 21:45
سلام
مطمئنین که تلفظ نمیشه؟؟؟
ولی من همه جا شنیدم تلفظ میکنن...
مثلا در جمله ی آنها هستند میشه... ils ont ایلزُن شایدم به خاطر حرف صداداری که بعدش میاد من این اشتباه رو کردم... نه؟؟

ess3nce
13-11-2008, 22:45
سلام
دوست عزيز ممنون از تلاشتون
در مورد تلفظ Archi-girl درست ميگن
موفق باشيد
Bon courage

A r c h i
13-11-2008, 23:32
سلام
مطمئنین که تلفظ نمیشه؟؟؟
ولی من همه جا شنیدم تلفظ میکنن...
مثلا در جمله ی آنها هستند میشه... ils ont ایلزُن شایدم به خاطر حرف صداداری که بعدش میاد من این اشتباه رو کردم... نه؟؟

منم گفتم، مگه اینکه کلمات بعدی با حرف صدا دار شروع بشن

Ils ont
ایل زون

Ils font
ایل فون

ٍElles vivent
ال و یو

Bon courage
:11::11:

N.P.L
14-11-2008, 00:11
Archi-girl et ess3nce ont raisons, le "s" des "ils" et "elles" ne se pronoce pas, sauf s'il y aura une voyelle devant eux:20:

miry
14-11-2008, 13:37
ممنونم دوستان از راهنماییهاتون....

SCYTHE
14-11-2008, 14:42
ممنونم دوستان از راهنماییهاتون....

Comment vous appellez-vous?:31:
Au revoir

miry
15-11-2008, 19:55
Comment vous appellez-vous?:31:
Au revoir

je m'apple mehri et vous vous applez comment?

SCYTHE
15-11-2008, 21:11
je m'apple mehri et vous vous applez comment?

Bonjour, je m'appelle Bahram
Je ne parles pas francais, mais j'aimes beaucoup l'apprendre:31:

A r c h i
16-11-2008, 00:00
Bonjour, je m'appelle Bahram
Je ne parles pas francais, mais j'aimes beaucoup l'apprendre:31:
Bonjour Bahram

Il'a l'air que tu sais francais bien:27: ou tu sais seulment ces phrases ci :46:l

SCYTHE
16-11-2008, 00:33
Bonjour Bahram

Il'a l'air que tu sais francais bien:27: ou tu sais seulment ces phrases ci :46:l:31:Je connais un peu le français
Take it easy, I used online dictionaries:27:

hosseinfsf
30-11-2008, 18:32
پس بقیه اش کو؟

MaaRyaaMi
04-12-2008, 18:08
زبان فرانسه 26 حرف دارد که به چهار نوع ، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود
حروف چاپی بزرگ:

A آ اَ
B بِ
C ثِ
D دِ
E اُ
F اِف
G ژ
H اَش
I ای
J ژی
K کَ
L اِل
M اِم
N اِن
O اُ
P پِ
Q کُو
R اِق
S اِس
T تِ
U اُو
V و
W دابل وِ
X ایکس
Y ایگ قِگ
Z زِدحروف چاپی کوچک:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


1-حروف صدادار Voyelle:

حروفی هستند که به تنهائی و مستقل تلفظ می شوند.این حروف عبارتند از :
a , i , e , o , u , y

اگر در و وسط جمله در آخر کلمه قبل از حرف e یک حرف بی صدا (Consonne) باشد بعد از آن حرف H یا یکی از حروف بی صدا Voyelle باشد حرف e تلفظ نمی شود.


parfaitement
autre homme

2-حروف بی صدا Consonnes:

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدا دار تلفظ نمی شوند و شامل بیست حرف باقیمانده هستند.

MaaRyaaMi
05-12-2008, 16:16
A:
این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای می دهد:
ai: صدای اِ
Lait : لِ

au: صدای اُ
Jauge : ژُوژ

eau: صدای اُ
Manteau : مَانتو

ay: صدای اِیٌ
Payer : پِ یِ

ail: صدای اَی
Travail : تِ قَ وَی

حرف A در ترکیب با حروف Mو N صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود:

Ange : آنژ
Ample : آمپل

ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ) اَ ) می دهد و به صورت دو دماغی تلفظ می شود:

Pain : پَن
Faim : فَم

اگر بعد از آن حرف E باشد تلفظ می شود :

Laine : لِن

C:

C همیشه صدای ک می دهد.

Sac. : سَک

C در جلوی حروف ( y , i , e ) صدای (س ) می دهد.

Ceci. : سُ سي

در جلوی حرف H صدای ( ش) می دهد.

Machine : مَ شين

قبل از آن حرف T باشد صدای(چ ) می دهد.

Tch. : صدای چ

E:
صدای کوتاه اُ می دهد و در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد .

Er , Es , Et : صدای اِ

Aller : اَلِ
ٍٍُُُEtoile : اِ تو آل
ٍEst : اِ

در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود:

Bleu. : ب لُ

در ترکیب با M و N صدای ( آن ) می دهد.

Emprunter : آم پقَن تِ
Entrer : آنتقِ

در آخر بعضی کلمات خوانده می شود:

Faible : فِ بل

در ترکیب با حرف Z صدای ( اِ) می دهد:

Nez. : نِ
Avez. : اَوِ

اگر E دارای علامت باشد صدای ) اِ ) می دهد.( eَ ) (eِ)

MaaRyaaMi
06-12-2008, 19:36
D:


در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود.Dj. : ج

Djinn.

: جِنG:


همیشه صدای گ می دهد.Cigare : سی گَقپس از حرف G اگر حروف ( i , y , e) بیاید صدای ( ژ ) می دهد.Gigot : ژیگُ
Garage


: گَ قَژ

Gymnastique


: ژیم نَس نیکاگر بعد از آن حرف N بیاید صدای N می دهد و G تلفظ نمی شود.Espagnol : اِس پَن یُل
I :


اگر بعد از حرف i حروف M و N به تنهائی قرار گیر صدای ( آن ) و اگر بعد از M و N حرف دیگری قرار بگیرد ( اَن) می دهد.Chemin : شُمَن
Lapin


: لَپَن

Lapine


: لَ پینO:


صدای ( اُ ) می دهد.tot : تُدر ترکیب با حرف U صدای ( او ) می دهد.


Chou


: شُودر ترکیب با i صدای ( آ ) می دهد.


Moi


: موآ

* Ph صدای ( ف ) می دهد.Téléphone : تِلِفُن* حرف Q با ue صدای ( ک ) می دهد.Chaque : شَک*در دو واژه فرانسه استثناء بعد از Q حرف , U نمی دهد .Cinq : سَنک
Coq


: کَک* حرف S همیشه صدای ( س ) می دهد .Poste : پُست* اگر حرف S بین دو حرف صدا دار قرار گیرد صدای ( زِ ) می دهد.Rose: قُز* R در فرانسه صدای ( ق ) می دهد .Verte: وِقت* ILL و EILL به ترتیب صدای ( اِیّ و اِی ) می دهد.Fille : فی ی
Oreille : اُقِ ی

MaaRyaaMi
09-12-2008, 13:46
اسم عام Nom commun :

اسم عمومی همه ی انسانها ، جانوران و اشیاء است:

کوه: montagne
زن: Femme


اسم خاص Nom propre :

اسم خصوصی یک فرد ، یک جانور یا یک شیء است :

Jacqueline اسم زنی خاص
Alpe اسم کوهی معین ( آلپ)

اولین حرف اسم خاص با حروف درشت ( Majuscule ) نوشته می شود.


جنس اسم Le genre :

1-اسم مذکر ( N. Masculin) :

اسم جانداران نر و هر اسمی که دارای علامت Le یا un باشد:

Le pere : پدر
Un combat : نبرد
Le cheval :اسب
Un plateau :سینی

2- اسم مونث ( N. Feminin ):

اسم جانداران ماده و یا هر اسمی که دارای علامت La یا Une باشد:

La cousine : دخترعمو
Une guerre: جنگ
La jument : مادیان
Une soucoupe : نعلبکیقاعده ی تاءنیث :

1-قاعده ی کلی برای ساختن اسم مونث این است که یک حرف E به انتهای اسم مذکر می افزایند :

Un parent (قوم و خویش ) ----> Une parente

*اسم مذکری که خود دارای E انتهایی باشد برای مونث شدن تغییری نمی کند.2- اسم های مذکر مختوم به ER در مونث به Ere ختم می شوند:

Un jardinier ( باغبان ) -----> Une jardiniere (زن باغبان )


3-اسم هایی که به El و En و On ختم می شوند در مونث حرف بی صدای انتهایی مضاعف می شود :

Chien (سگ نر) -----> Chienne (سگ ماده)
Lion ( شیر نر ) ------> Lionne (شیر ماده )
Marcel ( مارسل-اسم پسر ) -----> Marcelle (مارسل- اسم دختر )


4-اسم مذکر مختوم به Eur در مونث به Euse ختم می شوند :

Vendeure (فروشنده ) -----> Vendeuse (فروشنده زن )


5-اسم مذکر مختوم به teur در مونث به trice ختم می شود :

Directeure (مدیر ) ----> Directrice (مدیر زن )

MaaRyaaMi
10-12-2008, 16:46
اسم از نظر شمار بر دو نو ع است :

1-اسم مفرد N.singulier :

Un enfant یک بچه


2-اسم جمع N.pluriel :

Des enfants بچه هائی


قاعده جمع اسامی:

1-به طور کلی برای جمع بستن اسم ، یک حرف S به آخر اسم مفرد می افزایند :

Un loup یک گرگ ----> Des loups گرگ هائی

2-اسمی که مفرد خود S یا X یا Z دارد در جمع دیگر تغییری نمی کند :

Le rubis یاقوت -----> Les rubis یاقوت ها

3-اسامی مفرد مختوم به au یا Eu در جمع X می گیرند :

Un oiseau یک پرنده -------> Des oiseaux پرنده هائی

از این قاعده چند اسم مستثنی هستند :

Des landaus کالسکه های بچه
Des bleus انواع رنگ های آبی
Des pneus لاستیک ها

4- از میان اسامی که به ou ختم می شوند چند اسمی با X جمع بسته می شوند :

Les bijoux جواهر
Les genoux زانوها
Les poux شپش ها
Les cailloux سنگریزه ها
Les hiboux جغدها
Les choux کلم ها
Les joujoux اسباب بازیها

5-اسامی مفرد مختوم به al در جمع به aux ختم می شوند :

Un animal یک جانور ----> Des animaux جانوران

چند اسم از این قاعده مستثنی هستند :

Le cal پینه
Le regal سور
Le festival جشنواره
Le carnaval کارناوال
Le bal مجلس رقص
Le chacal شغال


6-پاره ای از اسامی هم دارای جمع ویژه ای هستند :

Le ciel آسمان -----> Les cieux آسمانها
Le oeil چشم ------> Les yeux چشم ها
Le travail کار ------> Les travaux کارها

MaaRyaaMi
10-12-2008, 21:25
برای جمع بستن اسامی مرکب نکاتی باید توجه شود :

1- واژه هایی که در یک واحد نوشته می شوند اسم مرکب حساب نمی شوند سایر اسامی جمع بسته می شوند.
Un entresol <----- des entresols
Un gendarme<---- des gendarmes

*چند اسمی از این قاعده مسثنی هستند.
gentilhomme <---- gentilhommes
bonhomme<----bonhommes
madame<----mesdames
monsieur<----messieurs
mademoiselle<----mesdemoiselles

2-اسم مرکب که از دو اسم ترکیب یافته باشد هر دو جمع بسته می شوند.

un chou - fleur <---- des choux - fleurs
un chef-lieu <---- des chefs-lieux

3- اگر از اسم و صفت پدید آمده باشند هر دو جمع بسته می شوند.

un coffre-fort <--- des coffres-fotrs
un basse-cour<--- des basses - cours

4-اگر از اسم و مضاعف الیه حاصل شده باشد فقط واحد اول یعنی اسم جمع بسته می شود.

un pomme de terre <---- des pommes de terre

5-اگر از یک کلمه نا متغییر -حرف اضافه ، قید - و یک اسم ترکیب شده باشند فقط اسم جمع بسته می شود.

un avant-poste <---- des avant-postes

6- اگر حاصل چندین فعل باشد بی تغییر باقی می ماند.

un va-et-vient <---- des va -et-vient

SCYTHE
10-12-2008, 21:58
merci chère MaaRyaaM
Il est très bon
tu es fabuleuse

Tamirat.laptop
12-12-2008, 14:12
اعداد اصلی 0 تا 10
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موفق باشید

√♥√

hosseinfsf
19-12-2008, 21:07
واقا عالیه دستتون درد نکنه بازم ادامه بدین.

miry
28-07-2009, 12:58
merci mes amis
c'est tres bien et bonne courage
:11:
:40:
merci

ugly_girl_a
31-07-2009, 13:32
معمولا تو خوندن فرانسه خیلی از R هارو به جای ق خ تلفظ میکنن مثلا عدد 4 رو عموما میکن کتخ نه کتغ .یا 3 رو میگن تخوا نه تغوا.
عدد نه هم وقتی بعدش حروف صدادار میاد ف آخرش به و تبدیل میشه مثلا :
j'ai dix neuf ans
خونده میشه : ژه دیس نوان
:11:

minizoro
01-10-2009, 01:32
سلام ممنون از زحمت هاتون
   لطفا دوستان آموزش ها رو در فایل پی دی اف بذارند  و سعی کنند جامع باشد تا بتوانیم بیشتر و هرچه بهتر استفاده کنیم به صورت عکس هم خوب است ولی پاک میشود عکس.
اگر پی دی اف باشد هم بهتر میتوانیم یاد بگیریم هم اینکه تاپیک خیلی شلوغ پلوغ نمیشود

در جایی آپ کنید که پاک نشود:
pages.google.com
my.opera.com
uploadbazar.com
من واقعا میخواهم یه منبع خوب فارسی یا انگلیسی برای گرامر فرانسه پیدا کنم و بخوانم اگر اینجا باشد که خوب چه بهتر اگر هم که کتابی سراغ دارید لطفا در پروفایلم اسمش را بگویید.
ممنون از همه دوستان

mr6768
03-10-2009, 14:21
اه ...
این فرانسویا دیوانن یا مارو دیوونه گیر آوردن.
اینا دیگه چیه ؟
حالا خوبه این اولشه :D

ادامه بدید ... خیلی خوشحالمون کردید.
منم خیلی دوست داشتم این زبون رو یاد بگیرم.

سلام دوستان میگم درس ها رو یکم آروم تر بدین تا ما سوال هایی که واسمون پیش میاد رو بپرسیم.
اولین سوالی که من دارم اینه که :
شما در صفحه های قبل گفتید که در فرانسوی Es فقط صدای اِ میده و s تلفظ نمیشه ، پس چرا تو صفحه قبل گفتید کلمه Espagnol تلفظش میشه : اِس پَن یُل


در ضمن از همه دوستای آموزش دهنده فرانسوی خواهش می کنم فایل های صوتی هم قرار بدن چون تلفظ فرانسه فقط از خوندن متن نمیشه فهمید.
مثلا من منظور شما رو در این جمله : حرف A در ترکیب با حروف Mو N صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود و جمله ی ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ) اَ ) می دهد و به صورت دو دماغی تلفظ می شود از دو کلمه تو دماغی و دو دماغی متوجه نشدم.

hosseingrami
03-10-2009, 16:20
سلام بیسار عای و ممنون‍!
اگه میشه فایل pdf برامون جور کنید که به همین صورتی که شما آورده اید ساده و روان و قابل فهم باشه!؟
خیلی دوستتون دارم؟!
یا علی!

MOHAMAD SALEM
04-10-2009, 20:04
اقا نمی دونم اگه شما نبودی ما باید چطوری با زبان فرانسه اشنا می شدیم

mojtaba_sa
08-10-2009, 08:57
سلام
از اساتيد محترم تقاضا دارم اين چند جمله زير رو به فرانسه ترجمه كنند.
لطفا فرانسه صحبت كنيد
من دانشجو نيستم
شما معلم فرانسه هستيد
لطفا پاسخ دهيد
لطفا تخته را نگاه كنيد
ممنون. اگه با تلفظ باشه خيلي بهتره. بازم ممنون.

A r c h i
08-10-2009, 10:49
سلام
از اساتيد محترم تقاضا دارم اين چند جمله زير رو به فرانسه ترجمه كنند.
لطفا فرانسه صحبت كنيد
من دانشجو نيستم
شما معلم فرانسه هستيد
لطفا پاسخ دهيد
لطفا تخته را نگاه كنيد
ممنون. اگه با تلفظ باشه خيلي بهتره. بازم ممنون.

فارسی سخته فتحه، کسره اینا بذارم ..امیدوارم خوانا باشه:31:

Parlez a Francais , s'il vous plait

پَِقل اَ فُقانسه، سیل وُو پلِ

Je ne suis pas etudiant(e)l

ژُِِ نُ سویی پَ اِتودیان( اگه مونث باشه e می گیره و میشه اتودیانت)

Vous n'etes pas professor de francais

وُو نِت پَ پُقُفِسُق دُ فُقانسه

repondez, s'il vous plait

قِپُندِ ، سیل وُو پلِ

regardez a tableau, s'il vous plait

قُیَقدِ اَ تَبلُ ، سیل وُو پلِ

hosseingrami
08-10-2009, 12:19
سلام بیسار عای و ممنون‍!
اگه میشه فایل pdf برامون جور کنید که به همین صورتی که شما آورده اید ساده و روان و قابل فهم باشه!؟
خیلی دوستتون دارم؟!
یا علی!

فایل pdf نبود!
:10:

mojtaba_sa
09-10-2009, 11:31
سلام عزيز
آقا يا خانم Archi-girl ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مرسي دمت گرم.
شما تا چه حد به اين زبان آشنايي دارين ؟
بابا اين خيلي سخته كه...

mr6768
09-10-2009, 15:05
بابا کوشین پس ؟
مثلا ما رو شما واس یادگیری فرانسه حساب کرده بودیم .

به همه دوستان واسه یادگیری فرانسه سایت
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید رو پیشنهاد می کتم.
من که خودم دارم ازش یاد میگیرم و خیلی عالی هم هست .

minizoro
09-10-2009, 18:48
دوستان عزیز من قبلا این سایتو معرفی کرده بودم لینکش تو امضام هست (نحوه کار و...) بهترین راه برای زبونی که هیچی ازش نمیدونین یا کم میدونین بله منم دارم ازش فرانسه یاد میگیرم و خیلی خوب هست البته اگه مستر کارت داشته باشین و دوره های پولیشو بخرید که خوب خیلی بهتره توضیح دادم اگه سوالی بود بپرسید

شکوفـه
09-10-2009, 19:44
حالا مستر کارت از کجا بیاریم

به نظرم بهتره برای یادگیری برین کلاس

کلاسای و موسسات خوبی هستن تو این زمینه مثل قطب راوندی تو تهران که زبان فرانسه س خیلی خوبه سفارتم قبولش داره

mr6768
09-10-2009, 20:46
متود آموزش توی آموزشگاه ها واقعا کند و من متنفرم.
من خودم الان دارم انگلیسی برای 7 سال کلاس می رم و تازه دارم برای تافل آماده میشم.

Minizoro جان من livemocha رو از امضای شما گرفتم.دستت درد نکنه بابت این سایت خوب.
خیلی عالیه.

شکوفـه
09-10-2009, 20:55
دوست عزیز انگلیسی با فرانسه کاملا متفاوته !!

و نیاز به کلاس داره چون به صورت شخصی کسی نمیتونه فرانسه ش رو قوی کنه من 2 سال بدون کلاس بودم ولی الان که میرم خیلی پیشرفت کردم

ولی اینکه کند باشه یا تند بسته به خود ادم ه

minizoro
09-10-2009, 21:08
حالا مستر کارت از کجا بیاریم

به نظرم بهتره برای یادگیری برین کلاس

کلاسای و موسسات خوبی هستن تو این زمینه مثل قطب راوندی تو تهران که زبان فرانسه س خیلی خوبه سفارتم قبولش داره

ممنون که این نکته رو گفتی تا یادم بیفته و بگم که:
دوست عزیز لازم نیس حتما مستر کارت یا ویزا کارت داشته باشی   شما دو راه برای آموزش مجانی دارید:

1- شرکت در دوره های آموزشی  رایگان که کیفیت بسیار خوبی دارند

2- آموزش زبان به سایر افراد و کسب امتیاز (mochapoints) و خرید محصولات سایت از طریق این امتیازهایی که شما در عوض کمک کردن به دیگران در یادگیری فارسی (یا هر زبانی که بلدید) کرده اید میگیرید البته این هنوز فعال نشده و اونجوری که نوشته به زودی میاد

متود آموزش توی آموزشگاه ها واقعا کند و من متنفرم.
من خودم الان دارم انگلیسی برای 7 سال کلاس می رم و تازه دارم برای تافل آماده میشم.

Minizoro جان من livemocha رو از امضای شما گرفتم.دستت درد نکنه بابت این سایت خوب.
خیلی عالیه.
ممنون اخوی منم گفتم یاد آوری کنم تا کپی رایتشو رعایت کنی :31: البته اگه کپی رایتی باشه تازگیا هم که کپی لفت اومده یعنی قانونی برعکس کپی رایت یعنی میگه هرچقدر کپی میکنی بکن آزاد آزاد واسه کرک هاو پچ هاkopyleft K(R) درضمن مثه اینکه  فرهنگ زیبای تشکر هنوز تو فضای سایبر جا سازی نشده(جا نیفتاده) :دی
یکی دو تا سایت دیگه هم در دست معرفی دارم


دوست عزیز انگلیسی با فرانسه کاملا متفاوته !!

و نیاز به کلاس داره چون به صورت شخصی کسی نمیتونه فرانسه ش رو قوی کنه من 2 سال بدون کلاس بودم ولی الان که میرم خیلی پیشرفت کردم

ولی اینکه کند باشه یا تند بسته به خود ادم ه


آبجی میدونم چی میگی بله فرانسه قدرتمندترین زبان دنیاس و بسیار عالی
(حالا کاری نداریم که انگلیسی زبان 21 هست و یا آلمانی چنده ترکی چنده اگه دوست داشتین بیاین پروفایل بگم :دی)بحث به حاشیه میرهi

  ولی آبجی شکوفه شما نمیدونی این روش آموزش لایو موکاlivemoch.com چطوریه که آخه اینو میگی اگه میدونستی اینو نمیگفتی:11:

mr6768
09-10-2009, 21:26
آره ، شیوه livemocha واقعا عالیه.
از همون اول شما رو با لحجه فرانسوی آشنا می کنه.
من که با آشنا شدن با livemocha فکر کلاس رفتن به سرم عمرا نمیزنه .

minizoro
09-10-2009, 22:12
آره ، شیوه livemocha واقعا عالیه.
از همون اول شما رو با لحجه فرانسوی آشنا می کنه.
من که با آشنا شدن با livemocha فکر کلاس رفتن به سرم عمرا نمیزنه .


اشتباه نکن 

چون ما نمیتونیم فعلا پولی بگیریم دوره های مجانی تا یه جایی شما رو جلو میبره و باید اگه میخوای  پیشرفت کنی خودت بخونی مثلا لایو موکا (موکا یعنی  قهوه و لایو موکا رو میشه قهوه داغ معنی کرد) چون نمیتونیم فعلا پولیاشو بخریم (اگه اون قابلیت مکا پوینت راه بیفته که دیگه خیلی عالی میشه و کلا قضیه فرق میکنه) و فقط در دوره های پولی آموزش گرامر داره باید بری خودت کتاب خوب گرامر فرانسه بگیری تا گرامرشم یاد بگیری اگه میخوای فردا پس فردا تا سطوح بالا بخونی 
اگه میخوای خود آموز بخونی تا یه سطحی جلو با لایو موکا بعد برو کلاس یا اینکه از نرم افزارای  شرکت آریانا استفاده کن که من وقتی تابستون بود و بیکار بودم استفاده میکردم از نرم افزار کتاب passege که خیلی خوبه و برای اینترچنج هم داره یعنی کلا student book + work + teacher book + listing ha رو داره برای اینترچنج ها علاوه بر اینا movie هر درس + گرامر فارسی + ترجمه دیالوگ ها رو هم داره
اطلاعات بیشتر اینجا:
ariana-online.com

شما اگه میخوای خود آموز بخونی حتما مطالب این تاپیک رو ببین در ضمن حتما فقط اگه وقت داری و  میخوای خوب یاد بگیری از کتابهای مکمل هم استفاده کن...

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


هیچ کسی کتاب  آموزش فرانسه سراغ دارد ؟ من کتاب آموزش فرانسه ای معادل interchange میخواهم اینترچنج خیلی عالی است روشش

pro_translator
09-10-2009, 22:54
سلام... واسه آموزش زبان خارجی ELanguageSchool رو هم در آدرس زیر حتما ببینید. بیشتر به درد تقویت می خوره البته... زبان انگلیسیتون هم باید قوی باشه نسبتا... چون همه ی دوره از زبان مبدا که انگلیسی باشه شروع می شه...

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
* موفق باشید...

شکوفـه
10-10-2009, 11:11
واسه تلفظ چی؟؟؟ سایتی هست

من گشتم چیزی ندیدم

pro_translator
10-10-2009, 15:21
The BBC web site has tons of resources for world language learning...

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
I'm sure you have had this site visited if it's not blocked...

شکوفـه
10-10-2009, 17:06
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
Learn to speak French Deluxe Workbook

اینم یه پی دی اف که 253 صفحه س البته به زبان انگلیسیه
ولی خوبه

minizoro
11-10-2009, 10:58
من که خیلی دوست دارم زبان فرانسه یاد بگیرم اما اینجا رو که دیدم نمیشد تلفظ کرد به فارسی اموزشش رو ندارید؟


این .livemochaهم که همش پولیه مجانیاش کجان؟


سلام

دوست عزیز اینطور نیست خدمات اولیه ش که خیلی هم بد نیس مجانیه و به درد میخوره من صفه قبل این نکته رو گفته بودم؛ ببینید:

 
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


شکوفه جان ممنون بازم داری ؟  این کتابایی که فرانسه رو به انگلیش یاد میدن خیلی خوبن واسمون در ض÷من از وب سایت بی بی سی نهایت استفاده رو بکنید ها  مخصو صا برای تلفظ.
در ضمن طبق آموزشی که تو لینک امضام گذاشتم شما باید پایین لینک : continue with tiral course رو بزنید

ardavan_2008
13-10-2009, 18:45
سایت خیلی خوبیه(میشه گفت عالیه) اما متاسفانه واسه دایال اپی ها (البته شاید من)خیلی دیر باز میشه مخصوصا درسهاش، کاشکی یه ADSLداشتم ...


فکر میکنم زبان فرانسه سخت تر از انگلیسی باشه چون این تلفظها خیلی سخته...مثلا" Je suis grosse. یا Je suis un homme تلفظش خیلی با کلمات فرق داره یه سری کلمات تلفظ نمیشه ...یه جوری میشد که راحت تر تلفظها رو درک میکردیم خوب بود...یه توضیحی میدید دوستان؟!!

داره میره تو ارشیو ؟یکی جواب بده دیگه...

شکوفـه
13-10-2009, 21:15
سایت خیلی خوبیه(میشه گفت عالیه) اما متاسفانه واسه دایال اپی ها (البته شاید من)خیلی دیر باز میشه مخصوصا درسهاش، کاشکی یه ADSLداشتم ...


فکر میکنم زبان فرانسه سخت تر از انگلیسی باشه چون این تلفظها خیلی سخته...مثلا" Je suis grosse. یا Je suis un homme تلفظش خیلی با کلمات فرق داره یه سری کلمات تلفظ نمیشه ...یه جوری میشد که راحت تر تلفظها رو درک میکردیم خوب بود...یه توضیحی میدید دوستان؟!!

مسلمه که سختتره
چون انگلیش وقتی شما چیزی رو مینویسی توی 90 درصد همونجوری که نوشتی تلفظ میشه ولی
فرانسه نه خیلی از کلماتی که نوشته میشن تلفظشون واقعا فرق میکنه
راه خیلی خاصی نداره اینم جز قواعد گرامریشون هست که باید بلد باشین مثلا اگه بعد از حرف G حرفای i y e بیاد صدای ژ میده یا در جلوی حرف j مثلا حرف d تلفظ نمیشه

اینا رو اگه کلاس برین یا منبع خوبی مثل کتاب و ... داشته باشین یاد میگیرین :10:

minizoro
16-10-2009, 01:12
سایت خیلی خوبیه(میشه گفت عالیه) اما متاسفانه واسه دایال اپی ها (البته شاید من)خیلی دیر باز میشه مخصوصا درسهاش، کاشکی یه ADSLداشتم ...

فکر میکنم زبان فرانسه سخت تر از انگلیسی باشه چون این تلفظها خیلی سخته...مثلا" Je suis grosse. یا Je suis un homme تلفظش خیلی با کلمات فرق داره یه سری کلمات تلفظ نمیشه ...یه جوری میشد که راحت تر تلفظها رو درک میکردیم خوب بود...یه توضیحی میدید دوستان؟!!


سلام بچه ها!


نه دوست عزیز شما مشکلتان از دیالی بودن است این سایت سنگین است خب (در ضمن این روزا یه adsl داشتن جزو واجبات داره میشه کم کم همونطوری که یه روز تلویزیون داشت کم کم جزو واجبات میشد! )


سعی میکنم چیز خوبی پیدا کنم بزارم برای دوستان :)


من از یکشنبه میرم کلاس فرانسه ایشالله و درساشو تا اونجایی که بتونم  اینجا میگم


البته خیلی خیلی ممنون بابت زجمت هاتون هااااا حتما سرتون شلوغه که نمیتونید چیزی بذارید
در ضمن کتابایی که ما میخوانیم اسمش اینه : reflects خوبه؟؟؟؟

Amin.Senator
21-10-2009, 20:57
سلام بچه ها!


نه دوست عزیز شما مشکلتان از دیالی بودن است این سایت سنگین است خب (در ضمن این روزا یه adsl داشتن جزو واجبات داره میشه کم کم همونطوری که یه روز تلویزیون داشت کم کم جزو واجبات میشد! )
من از یکشنبه میرم کلاس فرانسه ایشالله و درساشو تا اونجایی که بتونم اینجا میگم


البته خیلی خیلی ممنون بابت زجمت هاتون هااااا حتما سرتون شلوغه که نمیتونید چیزی بذارید
در ضمن کتابایی که ما میخوانیم اسمش اینه : reflects خوبه؟؟؟؟


محمد جان حتما بذار كه استفاده كنيم اون سايتي هم كه گفتي رفتم ولي زمان ميبره كه راه بيافتيم:27:

minizoro
22-10-2009, 00:36
محمد جان حتما بذار كه استفاده كنيم اون سايتي هم كه گفتي رفتم ولي زمان ميبره كه راه بيافتيم:27:
 

من از یکشنبه میرم کلاس فرانسه ایشالله و درساشو تا اونجایی که بتونم  اینجا میگم
در ضمن کتابایی که ما میخوانیم اسمش اینه : reflects خوبه؟؟؟؟
سلام دوستان 
من راستش اول فکر میکردم که میتونم برسم و اینجا بگم ولی الان میبینم که نمیتونم. (کلاس زبان + فرانسه + دانشگاه = واقعا سرم شلوغه) بنابرین درسهایی که مد نظرم هست رو تو وقتای آزادم براتون دس نویس مینویسم تا بعدا تایپش کنم پس به امید من نمونید چون فک نکنم بتونم به این زودیا برسونم ولی همونطوری که گفتم در آینده خواهم داد. (شرمنده شدم بد قولی شد ولی خب دانشگاه واجبتره اینا رو هم مینویسم براتون میمونه تایپش که بعدا میکنم و میذارم) ولی خب احتمالا مقدمات فرانسه رو بتونم تا هفته آینده براتون جور کنم چون این مقدمات رو که یاد بگیرین میتونید بقیه شو یکمی خودتون با نرم افزاری چیزی برین جلو...
اسم کتابامون Reflets هست که بین المللی بوده و همه جا تدریس میشه و غوفله (زیاد رو تلفظش گیر ندید با خوندن نمیشه یادش گرفت...) تلفظ میشه.
نکاتی درباره فرانسه:
زبان فرانسه که بین ماها شاید مشهور باشه به سخت بودن اینطور نیست. و فقط تلفظهاش سختن :دی ینی شما 3 جلسه اول که مقدمات فرانسه س برات خیلی سخت میاد و انصافا تلفضهاش کمی سخته (بعدا راه میفتیم احیانا:27:)
پس اولای کار سختره چون مثل انگلیسی نیست که راحت بشه هر متنی رو خوند فرق داره شما اول باید حروف الفبا رو خوب تلفظ کنی بعد حروف ترکیبی رو یاد بگیری بعد بتونی بخونی ! به هر حال اولش سخته بعدا میفته رو سرا زیری!

اگه بتونین برید کلاس که خیلی خوبه و ایده ال
اگرم نه کتاب بگیرید از بیرون و بخونید + نرم افزار و یه دیکشنری گویا ... نرم افزار شرکت آریانا که نرم افزار همین کتاب غوفله Reflets هستش خوبه که اینا رو  داره: گرامر کامل کتاب به فارسی+ جواب درست تمرینات و...
این شرکت آریانا واقعا محصولات خوبی داره انصافا...
انصافا این لایوموکا خوبه ها ... من رفتم فرانسه نشستم دیدم مقداری کمکم کرده لایو موکا برای راحتتر شدن کارم... خوبه با اونم میتونید یاد بگیرید...

خب تا بعد

mojtaba_sa
05-11-2009, 10:46
دیکشنری فرانسه به فارسی هست ؟ که تلفظ هم داشته باشه ؟ دیروز رفتم بگیرم گفت 15000 تومن !!! تازه گفت نمیدونم تلفظ داره یا نه ! تو فرانسه فقط باید تلفظ کار کنی.
اگه دیکشنری خوب با تلفظ سراغ دارین معرفی کنید البته با قیمت پایین.ممنون

mojtaba_sa
16-11-2009, 18:30
دیکشنری فرانسه به فارسی هست ؟ که تلفظ هم داشته باشه ؟ دیروز رفتم بگیرم گفت 15000 تومن !!! تازه گفت نمیدونم تلفظ داره یا نه ! تو فرانسه فقط باید تلفظ کار کنی.
اگه دیکشنری خوب با تلفظ سراغ دارین معرفی کنید البته با قیمت پایین.ممنون
ممنون از جوابتون.!!!!!:27:

mojtaba_sa
18-11-2009, 21:54
سلام
آقا من یک دیکشنری گرفتم از یه بابایی بعد حالا که میخوام نصب کنم ارور زیر رو میده :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ممنون میشم سریعتر کمکم کنید:10:

seymour
19-11-2009, 20:58
سلام
آقا من یک دیکشنری گرفتم از یه بابایی بعد حالا که میخوام نصب کنم ارور زیر رو میده :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ممنون میشم سریعتر کمکم کنید:10:
حداقلش اینه که برو متن رو توی گوگل ترانسلیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])وارد کن ببین انگلیسی اش چی میگه...

holo2000
19-11-2009, 21:36
از همتون تشکر میکنم
منم دارم تو دانشگاه فرانسه یاد میگیرم

mojtaba_sa
19-11-2009, 23:25
از همتون تشکر میکنم
منم دارم تو دانشگاه فرانسه یاد میگیرم
اميدوارم كه موفق باشي ولي بدون ديكشنري با تلفظ بعيده به راحتي ياد بگيري.

holo2000
22-11-2009, 21:25
میشه در مورد سایت livemocha.com بیشتر توضیح بدین

mojtaba_sa
23-11-2009, 19:47
میشه در مورد سایت livemocha.com بیشتر توضیح بدین
والا منم که مثل خودتم ولی اساتید محترم این بخش بد قولی کردن . آخه قرار بود گام به گام فرانسه رو یاد بدن.
انشاله صبر کنی جوابتو میدن

minizoro
24-11-2009, 00:43
 
سلام دوستان 
من راستش اول فکر میکردم که میتونم برسم و اینجا بگم ولی الان میبینم که نمیتونم. (کلاس زبان + فرانسه + دانشگاه = واقعا سرم شلوغه) بنابرین درسهایی که مد نظرم هست رو تو وقتای آزادم براتون دس نویس مینویسم تا بعدا تایپش کنم پس به امید من نمونید چون فک نکنم بتونم به این زودیا برسونم ولی همونطوری که گفتم در آینده خواهم داد. (شرمنده شدم بد قولی شد ولی خب دانشگاه واجبتره اینا رو هم مینویسم براتون میمونه تایپش که بعدا میکنم و میذارم) ولی خب احتمالا مقدمات فرانسه رو بتونم تا هفته آینده براتون جور کنم چون این مقدمات رو که یاد بگیرین میتونید بقیه شو یکمی خودتون با نرم افزاری چیزی برین جلو...
اسم کتابامون Reflets هست که بین المللی بوده و همه جا تدریس میشه و غوفله (زیاد رو تلفظش گیر ندید با خوندن نمیشه یادش گرفت...) تلفظ میشه.
نکاتی درباره فرانسه:
زبان فرانسه که بین ماها شاید مشهور باشه به سخت بودن اینطور نیست. و فقط تلفظهاش سختن :دی ینی شما 3 جلسه اول که مقدمات فرانسه س برات خیلی سخت میاد و انصافا تلفضهاش کمی سخته (بعدا راه میفتیم احیانا:27:)
پس اولای کار سختره چون مثل انگلیسی نیست که راحت بشه هر متنی رو خوند فرق داره شما اول باید حروف الفبا رو خوب تلفظ کنی بعد حروف ترکیبی رو یاد بگیری بعد بتونی بخونی ! به هر حال اولش سخته بعدا میفته رو سرا زیری!

اگه بتونین برید کلاس که خیلی خوبه و ایده ال
اگرم نه کتاب بگیرید از بیرون و بخونید + نرم افزار و یه دیکشنری گویا ... نرم افزار شرکت آریانا که نرم افزار همین کتاب غوفله Reflets هستش خوبه که اینا رو  داره: گرامر کامل کتاب به فارسی+ جواب درست تمرینات و...
این شرکت آریانا واقعا محصولات خوبی داره انصافا...
انصافا این لایوموکا خوبه ها ... من رفتم فرانسه نشستم دیدم مقداری کمکم کرده لایو موکا برای راحتتر شدن کارم... خوبه با اونم میتونید یاد بگیرید...

خب تا بعد


والا منم که مثل خودتم ولی اساتید محترم این بخش بد قولی کردن . آخه قرار بود گام به گام فرانسه رو یاد بدن.
انشاله صبر کنی جوابتو میدن
قرار ..... بود
ولی پستی رو که من نقل قول کردم رو طلفا بخونید

من خودم دیکشنری فرانسه (کامپیوتری) ندارم و تفظهاشو از استادم یاد میگیرم ولی باید به یه نکته ای اشاره کنم که
1- فرانسه رو نمیشه بدون استاد کامل یاد گرفت
2- وب سایت لایو موکا بسیار موثره و میتونه خیلی خیلی کمکتون کنه چون روشش بسیار تعاملی هست. کار منو خیلی راحتتر کرد. اگر قصد یاد گرفتن فرانسه را دارید عجله کنید چون دانستن انگلیسی دیگر لازم نیست واجب است و امتیازی محسوب نمیشود ولی اگر فرانسه یاد بگیرید سفارت فرانسه مدرکی به شما ارایه میکند که میتوانید به راجتی در خارج با آن تحصیل کنید.

میشه در مورد سایت livemocha.com بیشتر توضیح بدین


لینک آموزش نحوه ثبت نام و توضیحات در امضای من.موفق باشید.

holo2000
26-11-2009, 13:18
یعنی چی در امضای من
لطفا بیشتر توضیح بدین
منتظرم

mojtaba_sa
26-11-2009, 16:55
یعنی چی در امضای من
لطفا بیشتر توضیح بدین
منتظرم
سلام دوست جدید !
یعنی توی این لینک...
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

:10:

holo2000
28-11-2009, 20:42
یه سایتی میشناسم زبان یاد می ده ولی کار با این سایت و بلد نیستم

mojtaba_sa
03-12-2009, 10:16
سلام
یکی لطف کنه اینو به فرانسه ترجمه کنه . با ترانس لیت ترجمه کردم ولی نتونستم درکش کنم.
لطفا کمک کنید . حیاتیه !!Il aurait fallu juger des paroles par les sentiments et non pas des sentiments par les paroles

ممنون میشم اگه سریعتر .....

seymour
03-12-2009, 19:44
سلام
یکی لطف کنه اینو به فرانسه ترجمه کنه . با ترانس لیت ترجمه کردم ولی نتونستم درکش کنم.
لطفا کمک کنید . حیاتیه !!Il aurait fallu juger des paroles par les sentiments et non pas des sentiments par les paroles

ممنون میشم اگه سریعتر .....
حتماً تو هم به این جواب انگلیسی رسیدی که : (گوگل)

It would have been judged by the words of feelings
and not feeling the words.


البته ترجمه سرویس یاهو مناسب تره:

It would have been necessary to judge words by the feelings and not of the feelings by the words.

ظاهرا داره میگه: لازم است که روی واژگان براساس احساسات (حس و حال مربوطه) قضاوت کنیم، و نه اینکه روی احساسات باساس واژگان(ی که برای بیان آن استفاده می شوند) قضاوت کنیم.

یه جور اشاره به بحث معناشناسی واژگان.


اگه معادل دقیق تری کسی از دوستان بلده هم خوشحال میشم بدونم.

Vinny_corleone
27-03-2010, 21:53
من یه سوال از اهل فن زبان فرانسوی داشتم دیگه نمیدونستم کجا باید بپرسم

من میخوام زبان فرانسه رو از ابتدا یاد بگیرم . برای یادگیری مقدماتی گرامر و مکالمه فرانسوی چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟ یا اصلا به نظرتون حتما باید کلاس برم؟

تشکر :20:

N.P.L
29-03-2010, 12:15
من یه سوال از اهل فن زبان فرانسوی داشتم دیگه نمیدونستم کجا باید بپرسم

من میخوام زبان فرانسه رو از ابتدا یاد بگیرم . برای یادگیری مقدماتی گرامر و مکالمه فرانسوی چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟ یا اصلا به نظرتون حتما باید کلاس برم؟

تشکر :20:

به نظر من برای شروع بهتره از کلاسهای آموزشی استفاده کنین تا پایه قوی داشته باشین. ولی قبلش حتما بررسی کنین تا یه آموزشگاه مناسب پیدا کنین. کلاسهای "کانون زبان" بنظرم بهتر باشه.

mr6768
29-03-2010, 21:12
من یه سوال از اهل فن زبان فرانسوی داشتم دیگه نمیدونستم کجا باید بپرسم

من میخوام زبان فرانسه رو از ابتدا یاد بگیرم . برای یادگیری مقدماتی گرامر و مکالمه فرانسوی چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟ یا اصلا به نظرتون حتما باید کلاس برم؟

تشکر :20:
شما برای یادگیری فرانسه بی زحمت بی خیال کتاب شین جون همونطور که دوستان اشاره کردن ، فرانسه سختیش تو تلفظه یعنی تنها چیزی که تو کتاب نیست .
من خودم از نرم افزار Rosetta Stone استفاده می کنم و خیلی هم راضیم.

osifa
01-09-2011, 15:54
سلام دوستان
می خواستم بدونم چرا در زبان فرانسه و برخی زبان های دیگر حرف ر رو ق تلفظ می کنن؟
یعنی نمی تونن یا نمی خوان؟
ضمن اینگه اگر یک خارجی بخواد زبان فرانسه یاد بگیره اونم باید حتما ر رو ق تلفظ کنه ؟اگر ر بگه ایراد داره؟

fariborz@shiraz
06-09-2011, 14:32
سلام دوستان
می خواستم بدونم چرا در زبان فرانسه و برخی زبان های دیگر حرف ر رو ق تلفظ می کنن؟
یعنی نمی تونن یا نمی خوان؟
ضمن اینگه اگر یک خارجی بخواد زبان فرانسه یاد بگیره اونم باید حتما ر رو ق تلفظ کنه ؟اگر ر بگه ایراد داره؟

از اون سوالا بودا
اگه R رو ق تلفظ نکنن و E رو هم o نگن که میشه انگلیسی

osifa
08-09-2011, 15:38
از اون سوالا بودا
اگه R رو ق تلفظ نکنن و E رو هم o نگن که میشه انگلیسی

یعنی فرق این دو زبان فقط تو تلفظ این دو حرفه؟! :18:

خوب البته شاید بعضی ها از این خصوصیت زبان فرانسه خوششون بیاد و اتفاقا نقطه قوتش بدونن ولی من جزو اونام که خوشم نمیاد :31:
راستی به جز فرانسه چه زبان های دیگری چنین خصوصیتی دارن در تلفظ حرف ر؟

Mahdi/s
08-09-2011, 15:40
یعنی فرق این دو زبان فقط تو تلفظ این دو حرفه؟! [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نه خیلی بیشتر از اینا فرق داره..البته زیاد نمیدونم..راستی به جز فرانسه چه زبان های دیگری چنین خصوصیتی دارن در تلفظ حرف ر؟ بلژیکی هم میدونم نزدیک به زبان فرانسه اس..

Alamate Soal
22-09-2011, 17:08
بچه ها من از دو روز پیش شرووع کردم به یاد گرفتن از طریق نرم افزار روزتا استون :)
2تا سوال داشتم .

1- de l`eau صحیح هست یا du l`eau ؟
2- میشه دقیقا گفت که کی از un استفاده میکنیم و کی از une ؟ فقط به مونث مذکر مربوطه ؟
3- de و des کلا چی هستن و چه فرقی با هم دارن ؟

وای ببخشید 3 تا شد :D
با تشکر :11:

parya57
14-11-2011, 13:53
سلام دوستان

بهترین دیکشنری که من دیدم وتلفظ داره اینه:

Hooshyar French Dictionary Professional


حتما بگیرید وروی کامپیوترنصب کنید واقعا عالیه حتی جمله ها روهم تلفظ میکنه با معنی...

m007007
14-11-2011, 17:10
بچه ها من از دو روز پیش شرووع کردم به یاد گرفتن از طریق نرم افزار روزتا استون :)
2تا سوال داشتم .

1- de l`eau صحیح هست یا du l`eau ؟
2- میشه دقیقا گفت که کی از un استفاده میکنیم و کی از une ؟ فقط به مونث مذکر مربوطه ؟
3- de و des کلا چی هستن و چه فرقی با هم دارن ؟

وای ببخشید 3 تا شد :D
با تشکر :11:

1-به دلیل اینکه eau اولش حرف صدادار هست باید گفت : de l'eau
2-بله اگر مذکر یا مونث باشند و نا معلوم اگر معلوم بودند از le و la
3-des=de les اما هیچ وقت de les نوشته نمیشه.کاربردش فراوان و بسته به موقعیت فرق داره و در این مقوله نمیگنجه.
موفق باشید

parya57
14-11-2011, 17:50
بچه ها من از دو روز پیش شرووع کردم به یاد گرفتن از طریق نرم افزار روزتا استون :)
2تا سوال داشتم .

1- de l`eau صحیح هست یا du l`eau ؟
2- میشه دقیقا گفت که کی از un استفاده میکنیم و کی از une ؟ فقط به مونث مذکر مربوطه ؟
3- de و des کلا چی هستن و چه فرقی با هم دارن ؟

وای ببخشید 3 تا شد :D
با تشکر :11:


.................................................. ......................................


de l`eau-1

2-بله به مذکر و موئث مربوطه un برای مذکر وUne برای مونث

3-در زبان فرانسه تمامی اسامی دارای جنسیت هستند. برای اسامی نکره از حروف تعریف (un,une,des) و برای اسامی معرفه از (la,le,les) به شرح جدول زیر استفاده می شود:

مونث - مفرد

مذکر- مفرد

جمع - هر دو
معرفه

la

le

les
نکره

une

un

des


de معانی مختلفی داره به معنی: از ویک مقدار از چیزی مثلا همون یک مقدار آب

parya57
14-11-2011, 17:57
دوستان اگه مایل هستید من یکسری مکالمات رواینجا برای استفاده مینویسم اگرفایل صوتی روبخواهید من دقیقا نمی دونم چطوری میشه اینجا شیرکرد ولی میتونید از اینترنت دانلود کنید اسم این سبک یادگیری : Earworms_French_Booklet
است....

1. I would like…

I would like… Je voudrais…
a coffee with milk..... un café au lait
a coffee.....un café.
with milk.....au lait
please....s'il vous plaît
I would like a coffee with milk....Je voudrais un café au lait.
a tea....un thé
a tea with milk.....un thé au lait
and some sugar....et du sucre
and....et
Very good/Very well done....Très bien
Thank you...Merci.
Not at all, don't mention it....De rien
a beer....une bière
water....l'eau
some water...de l'eau
a carafe of water...une carafe d'eau
I would like to eat something..Je voudrais manger quelque chose
to eat....manger
something...quelque chose
perfect...parfait

saadeghi.n
21-11-2011, 11:24
سلام. این تاپیک بر اساس چه کتابیه؟ کامپوس یا کفه؟