PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : آموزش کامل گرامر زبان فرانسه از ابتدا تا انتهاarty125
03-11-2008, 12:52
با نام و یاد خدا
انشاا... قصدم بر این هست که برای دوستان آموزش کامل گرامر زبان فرانسه رو به صورت درس به درس در اینجا قرار بدم. خوشحال می شم پیشنهادات و نظرات شما رو بخونم تا بتونم به بهترین نحو دروس رو شروع کنم و به انتها برسونم. و هم اینکه تغییرات مورد نیاز رو بر اساس پیشنهادات بجای شما انجام بدم.
حتی کسانی که هیچ آشنایی با زبان فرانسه ندارند و به قول معروف صفر هستند هم با این دروس می تونند گرامر زبان فرانسه رو که همراه با اون لغتهای فراوانی وجود داره یاد بگیرند.

اگر بتونید دیکشنری Collins French - English Dictionaries رو هم دانلود یا خریداری نمایید. کمک خیلی عالی برای شما خواهد بود. مخصوصا برای شنیدن تلفظ صحیح کلمات.فصل اول - تمرکز بر روی تلفظدر این فصل شما مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد1- نحوه تلفظ کلماتStress , liaison , elision and accents2- آشنایی با3 – حروف صدادار
Nasal Sounds4- حروفی که تلفظ آنها به اصطلاح فارسی تو دماغی استConsonants5 – حروف بی صدادر این فصل شما یاد می گیرید که چگونگه تاکید و فشار بر روی بخشهاییک کلمه فرانسوی داشته باشید، چطور از Syllables
Elision و Liaison استفاده نمایید
) متفاوت بر روی صدای کلمات فرانسوی تاثیر Accents و چطور لهجه های (می گذارند. همچنین به شما کمک می کنیم که چطور حروف صدادار ، بی صدا و نازل رو تلفظ نمایید.تلفظ خود را کامل نماییدبا توجه به اینکه سطح توانایی شما در تلفظ کلمات زبان فرانسه تاثیر ناچیزی در توانایی یادگیری شما داره ، با این حال شما می تونید با دنبال کردن چند مرحله ساده به وضعیت مطلوبی در تلفظ لغات برسید.بعضی از نکات و پیشنهاداتی که به شما در تلفظ بهتر کمک خواهد کرد در ذیل آمده است:1 – راحت باشید و به آرامی (با سرعت کم) صحبت کنید. – کسی از شما توقع نداره که مثل یه فرانسوی صحبت کنید2- روزنامه ها ، مجلات و مطالب فرانسوی زبان را با صدای بلند نخوانید.3 – زمان کافی برای تمرین بر روی کلمات و حروفی که صدای متفاوت دارند اختصاص دهید.4- بدون نگرانی از نحوه تلفظ ها تقلید کنید5- به یاد داشته باشید که نوشته ها را با تلفظ صحیح بیان کنید) استفاده کنید.Nasal sounds6- از بینی خود برای تلفظ صداهای نازل (Stressهر بخش از یک کلمه در فرانسه تقریبا استرس یکسان دارد، پس دقت کنید که زمانی که در حال تمرین تلفظ لغات هستید انرژی بیشتری برای بخشهای مختلف یک کلمه بکار نبرید. شما بایستی بر روی بخش آخر برخی از کلمات تاکید بیشتری داشته باشید.(خیلی کم قوی تر تلفظ می شود)Liaisonاین حالت زمانی اتفاق می افتد که آخرین حرف کلمه اول بی صدا و اولین حرف کلمه دوم صدا دار باشد.A,e,I,o,u(حروف صدا دار عبارتند از

و حروف حلقی H , y )
هر چند مثالهایی در فرانسه یافت می شود که لیازون اجباری ، اختیاری یا ممنوع است.نگران نباشید نیازی نیست که همه قوانین را بدانید، اگر دروس رو دنبال نمایید به راحتی همه آنها را فراخواهید گرفت و به آنها مسلط خواهید شد.مثالی در این زمینه


عبارت Vous adorez

Liaison تلفظ همراه با Voo zah-doh-ray

ترجمه شما می پرستید
حرف s به حرف a لینک می شود
Elisionاین حالت زمانی اتفاق می افتد که دو حرف صدا دار از دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به این معنی که حرف آخر کلمه اول صدا دار و حرف اول کلمه دوم نیز صدا دار باشد. در این حالت حرف آخر کلمه اول حذف و به جای آن یک آپستروف(‘) قرار می گیرد و پس از آن شما به راحتی کلمات را با هم می خوانید.مثالی در این زمینه


عبارت Je adore

الیژن J’adore

Liaison تلفظ همراه با Zha-dohr


ترجمه من می پرستم

می دانید که در فرانسه R تقریبا صدای ق می دهد.

arty125
03-11-2008, 22:17
لهجه ها Accents
علائمی که برای accent ها بکار می رود راهنماهایی کوچکی هستند که به شما کمک می کنند که شبیه فرانسوی زبانها صحبت کنید. فرانسه دارای 5 accent متفاوت هست که صدای حروف را تغییر می دهند.

Accent Aigu
علامت ان شبیه علامتی است که بر روی حرف é آمده است و فقط بر روی این حرف می آید و صدای آن را تبدیل به ay می کند همانند تلفظی که در کلمه ray تولید می شود. معمولا جای حرف s این حرف é قرار می گیرد. شما برای امتحان می تونید هر جا این حرف را دیدید حرف s را جای آن قرار دهید و ببینید که چطور معنی اون کلمه برای شما شفاف تر می شود.
مثالهایی در این زمینه
épice که همان spice در زبان انگلیسی است به معنی چاشنی غذا یا ادویه است
éponge که همان Sponge در زبان انگلیسی است به معنی اسفنج
étrange که همان strange در زبان انگلیسی است به معنی ناشناس ، غریبه یا عجیب

Accent Grave
علامت آن شبیه علامتی است که بر روی à آمده است و برروی حروف à و è و ù می آید. صداهای حروف à و ù بدون تغییر باقی می ماند ولی بر روی حرف é صدای آن را تبدیل به eh می کند همانند حرف e در let
حرف à
تلفظ آن ah
کلمه célèbre
تلفظ آن say-lehbr
کلمه où
َتلفظ آن oo

Accent Circonflexe
علامتی است که بر روی حرف (ô) آمده است. می تونه بر روی همه حروف صدادار بیاید ولی تاثیر محسوسی بر روی آن ایجاد نمی کنه. فقط باعث می شه که اون حرف یک کم بلندتر تلفظ بشه. همانند accent aigu شما می تونید به جای این حرف همراه با علامت آن، خود حرف را استفاده کنید تا معنی واضح تری از آن بدست بیاورید
مثالی در این زمینه
âge که تلفظ آن به صورت ahzh می باشد و همان کلمه age در زبان انگلیسی می باشد به معنی سن

forêt که تلفظ آن به صورت foh-reh می باشد و همان کلمه forest در زبان انگلیسی می باشد به معنی جنگل

île که تلفظ آن به صورت eel می باشد و همان کلمه island در زبان انگلیسی می باشد به معنی جزیره

hôtel که تلفظ آن به صورت o-tel می باشد(حرف h در زبان فرانسه اگر بعد از آن حرف صدا دار باشد تلفظ نمیشود) و همان کلمه hotel در زبان انگلیسی می باشد به معنی هتل

coûter که تلفظ آن به صورت koo-tay می باشد و همان کلمه cost در زبان انگلیسی می باشد به معنی هزینه

Cédille
علامتی است که در زیر حرف ç می آید و همیشه قبل از حروف a,o,u می آید و صدایی نرم از صدای s تولید می کند.
مثالی در این زمینه
ça تلفظ sah به معنی that
leçon تلفظ leh-sohN به معنی lesson (در تلفظ وقتی حرف N نوشته می شود به این معنی است که باید تو دماغی تلفظ شود و بدون تاکید و فشار)
reçu تلفظ ruh-sew به معنی receipt / recieved که دریافت کردن یا رسید معنی می دهد

Tréma
علامتی است که وقتی دو حرف صدا دار پشت سر هم می آیند بر روی حرف دوم قرار می گیرد و باعث می شود که این دو حرف هر کدام جداگانه تلفظ شوند
مثال :
Noël با تلفظ noh-ehl به معنی کریسمس
Haïti با تلفظ ah-ee-tee که همان کشور هائیتی است

نکته :
توجه داشته باشید که کلماتی هستند که وقتی با accent ها می آیند معنی آنها متفاوت است از زمانی که بدون accent می آیند.
مثال :
a به معنی has داشتن
à به معنی to

la به معنی the
là به معنی there

ou به معنی or
où به معنی where کجا

sur به معنی on روی
sûr به معنی sure اطمینان

arty125
04-11-2008, 11:50
Nasal
برای اینکه صدای نازل را در فرانسه بتونید درک کنید باید از دهان و بینی خود استفاده نمایید. این صدا زمانی بوجود می آید که حروف n و m بعد از یک حرف صدادار در یک کلمه قرار می گیرد.که در این حالت باید حروف m و n را تو دماغی تلفظ نمایید طوری که کمترین فشار بر روی این کلمات باشد.
مثالها و حالتهای مختلف
1- کلمات an و en شبیه هم و به صورت ahN تلفظ می شوند شبیه کلمه انگلیسی on ولی با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
2 - کلمات in و ain متفاوت از حالت قبل تلفظ می شوند در این حالت لبها خیلی باز نمی شوند و تلفظ آنها به صورت aN می باشد شبیه کلمه an با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
3 - کلمه ien متفاوت از بقیه تلفظ می شود و تلفظ آن به صورت yaN می باشد شبیه حرف y در کلمه yankee
4- کلمه Oin به صورت waN تلفظ می شود شبیه گریه بچه. همانند تلفظ wa در wag
5- کلمه on به صورت ohN تلفظ می شود همانند تلفظ on در کلمه long که در این حالت دهان گرد می باشد.
6- کلمه un به صورت uhN تلفظ می شود که در این حالت لبها باز می شوند. همانند تلفظ un در کلمه under
7- کلمه uin از کلماتی است که خیلی کم در فرانسه با آن برخورد می کنید. تلفظ ان به صورت waN می باشد. تلفظ کلمه juin که به صورت zhwaN می باشد مثالی در این زمینه است.

Non-Nasal Combinations
ترکیباتی که نازل نیستند و نیازی به رعایت قوانین نازل نیست به صورت زیر می باشد
1 - حروف صدادار + nn یا mm مانند Bonne با تلفظ bohn به معنی خوب و homme با تلفظ uhm به معنی مرد
2- حروف صدادار + n یا m + حروف صدادار مانند mine با تلفظ meen به معنی مال من یا نگریستن یا بیان است و همچنین کلمه âme با تلفظ ahm به معنی روح یا نفس می باشد.

arty125
04-11-2008, 12:39
حروف زبان فرانسه و تلفظ آنها
a تلفظ ah
b تلفظ be توجه کنید که هر جا e آوردم صدای کسره در فارسی رو می دهد یعنی این کلمه می شود بِ
c تلفظ se
d تلفظ de
e تلفظ o
f تلفظ ef
g تلفظ zhe
h تلفظ ash
i تلفظ ee
j تلفظ zhee
k تلفظ ka
l تلفظ el
m تلفظ em
n تلفظ en
o تلفظ o
p تلفظ pe
q تلفظ کیو
r تلفظ egh
s تلفظ es
t تلفظ te
u تلفظ eu
v تلفظ ve
w تلفظ dooblo ve
x تلفظ ایکس
y تلفظ ee (همانند تلفظ حرف e در زبان انگلیسی)
z تلفظ zed

توجه داشته باشید که در تلفظ حرف e لبها جمع شده بدون اینکه به هم بچسبند و صدای o از ته حلق می آید ولی برای تلفظ حرف o این صدا از جلوی حلق تلفظ می شود

arty125
05-11-2008, 08:28
حروف صدادار Vowels
برخی حروف صدادار در فرانسه چندین صدای مختلف دارند که قوانین خاص و علائم لهجه ای (Accent Marks) نحوه تلفظ اونها را مشخص می کنه. شما بایستی توجه کامل به صدای همه حروف صدادار داشته باشید. زمانی که حروف صدادار با هم ترکیب می شن ممکنه که صدایی رو تولید کنند که برای شما ناآشنا باشه. در این فصل بعد از هر توضیح شما فرصت این رو دارید که این جملات رو که حروف صدادار در اونها اومده تمرین کرده و تمرکز بر روی صداهای اونها کنید.اونقدر روی این جمله تمرکز و تمرین کنید تا احساس راحتی در تلفظ اونها بهتون دست بده.

حرف a
این حرف تنها یک صدا دارد کافیست که دهان خود را باز کنید و بگویید ahhhh

حالتهای مختلفی که حرف a به کار می رود : a , à ,â که تلفظ اون ah هست همانند حرف a در کلمه ma
مثال
جمله انگلیسی : Mrs. Laval is going to Madagascar with Nathalie Savard
جمله فرانسوی : Mme Laval va à Madagascar avec Nathalie Savard
تلفظ جمله فرانسوی : mah-dahm lah-vahl vah ah mah-dah-gahs-kahr ah-vehk nah-tah-lee sah-vard

توجه کنید که در تلفظ ها که نوشته شده نباید حرف h را با صدای ه تلفظ کنید مثلا mah-dah تلفظ می شود مادا

حرف e
این حرف سه نوع تلفظ دارد که عبارتند از : ay , uh , eh که بستگی به نوع accent ی که بر روی آن استفاده می شود و مکان قرار گرفتن این حرف در جمله دارد.

چه زمانی حرف e صدای ay میدهد؟
زمانی که به شکل حرف é می باشد این صدا را می دهد. همانند تلفظ ay در day

چه زمانی حرف e صدای uh می دهد؟
زمانی که به شکل ساده e می آید این ثدا را می دهد

چه زمانی حرف e صدای eh می دهد؟
زمانی که به شکل حرف è و ê می باشد این صدا را می دهد. همانند حرف e در get

مثال :
جمله انگلیسی : Helen and steven eveque hope to receive the same toy
جمله فرانسوی : Hélène et étienne évêque espèrent recevoir le même jouet
تلفظ : ay-lehn ay ay-tyehn ay-vehk ehs-pehr ruh-suh-vwahr luh mehm zhoo-eh

حرف i
تلفظ این حرف خیلی ساده است و کافیست شبیه ee آن را تلفظ نمایید.تنها استثنای آن زمانی است که بعد از این حرف ، حرف L می آید که بدون اینکه L را تلفظ کنید آن را به صورت ee-y تلفظ می کنید

حالتهای مختلف تلفظ این حرف و ترکیب حروفی که صدای ee می دهد:
i,î,y,ui
مثالی برای حالت استثنا : ill که به صورت ee-y تلفظ می شود.

مثال :
جمله انگلیسی : there is a village of a thousand calm families who work under a shiny sun
جمله فرانسوی : Il y a un village de mille familles tranqueilles qui travaillent sous un soleil brillant
تلفظ : eel yah uhN vee-lahzh duh meel fah-mee-y trahN-keel kee trah-vah-y soo zuhN soh-leh-y bree-yahN

نکته : ترکیب حرف i , L در کلمات ville با تلفظ (veel) به معنی city(شهر) و village با تلفظ (vee-lahzh) به معنی village (روستا) و Mille با تلفظ (meel) به معنی thousand (هزار) و million با تلفظ (meel-yohn) به معنی میلیون و tranquille با تلفظ (trahN-keel) به معنی calm (آرامش)استثنا حرف L تلفظ می شود.

حرف O
این حرف دو صدای متفاوت دارد : O و Oh
برای اولی لبهای شما باید گرد شود و تلفظ کنید و برای دومی لبهای شما بازتر شده گرد شده و ان را تلفظ می کنید.
1- وقتی این حرف قبل از se می اید و یا به صورت ô می آید صدای o می دهد همانند حرف o در go
همچنین ترکیب au و eau نیز صدای o می دهد
2- وقتی بعد از یک حرف بی صدا می آید صدای oh می دهد همانند حرف o در love
3 - این ترکیب ou , oû , où صدای oo می دهد همانند oo در root
4- این ترکیب هم oy , oi صدای wah می دهد همانند w در watch

مثال :
جمله انگلیسی : In october a man at the toulouse hotel gave a lot of yellow roses and an expensive bicycle to odette as a gift
جمله فرانسوی : En october un homme à l'hôtel toulouse a donné beaucoup de roses jaunes et un vélo coûteux en cadeau à odette
تلفظ : ahN nohk-tohbr uhN nohm ah lo-tehl too-looz ah doh-nay bo-koo duh roz zhon ay uhN vay-lo koo-tuh ahN kah-do ah oh-deht

نکته:
هرگز ترکیب oi و oy را شبیه oy تلفظ نکنید. شبیه حالتی که در کلمه boy هست.این ترکیب فقط به صورت wah تلفظ می شود . مثال : voyage که تلفظ آن می شود vwah-yahzh

حرف u
راستش تلفظ مناسبی که شبیه ان در انگلیسی پیدا شه برای این حرف وجود نداره. برای درک دقیق این کلمه باید حتما آن را بشنوید. کلمه که می شه برای تلفظ اون نوشت چیزی شبیه به ew هست که برای همه جالتهای u,û,ù به کار می ره.

مثال :
جمله انگلیسی : you are sure that ursula had a dispute with lulu about the menu
جمله فرانسوی : Te es sûr qu'Ursule a eu une dispute avec Lulu au sujet du menu
تلفظ : tew eh sewr kewr-sewl ah ewn dees-pewt ah-vehk lew-lew o sew-zheh dew muh-new

arty125
05-11-2008, 15:03
حروف بی صدا Consonants
در فرانسه برخی از حروف بی صدا قوانین خاص خود را در تلفظ دارند که در ذیل می آید:

حرف c
این حرف در بعضی از مواقع صدای سخت و بعضی از موارد صدای نرم ایجاد می کند. که این حالت بستگی به حرفی دارد که بعد از حرف c می آید.
1 - زمانی که بعد از حرف c حروف a,o,u می آید این حرف صدای سخت می دهد که تلفظ آن به صورت K می باشد همانند حرف c در کلمه car
2- زمانی که بعد از این حرف حروف i,e,y می آید ، این حرف صدای نرم می دهد که تلفط آن به صورت s می باشد همانند حرف s در کلمه scent
3- وقتی همراه h می آید (ch) صدای sh می دهد همانند تلفظ ch در کلمه machine
مثال :
جمله انگلیسی : This boy receives six short documents here in class during the lesson on national culture
جمله فرانسوی : Ce garçon reçoit six courts documents ici en classe pendant la leçon sur la culture nationale
تلفظ آن : suh gahr-sohN ruh-swah see koor doh-kew-mahN ee-see ahN klahs pahN-dahN lah luh-sohN sewr lah kewl-tewr nah-syhoh-nahl

حروف g و j
حرف g بسته به اینکه حرف بعد از آن چه باشد ، صدای نرم یا سخت پیدا خواهد کرد. حرف j هم صدای نرم تلفظ g را دارد.
1- اگر بعد از حرف g حروف a,o,u یا یک حرف بی صدا بیاید صدای g می دهد همانند صدای g در good
2- اگر بعد از حرف g حروف e,i,y بیاید صدای zh می دهد همانند تلفظ حرف s در کلمه treasure
3- ترکیب gn حالت استثنایی هست که صدای ny می دهد همانند صدای n در onion
4- اگر بعد از ترکیب gn حرف e بیاید که البته این حرف e در انتهای کلمه باشد تلفظ آن به صورت nyuh می باشد همانند تلفظ n در onion
5- حرف j صدای zh می دهد همانند s در کلمه treasure
مثال
garçon تلفظ gahr-son به معنی گارسون
gisèle تلفظ zhee-zehl که اسم هست
َagnès تلفظ ah-nyes که اسم هست
espagne تلفظ ehs-pah-nyuh که به معنی اسپانیا است

حرف h
در فرانسه این حرف همیشه بی صداست. به این معنی که هیچگاه تلفظ نمی شود.(من موندم پس مریض هستند که ازش استفاده می کنند یا بیمار روانی یا می خوان بقیه رو زجر بدن، نویسنده)
مثال :
un hôtel تلفظ ahn-otel
henri تلفظ ahN-ree

حروف q و qu
هر دو اینها صدای k می دهند.هیچوقت qu را همانند زبان انگلیسی، kw تلفظ نکنید.
مثال :
pourquoi تلفظ poor-kwah به معنی چرا
cinq تلفظ saNk به معنی پنج

حرف R
این حرف کاملا متفاوت صدای آن در زبان انگلیسی تلفظ می شود و تقریبا شبیه حرف ق یا یه چیزی بین ق و خ تلفظ می شود که البته بیشتر نزدیک به ق می باشد.
مثال :
robert که می شود قُبرقت
arriver که می شود اقیوه به معنی رسیدن

حروف s,t
صدای s شبیه صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که این حرف بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا این در ترکیب sion- می آید. همچنین صدای t همانند صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که در ترکیب trion- می آید.
1- زمانی که حرف s بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا در ترکیب sion استفاده می شود صدای z میدهد همانند z در zoo
2- زمانی که حرف t در ترکیب tion قرار می گیرد صدای s می دهد همانند s در see
مثال:
sa تلفظ sah به معنی his
visiter تلفظ vee-zee-tay به معنی ملاقات کردن
occasion تلفظ oh-kah-zyohN که به معنی فرصت مناسب است
collection تلفظ koh-lehk-syohN که به معنی مجموعه یا وصول می باشد

نکته : توجه داشته باشید که در فرانسه اگر آخر کلمه s داشته باشد آن s خوانده نمی شود. با این حساب اسامی و کلمات جمع و مفرد همانند هم تلفظ می شوند و در زمان شنیدن کلمات ، حروف تعریفی که قبل از آنها می آید نشان دهنده این است که این اسم یا کلمه مفرد است یا جمع.

حرف th
در فرانسه همانطور که می دانیم حرف h همیشه بی صداست بنابراین این ترکیب صدای t می دهد.
مثال :
thomas که تلفظ آن toh-mas می باشد.

حرف x
دو حالت برای تلفظ این حرف وجود دارد. یکی زمانی که بعد از ان حرف صدادار بیاید و دیگری زمانی که بعد از آن حرف بی صدا باشد.
1- زمانی که بعد از آن حرف صدادار بیاید صدای ehg می دهد همانند egg
2- زمانی که بعد از آن حرف بی صدا بیاید صدای ehks می دهد همانند تلفظ xc در excellent
مثال:
exactment تلفظ ehg-sahk-tuh-mahN به معنی کاملا
explication تلفظ ehks-plee-kah-syohN به معنی تفسیر

خب فصل اول که بحث pronunciation بود به اتمام رسید. امیدوارم که خوب تمرین کرده باشید و درسها شفاف و واضح بوده باشه. من خودم فکر می کنم اگر همه دروس رو به ترتیب جلو بیاید و مخصوصا ، مخصوصا و باز هم تاکید می کنم مخصوصا تمرین زیاد داشته باشید بعد از این درسها تموم شد علاوه بر اینکه گرامر رو کاملا می دونید تعداد بسیار زیادی از لغات فرانسوی رو نیز یاد گرفته اید.فقط نکته ای که در مورد تلفظها باید بهتون بگم اینه که سعی کنید تلفظها رو با صدای بلند و دقیقا مثل تلفظ خود فرانسه ادا نمایید تا با ریتم و اهنگ کلمات کاملا اشنا بشید که برای صحبت کردن به مشکل نخورید.

تمرین
خب می ریم سراغ یه چند تا تمرین. سعی کنید که جملاتی که نوشته شده است رو با تلفظ صحیح بیان کنید.

Bonjour, Je m'applle Julien éric constant. Comment vous appelez-vous? 1
Je parle un peu le français. 2
Excusez-moi. Je ne comprends pas. Veuillez parler plus lentement. 3
Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez, s'il vous plâit. 4
Je voudrais changer mes dollars américains en euros. 5
J'ai besoin d'une cuiller, d'une fourchette, et d'un couteau. merci beaucoup. 6
ترجمه انگلیسی آنها
Hello my name is julian eric constant. what's your name? 1
I speak a little french. 2
Excuse me I don't understand. please speak more slowly. 3
What did you say? please repeat it. 4
I would like to change my american dollars to euros. 5
I need a spoon, a fork and a knife. thank you very much. 6

زود نیا اینجا یه خورده کار کن بعد بدو بیا سراغ تلفظها
تلفظ جملات
1- bohN-zhoor zhuh mah-pehl zhew-lyaN ay-reek kohN-sahN koh-MahN voo zah-play-voo
Zhuh pahrl uhN puh luh frahN-seh. 2
ehks-kew-zay-mwah zhuh nuh kohN-prahN pah vuh-yay pahr-lay plew lahNt-mahN. 3
kehs-kuh voo zah-vay dee? ray-pay-tay seel voo pleh. 4
zhuh voo-dreh shahN-zhay may doh-lahr ah-may-ree-kaN ahN new-ro. 5
zhay buh-zwaN dewn kwee-yehr dewn foor-shet ay duhN koo-to mehr-see bo-koo. 6

arty125
08-11-2008, 15:40
فصل دوم
شناسایی و استفاده از اسامی در زبان فرانسه

در این فصل شما بر موارد زیر تسلط پیدا خواهید کرد
شناسایی انواع اسمها و استفاده از حروف تعریف آنها
به کار بردن اسامی به صورت صحیح
ساختن اسامی جمع
شناسایی و استفاده از اسامی همجنس و هم ریشه

در این فصل شما تفاوت بین اسامی مونث و مذکر را فراخواهید گرفت. و یاد خواهید گرفت که چطور اسامی جمع را درست کنید و بکار ببرید و اسامی همجنس و هم ریشه توضیح داده خواهد شد

جنسیت Gender
همانند زبان انگلیسی در زبان فرانسه هم اسامی جمع و مفرد داریم. ولی تفاوتی که وجود دارد در این است که اسامی در زبان فرانسه مونث یا مذکر هستند. به عنوان مثال ماشین مونث می باشد. و شما بایستی حتما بدانید که اسمی که می خواهید بکار ببرید چه جنسیتی دارد تا حرف تعریف مربوط به آن را استفاده نمایید. از نظر فرانسوی زبانها اسم بدون حرف تعریف آن بی معنی است به خاطر همین است که تاکید می کنم باید هر اسمی رو با حرف تعریف مربوط به ان استفاده نمایید.

حروف تعریف اسم Noun Markers
علائمی هستند که نشان می دهند این اسم مونث است یا مذکر و همچنین مفرد است یا جمع. می دانید که در زبان انگلیسی حرف تعریف معین the می باشد و حروف تعریف نا معین a,an,one,some و any می باشد و ضمائر و صفات اشاره عبارتند از this , that, these و those
حال آنها را در زبان فرانسه بررسی می کنیم :

حرف تعریف معین برای اسم مذکر le یا 'l می باشد که دومی همانطور که در فصل اول یاد گرفتید زمانی می آید که اولین حرف کلمه بعد از حرف تعرف صدادار باشد مثل le homme که باید اینطور نوشته شود : l'homme
حرف تعریف معین برای اسم مونث la یا 'l می باشد. و حرف تعریف معین در حالت جمع les می باشد که همه اینها معادل the در زبان انگلیسی می باشند.

حرف تعریف نامعین برای اسم مذکر un و برای اسم مونث une می باشد که معادل a,an,one در زبان انگلیسی می باشند.و حرف تعریف نامعین در حالت جمع des می باشد که معادل some , any در زبان انگلیسی می باشد

ضمائر اشاره نیز برای مذکر Ce یا cet و برای مونث cette می باشد که همان this,that در زبن انگلیسی هستند و در حالت جمع ces می باشد که معادل همان these , those در زبان انگلیسی می باشد.

arty125
09-11-2008, 14:07
حروف تعریف نامعین Indefinite Articles

اشاره به اشخاص یا چیزهایی دارد که به طور مشخص ، قابل شناسایی نیستند. مثل یک سگ یا تعداد گربه که نمی دانیم منظور دقیقا چه سگ یا گربه هایی هستند.

برای مذکر از حرف تعریف نامعین un و برای مونث از une استفاده می کنیم.و برای حالت جمع نیز از des استفاده می نماییم.

un garçon

une fille

des filles

نکته توجه داشته باشید که نباید بر اساس قانون Elision زمانی که بعد از une کلمه ای می آید که

حرف اولش صدادار است حرف e را حذف کنید

une élève یک دانش آموزچه زمانهایی نباید از حروف تعریف نامعین استفاده کرد؟

1 - بعد از فعلهای être که همان To be در زبان انگلیسی است و فعل devenir که همان become در زبان انگلیسی می باشد اگر عنوان شغلی بیاید نباید از این حروف تعریف استفاده کرد. البته استثنایی وجود دارد و آن زمانی است که از C'est استفاده می کنیم که در این حالت باید حرف تعریف بیاید و همچنین زمانی که عنوان شغلی تعریفی روی آن آمده باشد.

مثال :

Janine est professeur

Luc espére devenir programmeurحالتهای استثنا

C'est une infirmiére. C'est un acteur او یک پرستار است. او یک هنرپیشه است.

M.Dupont est un professeur polulaire آقای دوپون یک استاد محبوب است.2- بعد از صفات تعجبی مانند Qule , quelle , quelles برای حالتهای مذکر ، مونث و جمع استفاده می شوند.

مثال :

Quelle fille intelligente چه دختر باهوشی3 - قبل از اعداد 100 و 1000

مثال :

cent enfants یکصد بچه

mille dollars یکهزار دلار

Rainy eye
09-11-2008, 20:58
کاش یه انجمن واسه فرانسه بود!

arty125
11-11-2008, 08:16
حرف تعریف معین
زمانی که یک شخص خاص و معین یا موضوع معینی را می خواهیم مطرح کنیم از این حرف تعریف برای آن اسم استفاده می کنیم. که همانطور که می دانید برای مذکر le برای مونث la و برای حالت جمع les می باشد.
مذکر le garçon (پسر) مونث la fille (دختر) جمع les fille (دختران)
چه زمانهایی از حرف تعریف معین استفاده می کنیم؟
1- با اسامی که احساس ما رو در حالت معمول یا انتزاعی بیان می کنند مانند : جمله انگلیسی : I love chocolate جمله فرانسوی : j'adore le chocolate

2 - با اسامی زبانهای مختلف ( فرانسه ، آلمانی و ...) بجز زمانی که قبل از زبان فعل parler یا en یا de می آید.
مثال : le français est facile ( فرانسه ساده است) یا j'adore le français (من عاشق زبان فرانسه هستم)
حالتهای استثنا : Je parle français (من فرانسه صحبت می کنم) یا Ce livre est en français ( این کتاب به زبان فرانسه است) یا C'est un livre de français (این یه کتاب فرانسوی است)

3 - همراه با عضوهای بدن زمانی که مالک اون عضو مشخص است.
مثال : ferme les yeux چشمهایت را ببند.

4- با بیان حرفه یا رتبه شخص بجز زمانی که شخص را مورد خطاب قرار می دهید.
مثال : le docteur marat حالت استثنا : bonjour, docteur marat

5 - با روز های هفته زمانی که آنها را در حالت جمع استفاده می کنیم
مثال : Le dimanche je me repose من یکشنبه ها استراحت می کنم

6- با فصلها و رنگها مگر زمانی که قبل از آنها en بیاید
مثال : Aimes-tu l'été آیا تابستان را دوست داری؟ یا Je préfère le rouge من رنگ قرمز را ترجیح می دهم
حالت استثنا : Il peint la cuisine en blanc آو دارد آشپزخانه را با رنگ سفید نقاشی می کند.

7- با تاریخ
مثال : C'est le six mai امروز 6 می می باشد

8- با اکثر نامهای جغرافیایی
مثال : La france est belle فرانسه زیبا است

9- برای بیان یک که منظور a,an می باشد و یا per در زمانی که از وزن یا مقیاس اندازه گیری صحبت می شود
مثال : Elle paie six dollars la douzaine او شش دلار برای دوجین می پردازد.

10- با عبارات معمول مربوط به زمان و مکان
مثال : le soir غروب la semaine prochaine هفته بعد la maison در خانه Il travaille le matin او صبحها کار می کند

arty125
11-11-2008, 08:18
صفات اشاره Demonstrative Adjectives
صفات اشاره به شخص ، مکان یا چیزی اشاره می کند مثل این دختر ، آن کشور ، این پسرها
آن دخترها
حال به نحوه استفاده از صفات اشاره توجه نمایید:
1 - Ce قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف بی صدا شروع می شود
مانند Ce garçon که معادل this / that می باشد
2 - Cet قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف صدا دار شروع شود
مانند Cet homme This/that man
فراموش نکنید که بر اساس قانون liasion برای تلفظ باید حرف T به حرف o بچسبد.
3 - Cette قبل از همه اسامی مفرد مونث می آید.
مثال : Cette fille This/that girl
4- Ces قبل از همه اسامی جمع می آید. چه مذکر و چه مونث.
مثال : Ces Personnes these/those peopleچ
برای اینکه بشود فهمید که کجا that و this استفاده شده است tag ی در انتهای اسم می آید که اگر ci بیاید به معنی this است و اگر là بیاید به معنی that است. که البته این tag همراه یک خط فاصله با اسم است.
مثال : Ce garçon-ci this boy
Cet appartement-là that apartment

نکته: حروف تعریف معین و نامعین و همچنین صفات اشاره باید بعد از هر اسم تکرار شود. مثلا نمی تونید بگید که این پسر و آپارتمان باید بنویسید این پسر و این آپارتمان.
مثال :
J'adore le rouge et le bleu من عاشق رنگ آبی و قرمز هستم
Donne-moi un crayon et une gomme به من یک مداد و یک پاک کن بده
Trouve ce garçon et cette fille این پسر و آن دختر را پیدا کن

arty125
11-11-2008, 08:20
rainy eye عزیز می شه تاپیکی درست کرد که اونجا کسانی که به فرانسه علاقه دارند تبادل نظر نمایند و یا به فرانسه صحبت کنند.
فقط نمی دونیم که چند نفر اینجا هستند که علاقه به یادگیری زبان فرانسه دارند

arty125
12-11-2008, 11:52
.wysiwyg { BACKGROUND: #f5f5ff; FONT: 11px Tahoma; COLOR: #000000 } P { MARGIN: 0px } .inlineimg { VERTICAL-ALIGN: middle } اسامی Nouns
یک اسم کلمه ای است که به یک شخص ، مکان ، ایده، کیفیت یا چیزی نسبت داده می شود.همه اسامی فرانسوی یا مونث هستند یا مذکر که جنسیت برخی از آنها را با معنی آنها یا حروف انتهایی آنها می توان فهمید.
و برخی دیگر را باید با یادگیری و تجربه بفهمید.
انواع اسامی
1 - اسامی که جنسیت آنها مشخص است
اسامی که اشاره به جنس مذکر دارند خب مشخصا جنسیت آن مذکر است
مثال : garçon به معنی پسر - Homme به معنی مرد - Père به معنی پدر - Roi به معنی شاه
اسامی که اشاره به جنس مونث دارند خب مشخصا مونث هستند مانند :
fille به معنی دختر - femme به معنی زن - mère به معنی مادر - reine به معنی ملکه queen

2 - بعضی از اسامی هم مونث هستند و هم مذکر یعنی در هر دو حالت یک جور می آیند. مانند
artiste به معنی هنرپیشه - élève به معنی دانش آموز - enfent به معنی بچه - touriste به معنی گردشگر
مثالی از نمونه کاربرد آنها در مونث و مذکر
Cet artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مذکر
Cette artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مونث

3- برای اینکه اسامی مفرد مذکر را به اسامی مفرد مونث تبدیل کنیم کافیست یک e در انتهای آن قرار دهیم
مثال :
اسم مذکر : ami دوست - étudiant دانش آموز
اسم مونث : amie دوست - étudiante دانش آموز
تلفظ : ah-mee برای هر دوحالت مذکر و مونث - ay-tewd-yahN برای حالت مذکر ay-tewd-yahNt برای حالت مونث

4- بعضی از اسامی بسته به معنی آن در جمله مونث یا مذکر می شوند مانند:
le critique به معنی critic و la critique به معنی criticism
le livre به معنی book و la livre به معنی pound
le mémoire به معنی report و la mémoire به معنی memory
le mode به معنی methode و la mode به معنی fashion
le poste به معنی job و la poste به معنی post office
le tour به معنی tour و la tour به معنی tower


5- بعضی از اسامی در هر شرایطی یا مذکر هستند یا مونث ، اهمیتی هم نداره که این اسامی به شخص مذکر اشاره می کنند یا مونث
اسامی که همیشه مذکر هستند :
bébé baby
Chef Chef سرآشپز
Docteur Doctor
écrivain writer
ingenieur engineer
médecin doctor
Peintre Painter
Pompier FireFighter
Professeur Teacher
اسامی که همیشه مونث هستند
connaissance acquaintance آشنایی - آشنایان
Personne person
star star
vedette star

6 - بعضی از اسامی مذکر هستند که حروف انتهایی آنها با تغییری جزئی و مشابه ، تبدیل به اسامی مونث می شوند. یه جورایی حروف انتهایی آنها با هم متناظر هستند
اسامی مذکری که به an ختم می شوند در حالت مونث به anne ختم می شوند مانند paysan که می شود paysanne به معنی کشاورز peasant
اسامی مذکری که به er ختم می شوند در حالت مونث به ère ختم می شوند مانند boucher که می شود bouchère به معنی قصاب butcher
اسامی مذکری که به eur ختم می شوند در حالت مونث به euse ختم می شوند مانند vendeur که می شود vendeuse به معنی فروشنده مغازه salesclerk
اسامی مذکری که به ien ختم می شوند در حالت مونث به ienne ختم می شوند مانند gardien که می شود gardienne به معنی نگهبان guard
اسامی مذکری که به on ختم می شوند در حالت مونث به onne ختم می شوند مانند patron که می شود patronne به معنی رئیس boss
اسامی مذکری که به teur ختم می شوند در حالت مونث به trice ختم می شوند مانند acteur که می شود actrice به معنی هنرپیشه actor

7- اسامی که با حروف زیر به پایان میرسند مذکر هستند
acle spectacle sight
age village village
al journal newspaper
eau bureau desk
et cabinet cabinet
ier papier paper
isme cyclisme cycling دوچرخه سواری
ment changement change

8- اسامی که با حروف زیر به پایان می رسند مونث می باشند
ade orangeade orangeade آب پرتقال
ale capitale capital
ance chance chance
ence agence agancy
ette raquette racket
ie magie magic
ique musique music
oire victoire victory
sion version version
tion nation nation
ure coiffure hairdressing

arty125
22-11-2008, 12:01
اسامی جمع
در فرانسه همانند انگلیسی برای ساخت یک اسم جمع به سادگی در انتهای آن حرف s قرار می دهیم. و بازهم همانند انگلیسی استثناهایی وجود دارد که به آن می پردازیم.

مثال برای حالت معمول اسم جمع
le garçon ---> les garçons
une enfant ---> des enfants
cette fille ---> ces filles

استثناها
1 - اسامی که به حرفهای s,x و z ختم می شوند حالت جمع آنها بدون تغییر باقی می ماند مثال :
le fils ---> les fils Son
le prix ---> les prix Price
le nez ---> les nez Nose

2 - اسامی که به حروف eau ختم می شوند در حالت جمع یک x به انتهای انها اضافه شده و تبدیل به eaux می شوند. باید توجه کنید که تلفظ آن تغییر نمی کند یعنی x تلفظ نمی شود مثال :
le bateau ---> les bateaux Boat
le bureau ---> les bureaux Desk,Office
le gâteau ---> les gâteaux Cake
le château ---> les châteaux Castle
le chapeau ---> les chapeaux hat
le morceau ---> les morceaux Piece

3- اسامی که به eu ختم می شوند برای حالت جمع به انتهای آنها x اضافه می شود ولی x تلفظ نمی شود تنها حالت استثنا در این مورد کلمه le pneu به معنی لاستیک tire می باشد که در حالت جمع تبدیل به les pneus می شود.
مثال :
le cheveu ---> les cheveux a single hair
le jeu ---> les jeux game
le lieu ---> les lieux place
le neveu ---> les neveux nephew

4 - اسامی که به al ختم می شوند al به aux تبدیل می شود. تنها استثنا دو کلمه le bal , le festival می باشند که اولی به معنی همون فستیوال و دومی به معنی رقص می باشد.و حالت جمع انها به صورت les bals,les festivals می باشد.مثال :

l'animal ---> les animaux
le cheval ---> les chevaux

5- اسامی که به ou ختم می شوند حرف s به انتهای آنها اضافه می شود. توجه داشته باشید که تلفظ هر دو حالت یکسان است.
البته استثنا هایی در این مورد وجود دارد که در ذیل می آید:
le bijou ---> les bijoux jewel
le caillou ---> les cailloux pebble به معنی سنگلاخ - قلوه سنگ
le chou ---> les choux cabbage به معنی دله دزدی یا کش رفتن
le genou ---> les genoux knee
le hibou ---> les hiboux owl که به معنی جغد می باشد
le joujou ---> les joujoux toy
le pou ---> les poux louse به معنی شته - شپش گذاشتن

6- برخی اسامی بی قاعده که تا حدی پرکاربرد می باشند نیز در ذیل می آید
l'oeil ---> les yeux eye
le travail ---> les travaux work
madame ---> mesdames Mrs
mademoiselle ---> mesdemoiselles Miss
Monsieur ---> messieurs Mr

7- اکثر اسامی ترکیبی (اسامی که تشکیل شده از دو اسم که با خط فاصله از هم جدا می شوند) در حالت جمع تغییر نمی کنند مثال :
l'après-midi ---> Les après-midi afternoon
le gratte-ciel ---> les gratte ciel skyscaper
Le hord-d'oeuvre les hord-d'oeuvre appetizer به معنی پیش غذا
le rendez-vous les rendez-vous meeting

ولی اسامی زیر s جمع می گیرند
le grand-père ---> les grand-pères grandfather
la grand-mère ---> les grand-mères grandmother
les grands-parents grandparents

8- بعضی از اسامی نیز همیشه حالت جمع دارند مانند :
les ciseaux scissors به معنی قیچی
les gens people
les lunettes eyeglasses
les mathémathiques mathematics
les vacances vacation

9 - برخی اسامی نیز مفرد هستند ولی اشاره به گروهی از مردم دارند باید توجه داشته باشید که برای اینگونه از اسامی حتما فعل مفرد بکار ببرید.مثال :
le public audience
la foule crowd
tout le monde everybody
la famille family
le group group

نکته : نام خانوادگی s جمع نمی گیرد وقتی که در حالت جمع قرار می گیرد مثال :
les Durand

اسامی هم ریشه Cognates
کلماتی هستند که تلفظ آنها کاملا یا تقریبا شبیه کلمات زبان انگلیسی می باشد و همان معنی را دارد. تنها تفاوت آنها در نحوه تلفظ آنهاست. مثال :
اسامی که در زیر می آیند کاملا و دقیقا هم ریشه هستند Perfect Cognates
Le ballet ballet رقص باله
le bureau bureau
مابقی کلماتی که می آیند نیز عینا در انگلیسی همینطور نوشته و معنی می دهند
le chef
le concert
le film
le fruit
le hamburger
le menu
le sandewich
le service
la blouse
la boutique
la date
la dispute
la lotion
la minute
la note
la photo
la question
la table
l'accident - male
l'accord - male
l'ambulance - female
l'animal - male
l'article - male
l'automobile - female
l'avenue - female
l'olive - female
l'omelette - female
l'orange - female

کلماتی که در ذیل می آیند نزدیک به اسامی هم ریشه خود در انگلیسی هستند Near perfect cognates
le cinéma
le citionnaire
le dîner
le docteur
le papier
le parc
le porc
le serveur
le téléphone
la banque
la carotte
la couleur
la cathédrale
la famile
la lampe
la lettre
la salade
la télévision
l'adresse - female
l'âge - male
l'exemple - male
l'hôtel - male
l'océan - male
l'opéra - male
l'opticien - male
l'orchestre - male
l'université - female

دوستان دروغین false friends
این کلمات ، کلماتی هستند که دقیقا یا نزدیک به کلمات انگلیسی تلفظ می شوند ولی معنی آنها کاملا متفاوت با کلمه شبیه خود در انگلیسی می باشند. هیچوقت فکر نکنید که همیشه هر کلمه که در فرانسه شبیه کلمه ای در انگلیسی تلفظ می شود ، معنی معادل آن را دارد.مثال
le bras arm
le chair skin
la figure face
la librairie bookstore
le livre book
la main hand
l'occasion -female- opportunity
le pain bread
le reste remainder
le travail work

یادتون باشه هر موقع در مورد کلمه ای شک داشتید از دیکشنری انگلیسی به فرانسه و بالعکس استفاده نمایید.

خب دوستان عزیز فصل دوم نیز تمام شد و از فصل بعد افعال رو شروع خواهیم کرد. شیرینی دروس تازه از فصل سوم شروع خواهد شد وقتی که می تونید افعال رو صرف کنید و جمله بنویسید و بگید. حتما تسلط خودتون رو روی این دو فصل کامل کنید چرا که همه جا اگر دو فصل اول رو خوب یاد نگرفته باشید لنگ خواهید زد. بازم تاکید می کنم در زبان فرانسه مونث و مذکر بودن اسامی و بر اساس اونها بکار بردن افعال و ما بقی اجزای جمله بسیار بسیار اهمیت داره و بدون بکار بردن نشانه های اونها جملات فرانسه بی معنی خواهد بود.

اینم چند تمرین مربوط به فصل دوم

1 - اسامی جمع زیر را به حالت مفرد آن تبدیل کنید :
les obstacles
ces appartements
des discussions
les personnes
ces journaux

2- اسامی مذکر زیر را به حالت مونث تبدیل نمایید
l'ami
ce professeur
le musicien
un enfant
cet étudiant


جوابها
سوال 1
l'obstacle
cet appartement
une discussion
la personne
ce journal

سوال 2
l'amie
ce professeur
la musicienne
une enfant
cette étudiante

arty125
23-11-2008, 15:30
فصل سوم
به کار بردن افعال حال ساده

شما در این فصل مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد:
اسمها و ضمائر فاعلی
صرف فعلهایی که به er ، ir , re ختم می شوند
به کار بردن افعال به صورت صحیح
صرف برخی افعال بی قاعده
صحبت کردن در زمان حال

شما در پایان این فصل قادر خواهید بود که همه جملات فرانسه در زمان حال را بخوانید ، بنویسید و از آنها در صحبت کردن استفاده نمایید.

اسامی و ضمائر فاعلی
همانطور که می دونید ضمیر فاعلی کلمه ای است که جای اسم فاعلی می نشینه که اسم فاعلی می تونه یک شخص ، مکان ، شی ، عقیده یا کیفیت چیزی باشد. و همچنین عملکرد فعل به اسم فاعلی یا ضمیر فاعلی ارجاع داده می شود.
همانند انگلیسی ضمائر فاعلی اول شخص ، دوم شخص و سوم شخص های مفرد و جمع دارند.
ضمائر فاعلی
اول شخص مفرد : Je با تلفظ Zhuh به معنی من
دوم شخص مفرد : tu با تلفظ tew به معنی تو
سوم شخص مفرد : il با تلفظ eel به معنی او مذکر
سوم شخص مفرد : elle با تلفظ ehl به معنی او مونث
سوم شخص مفرد : on با تلفظ ohN به معنی او شی مه البته در معانی ما ، شما و آنها و البته بیشتر به جای اول شخص جمع یعنی ما بکار می رود که بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد
اول شخص جمع : Nous با تلفظ noo به معنی ما
دوم شخص جمع : Vous با تلفظ voo به معنی شما
سوم شخص جمع : ils با تلفظ eel به معنی آنها در حالت مذکر
سوم شخص جمع : elles با تلفظ ehl به معنی انها در حالت مونث

به موارد ذیل در مورد ضمائر فاعلی توجه نمایید
1 - برخلاف زبان انگلیسی که I همیشه بزرگ نوشته می شود ضمیر اول شخص مفرد یعنی je فقط زمانی که اول جمله بیاید حرف اول آن بزرگ نوشته می شود. یعنی Je
همچنین Je تبدیل به j' می شود زمانی که اولین حرف کلمه بعد از آن حروف صدا دار باشد
مثال : J'aime le français
Voilà la maison où j'habite there's the house where I live

2- ضمیر فاعلی Tu زمانی بکار می رود که به یک دوست یا آشنا یا بچه یا یک حیوان اشاره می کند. که به معنی تو خودمانی در فارسی است. توجه کنید که قانون Elision برای tu به کار نمی رود به این معنی که اگر حرف اول کلمه بعد از آن صدادار بود Tu به همین صورت باقی می ماند.مانند : Tu arrives

3- برای حالت احترامی در دوم شخص مفرد از Vous به معنی شما استفاده می نمایید.زمانی که با یک غریبه یا شخصی که از خودمان بزرگ تر است یا کسی که نمی شناسیمش صحبت می کنیم. که حالت محترمانه و رسمی آن است.

4- ضمائر il و elle می تونند هم به شخص هم به شی (it) اشاره کنند. مثال
le garçon arrive. Il arrive
Le colis arrive. Il arrive
La fille arrive. Elle arrive
La lettre arrive. Elle arrive

5- ضمیر فاعلی on به معنی یک نفر (One) یا کسانی (Someone) می باشد. همچنین ممکن هست به حالتهای نا معینی از you,we,they یا مردم در حالت عمومی اشاره کند.
ولی بیشترین کاربرد آن استفاده به جای nous می باشد. مثال : On sort که به معنی ما داریم خارج می شویم یا می رویم می باشد We're going out

6- ضمیر فاعلی ils اشاره به بیش از یک جنس مذکر دارد. همچنین اگر بخواهیم به گروهی از زنان و مردان اشاره کنیم از Ils استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که فرقی نمی کند به چند مرد و زن اشاره می کنیم اگر حتی 1 مرد در بین 1000 زن وجود داشته باشد و بخواهیم به همه انها اشاره کنیم از ضمیر فاعلی Ils استفاده می کنیم
( مرد سالاری و میبینید برید حالشو ببرید[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - نویسنده)
Elles نیز به بیش از یک جنس یا شی مونث اشاره می کند.
مثال :
Anne et Luc sortent. Ils sortent
Anne et Marie sortent. Elles sortent

ali_golden
20-05-2011, 22:15
سلام
این تاپیک دیگه آپدیت نمیشه؟

skalantaran
20-11-2011, 11:00
با تشکر از شما معرفی کتاب یا نسخه اینترنتی برای پیگیری مابقی مطالب

aisan12
21-11-2011, 11:58
aaaaaaaaaaaaaaliiiiii....:10:
babaa haf nadarin....:46:
das marizad...khaste nabashiiiiiiiiii:11:
mercCcci..

arty125
18-07-2012, 10:37
ببخشید دوستان، مدتی زیادی درگیر کار و درس بودم و نرسیدم آپدیت کنم، انشاا... بقیه دروس رو قرار خواهم داد.

arty125
25-07-2012, 11:02
افعال


همونطور که می دونید فعل ، یک عمل یا وضعیتی که در حال انجام هست رو بیان می کنه و معمولا به صورت مصدر نشان داده می شود. و می دانید که مصدر فرمی از فعل است که هنوز صرف نشده است. مثل To love و To laugh . صرف فعل باعث حذف علامت مصدری و تغییر شکل ظاهری آن می شود که مطابق با فاعل آن تغییر می کند. در انگلیسی فقط تغییراتی که در فعل ایجاد می شود در زمان سوم شخص مفرد و حذف علامت To است ولی در فرانسه این موضوع یه کم پیچیده تر خواهد بود که در ذیل آن را بررسی خواهیم کرد.
صرف افعال با قاعده


فرانسه تعدادی فعل باقاعده دارد که در سه گروه دسته بندی می شوند : افعالی که به er,ir و re ختم می شوند. هر کدام از این افعال قوانین خاص خود را برای صرف شدن دارند و زمانی که شما قانون یک گروه مثل افعالی که به er ختم می شوند را یاد بگیرید همه افعال دیگر که به این حروف ختم می شوند را می توانید صرف نمایید. توجه داشته باشید که صرفنظر از زمان انجام فعل این قانون همیشه برای این افعال اجرا می شود چه در زمان حال یا آینده یا گذشته.


ما در این فصل زمان حال ساده را بررسی می کنیم.
صرف افعالی که به er ختم می شوند


این گروه بزرگترین گروه افعال و پرکاربردترین آنها می باشد. برای صرف اینگونه فعلها ، ابتدا er را از انتهای آنها حذف می کنید و سپس همانند آنچه در مثال ذیل می آید حروفی که با حالت برجسته نوشته شده است در انتهای مربوط به هر شخص آورده می شود.


در ذیل نحوه صرف فعل Parler به معنی صحبت کردن را می بینید :


je parle که تلفظ می شود zhuh pahrl


tu parlesکه تلفظ می شود tew pahrl


il parleکه تلفظ می شود eel pahrl


elle parleکه تلفظ می شود ehl pahrl


on parleکه تلفظ می شود ohN pahrl


nous parlonsکه تلفظ می شود noo pahr-lohN


vous parlezکه تلفظ می شود voo pahr-lay


ils parlentکه تلفظ می شود eel pahrl


elles parlentکه تلفظ می شود ehl pahrl
توجه : دقت داشته باشید که افعال مربوط به je , tu , il , elle , on ,ils ,elles همه با وجود اینکه متفاوت نوشته می شوند ولی یکسان تلفظ می شوند. ent که در آخر سوم شخص جمع می آید خوانده نمی شود.


همچنین حال ساده در زبان فرانسه می تواند چندین حالت معادل در زبان انگلیسی داشته باشد. مثلا je parle می تونه به صورتهای ذیل معنی دهد : I speek , I do speak ,


I am speaking


حالا باید شما بتونید افعالی که در ذیل می آید و به er حتم می شوند را صرف نمایید.
هر جا مشکلی در صرف آنها داشتید سوال کنید
accompagner to accompany


adorer to adore


aider to help


aimer to like , to love


apporter to bring
arriver to arrive
chercher to look for
commander to order
coûter to ***t
demander to ask
dépenser to spend
désirer to desire
dîner to dine
donner to give
écouter to listen
emprunter to borrow
entrer to enter
étudier to study
expliquer to explain
fermer to close
garder to keep,look after
habiter to live(in
indiquer to indicate
jouer to play
monter to go up
montrer to show
oublier to forget
passer to spen(time , to pass
penser to think
pousser to push
présenter to introduce
prêter to lend
regarder to watch , to look at
réparer to repair
rester to stay , to remain
retourner to return (to a place
téléphoner to call
travailler to work
trouver to find


صرف افعالی که به ir ختم می شوند


این گروه از افعال نسبت به گروه er تعداد کمتری فعل در خود چای می دهند. برای صرف حال ساده این گروه از افعال مصدر ir را از انتهای فعل حذف نمایید و در آخر فعل حروفی را که به صورت bold در مثال زیر نوشته شده است قرار دهید.صرف فعل choisir که به صورت shwah-seer صرف می شود و به معنی انتخاب کردن chooseاست:

je choisis که صرف می شود zhuh shwah-see


tu choisis که صرف می شود tew shwah-zee


il choisit که صرف می شود eel shwah-zee


nous choisissons که صرف می شود noo shwah-zee-sohN


vous choisissez که صرف می شود voo shwah-zee-say


ils choisissent که صرف می شود eel shwah-zees


توجه داشته باشید که برای صرفه جویی در وقت، از این پس صرف مونث مذکر و جمع را که شبیه حالت مذکر می باشد ، نمی نویسم.لیستی از افعال این گروه را برایتان می نویسم که هم به خاطر بسپارید هم تمرین کنید برای صرف آنها


agir که صرف می شود ah-zheer به معنی to act


avertit که صرف می شود ah-vehr-teer به معنی to warn


établir که صرف می شود ay-tah-bleer به معنی to establish


finir که صرف می شود fee-neer به معنی to finish


guérir که صرف می شود gay-reer به معنی to cure


jouir که صرف می شود zhoo-eer به معنی to enjoy


punir که صرف می شود pew-neer به معنی to punish


réfléchir که صرف می شود ray-flay-sheer به معنی to reflect , to think


remplir که صرف می شود rahN-pleer به معنی to fill up,to fill out

arty125
18-08-2012, 12:18
صرف افعالی که به RE ختم می شوند

برای صرف اینگونه افعال در زمان حال ساده مصدر فعل که همان re می باشد را حذف نموده و حروفی که bold شده اند را به آن اضافه می کنیم :

صرف فعل Vendre(VahNdr) - To sell


Je vends - Zhuh vahN
tu vends - tew vahN
il vend - eel vahN
nous vendons - noo vahN-dohN
vous vendez - voo vahN-day
ils vendent - eel vahNd

برخی از افعال معمول که به re ختم می شوند در زیر آورده شده است :

attendre - to wait
correspondre - to correspond
corropmre - to corrupt
perdre - to lose
rendre - to give back , to return
rompre - to break
interrompre - to interrupt

نکته : 3 تا از افعال این گروه یعنی rompre,corrompre و interrompre در زمان صرف فعل در صیغه سوم شخص مفرد در انتهای آنها حرف t می آید.
il rompt,il corrompt, ill interrompt

arty125
18-08-2012, 12:18
برخی نکات و استثنائات راجع به صرف افعالی که اصطلاحا به آنها افعال کفشی shoe verbs گفته می شود.

منظور از افعال کفشی این است که اگر یک کفش را در نظر بگیریم ضمایر اول شخص و دوم شخص جمع در خارج از کفش قرار گرفته و بقیه ضمایر در داخل کفش قرار می گیرند.

صرف برخی افعال در خارج از کفش در شرایطی خاص متفاوت خواهد بود که در ذیل به آنها می پردازیم

1- افعالی که به cer- ختم می شوند
در اینگونه افعال اگر بعد از حرف c حروف a,o بیاید، حرف c تبدیل به ç می شود


avancer (advance)

j'avance
tu avances
il avance
nous avançons
vous avancez
ils avancent

2- افعالی که به ger- ختم می شوند

اگر بعد از حرف g حروف a یا o بیاید، بعد از حرف g و قبل از حروف a یا o حرف e اضافه می شود که باعث می شود که g صدای نرم zh بدهد.

Manger - to eat
je mange
tu manges
il mange
nous mangeons
vous mangez
ils mangent

3- افعالی که به yer- ختم می شوند

در صرف اینگونه افعال حرف y در خارج از کفش به همان صورت باقی می ماند ولی در داخل کفش حرف y به i تبدیل می گردد.
Employer - to use , to employment
je emploie
tu emploies
il emploie
nous employons
vous employez
ils emploient

استثناء : برای افعالی که به ayer- ختم می شوند مثل payer به معنی پرداخت کردن و essayer به معنی سعی کردن می توانید در داخل کفش هم y را به i تبدیل کرده بنویسید و هم y را به همان صورت بنویسید.
هر دو صورت مجاز است.

4- افعالی با ترکیب er + حرف بی صدا + e

در اینگونه افعال حرف e در داخل کفش تبدیل به è می شود.

acheter - buy
j'achète - ah sheht
tu achètes
il achète
nous achetons
vous achetez
ils achètent

استثناء: دو فعل در این دسته هستند که به جای تغییر حرف e به è حرف بی صدا در داخل کفش دوبار تکرار می شود. آن افعال عبارتند از :

appeler - call
j'appelle
tu appelles
il appelle
nous appelons
vous appelez
ils appellent

jeter - throw
je jette - zheht
tu jettes
il jette
nous jetons
vous jetez
ils jettent

5- افعالی با ترکیب er + حرف بی صدا + é

در اینگونه افعال حرف é در داخل کفش تبدیل به è می شود.

Répéter - repeat
je répète
tu répètes
il répète
nous répétons
vous répétez
ils répètent

arty125
21-08-2012, 13:08
افعال بی قاعده

برخی افعال بی قاعده پرکاربرد در زبان فرانسه به شرح ذیل می باشد
aller - to go

je vais(veh)
tu vas(vah)
il va(vah)
nous allons
vous allez
ils vont

فعل aller در برخی شرایط به صورت اصطلاح به کار می رود و معنی غیر از معنی خودش دارد.
ساختار آن به صورت زیر است :
aller + یک قید که یک احساس یا وضعیتی که باید باشیم را بیان می کند
je vais bien - I'm fine

همچنین این فعل برای بیان اینکه کسی قصد انجام کاری را دارد به کار می رود
je vais aller en France - i'm going to go to France

Avoir - to have

j'ai(ay)
tu as(ah)
il a(ah)
nous avons
vouse avez
ils ont

این فعل در فرانسه معادل فعل to be در انگلیسی است و کاربردهای آن را دارد

برخی اصطلاحات پرکاربرد با این فعل عبارتند از :

avoir ..... ans : be ...... years old
avoir l'air : to appear
avoir chaud : to be hot
avoir de la chance : to be lucky
avoir froid : to be cold
avoir envie de : to feel like
avoir faim : to be hungry
avoir soif : to be thirsty
avoir lieu : to take place
avoir mal a : to have an ache
avoir peur (de) : to be afraid
avoir raison : to be right
avoir tort : to be wrong
avoir sommeil : to be sleepy

مثالهایی در ارتباط با اصطلاحات بالا

j'ai six ans - i'm six years old
il a l'air fatigué - he appears tired
tu as bedoin de d'un livre - do you need a book
j'ai chaud - I'm hot
nous avons de la chance - I'm lucky
Elle a froid - she is cold
vous avez envie de dancer - do you feel like dancing?
ils ont faim - they are hungry
elles ont soif - they are thristy
la fete a lieu chez elle - the party is at her house
j'ai mal aux dent - i have a toothpaste
il a peur des animaux - he is afraid of animal
tu as raison - your are right
Elles ont tort - they are wrong
nous avons sommeil - we are sleepy

ادامه دارد...