PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : همه چيز در مورد پلاك خودروglc_engineer
20-06-2008, 21:16
پلاک شخصی با زمینه سفید و نوشتار مشکی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پلاک عمومی با زمینه زرد و نوشتار مشکی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پلاک دولتی با زمینه قرمز و نوشتار سفید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

glc_engineer
20-06-2008, 21:16
معرفي طرح:

• فرد محوري از اهداف اصلي طرح ملي تعويض پلاك بوده كه تحويل پلاك متناسب با محل سكونت افراد انجام شده و كليه سوابق عملكرد و رفتار رانندگان وسائط نقليه در حافظه سيستم مربوطه ثبت مي‌شود و با فروش خودرو به ديگران اين اطلاعات به مالك جديد منتقل نخواهد شد.
• با تمركززدايي و توزيع خدمات در سراسر كشور كليه امور مربوط به خدمات پس از شماره‌گذاري خودرو در كوتاهترين زمان ممكن و با دقت، صحت و كيفيت مطلوب تنها در يك مرحله مراجعه مراكز خدماتي شماره‌گذاري خودرو انجام خواهد شد.
• هريك از هم‌ميهنان عزيز مي‌توانند هرگونه خدمات اعم از، صدور برگ صورت وضعيت خودرو و خدمات مربوط به ثبت نقل و انتقال، تعويض قطعات اصلي خودرو و يا ساير اقدامات مرتبط را در مراكز جديد خدماتي شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور دريافت نمايند.
طرح ملي تعويض پلاك، سرعت، دقت و سهولت در امور شماره‌گذاري
• در اين طرح به هنگام نقل و انتقال خودرو پلاك فروشنده فك و پلاك جديدي براي خريدار با حضور پليس نصب و در صورت لزوم، اصالت خودرو مورد معامله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
• با بكارگيري از ظرفيتهاي موجود در بخش غيردولتي، ضمن تسريع در كار، ارتقاء كيفيت خدمات‌رساني در امور شماره‌گذاري خودرو لحاظ شده است.
• با عنايت به اينكه هنگام ثبت نقل و انتقال خودرو، برگ معاينه فني كنترل خواهد شد در راستاي سالم‌سازي محيط زيست اقدامات مؤثري به مرحله اجراء درخواهد آمد.
• تمامي اقدامات مربوط به شماره‌گذاري خودرو در قالب سيستم جامع راهنمايي و رانندگي و با مكانيزم رايانه‌اي اجراء و در جهت تحقق دولت الكترونيك گام مؤثري برداشته خواهد شد.
• كارت مشخصات و شناسنامه وسيله نقليه در اين طرح بگونه‌اي تهيه گرديده است كه ضمن استفاده از كاغذ مخصوص و بكارگيري فيبر نوري در متن آن ضريب امنيتي اين مدرك را افزايش داده است.
• اهم ويژگيهاي پلاكهاي جديد:
- با يكسان‌سازي شكل و تركيب پلاكهاي جديد تنوع از 36 نوع مختلف به 3 نوع پلاك مخصوص خودروهاي عمومي، دولتي و شخصي تغيير يافته است.
- هر شخصي مي‌تواند به تعداد خودروي مورد مالكيت، پلاك از مراكز خدماتي راهنمايي و رانندگي دريافت نمايد.
- در طرح ملي تعويض پلاك، كليه خودروهاي جديد در محل كارخانه شماره‌گذاري خواهند شد و نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي شماره‌گذاري نخواهد بود.
- ابعاد پلاكهاي 11×52 سانتيمتر با نوشتار از جنس هات‌استمپ و آرم ناجا در متن، ضمن ذكر كد امنيتي و تاريخ توليد پلاك مي‌باشد.
- در طرح ملي تعويض پلاك به هر خودرو يك كد شناسايي Vin غيرقابل تغيير، تخصيص داده مي‌شود كه جهت احراز اصالت تهيه و بر روي كارت مشخصات خودرو درج مي‌گردد.
تلفن گوياي معاونت راهنمايي و رانندگي به شماره 8288888 آماده ارائه اطلاعات در خصوص طرح ملي تعويض پلاك به شما هم‌ميهنان عزيز مي‌باشد.

glc_engineer
20-06-2008, 21:17
مدارك و شرايط لازم جهت نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه با پلاك كشوري


- مراجعه همزمان به همراه خودرو مورد معامله، كه اسناد و مدارك مربوطه به مركز خدماتي ثبت نقل و انتقال مالكيت خودرو به شرح ذيل مي‌باشد:

- اصل سند مالكيت خودرو (برگه فروش كارخانه سازنده داخلي يا گواهينامه گمركي)
- اصل بيمه‌نامه شخص ثالث
- اصل كارت مشخصات خودرو
- اصل شناسنامه مالكيت خودرو
- اصل شناسنامه فروشنده و خريدار
- اصل گواهي مفاصا حساب اجرائيات
- اصل گواهي مفاصا حساب ماليات دارايي و عوارض شهرداري و ساير ديون دولتي متعلقه
- اصل برگ معاينه فني معتبر صادره از مراكز مجاز
- ارائه مدارك نشان‌دهنده حوزه سكونت شامل يكي از موارد زير
الف- ارائه سند منزل مسكوني بنام مالك وسيله نقليه
ب- ارائه سند رسمي اجاره منزل مسكوني بنام مالك وسيله نقليه
ج- ارائه دفترچه بيمه تأمين اجتماعي بنام مالك وسيله نقليه
د- ارائه جواز كسب معتبر اجتماعي بنام مالك وسيله نقليه
ه- ارائه فيش برق، تلفن، آب بنام مالك وسيله نقليه
و- گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان
ز- معرفي‌نامه از اداره كه به تأييد كارگزيني سازمان مربوطه رسيده باشد.
ح- در صورت عدم ارائه مدارك فوق‌الذكر به اساس محل صدور شناسنامه اقدام مي‌گردد.
ط- در صورت ادعاي سكونت در منزل والدين، ارائه سند رسمي (استيجاري، ملكي) بنام پدر يا مادر بعنوان شرط سكونت كافي مقصود مي‌باشد.
ي- ارائه سند واحد مسكوني بنام همسر و يا شوهر
ك- در خصوص شركتها، كارخانجات و سازمانها، اساسنامه و بريده روزنامه رسمي مربوطه بررسي و براساس شهرستان محل ثبت اقدام گردد.
ل- در رابطه با شركتها، كارخانجات و يا سازمانها كه داراي شعبه و دفتر در ساير شهرها (بغير از شهري كه شركت يا كارخانه يا سازمان در آنجا به ثبت رسيده) دارند با بررسي اساسنامه و بريده روزنامه رسمي آنها اقدام گردد.
· تبصره 1: ارائه خدمات نقل وانتقال مالكيت خودرو به متعاملين منوط به ارائه كليه مدارك فوق مي‌باشد.
· تبصره 2: در صورت فقدان هر يك از مدارك فوق مالك يا نماينده قانوني وي بايستي به مرجع صادركننده مدرك مراجعه و نسبت به دريافت المثني اقدام، سپس جهت دريافت سرويس به مركز خدماتي نقل و انتقال مالكيت خودرو مراجعه كند.
· تبصره 3: در خصوص مالكيت داراي صغر سن، ارائه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه و شناسنامه ولي قهري وي (پدر يا پدرجدي) يا ارائه قيم نام رسمي صادره از مراجع قضايي الزامي مي‌باشد. ضمناً كليه مسئوليتهاي حقوقي ناشي از تخلفات و جرائم با پلاك موصوف متوجه ولي قهري يا قيم قانوني خواهد بود.
· تبصره 4: ارائه خدمات نقل و انتقال مالكيت خودرو به وسائط نقليه داراي مالكيت مشاع در صورت عدم حضور تمامي شركاء منوط به ارائه وكالتنامه محضري از سوي يكي از شركاء به نمايندگي از طرف ساير شركاء مي‌باشد.
· تبصره 5: ارائه خدمات نقل و انتقال مالكيت به وسائط نقليه واگذار شده از طريق شركتهاي واگذاركننده تسهيلات (اجاره به شرط تمليك)، منوط به ارائه موافقت‌نامه رسمي موجر (شركت واگذاركننده) و حضور نماينده وي مي‌باشد. (توضيح اينكه شناسنامه مالكيت جديد توسط واحد شماره‌گذاري مستقر در كارخانه‌هاي سازنده خودرو صادر و تحويل موجر خواهد شد و كارت مشخصات جديد توسط مركز شماره‌گذاري معاونت راهور ناجا صادر و از طريق پست به آدرس موجر جهت تحويل به مستاجر ارسال خواهد گرديد.)
2ـ بررسي اصالت خودرو (در خصوص وسائط نقليه‌اي كه داراي برگ معاينه فني بوده و از تاريخ صدور آن بيش از دو ماه سپري نشده باشد به شرط درج احراز اصالت و تأئيد آن نيازي به احراز مجدد اصالت خودرو نمي‌باشد).
3ـ‌ بررسي وضعيت پلاك خريدار: در صورتي كه خريدار داراي پلاك آزاد باشد در قبال ارائه رسيد اعاده پلاك قبلي به خريدار تخصيص و سفارش ساخت پلاك به كارخانه سازنده داده خواهد شد.
در مورد خريداراني كه فاقد پلاك آزاد مي‌باشند ابتدا به نام فرد تخصيص و تحويل گرديده و ساير مراحل برابر روش بالا صورت مي‌گيرد.
4ـ ثبت نقل و انتقال مالكيت خودرو در سامانه شماره‌گذاري مركز خدماتي نقل و انتقال.
5- فك زوج پلاك فروشنده و ارائه رسيد پلاك به فروشنده.
6- صدور شناسنامه مالكيت جديد خودرو به نام خريدار.
7- نصب پلاك مربوطه به خريدار به روي خودرو و ابطال رسيد يا حواله پلاك.

glc_engineer
20-06-2008, 21:18
1ـ شركت واگذاركنندة‌ تسهيلات موظف است مشخصات مستاجر را به كارخانه سازنده خودرو ارسال نمايد.
2ـ‌ كارخانه سازنده خودرو بايستي اطلاعات مستاجر، شركت واگذاركننده تسهيلات و خودرو را به واحد شماره‌گذاري مستقر در كارخانه ارسال نمايد.
3ـ‌ بازديد از خودرو توسط كارشناس فني واحدهاي شماره‌گذاري مستقر در كارخانه صادره و همزمان به موجر (شركت موجر) يا نماينده قانوني وي تحويل مي‌گردد.
· تبصره: درج عنوان «اين خودرو با عقد قرارداد اجاره به شرط تمليك به مستاجر واگذار گرديده است و هر گونه نقل و انتقال مالكيت آن منوط به موافقت به ارائه موافقت‌نامه كتبي شركت موصوف و تأييد راهنمايي و رانندگي مي‌باشد» در قسمت توضيحات شناسنامه مالكيت از طريق سيستم نرم‌افزاري احصاء خواهد شد.
5ـ مركز شماره‌گذاري ناجا 5 روز بعد از صدور شناسنامه مالكيت خودرو نسبت به صدور و ارسال كارت مشخصات خودرو به شركت واگذاركننده تسهيلات اهداء مي‌نمايد.
6ـ مفاصا حساب پرداخت ديون دولتي توسط شركت موجر به واحد شماره‌گذاري ارائه مي‌گردد.
7ـ‌ ارائه خدمات پس از شماره‌گذاري به استثنا دريافت برگه معاينه فني و صورت وضعيت تخلفات منوط به ارائه گواهي شركت واگذاركننده تسهيلات مي‌باشد.
8ـ پس از تسويه حساب كامل مستاجر با مالك خودرو (شركت موجر) و ارائه گواهي كتبي و با حضور نماينده شركت موجر، نقل و انتقال خودرو به نام مستاجر انجام و شناسنامه و كارت جديد به نام وي و به عنوان مالك صادر و مدارك قبلي ابطال خواهد شد. در اين صورت دستور عدم ارائه خدمات نيز حذف مي‌گردد.
9ـ چنانچه مستاجر يا مالك به هر علتي خواهان فسخ قرارداد خود باشد، با گواهي از شركت موجر و در حضور نماينده شركت و مستاجر، عمليات نقل و انتقال و فك پلاك مستاجر قديم انجام و پلاك ـ شناسنامه و كارت مستاجر جديد وفق رويه فوق انجام خواهد شد.

glc_engineer
20-06-2008, 21:18
پلاك ويژه حمل خودرو از نمايندگي مجاز شركتها به مراكز خدمات خودرويي

از آنجائيكه هيچ يك از سازندگان خودرو در داخل كشور مجاز به نگهداري، نصب و استفاده از پلاك عبور موقت نبوده و واگذاري خودرو به خريداران نيز صرفاً با پلاك دائمي انجام مي شود .
لذا بمنظور تسهيل در انتقال خودروهاي اماني شركتها و توليد كنندگان داخل كشور از نمايندگي هاي مجاز تابعه در سطح استانها به مراكز خدمات خودرويي جهت شماره گذاري دائم و بر اساس ماده 11 آئين نامه راهنمايي و رانندگي ، اين معاونت اقدام به تهيه و توزيع پلاك ويژه حمل خودرو اختصاصي شركت يا سازنده خودرو نموده است ، بطوريكه سازندگان وسائل نقليه فقط جهت حمل خودرو از نمايندگي مجاز در مركز استان يا شهرستان به محل شماره گذاري واقع در مراكز خدمات خودرويي، بدون انجام تشريفات شماره گذاري پلاك ويژه حمل خودرو دريافت خواهند نمود.
مشخصات پلاك:
1- پلاك ويژه حمل به ابعاد 15*37 سانتي متر با زمينه سفيد و اعداد و حروف برجسته با رنگ مشكي كه نام شركت توليد كننده خودرو در قسمت راست بالاي پلاك و عنوان ويژه حمل در سمت چپ و سريال 4 رقمي پلاك از 1111 الي 9999 در سمت راست پايين پلاك ميباشد.


37 cm


ايران خودرو

ويژه حمل

15 cm

1111

2- شركتهايي كه براي آنها پلاك اختصاصي طراحي شده عبارتند از:
1.ايران خودرو 5.زاگرس خودرو
2.سايپا(زامياد، پارس خودرو، سايپا ديزل) 6.فتح ( خودروسازان فتح، زرين خودرو)
3.مرتب 7.كيش خودرو
4.گروه خودرو 8.كرمان خودرو(خودروسازان راين، خودروسازان مديران)
3- استفاده از پلاك ويژه حمل فقط از محل نمايندگي شركت يا كارخانه توليد كننده خودرو واقع در مراكز استانها و شهرستانها تا مراكز خدمات خودرويي ( شماره گذاري ) معتبر مي باشد و براي انتقال خودرو از شركت سازنده به محل نمايندگي ضرورتاً بايستي خودرو با خودروهاي مخصوص جابجا و ارسال شود.
4- محل الصاق پلاك ويژه حمل خودرو پشت شيشه جلو و عقب خودرو و به كمك نوار چسب شيشه اي بطوريكه خوانا و مانع ديد راننده نشود، خواهد بود.
5- رانندگان و حاملين خودرو موظند از نمايندگي تا مركز خدمات خودرويي با پلاك ويژه حمل ، ضمن داشتن حكم ماموريت با كارت شناسايي ، الزاماً ملبس به اونيفرم مخصوص ( كاپشن سورمه اي يا طوسي ) تردد نمايند.
6- پس از انتقال و تحويل خودرو از نمايندگي به مركز خدمات خودرويي ، پلاك ويژه حمل توسط راننده نمايندگي از خودرو منفك و جهت استفاده مجدد به مجل نمايندگي اعاده خواهد شد.
7- مسئوليت نگهداري و حفظ پلاكهاي واگذار شده، به عهده شركت و به تبع آن نمايندگيهاي وابسته بوده و درصورت فقدان هريك از آنها بلافاصله مراتب به معاونتهاي راهور و آگاهي ناجا اعلام تا برابر مقررات به موضوع رسيدگي شود و در هر صورت المثني پلاك صادر نمي شود.
8- عوامل راهنمايي و رانندگي از تردد وسايل نقليه اي كه ضوابط و مقررات مشروحه بالا را رعايت ننموده و يا خارج از حيطه زماني تعريف شده در حكم ماموريت تردد داشته باشند، جلوگيري و ضمن اعمال مقررات خودرو را به پاركينگ منتقل مي نمايند.
9- نمايندگيهاي وابسته مكلفند هر سه ماه صورت وضعيت جرائم و تخلفات (عدم خلافي ) پلاكهاي در اختيار را از واحدهاي راهنمايي و رانندگي اخذ و به راهور استان ارائه نمايند.
10- نمايندگيهايي كه توليدات چندين خودرو ساز را عرضه مي نمايند اجازه ندارند پلاك ويژه حمل شركتي را بر روي توليدات شركت ديگر نصب نمايند.
11- در صورتيكه هر يك از شركتها يا نمايندگيهاي وابسته ضوابط و مقررات موضوعه را رعايت ننمايند پلاكهاي ويژه حمل پس گرفته شده و جمع آوري خواهد شد.
تبصره: در سطح استان تهران به جهت نزديكي شهرها به شركتهاي خودرو ساز اجازه داده مي شود از پلاك ويژه حمل از مبدا شركت خودرو ساز تا نمايندگيهاي مجاز و يا مراكز خدمات خودرويي استان با رعايت ضوابط موضوعه استفاده نمايند.
مدارك و شرايط لازم جهت شماره‌گذاري وسائط نقليه نو شماره شخصي در كارخانجات
1ـ مشخصات خريدار كه شامل 1) مشخصات سجلي 2) شماره ملي و كدپستي 3) ‌آدرس محل سكونت 4) شماره تلفن باشد.
2ـ مشخصات وسيله نقليه بايد شامل: نوع كاربري، سيستم، تيپ، مدل، رنگ، تعداد محور، تعداد چرخ، ظرفيت، نوع سوخت، تعداد سيلندر، شماره موتور و شماره شاسي باشد.
3ـ تخصيص پلاك به فرد بايد بر اساس محل سكونت خريدار خودرو صورت مي‌گيرد.
4ـ بازديد فني توسط افسر كارشناس از خودرو در محل كارخانه انجام مي‌شود.
5ـ واحد شماره‌گذاري مستقر در محل كارخانه پس از اطمينان از تحويل خودرو به خريدار اقدام به صدور شناسنامه مالكيت خودرو و تحويل همزمان آن به خريدار يا نماينده قانوني وي مي‌كند.
6ـ در صورتي كه خريدار خودرو به هر علتي از تحويل آن از شركت يا كارخانه توليدكننده خودرو امتناع نمايد فرايند ابطال اسناد و مدارك و فك پلاك خودرو طبق ضوابط مربوط اقدام خواهد شد.
7ـ شماره‌گذاري ساير وسايل نقليه در واحدهاي شماره‌گذاري مستقل راهنمايي و رانندگي در شهرستانها با پلاك جديد طرح ملي تعويض پلاك براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه انجام خواهد شد و كليه واحدهاي انتظامي راهور 15 روز پس از شروع طرح تعويض پلاك در صورت مشاهده خودرو با پلاك موقت، آن را متوقف و به پاركينگ منتقل خواهند كرد تا وفق مقررات شماره‌گذاري آن صورت پذيرد.
8ـ با شروع شماره‌گذاري خودروهاي شخصي نو شماره در محل كارخانجات توليد خودرو نصب پلاكهاي دو رنگ زرد و سفيد و پلاكهاي عبور موقت شهرستان و تهران در كارخانجات توليد خودرو ممنوع مي‌باشد.

glc_engineer
20-06-2008, 21:19
- مركز آزادي: ميدان آزادي، اول جاده مخصوص كرج، بعد از فروشگاه رفاه، نبش خيابان بيمه 2 (مخصوص جانبازان و معلولين) تلفن 17 - 4671115

2- خاوران: كيلومتر 10 جاده خاوران بعد از سه راه خاورشهر.تلفن36-7471330 - 0221

3- ميثم: جاده مخصوص كرج، كيلومتر 17 خيابان داروپخش خيابان روزداور. تلفن2836000 - 0262

1nadery
25-01-2014, 22:08
سلام ایا ادرس سایتی را دارید که با وارد کردن کد ملی یا شماره شاسی بدانم خودرو شماره گذاری شده یا خیر