PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : تعیین مقدار مصرفcpu ویندوز برای یک نرم افزارsinaset
04-03-2008, 15:14
گاهی اوقات چند نرم افزار در کامپیترتان اجرا کرده اید ولی یعضی از آن ها سبکتر و کم اهمیت تر وبعضی مهمترین است و مایلید تا ویندوز وقت و قدرت بیشتری (مصرف CPU) برای آن صرف کند. برای اینکار ابتدا سه کلیدALT+CTRL+DEL همزمان فشار دهید سپس بر روی نرم افزار راست کلیک کند و گزینه
Go To Process را انتخاب کنید تا به قسمتProcesses رفته عبارتی را که به صورت خاکستری شده نشان می دهد همان نام نرم افزار است .برروی آن راست کلیک کنید Set priority را انتخاب کنید . منوی که برایتان باز می شود همان تعیین اهمیت است از بلا که تمام وقت بود تا پایین ترین گزینه به انتخابتان کمک
می کند
منبع

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید