PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : پاک کردن فایلهای اضافی ویستا و کاهش حجم آنmodernamir
28-02-2008, 00:03
پوشه هایی که می توان آنها را از ویستا حذف کرد بدون اینکه سیستم ناپایدار شود:
%SystemDrive%\Windows\System32\DriverStore\FileRep ository

%SystemDrive%\Boot
در این پوشه می توانید زبانهایی را که برای بوت به آنها احتیاج ندارید را پاک کنید.
%
SystemDrive%\perflogs\System\Diagnostics

%SystemDrive%\Windows\Downloaded Installations

%SystemDrive%\ProgramData

%SystemDrive%\Windows\Help

%SystemDrive%\Windows\IME
این مورد را مواظب باشید، اگر IME اشتباهی را پاک کنید، ممکن است سیستم دچار مشکل شود.


%SystemDrive%\Windows\Installer
%SystemDrive%\Windows\Web\Wallpaper

%SystemDrive%\Windows\SoftwareDistribution\Downloa ds

%SystemDrive%\Users\Public

می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد هرکدام از این موارد به آدرس زیر مراجعه کنید:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

modernamir
28-02-2008, 00:05
برای حذف بیشتر فایلها مانند Pagefile و hiberfile.sys به این آدرس مراجعه کنید:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید