PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : کنترل ویژگیSnap To ( جهش ) در ماوس


samanvilli
12-01-2008, 15:20
با فعال کردن این ویژگی اشاره گر ماوس به سمت دکمه پیش فرض یک پنجره جهش میکند و به آن میچسبد . به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse

داده ای از نوع رشته ای و با نام SnapToDefaultButton ایجاد کنید .

از مقدار 1 برای فعال کردن و مقدار 0 برای غیر فعال کردن آن استفاده کنید .

samanvilli
12-01-2008, 15:25
تنظیم سرعت پورت Ps2ماوس

گاهی اوقات پیش میاید که سرعت واکنش ماوس PS2 بسیار پایین بوده و مطلوب نیست برای تنظیم سرعت به صورت دستی این مراحل را طی کنید ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\i8042prt\Parameters

داده ای از نوع DWORD با عنوان SampleRate ایجاد کنید .

بسته به سرعت مورد نیاز خود عددی بین 60 تا 200 وارد کنید .

منبع : mycomputer.ir