PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : نكاتي در رابطه با افزايش راندمان ويندوزMohammad
28-09-2005, 01:14
ترافيك سرويس مرورگر ( Browser Service )
سرويس مرورگر همان سرويس در دنياي ويندوزهاي مبتني بر NT ( XP.Win2k.NT و ...) است كه كار به هنگام سازي ليستي از كامپيوترهاي شبكه را انجام ميدهد و اين ليست را براي كامپيوترهايي كه به شكل مرورگر طراحي شده اند مي فرستد. اگر اين سرويس را متوقف نماييد اين ليست به هنگام و به روز نمي شود و مثلا اگر كامپيوتري هم اينك وارد شبكه شده و يا از آن خارج شود نمي توان به راحتي از حضور آم مطلع گرديد. اين سرويس را مي توان در ويندوز XP و غيره با نام Computer Browser ملاحظه نمود. به گفته شركت مايكروسافت مي توانيد انتظار داشته باشيد كه سرويس مرورگر در كامپيوترهاي مبتني بر NT در حدود12% ترافيك Client-to-server-to-server, server را به وجود اورد. از اين رو اصلاح و بهينه سازي اين سرويس كمك بزرگي به راندمان شبكه نموده و توان پردازش سيستم هاي موجود در شبكه را زياد ساخته و از ترافيك شبكه مي كاهد. نحوه كار به اين صورت است كه هر كدام از سيستم هاي واقع در شبكه كه يك قسمت از سرور مايكروسافت (Server componen را اجرا مي كند مثل NTs Server Service يا مثلا file & print sharing for Microsoft Network Winqn s خود را از طريق پخش خبري ( BroadCast ) به مرورگر اصلي (Domian ) اطلاع مي دهد. منظور از پخش خبر يعني به صورت يك خبر وضعيت خود را در سراسر شبكه منتشر مي نمايد. سرور موجود در شبكه يا همان مرورگر اصلي اين خبر را به هنگام بوت شدن ارسال مي كند و بعد به طور مرتب در فاصله زماني مشخصي كه شما تعيين كرده ايد اين كار را ادامه مي دهد. اگر مرورگر اصلي بعد از سه دوره اطلاع (Announcement ) متوالي از سرور خبري نشنود( يا از سرور اطلاعي به دست نياورد) فرض مي كند كه سرور از خط خارج شده( Offline ) و سرور مورد نظر را از ليست سرورش حذف مي كند. ترافيك خبري از روترها نمي گذرند (Traverse ). به طوريكه اگر شما روي شبكه تان چندين زير شبكه يا Subnet داشته باشيد هر كدام از آنها يك ( Master MB Browser ) دارند. هر زير شبكه اي مسئول تهيه (Compile ) يك ليست سرور براي زيرشبكه اش و عبور اين ليست به مرورگر اصلي حوزه مي باشد. (صرفنظر از تعداد زيرشبكه هايي كه در شبكه وجود دارد. هر حوزه فقط يك مرورگر اصلي حوزه دارد) بعد از اين كه DMB ( Domain Master Browser ) ليست سرورها را دريافت نمود يك ليست را به هر مرورگر اصلي زيرشبكه بر مي گرداند. ترافيك ميان MB و DMB از پيام هاي ارسالي تشكيل شده است. MB و DMB از فايل هاي LMHosts و يا WINS براي كشف يك آدرس IP ديگر استفاده مي كنند.

ترافيك سرور
به طور پيش فرض سرور وضعيت خود را به زير شبكه اش در هر 12 دقيقه اطلاع مي دهد. اين كار به طور مرتب به هر مرورگر اصلي زير شبكه اجازه مي دهد تا يك ليست معيني از تمام سرورهاي بدون زير شبكه را نگه دارد. به هر حال تكرار اين كار مقدار زيادي ترافيك خبري به وجود مي آورد . اگر شما يك شبكه مطمئن داشته باشيد فواصل زماني نشر خبر را افزايش دهيد تا تكرار انتشار خبر سرور را كاهش دهيد. مدخل تنظيم اين تكرار در ويندوزهاي مبتني بر NT به نام Announce مي باشد. در هر ماشين NT اي كه يك جزء سرور را اجرا مي كند يك مدخل به نام Announce از نوع DWORD در مسير زير درست نماييد:
HKLM\System\Current
ControlSet\Services\LanmanSerwer\Parameters\Announ ce
مقدار زمان بر حسب ثانيه كه كامپيوترها= (DWORD ) وضعيت شان را خبر مي دهند. مقدار پيش فرض 12 دقيقه مي باشد كه اگر در شبكه شما سرور قابل اطمينان و محكمي وجود داشته بهتر است اين مدت زمان را افزايش دهيد تا ترافيك شبكه را كاهش دهيد مثلامقدار 3600 Sec ثانيه براي سرورهايي كه در اكثر اوقات به طور شبانه روز روشن هستند مقدار مناسبي مي باشد. اين مقدار بر روي شبكه هاي نامطمئن يا محيط هايي كه در آن سرورها به طور منظم Online و Offline مي شوند باعث بروز مشكلاتي مي شود. مثلا به اين صورت كه اگر سرور مرتبا خاموش و روشن مي شود مقدار مدخل فوق مي تواند باعث شود كه سيستم هاي موجود در شبكه پس از يك ساعت از وجود اين سرور مطلع گردند كه به طور پيش فرض اين مقدار 12 دقيقه مي باشد.

ترافيك مرورگر اصلي
مرورگرهاي اصلي زير شبكه ليست سرورشان را در هر 15 دقيقه به DMB مي فرستند و DMB نيز ليست سرور اصلي را در هر 12 دقيقه به مرورگرهاي اصلي زيرشبكه مي فرستند. مي توان مدت زمان برقراري ارتباط با DMB را براي خطوط كند تنظيم نمود. براي اين كار در مسير زير كليد كنيد Masterperiodicity را تغيير دهيد. اين مقدار مدت زماني است كه مرورگر اصلي قبل از اتصال به DMB منتظر مي ماند.
HKLM\System\C.C.S\Services\Browser\parameters\Mast erper\iodicity(DWORD)=900 Sec
- اگر مقدار بزرگتري وارد نماييد، ترافيك شبكه را كم مي كنيد. اما ليست سرور شما كمي قديمي مي ماند.

همزماني بين كنترل كننده حوزه و سرويس مرورگر (Browser Service )
عمده ترافيك شبكه به دليل همزمان سازي كنترولر حوزه و سرويس مرورگر مي باشد. هر وقت تغييري در بانك SAM در كنترول اصلي حوزه يا PDC ايجاد كنيد ويندوزهاي مبتني بر NT مي بايستي يك كپي از آن را به كنترولريدكي حوزه يا BDC ارسال نمايند. بانك SAM در دايركتوري System32\Config ذخيره مي شود. – هر بانك يك شماره ترتيب ارتقا(USN ) يا توالي به هنگام سازي . دارد كه NTR (از كلمه NT به جاي ويندوزهاي NT. Win2000 . XP و Win2003 براي تعيين Syne . بانك PDC در نسخه بانك BDC استفاده مي كند. PDC يك ليست از USN ها را براي هر بانك BDC S SAM نگه مي دارد.
- به طور مرتب PDC بانك SAM را چك مي كند تا ببيند از آخرين دفعه همزماني بانك با BDC تغييري روي داده يا خير؟ اگر تغييري روي نداده باشد مدت شخصي صبر مي كند و مجددا كار چك كردن را تكرار مي كند. اگر تغييري روي داده باشد يك پيغام به تمام BDC هايي كه USN آن ها با USN آن فرق مي كند مي فرستند. اگر USN تغيير كرده باشد. BDC آن را با بانك خودش مقايسه مي كند تا كوچكترين بانك را كه بايستي عوض شود پيدا كند و سپس تغييرات را از Change log مي خواند. چندين مدخل رجيستري وجود دارند كه مي توان آنها را براي افزايش كارايي شبكه تغيير داد كه در مسير زير قرار دارند:
HKLM\System\C.C.S.\Services\parameters مدخل pulse جهت تنظيم مدت زماني است كه PDC. بانك SAM را براي تغييرات چك مي كند. پيش فرض آن 5 min است. مدت زمان اين مدخل را مي توان زياد كرد. به خصوص وقتي كه خطوط كم سرعت و مي دانيد كه تغييرات بانك شما خيلي كم است.
- نكته: فايلي به نام SAM در ويندوزهاي مبتني بر NT جهت نگهداري موارد امنيتي مثل نام كاربر و رمز ويندوز و در مواردي از اين دست و نيز حساب هاي مربوط به كامپيوترهاي شبكه در سرور استفاده مي شود. از اين رو اگر مثلا كاربري از سرور حذف شود مي بايستي به مابقي سرورها و سيستم ها اطلاع داده شود تا مثلا سرورهاي تابع سرور X بتوانند از اين تغييرات مطلع شوند.
- اگر مدت زمان بررسي را عوض كنيد. ممكن است نياز به تغيير اندازه Change Log هم داشته باشيد. چون اصلا هم زماني و نسخه برداري توسط PDC فقط با بخش كوچكي از تغييرات درون بانك صورت مي گيرد. اگر لحظه اي فرا برسد كه اين بافر پر باشد و تغييرات زياد باشد PDC به طور خودكار اين تغييرات را درون بانك BDC كپي مي كند.
- اندازه بافر به طور پيش فرض 64KB است كه براي حدود 2000 ركورد در SAM مناسب است زيرا اكثر تغييرات مدخل هايي با 32b بايت صورت مي گيرند. اگر بيش از 2000 تغيير در SAM داشته باشيد اندازه بافر را زيادتر كنيد تا عمل همزماني سازي كامل انجام شود.
- اگر تغييرات زيادي نداريد براي آزاد كردن حافظه مي توان اندازه اين بافر را كاهش داد. براي اين كار به مسير فوق رفته و كليد زير را درست كنيد:
اندازه دلخواه بر حسب كيلوبايت =(DWORD ) ChangeLogSize
- اگر شبكه اي بزرگ داشته باشيد،كليد ديگري وجود دارد كه سرعت رسيدن همزمان ها را به BDC افزايش مي دهد. براي جلوگيري از ايجاد گلوگاه (Buttleneck ). به طور پيش فرض PDC پيامهاي ارسالي را براي BDC.20 مي فرستد. فقط پس از همزمان سازي BDC.20 اول،پيغام براي PDC هاي ديگر ارسال مي شود. شما مي توانيد تعداد BDC هايي را كه در يك گروه 20 تايي قرار مي گيرند از طريق مدخل Pulse Concurrency عوض نماييد.
- افزايش تعداد BDC .ها سرعت همزماني در شبكه را بالا مي برد وليكن كاهش اين تعداد احتمال ايجاد گلوگاه و مشكل در شبكه را كاهش مي دهد. منظور از گلوگاه محدودشدن خطوط شبكه و باريك شدن پهناي باند جهت استفاده است.
- مدخل ديگري براي افزايش راندمان شبكه وجود دارد. اگر PDC پس از فاصله زماني مشخص شده در مدخل Pulse . هيچ تغييري در بانكش مشاهده نكنيد هيچ پيامي به BDC اش نمي فرستد. اگر PDC يك بهنگام سازي بانك را در فاصله زماني ديگري كه توسط مدخل Pu1semaximum معلوم مي شود نفرستد، پيامي را براي تمامي BDC ها مي فرستد و به آنها مي گويد هنوز در حال انجام عمليات بررسي قرار داد. مقدار پيش فرض اين مدخل 7200 Sea ثانيه مي باشد. اگر PDC شما از خطوط كند WAN استفاده مي كند با افزايش اين مقدار مي توان جلوي ترافيك غيرضروري را گرفت. بسياري از راهبران شبكه اين مدخل را بهينه مي كنند تا ترافيك عبوري از روترهاي ISDN كم شود.

چگونه مي توان فايل هاي بهنگام سازي و درايورهاي جديد براي دستگاهها را كه اصطلاحا Update files ناميده مي شوند در جايي ذخيره و بعد نصب و استفاده نمود؟
- در ويندوز مي توان با كليلك بر روي منوي Windows Update به سايت ويندوز وارد شد و پس از آغاز فرايند صفحه اي جستجو صفحه اي ظاهر مي شود كه به شما فايل هاي وصله اي و درايورهاي جديد براي سخت افزارهاي تان را در صورت نياز نشان مي دهد. پس از پذيرفتن اين فايل ها و كليك كردن بر روي دكمه Update و پذيرفتن قوانين مربوط به حق كپي و غيره سيستم شروع به بهنگام شدن مي كند و اين فايلها به طور موقت بر روي سيستم شما ذخيره و سپس فرايند نصب آغاز مي شود. حتما پس از نصب ويندوز عمل بروزسازي را انجام دهيد و سيستم خود را از نظر برخورداري از درايورهاي جديد فايل هاي حياتي كه شكافهاي ورود به سيستم توسط خرابكاران را مي بندند و فايل هايي كه مشكلات مربوط به برنامه ها و سرويس هاي نصب شده بر روي Update را بر روي ويندوز خود مشاهده نكرديد مي توانيد دستور Wupdmgr.exe را از طريق منوي RUN اجرا نماييد و به سايت ارتقا ويندوز وارد شويد. اما سئوال اينجاست كه چگونه مي توان كاري كرد كه اين فايل هاي ارتقاء سيستم و درايورها را جوري از اين سايت برداشت كرد كه قابل استفاده براي ديگر كامپيوترهاي شبكه و يا جاهاي ديگري باشد. زيرا عمل به هنگام سازي پس از اتمام كار فايل هاي مورد نظر را در اختيار شما قرار نمي دهد. براي خواندن و ذخيره اين فايل ها و برنامه ها مراحل زير را دنبال نماييد:
1- ابتدا يك دايركتوري براي اين كار در جايي درست نماييد.
2- سپس بر روي Windows Update Catalog كليك نماييد.
3- از ميان دو گزينه يكي را بپذيريد:
Fine Updates for Microsoft Winsows Operating System
Fine Driver Updates for Hardware Denrivers
4- در صفحه اي كه ظاهر مي شود نوع سيستم عامل خود را بپذيريد و نيز زبان مورد استفاده را و بعد كليك بر روي Search .
5- در صفحه بعدي چند طبقه از گزينه ها ديده مي شود. گزينه مورد نظر را پيدا كنيد.
6- از ليست اقلام جهت بارگيري آن طبقه انتخابي موارد را Add نماييد.
7- پس از انتخاب موضوع گزينه Go To Download Basket را بپذيريد.
8- در قسمت مربوط به محل ذخيره بر روي Browse كليك كرده و محل ذخيره را بپذيريد.
9- روي دكمه Download Now فشار دهيد.
10- از صفحه ظاهر شده Accept را بپذيريد.
11-كار خواندن شروع مي شود كه پس از اتمام كار مي توان آن ها را نصب نمود.
- نكته اين كه قبل از شروع اين اعمال. ابتدا از طريق گزينه personalized… كه در See Also قرار داد مورد Windows Update Catalog را اضافه نماييد.
- نكته ديگر درباره ذخيره فايل هاي Update ويندوز يا فايل هاي ارتقا IE اين است كه محل ذخيره آن ها به قرار زير است:
اگر فرض كنيم دايركتوري مورد نظرتان جهت ذخيره فايل هاي ارتقاء D:\Updates باشد خواندن اجزاي نرم افزاري انتخابي شما زير دايركتوري به شكل زير درست مي نماييد:
\[Software]\[Local]\[platform]\[packageName].[package Version]
- اگر فايل هاي مربوط به درايورهاي دستگاه ها را بارگيري نماييد.دايركتوري به شكل زير ايجاد مي شود:
\[Driver]\[Local]\[platform]\[packageName].[package Version]

تا چند حرف را مي توان در يك شبكه كامپيوتري براي نام كامپيوترها استفاده نمود؟
در يك شبكه كامپيوتري اگر بر روي سيستمي پروتكل TCP\IP نصب شده باشد نام كامپيوتر مي تواند تا 6 به توان 3 حرف را به كار بگيرد. وليكن در غير اينصورت اگر از اين پروتكل استفاده نكنيد تا 15 حرف را مي توان براي نام كامپيوترها به كار گرفت. و نيز اسامي گروه هاي كاري نيز حداكثر تا 15 حرف را مي گيرند.

چگونه دو سرور با چهار IP هاي متفاوت را مي توان به همديگر معرفي نمود؟
جهت انجام اين كار ابتدا اين طور در نظر مي گيريم كه سرور اول به نام A باشد و آدرس IP هاي 192.29.0.14 باشد جهت مشاهده همديگر اين دو سرور مي بايستي از وجود همديگر مطلع باشند تا از طريق اجراي فرمان Ping بتوان ارتباط ميان آن دو را بررسي كرد. براي اين كار در سرور A . آدرس IP سرور B را به صورت دروازه تعريف كنيد و در سرور B . آدرس هاي IP اي سرور A را به صورت Gateway قرار دهيد. بعد از اين كار آن دو مي توانند همديگر را مشاهده نمايند.
اما اين كه چطور مي توان. مجوز استفاده از سرور مثلا B را به كاربران سرور A داد از طريق دو منوي زير انجام مي گيرند:
- Trusting Domain : حوزه اي مثل حوزه سرور B را گويند كه كاربران حوزه هاي ديگر قصد مشاهده منابع اش را دارند.
- Trusted Domain : حوزه اي مثل حوزه سرور A كه كاربران را جهت ورود بررسي كرده و اين كاربران در حقيقت در آن تعريف شده اند.

چگونه مي توان اندازه حافظه مجازي Virtual Memory يا Pagefile را از راه دور تغيير داد؟
براي اين كار از طريق ماشين مورد استفاده تان به كامپيوتر راه دور وصل شويد اگر از ارتباط آن ها مطمئن هستيد فرمان RegEdit را اجرا نماييد و از طريق منوي فايل به كامپيوتر ديگري كه مورد نظرتان است وصل شويد سپس در كليد هاي رجيستري ماشين مثلا x به مسير زير وارد شويد:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session\Mana ger\Memory Management\PagingFile(REG-Multi SZ)=><
-اين موضوع از نوع REG-MULTI-SZ مي باشد.
- براي مثال اگر قصد ذخيره Pagefile بر روي درايو c را داشته باشيد و حداقل فضاي آن 120 MB و حداكثر آن 140 MB باشد. مي توان متغير يا مدخل فوق را به قرار زير تغيير داد:
PagingFile(REG-MULTI-SZ)=C:\pagefile.sys120140
اگر خط ديگري داشته باشيد. مثلا مقدار ديگري بر روي پارتيشن D مي بايستي آن را در خط بعد ذكر نماييد.
- حال دستور زير بدون امتحان فضاي لازم روي ماشين راه دور اين كار را انجام مي دهد:
REG Update
HKLM\System\C.C.S\Control\SessionManager\Memory\Ma nagement\paginFiles =; C:\Pagefile.sys \ 20140\\Server.INC-Zamani.com

چگونه مي توان كاري كرد تا برنامه Media Player در ويندوز ليست فايل هايي را كه اخيرا استفاده شده اند را نشان ندهد (قابل به كارگيري در تمام ويندوزها)
- Wmp نرم افزار پخش صوت و تصوير ويندوز مي باشد كه پس از خواندن فايل ها و پخش آن ها، اسامي شان را در گزينه File ليست مي نمايد. اگر مي خواهيد اين اسامي نمايش داده نشوند و يا محل هايي را كه از آن طريق فايل ها را خوانده ايد ديده نشوند و ديگر ليست نشوند به مسير رجيستري زير مراجعه نماييد:
HKCU\Software\Microsoft\Mediaplayer\Preferences\Ad dToMRU(Binary)=0
- مقدار صفر اين حالت را غيرفعال مي كند مقدار 1 آن را فعال مي نمايد.

چگونه مي توان محل و اندازه فايل گزارش (Log ) مربوط به سرويس زمانبند (Scheduler ) را تغيير داد ( تمام نسخه هاي ويندوز)
اين كار از طريق دو مدخل يا متغيير در رجيستري انجام مي گيرد و با آن ها مي توان محلي را كه سرويس زمان بند (Task,Scheduler,Scheduling Agent ) مي بايستي فايل گزارش را بنويسد و اندازه فايل گزارش را افزايش دهد مشخص نمود. براي اين كار به مسير زير مراجعه نماييد:
محل فايل گزارش KLM\Softwer\Microsoft\Scheduling Agent\Log path(String)=
و در همين مسير متغيري به نام MaxLogSizeKB از نوع DWORD ميزان اندازه فايل را مشخص مي نمايد.
اندازه بر حسب كيلوبايت =(DWORD ) MaxLogSizeKB براي مثال مي توان مقادير دو متغير را به صورت زير وارد نمود:
Lagpath(String)=C:\WindowsSchedlgu.Txt
MaxlogSizeKB(DWORD)=20(KB)

چگونه مي توان حالت سازگاري برنامه ها (Application Compatibility Mode ) را در ويندوز 2000 فعال كرد؟
اين حالت سازگاري برنامه اجازه اجراي برنامه هاي تحت ويندوزهاي 95 و 98 را داده و حتي آن هايي را كه رفتار خوبي ندارند را وا مي دارد تا به درستي كار كنند.
براي اين كار:
1- ابتدا به شكل Admin وارد شويد و در منوي RUN دستور زير را وارد كنيد:
RegSur32%Systemroot%\app Patch\Slayerui.dll
مديريت مي تواند از يك ميانبر براي رفتن به حالت سازگاري استفاده نمايد. براي اين كار مي بايستي خصوصيات اين حالت به درستي نصب طبق مراحل قبل رجيستر شوند. براي استفاده از ميانبر به قرار زير عمل نماييد:
1) با كاربر سرپرست وارد شويد.
2) بر روي ميانبر برنامه مورد نظر كليك راست كرده و بعد گزينه Propertise را بپذيريد.
3) بر روي نوار Compatibiility Tab كليك كنيد. اين نوار وقتي ظاهر مي شود كه رابط حالت سازگار به درستي روي كامپيوتر فعال شده باشد.
4) جعبه Run in Compatibiility را علامت بزنيد تا پشتيباني از اين حالت فعال شود.
5) يا 95 و يا NT ظاهر مي شوند.
6) بر روي OK كليك نماييد.
7) دوبار كليك بر روي ميانبر برنامه جهت اجراي آن انجام دهيد.

-----------------
منبع:ماهنامه رايانه شماره:133

Mohammad
28-09-2005, 20:50
بررسي راندمان ويندوز 2000 در آرايش هاي مختلف
- با تنظيمات درست مي توان ويندوز 2K ( Win 2000 ) را به حالت روميزي با بالاترين راندمان به كار گرفت. مثلا با تنظيمات سرويس هاي مديريت حافظه، دسترسي به رجيستري، ديسك I\O و غيره مي توان اين كار را انجام داد.

راندمان در حالت شبكه
W2K آماده سرويس Gigabit ( 1000Mb\Sec ) مي باشد. يعني قادر است سطوح خروجي شبكه را با استفاده از كارت هاي Gigabit به بالاترين حدبرساند. براي مثال كارت هايي كه براي استفاده از جنبه هاي پيشرفته TCP\IP مثل Chcksum Offloading و Large Send در W2K طراحي شده اند. W2K مي تواند تا 25% خروجي شبكه را بيشتر از NT Server ارايه دهد و نزديك به 4 Gbps داده را ارسال و دريافت نمايد. با انجام درست تنظيمات فوق مي توان به اين ويژگي ها دست يافت.

راندمان در حالت وب سرور
با ارتقاي NT سرور به W2K سرور در يك سرويس دهنده وب، بلافاصله راندمان افزايش مي يابد. اين پيشرفت ها در اجراي ASP و مقياس پذيري SMP مي باشد. به علاوه اجراي برنامه هاي ASP در حالت خارج از فرايند (Out-Of-process ) اجراي بهتري در W2K دارد. به علاوه، اجراي خام صفحات وب ساكن سرور ، به مقدار زيادي افزايش يافته كه اين به دليل نتايج SpecWeb96 مي باشد.

راندمان بهتر در حالت File & Print Server
با بهينه سازي بسياري از ويژگي هاي اجزاي سرور فايل مثل اندازه ميزان حافظه مجازي براي نگهداري ذخيره فايل ها ( Cache از 496 MB به 960 MB . File ) بهينه سازي تغيير مسير دهنده SMB ( SMB Redirector ) روي W2K و بهبود فايل سيستم NTFS ، ويندوز W2K مي تواند امكانات سرويس فايل بهتري را به دست دهد. با برنامه هاي محك زدن مثل NetBench . راندمان ويندوز 2K تا 26% بيشتر از NT مي باشد. در بعضي اوقات به خصوص وقتي كه اشتراك فايل ها روي يك پارتيشن ذخيره مي شوند. W2K تا بيش از 2 بار اجراي سرور فايل بهتري را نسبت به NT Server به دست مي دهد. در مقايسه با سرويس چاپ W2K تا 3 برابر بيشتر كاغذ را در ثانيه نسبت به NT چاپ مي كند. همچنين اينكه راندمان چاپ كردن. به همان نسبت به NT چاپ مي كند. همچنين اينكه راندمان چاپ كردن. به همان نسبت كه تعداد چاپگرها بيشتر مي شوند پايين نمي آيد. به علاوه W2K مي تواند تحويل (Rendering ) را در يك ، سوم زمان نسبت به NT صورت دهد و نياز به يك،سوم از وقت CPU دارد.

اجراي بهتر در حالت سرور برنامه
- W2K يك بستر بهتر براي اجراي برنامه هاي تجاري مي باشد. مقياس پذيري SMP بهتر، راندمان شبكه بهينه شده، پشتيباني از حافظه فيزيكي بيشتر باعث افزايش قدرت W2K در سرويس برنامه شده است . به علاوه پيشرفت هاي اساسي در آنچه كه Com+ ناميده مي شود. ( Com & Microsoft Transaction Server ) باعث راندمان بهتر براي اجراي برنامه هاي مبتني بر Com شده است. به علاوه قابليت هاي پردازش تراكنش Com+ مي تواند به عنوان يك مانيتور تراكنش در زمان اجرا براي بهبود برنامه هاي بانك اطلاعاتي به كار رود.

چگونه مي توان ويژگي Medio Sense را براي قطع شدن كابل شبكه (NIC ) غيرفعال نمود؟
1- دستور regedt 32 را اجرا كنيد.
2- به مسير زير وارد شويد:
HKLM\System\C.C.S\Services\Tcpip\[parameters\
3- افزودن يك مدخل جديد از نوع DWORD :
DisableDHCPMediaSense=1
- پس از اين كار آدابتور شبكه شما هنوز وضعيت ‏‎“Disconnected ” را نشان مي دهد اما فرايند نصب كلاستر مي تواند آدابتور را به شكل قابل دسترس براي ارتباط كلاستر شناسايي نمايد.
- حال كه به سئوال فوق پاسخ داديم بهتر است به ويژگي Medio Sense نگاهي بياندازيم.
ويندوز داراي ويژگي اي به نام Media Sense مي باشد. شما مي توانيد از اين ويژگي در كامپيوترهاي مبتني بر ويندوز كه از Tepip استفاده مي كنند استفاده نماييد تا بفهميد كه رسانه شما قطع نشده يا در حالت وصل قرار دارد . حالت وصل يا “ Media State “ به شكل ارتباط رسانه فيزيكي يا درج آن در شبكه تعريف مي شد براي مثال فرض كنيد يك رسانه فيزيكي 10bt يا 100bt آداپتورهاي شبكه اترنت و هاب ها اساسا يك نود وصل داشته باشند كه وضعيت اتصال فعلي را نشان مي دهند. اين همان حالتي است كه در ان ويندوز يك حالت قطع را رد رسانه كشف كند. تمام پروتكل هاي مفيد شده از آن اداپتور را حذف مي كند تا اين كه مجددا حالت وصل را شناسايي نمايد. حالت هايي وجود دارند كه شما نمي خواهيد؟؟؟ شما. اين حالت را شناسايي كند. زيرا براي اين كار مي بايستي دستكاري كوچكي در رجيستري صورت دهند. در ويندوز NT اين حالت وجود ندارد و با قطعي شبكه اين پيغام ظاهر نمي شود. وليكن در ويندوز 2000 با هر قطعي شبكه اين پيغام ظاهر مي شود. نكته جالب در اين رابطه اين است كه برخي از برنامه هايي كه قفلشان بر اساس كارت شبكه كار مي كند وقتي با اين پيغام قطعي شبكه در ويندوز 2000 مواجه مي شوند ديگر كار نمي كنند وليكن در NT اينطور نبوده و به كارشان ادامه مي دهند. فرض مي كنند كه شبكه وصل مي باشد و نيز كارت هاي شبكه مي بايستي داراي ويژگي Media Sense باشند. يعني ممكن است حتي شما كارتي بدون اين ويژگي را در ويندوز 2000 نصب نماييد وليكن با قطعي شبكه پيغامي ظاهر نشود و انگار كه شبكه وصل مي باشد. وليكن به طور كلي؟؟؟ تنظيمي وجود دارد كه ويندوز 2000 را مانند ويندوز NT نسبت به اين حالت قطعي شبكه بي تفاوت مي كند و آن مدخل Disable DHCP Media Sense مي باشد كه قبلا روش تنظيم آن را شرح داديم و باعث اجراي آن برنامه مي شود.
- نكته 1: 10b2 يا 10Base ) يا كواكيسال ( RJ-58 ) رسانه هاي مبتني بر ارتباط نيستند. بنابراين ويندوز سعي در شناسايي حالت وصل (Connect ) در آنها زمانيكه مورد استفاده قرار گيرند نمي كند.
- نكته2: پروتكل هاي NetBEUI و IPX ويژگي Media Sense را تشخيص نمي دهند.
HKLM\System\C.C.S.\Services\TCPIP\Parameters\Disab leDH
CPMediaSense(DWORD-Boolean)=0.1
شرح اين مدخل: اين پارامتر رفتار DHCPMadia Sense را كنترل مي كند. اگر شما مقدار آن را يك بزنيد مشتريان DHCP و حتي غير DHCP ( none-DHCP )‌رويدادهاي Media Sonse را از رابط NIC ناديده مي گيرند. به طور پيش فرض رويدادهاي MS مشتري DHCP را فعال مي كند تا عملي انجام دهد مثل تلاش براي دستيابي به يك اجاره (Laese ) ( وقتي يك رويداد وصل اتفاق افتد) يا نامعتبر سازي رابط و مسيرها (routs ) ( زمانيكه يك رويداد قطع اتفاق افتد)
نكات : چند اثر نامطلوب ار غيرفعال سازي اين ويژگي ظاهر مي شوند. اگر دو كارت NIC داشته باشيد و اين ويژگي M.S. فعال باشد. اگر يك از NLC ها كار نكند از قيد در مي آيد (Unbound ) و مسيرهاي متصل به آن حذف مي شوند به طوريكه تمام ترافيك از NIC هاي ديگر رد مي شوند همچنين اگر يك كاربر در حال حركت(Protable Roaming ) داشته باشيد ويژگي M.S همان چيزي است كه باعث ايجاد قابليت برقراري ارتباط با هر شبكه اي مي شود و همه چيز درست كار مي كند بدون Relese.restart و renewing وغيره بعد از غيرفعال سازي M.S ويندوز با هم آيكون قطع شبكه را نشان مي دهد و دستور Ipconfig پيغام قطعي كامل را مي دهد و ليكن رابط شبكه به TCPIP مقيد شده و مي تواند با مشاهده جدول مسيرها از آن مطلع شويد و نيز سرويس كلاستر از طريق كابل Crossover قابل دسترس نمي باشد و هنگام نصب كلاستر برنامه نتواند NIC مورد نظر را شناسايي نمايد.

آموزش چگونگي نصب IPV6 ( در ويندوز سرور 2003 )
در حاليكه را ه طولاني براي شركت ها در پيش است تا به سوي آن گام بردارند وليكن IPV6 به آرامي اما مطمئن راه خود را براي ورود به محصولات باز كرده است. استفاده آن در ويندوز 2000 به طور آزمايشي مي باشد. اما در ويندوز سرور 2003 جنبه هاي كاملي از ان وجود دارد. اما از آنجاييكه IPV6 هنوز در حال يافتن راهي است تا در شبكه ها وارد شود. اما نصب آن گزينه اي پيش فرض نمي باشد. براي نصب IPV 6 . مراحل زير را دنبال نمايد:
1- ابتدا به Control Panel وارد شده و دوباره روي آيكون Network Connection كليك نماييد.
2- بر روي آداپتور شبكه اي كه قصد فعال ساختن IPV 6 را داريد كليك راست نماييد و گزينه Properties را انتخاب نماييد.
3- بر روي Install كليك نماييد.
4- از ليستي از انتخاب هاي نصب، گزينه Protocol را بپذيريد و بعد روي دكمه Add كليك نماييد.
5- مورد Microsoft TCP\IP Version را بپذيريد و بعد روي دكمه OK كليك نماييد.
IPV 6 يك رابط گرافيكي تميز ارائه نمي دهد كه مثل پيكربندي IPV 6 را از طريق يك پوشه خط فرمان جديد كه netsh نام دارد تنظيم و پيكربندي نماييد. شما مي توانيد netsh را از طريق خط فرمان چه با گزينه (Option )‌ و چه بدون آن صدا بزنيد. وقتي از طريق گزينه ها فراخواني نموديد، Netsh عمليات خواسته شده شما را انجام مي دهد. احضار netsh بدون هيچ پارامتري شما را وارد پوشه اي مي كند كه از ان مي توانيد يك ليست كامل از فرامين netsh را با تايپ علامت؟ به دست آوريد.

چرا بعد از نصب كارت شبكه در ويندوز 98 سيستم به كندي بالا مي آيد؟
بعد از نصب NIC ويندوز در حدود 10 تا 20 ثانيه معطل مي كند تا بالا بيايد و اين بدين خاطر است كه ويندوز سعي مي كند تا از كارت شبكه شما آدرس IP هاي آن را بخواهد و چون كارت شما آدرس ندارد و فقط بر روي سيستم شما نصب گرديده . نمي تواند اين آدرس را در اختيار ويندوز قرار دهد. براي اين كار به اپلت Control panel وارد شده و سپس تعيين وارد قسمت Network شويد در قسمت مربوط به پروتكل TCPIIP . يك آدرس الكي مثل 192.168.12 وارد نماييد . از اين پس وقتي سيستم را بالا مي آوريد به سرعت لود مي شود.

نقش DAM ( Direct Memory Access ) در ويندوز چيست؟
وقتي قرار باشد اطلاعاتي از طريق هارد ديسك به حافظه RAM منتقل گردد در اين فعل و انفعال CPU نيز دخالت مي كند و باعث كندي انتقال ديتا مي شود وليكن در سيستم خطوطي به نام DMA وجود دارند كه باعث انتقال سريع اطلاعات بدون دخالت مستقيم CPU مي شوند از سيستم هاي ويندوز 95 (Win98 OSR2 ) به بعد ويندوز داراي اين امكان گرديده تا بتوان اين ويژگي را در آن فعال نمود. اين كار باعث سريعتر شدن نقل و انقال ديتايي مي گردد اما قدري از حافظه و سرعت پردازش را مي بلعد كه در اكثر سيستم هاي امروزي مقدار قابل توجه ايي نمي باشند. براي فعال ساختن اين ويژگي به Device Manager وارد شده و كنترولر هارد يا CDROM را پذيرفته و گزينه Properties را بپذيريد و سپس جعبه DMA را علامت دار نماييد. به همين سادگي .

چگونه مي توان سرعت شماره گيري مودم (Dial-Up ) را افزايش داد؟
به طور پيش فرض مقدار زمان Dial Tone در ويندوز 100 ميلي ثانيه است كه مي توان مقدار كمتري مثلا 50 ميلي ثانيه را براي آن قائل شد. براي اين كار به مسير زير وارد شويد:
Modem(Properties)- Connection- Advance-Extra Settings=S11=50
گاهي اوقات DUN شماره گيري كرده و وصل مي شود و ليكن به زحمت پيغام «Connecting to Network »‌را نمايش مي دهد. يعني هنوز هم اين پيغام در حال نمايش است و مي گويد در حال وصل شدن هستم در حاليكه شماره گيري تمام شده. در اين مسئله مقصر خود DUN مي باشد زيرا پروتكل هاي اضافه ايي را در حال بايند نمودن مي باشد. جهت حل اين مشكل بر روي آيكون ISP ي مورد نظرتان كه بر اساس كارت اينترنت درست كرده ايد كليك راست نموده و گزينه properties رابپذيريد. سپس موارد Server Types و بعد Logon to Network را انتخاب نماييد. ابتدا اين گزينه را غيرفعال نماييد و بعد پروتكل هاي اضافي چون NetBEUI و IPX\SPX Compatible را بدون علامت نماييد. اين كار به سيستم مي گويد كه فقط از پروتكل معروف TCP\IP استفاده نماييد و نه پروتكل هاي ديگر.

ترمينال سرويس چيست و چگونه استفاده مي شود؟
- ترمينال سرويس برنامه اي است كه بر روي ويندوز 2000 تا نسخه هايي از NT نصب مي شود و امكان مديريت از راه دور و در اختيار گيري صفحه يا ميز كار سرور از راه دور را براي هر مشتري كه از ترمينال سرويس استفاده مي كند فراهم مي سازد. TS براي كار از پروتكل RDP يا Remote Desktop protocol استفاده مي نماييد كه ارتباط ميان سرور و مشتري را برقرار مي سازد. هر كاربر مي تواند در يك لحظه چندين جلسه كاري داشته باشد كه مستقل از هم به اجراي برنامه مي پردازند. TS از برنامه هاي 16و 32 بيتي به برنامه هاي راس برنامه هاي مبتني بر متن و 4PC هاي دستي پشتيباني مي نمايد. اين برنامه در دو حالت Application و Administrator نصب و اجرا مي شود. در حالت اول اگر مجوز نداشته باشيد ناچار بايد هر سه ماه يكبار برنامه را مجددا نصب نماييد . كاربر مي تواند بدون Logoff از يك جلسه كاري خارج شود. بهتر است TS را بر روي يك سرور عضو به جاي كنترل حوزه نصب نماييد. زيرا منابع سرور را به سرعت كاهش مي دهد. براي رسيدن به راندمان بالا بهتر است از كارتهاي NIC ، با راندمان بالا و يا چندين NIC استفاده نماييد و نيز از هارد ديسكهاي قوي و فايل سيستم NTFS جهت امنيت و كارايي بالا استفاده نماييد. كامپيوترهاي كلدينت نيازي به قدرت پردازش بالا ندارند. يعني از كلونيت ها مثل داس يا WFW از نسخه 16 بيتي كلدينت استفاده مي كنند. براي اين مشتريها مي بايستي پروتكل TCP\IP نصب شود و براي PCهاي دستي از ويژگي HPC3.0 استفاده نماييد. كاربران معمولي يا سبك (ligth ). كاربران ساخت يافته مبتني بر وظيفه ( Task-based )‌ و كاربران پيشرفته. كاربران وظيفه گرا فقط يك برنامه مثل اكسل را در يك لحظه اجرا مي كنند. كاربران ساخت يافته يك يا دو برنامه با كمترين پردازش را اجرا مي كنند مثل پردازش كلمه و مرورگر وب وليكن كاربران پيشرفته بيش از يك برنامه را اجرا مي نمايند. TS به 10MB فضاي RAM اضافي براي كاربران سبك (Light )‌ و حدود 21MB براي كاربران پيشرفته نياز دارد.
برنامه هاي 16 بيتي راندمان كار را پايين مي آورند و اجراي آن ها مي تواند درصد كاربراني را كه پردازنده پشتيباني مي كند تا 40% كاهش دهد و ميزان حافظه را تا 50% براي هر كاربر افزايش دهد.

------------------------
منبع:ماهنامه رايانه شماره:133