PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ورودبه سایت www.globalspec.comفوق ???rezaeima
10-09-2007, 09:34
ورودبه سایت فوق ازایران امکان پذیرنیست .چگونه وازچه طریق می توان به این سایت واردشد ؟؟؟

bb
10-09-2007, 09:45
سلام عزیز جون
شما باید از فیل *ر شکن استفاده کنی