PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : اخبار كشتي كج (تمامي بحث ها در اين تايپيك)


    

Greatone
24-07-2007, 12:15
سلام عنوان بيانگر همه چيزه
يه سري اطلاعات براي كساني كه چيزي از اين رشته نميدونند:

Single Match
این مسابقه به صورت 2 نفره برگزار میشود .در این مسابقه استفاده از هر نوع وسیله ممنوع است .
اگر بازیکنان بیرون از رینگ باشند و داور تا شماره 10 شمرد و به رینگ بر نگشتند بازنده میشوند و اگر هر دو انها بیرون ماندند مسابقه Draw یا مساوی میشود
برای غلبه بر حریف باید بازیکن روی حریف بیافتد . بشیند و یا طوری که بر او غلبه کرده باشد و کمر بازیکن حریف روی زمین باشد . داور تا شماره 3 میشمارد اگر بازیکن کمر خود را از سطح زمین یا دست خود را بلند کرد بازنده نمیشود بازی ادامه پیدا میکند .به این عمل Pinfall گفته میشود
باز هم در این مسابقه راهی دیگری برای پیروزی وجود دارد که حریف را با حرکتهای کششی تسلیم کرد
که بازیکن در برابر این فن نتواند استقامت کند و دست خود را به علامت تسلیم به زمین زند.که به این روش Submission گفته میشود.
در این مسابقه اگر کس دیگری دخالت کرد بازی به نفع ان کسی که مورد هجوم قرار گرفته میشود و با رای داورها برنده میشود و همینطور اینکه اگر از عمد به داور ضربه ای ایجاد شود خود داور بازی را به نفع دیگری به پایان میرساند و این عمل را Disqualification که مخفف ان Dq است نامگذاری کرده اند

Tag team match
این مسابقه به صورتی شریکی انجام میگیرد 2 به 2 یا 3 با 3 یا 4 به 4 و یا حتی 5 به 5 نفر تشکیل میشود
در این مسابقه باید 2 نفر در رینگ با هم مسابقه دهند و شریکهایشان از بیرون منتظر بمانند تا به انها tag یا دست داده شود یعنی با هم دست میدهند یا اینکه با دست به بدن شریک خود میزند و او وارد شده و دیگری باید از رینگ بیرون رود
این مسابقات هم نباید از وسایل استفاده کرد و بیرون از رینگ داور تا شماره 10 میشمارد البته کسی که باید در رینگ حضور داشته باشد.
هر دو حریف در خارج از رینگ گوشه مخالف یکدیگر باید قرار گیرند و روش برنده شدن در این مسابقه مانند مسابقه single است.
اگر شریک خود را در حال باخت دیدند میتوانند وارد رینگ شود و برای چند ثانیه در رینگ باشند که البته با شماره داور باید برگردند.
اما همین مسابقه شیوه های مختلفی دارد
tag team tornado
این هر دو شریک در رینگ هستند و با دو شریک حریف مسابقه میدهند تمام قوانین دیگر مانند قبل است
table tag team match
این هم مثل بالا به این صورت است که هر 2 در رینگ هستند با این تفاوت که برای برنده شدن فقط باید بازیکن حریف را روی میز قرار دهند و طوری که میز شکسته شود حریف را از پا در اوردند.
6man elimination tag
این مسابقه به صورت 3 به 3 است گاهی هم بیشتر اما اگر در حالت عادی باشد یعنی از elimination استفاده نشود مانند مسابقه 2 به 2 است اما در elimanation tag هر کدام که در رینگ مسابقه میداند باختند باید رینگ را ترک کرده و به رخت کن خود بروند و شریکانشان ادامه دهند و در اخر کسانی که مانده اند برنده میشوند . مانند survior sreies که چند مدت پبش برگزار شد.

Triple Threat Match
این مسابقه 3 نفره برگزار میشود شریکی وجود ندارد و یک نفر در این مسابقه برنده میشود قوانین مانند قبل است و فقط اینکه هر بازیکن نباید بگزارد که حریفش از دیگری برنده شود .


Fatal 4 away
این مسابقه دقیقا مانند مسابقه 3 نفره است با این تفاوت که به جای 3 نفر 4 نفر شرکت میکنند

Handi cap match
این مسابقه را مسابقه تعادل نام گزاری کرده اند . معمولی ترین ان مسابقه 1 نفر به 2 یا بیشتر است
در این مسابقه اگر 1 به 2 یا بیشتر باشد بازیکن 1 نفره باید با همه انها مسابقه دهد بیشتر اوقات به صورت تگ تیم است یعنی بقیه بازیکنان بیرون از رینگ منتظر تگ میشوند . گاهی هم همه در رینگ میباشند.

Handi cap tag team match
این مسابقه تگ تیم است با این تفاوت که ممکن است 3 به 2 یا 4 به 2 یا 4 به 3 و غیره باشد.

Royal rumble
این مسابقه در رینگ رویال رامبل برگزار میشود یعنی سالی یک بار.
این مسابقه بین 30 مرد برگزار میشود. از شماره 1 شروع میشود و بعد از 2 دقیقه بازیکن بعدی وارد رینگ میشود تا به نفر 30 برسد پین فال یا همان شمارش 3 برای پیروزی وجود ندارد .تنها راه پیروزی این است که بازیکن حریف خود را از بالای طناب اول به بیرون بیندازد اگز بازیکن خود را کنترل کرد و پاهایش به زمین نخورد میتواند به بازی برگردد. اگر از زیر بند اول به بیرون افتاد هم میتواند برگردد و سرانجام اینکه یک نفر باید در رینگ بماند تا در رینگ رستل مانیا با قهرمان جهان مسابقه دهد برای کمربند مسابقه دهد.

3 Stage Of Hell
این مسابقه در واقع سه نوع مسابقه پشت سر هم است . که چه نوع مسابقه های باید بین انها بر گزار شود را مدیر مسابقات تعیین میکند.
بازیکنان باید مسابقه حد اقل 2 مسابقه را برنده شوند مثلا مسابقه اول را اگه برنده شدند و مسابقه بعد را باختند باید مسابقه 3 را برنده شوند تا سرانجام پیروز گردند.
گاهی هم مسابقه اول و دوم را هر دو میبرند و باید مسابقه اخر را به نفع خود به پایان برسانند.

Backstage brawls
این مسابقه بین دو نفر است و ازاد هستند از وسایل استفاده کنند . این مسابقه در رینگ برگزار نمیشوند بلکه در داخل استادیوم حتی در پارکینگ و یا اتاقهای ان انجام میگیرد.

Battle royal match
این مسابقه بین 4 نفر یا پنج نفر یا 6 نفر یا گاهی اوقات بیشتر برگزار میشود .
در این مسابقه مانند مسابقه 4 نفره است با این تفاوت که هرکس بازنده شد باید از رینگ بیرون رود و بقیه ادامه دهند تا یکی باقی بماند.

Battle royal over top rope
این هم مانند مسابقه قبل است اما کسی با شماره برنده نمشود بلکه باید مانند رویال رامبل از بالای طناب بیرون بیاندازند و این هم بین 4 .5 .6 و یا بیشتر برگزار میشود.

Buried alive match
این مسابقه بیشتر مخصوص اندرتیکر است همه وسایل ازاد است و بیرون از رینگ گودالی به شکل قبر درست شده است و یا اینکه از تابوت استفاده میشود و بازیکن باید حریف را درون ان انداخته و درب ان را ببند و یا ان را خاک کند .
وجود دارد که از تابوت استفاده میشود. casket match البته به همچین مسابقه ای هم به اسم

Elimination chamber match
و اما این مسابقه بین 6 مرد برگزار میشود
این مسابقه در یک نوع قفس برکزار میشود .4 نفر انها درون قفس شیشه ای هستند و دو نفر بیرون مسابقه میدهند و بعد از چند دقیقه تک تک درب انها باز میشود وبه جمع انها میپیوندند.
هیچ شریکی وجود ندارد و هر کس باخت از قفس بیرون میرود تا یکی باقی بماند.

First blood match
این مسابقه نباید بازیکنان به طور مستقیم از وسایل استفاده کنند و شمارش 3 هم وجود ندارد فقط هرکس که زود تر از صورتش خون بیاید بازنده مشود.

Hardcore match & street fight match
این مسابقه با تمام وسایل است بازیکنان ازاد هستند که از هر وسیله ای استفاده کنند . شامل :
Single . tornedo tag team . tornedo tag team 6 man . triple threat . fatat 4 away
برگزار میشود.

چند نکته در مسابقه دو نفره و بیشتر مسابقات:

اگر هر دو بازیکن نقش زمین شوند داور تا شماره 10 میشمارد اگر حتی یکی از انها از جای خود بلند شد یا تنوانست سر زانوی خود را از زمین بلند کند مسابقه ادامه پیدا میکند وگرنه داور مسابقه را بدون برنده یا مساوی اعلام میکند

حرکات خطا فقط در صورت دید داور گرفته میشود و اگر داور صحنه را نبیند مسابقه ادامه پیدا میکند.

به جز استفاده از وسایل موارد دیگری هم وجود دارد که باعث رای داور میشود و خطا اعلام میگردد.
اگر بازیکن به زیر شکم بازیکن حریف ضربه بزند خطای مستقیم گرفته میشود.

اگر بازیکن حریف بخواهد بر بازیکنی غلبه کند اون میتواند خود را به کنار رینگ برساند و یکی از طنابهای رینگ را بگیرد و داور انها را جدا میکنند ویا اینکه شمارش 3 را متوقف میکند این گفته میگویند. rope break حرکت را

اگر بازیکن به حریفش ضرباتی بزند که در محدوده کنار رینگ باشد یا همان عمل روب بریک را انجام داده باشد یا ضرباتی به بازیکن بزند که از نظر داور خطا باشد . تا شماره 5 میشمارد اگر دست از کار خود بر نداشت مسابقه را به نفع دیگری تمام میکند.

پرتاب کردن بازیکن به طرف پله اهنی خطا محسوب نمیشود اما اگر خود پله را به بازیکن بزند خطا مستقیم است

تمام مواردی که گفته شد در حالت معمول مسابقات است فقط در صورتی تقییر میکنند که مدیر مسابقات انها را در بعضی از مسابقات به صلاح خود تقییر دهد.

Last man standing match
این مسابقه دو نفره است و بازکنان ازاد هستند از وسایل استفاده کنند و شمارش 3 وجود ندارد بلکه بازیکنان انقدر مسابقه میدهند تا یکی از انها نقش زمین شود و داور تا شماره 10 میشمارد اگر بلند نشد یعنی زانوی خود را از زمین بلند نکرد بازنده است.

Submission match
این مسابقه به دو صورت انجام میشود معمولی و تایمی
بازیکنان باید با فنون کششی حریف را تسلیم کنند . در مسابقه تایمی مانند مسابقه ایرون من هرکس تعداد بیشتری را برنده شده بود پیروز از مسابقه بیرون می اید.

Table match
مسابقه میز . در ان گاهی اوقات شمارش داور وجود دارد گاهی هم فقط با شکستن میز به همراه بازیکن حریف برنده میشوند. یعنی بازیکن را روی میز قرار میدهند و ضربه ای به او میزنند که میز خورد شود.
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away. Triple threat tornado tag

Tlc match or table , lader and chair match
این مسابقه با وسایل مخصوص یعنی میز نردبان و صندلی استفاده میشود و معمولا اگر بر سر کمربند باشد مانند مسابقه نردبان در بالا قرار میگیرد ولی این مسابقه شمارش 3 داور هم وجود دارد.
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away
برگزار میگردد.

Lumber jack match
هر بازیکن میتواند همراه با تعدادی از دوستانش در این مسابقه شرکت کند یک نفر در رینگ و دوستانش دربیرون او را همایت میکنند اگر بازیکن حریف بیرون از رینگ جلوی دوستان حریفش افتاد انها میتوانند به او ضربه بزنند. بقیه قوانیین مانند مسابقه دو نفره است

Bra & panties
مسابقه مخصوص زنهای کشتی کچ کار است در این مسابقه زنها فقط باید لباسهای حریف را از تنش جدا کنند و هرکس بیشتر و زودتر اینکار ار کرد طوری که ان را نیمه برهنه کند برنده است

Money in the bank
در مسابقات رستل مانیا این مسابقه را شاهد خواهید بود مانند مسابقه نردبان اما به جای کمربند یک کیف در ان بکار گرفته شده که پول ریادی درکیف قرار دارد هرکس توانست ان را بردارد صاحب کیف خواهد شد.
این مسابقه بین 6 مرد برگزار میگردد.


I Quit match
در این مسابقه همه چیز ازاد است شمارش3 داور و بیرون از رینگ وچود ندارد هر وقت یکی از بازیکنان در میکروفن اعلام شکست کرد مسابقه خاتمه پیدا میکند . این کلمه به این معناست:
من تسلیمم

Hell in a cell match
و اما این مسابقه که در قفس برگزار میشود . بازیکنان میتوانند از قفس بیرون بیایند حتی بالای قفس بروند . بالای این قفس سقف دارد . شمارش داور در همه جا وجود دارد. همه چیز ازاد است و میتوانند از وسایل استفاده کنند و به صورتهای مختلف انجام میشود.
Single. Tornado tag team triple theat .fatal 4 away
و در رینگ ارماگدان بعضی از سالها این مسابقه برگزار میشود که در ان 6 مرد مسابقه میدهند که فقط یک برنده دارد.

Steel Cage match
این مسابقه هم در قفس است اما کسی نمیتواند خارج شود این قفس سر باز است و سقفی وجود ندارد .اگر کسی تنوانست ازقفس بالا رود و به بیرون بیاید برنده میشود . البته این مسابقه با شمارش و تسلیم بازیکن هم صورت میگیرد.
استفاده از وسایل خظا محسوب میشود. و این مسابقات در ان صورت میگیرد.
Single. Tornado tag team triple theat .fatal 4 away

Iron man match
مسابقه ای که در ان تایم مشخص میکنند گاهی اوقات 1 ساعت گاهی 30 دقیقه یا کمتر که در این تایم بازیکنان باید تعداد بیشتری از بازی را برده باشند مثلا 0-1 و2-1 و ... اگر بازی نتیجه نتیجه تساوی داشت برنده ندارد و مساوی میشود. این مسابقه 1 به 1 برگزار میشود و قانون همان مسابقه 1 به 1 را دارد.

Lader match
بازیکنان باید به وسیله نردبان خود را به بالا برسانند و کمربند یا وسیله ای که در بالای رینگ اویزان هست را بردارند بیشتر اوقات کمربند در ان قرار دارد و هر کس توانست ان را بردارد برنده است .این مسابقه خطا و شمارش داور ندارد. مسابقات به صورت :
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away

Triple threat tornado tag team
این همان مسابقه تگ تیم است با این تفاوت که بین سه گروه دو نفره برگزار میشود .سه بازیکن در رینگ و 3 بازیکن بیرون قرار خواهند داشت. مانند مسابقه سه نفره و هر کس به شریک خود تگ یا دست میدهد و خود ش بیرون میرود.

Greatone
24-07-2007, 12:17
RAW
لينگ اول و برتر كشتي كج امريكا:
اخبار اين هفته:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نتایج RAW امروز July 24 2007 مصادف با 2 مرداد 1386 به شرح زیر است.

شب گذشته تمامی قهرمانها(منظور دارندگان کمربند) که بازی کردند مسابقه های خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند و همچنان قهرمان ماندند.

امشب سه قهرمان یعنی Trevor Murdoch and Lance Cade که قهرمان کمربند World Tag Team هستند در مقابل قهرمان WWE یعنی John Cena و قهرمان زنان یعنی Candice Michelle قرار خواهند گرفتند علاوه بر این نفرات Umaga هم در کنار قهرمانان تیمی یعنی Trevor Murdoch and Lance Cade خواهد بود و به اصطلاح بهتر این مسابقه به صورت handicap برگزار خواهد شد.

امشب علاوه بر بازی که در بالا ذکر شد ما شاهد ادامه مبارزه ات و کلکلهای Orton با Rhodes که دیشب مسابقه bullrope را داشتند خواهیم بود .

اما مهمترین مسئله بازگشت Triple H در SummerSlam خواهد بود او در SummerSlam باز خواهد گشت و باید مسابقه ای را برای او ترتیب بدهند به اصطلاخ بهتر پایه ریزی را شروع کنند.

همه به خیال خود فکر می کردند که او در SummerSlam برای قهرمانی می آید اما چنین نیست او در SummerSlam با توجه به صحبتهای دیشب King Booker به احتمال قریب به یقین با King Booker روبرو خواهد شد البته King Booker هم هنوز در RAW با ‘Jerome’ Lawler بر سر پادشاهی مشکل دارد که امشب این مسئله مشخص خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امشب شاهد آن خواهیم بود که طبق برنامه Jonathan Coachman با توجه به نتیجه Bobby Lashley در شب گذشته مسابقه را برای تعیین نفر اول جهت مسابقه دادن با John Cena را برگزار خواهد کرد یعنی Bobby هنوز امیدوار به قهرمانی خواهد بود.

اما Jonathan Coachman بعداز اعلام نکات که در بالا ذکر شد ادامه داد امشب مسابقه قهرمانان به صورت No Disqualification خواهد بود و مسابقه به هیچ عنوان قطع نخواهد شد.

خوب گزارش RAW امروز هم طبق معمول به Jim ‘Morris Day’ Ross and Jerry ‘Jerome’ Lawler سپرده شده و اونها شروع می کنن.

در این قسمت King Booker and Queen Sharmell وارد رینگ می شوند و مثل همیشه با مراسم خواص خودشان این کاررا انجام می دهند.
‘Jerome’ Lawler هم در کنار رینگ نشسته و داره اونها رو نگاه می کنه .

مشکل اونها از راو هفته پیش آغاز شد البته این King Booker بود که به Jerome’ Lawler به حالت بدی گفته بود که تو پادشاه نیستی و چند فحش دیگه که اینجا نمی گنجه.

به هرحال King Booker بعداز ورودش مثل شب پیش که در آمریکن بش انجام داد باز به طرف Jerome’ Lawler اشاره کرد و مجدد به او توهین کرد و گفت من پاده شاه پادهشها هستم و تو باید پای منو ببوسی این حرف باعث شد تا Jerome’ Lawler با اعصبانیت از جاش بلند بشه و گزارشگری رو ترک کنه وبه داخل رینگ بره و با میکروفن به King Booker گفت تو زمانی که نمی دونستی کشتی گچ چیه من قهرمان بودم حالا تو اومدی این مقام کوچیکت به من نشون میدی .

با این حرف King Booker عصبی شد و هر دو می خواستن به همدیگه حمله کنند که این کار انجام نشد و فقط همدیگرو نگاه کردن که King Booker رینگ رو ترک کرد.

در این قسمت Melina دار خودش اماده می کنه برای مسابقه تیمی زنان که امشب با ماریا و میکی داره البته او با Beth Phoenix هم تیم هستش.

Maria &.Mickie James(w/Santino Marella) def.Melina &.Beth Phoenix

بالاخره مسابقه های امشب شروع شد و در اولین مسابقه مسابقه ای تیمی بین تیم Maria &.Mickie James با همراهی Santino Marella در مقابل تیم Melina &.Beth Phoeni برگزار شد .

مسابقه این دوتیم در حد مطلوبی بود چرا که حرکات Mickie James حرکات خوب و سرنوشت سازی بود البته شرح کامل مسابقه همین امشب یا فردا جز به جز خدمتان عرض خواهد شد ولی در نهایت این بازی تیمی به شکلی شد که ماریا توانست ملینا را پین کند و دست تیم خود را به بالای سر ببرد ضمنا ملینا از این نتیجه پیش از حد ناراحت بود.

و در همین جا تیم برنده یعنی Mickie James و Maria به همراهی Santino Marella رینگ مسابقه را ترک می کنند.

در این قسمت مسابقه منی اونت آمریکن بش که بین سینا و لشلی بود پخش شد.

در پشت صحنه Gerald Brisco با Cody Rhodes در مورد رندی اورتون صحبت می کند او می گوید که رندی نوعی غرور کاذب دارد آنهم به خاطر جوانیست به هرحال او جوان است و به شدت جویای نام که Cody Rhodes جواب می دهد او احترام به پیشکسوت و بزرگتر را نمی داند باید امشب نشان دهم که من از او بزرگتر هستم ما در دروان خود احترام بزرگتر را داشتیم ولی او احمق است.

در همین عین رندی از را می رسد که با خنده و مسخره کردن Cody Rhodes قصد خراب کردن او را داشت که Cody Rhodes هم عصبانی شد و درگیری مختصری هم بین این دو شد اما یا وساطت Gerald Brisco خیلی زود این مسئله تمام شد.

در این قسمت ویدئوی از Snitsky برای مردم پخش شد .

Todd Grisham در این قسمت با جان سینا درمورد قهرمانی هایش صحبت کرد و از او پرسید تو هنوز قهرمانی آیا می توانی این مسئله را تا چند سال حفظ کنی؟

جان سینا گفت از ابتدا تمامی مسابقات من سخت بوده ولی با قدرت خودم حریفانم را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتم خوشحالم که هنوز قهرمانم و خواهم ماند.

Todd Grisham می پرسد در سامرسلام هم می تونی قرهمان باشی سال گذشته در همین سامرسلام مغلوب اج شدی؟

سینا جواب داد سال پیش اتفاق کوچکی باعث قهرمان نشدن من شد ولی من از این مسئله ناراحت نیستم چراکه بعد از ایج را بردم قهرمانی را پس گرفتم در مورد سامر سلام امسال هم فعلا منتظرم تا حریفم مشخص شود که اگر هرکسی هم باشد حتی در اوج هم باشد باز در مقابل من شکست خورده است اینها رو گفت و رفت.

William Regal &.Carlito def.Sandman and Hacksaw

در دومین مسابقه امروز RAW مسابقه تیمی دیگر بین تیم William Regal و Carlit در مقابل تیم Sandman و Hacksaw برگزار شد که برتری تیم William Regal &.Carlito به طور محسوس دیده میشد که درنهایت کارلیتو با انجام حرکت lungblower مسابقه را به نفع خود و ویلیام تمام کرد.

توضیح مختصر درمورد انتخاب نفر اول قهرمانی:

بعداز بازی کارلیتو به پیش کوچ من رفت و گفت من باید به عنوان نفر اول با سینا مبارزه کنم که کچ من گفت تو رقیبان زیادی مثل لشلی داره که او هم در جواب داد که من از هیچ کس نمی ترسم و هرکسی که روبریم بیسته شکست می دم که ناگهان لشلی اومد و گفت منو شکست میده و کارلیتو بلند کردن و برروی شونه اش انداخت و به داخل رینگ آورد د همین جا صدای موزیک لشلی اومد که همه شاهد این صحنه بودند وقتی هردو وارد رینگ خواستن بشن کارلیتو از دست لشلی فرار کرد و لشلی با عصبانیت به کارلیتو و هرکسی که اونرو کوچک فرز می کنه اخطار داد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مسابقه دیشب رندی و Cody Rhodes به دید عموم در اومد و همه خودشون برای این مسابقه امشب آماده می کردند.


Randy Orton def.Cody Rhodes

توضیح کامل و کافی در مورد این مسابقه حضور پدر Cody Rhodes بود اما در مجموع این بازی که باز به نفع رندی بود و درنهایت رندی با یک rko حریف خودشو در حضور پدرش پین کرد و مسابقه رو به نفع خودش تمام کرد و بعداز مسابقه به Cody Rhodes و پدرشو حمله برد و اونها رو کتک زد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Jeff Hardy def.Ken Kennedy

مسابقه بعدی هم بین Jeff Hardy و Ken Kennedy برگزار شد که در این بازی Jeff Hardy نمایش بهتری نسبت به حریف داشت البته Ken Kennedy هم دست و پا بسته نبود و هم بد کار نکرد و بالاخره این Ken Kennedy بود که پس از 10 شماره داور نتواتست خود را به داخل رینگ برساند و باعث پیروزی حریف شد و به عنوان بازنده این بازی معرفی شد.

در این قسمت ماشین آمبولانس وارد پارگینگ شده و دارن Dusty رو وارد آمبولانس می کنن که حمل کنند به سمت بیمارستان در اصل کار نه چندان خوب رندی باعث این مسئله ناگوار شد پسر Dusty هم خیلی نگران باباش بود و دائما به ای ورو اون ور می رفت.

در این قسمت از تربیل ایج ویدئوی قشنگی که نشانگر باز گشتش بود پخش شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Charlie Haas &.Shelton Benjamin def.Paul London and Brian Kendrick

در مسابقه تیمی دیگری که بین تیم Charlie Haas &.Shelton Benjamin د رمقابل تیم Paul London and Brian Kendrick برگزار شد تیم Charlie Haas &.Shelton Benjamin در نهایت با حرکت German suplex توانستند تیم حریف را شکست دهند حرکت German suplex را Charlie Haas انجام داد که باعث پین شدن حریف شد.

به هرحال دعوا و کلکلهای کینک بوگر با جری باعث شد تا کوچ من مسابقه ای بین این دو برای هفته آینده راو در نظر بگیرد پس هفته آینده این دو برای مسابقه مهم با هم مبارزه می کنند.

اما در همین لحظه Todd Grisham کوچ من را می بینید و از او می پرسد کچ من بالاخره شما چه کسی را به عنوان نفر اول انتخاب کردید که او در جواب گفت سورپرایز بزرگی رو برای امشب در نظر دارم که خواهید دید.
باید دید سورپرایز او چیست؟؟؟

خوب حساس ترین مسابقه امشب انجام خواهد شد تیم Trevor Murdoch با اومگا صحبت می کند که بازی را خواهند برد اومگا هم که معلوم نیست چه می گوید حرف آنها رو تایید می کند و یا هم به رینگ و محل مسابقه می روند این طرف هم قهرمان زنان کندیس و جان سینا قهرمان wwe خود را آماده می کنند و برای هم در موفقیت این بازی آرزوی موفقیت مس کنند.

ویدئو مسابقه جف و اومگا که دیشب در آمریکن بش برگزار شد پخش شد.

Women’s Champion Candice Michelle and WWE Champion John Cena def.Intercontinental Champion Umaga and World Tag Team Champions Lance Cade and Trevor Murdoch

آخرین مسابقه و به اصطلاح منی اونت نابرابر اجازه بدید به دلیل کمبود وقت امشب در موردش بنویسم اما جان سینا می توان گفت به تنهایی جنگید و با یک حرکت FU برروی Murdoch اورا پین کرد و باعث پیروزی تیمش شد ضمنا دریک صحنه جف آمد و با اومگا در گیر شد که درنهایت باعث ترک مسابقه از سوی اومگا شد به هرحال تیم سینا برنده مسابقه شد.

اما در همین عین درست در زمان شادی سینا رندی از راه رسید و یک RKO به سینا زدن و کندیس هم رینگ را ترک کرد رندی ابتدا به کندیس نگاه کرد اما بعد به سینا در بالای سر سینا زول زد و درهمین لحظه کچ من اعلام کرد که سوپرایز من رندی است او در سامر سلام با سینا مبارزه خواهد کرد بدین ترتیب درسامر سلام شاهد مبارزه این دو برای قهرمانی خواهیم بود .

Greatone
24-07-2007, 12:19
اسمك داون دومين ليگ برتر
SAMCK DOWN
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با سلام.

نتایج مسابقات SmackDown امروز چهارشنبه 18 ژوئیه 2007 مصادف با 27 تیر 1386 به شرح زیر است.

Dark Match:

Sylvan def.Local Guy
در مسابقه قبل از اسمکدان که به Dark مشهور است Sylvan و Local Guy به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی به نفع Sylvan به پایان رسید.
نکته قابل توجه در مورد این بازی این است که Maryse از Sylvan پشتیبانی می کرد یعنی به زبان ساده تر با او یار شده بود و درکنار او بود.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Edge در اقدامی رسما اعلام کرد که او به دلیل داشتن مشکل امشب در اسمکدان از قهرمانی کنارگیری خواهد کرد.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Victoria def.Torrie Wilson
در مسابقه ای که برای زنان اسمکدان بود Victoria توانست حریف خود Torrie Wilson را شکست دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

The Great Khali Won The 20 Man Battle Royal
در مسابقه ای که به صورت Battle Royal 20 نفره برگزار شد The Great Khali به دلیل ماندن در رینگ به عنوان آخرین نفر توانست کمربند قهرمانی سنگین وزن WWE را از ان خود کند و منتظر بازی KANE و BATISTA بنشیند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Matt Hardy def.Kenny Dykstra
در مسابقه ای دیگر Matt Hardy و Kenny Dykstra در مقابل هم قرار گرفتند که این بازی را Matt Hardy توانست به نفع خود تمام کند و برنده بازی نامیده شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Batista vs. Kane #1 Contendership match
در مسابقه ای که بین کین و باتیستا برای مشخص شدن نفر اول جهت مسابقه با Khali در آمریکن باش برگزار شد این مسابقه بعد از کشمکش فراوان بی نتیجه ماند و جنرال منجیر اسمکدان یعنی لانگ اعلام کرد که به دلیل بی نتیجه ماندن و نداشتن نفری که با کالی مبارزه کند این مسابقه به صورت سه نفره برگزار خواهد شد یعنی کین و باتیستا و کالی در مقابل هم برای کسب کمربند قهرمانی مبارزه خواهند کرد.

و در آخرین صحنه هم کالی توسط باتیستا و کین از رینگ به بیرون پرت شد.
ماجرا از این قرار بود که کین و باتیستا بعد از اینکه نتیجه بازیشان بی نتیجه ماند کالی به سمت آنها به رینگ آمد اما خیلی زود توسط حریفان به بیرون رینگ پرت شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Greatone
24-07-2007, 12:20
و ليگ نهايي يعني:
ECW
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نتایج مسابقات ECW امروز چهارشنبه 18 July 2007 مصادف با 27 تیر 1386 به شرح زیراست.

ECW با خوش آمد گویی Joey Styles and Tazz گزارشگران شروع میشه اونها اعلام می کنند

که قرار هست اتفاق بزرگی امشب برای قهرمان یعنی Johnny Nitro رخ بده .

گزارشگر نشون داده میشه که در خارج از رینگ یعنی در حاشیه قرار داره و می خواد با تلاش زیاد با قهرمان Nitro صحبت کنه .

Nitro امشب در داخل رینگ خواهد آمد و صحبتهای را خواهد داشت .

در صحنه ای اعلام میشود که امشب CM Punk و Elijah Burke با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.

-----------------------------------------------------------------------

CM Punk def.Elijah Burke

مسابقه شروع میشه و CM Punk اولین حمله رو انجام میده بیشتر زمان مسابقه CM Punk

برتری نسبت به حریف داشت و Elijah Burke هم مسابقه بدی را از خود به نمایش نگذاشت اما

Punk با انجام یک حرکت DDT حریف خود را پین فال کرد و مسابقه را به نفع خود تمام کرد برنده

بازی معرفی شد.

Tazz and Joey Styles در مورد مسابقه Big Daddy V بحث می کنند و اعلام می کنند که

مسابقه بعدی به اعتقاد آنها مسابقه قدیمهای ECW خواهد بود و بسیار جالب خواهد شد

که انسان رو یاد مسابقه نوامبر 98 می ندازه که مسابقه خونین بود.

در صحنه ای در مورد مسابقه سینا و بابی لشلی ویدئو پخش شد که حساسیت مسابقه

آنها را به در PPV به نمایش می گذاشت.

در صحنه ای دیگر Matt Striker نشان داده می شود که خود را برای برگزاری مسابقه با بوگی

من آماده می کند او می گوید Big Daddy V باعث پیروزی او در مسابقه امشب خواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------

Big Daddy V def.Tim Storm

مسابقه این دو کوتاهترین مسابقات بود به شکلی که زمان آن چند دقیقه ای بیشتر نبود و

حرکات زیادی در این مسابقه رد و بدل نشد که درنهایت Big Daddy V با حرکت نهایی خود

به پیروزی رسید.

-----------------------------------------------------------------------

Kevin Thorn def.Tommy Dreamer

مسابقه این دو شروع شد و هردو حرکات جالبی را ارائه دادند از آنجایی که دریمر از

ضربات حراسی ندارد با ضربات Kevin Thorn مشکلی نداشت و در مقابل حریف

ایستادگی می کرد که در نتیجه Kevin Thorn در چند صحنه مختلف از حریف کتک خورد و

بعداز کشمکش بسیار زیاد Kevin Thorn با انجام حرکت shoulder-first حریف را شکست

داد و برنده مسابقه شد.

-----------------------------------------------------------------------

و آخرین اتفاق این هفته صحبت بین جانی نایترو وPaul McBride بود که با هم در مورد

مسابقه آمریکن بش صحبت کردن .

از تمامی صحبتهای این دو یکی گفته شدن اسمی برای ناتیرو از سوی

Paul McBride بود که اورا John Morrison خواند و اعلام کرد که به طور حتم پانک که

قدیمی تر و با سابقه تر است از توی جوجه مسابقه را خواهد بد سپس نایترو میکروفن را

از او گرفت و اعلام کرد که به طور حتم او برنده است و Paul McBride را زد و رینگ را ترک کرد.

hbk360
24-07-2007, 23:13
مثل همه تایپک ها این تایپک هم میره پایین باید یه انجمن ورزش باز شه

Greatone
24-07-2007, 23:25
مثل همه تایپک ها این تایپک هم میره پایین باید یه انجمن ورزش باز شه
نه ........
چون هر هفته اخبار رو قرار ميدوم نميره پايين

Greatone
26-07-2007, 20:42
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نتایج مسابقات ECW امروز چهارشنبه 24 July 2007 مصادف با 3 مرداد 1386 به شرح زیر است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ECW بانمایش دادن Justin Roberts که در داخل رینگ قرار داره و به حاضرین خوش آمد میگی و سپس مطالعه می کنه اطلاعاتی از قهرمان کمربند ECW Champion John Morrison که در آمریکن بش قهرمانی خودش رو

تجدید کرد.

Morrison که در داخل رینگ بود برای مردم شروع به صحبت می کنه او در مورد اسم جدید و همچنین قهرمانی خودش که در مقابل پانک کسبه کرده صحبت می کنه و خودش رو انسان مشهوری خطاب می کنه او ادامه

می ده که خیلی زود با اسم جدیدش اخت گرفته و به زودی هم با این اسم به جای های بزرگ و قهرمانی های بزرگتر میرسه چون اون خودش رو بی رقیب می دونه و سی ام پانک هم هرگز نمی تونه کمربند قهرمانی

رو از اون بگیره اون در مورد بازی امشبش که گویا تیمی هست صحبت می کنه و همه رو به دیدن این بازی دعوت می کنه در همین لحظه حرفهای Morrison تموم میشه و او رینگ رو ترک می کنه.

ویدئو بازگشت تربیل اج پخش شد که بسیار هم جالب بود تربیل اج در سامرسلام طبق برنامه برمی گرده.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Stevie Richards def.Kevin Thorn


و بالاخره مسابقه اول هم شروع میشه ابتداء Stevie داخل رینگ میاد و همین طور که داره خودش رو گرم می کنه ناگهان صدای موزیک ورودی Kevin Thorn هم زده میشه او هم وارد رینگ میشه و دوطرف چشم در

چشم هم با دستور داور مسابقه شون رو شروع می کنن.

خوب در مورد این بازی این مطلب جالب بود که Stevie Richards چند تا حرکت خوب و جالب انجام داد از نظر کیفیت برای ECW این مسابقه بد نبود اما باز به دل نمی چسپید چند لگد اولیه از Thorn به Richards چند حرکت

سریع و جواب از سوی Stevie از حزکات مهم این مسابقه بودند اما در نهایت کار این Stevie بود که با یک حرکت زیبا حریف خود را پین کرد و مسابقه را به نفع خود تمام کرد و نامش به عنوان برنده بازی اعلام شد.

گوشه های مهمی از برنامه هفته گذشته The Miz با نام Extreme Expose dancing انجام شده بود پخش شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از پخش ویدئو The Miz با Kelly, Brooke and Layla صحبت کرد که امشب هم به رینگ بیاین و دوباره برنامه Extreme Expose dancing رو برگزار کنند و او خودش رو برای مسابقه که قرار بود تا چند لحظه دیگه برگزار

بشه آماده می کرد.


The Miz def.Nunzio


در مورد بازی دوم که بین The Miz و Nunzio برگزار شد اتفاق خاص و مهمی رخ نداد تا ما به شرح کلی اون بپردازیم ولی این بازی هم از مسابقات تکراری و چند هفته پیش ECW بود که بعد از کش مکش بسیار زیاد

Miz که بار حرکت نهایی خودش حریف را پین کرد و برنده مسابقه شد نام او توسط مجری مسابقات به عنوان برنده مسابقه اعلام شد.

به محض اینکه مسابقه The Miz تموم شد اون تیم رقص خودش رو که قبل از مسابقه آماده کرده بود برای شادی در برنده شدن و رقصیدن فرا خوند که ناگهان Big Daddy V با چهره ای خشمگین وارد رینگ شد و The Miz

هم به او گفت من با تو کاری ندارم و نمی خوام با تو مسابقه بدم من می خوام شادی کنم چون مسابقمو بردم تو هم بیا با ما شاد باش که Big Daddy V نگاهی غضبناک به او کرد و The Miz هم مجبور به ترک رینگ

شد Big Daddy V خودش رو برای مسابقه بعدی آماده می کنه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Big Daddy V def.Jimmy Cruz & Victor Delvino


مسابقه بعدی به صورت دو به یک بود که طی اون Big Daddy V در مقابل دو نفر یعنی Jimmy Cruz & Victor Delvino قرار گرفت و با دستور داور مسابقه شروع شد با اینکه اونها دونفر بودند اما از پس Big Daddy V بر

نیامدن و Big Daddy V پس از زدن فن sidewalk slam و تنها گذشت دو دقیقه هردو رو پین کرد و مسابقه رو به نفع خودش تموم کرد و از سوی داور برنده شد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امشب قراره که یک مسابقه تیمی زیبا بین تیم John Morrison و Elijah Burke در مقابل تیم CM Punk و Tommy Dreamer برگزار بشه.

ویدئو از احظه های مهم مسابقه سینا و لشلی به نمایش در آمد که در آمریکن بش انجام شد.


CM Punk & Tommy Dreamer def.John Morrison & Elijah Burke


و در اینجا میرسیم به آخرین مسابقه امشب که بسیار هم حساسه خوب نبود سوپراستارهای خوب با عث شده تا بازی این چند نفر زیبا به حساب بیاد اما در ابتداء تیم CM Punk & Tommy Dreamer وارد رینگ شدند و

سپس تیم رقیب که شامل John Morrison & Elijah Burke بود وارد شدند در حالیکه کمربند قهرمانی در دستان John Morrison بود و باز با غرور خواصی میمود وارد رینگ شد و سی ام پانک در اون طرف منتظر ورود حریف

بود و چشم در چشم هم بودند .

داور شروع مسابقه رو اعلام کرد و مسابقه شروع شد در این بازی تیم John Morrison & Elijah Burke ابتداء بهتر ظاهر شد ولی به نظر نیروی Elijah Burke هم تحلیل رفته بود چون اون نمی تونست جلوی ضربات پانک

طاقت بیاره اون به هر بهونه بیرون رینگ می رفت تا کمتر کتک بخوره مسابقه به جای رسید که دو تا رقیب John Morrison و پانک رسید که خیلی جالب بود کمی John Morrison از پانک می ترسید ولی هر طوری شد اونا

باهم درگیر شدند که پانک موفقتر بود اونها همدیگر زدند و پانک که موفق شده بود حزیف رو خوب کتک بزنه وایساده بود که ناگهان از پشت Elijah Burke اومد و پانک زد بیرون رینگ پرت کرد بعذ یه خندای کرد که خبر از

پشت سر نداشت که Tommy Dreamer اومد و اونرو تا می تونست زد John Morriso برای کمک به Tommy حمله کرد و اونرو زد که پانک اومد و به Tommy کمک کرد د رهمین لحظه دریمر و John Morrison به طر فی پرت

شدن تا موقعیت خیلی خوب برای پانک مهیا بشه و اونهم حرکت GTS رو برروی Elijah Burke انجام داد و بعداز گذشت شانزده دقیقه پانک حریف رو پین کرد و برنده بازی شد دریمر هم که احساس در می کرد به پیش

پانک اومد و با هم دست هم بالا بردند که داور هم وسطشون بود بازی تموم شد و همچنان پانگ که داره تو مسابقه هفتگی میبره ولی تو PPVنمی تونه این کاررو بکنه به هرحال John Morrison و Elijah Burke


دارن از استیج خارج میشن و دوطرف رقابت به طور جدی و با اعصبانیت به هم نگاه می کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نکته مهم: مصدومیت بوگی من بوده که حتما در جریانش هستید که توسط گزازشکران به مردم اعلام شد.

پایان.

SIMON137
29-07-2007, 23:52
سلام Greatone عزیزم. کارت بسیار عالی است...حتما ادامه بده

اگر یک توضحی کوتاهی در مورد لیگ ها نیز می نوشتی خوب می شد.اگر ننوشتی بگو من بنویسم.

شدیدا حال می کنم در این زمینه با شما همکاری کنم.

قربانت...

Greatone
29-07-2007, 23:59
سلام Greatone عزیزم. کارت بسایر عالی است...حتما ادامه بده

اگر یک توضحی کوتاهی در مورد لیگ ها نیز می نوشتی خوب می شد.اگر ننوشتی بگو من بنویسم.

شدیدا حال می کنم در این زمینه با شما همکاری کنم.

قربانت...

سلام
ممنون

يه سري خلاصه توضيح:
RAW
رنگ منشا ليگ:
قرمز
اين ليگ بالاترين سطح مسابقات كشتي كج امريكا هست
و كمربند قهرماني جهان در اين ليگ است با نام:
WWE CHAMPIONSHIP
كه الان دست جان سيناست.......
SMACK DOWN:
رنگ منشا:
ابي
اين ليگ هم يكي از ليگ هاي قوي هست .....
كمربند قهرماني سنگين وزن با نام:
WORLR HEAVYWEGHT CHAMPIONSHIP
HEAT:
ليگ زير شاخه ي راو .كه بيشتر مسابقات كج كاران سبك وزن و زنان را اجرا ميكند
رنگ:
نارنجي
VICTORY:
زير شاخه ي اسمك داون است كه استار هاي سطح پايين كارشون رو دنبال ميكنند

------------------------------------------------

فعلا اينا رو داشته باش تا برات كاملش رو گير بيارم........:11:

Actros
30-07-2007, 04:01
از آندر تیکر و کوین ناش خبری نداری؟

Greatone
30-07-2007, 13:56
از آندر تیکر و کوین ناش خبری نداری؟

اندرتاكر كه مسنومه حدود 2 ماه ديگه برميگرده
كوين نش هم از ميادين دوره و فكر نكنم ديگه برگرده

Greatone
31-07-2007, 15:28
کنسول:WWE Monday Night RAW
تاریخ:Monday, July 30th, 2007
محل برگزاری:The Tucson Convention Center in Tucson, Az


راو این هفته با پخش صحبتهای هفته پیش جاناتان کوچمن آغار شد درباره نامبروان کانتاندر آغاز شد

.................................................. ..............................................
جان سینا به رینگ اومد و درباره هفته پیش و حمله رندی اورتون صحبت کرد.او گفت رندی آماده مسابقه نامبر وان کانتاندر هست .درگیری من و او معلوم نیست تا کی طول بکشه اما من قول میدم تا ماه سپتامبر به طول نمیکشه و تا اون موقع قهرمان خودم خواهم بود.و رکوردم حفظ میشه.سپس کارلیتو اومد و گفت من باید به مسابقه نامبر وان کانتاندر اضافه بشم من کارلیتو هستم کارلیتو ادامه داد .چه احساسی داری دروغگوی بزرگ تو در هیچ مسابقه ای سر کمربند نمیتونی من رو شکست بدی.من تورو در زادگاهت شکست دادم. سینا یادته سر بازی کمربند امریکا بردمت سپس سینا بهش تبریک گفت و گفت اون قضیه برای سه سال پیش بود.من امروز بعد سه سال میخوام بهت قدرتم رو دیکته کنم..بعد کندی به رینگ اومد و گفت کارلیتو بازیکن خوبیه اما هفته پیش دیدید که لشلی چیکارش کرد بنظر من او برای این کمربند خیلی کوچیکه سپس کارلیتو گفت این نمایش من هست بعد کندی گفت : این هم رینگ من هست.بعد کندی گفت من براتون لشلی رو خورد میکنم بعد کندی ادامه داد اگر تو به کارلیتو سه سال پیش باختی مسئله ای نیست جبران کن بعد سینا گفت امشب در مین ایونت من و کارلیتو مسابقه میدیم میخوام سیب کارلیتو رو تو صورتش بپاشم.

.................................................. ..............................................
جیم روس اعلام کرد بابی لشلی با کندی/ و جان سینا با کارلیتو امشب مسابقه میدهند

.................................................. .................................
(1) 6-Diva Tag Team Match
Melina, Beth Phoenix and Jillian vs. Women’s Champion Candice Michelle, Mickie James and Maria w/ Santino Marella

این بازی آغاز شد .آغاز کننده بازی بث و ماریا بودند.ماریا برروی دستان بث کارکرد بعد بث رفت به ملینا دست داد بعد ماریا هم جاش رو با میکی عوض کرد.بعد میکی یه headscissors به ملینا زد و او افتاد سپس کندیس یه ضربه دوپا به او زد و او رو انداخت .ضربه ملینا برروی گردن کندیس باعث مصدومیت جزئی او شد.سپس ملینا دست داد تا جیلیان به داخل بیاد بعد جیلیان یه cartwheel elbow به کندیس زد.سپس ماریا و ملینا به داخل اومدند و ماریا یه bulldog به ملینا زد.اکثر بازی پایاپای بود اما تیم ملینا برتری نسبی داشت در اواسط کار شاهد نامردیهای کوچیک و دخالت از سوی یاران هردو تیم بودیم.ماریا و ملینا حسابی همدیگر رو زدند به خصوص ملینا که از بابت باخت هفته پیش ناراحت بود حسابی این بازی جبران کرد و در آخرین حرکت ملینا و جیلیان با یک دابل تیم که به ماریا زدند بازی رو به سود خودشون تمام کردند.

.................................................. .................................
پروموی بازگشت تریپل اچ در سامراسلم پخش شد که توش کینگ اف کینگز میگفت و ......

.................................................. .................................
سانتینو مارلا در رینگ مونده بود و داشت به داور میگفت که حواست به بازی ماریا نبود و اونها نامردی کردند که یهو اوماگا اومد.سانتینو رفت جلو گفت به داور برو جلوش رو بگیر نزار بیاد سراغ من سپس داور رفت دستور داد زنگ مسابقه رو بزنند!!!!!سانتینو کلی شوکه شد و اوماگا شروع کرد به زدن و درحالی که مارلا یک ضربه هم نتونست بزنه این اوماگا بود که با یک Samoan Spike بازی رو برد

.................................................. .................................
تاد گریشام با کینگ بوکر مصاحبه کرد او گفت من بهتون قول میدم لاولر کینگ نیست و نمیشه.سپس او گفت امیدوارم تریپل اچ هم این مسابقه رو ببینه تا بفهمه کینگ واقعی منم

.................................................. .................................
کودی به دفتر کوچمن اومد و گفت شما من رو کار داشتید ؟کوچمن گفت در طول تاریخ این کمپانی خانواده رودز با خانواده اورتون درگیری های مختلفی داشته.هفته پیش رندی به پدرت حمله کرد حالا تو نمیخوای انتقام بگیری؟کودی گفت این هفته اصلا روحیه بازی ندارم و میدونم میبازم.سپس کوچمن گفت مشکلی نیست هفته بعد تو و رندی با هم بازی میکنید.اگر ببری میمونی اما اگر ببازی این کمپانی رو ترک میکنی.تو الان 2-0 از رندی عقبی.پس لااقل خودت رو برای مسابقه امشبت آماده کن.

.................................................. .................................
تاد گریشام به سراغ رندی رفت و به او گفت تبریک میگم تو به عنوان #1 Contender انتخاب شدی.بعد رندی گفت تاریخ به ما نشون میده که من در سامراسلم موفق بودم و تونسته ام کمربند ورلد رو بگیرم.اورتون گفت در سامراسلم هیچکس حریفم نیست و من از همین امشب این رو اثبات میکنم

.................................................. ................................
جیم روس اعلام کرد رندی در مقابل Sgt. Slaughter امشب بازی میکنه.

.................................................. ................................
دیوری اومد به رینگ و ایرانی حرف زد

.................................................. ................................
(3) Daivari vs. Cody Rhodes
کودی بازی رو در دست گرفت .ابتدای کار یه neckbreaker به دیوری زد.بعد یه neck vice به دیوری زد داور شمرد 1.2 که دیوری تکون خورد.بعد یه کلوزلاین به دیوری زد.سپس یه کراس بادی به دیوری زد .بعد کودی فن پاور اسلم رو روش اجرا کرد سپس یه فن از فنهای داستی رودز رو روش اجرا کرد بعد یه bulldog به دیوری زد داور شمرد 1.2 ولی دیوری تکون خوردو در آخر بایه DDT خفن کار دیوری رو ساخت.در این بازی کودی هرکاری خواست کرد و دیوری بیشتر تماشاگر بود

.................................................. .................................
بابی لشلی در بکستیج دیده میشه که ایستاده

.................................................. .................................
(4) Mr. Kennedy vs. Bobby Lashley
ابتدا لشلی وارد شد سپس کندی هم اومد.خیلی زود لشلی حاکم میدان شد.اول یه کلوزلاین به کندی زد و بعد بردش گوشه رینگ و یه Torture Rack روش اجرا کرد.یه سوپلکس عمودی به کندی زد بعد داشت آماده اسپیر میشد که کندی از رینگ پرید بیرون بعد لشلی هم بدنبال او رفت.بعد کندی یه ضربه به لشلی زدو او رو به کنار پله های رینگ کوبید و هردو تا قبل از شماره 10 برگشتند.کندی بدجوری روی لشلی و گیوآپ او کار میکرد و لشلی سعی کرد به مسابقه برگرده اما در این لحظه نمیتونست.لشلی با ضربه بازوی خودش به صورت کندی تونست از دستش رها بشه.لشلی رفت برای اجرای اسپیر اما کندی با یک بدل به موقع تونست لشلی رو پین کنه

.................................................. .................................
بعد از این مسابقه داور اومد و لشلی رو به بیرون برد و مشخص شد مصدومیت لشلی جدی هستش

.................................................. .................................
پرومو بازی کارلیتو و سینا پخش شد

.................................................. ................................
ویدئو یا همان تیتانترون اسنیتسکی پخش شد

.................................................. ................................
(5) King Booker w/ Queen Sharmell vs. Jerry “The King” Lawler

پس از پخش آهنگ بوکر و اومدن او پروموی تریپل پخش شد و او بسیار عصبی شد سپس لاولر در حالی که داشت میومد گفت که او تا کنون بیش از 100 کمربند رو برده.بعد هردو بازی رو شروع کردند سپس بوکر به لاولر گفت:میدونی من کی هستم؟سپس لاولر گرفت بوکر رو زد.ابتدا لاولر برتری داشت ولی بوکر با دست به چشم لاولر زد و او رو کوبید کف رینگ.بعد یه spinning heel kick به او زد و داور شمرد 1.2 که لاولر تکون خورد.بوکر فن ax kick رو خواست اجرا کنه که لاولر بدل اومد.و بوکر رو با یه elbow drop انداخت زمین سپس یه short-arm clothesline به بوکر زد اما بوکر با یه super kick حریف رو نقش برزمین کرد.داور داشت میشمرد اما در شماره 2 بوکرتی پای خودش رو تکون داد.لاولر برتر بازی بود که بوکر با ضربه به ...باعث دی کیو شدن بازی شد سپس لاولر بلند شد اعلام کرد من برنده شدم بعد به بوکر حمله کرد و اورو زد اما داور جلوی او رو گرفت.

.................................................. ................................
پروموهای دیگری از بازی سینا و کارلیتو/ و Sgt. Slaughter و رندی پخش شد
.................................................. ................................
(6) Cryme Tyme vs. John Mason & Brandan Gatston
کرایم تیم خیلی راحت این بازی رو در دست گرفت و برتر بازی بود تا اینکه اونها با یه G9 کار حریف رو یکسره کردند بعد بازی هم دست هم رو به نشونه قهرمانی بالا گرفتند شاید این بدان معناست که اونها خواهان تگ تیم هستند.
.................................................. .................................
رندی اورتون در بکستیج آماده مسابقه دیده شد

.................................................. .................................
(7) Randy Orton vs. Sgt. Slaughter
اورتون برتر میدان بود و تند تند با فنهای مختلف حریفش رو برروی زمین مینداخت.او سپس برروی پای حریفش فنهای گیوآپی اجرا کرد اما حریف تسلیم رندی نشد.سپس Slaughter از خودش چندتا فن رو کرد بعد یه Cobra Clutch به رندی زد اما این رندی بود که با یه آر کی او کار اورو تموم کرد.بعد رندی داشت میرفت اما برگشت و حسابی Slaughter رو زد سپس به چهره او خیره شد و رفت

.................................................. .................................
پروموی سامراسلم پخش شد

.................................................. .................................
(8) Carlito vs. WWE Champion John Cena

سینا خیلی راحت بازی رو در دست گرفت و رندی هم داشت اونها رو تماشا میکرد.سینا با یه headlock کارلیتو رو نقش برزمین کرد سپس رفت برای اجرای ای تی اف یو اما موفق نشد.بعد از موهای کارلیتو گرفت او رو کوبید به زمین.بعد کارلیتو یه back elbow به سینا زد و او رو به کنار سکوهای رینگ زد.بعد کارلیتو افتاد رو سر سینا و چندین ضربه پا به او زد.اما سینا با یه backdrop به بازی برگشت.بعد رفت که fisherman's suplex اجرا کنه .بعد سینا یه کلوزلاین به کارلیتو زد. سپس کارلیتو چندتا حمله کرد و ضربه زد اما سینا بازی رو دردست گرفت.سینا رفت بالای سکو درحالی که داشت 5 مشت رو به سر کارلیتو میزد رندی دخالت کرد سپس سینا رفت رندی رو بزنه .کارلیتو خواست یه chinlock بزنه اما سینا با یه بدل فن clothesline رو اجرا کرد.بعد سینا همین اومد فن معروف دستش رو اجرا کنه رندی خواست حواس سینا رو پرت کنه اما کارلیتو بلندشد و با یه Back Stabber سینا رو پین کرد.کارلیتو با حیرت فراوان از بردش رفت و رندی خیره شد به سینا و اونجا رو ترک کرد .سپس سینا باحسرت آسمان رو نگاه کرد

.................................................. .................................

copy iranwwe.net & writer is mrdmn

SIMON137
02-08-2007, 18:30
سلام

اینم از تاریخچه ی کشتی کج البته به طور خلاصه برای کسانی که تازه کار هستند :

من ميخام چند دوره ي زماني و مقطعي کشتي کج رو برسي کنيم
ابتدا اولين دوره ي زماني از 1983 تا 1991
اتفاقات مهم:
1.شروع نوع جديدي از مسابقات به نام ppv
2.محبوبيت اين رشته در سطح جهان
3.اغاز مسابقات با شکوه wm

سوپراستار هاي معروف اون زمان:
hulk hogan
andre the gaint
ted dibeasi
magic man
bam bam biglow
roddy paper
king kong body
hecoles
uobtemir worrior
mr.perfect
big boos man
coco
...............

مسابقات:
از زيبا ترين مسابقات اون زمان ميشه به مسابقه ي هوگان و جايت
واريور و هوگان و هرکولس يه مرو زنجيري با مرد ميليونر اشاره کرد

توضيحات:
شايد اگه کسي که تازه يا کشتي کج اشنا شده اصلن مسابقات تقريبن
يک نواخت اون زمان براش جالب نباشه خب اون زمان يه کشتي کج بود
و يه هوگان ........
مسابقات اون دوره فاقد سرعت و خلاقيت بود و مختص مردم همون دوره بود


دوره ي دوم از 1991 تا 1997
اتفاقات مهم:
1.اغاز سلطنت اندرتاکر:40:
2.RR , KING OF THE RING حساسيت مسابقاتي چون
3.WWF در گيري هاي اندرتاکر :40:و شاون بر سر حکومت
4.HELL IN CEEL بوجود اومدن مسابقاتي چون اولين خون و
5.در گيري هاي شاون و برت هارت
6.رفتن هوگان از کشتي کج
7.مرگ چند کج کار معروف مانند ياکوزانا و اندره جاينت
8:IN YOUR HOUSE........
9.تابوت اندر همه رو ديونه ميکرد.......

سوپراستار هاي معروف:
UNDERTAKER :40:
HBK
BERT HART
OWEN HART
VICERA
KEVIN NASH
THE KING
BRITISH BOLDOG
KEN SHAMROCK
YAKOZANA
MAKIND
.............

توضيحات:
مسابقات کاملن تغيير کرد مسابقات و استار هاي جديدي وارد کار شدنند
شاون و اندر مردم رو به سالون ميکشوندنند
مسابقات در قفس از محبوبيت زيادي برخوردار شد
چلنج ها يا بهتر بگم لج بازي ها از حساسيت بالايي برخوردار شد
و فرمول کاملن عوض شد


دوره ي سوم 1997 تا 2001
اتفتفاقهاي مهم:
1. ورود دو هوگان متفاوت به نام راک واستين
2.پر شدن صندلي ها در اکثر مسابقات اين سالها
3.RAW
4.SMACK DOWN
5.مسابقات جديدي با نام: IRONMAN , LAST MAN STADING , BACK STAGE MACH ,.....
6.دو قطبي شدن کامل کشتي کج
7.نقش اساسي ميروفن....
8.ورود مردي به نام وينس مگمن
9.DX
10.اگه از کسي ميپرسيدي خوني ترين دشمنان کين به جاي اينکه بگه هيتلر و موسيليني يا امريکا و روسيه ميگفت استين و وينس
11.AMERICAN BAD ASS

سوپراستارها:
THEROCK
STONE COLD STEVE AUSTIN
HHH
BIG SHOW
UNDERTAKER:40:
Y2J
CIRIS BENOIT
RIKISHI
HARDY BOYS
DUDLY BOYS
EDGE
CRISTIAN
MICK FOLEY
ANGLE
TAZZ
TEST
KANE
BOOKER T
.........


توضيحات:
از نظر من پرترين و کامل ترين دوره ي کشتي کج اين دوره است به اين دليل که قدرتمند ترين سوپراستارها
خلاقانه ترين چلنج ها و.......
اوجوبه ي سالهاي 1997 8 و9 کسي نبود جر استون کلد
در سال 2000 با مدير شدن فولي زيبا ترين مسابقات تاريخ کشتي کج رو داشتيم
ارماگدون 2000 غوغا کرد اندر هم همرو با تريپ جديديش شکه کرد
تريپليچ به عنوان قطب منفي اين سالها عالي کار کرد
استين 3 سال سلطنت کرد ولي راک 1 سال عالي سلطنت کرد
و اينگونه بود که راستومنا 17 رکورد دار فروش بليط در تاريخ کشتي کج شد
ادغام WCW , WWF هم ديگه کار رو يکسره کرد
در اين سال بود که وينس به طور کلي منفورترين فرد کشتي کج شد
ورويالرامبو 2001 از نظر خيلي ها بهتريت رامبو تاريخه که ميشه گفت استين به ناحق برد....
در اين سالها انقدر سوپراستار هاي عالي زياد بودنند که فرصت قهرماني رو از کساني
مانند ادج و ادي و کين (که اون زمان 2001 واقن تو اج بود( گرفته شده بود
گروه هاردي بويز که واقن در اون زمان کسي اونا رو زمين نميديد با ادج و کريستين و دادلي ها مثلث تاگ تيم اون دوره بودنند


دوره ي چهارم 2001 تا 2003

اتفاقات مهم:
1.ورود چند تن از افراد قديمي کشتي کج مانند هوگان و کوين نش
2.ورود فردي که براي 2 سال نقش منفي را در اسمک دان به خوبي اجرا کرد (براک لزنر)
3.جدايي کامل راو و اسمک دان
4.اشکاري صورت کين
5.بازگشت ايچ به جاي اول خود قطب منفي اول راو
6.ورود گولدبرگ
7.ضعف کشتي کج نداشتن چلنج هاي قوي


سوپر استار هاي معروف:
BRACK LEASNER
UNDRTAKER:40:
THEROCK
AUSTIN
HHH
HBK
Y2J
EDDIE
HULK HOGAN
JEEF HARDY
MATT HARDY
GOLDBERG
KEVIN NASH
BOOKER T
ANGLE
.........

توضيحات:
سال 2002 عالي شروع شد و با پيروزي ايچ در رامبو همراه بود
در راستومنيا از نظر من مين اونت زياد جالب نبود چون ايچ 6 بار قبلن با
جريکو بازي کرده بود و عد از شکست راک مقابل براک وينس
قطب منفي خود را پيدا کرد و حريفش کسي نبود جز اندر در اوايل 2003 واقن با يک کم برسي ميتوان گفت
وينس از همه نظر کمبود را احساس ميکرد اين رو ميشه از بازي بوکرتي و ايچ براک و انگل
و راک و استن در راستومنا فهميد دو تلاي اولي که قبلش چندين بار با هم بازي داشتنند
و راک و استين هم بدون همچ دليل درستي در راستومنيا با هم مسابقه دادنند تمام اين عوامل
دست به دست هم داد که وينس دست به دامل گولدبرگ شود...........دوره پنجم از 2003 تا2005
وقايع مهم:
1.روکرد کشتي کج به سوپر استار هاي قديمي از قافله دور مانده ي خود مانند ادي بنوا و جي بي ال
2.بازگشت شکوهمند اندر از معدود اتفاق هاي خوب اين سالها بود
3.خسته شدن مردم از منفي بودن طولاني ايچ که واقن تکراري شده بود
4.خسته شدن مردم از يکنواختي راو و پيروزي هاي گولدبرگ(همين اقفاقي که در حال حاضر براي سينا افتاد)
5.پيروزي هاي مزحک رندي مقابل مربي خود
6.رويکرد شديد کشتي کج به صتعت زنان....

سوپراستارها:
GOLDBRG
BRACKLEASNER
UNDERTAKER:40:
JBL
BATISTA
CENA
RANDY ORTON
RICK FLAIR
MR.MACKMON
REYMISTERIO
HHH
HBK
Y2J
KANE
TRISH
EDDIE
.......


توضيحات:
کشتي کج که کم بود استار را شديد احساس ميکرد به فکر
بر روي کار اوردن نسل قبلي کشتي کج که در زمان خود فرصت
جولان نداشته اند افتاد پيروزي بنوا در رامبو پيروزي ادي مقابل براک
در ان دوره کشتي کج به فکر چيزي افتادکه تا به حال داشت ولي استفاده اي نميکرد
زنان جذابيت انها هنگام دعوا..........
باختن هاي ايچ مقابل رندي هم واقن مسغره شده بود......


دوره ي ششم از 2005 تا .........

تتفتقات مهم:
1.BATISTA
2.CANA
3.NEW D........X
4.ورود يک مرد با قدي بيش از 2 متر با بدني ورزيده.......
5.اوج مزهکي کشتي کج با پيروزي ري در راستومنا و رامبو
6.پيروزي هاي باتيستا مقابل اديچ جالب بود
7.پيروزي اندر در رامبو بعد از 16 سال يک معجزه بود
8.بازگشت دي اکس و جف بهترين اتفاق اين سالها بود
9.ادقام ECW کمک زيادي نکرد
10:مرگ ادي

سوپراستار ها:
BATISTA
CENA
UNDERTAKER :40:
HHH
HBK
REYMISTERI
ANGLE
KHALI
RANDY ORTON
RICK FALIR
JBL
.............

امیدوارم استفاده کرده باشید...:40::11::40:

Greatone
02-08-2007, 18:47
چه جالب عين مطلب منه..........لاغر يه منبع مينوشتي

SIMON137
02-08-2007, 18:50
سلام

می خواستم ببینم این خبر حقیقت داره؟ ما چند وقتی ماهواره نداریم به طرز وحشتناکی از اخبار کشتی کج عقب افتادم.

یکسری می گن:

WWE در مورد کشته شدن کریس بنوا توضیحاتی را داد.
در روز 25 ژوئن 2007 و در ساعت 14:30 بعد از ظهر از طریق ارتباط پشتیبانی سایت و موبایل WWE خبر کشتن بنوا داده میشود و این افراد ناشناس اعلام می کنند که او و تمامی خانواده اش را در خانه اش کشته اند.
مسئولین WWE برای اینکه از مسئله آگاه شوند با بنوا تماس می گیرند ولی از بنوا و نانسی هیچ خبری نیست به خانه شخصیش می روند اما کسی نیست که در را برای آنها باز کند و در کمال تعجب و ناراحتی پس از باز کردن در توسط پلیس متوجه جسد خونین و بی جان بنوا و خانواده او می شوند .

یکسری هم می گن:


چند هفته پیش هم اعلام شده بود که وینس مکمن هم کشته شده که بعد از مرگ بنوا خودش اومد و گفت سیاه بازی بوده ولی مرگ کریس بنوا و فرزند 7 ساله اش و زنش کاملا حقیقیه!

طبق اخباری که تو اینترنت هستش و از نماینده لیگ کشتی کچ نقل قول شده کریس بنوا با همسرش روز قبلش بر سره پسره 7 سالشون جرو بحث داشتن . که فردای اون روز کریس بنوا همسر و فرزندش رو میکشه و خودش رو دار میزنه.


منابع:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


این زیر هم به نقل از usatoday هستش.

روز دوشنبه جسد کریس بنوا و همسر و پسرش را پلیس در منزلشان پیدا کرده و تحقیقات درباره خودکشی و قتل ادامه دارد.
البته بنا بر اظهارات کاراگاه پرونده هنوز نمیتوانند بطور کامل بر خودکشی یا قتل بودن جرم تا زمانی که آزمایشگاه جواب بده نظر بدن.

طبق تحقیات به عمل آمده تا این لحظه حاکی از آن است که کریس بنوا 40 ساله همسرش نانسی و پسر 7 ساله اش دنیل رو در تعطیلات آخر هفته به قتل رسانده و سپس خودش را در روز دوشنبه کشته است. اجساد هم در سه اتاق متفاوت پیدا شده اند.


منبع:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


خبر زیر هم درباره جزئیات مرگ بنوا هستش


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
یک سوال دیگه

ادی گررو هم مرده.کی مرده؟

خبری که شنیدم:

او در رینگ سکته کرد و بعد در هتل جان به جان آفرین تسلیم کرد!:18:

کل داستان چیه؟

Greatone
02-08-2007, 18:53
بنوا كه ميگن رواني بوده..........ادي هم كه دليلش واضح هست..........نسلشون داره منقرض ميشه........

BKM_MAHDI
02-08-2007, 19:02
نميدونم اينجا جاشه يا نه ولي يك گلايه:

مسابقات كلا سطحش پايين اومده . يك زماني مبارزه ي استون كلد با راك رو نگاهميكردمحال ميكردم ولي الان .........

بيشتر شبيه به دعواهاي مهدكودك شده . اون يكي فحش ميده و اون يكي هم پشت ميكروفون كوري ميخونه.
پس سردست وكمر شكن وكول انداز و........ چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

H A M A S
02-08-2007, 19:14
نميدونم اينجا جاشه يا نه ولي يك گلايه:

مسابقات كلا سطحش پايين اومده . يك زماني مبارزه ي استون كلد با راك رو نگاهميكردمحال ميكردم ولي الان .........

بيشتر شبيه به دعواهاي مهدكودك شده . اون يكي فحش ميده و اون يكي هم پشت ميكروفون كوري ميخونه.
پس سردست وكمر شكن وكول انداز و........ چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يک پيشنهاد با جازه از صاحب تاپيک Greatone محترم:
اينجور چيزها فقط کشتي چوخه!
مکان:نوده گودال کشتي
پهوانان هم فقط:نيکبين و صداقت(يکي از با مرام ترين کشتي گير که واقعا پهلوانه)
زمان:روزهاي جمعه
ساعت:16
بيا يه دفعه فقط نگاه کن!
کشتي کج آمريکايي رو بيخيال ميشي!
کردها يه پهلوان ميارن
مشهدي ها يکي و...
جمعه پيش نيکبين قهرمان بلامنازع مشهدي وقتي با ايوبي(پهلوان کردها) گرفت.وقتي پشت نيکبين خورد همه جمعيت يک دفعه بلند شدند!نبودي چي شده بود!
جدا خيلي قشنگه!

Greatone
02-08-2007, 19:20
نميدونم اينجا جاشه يا نه ولي يك گلايه:

مسابقات كلا سطحش پايين اومده . يك زماني مبارزه ي استون كلد با راك رو نگاهميكردمحال ميكردم ولي الان .........

بيشتر شبيه به دعواهاي مهدكودك شده . اون يكي فحش ميده و اون يكي هم پشت ميكروفون كوري ميخونه.
پس سردست وكمر شكن وكول انداز و........ چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كاملا تاييد ميشه..........مهدي دست كم گرفته بودمت بابا اينكاره اي ها.........:10:

واقا ادم ياد بازي راك و استين در راستومنيا 17 ميوفته حال ميكنه......

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

BKM_MAHDI
02-08-2007, 19:20
يک پيشنهاد با جازه از صاحب تاپيک Greatone محترم:
اينجور چيزها فقط کشتي چوخه!
مکان:نوده گودال کشتي
پهوانان هم فقط:نيکبين و صداقت(يکي از با مرام ترين کشتي گير که واقعا پهلوانه)
زمان:روزهاي جمعه
ساعت:16
بيا يه دفعه فقط نگاه کن!
کشتي کج آمريکايي رو بيخيال ميشي!
کردها يه پهلوان ميارن
مشهدي ها يکي و...
جمعه پيش نيکبين قهرمان بلامنازع مشهدي وقتي با ايوبي(پهلوان کردها) گرفت.وقتي پشت نيکبين خورد همه جمعيت يک دفعه بلند شدند!نبودي چي شده بود!
جدا خيلي قشنگه!


خوب حماس جان شباهتبه كشتي كج نداره بيشتر شبيه به جودوي. عباس فلاح قهرمان جودوي آسيا از كردهاي قوچانه كه اول چوخه كار ميكرد.

ولي كشتي كج اگه فني اجرا بشه خيلي قشنگه.حالا من بهت پيشنهاد ميكنم مبارزه ي كشتي كج بچه هاي مشهدي رو تو قاسم جلس ببيني نظرت عوض ميشه

BKM_MAHDI
02-08-2007, 19:22
كاملا تاييد ميشه..........مهدي دست كم گرفته بودمت بابا اينكاره اي ها.........:10:

واقا ادم ياد بازي راك و استين در راستومنيا 17 ميوفته حال ميكنه......

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


چاكرتيم. س3 سال كار كردم ولي امان از ورزش غير حرفه اي ....................

الان هيچ چيشو ياد ندارم بجز بعضي حركات خاص :46:

SIMON137
02-08-2007, 19:27
مسابقات كلا سطحش پايين اومده . يك زماني مبارزه ي استون كلد با راك رو نگاهميكردمحال ميكردم ولي الان .........

بيشتر شبيه به دعواهاي مهدكودك شده . اون يكي فحش ميده و اون يكي هم پشت ميكروفون كوري ميخونه.
پس سردست وكمر شكن وكول انداز و........ چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خفن تایید می شه!!! اولش که جذابیت آنچنانی نداشت چون اصلا حرکتی هم نداشت آخرش هم که اینجوری.
مثل اینکه فقط وستشو عشقه.......

بیچاره ها اکثر کشتی کج کارا قیافه هاشون عوض شده از تیپ افتادند.نمونش آندرتیکر...


چه جالب عين مطلب منه..........لاغر يه منبع مينوشتي

چشم . دومین لینک توی امضای من.دیگه تکرار نمیشه...

Greatone
03-08-2007, 16:05
نتایج مسابقات Heat 17 July 2007 مصادف با 26 تیر 1386 به شرح زیر است.

توضیحی در مورد Heat :

مسابقات Heat زیر مجموعه مسابقات هفتگی RAW می باشد که به صورت مستمر برگزار می شود.

این مسابقات قبل از شروع RAW برگزار میشود یعنی ابتداء Heat برگزار می شود و سپس RAW .

سوپر استارها یا کسانی که در این مجموعه که نامش Heat است همان سوپراستارهای

RAW هستند که برای آنها در RAW مسابقه نیست و مجبورند طبق قرعه در Heat با هم

مسابقه بدهند البته کسانی که ضعیف باشند یا نتایج بدی گرفته باشند در Heat شرکت می

کنند Heat محلی برای تست جهت راه یابی به مدارج بالا برای سوپراستارهای WWE تلقی

می شود از OVW یعنی کمپانی تحت پوشش WWE هم برای راه یافتن به WWE به

Heat میایند و در صورت پیروزی به Heat می روند و نتایج خوب آنها باعث حضور آنها در ECW و

RAW و نهایتا اسمکدان میشود با این تفاسیر توجه شما را به Heat این هفته جلب می نماید.

-----------------------------------------------------------------------------

معمولا قبل از Heat مسابقه ای مرسوم است که برگزار میشود آن مسابقه مسابقه ای است

با نام Dark که این هفته بین Sylvan و jobber locale برگزارشد که در زیر نتیجه این بازی را ملاحظه می فرماید.

Sylvan def.jobber locale

Sylvan که مدتها بود در WWE نبود پس از بازگشت به Heat فرستاده شد و برای اولین

حضورش مسابقه ای را برای او با jobber locale از دسته های پایین کشتی کچ آمریکا

ترتیب دادند و او توانست حریف نه چندان خوب و مشهور خود را شکست دهد.

-----------------------------------------------------------------------------

WWE World Tag Team Champions Lance Cade &.Trevor Murdoch def.Highlanders

در مسابقه ای دیگر تیم قهرمان کمربند WWE World Tag Team یعنی

Lance Cade &.Trevor Murdoc که مسابقه برای آنها در راو موجود نبود و به اصطلاح

خودمان مسابقه به آنها نرسید به ناچار مجبور شدند تا در Heat در مقابل تیم ایرلندی

Highlanders که متشکل از Rory McAllister و Robbie McAllister قرار گرفتند و توانستند

این تیم را شکست دهند اضافه می کنم این مسابقه برای کمربند تیمی نبود و جنبه یک

مسابقه سینگل را داشت.

-----------------------------------------------------------------------------

Daivari def.Mike Sloan

در مسابقه سوم خسرو دیواری در مقابل Mike Sloan قرار گرفت و توانست بر حریف نه

چندان قوی و مشهور خود چیره شود و نامش به عنوان پیروز در استادیوم بده شود.

دیواری هفته پیش در Heat مسابقه خود را باخته بود.

-----------------------------------------------------------------------------

Charlie Haas def.Paul London

و در آخر مسابقه Charlie Haas توانست Paul London را شکست دهد او هفته پیش در

همین مسابقات Heat دوست Paul London یعنی بریان گندریگ را شکست داده بود.


copy .......wweiran.net........writer is bbc

Greatone
03-08-2007, 16:06
Melina, Jillian Hall & Beth Phoenix def. Women's Champion Candice Michelle, Mickie James & Maria
در اولين بازي كه براي ديوا انجام شد تيم ملينا و جاليان و پونيكس توانستند با نا داوري تيم دارنده كمربند زنان يعني كنديس و ميكي جمز و ماريا را شكست دهند


Intercontinental Champion Umaga def. Santino Marella (non-title)
دارنده كمربند بين قاره يعني اوماگا در يك بازي يك طرفه توانست سانتيگو ماريا را شكست دهد


Cody Rhodes def. Daivari
در بازي ديگر كه تنها نماينده ايراني حاظر در كشتي كچ يعني خسرو ديوري بازي داشت كودي توانست ديوري را شكست دهد تا ديوري در راو بدون پيروزي بماند


Mr. Kennedy def. Bobby Lashley
در بازي بعدي كه بابي لشلي در مقابل كندي داشت در ميان ناباوري كندي توانست لشلي را شكست دهد


Jerry "The King" Lawler def. King Booker (Disqualification)
در يك بازي ديگر جري لاولر توانست بوكر را شكست دهد


Cryme Tyme def. John Mason & Brandon Dentson
در بازي بعدي كه تيمي برگزار شد تيم تايم تواستند تيم جان و دنتسون را شكست دهند


Randy Orton def. Sgt. Slaughter
رندي اورتن كه مطمئنن دوست داره كمربند را از سينا توي سامر اسلم بگيره در يه بازي توانست سلاقتر را شكست دهد و بعد از بازي هم خيلي او را زدش تا نشون بده داراي قدرت زيادي هستش


Carlito def. WWE Champion John Cena (non-title)
در مين اونت اين روز جان سينا دارنده كمربند دبليو دبليو اي با كارليتو بازي داشت كه كارليتو با دخالت رندي اورتن توانست دارنده كمربند دبليو دبليو اي يعني جان سينا را شكست بده

SIMON137
08-08-2007, 00:45
سلام دوستان

اینم یکسری عکس با حال که دو نمونش رو می تونید مشاهده کنید/بیشتری حجم 22 کیلوبایت/


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


صحنه ی سکته کردن ادی گررو در رینگ با حجم 10 مگابایت


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

و..........

بقیش رو بعدا میذارم...

SIMON137
08-08-2007, 23:53
آیا میدانستید . . . . . .Undertakeق و kane برادر ناتنی هستند.

Triple h داماد vince mmahon است.

gregurie helms از بهره ی هوشی یا همون آی کیو بسیار بالایی برخوردار است.

Torrie wilson و billy kidman با هم ازدواج کرده اند.

Undertaker استاد دانشگاه هست. (بیچاره شاگرداش)

John cena دکترای اقتصاد دارد.

SIMON137
08-08-2007, 23:54
فینیشر های تهدادی از کجیست ها رو آماده کردم:

Antonio Tandem STO
Ashley To-be-established
Batista Batista Bomb; Spinebuster
Big Show Chokeslam
Bobby Lashley The Dominator (inverted powerslam)
Boogeyman Pumphandle Powerslam
Booker T Scissors Kick, Book-End
Brian Kendrick Sliced Bread No. 2 (backflip DDT); combo enzuiguri
Candice To-be-established
Carlito Modified Swinging Neckbraker
Chad Dick Veg-O-Matic
Chavo Guerrero Gory Bomb; Frog splash
Chris Benoit Crippler Crossface; Sharpshooter
Chris Masters Master Lock
Danny Basham To-be-established
Doug Basham To-be-established
Edge Edgecution; Spear; modified Sharpshooter
Eugene Rock Bottom; People's Elbow; Stunner
Finlay Emerald Fusion (Week 2)
Funaki Rising Sun (inverted tornado DDT)
Gregory Helms Shining Wizard; Nightmare on Helms Street
Hardcore Holly Alabama Slam
Hulk Hogan Leg drop
James Dick Veg-O-Matic
Jamie Noble Modified Dragon Sleeper
JBL Clothesline from Hell
Jillian To-be-established
Joey Mercury Snapshot
John Cena FU; STFU
Johnny Nitro Snapshot
Johnny Parisi The Shaft (DDT)
Kane Chokeslam; Tombstone
Ken Kennedy Inverted Rolling senton
Kid Kash Dead Level (brainbuster); top-rope moonsault
Kurt Angle Angle Slam; Ankle Lock
Lance Cade To-be-established
Lita Litasault
Mark Henry World's Strongest Slam
Matt Hardy Twist of Fate
Matt Striker Overdrive
Melina To-be-established
Mick Foley Mandible Claw, double-arm DDT
Mickie James Mick Kick; Stratusfaction
Nunzio Kiss of Death; Arrivederci; Sicilian Slice
Orlando Jordan Jumping double-knee backbreaker
Paul Burchill Royal Mutilation; Top-rope knee drop; backflip uranage slam
Paul London 450 Splash; combo enzuiguri
Psicosis Guillotine leg drop
Randy Orton RKO
Rene Dupree Cobra Clutch/Cobra Clutch Slam
Rey Mysterio 619; Westcoast Pop; Droppin Da Dime
Ric Flair Figure-Four Leglock
Road Warrior Animal Doomsday Device
Rob Conway The Ego Trip
Rob Van Dam Five-star Frog splash
Romeo Tandem STO
Rosey Swinging Sidewalk Slam
Rowdy Roddy Piper Sleeperhold
Scotty 2 Hotty The Worm
Sharmell None
Shawn Michaels Sweet Chin Music
Shelton Benjamin T-Bone Suplex
Simon Dean Simonizer
Snitsky Big boot
Stacy Keibler Roundhouse Kick
Steven Richards Steven Kick
Stone Cold Stone Cold Stunner
Super Crazy Top-rope or second-rope moonsault
Sylvan 3 Seconds of Fame (high-angle suplex into DDT)
Theodore Long None
Torrie Wilson Face plant
Trevor Murdoch Top-rope Bulldog
Triple H Pedigree
Trish Stratus Stratusfaction; Chick Kick
Tyson Tomko Yakuza Kick
Undertaker Chokeslam; Tombstone; Last Ride
Val Venis Money Shot
Victoria Widow's Peak
Viscera Sit-Down Powerbomb; Big Splash
Vito The Code of Silence (Impaler DDT)
William Regal Power of the Punch; Regal Stretch; High Knee Strike

SIMON137
09-08-2007, 00:09
سلام....

ری تا به حال یکبار توانسه قهرمانی WCW CRUISERWEIGHT TAG TEAM CHAMPIONSHIP را به همراه بیلی کیدمن با شکست Kid Romeo & Elix Skipper به دست بیاره
-------------
ری تا به حال تونسته 3 بار قهرمانی WCW TAG TEAM CHAMPIONSHIP را به دست بیاره:

دفعه ی اول به همراه بیلی کیدمن و شکست دادن کریس بنوا و مالنکو(Dean Malenko) در تاریخ March 29, 1999
دفعه ی دوم به همراه Konnan با شکست Harlem Heat در تاریخ Oct. 18, 1999
دفعه ی سوم به همراه Juventud با شکست دادن Vampiro & The Great Muta در تاریخ Aug. 14,
2000

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ری تا به حال تونسته 5 بار قهرمانی CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP - WCW را به دست بیاره.
با شکست دادن مالنکو , ادی مرحوم , جونتود گوررا , بیلی کیدمن و پیسیکوسیس.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ری تا به حال 3 بار قهرمان سبک وزن WWE شده.
با شکست دادن مت هاردی در June 5, 2003

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بردن تاجیری در Jan. 1, 2004

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مغلوب کردن Chavo Classic در تاریخ June 17, 2004

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ری تا بهحال 4 بار کمر بند تگ تیم WWE را نیز برده...به ترتیب زیر:
برای اولین بار با بردن کریس بنوا و کرت انگل به همراه اج

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دفعه ی دوم به همراه RVD و شکست دادن کنزو سوزوگی و رنه دوپقه(Kenzo Suzuki & Rene Dupree)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دفعه ی سوم به همرا اددی گررو مرحوم خدا بیامرز با شکست برادران باشام(Basham Brothers)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و آخرین بار با کمک باتیستا و بردن تیم MNM

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اما آخرین قهرمانی که ری برده و همانطور که همتون میدونید قههرمانی سنگین وزن جهان است با شکست کرت انگل و رندی اورتون در رسلمانیا 22

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و دیگر مسابقات .... تا به حال که بعدا میذارم

SIMON137
09-08-2007, 15:47
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نام واقعی کشتی گیرای Smack Down

WWE Smackdown!


Batista: David Bautista
Booker T: Robert Huffman
Brian Kendrick: Brian Kendrick
Chris Benoit: Chris Benoit
Doug Basham: Doug Basham
Finlay: David Finley
Funaki: Shoichi Funaki
Gregory Helms: Gregory Helms
Hardcore Holly: Robert Howard
Jamie Noble: Jamie Howard
JBL: John Layfield
Joey Mercury: Adam Birch
Johnny Nitro: John Hinnegan
Josh Matthews: Josh Lomberger
Kurt Angle: Kurt Angle
Mark Henry: Mark Henry
Matt Hardy: Matthew Hardy
Michael Cole: Sean Coulthard
Nunzio: James Maritato
Orlando Jordan: Orlando Jordan
Psicosis: Dionico Castellanos
Randy Orton: Randy Orton
Rey Mysterio: ?scar Gutiérrez Rubio
Scotty Too Hotty: Scott Garland
Simon Dean: Mike Bucci
Steven Richards: Michael Manna
Super Crazy: Francisco Islaz
Sylvan: Sylvain Grenier
Tazz: Peter Senechia
The Gymini: Mike Shane/Todd Shane
The Undertaker: Mark Calloway
Theodore Long: Theodore Long
Torrie Wilson: Torrie Wilsons
Vito: Vito LaGrasso
William Regal: Darren Matthew


=================================================

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اسم واقعي كشتي گيراي RAW

WWE Raw

Big Show: Paul Wight
Carlito: Carlos Edwin Colon Coastes
Chavo Guerrero: Salvador Guerrero III
Chris Jericho: Christopher Irvine
Chris Masters: Chris Mordetzky
Danny Basham: Danny Holiday
Edge: Adam Copeland
Eric Bischoff: Eric Bischoff
Eugene: Nick Dinsmore
Hulk Hogan: Terrence Gene Bollea
(officiellement changé en Hogan)
Jerry "The King" Lawler: Jerry Lawler
Joey Styles: Joseph Bonsignoe
John Cena: John Cena
Kane: Glen Jacobs
Lance Cade: Lance Cade
Lita: Amy Dumas
René Dupree: René Goguen
Ric Flair: Richard Morgan Fleihr
Rob Conway: Robert Conway Jr.
Rob Van Dam: Rob Szatkowski
Rosey: Matt Anoia
Shawn Michaels: Michael Hickenbottom
Shelton Benjamin: Shelton Benjamin
Stacy Keibler: Stacy Keibler
"Stone Cold" Steve Austin: Steve Williams
Trevor Murdoch: Micheal Howell
Triple H: Jean-Paul Levesque
Trish Stratus: Patricia Straigias
Tyson Tomko: Travis Tomko
Val Venis: Sean Morley
Victoria: Lisa Marie Varon
Viscera: Nelson Frasier

SIMON137
09-08-2007, 16:13
نام اصلي:Shawn Daivari

لقب:Khosrow Daivari

تاريخ تولد:30آپريل1984(22ساله)

محل تولد:Tehran, Iran

محل زندگي:Minnesoda

وضعيت:مشخص نيست.

وزن: 203 lbs

قد:5'10"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مربيان او:


Eddie Sharkey
Sheik Adnan Al Kaisee
Tom Prichard

تاريخ ورود به كشتي كچ:2000

لقبهاي ديگر:


"Sheik" Shawn Daivari (Indy)

حركت پاياني:

The Magic Carpet Ride

حركتهاي مورد علاقه كه زياد استفاده ميكنه:

Death Valley Driver(پاچه خوار)

دشمنان:


Austin Aries
Kamikaze
Ken Anderson
Jim Ross
Chris Jericho
Shelton Benjamin
The Undertaker

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افتخارات:

او يك بار كمربندMAPW Heavyweight titleرو داشته.

او بك بار كمربندNEO-PRO Cruiserweight title ور داشته.

اخرين قهرماني او هم كمربندMIAW Lightweight titleبوده.

بله اين آقا ايراني هست و متولد تهران هست.

SIMON137
09-08-2007, 16:16
بیوگرافی JBL


نام اصلی:John Charles Layfield

لقب:John Bradshaw Layfield

تاریخ تولد:۲۹نوامبر۱۹۶۷(۳۹سالشه)

محل تولد:New York City

وضعیت:متهل

وزن:290 lbs

قد:6'6

مربی او:Brad Rheingans

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تاریخ ورود به کشتی کچ:۲۳دسامبر۱۹۹۲(۲۵سالگی)

لقبهای دیگر او:

John Hawk (CWA/GWF)

Justin "Hawk" Bradshaw (WWF)

Blackjack Bradshaw

Bradshaw

حرکت پایانی:Clothesline From Hell

حرکتهای مورد علاقه:

Big Boot

The Last Call (Fall Away Slam)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دشمنان:

Savio Vega

The Dudley Boyz

Right To Censor

LOD2000

The Hollys

Big Show

nWo

UnAmericans

Charlie Haas

Shelton Benjamin

Rhyno

The Basham Brothers

Eddie Guerrero

The Undertaker

Booker T

The Big Show

Kurt Angle

John Cena

Batista

Rey Mysterio

Matt Hardy

The Boogeyman

Bobby Lashley

Chris Benoit

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افتخارات:

در۱۱نوامبر۱۹۹۲به همراه یارشBobby Duncum توانست کمربندGWF Tag Team titles رو بگیره

در سال۱۹۹۵با شکست دادن Kevin von Erich توانست کمربندNWA North American titleرو بگیره.

او همچنین توانست با فاروق کمربندWWF Tag Team titles رو از گروهThe Dudley Boyz بگیره.

در۲۲اکتبرسال۲۰۰۱با شکست دادنHurricane Helms توانست کمربندWWF European title رو بگیره.

او همچنین کمربندWWE Hardcore titleرو هم داشته

او در گرت امریکن بش سال۲۰۰۴توانست با شکست دادنEddie Guerrero کمربند قهرمانیwweرو بگیره.

و آخرین قهرمانی او هم درWrestleMania 22 به دست اومد او با شکست دادن Chris Benoit توانست کمربندWWE United States title رو بگیره

او الان گزارشگر اسمک هست اما به گفته خیلیها بیشتر مردم از گزارشگر شدن او ناراحت شدن و گفته میشه در رسمنیا۲۳او بازگرده.

منبع : h t t p : / / w w w . j b l - w w e . b l o g f a . c o m

Greatone
15-08-2007, 21:05
دارک مچ هفته:
پیروزی دیلو بران برابر رایان اورلی

.................................................. .................................
کنسول: WWE Monday Night RAW
تاریخ: Monday, August 13th, 2007
مکان: Madison Square Garden in New York City, NY
.................................................. .................................
ابتدای راو این هفته با حضور گزارشگران آغاز شد.در حالی که حضرین هم حضور داشتند جیم روس و جری وارد شدند و بعد از خوش آمدگویی به حاضرین نشستند و درباره سامراسلم و حواشی و اتفاقات هفته های گذشته راو صحبت کردند.جری گفت سامراسلم بسیار متفاوت و جذاب خواهد بود همه به انتظارش بنشینید.سپس جیم روس گفت همه میدونن سامراسلم جز قشنگترین پی پی وی های این کمپانی هست و همه برای رسیدنش لحظه شماری میکنند

.................................................. .................................
وینس ابتدای کار اومد و شروع به صحبت کرد در حالی که تمام استارهای راو ای سی دبلیو و اسماک دان دور رینگ جمع شده بودند او گفت : من نمیدونم کدوم خانم بود که اومد و جو آرام زندگی من و خانواده خودم رو بهم زد .این خانم هرجا میره پر میکنه که من پدر بچش هستم ولی اینها حقیقت نداره .هرچند چندنفری در کمپانی هم به شایعات دامن میزنند.کنگره هم داره در کار من دخالت میکنه و من اصلا از این قضیه راضی نیستم.باید بهتون بگم که حضور شما و سوپراستارهای کمپانی باعث تسکین این زخم هست چون واقعا حرفهای این خانم روان خانواده من رو بهم ریخته.من خودم به مسائل باید رسیدگی کنم.وینس گفت من خانواده دوست هستم و اکثر پولم به استفانی عزیز تعلق داره.در حال حاضر در جمع ما بسیاری از افرادی که درست کار نیستند وجود دارند اما من باید یه بررسی و تحقیق کنم و یه لیست از این افراد تهیه کنم

.................................................. .................................
استفانی اومد و شروع کرد به حرف زدن او گفت :پدر من واست متاسفم...تو مرد مریضی هستی...حالا بزار یه چیزی بهت بگم...پسر و یا دختر نامشروع تو یکی از سوپرستار های حال حاضر WWE هست.اون خانم با بی شرمی تمام ما رو هم به عنوان نامشروع خطاب کرده بود و این یعنی فاجعه که کسی بخواد به WWE اینطور حرفی بزنه .من از دست پدر و اون خانم شاکی هستم و بزودی با حضور وکیلم از او شکایت خواهیم کرد بصورت رسمی.این اتفاق در تاریخ خانواده ما بسیار ننگ آور است چون سابقه نداشته.او گفت نامشروع در بین سوپراستارهاست و من فکر میکنم جیمی وانگ یانگ باشه.این خیلی بد هست که با آبروی یک مدیر باتجربه و کاردان و سرشناس یک کمپانی بزرگ این چنین بازی کنن.او با گفتن این جملات رینگ رو ترک کرد.

.................................................. .................................
وینسه داشت با حیرت دور و برش رو نگاه میکرد سپس هنگامی که در حال خروج بود کندی وارد شد و در این لحظه این دو دقایقی به یکدیگر نگاه کردند.وینسه نگاهی عصبانی داشت و انگار داشت کندی رو تو ذهنش با اون لیست تطبیق میداد.بعد یه سری تکون داد و رینگ رو ترک کرد.کندی هم با حیرت داشت مک من رو نظاره میکرد که چرا چنین میکنه بعد شونه هاش رو تکون داد به معنبی اینکه مهم نیست.سپس وینسه در حال ترک رینگ یه نگاهی هم به مارک هنری انداخت و سر تکون داد.

.................................................. .................................
پروموی مصدومیت لشلی در بازی با کندی پخش شد.سپس یه پرومو هم از عمل بابی لشلی پخش شد.نشون داده شد که لشلی با یه بدل مصدوم شد در این لحظه جری گفت لشلی از قبل آسیب دیده بود و بخاطر بدل کندی نبود مصدومیتش و فقط اون فن مصدومیتش رو تشدید کرد

.................................................. .................................
سپس کندی شروع کرد به ادای لشلی رو دراوردن و اینکه او چه جوری و به چه راحتی تونسته لشی رو مصدو کنه و بفرسته برای چندوقت به خانش.

.................................................. .................................
در این لحظه سندمن اومد این دو بعد از کمی کل کل شروع به مبارزه کردند و همه چیز داشت متعادل پیش میرفت اما این کندی بود که با فنهای متوالی خودش بازی رو دردست گرفت و برتر بازی بود و سندمن هم مثله هفته های گذشته نقش یک بازیکن کمرنگ رو در راو داشت . کندی سندمن رو به کناره های رینگ برد و حسابی پرسش کرد.سپس سندمن با چندتا حرکت برگشت به بازی.او کندی رو گرفت و از گوشه رینگ هل داد کنار.کندی سپس برای اجرای hammerlock رفت و اجرا کرد.سندمن دوباره کندی رو هل داد.کندی سندمن رو که رفته بود بالای سکو هل داد سپس یه ضربه به صورت او زد و این کندی بود که تونست با فن Green Bay Plunge به راحتی سندمن رو پین کنه در میان تشویق دوستدارانش نکته ای که گزارشگران براشون جالب بود و بهش اشاره کردند این بود که برای اولین بار در مسابقات سندمن از چوب استفاده نمیشد و کندی هم طرفدار داشت در ورزشگاه

.................................................. .................................
در بکستیج وینسه یه لیست دستش بود که نام بچه هاش رو هم اونجا نوشته بود مثله اینکه لیست افراد شاکی از اون خانم بود.کوچمن به سراغش اومد و گفت اسم همه رو بنویس سن و سال مهم نیست.او به وینسه گفت تو انسان خیلی ....هستی پس بنابراین همه خواهان تو هستند.وینس گفت استفانی راست میگه باید در بین کچ کارها یکی رو که سنش کمه انتخاب کنم.تو این لیست رو برای ظاهرنمایی تهیه کن تا اینا برن شکایت کنند من پشتت هستم ما دنبال اهداف بزرگتر از این هستیم در این لحظه پشت سر او ریک فلیر اومد.وینسه به او نگاه کرد و دید که این جای باباشه نه پسرش.

.................................................. .................................
ویدئویی از رندی اورتون پخش شد.که در اون رندی و سینا رو نشون میداد.سپس تیتانترون رندی پخش شد

.................................................. .................................
مجسمه ویلیام رگال دیده میشه مثله اینکه او هم تریپ دیگه ای رفته....او از جنرال منجریش بسیار خرسند هست و داره حسابی خودش رو تحویل میگیره تا تلافی اون همه سال بی مهری و بی افتخاری رو دربیاه

.................................................. .................................
ویلیام رگال لباس به تن مجسمه میکنه.در این لحظه جی بی ال و مک کول میان که رگال بهشون نگاهی میکنه و میگه با چشم بد نگاه نکنید و چشم نزنید.این خصوصیه.سپس جی بی ال به شگفت اومد و با کنایه گفت تو همون رگال 1 ماه پیش نیستی؟که رگال بسیار عصبانی شد و گفت من جنرال منجر راو هستم و اون رگال دیگه شخصیتش تا زمانی که جنرال منجرم مرده و این رگال متولد شده

.................................................. .................................
ماریا و ران سیمونز با هم داشتند میومدند که رگال جلوشون رو گرفت و گفت ماریا تو باید برای یک بازی داوری کنی.بعد گفت برای امشب خودت رو آماده کن.سانتینو نشون داده میشه که میگه امشب میخوام بیام و برای ماریا شعر رومانتیک بخونم سپس ماریا با ران سیمونز از خوشحالی خنده ای میکنن و میخوان برن.بعد جی بی ال و مک کول اومدند و جی بی ال خوند شعری رو که در اون ماریا رو بدجور به بار تمسخر گرفت.بعد ران سیمونز اومد و جی بی ال رو با یک نگاه ترساند.جی بی ال گفت ناراحت نشو منظوری نداشتم.یادت میاد من و تو چه دوستی صمیمانه ای داشتیم در مسابات مختلف هم تیمی هم بودیم .هی می بینی منم مثله تو رفتم کنار و گزارشگر شدم.ران سیمونز طب معمول ساکت شد و هیچی نگفت بعد ران به یکباره گفت:Wham!!!!!!!!!!!جمله جدیدش !!!!!!!

.................................................. .................................
کرایم تیم اومد و گفت قصد داریم یسری وسایل از لیلیان رو بفروشیم البته منظورمون وسایل شخصی نیست مثلا صندلی لیلیان رو یعنی چیزی که روش میشینه سپس اونا شروع کردن به خوندن شعر رپ و دور ورزشگاه چرخیدند و 1000 دلار کاسب شدند.اونا بسیار خوشحال بودند و سپس اعلام کردند کار فروش اجناس استارها بسیار پرسود هست از این به بعد فقط این کارها رو میکنند چون بیزنس خوبی هست.بعد با شعرخوانی و رپی که داشتند میخوندن طبق عادت همیشهاومدن داخل رینگ و پولها رو گذاشتند داخل جیب و آماده برای بازی شدند

.................................................. .................................
Cryme Time vs. Cade and Murdoch

کید و مرداک وارد شدند از همون ابتدا میشد فهمید از نگاهشون که برای برد میان بازی درحالی با قانون دی کیو به نفع مرداک و کید به پایان رسید که اونها برتر زمین بودند.ابتدا مرداک با شد بای رو شزوع کردند که مرداک حسابی شد رو زد.سپس کید اومد و او هم به همین ترتیب شد رو زد.شد سعی کرد به بازی برگرده اما این مرداک بود که یه ضربه Russian Legsweep به شد زد.چندین بار حرکت الباو دروپ.یاکوزا کیک و دابل تیم و ...رو از سوی کید و مرداک روی کرایم تیم اجرا کردند و اونطور که مشخص بود کرایم تیم در حد راو و مسابقاتش نشون نمیدادند حتی کید و مرداک آماده اجرای فینیشیر خود روی Shad بودند که به یکباره JTG از پشت سر با صندلی زد و بازی رو با قانون دی کیو به نفع مرداک و کید تموم کرد.در این بازی تیم مرداک و کید بسیار سرحال و رو فرم نشون دادند

.................................................. .................................
ویدئوی بازگشت تریپل پخش شد.تماشاگران سراز پا نمیشناختن و بسیار مسرور و شاد بودن همه یکصدا نام تریپل رو فریاد میزدند

.................................................. .................................ویدئوی دیگری از رندی درباره مصدوم کردن راب ون دام پخش شد

.................................................. .................................
بعد از این بازی ویدئو هفته قبل بازی اسنیتسکی و یکی از برادران Highlander نشون داده شد سپس اسنیتسکی اومد با اون یکی برادر هم مسابقه داد که ظرف 30 ثانیه مثله آب خوردن پیروز میدان شد با یه پاوراسلم.بعد طبق معمول دوربین رو صورت او رفت و دندانهایش رو نشون داد که واقعا در حد یه استار کچ نیست.....اسنیتسکی بسیار خوشحال بود و با غرور فراوان داشت اطراف رو مینگریست.اما تماشاگران اکثرا هو میکردند اورو و او با عصبانیت رفت

.................................................. .................................
در بکستیج وینسه سعی داره با تجربه خودش بر مشکل پیش اومده غلبه کنه سپس کوچمن اومد و گفت لیستی از بی احتیاطی و کارای زیرزیرکی خودت رو به من بده من قضیه رو درست کنم.من در ستردی نایت مین ایونت بهت جواب میدم.ولی مطمئن باش مثله همیشه من جاناتان کوچمن یار و یاور همیشگی تو وینسه کندی مک من خواهم بود و پشتت رو خالی نمیکنم.تو باید آماده کارهای بزرگ باشی و نباید خودت رو درگیر اینطور مسائل کوچیک بکنی.من برات اهداف بزرگی درسر دارم وینس عزیز.سپس او گفت کودی هم خوبه برای انتخاب !!!!در این لحظه کودی پشت اونها بود و حرفاشون رو شنید.!!!!
.................................................. .................................
کودی رودز نشون داده شد او گفت نگران نیستم چون میدونم که پدرم کیه!!!!گفت من جز اون لیست نیستم وینسه باید دنبال کس دیگری بگردد.و اون شی.....هست که جلوگیری از تولد بچه های نامشروع میکنه......[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](فکر میکنم با دیگه نمیشد از این بهتر گفت و محترمانه تر.همه فکر کنم فهمیدید منظورم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نقل حرف کودی چی بود اونایی هم که نفهمیدند از دیگران بپرسند[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]).او گفت وینسه به تکاپو افتاده تا یکی مثه خودش پیدا کنه.بعد بوگی من اومد و شروع کرد به شعر خوندن .سپس کوچمن گفت : او نمیتونه تو چشمای تو نگاه کنه.کودی تو انسان خوبی نیستی چون جواب محبتهای وینس که مثله پدر همیشه بهت محبت میکرد رو اینطور داری میدی .اینها شایعست و وینس انسان متشخصی هست و این حرفها به او نمیچسبه و چیزی از ارزشش کم نمیکنه.بعد همشون رفتند

.................................................. .................................
در بکستیج ماریا و میک فولی و رگال حضور داشتند و تاد گریشام از ماریا راجع به داوری پرسید.ماریا گفت احساس خوبی دارم داوری رو تجرب کردن کار خوبی هست اون هم از نوع متفاوت من با میک صحبت کردم هرچند میک تجربه داوری بازیهای سخت رو دارد نه تجربه داوری بازیهای فانتزی و مدرن رو .به هرحال امشب به هیچ چیز جز عدالت فکر نمیکنم
.................................................. .................................
جیلیان حال اومد داخل رینگ و درمیان هو همه گان شروع به خواندن ترانه کرد.صدای افتضاح و ترانه افتضاح ترش باعث شد خیلی از مردم گوش خود رو بگیرند و بهش فحش بدند.جیلیان خودش در همینجا فهمید که امیدی به برنده شدنش نیست.او داشت سبک کلاسیک میخوند!!!ماریا گفت جیلیان خیلی زیبا هستی اما صدات.......

.................................................. .................................
سپس آیرون شیک و هاوارد فینکل و نکولی والکف اومدند داخل رینگ.فینکل توضیحاتی راجع به خانم داد و گفت که او باید یه شعر روسیه ای رو اجرا کنه که این شعر اینترنشنال یا جهانیه.خانم روسی هم شروع به خوندن کرد قیافه آیرون دیدنی بود و واقعا خنده دار بنظر میرسید از توصیفش پشیمون شده باشه.سپس تماشاگران بازهم به این شعر هم هیچ واکنش مثبتی نشون ندادند و یکسری گوششون رو گرفتند دوباره.ماریا گفت او هم صدای خوبی داره اما من زبونش رو متوجه نمیشم

.................................................. .................................
سپس لیلیان اومد و گفتند که او شعر "New York, New York" رو اجرا میکنه مردم تقریبا راضی هستند و دوست دارند در این میان سانتینو حرفا و آهنگ رو قطع کرد و اومد و گفت میخوام شعر "That's Amore" رو برای ماریا بخونم.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]میک فولی اومد و گفت من همیشه ترانه خوندن رو دوست دارم اما میدونم که کار یک کچ کار نیست اما سانتینو چیز دیگه ای هست من احساس میکنم صداش صدای خوبی هست.سپس مارلا گفت ماریا به ایتالیای کوچیک ما بیا همین حالا.ماریا هم قبول نکرد.گفت در حال حاضر حکم داور یا قاضی رو داره بعد رفت پیش ران سیمونز ایستاد و شروع به خندیدن کرد.بعد مارلا شروع به خوندن کرد اما این صدا هم با هوی مردم روبرو شد و دوباره خیلیها گوششون رو گرفتند.سپس مارلا به سیمونز گفت چرا الان اینجایی و میخوای چه کار کنی؟سیمونز یه چیزایی گفت و بعد یه نیمچه شعری اومد سپس یکم حرف زدند .ماریا گفت او نمیتونه انتخاب کنه انتخاب سخته مردم از شعر هیچکس جز لیلیان و ران سیمونز استقبال نکردند......و صدای آهنگ رگال اومد و او اومد و گفت ران سیمونز برنده هست.ران به اطرافش نگاه کرد دید که او کجا و اینها کجا ....او اصلا خواننده نیست .بعد یه نگاه سرشار از خوشحالی به رگال کرد و ....

.................................................. .................................
Cody Rhodes vs. Charlie Haas

بازی متعادل پیش میرفت و هاس چندبار تا نزدیکای پین پیش برد کودی رو اما او تسلیم نشد.کودی دی دی تی زد.چندتا سوپلکس زد ولی هاس هم بیکار ننشست .او با rollup کودی رو تا مرز پین پیش برد اما در شماره 2 کودی تکون خورد.سپس کودی رو برد گوشه رینگ و اونجا او رو زد.سپس یه Elbow به کودی زد.یه Jawbreaker از سوی کودی زده شد.سپس کودی چند ضربه با دست به هاس زد.بعد هاس یه crossbody به کودی زد اما او پین نشد.سه چهارتا ضربه با پا به سینه کودی زد سپس آماده شد برای پین کرده کودی اما کودی با اجرای فن خودش پیروز میدان شد.در حالی که شلتون بنجامین هم کنار رینگ حامی چارلی هاس بود

.................................................. .................................
کینگ بوکر و شارمل اومدند و شارمل گفت به کینگ واقعی احترام بزارید در این لحظه بوکر از شارمل تشکر کرد و گفت من کینگ واقعی هستم دیدید چطور جری لاولر رو خورد کردم هرکس دیگه ای هم که ادعای کینگ داره بیاد جلو حتی تریپل اچ.من رعوف و مهربانم و به همه وقت میدم که بیان شانس خودشون رو برای اثبات کینگ بودنشون امتحان کنند البته اونایی که میخوان بیان نباید مثله این لاولر ضعیف باشند باید در حد من باشند.در این لحظه قیافه جری بسیار ناراحت و خشمگین دیده میشه.

.................................................. .................................
لاولر اومد گفت تو تنها کینگ نیستی اما چون من رو بردی بهت میگم کینگ تو نالایقترین کینگ تاریخ هستی و اگر بخاطر قولم نبود تو رو کینگ صدا نمیزدم اما چه کنم که حرفم رو زدم و تا آخرین لحظه سر حرفم هستم تو باید در سامراسلم با تریپل بازی کنی اگر من کینگ نیستم اما تریپل کینگ واقعی و سلطان دبلیو دبلیو ای هست .سپس آهنگ تریپل همون کینگ اف کینگز زده شد و بوکر حسابی ترسید اما خبری از تریپل نشد بعد جری بهش گفت تو کینگ بودنت رو اونجا اثبات کن.او گفت تو و داورها هفته پیش حق من رو خوردید و نالایقانه برنده بازی شدی اما خوشحالم تریپل میاد سراغت .بوکر که ترسیده و عصبانی بود به لاولر حمله کرد سپس جیم راس میکروفون رو برداشت و گفت تو بازندهای بیش نیستی تریپل خوردت میکنه.بعد بوکر حیران اورو نگاه کرد درحالی که جری یه گوشه ایستاده بود.بوکر گفت برای من تریپل هم مسئله ای نیست او هم هیچی نیست و خوردش میکنم.

.................................................. ................................
رندی اومد و گفت سینا مدت زیادی کمربند دستش بوده ولی او حریف بزرگی برای من نیست من لجند کیلر هستم سینا بدون این آخرین پی پی وی هست که کمربند دستت هست بدون بزودی له میشی سینا من از تو بشدت متنفرم و بدون تو شانس بزرگی پیدا میکنی که میخوای برابر من بازی کنی و هیچ چیز مانع از برد من بر تو نمیشه و لهت میکنم.تو در حدی نیستی که بخوای با لجند کیلر مقابله کنی همه الکی تورو گنده کردن من کجا و تو کجا؟من سلطان جدید این کمپانیم و مطمئن باش از بعد سامراسلم عغکس های من با کمربند پخش میشه.او گفت همه به احترام قهرمان جدیدتون دست خواهید زد در آینده .تی شرتهای من با عکس کمربند رو خواهید خرید و این یعنی اینکه لجند کیلر میدونه که قهرمان هست سینا تو هیچی نیستی .و معنی قهرمان بودن رو میفهمید.شما از الان میتونید من رو قهرمان خطاب کنید در این لحظه به جز عده کمی همه ورزشگاه او رو هو کردند و رندی بسیار عصبی شد و گفت به همتون ثابت میکنم کی قهرمانه من یا سینا؟چون سینا در حد من نیست.

.................................................. .................................
John Cena & Umaga vs. Ken Kennedy & Carlito

بازی بسیار هیجانی بود و واقعا اوماگا یه تگ تیم شایسته وقوی برای سینا بود.بازی با اوماگا و رندی شروع شد.اوماگا یه elbow زد و رندی رو گوشه رینگ گیرانداخت.او یه splash زد و رندی از ترسش دست داد تا کارلیتو بیاد داخل.سپس هردو اومدند و با یه کلوزلاین دونفره اوماگا رو انداختند زمین. سینا به بازی اومد بازی در حالی پیگیری شد که کارلیتو نقش کتک خور داشت بیشتر و رندی هم زیاد در جریان کار مستقیم حضور نداشت اما کارلیتو با یه shouldertackles به بازی برگشت و یه Thunder Driver به سینا زد او رفت 5 تا مشت به سر سینا زد در این لحظه سیناکارلیتو رو آماده کرد برای FU که رندی دخالت کرد و نگذاشتسپس سینا دنبال کارلیتو رفت بیرون اما اورتون اورو به پله ها کوبید سپس به رینگ بازگردوندسپس رندی اومد و یه Dropkick زد بعد دست داد تا کارلیتو بیاد یه دابل تیم به سینا زدندکارلیتو یه Neckbreaker به سینا زدسینا یه Thunder Driver دیگر هم خورد و در این لحظه اورتون به بازی اومداورتون یه clothesline به سینا زد سپس سینا با یه back body drop به بازی برگشت.اوماگا اومد تو و یه Samoan Drop به کارلیتو زد.بعد یه Superkick به اورتون زد.بعد یه Whipsplash هم به رندی دوباره زد.سینا یه Backstabber زد به کارلیتو دست آخر سینا با یه FU به کارلیتو کار رو تموم کرد.بازی بسیار دیدنی بود.یک مین ایونت تمام عیار.اوماگا مرد محبوب و تاثیر گذار میدان لقب گرفت.واقعا تگ تیم قوی هست این اوماگا و سینا و باید گفت اوماگا فوق العادست

.................................................. .................................
وینسه و کوچمن درباره لیست صحبت میکردند کوچ گفت آیا لیستت کامل شده ؟ که وینسه گفت هنوز کار داره .کوچ گفت هرکار اشتباهی که کردی تو این چندساله بنویس تا من مطلع بشم و برات حلش کنم و در این لحظه لیندا پشت هردو بود و همه چیز رو شنید وینس بسیار ترسیده بود و......لیندا با نگاهی غضبناک سالن رو ترک کرد و وینس با عصبانیت سر تکون داد و دنبالش رفت

.................................................. ................................

copy iranwwe.net.......writer is mrdmn

BKM_MAHDI
15-08-2007, 21:33
سلام خذمت دوستان.آقا يه آمار از راك واستون كلد بهم بدين .

Greatone
15-08-2007, 21:39
سلام خذمت دوستان.آقا يه آمار از راك واستون كلد بهم بدين .

استون كلد:
دكترش گفته بدليل مصرف فوقلاده زياد مشروبات الكلي اصلا تا چند ماه نميتونه پا تو رينگ بزارهراك:
راک اسطوره WWE خیلی وقته که در این کمپانی حاضر نشده و بارها صحبت حضورش بوده اما منتفی شده اما بخونید خبر مجله رسلینگ تاون درباره راک رو:

راک ستاره کشتی کچ درحال گفتگو با مک من هست تا به کشتی کچ برگرده.مک من به سختی دنبال حضور او در مسابقات هست قصد داره راک رو برای سامراسلم یا بعد اون برگردونه .اما حضور راک در سامراسلم بسیار احتمالش ضعیفه و او بعد از اتمام بازی در فیلم جدیدش میتونه برگرده و احتمالا اگه اتفاق خاصی نیفته راک در سامراسلم به احتمال کم و یا بعد سامراسلم به احتمال زیاد برمیگرده و این خبر بسیار خوشحال کننده هست.مک من سخت بدنبال تحول اساسی در کمپانی هست و اولین هدف او راک و برگردوندن او هست

faraz_n
18-08-2007, 10:04
ازت ممنونم که خبر ها رو قرار میدی
در ضمن فقط باتیستا و تریپل اچ

Greatone
18-08-2007, 21:50
مصاحبه ای جدید از جان سینا رو براتون آماده کردم از مجله رسلینگ تاون


سئوال:جان این روزها صحبت از روند یکنواخت WWE و مین ایونت هاست .نظرت چیه؟
جواب:جان صاحب کمربند WWE هست نه سبک وزن پس باید هم در مین ایونت ها باشه.این رو دیگه همه میدونند که من از هیچکس نمیترسم .زمان عقد قرارداد با WWE حال خاصی داشتم.همونجا به وینس قول دادم یه روز مین ایونت پلیر و بیگ تایم پلیر بشم هرچند وینس اون زمان خندید و گفت خیلی جوان هستی و خام .خیلیها به این عنوان اومدند و زود رفتند.ولی حال همه میبینند سینا برای خودش کسی هست

سئوال:جان نقطه قوتت در زندگیت چیست؟
جواب:درزندگی پدرم بزرگترین حامی و نقطه اتکا من هست و فکر نبودش دیوونه میکنه من رو

سئوال:نظرت راجع به مصدومیت شاون چیه؟
جواب:شاون یکی از بهترین دوستانم در کشتی کچ هست درسته ما در رسلمنیا با هم بازی کردیم اما واقعا اون مسابقه برای من تلخ بود زیرا دلم نمیومد به شاون صدمه ای وارد کنم.هرچند شاون زیاد با من رابطه نداره

سئوال:فینیشیرهای قوی اینا رو از کجا اوردی؟
جواب:شاید براتون جالب باشه اف یو از مخلوط یه فن قدیمی هست که توسط خودم و مربیم ابداع شد.اما راجع به است ی اف یو باید بگم این یه فنی هست که به نظر خودم اومد و اجراش کردم و ذهنیت قبلی نداشتم اما چون ناقص اجرا میکردم با مربی خودم مشورت کردم و مربیم برام کاملش کرد

سئوال:جان دوست داری تگ تیم با چه کسی بشی؟
جواب:هیچکس!!!!زیرا من همینطور هم کلی دردسر و دشمن دارم حالا چه برسه به اینکه یه کمربند و درگیری دیگه هم اضافه بشه.البته بعضی وقتها با یکسری موقتا و اجبارا یار میشوم ولی پایدار نیست

سئوال:جدی ترین رقیبانت؟
جواب:اج و کورت آنگل و رندی اورتون .این سه نفر در هرحالی در فکر مسابقه با من هستند مخصوصا اج

سئوال: آمادگی بدنی تو چقدره؟
جواب:خوشبختانه زیاد.چون من دو ساعت هم اضافه تر از برنامه روزانم ورزش و تمرین میکنم.

سئوال:پرفشارترین لحظه ای که داشتی اف یو میزدی مقابل کی بود؟
جواب:اوماگا .زیرا او از درون پر هست و واقعا سنگین و دیدید که اف یوم ناقص شد از زور سنگینی

سئوال:جان سینا اخلاقش چطوریه ؟
جواب:می خنده و میگه :این رو از دوستام بپرسید من آدم آرومی هستم و همیشه سعی میکنم مهربان باشم و با خنده جواب دوستام رو بدم.

سئوال:جان کی ازدواج میکنی؟
جواب:به این موضوع فکر نمیکنم الان چون الان به حفظ شرایط خودم فکر میکنم ضمنن اجباری برای ازدواج نیست و دوستی میتونه جای ازدواج رو پر کنه

سئوال:سینا در سال 2007 چه فرقی با لحظه ی ورودش داره؟
جواب:از لحاظ اخلاقی و فنی خیلی.اگر قرار بود پیشرفت نکنم بدون اینکه کسی بگه برای همیشه از کچ میرفتم و یا در OVW می موندم.

سئوال:تحلیلت رو از بازیت با رندی بگو
جواب:این بازی هم مثله همه بازیهام هست اما یک فرق داره رندی همه رو با پیشکسوت هااشتباه میگیره .لجندها اکثرا کچ رو گذاشتن کنار و بدلیل آمادگی کم اونها بردنشون سخت نیست این یک واقعیته.اما من الان بدنم بسیار آماده هست.از همینجا قول میدم انتقام تک تک لجندها رو در سامراسلم از رندی بگیرم.

سئوال:چرا رپ؟چطور رپر شدی؟
جواب:شاید بدلیل اینکه در فامیلمون 3-4 تا رپر داریم و من هم راه اونها رو نصف و نیمه ادامه دادم.

سئوال:فروش فیلم و آلبومت چطور بود؟
جواب:فروش فیلمم برروی سینما خوب نبود اما دی وی دی هاش بسیار خوب فروخت ولی آلبومم بسیار خوب فروخت و هنوز هم داره در دنیا دست به دست میشه

سئوال:نمیترسی مصدوم بشی؟
نه.کلمه ای به نام ترس در جان سینا وجود ندارد.من در طول 1 سال فقط 1 راو رو از دست دادم و همه رو بودم پس می بینید که روی من کمترین تاثیری نداشته انجام مسابقات زیاد

سئوال:آیا سیاسی هستی؟
جواب:اصلا .به نظر من یک ورزشکار نباید به حیطه سیاست بره و سیاسی بشه

سئوال:تیپ جان ابداع کیست؟
جواب:خودم.چون من عاشق پسر بچه ها هستم و یک دلیل دیگه اینکه من همه تیپ ها رو تکراری دیدم خواستم یه تیپ جدید بشه و موندگار

سئوال:جان این روزها همه دارن میرن تی ان ای تو قصد نداری بری؟
جواب:قرارداد من بلندمدت هست و نمیتونم جایی برم.دوم اینکه من اگه یک روز در WWE نباشم کشتی کچ رو کنار میگذارم

سئوال:سقف اوج جان سینا کجاست؟
جواب:هنوز کسی ندیده .و مطمئن باشید از این که هستم بهتر میشم من کلی کاردارم که انجام نشده یکی از اونها رویال رامبل هست.البته تا زمانی که کمربند دستم هست طبق قانون WWE به همراه دارندگان سنگین وزن و ای سی دبلیو از شرکت در رویال رامبل محروم هستم

سئوال:نمیخوای برگردی اسماک دان؟
جواب:الان در راو راحتم و سطحه مسابقات بالا هست و اگر احساس کنم راو ضعیف شده به اسماک میرم و شاید کمربند رو هم با خودم ببرم

copy iranwwe.net..........writer is mrdmn

Greatone
19-08-2007, 18:20
دارک مچ

دیلو براون برابر تونی به برتری رسید در این بازی دیلو به راحتی آب خوردن مقبل این کچ کار گمنام و تازه کار برنده شد و فینیشیر خودش که به سبک ادی و راب ون دام هست رو اجرا کرد

.................................................. .................................
ابتدای اسماک دان این هفته با حضور مایکل کول و جی بی ال و خوش آمدگویی آنها به تماشاگران شروع شد.سپس اونها درباره ستردی نایت مین ایونت حرف زدند و اینکه بازیهاش چشه(چون کمپانی هنوز نتایج رو لو نداده رسما روی سایتش بلکه سایر سایتها نتایج رو از ورزشگاه دیدند و لو دادند)سپس اونها راجع به سامراسلم حرف زدند و هیجان و بازیهای آن.

.................................................. .................................
سپس آهنگ اسماک دان زده شد و مردم شروع به شادی کردند و آتش بازی های همیشگی کمپانی

.................................................. .................................
صاحب کمربند امریکا یعنی ام وی پی اومد و درباره اینکه او برنده مسابقه بوکسینگ مچ میشه صحبت کرد او گفت مت هاردی در حدی نیست که بخواهم راجع به او حرف بزنم من با وجود مشکلاتی که دارم هنوز هم صاحب این کمربندم و این خود یعنی اینکه من برتر از همه هستم.در این لحظه مت اومد و آهنگش زده شد .مت گفت خیلی خوشحالم که از من حرفی نمیزنی چون ممکن بود صدات اعصاب همه رو بهم بریزه.او ادامه داد من از تو نمیترسم و اگر تو صاحب کمربند هستی از روی نامردی هست.سپس ام وی پی گفت شجاعتت رو در مسابقه مسترلاک نشون بده و هاردی قبول کرد کریس مستر اومد و بعد از کلی بحث راجع به اینکه چجوری بتونه مسترلاک بزنه با داور سرانجام صندلی اوردن و مت نشست رو صندلی و کریس مسترلاک زد اما هاردی داشت مسترلاک رو می شکست که ام وی پی حمله کرد بهش و نذاشت اینکار رو بکونه اونها دوتایی هاردی رو زدند و سپس ورزشگاه رو ترک کردند و ام وی پی هی کمربندش رو نشون میداد به علامت تمسخر مت هاردی و همه هو میکردن او رو

.................................................. .................................
ویدئویی از آندرتیکر پخش شد

.................................................. .................................
در بکستتیج وینسه و کوچمن از راه رسیدند تازه و اونها مثله راو دیشب یه لیست دستشون بود و دنبال بچه وینسه میگشتند .و کوچ می گفت امشب باید کار رو یکسره کنی یکی رو راضی کن که بپذیره پسرت هست تا همه باور کنند

.................................................. .................................
تدی لانگ و وینسه و کوچمن و کریستال در بکستیج دارن صحبت می کنند تدی میگه وینس نظم مسابقات بهم ریخته و لطفا این وضعیت خودت رو زودتر روشن کن تا بدتر از این نشده مینس میگه این یه مشکل پیچیدست تدی و من خودمم نمیخواستم به کمپانی بکشه اما تقصیر استفانی هست او این کاررو کرد و باعث شد کنگره هم دخالت کنه .که گریت خلی میاد و تدی بهش میگه امشب یه مسابقه با کین داری.بعد کوچ به مک من اشاره میکنه که این رو به پسری انتخاب کن که او میگه نمیشه این گریت خلی هم هندی هست هم 2 متر د داره کجاش به من شبیه هست بعدشم این خیلی عصبانی هست و اگه بهش چپ نگاه کنی میزنه له میکنه ما رو در این لحظه کوچمن فکر میکنه و میگه حق با تو هست وینس خوب شد بهش چیزی نگفتم.بعد خلی با عصبانیت تمام میره و منجرش هم دنبال او .سپس هرچهار نفر می خندند.

.................................................. .................................
پروموی دیواسرچ پخش شد که در اون نشون داد این مسابقات از 10 سپتامبر شروع میشه

.................................................. .................................
فینلی و جیمی نوبل در مسابقه ای نچندان زیبا در مقابل هم قرار گرفتند در این مسابقه فینلی مقابل حریف ضعیف خودش خوب کارکرد و در حالی که از حریفش برتر بود و داشت بازی رو میبرد کین به تلافی هفته قبل که فینلی بهش حمله کرده بود به داخل رینگ اومد و شروع کردن به زدن همدیگه در این لحظه داور دستور قطع بازی رو داد و به این ترتیب بازی برنده نداشت و دی کیو شد

.................................................. .................................
Chavo Guerrero موفق شد در یک دیدار نه چندان زیبای دیگر مقابل یکی دیگر از حریفان و استار های ضعیف کمپانی یعنی شانن مور پیروز بشه این بازی کاملا در اختیار چاوو بود و او با اجرای فینیشیر خود به پیروزی رسید این در حالی بود که هیچ کس طرفدار این دو نبود تقریبا.

.................................................. .................................
پروموی بازگشت ری مستریو پخش شد
.
.................................................. .................................
باتیستا اومد و گفت خلی به چه دلیل هفته قبل اون بلا رو سر ریک فلیر اورد.او گفت به خاطر این هم که شده ازش کمربند رو در سامراسلم مقتدرانه پس میگیرم.آهنگ گریت خلی پخش میشه و گریت خلی داره میاد

.................................................. .................................
وینس و کوچ هم میان وینس میگه نمیدونم پسرم کی هست ولی میدونم که نمیشه از بین خلی و باتیستا انتخابش کرد.در این لحظه Big Dick Johnson با لباسی جالب میاد و شروع به رقص میکنه

.................................................. .................................
پروموی سامراسلم پخش شد

.................................................. .................................
مارک هنری موفق میشه در مقابل حریف گمنام خودش میشل به برتری برسه .مارک هنری در این چند هفته با مسابقات آسون و سبکی روبرو بوده.بعد مسابقه مارک میکروفون رو برمیداره و میگه من رو از آندر نترسونید من از هیچکس نمیترسم آندر هم برگرده به یه سرنوشتی دچارش کنم که همه براشون درس ادب بشه.در این لحظه برقها قطع میشه موزیک آندر زده میشه برقها وصل میشه.مارک از ترسش عقب میره و یه چیزایی شبیه به شن ریخته میشه دور رینگ

.................................................. .................................
پروموی بازگشت تریپل پخش شد

.................................................. .................................
در بکستیج توری و کریستال و مک کول دیده میشند که کریستال به اونا میگه شما باید ساقدوش عروسی من و تدی بشید بعد ویکتوریا با کنی دیده میشن که در این لحظه کریستال به ویکتوریا میگه تو هم بیا ساقدوش بشو.ویکتوریا با عصبانیت به مک کول نگاه میکنه و با دست میکوبه به او و میگه میخوام با مک کول بازی کنم .مک کول هم هردو یعنی کنی و ویکتوریا رو هل میده میگه منم موافقم.در این لحظه تدی میاد و میگه باشه هردو تون با هم دوبار بازی می کنید امشب.

.................................................. .................................
وینس و کوچ در بکستیج با هم حرف می زنند وینس میگه یعنی میشه آخه من بگم فوناکی یا وانگ یانگ پسرم هستند؟بعد یه سری به علامت خیر تکون میده.کین از پشت سر مک من سر در میاره و با کمال تعجب و تمسخر میگه سلام پدر!!!!!![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

.................................................. .................................
ویکتوریا و مک کول با هم بازی کردند که درحالی که بازی پایاپای بود ویکتوریا موفق شد با نامردی و پس از دخالت کنی پیروز میدان بشه

.................................................. .................................
بازی بعدی.در یک بازی زیبا گرت خلی توانست با برابر کین پیروز بشه این بازی هم مثله سایر بازیهای این دو دست خلی بود و او بود که برتر میدان بود.او با اجرای فینیشیر خود کین رو پین کرد.بعد بازی فینلی اومد حمله کرد به کین و از اون ور هم باتیستا که این روزها بسیار آماده هست اومد به کمک کین و بدین ترتیب حسابی همدیگر رو زدند

.................................................. .................................
در دومین مسابقه بین ویکتوریا و مک کول اینبار مک کول توانست دربازی که نامردی وجود نداشت با برتری کامل بازی رو تموم کنه .این بازی درحالی با برد مک کول تمام شد که او بسیار برتر بود

.................................................. .................................
و در آخر هم جی بی ال و کول(مایکل)با مرور بازیها و تاریخ سامراسلم کاررو به پایان بردند

.................................................. .................................

copy iranwwe.net........writer is mrdmn

Greatone
22-08-2007, 13:25
جان سینا کمربند خودرا در 17 سپتامبر 2006 از ادج پس گرفت چنانچه جان سینا بتواند تا 18 سپتامبر 2007 کمربند خود را بدون از دست دادن حفظ کند دومین نفری خواهد بود که در تاریخ Wwe یکسال تمام کمربند را در دست داشته بدون باختن آن.نخستین فرد رندی ساویج در سال 1980 بوده که 365 روز کمربند خود را دردست داشته

SIMON137
25-08-2007, 16:00
سلام عزیزان

چه عجب بابا دوباره به این تاپیک سر زدید...فکر کردم دیگه تاپیک خوابید....

Iron sheik کشتی گیر اصیل ایرانی که سالها در wwf کشتی می گرفت و از پرافتخارترین های کشتی کج محسوب می شود شب قبل در ناباوری تماشاچیان همراه با Partner (هم تیم) سابق روسی خود Nikolai Volkoff و طبق معمول با پرچم مقدس ایران وارد سالن شد.او سالها پیش با شجاعت تمام در میان رینگ ایستاده و در حین تکان دادن پرچم ایران به امریکا توهین می کرد.او به تقلید از سالهای دور مشغول اهانت به امریکا بود که مسئولان برقراری امنیت سالن جلو او رو گرفتند.صاحب کمربندهای WWF Heavywight Champion و WWF Tag Team Champion اکنون بازنشسته wwe است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

========================================
========================================

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Greatone
25-08-2007, 23:48
دارک مچ 1:
Rosey vs. Johnny Jeter

ابتدا روزي وارد رينگ شد و ميکروون رو برداشت درباره حضور مجددش صحبت کرد او گفت معلوم نيست دقيقا به کدام کنسول برم اما به احتمال فراوان به راو ميرم......سپس بازي شروع شد در اين مسابقه روزي بسيار آماده کارکرد.ابتدا به حريف خود يه پاوراسلم زد بعد او رو به گوشه رينگ برد روي سر او کارکرد بعد با يه بک بادي دراپ حريف رو تا مرز پين پيش برد اما حريف مقاومت کرد و پين نشد.جاني عضو سابق اسپريت اسکواد با يه رول آپ به بازي برگشت بعد يه دراپ زد اما روزي بسيار قاطعانه با يه بيگ بوت فن او رو پاسخ داد سپس با زدن يه پاور اسلم ديگه در هفتمين دقيقه برنده بازي شد

.................................................. ................................................
دارک مچ 2:
Dave Taylor & Paul Birchill vs. The Daltons (Jesse & Festus)
بازي رو ديو تيلور و جس دالتون شروع کردند در اين بين جس گمنام بهتر نشان داد و چند دراپ کيک به ديو تيلور زد سپس پائول بورچيل به داخل اومد در حالي که او حريف رو اسير تجربه و ضربات خود کرده بود جس رفت به برادرش دست داد و او اومد بازي داشت پاياپاي دنبال مي شد که بورچيل با زدن فينيشير خودش بازي رو تموم کرد...بردران دالتون در اين بازي خوب کارکردند

.................................................. ..................................................
اسماک دانابتدا مايکل کول و جي بي ال وارد شدند و پس از خوش آمدگويي آهنگ مخصوص اسماک دان زده شد....سپس ويدئوهايي از کلمبيا و اين کشور پخش شد.........مردم در حال خوشحالي بودند که وينسه در ميان استقبال نسبتا خوبي که ازش به عمل اومد وارد رينگ شد......طبق معمول هميشه کوچمن مشاورش هم با او بود........سپس وينس با ژستي مشابه زنان ميکروفون رو گرفت و گفت:من کماکان بدنبال پسر عزيز و نامشروع خود هستم........او گفت کوچمن در حال بررسي و کمک به من هست و من از شما هم درخواست دارم به من کمک کنيد........تماشاگران شروع به هو کردن و مسخره کردن او کردند........سپس وينس ادامه داد من هنوز به نتيجه قاطع اي دست پيدا نکردم .....من بي صبرانه منتظر پيدا کردن پسر عزيزم هستم......سپس کوچ ادامه داد من فکر مي کنم اون پسر خوشبخت ترينه تو دنيا چون پدري مثل وينس داره....وينس نمونه ي کاملي از يک پدر هست......سپس آهنگ کين زده شد و مک من و کوچ ترسيدند......کين با کنايه گفت سلام پدر بي فرزند......بعد ادامه داد هفته پيش فينلي به من حمله کرد و من بسيار عصبي هستم و خواهان بازي با او هستم.....وينس گفت کين تو هفته پيش هم به من گفتي بابا و من خوشم اومد اگه يسري مسائل نبود باور ميکردم پسرم هستي و حال مي خوام اون کارت رو جبران کنم تو و فينلي در سامراسلم بازي مي کنيد.....و باتيستا و فينلي امشب در مين ايونت بازي مي کنند .....من فقط پسر ميخوام چون دخترها مثل استفاني احمق و ضعف هستند....اغلب استارها کنار رينگ بودند.....سپس مسترز اومد و مک من گفت اين ميتونه پسرم باشه يه عکس از 15 سالگي مسترز نشون داده شد و وينس گفت نه اين پسرم نيست فقط گردنش به من رفته ....سپس مسترز درخواست بازي مسترلاک با کين کرد و مک من پذيرفت اين بازي در مقابل چشمان مک من برگزار شد و مسترز در حال مسترلاک زدن بود که کين اون رو شکست و با يه چوکسلم کارش رو ساخت......در حالي که چاک پالامبو و فينلي کنار رينگ بودند ....مک من نگاهي انداخت و گفت چاک تو و مسترز الان بازي مي کنيد.......... من و کوچ هم همچنان دنبال پسرم مي رويم

.................................................. ..................................................
تيتانترون تيکر پخش شد

.................................................. ..................................................
چاک در مصاحبش اعلام کرد که عاشق تيپ American Badass آندرتيکر هست براي همين با موتور مياد

.................................................. ..................................................
Chris Masters vs. Chuck Palumbo

چاک بازي رو سيار قاطع شروع کرد او يه بيگ بوت به مسترز زد سپس مسترز يه کلوزلاين به او زد بعد چاک با يه نک بريکر به بازي برگشت ......مسترز سعي کرد که مسترلاک رو اجرا کنه اما چاک بسيار قدرتي نشون داد و نگذاشت که مسترز چنين کاري بکنه...چاک يه ياکوزا کيک به مسترز زد بعد يه پاوراسلم و يه کلوزلاين به مسترز زد و سرانجام با يه پاور بمب مسترز رو پين کرد چاک بسيار آمده و سرحال عمل کرد......

.................................................. .................................................
پروموي بازگشت مستريو پخش شد

.................................................. ..................................................
Funaki vs. Chavo Guererro

بازي اصلا جذاب نبود ..........فوناکي استار عيف اسماک وارد رينگ شد سپس چاوو با لباس و ماسک ري اومد بازي داشت متپيش ميرفت بيشتر فنهاي پرشي مثله دراپ کيک از سوي هردو ديده ميشد.......سپس چاوو اوم و حسابي فوناکي رو زد و روي زانوي او کار کرد تا خاطره مصدوميت ري رو زنده کنه.......داور هم پس از اينکه چاوو به حرفش گوش نکرد و به کارش ادامه داد دستور دي کيو رو داد تا بازي متوقف بشه.......

.................................................. .................................................
پروموي ديواسرچ پخش شد

.................................................. .................................................
Jamie Noble vs. Jimmy Wang Yang.

در يک بازي سرد ديگر جيمي نوبل موفق شد در بازي که نزديک به 20 دقيقه به طول انجاميد بازي رو به سود خودش تموم کنه.......پس از بازي هورنسوگول اومد و با او کل کل کرد يعني براش ادا در اورد و همين که نوبل خواست بگيره بزنش او سريعا رفت زير رينگ .......بازي نوبل و يانگ يک بازي تماما فانتزي بود..............

.................................................. ..................................................
مايکل کول گفت ديواسرچ مهيج تر از هميشه در 10 سپتامبر به اين کمپاني مياد

.................................................. .................................................
WWE Tag Team Championship: Deuce & Domino w/ Cherry © vs. Shannon Moore & Eugene

اين بازي در حالي به نفع تگ تيم اسماک دان تموم شد که مورخوب کارکرد اما مسخره بازيهاي يوجين باعث باخت تيمش شد........دوس و دومينو موفق شدند بازي رو ببرند.........و موفق شدند کمربندهاي خود رو حفظ کنند......

.................................................. .................................................
تيتانترون ام وي پي پخش شد

.................................................. .................................................
ام وي پي در حال ورود به رينگ بود که به تدي گفت من آمده ام با همه مسابقه بدم حتي کمربند دارها چون من از همه در اسماک دان بهترم.......سپس تدي گفت تو و مت هفته آينده در مقابل دوس و دومينو بازي مي کنيد به صورت تيمي

.................................................. .................................................
BASKETBALL CHALLENGE: MVP vs. Matt Hardy

ابتدا ام وي پي وارد رينگ شد او از خودش و برتري هاش بر استارهاي گوناگون سخن گفت او اعلام کرد ام وي پي استاري هست تکرار نشدني من همه رو خورد خواهم کرد در همين حال يکباره آهنگ مت زده شد او اومد پس از کمي حرف زدن بازي شروع شد و هردو مشغول پرت کردن توپ بودند...در صحنه اي مت توپ رو از روي عصبانت کوبيد به صورت ام وي پي....يکهو دوس و دومينو به هردو حمله کردند و اون دو رو زدند و به اين ترتيب بازي مام ماند......

.................................................. .................................................
ويدئوي بازگشت تريپل پخش شد

.................................................. ..................................................
Brad Allen vs. Mark Henry

براد استاري به مراتب بهتر از حد تصور نشون داد و مقابل هنري بسيار خوب کارکرد اگر او مقابل هنري بازي نميکرد به احتمال فراوون کس ديگه اي(استار کم وزنتر) اگه بود مقابل او براد ميتونست بهتر عمل کنه اما او مقابل هنري باخت....برد از Carolina Wrestling Association به اين کمپاني جديدا اومده و معلوم نيست که بمونه يا بره..........

.................................................. .................................................
هنري پس از بازي داشت حرف مي زد و مي گفت از کسي ترس نداره که يهو آهنگ تيکر زده شد و برقها قطع شد در حالي که نور بنفش در روي ورزشگاه بود پروموي جيدي در تيتانترون تيکر ديده شد.......همه منتظر تيکر بودند اما او نيومد سپس هنري با ترس شديد رينگ رو ترک کرد.......

.................................................. .................................................
Michelle McCool vs. Victoria vs. Torrie Wilson vs. Kristal

پس از اينکه ديواها لباس خود رو در اوردن و لباسهاي جديدشون رو به نمايش گذاشتند از سوي تماشاگران مک کول به عنوان برنده انتخاب شد و اين باعث عصبانيت رقيبش ويکتوريا شد

.................................................. .................................................
Mae Young 84 ساله و از قديمي هاي کمپاني حاضر بود و در معرفي برنده نقش داشت

.................................................. ..................................................
ويدئويي از درگيريهاي خانواده مک من پخش شد

.................................................. ..................................................
مين ايونت:
Batista vs. Finlay

بازي بسيار زيبا و سخت بود فينلي بازي رو در زير کتکهاي باتيستا شروع کرد ابتدا يه کلوزلاين از باتيستا و سپس ضربات پياپي او بعد فينلي با يه بدل به بازي برگشت و در حالي که داشت روي گيوآپ شدن کار ميکرد اين باتيستا بود که با ضربات مهلکش از جمله يه اسپاين باستر به بازي برگشت.........بازي به نفع باتيستا بود که خلي و منجرش اومدن خلي به باتيستا حمله کرد و داشتند او رو با فينلي ميزدند که ريک فلير براي کمک اومد اما کمک که نکرد هيچ کتک خورد در اين لحظه باتيستا عصباني شد و گرفت هردو رو زد و بسيار مصمم هردو رو پرت کرد به يک گوشه سپس با کمک مامورين از هم جدا شدند و بازي با دي کيو به نفع باتيستا شد.......گريت خلي در حال رفتن همش داد ميزد و منجرش آرومش کرد


copy iranwwe.net.......writer is mrdmn

Greatone
27-08-2007, 13:43
نتایج مسابقات سامیر ایسلام که امروز دوشنبه 27 آگست 2007 مصادف با 5 شهریور 1386 انجام شد به شرح زیر است.

این مسابقات بامداد امروز در شهر نیو جرسی برگزار شد.

Dark match:
Lance Cade and Trevor Murdoch defeated Paul London and Brian Kendrick

در مسابقه دراک مچ مسابقه ای تیمی بین تیم قهرمان کمربند تیمی دبلیو دبلیو ای یعنی لنس کیدا و ترویور مردای در مقابل تیم بریان گندریگ و پاول لندین برگزار شد که در این بازی تیم لنس کیدا و مردای بر حریف خود غلبه کردند.

Kane defeated Finlay

اولین مسابقه سامیر ایسلام بین کین و فینلی برگزار شد که کین با زدن چاکیسلام به فینلی وی را پین کرد و برنده این مسابقه نام گرفت.این مسابقه حدود هشت دقیقه و چهل هشت ثانیه به طول انجامید.

Umaga defeated Carlito and Mr. Kennedy in a Triple Threat match to retain the WWE Intercontinental Championship

دومین مسابقه مسابقه ای برای قهرمانی کمربند بین قاره ای بود که طی آن کارلیتو و مستر کندی و اومگا در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این بازی را اومگا با زدن سامووى اسپایک به مستر کندی و پین کردن آن برد و او همچنان قهرمان این کمربند باقی ماند.این مسابقه در حدود هفت دقیقه و بیست و دو ثانیه به طول انجامید.

Rey Mysterio defeated Chavo Guerrero

در سومین مسابقه امروز ری مستریو که بعد از مدتها مصدومیت بازگشته بود و برای انتقام از چاوو گررو آمده بود توانست با حرکت سیکس وان ناین و حرکت دیگر خود پیگ دا دیم حریف خود را پین فال کند و برنده مسابقه انتقامی نام بگیرید.این مسابقه حدود دوازده دقیقه و چهار ثانیه به طول انجامید.

Beth Phoenix defeated Michelle McCool, Torrie Wilson, Melina, Mickie James, Jillian Hall, Kelly Kelly, Kristal Marshall, Victoria, Layla, Maria, and Brooke in an Interpromotional Diva Battle Royal

در چهارمین مسابقه که مربوط به زنان میشد و برای انتخاب زن شماره یک جهت مسابقه با قهرمان کمربند زنان یعنی کندیس میشیل بود بیت فینکس بعد از هفت دقیقه و نه ثانیه به عنوان برنده بتل رویال نام گرفت و او برای مسابقه با کندیس انتخاب شد.

Matt Hardy and Montel Vontavious Porter went to a no contest in a Beer Drinking Contest

در پنجمین مسابقه مت هاردی و ام وی پی مسابقه خوردن مشروب را داشتند که مت هاردی به دلیل خوردن لیوانهای بیشتر و تندتر برنده بازی شد.

John Morrison defeated CM Punk to retain the ECW Championship

در مسابقه ششم که برای کسب کمربند قهرمانی ای سی دبلیو بود سی ام پانگ در مقابل قهرمان این کمربند یعنی جانی موریسن قرار گرفت و در نهایت مغلوب موریسن با حرکت مخصوص موریسن شد و بعد از هفت دقیقه و هشت ثانیه در مقابل موریسن پین شد و موریسن قهرمانی خود را مجدد حفظ کرد.

Triple H defeated King Booker (w/Queen Sharmell)

در مسابقه هفتم که بین پادشاه کینگ بوگر و پادشاه تربیل ایج که بعد از مدتها غیبت به دلیل مصدومیت نبود انجام شد تربیل ایج با انجام حرکت پدگیری حریف خود را پین کرد و به عنوان پادشاه پادشاهان دبلیو دبلیو ای شناخته شد.این مسابقه هفت دقیقه و پنچاه وشش ثانیه به طول انجامید.

Batista defeated World Heavyweight Champion The Great Khali (w/Ranjin Singh) by disqualification

در مسابقه هشتم که برای تعیین قهرمان کمربند سنگین وزن دبلیو دبلیو ای انجام شد باتیستا در مقابل قهرمان این کمربند یعنی گریت کالی قرار گرفت و این مسابقه را با قانون دی کیو برد ولی نتوانست قهرمان کمربند شود چراکه داور پس از اینکه کالی صندلی را به باتیستا کوبید کالی بازنده شد ولی چون کمربند در جریان مسابقه و بعد از پین شدن برنده خود را نشناخته بود بنابراین کالی همچنان قهرمان ماند.

John Cena defeated Randy Orton to retain the WWE Championship

ودر مسابقه نهم یعنی مسابقه آخر به اصطلاح منی اونت مسابقه ای برای تعیین قهرمان کمربند دبلیو دبلیو ای برگزار شد که طی آن جان سینا و رندی اورتن در مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه حساس و دیدنی که در حدود بیست ویک دقیقه و بیست ثانیه به طول انجامید را سینا با یک اف یو و پین کردند از رندی برد تا همچنا پس از گذشت مدتها قهرمان کمربند دبلیو دبلیو ای باقی بماند.


copy wweiran.net......writer is the bbc

Ali Pacino
27-09-2007, 18:08
خیلی ممنون Greatone جان امیدوارم موفق باشی خیلی با کشتی کج حال می کنم البته قدیما خیلی خیلی بیشتر
از Stone Cold و Brock Lesnar خبری نداری؟

Greatone
27-09-2007, 19:34
خیلی ممنون Greatone جان امیدوارم موفق باشی خیلی با کشتی کج حال می کنم البته قدیما خیلی خیلی بیشتر
از Stone Cold و Brock Lesnar خبری نداری؟

براک فکر کنم رفته تو لیگ کره بازی میکنه....پول خوبی حتما میگیره....

استون کلد هم تازگی ها یه فیلم بازی کرده...فعلا تو کشتی کج نیست

nw_nk
27-09-2007, 22:05
براک فکر کنم رفته تو لیگ کره بازی میکنه....پول خوبی حتما میگیره....

استون کلد هم تازگی ها یه فیلم بازی کرده...فعلا تو کشتی کج نیست

سلام

نمی دونم اون فیلم رو دیدید یا نه؟

حتما نگاش کنید. اکشن خوب کم پیدا میشه ولی این یکی از اونهاست (عالی نیستا, خوبه).

مخصوصا اینکه شخص اولش کشتی کج کاره و برای طرفداران کشتی کج جذابیت خاصی داره.

The Condemned 2007


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

هر چی فیلم بود دیدیم, یه دونه از فیلمهای گلدبرگ رو ندیدیم. :41:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Ali Pacino
27-09-2007, 22:38
سلام

نمی دونم اون فیلم رو دیدید یا نه؟

حتما نگاش کنید. اکشن خوب کم پیدا میشه ولی این یکی از اونهاست (عالی نیستا, خوبه).

مخصوصا اینکه شخص اولش کشتی کج کاره و برای طرفداران کشتی کج جذابیت خاصی داره.

The Condemned 2007
هر چی فیلم بود دیدیم, یه دونه از فیلمهای گلدبرگ رو ندیدیم. :41:

آره فیلم قشنگیه این استون کلد عشق منه تو کشتی کج
گلدبرگم دیگه ازش خبری نیست ولی زیاد فیلم بازی کرده سرباز جهانی با زان کلود ون دام و ...
ولی فیلم Longest Yard رو حتما به دوستان پیشنهاد می کنم ببینن 3 تا کشتی کج کار خفن توش بازی می کنن گلدبرگ و استون کلد و کوین نش و بازیگرای اصلیشم آدام سندلر و کریس تاکر هستن:46:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

MAXXX
28-09-2007, 00:08
ولی فیلم Longest Yard رو حتما به دوستان پیشنهاد می کنم ببینن 3 تا کشتی کج کار خفن توش بازی می کنن گلدبرگ و استون کلد و کوین نش و بازیگرای اصلیشم آدام سندلر و کریس تاکر هست
البته اون گریت کالی هم توش بازی میکنه
راستی کسی عکسی از چهره ری مستر نداره؟

nw_nk
28-09-2007, 08:04
آره فیلم قشنگیه این استون کلد عشق منه تو کشتی کج
گلدبرگم دیگه ازش خبری نیست ولی زیاد فیلم بازی کرده سرباز جهانی با زان کلود ون دام و ...
ولی فیلم Longest Yard رو حتما به دوستان پیشنهاد می کنم ببینن 3 تا کشتی کج کار خفن توش بازی می کنن گلدبرگ و استون کلد و کوین نش و بازیگرای اصلیشم آدام سندلر و کریس تاکر هستن:46:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

فکر کنم اون فیلم رو دارم ولی هنوز نگاش نکردم واقعا اینا توشن؟ :18:

...

گلدبرگ هم خیلی وقته بازنشسته شده و کشتی کج رو کنار گذاشته. ولی عجب دورانی داشت.

چند وقت پیش کلی از مبارزه هاش گیرم اومد که واقعا عالی بود.

مخصوصا اون که گلدبرگ با پای شکسته, " باتیستا و HHH " رو با هم له میکنه. :8:
...

راستی گلدبرگ با Undertaker مسابقه داشته؟ آخه آخرای کار گلدبرگ باید آندرتیکر هم بوده باشه.

Ali Pacino
28-09-2007, 09:31
فکر کنم اون فیلم رو دارم ولی هنوز نگاش نکردم واقعا اینا توشن؟ :18:

...

گلدبرگ هم خیلی وقته بازنشسته شده و کشتی کج رو کنار گذاشته. ولی عجب دورانی داشت.

چند وقت پیش کلی از مبارزه هاش گیرم اومد که واقعا عالی بود.

مخصوصا اون که گلدبرگ با پای شکسته, " باتیستا و HHH " رو با هم له میکنه. :8:
...

راستی گلدبرگ با Undertaker مسابقه داشته؟ آخه آخرای کار گلدبرگ باید آندرتیکر هم بوده باشه.
بله همه اینایی که گفتم بازی کردن درباره فوتبال آمریکایی هم هست خیلی قشنگه من چند وقت پیش دوبلشم تو کلوپ دیدم
جواب شما دوست عزیز خیر هست اینا واقعا غولای کشتی کج هستن و اگه مبارزه می کردن یکی از قشنگترین و دیدنی ترین مسابقات می شد یه زمانی من خیلی تو خطش بودم ولی آمار که گرفتم دیدم تا حالا نشده مسابقه بدن
بعد هم همونجور که می دونید کشتی کج واقعی نیست و نمایشی هست یه نوع فیلمه 1 ماه قبل مسابقه با هم تمرین می کنن و برنده و بازنده مشخص هست اما بازم جذابیت خودش رو داره تصور کنید اگه واقعی بود کسی نمی تونست از Triple H و چکشش از رینگ زنده بیاد بیرون ولی همونجور که بین مسابقات نشون صحنه های واقعی رو نشون می ده که کشتی کج کارا مصدوم شدن و می گه لطفا اینکارو تو خونه انجام ندین!:18:
یه سری هم به اینجا بزنید و هر فیلم کشتی کجی که دوست داشتین رو سفارش بدین:10:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Greatone
28-09-2007, 13:18
اره تو اون فیلمه کالی و بقیه هم بازی کردن....

-------------

جدیدا nt1 شنبه و 1 شنبه ها ساعت های 10 شب میزاره....

nw_nk
28-09-2007, 21:18
بله همه اینایی که گفتم بازی کردن درباره فوتبال آمریکایی هم هست خیلی قشنگه من چند وقت پیش دوبلشم تو کلوپ دیدم
جواب شما دوست عزیز خیر هست اینا واقعا غولای کشتی کج هستن و اگه مبارزه می کردن یکی از قشنگترین و دیدنی ترین مسابقات می شد یه زمانی من خیلی تو خطش بودم ولی آمار که گرفتم دیدم تا حالا نشده مسابقه بدن
بعد هم همونجور که می دونید کشتی کج واقعی نیست و نمایشی هست یه نوع فیلمه 1 ماه قبل مسابقه با هم تمرین می کنن و برنده و بازنده مشخص هست اما بازم جذابیت خودش رو داره تصور کنید اگه واقعی بود کسی نمی تونست از Triple H و چکشش از رینگ زنده بیاد بیرون ولی همونجور که بین مسابقات نشون صحنه های واقعی رو نشون می ده که کشتی کج کارا مصدوم شدن و می گه لطفا اینکارو تو خونه انجام ندین!:18:
یه سری هم به اینجا بزنید و هر فیلم کشتی کجی که دوست داشتین رو سفارش بدین:10:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

بله. تا حدی نمایشیه و کاملا در مبارزه ها مشخصه. ولی همه چیزش حساب شده نیست.

غولها هم همینطوری پیدا نمیشن, واقعا با بقیه فرق دارن و دارای خصوصیاتی هستند. مثلا قوی, مقاوم, مردم پسند و ... اینجوریه که بهشون بها میدن و بزرگشون می کنند. تا به عنوان غول اون دوره شناخته بشن و مردم براشون سرودست بشکنن.

گلدبرگ دوره خودش قویترین حساب میشد و تقریبا هر کی رو بگی شکست داده. مثلا اگر به مبارزه های گلدربرگ و باتیستا دقت کنی می بینی که مردم طرفدار گلدبرگ هستند و پلاکارد معروف You're Next رو به باتیستا نشون میدن. گلدبرگ هم که حسابی باتیستا رو در هم میکوبه.

Ali Pacino
29-09-2007, 21:06
بله. تا حدی نمایشیه و کاملا در مبارزه ها مشخصه. ولی همه چیزش حساب شده نیست.

غولها هم همینطوری پیدا نمیشن, واقعا با بقیه فرق دارن و دارای خصوصیاتی هستند. مثلا قوی, مقاوم, مردم پسند و ... اینجوریه که بهشون بها میدن و بزرگشون می کنند. تا به عنوان غول اون دوره شناخته بشن و مردم براشون سرودست بشکنن.

گلدبرگ دوره خودش قویترین حساب میشد و تقریبا هر کی رو بگی شکست داده. مثلا اگر به مبارزه های گلدربرگ و باتیستا دقت کنی می بینی که مردم طرفدار گلدبرگ هستند و پلاکارد معروف You're Next رو به باتیستا نشون میدن. گلدبرگ هم که حسابی باتیستا رو در هم میکوبه.
کلا عین فیلم می مونه کاراکتر های مثبت و منفی داره مثلا همین Triple H خیلی منفی بود و همش با نامردی می مرد ولی انگار دیگه کاراکترش مثبت شده:10:تنها کاراکترهایی که همیشه مثبت بودن همین Goldberg و Undetaker هستن یعنی تا حالا ندیم مسابقه ای رو با نامردی ببرن اگه هم باختن با نامردی بوده
WWE هم سیاستش اینه که هر چند وقت یه بار یه نفر رو Super Star می کنه فعلا دوره ی جان سینا و باتیستا هستش:46:
محبوب ترین کج کار Stone Cold هستش من که خیلی دوستش دارم الان 3.4 سال هست Genral Manager شده و دیگه خیلی کم تو رینگ پیداش می شه بد جوری اسطوره شده بود البته هنوزم هست و خواهد بود برای همیشه:40:

Ali Pacino
29-09-2007, 21:22
راستی یادم رفت کسی نمی دونه Gem Tv شنبه ها چه ساعتی کشتی کج داره؟

Hamid1000
29-09-2007, 21:29
هیچ وقت!

اون همه آی من آی من می کرد آخر چی شد....
کسی حتی یه ثانیه هم ندیده.

nw_nk
29-09-2007, 22:28
کلا عین فیلم می مونه کاراکتر های مثبت و منفی داره مثلا همین Triple H خیلی منفی بود و همش با نامردی می مرد ولی انگار دیگه کاراکترش مثبت شده:10:تنها کاراکترهایی که همیشه مثبت بودن همین Goldberg و Undetaker هستن یعنی تا حالا ندیم مسابقه ای رو با نامردی ببرن اگه هم باختن با نامردی بوده
WWE هم سیاستش اینه که هر چند وقت یه بار یه نفر رو Super Star می کنه فعلا دوره ی جان سینا و باتیستا هستش:46:
محبوب ترین کج کار Stone Cold هستش من که خیلی دوستش دارم الان 3.4 سال هست Genral Manager شده و دیگه خیلی کم تو رینگ پیداش می شه بد جوری اسطوره شده بود البته هنوزم هست و خواهد بود برای همیشه:40:

تایید میشه.

البته گلدربرگ از همون اول پرقدرت ظاهر شد. ولی آندرتیکر سالهای اول معمولی بود و اصلا بهش توجهی نمیشد (مبارزه هاش رو دیدم و دارم).

مبارزه استون کلد و باتیستا رو دیدی؟ چند روز بعد از مبارزه ایه که باتیستا با نامردی پای گلدربرگ رو میشکونه (کاملا میشکونه). مبارزه شروع میشه و استون کلد از باتیستا میخوره و استون کلد نقش زمین میشه. در این لحظه گلدربرگ با پای شکسته وارد میشه و بشدت هم عصبانیه. باتیستا که از دور چهره گلدبرگ رو می بینه رنگش میپره. گلدربرگ نزدیک میشه. دو تا از پشتیبانهای باتیستا سعی می کنند جلوش رو بگیرن. یکیش مارک هنری گنده است و اون یکی هم اسمش رو نمی دونم (فلر؟ یک همچین چیزی). گلدربرگ هر دوتا رو میزنه و به باتیستا نزدیک میشه. باتیستا باز هم سعی میکنه با نامردی گلدبرگ رو بزنه. اما گلدربرگ اونچنان باتیستا رو میزنه که تا ابد یادش نره. گلدبرگ در جهت انتقام هفته قبل می خواهد پای باتیستا رو بشکونه که باتیستا پا به فرار میزاره و از رینگ و کلا محوطه فرار میکنه. :27:

استون کلد از روی زمین بلند میشه و نزدیک گلدبرگ میشه. یک گپی میزنن ولی استون کلد جرئت نمیکنه از شوخی هایی که با بقیه میکنه انجام بده (میدونه گلدبرگ با بقیه فرق داره). در نهایت با هم مش-روب میزنن و آهنگ کوبنده گلدبرگ نواخته میشه. گلدربرگ همینجا اعلام میکنه که با همین پای شکسته خواهان مبارزه با باتیستاست و قول مبارزه رو به مردم میده.

روز مبارزه فرا میرسه و نیازی به گفتن نیست که گلدبرگ با همون پای شکسته (تنها چند روز پس از شکستگی که امکان ترمیم در این مدت کوتاه وجود نداره) وارد رینگ میشه و باتیستا رو له میکنه. حتی HHH هم با نامردی به کمک باتیستا میاد و گلدبرگ اون رو هم میزنه و نقش زمین میکنه. در نهایت گلدربرگ مقتدرانه و علارغم آسیب دیدگی شدید, باتیستا رو با همه همراهانش شکست میده.

حتی گلدبرگ توی یکی دیگه از مبارزه هاش Kane و Batista و Mark Henry و Randy Orton و یکی دیگرو با هم میزنه و همشون رو نقش زمین میکنه. مبارزه با Kane هست که بقیه با نامردی به کمک Kane میان اما گلدبرگ اونهارو هم میزنه.

فعلا همین

موفق باشید.

Ali Pacino
30-09-2007, 11:18
من همه ی این مسابقاتی که شما گفتی رو دیدم اسم اون یارو هم ریک فلایر هستش که سابقا عضو گروه ریوولوشن بودن با تریپل اچ و باتیستا و رندی اورتون
یه مسابقه من دیدم براک لزنر و گلدبرگ خیلی قشنگ بود استون کلدم داور بود آخرش گلدبرگ برنده می شه استون کلد با گلدبرگ ویسکی می زنن که وسطاش قاطی می کنه یه قدرتی هم به گلدبرگ می زنه (قبلشم یه قدرتی به براک زده بود) و آهنگ استون پخش می شه بعد این مسابقه هر 3 تاشون کم رنگ می شن تو Wwe
اگه محبت کنید بیوگرافی کامل استون کلد و گلدبرگ و آندرتیکر و راک و تریپل اچ رو هم تو این تاپیک بزارین خیلی شاخ می شه

Greatone
30-09-2007, 12:58
بیوگرافی استون کلد استیو استن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لغب در کشتی کج:استون کلد استیو استن
نام اصلی:استیو ویلیامز
تاریخ تولد:18 دسامبر سال 1964
محل تولد:ویکتوریا,تگزاس
همسر:دبرا به همراه دو دختر
قد:6.2
وزن:255 lbs
مربیان:
Chris Adams
Bronko Lubich
Skandor Akbar
تاریخ ورود به کشتی کج:سال 1990 , اولین مسابقه در مقابل Frogman LeBlanc
لغب ها:
"Stunning" Steve Austin /WCW
"Superstar" Steve Austin /ECW
"Ringmaster" Steve Austin /WWF
"Stone Cold" Steve Austin /WWF
"The Rattlesnake"
فینیشر:
Million Dollar Dream
Stone Cold Stunner
ضربات مورد علاقه:
Driving Elbow Drop from Middle Rope
Driving Elbow Drop
Mudhole stomping
The Spinebuster
Lou Thez Press
The Clothesline
Back Body Drop
Stungun
Hollywood Invine


(زندگی شخصیشو حتما بخونید , تحقیق جالبی در موردش کردم)
زندگی شخصی

استون کلد استیو استن در 18 دسامبر سال 1964 در شهر کوچکی در تگزاس به دنیا امد , استیو اندرسون(فامیلی سابق استیو که در حال حاضر استیو ویلیامز هست) در پنج فرزند خانواده جوانترین فرزند بود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از فعالیت های ویژه استیو میشه به ورزش فوتبال اشاره کرد , استیو همیشه در شمال تگزاس در دانشگاه مشغول به تمرین فوتبال بود و واقعا او شایسته عنوان بهترین فوتبالیست از هم دوره ای های خود بود چون او در مدرسه مهارت عملی بسیار بالایی داشت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استون کلد در بزرگسالی با دبرا(کشتی کج کار) ازدواج کرد که البته قابل ذکر هست که دبرا قبل ها با Steve "Mongo" McMichaels ازدواج کرده بود که در ازدواج با او ناکام ماند , در ضمن استون کلد دارای دو فرزند هست که هر جف هم دختر هستن

در مورد وضعیت مالی استیو هم باید گفت که او قبل از اینکه به WWF بیاد فرد بسیار فقیری بود اما این حرفه او رو به فردی ثروتمند و نامدار تبدیل کرد , استون کلد از همون اول هم فرد پر قدرتی بود و علاقه زیادی به دیدن کشتی کج داشت و حتی بدش هم نمیومد که روزی به یک سوپراستار نامدار تبدیل بشه اما کمی هم ترس داشت که به پدر و مادر خود این پیشنهاد رو بده که میخواد یک کشتی کج کار بشه , در یک روز که استیو به همراه پدر و مادر خود در حال تماشای کشتی کج بوده از پدر و مادرش در مورد فعالیتش در دنیای کشتی کج سوال میکنه و در کمال ناباوری با جواب سر بالا رو به رو نمیشه و در جواب میشنوه که باید برای رسیدن به موفقیت فقط باید تلاش کرد که فرداری همون رو استون کلد در یکی از مدرسه های کشتی کج در دالاس ثبت نام میکنه
دوستان صمیمی او در بیرون از دنیای کشتی کج طبق گفته خودش وینس و اوون هارت و کوین نش بوده
نکته مهمی که میشه در مورد زندگی استیو گفت این هست که او دارای یک ناپدری هست و به احتمال زیاد دلیل تغییر فامیلی استیو اندرسون به استیو ویلیامز همین موضوع هست
اما یه موضوع جالبی هم میخوام در مورد اخلاق استیو بگم که مربوط به او و همسرش یعنی دبرا هست , در 16 ژوئن سال 2002 با اداره پلیس تماس گرفته میشه و جالب این بوده که فرد تماس گیرنده دبرا بود که او ادعا میکنه که همسرش استیو در یک مشاجره خانوادگی به او حمله کرده و او رو زده , قبل از اینکه پلیس به خونه استیو برسه , استیو خونه رو ترک کرده و زمانی که پلیس رسیده دیده که دبرا دم در خونه نشسته و زیر چشش هم کبود شده و اثار ضربات شدیدی هم بر پشتش دیده میشده , اما دبرا بعد از اینکه پلیس اومده بود خیلی پشیمون از این کارش شده که به پلیس زنگ زده مخصوصا بخاطر وضعیت شغلی و شهرت استیو که شایع شدن این خبر لطبه زیادی به شهرت استیو میزد , به هر حال دبرا هیچ شکایتی نکرد و به شدت از تماس خود با پلیس ناراحت بود , اما قابل ذکر هست که این اولین بار نبود که دبرا از استیو کتک میخورد!

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

استیو استن در دنیای کشتی کج

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

استیو در اولین قدم حرفه خود به عنوان یک تازه کار زیر نظر مربی خود یعنی Chris Adams کار خود رو اغاز کرد.
اطلاعاتی در مورد Chris Adams:
کریس در سال 1955 متولد شد و در تاریخ 7 اوکتوبر سال 2001 در یک مشروب فروشی در دالاس در حینی که مست بوده با یک نفر دعواش شده و در همان دعوا با اصابت گلوله به او فوت کرده و دارنده اسلحه پس از دستگیری ادعا کرده که او هدفش از زدن تیر فقط حفظ جان و دفاع از خود بوده.
-------
اما به غیر از کریس ادمز افرادی چون Bronko Lubich و Skandor Akbar مربیگری استیو رو کرده اند
استیو در این مدت در کمپانی های کوچک و غیر معروف تمرین میکرد که بالاخره WCW او رو به طرف خود جذب کرد , از افتخارات استون کلد قبل از اینکه به WCW وارد شود میتوان کمربند USWA که این کمربند رو در فینال یکی از تورنومنت ها که او رو از جف جارت در سال 1991 گرفت میتوان نام برد
همونطور که گفتم استیو وارد WCW که در اون زمان با نام Stunning شناخته میشد , او در اولین روزهای ورودش به WCW موفق شد تا دو بار کمربند WCW World Television رو کسب کند که یک بار این کمربند رو از Bobby Eaton و بار دیگر از Barry Windham گرفت , استیو پس از مدتی در WCW وارد گروه Dangerous Alliance شد که اعاضای ان ریک رود , ام اندرسون , Larry Zbyszko و Bobby Eaton بود و سرپرست انها همچنین پاول هیمن بود که در اون گروه با نام Paul E. Dangerous شناخته میشد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استیو کمربند WCW World Television رو در تاریخ دوم سپتامبر سال 1992 مقابل ریکی استومبات از داد و دیگر نتوانست تا این کمربند رو از ان خود کند
پس از فعالبت های استیو در این گروه او با دوستش برایان پیلمن همراه شد و گروهی تحت عنوان The Hollywood Blondes تشکیل داد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استیو در این گروه به همراه پیلمن در دوم مارس سال 1993 با شکست دادن ریکی استومبات و Shane Douglas موفق شدند تا کمربد تاگ تیم WCW رو از ان خود کنند اما در August 18 همون سال کمربند رو به پاول روما و ام اندرسون واگذار کردند , بعد از این موضوع درگیری مختصری بین پیلمن و استیو استن شد که این امر منجر به یک مسابقه شد که در اون مسابقه استیو نسبت به دوست سابق خود پیروز بود.
(برایان پیلمن در پنجم اوکتوبر سال 1997 در حالی که 35 سال داشت در هتلی که در ان اقامت میکرد فوت کرد)صحنه ای از اعلام درگذشت برایان پیلمن:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

استیو در 27 دسامبر با شکست دادن داستین رودز موفق شد تا کمربند US رو به افتخارات خود افزوده کنه , پس از تصرف کمربند US توسط استون کلد او چندین هفته متوالی با سوپراستارهای مختلف بر سر کمربند US مسابقه داد که استیو در تمامی این مسابقات موفق بود از جمله افرادی که استون کلد در مقابلش توانست تا کمربند رو حفظ کند می توان Johnny B. Badd , ریکی استومبات و The Great Muta رو نام برد ولی سر انجام این ریکی استومبات بود که با دیگر در تاریخ August 28 سال 1994 مقابل استیو قرار گرفت و اینبار کمربند رو تساحب کرد اما در Fall Brawl بود که استیو پس از ازاد شدن استومبات از بند مصدومیت توانست تا او را شکست داده و کمربند US رو برای دومین بار پیروز شود , جالب بود که پس از اون مسابقه استیو خسته باید بار دیگر مقابل جیم داگن بر سر کمربند US مسابقه میداد که اینبار جیم داگن پیروز شد و نگذاشت تا استیو برای یک روز هم که شده کمربند US دستش باشد , چند هفته بعد استیو در تور ژاپن بود که دچار مصدومیت شد و بدشانسی پشت سر بدشانسی بود که از طرف WCW با او تماس گرفته شد و در کمال ناباوری به او گفته شد که او از WCW اخراج شده هست
بعد از این موضوع استیو برای مدت کوتاهی وارد ECW شد و از مهمترین مسابقه او میشه به مسابقه دادن بر سر کمربند سنگین وزن در November to Remember 1995 در مقابل Mikey Whipwreck اشاره کرد , قابل ذکر هست که استیو در ECW با نام فوق ستاره شناخته میشد
پس از اینکه WCW منحل شد استیو با نام The Ringmaster وارد WWF شد و Ted DiBiase هم نقش مربی او رو ایفا میکرد
او در رویال رامبل 1996 حضور داشت که به عنوان نفر 24 وارد رینگ شد و توسط Fatu از دور مسابقه حذف شد , در رستلمنیا 12 استیو در مقابل Savio Vega قرارگرفت که در این مسابقه استیو پیروز شد , او در اواسط سال 1996 بود که لغب خود رو به استون کلد استیو استن تغییر داد و این تغییر اسم نیز در تغییر راه استون کلد نیز موئثر بود چون مدتی بعد استیو توانست تا در تورنومنت بزرگ King of the Ring با شکست دادن Jake Roberts در فینال برنده این تورنومنت شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از مسابقات زیبا او میشه به Survivor Series 1996 و مسابقه او با برت هارت اشاده کرد که در اون مسابقه استیو شکست خورد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اوج شهرت استیو در رویال رامبل سال 1997 بود که او نفر پنجم وارد رینگ شد و با حذف کردن برت هارت برننده این مسابقه بزرگ شد البته قابل ذکر هست که استیو در این مسابقه توسط برت هارت به عنوان نفر 26 حذف شد ولی این اتفاق از دید داور مخفی ماند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در رستلمنیا 13 استیو بار دیگر در یک مسابقه زیبا مقابل برت هارت در یک مسابقه سابمیشن قرار گرفت که در این مسابقه برت هارت پیروز شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
او در این مدت افتخارات زیادی رو کسب کرد , 2 بار کمربند تاگ تیم یک بار به همراه شاون مایکل و بار دیگر به هماره دود لاو(میک فولی) , 2 بار کمربند بین قاره ای هر دو بار هم با شکست دادن اوون هارت , در اخر هم او کمربند بین قاره ای خود رو به راک واگذار کرد
جالب بود که مانند سال پیش اینبار باز هم استون کلد در رویال رامبل 1998 با حذف کردن راک موفق شد تا برای دومین بار برنده این مسابقه بزرگ شود(استیو به عنوان نفر 24 وارد رینگ شد) و سرانجام او میبایست در مقابل شاون مایکل قهرمان WWF در رستلمنیا 14 قرار میگرفت
و اما شب پر شکوه رستلمنیا 14 اغاز شد و استون کلد در مقابل شاون مایکل قرار گرفت که داور ویژه این مسابقه هم Mike Tyson بود که در واقع استیو با کمک Mike Tyson موفق به شکست شاون و تساحب کمربند WWF شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استیو این کمربند رو مدتی در دست داشت تا اینکه در تاریخ June 28, 1998 در King of the Ring و در مسابقه First Blood با دخالت اندرتیکر و منکایند استیو این مسابقه رو واگذار کرد و کین قهرمان جدید WWF شد(:cool:) اما چه فایده که فردای اون شب استیو موفق شد تا یکن رو شکست دهد و کمربند رو بار دیگر از ان خود کند(:()
در Fully Loaded 1998 بود که استیو به همراه اندرتیکر موفق به شکست منکایند و کین شدند تا کمربند تاگ تیم رو در ان مسابقه از ان خود کنند , اما چند هفته بعد استیو و اندرتیکر این کمربند رو به کین و منکایند واگذار کردند که مدتی بعد بین اندرتیکر و استیو درگیری رخ داد که این امر منجر به مسابقه ای در سامراسلم 1998 بین استون کلد و اندرتیکر شد که استیو از این ازمایش پیروز بیرون امد
اما در Judgement Day1998 کین مقابل اندرتیکر قرار گرفت که در این مسابقه استیو داور ویژه بود که این مسابقه به صورت no-contest شد و در اخر برنامه وینس وارد شد و گفت که استون کلد از WWF اخراج هست!!!!!!
در رویال رامبل 1999 درگیری استون کلد با وینس به اوج رسید در صورتی که چیزی تا برنده شدن استیو در رویال رامبل نمانده بود وینس با حقه و کلک موفق شد تا استیو رو از دور مسابقات حذف کرده و خود برنده شود!
اما هر طور شد استیو خود رو به رستلمنیا 15 رساند و در این PV حساس با راک بر سر کمربند WWF مسابقه داد که استیو در این عالی کار کرد و سرانجام مسابقه رو پیروز شد و بار دیگر این کمربند پر افتخار رو از ان خود کرد
اما در Over the Edge 1999 بود که اندرتیکر با شکست دادن استیو کمربند رو از او گرفت اما در June 28, 1999 در راو کمربند رو از اندرتیکر پس گرفت , اما در این لحظه منکایند وارد میدان شد و در سامراسلم 1999 با شکست دادن استیو و تریپل اچ موفق به کسب کمربند شد
سال 2000 سال بسیار بدی برای استیو بود و میشه به راحتی گفت که قابل بحث نیست!
در رویال رامبل سال 2001 بود که استیو به عنوان نفر 27 وارد رینگ شد و نفر اخر که کین بود رو حذف کرد و برای سومین بار قهرمان رویال رامبل شد تا در رستلمنیا بار دیگر مقابل راک دشمن دیرینه اش قرار گیرد , رستلمنیا 17 فرا رسید و استیو در یک مسابقه به یاد ماندنی موفق به شکست راک شد البته با کمک وینس که این امر باعث شد تا در این سال چهره استیو منفور شناخته بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استیو در این مدت موفق شد تا به همراه تریپل اچ در Backlash 2001 کین و اندرتیکر رو شکست دهد و کمربند تاگ تیم رو از ان خود کند اما این کمربند رو در تاریخ May 21 در راو به جریکو و کریس بنوا واگذار کردند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استیو تا مدت زیادی کمربند رو در دست داشت تا اینکه این کمربند رو در مقابل کورت انکل(انفورگیون 2001) از دست داد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کمربند فقط تا مدت کوتاهی دست انگل بود و حدود دو هفته بعد کمربند رو در راو به استیو واگذار کرد(اخرین قهرمانی استون کلد)
در ونجنس 2001 بود که کریس جریکو به ترتیب در دو مسابقه سر کمربند مسابقه داد که یکبار مقابل راک قرار گرفت و در ادامه کمربند استون کلد هم گرفت تا موفق شود که کمربند WCW و WWF رو در یک PPV از ان خود کند!
استون کلد در رویال رامبل 2002 به عنوان نفر 19 وارد رینگ شد اما توسط کورت انگل از مسابقه حذف شد , پس از این استون کلد بار دیگر به سراغ جریکو رفت تا انتقام خود رو بگیرد و PPV مورد نظر استیو No Way Out 2002 بود , در این PPV جریکو و استیو با یکدیگر مسابقه دادند و در حالی که استون کلد داشت پیروز میشد به طور ناگهانی گروه nWo وارد رینگ شدند و به استیو حمله کردند و کار این گروه برابر با باخت استیو در مقابل جریکو بود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما حالا نوبت درگیری استیو با گروه nWo بود که در میان درگیری شدیدی بین اسکوت هال و استیو رخ داد که این درگیری باعث رو در رویی این دو در رستلمنیا 18 شد , این دو در رستلمنیا مسابقه دادند و استیو موفق شد تا اسکوت رو شکست دهد اما جا مانده نماند که کوین نش هم در این مسابقه ساکت نبود!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در هشتم اوریل سال 2002 در راو استیو با شکست دادن اسکوت هال موفق شد تا نفر اول قهرمانی برای کمربند سنگین وزن در Backlash 2002 رو کسب کند و مدعی برای کمربند مقابل اندرتیکر شود , در بکلش استیو یک مسابقه نفس گیر با اندرتیکر داد که اینبار با برخورد صندلی به سر استیو , اندرتیکر پیروز شد
استیو برای مدتی از دنیای کشای کج رفت ولی در اوایل ماه مارس بود که او همه رو شوکه کرد و به راو بازگشت(سال 2003) و جالب این بود که او میخاست تا با دیگر با راک در رستلمنیا مسابقه دهد و موفق شد تا اینکار هم بکند و با راک در رستلمنیا برای چندمین بار مسابقه دهد , شب حساس رستلمنیا و مسابقه راک با استیو فرا رسید و راک بعد از زدن چند راک باتم موفق به شکست استیو شد
مدتی بعد لیندا مک موهان همه رو شوکه کرد و GM جدید راو به جای بشاف رو معرفی کرد و این فرد کسی نبود جز استون کلد استیو استن , استیو مدتی نقش GM راو رو داشت تا اینکه در Survivor Series 2003 مسابقه ای بین تیم استن با تیم بشاف بر سر GM بودن برگذار شد که تیم استن برکنار شد و بشاف بار دیگر GM شد
مدتی بعد درگیری های گلدبرگ با براک لزنر اغاز شد که میشه گفت استیو این وسط پیاز داغ این درگیری رو بیشتر میکرد , در رستلمنیا 20 براک لزنر و گلدبرگ مسابقه داند که استیو نقش داور ویژه داشت و در اخر سر , هم به براک لزنر و هم به بیل گلدبرگ یک استانر زد!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیگه استیو از این به بعد به ندرت در راو پیداش میشد یکبار اومد حال میون و سایمون دین رو گرفت , یکبار دیگه هم اومد که به کل خانواده مک موهان نفری یک استانر زد :D, یکبار هم در Saturday Night's Main Event 2006 در یک مسابقه beer-drinking حال JBL رو گرفت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در اخر سر هم به عنوان داور ویژه مسابقه نبرد بیلیونرز ها در رستلمنیا 23 انتخاب شد.

Ali Pacino
01-10-2007, 11:21
خیلی ممنون.خیلی حال کردم واقعا مطالب جالب وخوندنی بود ولی یه چیزی کم داشت اگه نتایج وآمار استون کلد در مقابل گولاخا رو می زدی عالی می شد مثلا استون کلد در مقابل آندرتیکر یا استون کلد در مقابل تریپل اچ و ... که چند تا بازی با هم کردن چند تا استون کلد برده چندتا باخته یا چندتا ناتموم مونده
من اکثر مسابقاتش رو دیدم اونی که جریکو راک و استون کلد رو بد جفتش با نامردی بود فکر کنم با استون کلد Booker T یا King Booker اومد کمکش بعد هم یه مسابقه با بوکر تی داشت که nWo اومدن ریختن سر استون بوکر تی هم در رفت
گربه سیاهشم برت هارت بود اون مسابقش که با یه چیزی تو مایه های زنگ اخبار می زنه تو سرش و از وسط مسابقه تا آخرش همین جوری خونی و مالی می شه آخرشم Give Up می شه
با راک 1999 که سر کمربند بود واقعا مسابقه دیدنی بود با اینکه وینس اومد کمک راک بازم این استون بود که مسابقه رو برد
من یه مسابقه هم دیدیم که با آرنولد آخرش تو رینگ ویسکی می زنن

GnuHDL
01-10-2007, 11:32
دوستان اینکه میگن اکثر اینا نمایشی هستن تا چه حد درسته؟

Ali Pacino
01-10-2007, 12:03
دوستان اینکه میگن اکثر اینا نمایشی هستن تا چه حد درسته؟
اگه 5 تا مسابقه ردیف ببینی خودت متوجه می شی اکثر چک و لگداش واقعی هست و خود فناش هم واقعی هست ولی خوب مثلا استون داره به آندر تیکر فن می زنه وسطش آندر قاطی کنه و نزاره فن رو اجرا کنه یقش کنه و یه کله تو صورتش بزنه خوب دعوا می شه دیگه:31: منظور از نمایشی بودن همینه یعنی قبل مسابقه چیزی حدود 1 ماه با هم تمرین می کنن و مشخصه چه فن هایی به هم می زنن و اگه دقت کرده باشین موقعی که باصندلی به سر وصورت هم می زنن اونی که داره می خوره بدل کاری می کنه یعنی 1 ثانیه قبل اینکه بخوره سریع دستش رو می یاره جلو صورتش یا تریپل اچ هنگام ضربه زدن با چکش معروفش دستش رو می یاره جلوی سر چکش چون اگه اینکار رو نکنه معلوم نیست سر اون بنده خدایی که ضربه می خوره چی می یاد:27:

Greatone
01-10-2007, 13:09
خیلی ممنون.خیلی حال کردم واقعا مطالب جالب وخوندنی بود ولی یه چیزی کم داشت اگه نتایج وآمار استون کلد در مقابل گولاخا رو می زدی عالی می شد مثلا استون کلد در مقابل آندرتیکر یا استون کلد در مقابل تریپل اچ و ... که چند تا بازی با هم کردن چند تا استون کلد برده چندتا باخته یا چندتا ناتموم مونده
من اکثر مسابقاتش رو دیدم اونی که جریکو راک و استون کلد رو بد جفتش با نامردی بود فکر کنم با استون کلد Booker T یا King Booker اومد کمکش بعد هم یه مسابقه با بوکر تی داشت که nWo اومدن ریختن سر استون بوکر تی هم در رفت
گربه سیاهشم برت هارت بود اون مسابقش که با یه چیزی تو مایه های زنگ اخبار می زنه تو سرش و از وسط مسابقه تا آخرش همین جوری خونی و مالی می شه آخرشم Give Up می شه
با راک 1999 که سر کمربند بود واقعا مسابقه دیدنی بود با اینکه وینس اومد کمک راک بازم این استون بود که مسابقه رو برد
من یه مسابقه هم دیدیم که با آرنولد آخرش تو رینگ ویسکی می زنن

البته 3 بار با راک بازی کرده 99 رو برده

2001 رو با نامردی فجیح برده

و اخرین بار 2003 باخته...

Ali Pacino
02-10-2007, 11:23
البته 3 بار با راک بازی کرده 99 رو برده

2001 رو با نامردی فجیح برده

و اخرین بار 2003 باخته...
خیلی کل کل داشتن یعنی اینا 3 بار بیشتر با هم مسابقه ندادن!:18:
99 و 2001 رو دیدم ولی متاسفانه 2003 رو ندیدم و نمی تونم نظر بدم
99 هم راک خیلی نامردی کرد وینس بهش خیلی کمک کرد ولی خوب نتونست ببره:21:
2001 هم کاراکتر استون کلد منفی بودش و با تریپل اچ بود با هم یار بودن تو تاگ تیم:46:تو اون مسابقه هم وینس خیلی کمکش کرد و برد:13:

Greatone
05-10-2007, 12:44
جان سینا کمربند خودرا در 17 سپتامبر 2006 از ادج پس گرفت چنانچه جان سینا بتواند تا 18 سپتامبر 2007 کمربند خود را بدون از دست دادن حفظ کند دومین نفری خواهد بود که در تاریخ WWE یکسال تمام کمربند را در دست داشته بدون باختن آن.نخستین فرد رندی ساویج در سال 1980 بوده که 365 روز کمربند خود را دردست داشته


--------------------------

بله درست فهمیدید بالاخره مصدومیت تاندون دست راست سینا کار دستش داد.....متن خبر رو بخونید متوجه میشید..
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از آزمایشات انجام شده برروی بازوی راست سینا مشخص شد که مصدومیت کتف او شدید بوده و او دست کم باید بین 6 تا 8 ماه استراحت کند با شرایط بوجود اومده به احتمال فراوون او دیگه در نومرسی بازی نمیکنه و کمربند رو تحویل میده و میره تا 6-8 ماه دیگه...ضمنن او اگر نتونه تا 6 ماه آینده آماده بشه رسلمنیا 24 رو هم از دست میده..اما به گفته پزشکان او در ماه آوریل برمیگرده یعنی بعد از رسلمنیای 24.... دکتر آندرو جیمز دکتر او در بیرمنگام آلامبا امریکا اعلام کرد که او در بازی با کندی تاندون دست راستش به شدت آسیب دیده و به صلاحش نیست که در نومرسی شرکت کنه و حتما باید 8ماه از میدان دور باشه...با این حساب سینا کمربند رو تحویل میده کاری که پیشتر اتفاق افتاده بود و اج که مصدوم بود و کمربند رو تحویل داد و رفت....با احتساب این اخبار که خودسایت کمپانی اعلام کرده او باید کمربند رو تحویل بده و بره تا 8 ماه دیگه و از الان باید دیگه منتظر قهرمان جدید این کمربند باشیم....کمپانی اعلام کرده نهایتا تا نومرسی صاحب جدید کمربند رو معرفی میکنه....کمپانی اعلام کرده که قهرمان جدید در پی پی وی نومرسی مشخص میشه و بازی لست من استندینگ به WWE Championship Match تبدیل شده....این در حالیه که سینا قبل از گرفتن آزمایش و ام آر آِی گفت من تحت هر شرایطی یکشنبه به میدان مسابقه میرم و باید ماموریت ناقص خودم رو یکشنبه کامل کنم ... اما پزشکان و مسئولان پس از اعلام نتیجه آزمایش گفتند که طبق قانون نمیزارند که خطر بزرگتری ورزشکارشون رو تهدید کنه و او نباید بازی کنه...خبرهای دیگه حکایت از تاثیر حمله رندی در مصدومیت سینا داره...در این خبر گفته شده که بعد از بازی دکترهای متخصص راو بالا سر سینا حاضر شدند تا وضعیت جسمانی او رو چک کنند اما رندی میاد و با حمله به سینا به دکترها اجازه بررسی وضعیت سینا رو نمیده او وقتی متوجه میشه که سینا دست راستش رو جمع کرده و کنار بدنش چسبونده متوجه میش که دست سینا آسیب دیده بنابراین از فرصت استفاده میکنه و روی دست اوبشتر از پیش فشار میاره و با زدن RKO خودش کار رو تکمیل میکنه چون RKO او باعث شد طرف راست سینا با زمین برخورد کنه.....سپس دکترها بالای سر سینا حاضر میشن و وقتی میبینند که وضعیت سینا خیلی بدتر از دقایق قبلش هست با احتیاط بیشتر او رو حمل می کنند و منتقل میدن به بیمارستان ....سایت کمپانی نوشت که سینا پس از 13 ماه حفظ کمربند تحت هر شرایطی و بازی با بزرگان و شکست آنها اکنون باید براساس یک مصدومیت در بازی با کندی در راو دوشنبه شب و از روی اجبار کمربند خود را تحویل بدهد تا قهرمان دیگری برای این کمربند مشخص شود این سایت ادامه داد او حتی باید جدال بزرگ خود با رندی در لست من استندینگ رو هم قیدش رو بزند و از این بازی که براش خیلی مهم بود هم چشم پوشی کند....وضعیت سینا فعلا خوب نیست و او باید به ناچار فعلا در بیمارستان بمونه تا چند روز آینده با درمان و کارهایی که قراره دکترش انجام بده او مرخص بشه....اما اخبار جدید حاکی از این هست که کندی که مدتها ادعای قهرمان کمربند WWE شدن رو مطرح میکرد و قهرمان کمربند بین قاره ای یعنی جف هاردی به همراه رندی ارتون کاندیداهای اصلی کمربند گرفتن هستند البته افراد دیگری هم هستند که شانس تصاحب کمربند رو دارند اما این سه نفر در ماههای اخیر بیشتر برای تصاحب کمربند ابراز تمایل کردند....کمپانی اعلام کرده که در شرایطی که کمتر از 4روز تا نومرسی باقی مونده قهرمان جدید باید در نومرسی مشخص بشه ...سایت این کمپانی نوشت مصدومیت سینا به نظر شما فرصت بزرگی برای ستاره شدن کدام استار هست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ضمنا کمپانی اسم این افراد رو به عنوان کسانی که بخت بیشتری برای حضور در بازی نومرسی سر کمربند WWE رو دارند در نظرسنجی سایتش اورده:

سئوال نظرسنجی سایت

شما دوست دارید کدام یک از این ستاره ها رو در بازی WWE Championship Match در نومرسی ببینید؟


Brian Kendrick
Carlito
Charlie Haas
Cody Rhodes
Daivari
Hacksaw Jim Duggan
Hardcore Holly
Jeff Hardy
King Booker
Lance Cade
Mr.Kennedy
Paul London
Randy Orton
Robbie McAllister
Ron Simmons
Rory McAllister
Santino Marella
Shelton Benjamin
Snitsky
Super Crazy
Trevor Murdoch
Umaga
Triple H
Val Venis

ولی اونچه که مشخصه حضور جف هاردی و کندی و رندی در این بازی در نومرسی قطعیه باید منتظر سایرین بود...ضمنن احتمال حضورکینگ بوک خیلی کمه چون هنوز 27 روز از مدت تعلیقش باقی مونده.....همچنین [تریپل و اوماگا در نومرسی با هم بازی دارند و احتمال لغو بازیشون کم هست و احتمال حضور اونها برای بازی سر کمربند کمه.....


مسئولان کمپانی علاوه بر استارهای راو به استارهای اسماک و ای سی دبل هم فرصت گرفتن کمربند سینا رو دادند....این احتمال هم هست که با توجه به اینکه برای تیکر فعلا بازی نگذاشتند آندرتیکر بره و کمربند رو بگیره همونطور که پس از بازگشتش بارها اعلام کرد خواهان کمربند هست


اما یک خبر دیگه ای که الان خوندم این هست که امشب وینس مک من با کمربند WWE میره به ای سی دبلیوو اسماک دان تا ببینه چه نفراتی شایسته این کمربند هستند تا اونها رو برای بازی سر کمربند انتخاب کنه....دیشب هم در راو پرومویپخش شد که بازگشت جریک رو نشون میداد اما نکته مبهم این هست که یک پروموی دیگر پخش شد که معلوم نبود برای کی هست و یک علامت سئوال بود که امروز خیلی از سایتا نوشتند احتمال داره شاون مایک باشه...الان که داشتم سایتای خارجی رو چک میکردم اکثرا از رندی و کندی به عنوان بخت نخست تصاحب کمربند یاد میکردند......

از اونجا که میدونم برای همه این کمربند و سرنوشتش مهمه کوچکترین خبر و حتی نظرسنجی رودر این تاپیک گذاشتم و اگر بازم خبری بشه قرار خواهم داد....
به نظر میاد این کندی نحسی داره هم ادی رو به کشتن داد هم لشلی و سینا جلوی او مصدوم شدن....از رندی بدتره این کندی.....


----------------------------

استون کلد که در این هفته از راو حضور کوتاهی داشت و در بک استیج حضور داشت قصد داره از این پس بیشتر در راو حضور داشته باشه....او اعلام کرد که امکان داره در هفته آینده علاوه بر حضورش در پشت صحنه در یکی از مسابقات هم حاضر بشه....

-----------------------------------
copy iranwwe.net & writer is the mrdmn

the undertaker
13-10-2007, 14:18
خوب No Mercy هم برگزار شد و تموم شد حالا Cyber Sunday در پيش است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مسابقاتي كه به طور رسمي اعلام شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Wwe Championship Match
(Randy Orton Vs ........ (HBK _ Jeff Hardy _ Mr.Kennedy
احتمال تبديل شدن اين مسابقه به Hell in Cell زياد هستش. البته اين فقط يك پيش بيني هستش.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
World Heavyweight Championship Match
(Batista Vs. The Undertaker(Special Guest Refree ......
Stone Cold _ Mick Foley _ JBL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ECW Championship Match
(CM Punk Vs ........ (The Miz _ Big Daddy V _ John Morrison

براي راي دادن به لينك زير مراجعه كنيد.

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

توجه كنيد اين لينك پس از اعلام مسابقات جديد تر ويرايش مي شود.
با تشكر