PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : كتاب اصول برنامه نويسي - آموزش پايه برنامه نويسي به زبان سادهمسيحا
18-08-2005, 07:54
سلام رفقا

عزيزان من
غرض از مزاحمت
من ميخوام يك جزوه براي رشته ي كامپيوتر پيام نور بندرعباس بنويسم
موضوع اين جزوه من كه بيشتر به كتاب شبيه در مورد اصول برنامه نويسي است
اين كتاب كه الان در مراحل ابتدايي است شامل چندين فصله
اين فصل ها رو كه كاملا از هم مجزاست موار د زير رو در بر مي گيرند :
1. مفاهيم اوليه براي برنامه نويسي
در اين قسمت تنها مساپل پيش پا افتاده و نيازمندي هايي كه افراد براي نوشتن برنامه ها لازم دارند بررسي مي شه
البته به اصطلاحات برنامه نويسي هم مي پردازم
2. تاريخچه اي در باره ي زبانها
اين بخش كلا شامل برنامه نويسي ها از ابتدا تا حالا مي شه
هم نام برنامه هم نام سازنده هم تاريخ و ...
3. اصول برنامه نويسي
اين بخش شامل تمامي اصول و فصل هاي مشترك در بين برنامه هاي موجود است
4. پياده سازي الگوريتم ها به زبان هاي مختلف
اين بخش در واقع آموزش زبان هاي مختلف است
از زبان هاي ماشين گرفته تا زبان سطح بالا و محيط هاي ويژال


هم اكنون نيازمند ياري سبزتان هستيم

از شما دوستان خواهشمند است هر اطلاعاتي كه مي تونه به من در كامل شدن اين كتاب به من كمك كنه رو به من بديدالبته خيلي از اين مساپل قبلا در تاپيك هاي مختلف بحث شده من هم اينو ميدونم از اونها هم بهره مي برم

در پست هاي بعد ي در مورد هر فصل بيشتر توضيح مي دم و مطالبي كه تا حالا نوشتم رو براتون مي زارم
فعلا شما اگه در مورد تاريخچه زبانها اطلاعات مستند و حسابي داريد براي من بنويسيد
پيشاپيش از همتون سپاس گذارم

كساني كه مي خوان از صفر برنامه نويسي رو شروع كنن مي تونن از اين فرصت استفاده كنن :wink:
ياحق

مسيحا
18-08-2005, 09:02
فهرست

مقدمه
فصل اول
برنامه نويسي چيست ؟
فصل دوم
تاريخچه اي در مورد زبانها
فصل سوم
مفاهيم اوليه:
- كاركتر
- شناسه
- متغير
- علامت توضيح
- ساختاربرنامه
- دستورالعمل هاي اجرايي
- عبارت
- دستور
- عملگرها
- انواع داده ها:
- كاركتري
- صحيح
- اعشاري
- رشته اي
- منطقي
- تعريف شده توسط كاربر
فصل چهارم
اصول برنامه نويسي
فصل پنجم
دانستني هاي لازم:
- آرگومان
- پارامتر
- آرايه
- كلاس حافظه
- اشاره گر
- ركورد يا ساختار
- اجتماع
- پشته
- صف
- ليست
- فايل
- كتابخانه
- كتاب
- توابع كتابخانه اي
فصل ششم
برنامه نويسي با زبان هاي مختلف
- برنامه نويسي به زبان C
- برنامه نويسي به زبان PASKAL
- برنامه نويسي به زبان FORTRAN
- برنامه نويسي به زبان DELPHI
. . .
فصل هشتم
ضمائم
منابع

مسيحا
18-08-2005, 09:04
اصول برنامه نويسي

الگوريتم
مجموعه اي از دستورالعمل ها كه به صورت محدود و پايان پذير است و اگر بصورت متوالي دنبال شود موجب انجام كار خاصي مي گردد.
شرايط و معيارالگورتيم
1. ورودي( مي تواند چند ورودي داشته باشد يا هيچ ورودي را از محيط خارج تامين نكند . )
2. خروجي (حداقل يك كميت به عنوان هدف و نتيجه الگوريتم به خروجي برگزدانده مي شوند . )
3. قطعيت (واضح و بي ابهام باشد . )
4. محدوديت ( بالاخره بايد الگوريتم پايان يابد و براي تمام حالات عملي انجام گيرد و بازتابي داشته باشد . )
5. كارآيي ( هر دستورالعمل بايد انجام پذير باشد . )
نكته : در علم كامپيوتر بايد بين يك الگوريتم و يك برنامه تفاوت قائل شد، بعنوان مثال سيستم عامل برنامه ايست كه هيچ گاه پايان نمي پذيرد در صورتيكه شرط الگوريتم پايان پذيريست .
نكته : يك الگوريتم را به شيوه هاي مختلف مي توان بيان كرد و براي هر مساله مي توان الگوريتم هاي متفاوتي نوشت .
نوع داده مجرد ADT (abstract data type)
يك نوع داده مجرد مفهوم مجرديست كه با مجموعه اي از خواص منطقي تعريف شده است . بعد از تعريف اين نوع داده مجرد، بايد اعمال مربوط به آن را مشخص گردد و مي توان آن نوعِ داده را پياده سازي كرد .
يك پياده سازي نرم افزاري شامل ويژگي هاي چگونگي نمايش يك نوع داده جديد بر اساس داده هاي موجود است، به عبارت ديگر نوع داده مجموعه اي از انواع داده مقصد) ( object وعملكرد هايي است كه بر روي اين نوع داده ها عمل مي كنند .
توابع يك نوع داده مجرد را به چند گروه تقسيم مي كنند :
1. ايجاد كننده يا سازنده ( اين توابع نمونه جديدي از نوع تعيين شده ايجاد مي كند . )
2. تبديل كننده ( اين توابع با استفاده از يك يا چند نمونه ديگر نمونه تعيين شده را ايجاد مي كند . )
3. مشاهده كننده يا گزارش دهنده ( اطلاعاتي را راجع به يك نمونه از نوع داده را ارائه مي دهد . )
بررسي نحوه اجراي يك برنامه
عواملي چون :برآورده شدنِ اهداف اصلي برنامه، صدق كردن تمام مقادير، مستند سازي برنامه، ايجاد واحدهاي منطقي، استفاده موثر از توابع، خوانا بودن كد ها ي برنامه، استفاده موثر برنامه از حافظه ها ي اصلي و كمكي، زمان اجراي برنامه و ... در ارزيابي برنامه موثرند .
تعيين تخمين هاي حافظه و زمان مورد نياز را تحليل نحوه اجراي برنامه مي نامند .
پيچيدگي فضاي لازم
فضاي مورد نياز يك برنامه شامل موارد زير است :
1. نيازمنديهاي فضاي ثابت
2. نيازمنديهاي فضاي متغير
مي توانيم نيازمنديهاي فضاي كل را بصورت مجموع نيازمنديهاي فضاي ثابت و متغير بيان كنيم .
پيچيدگي زمان
ميزان يا پيچيدگي زمان يك برنامه مقدار زماني است كه كامپيوتر براي اجراي كامل برنامه نياز دارد . اين زمان شامل مجموع زمان كامپايل و زمان اجراي برنامه است البته از آنجا كه برنامه بعد از كامپايل اول ديگر نيازي به كامپايل مجدد ندارد و مي توانيم چندين بار بدون كامپايل آنرا اجرا كنيم، زمان مهم براي ما زمان اجراي برنامه است .
چرخه زندگي سيستم ( شيوه توسعه نرم افزار)
اين چرخه شامل موارد زير است :
1. تعين نياز هاي مسئله :
نيازها دو دسته اند : دسته اول نيازمنديهاي عملياتي سيستم كه در واقع كاربر با آن سرو كار دارد و دسته دوم نيازمندي هاي غير عملياتي هستند كه اين نيازمنديها محدوديت ها و استانداردها ي سيستم را مشخص مي كنند .
2. تحليل مساله:
در تحليل دو شيوه موجود است : شيوه از پايين به بالا ((bottom up و شيوه از بالا به پايين ((top down
در شيوه از پايين به بالا ما ابتدا كل برنامه را در نظر گرفته و بعد به ريشه ها و قسمت ها ي مختلف مي پردازيم . اين روش قديمي و غير ساخت يافته است اما در شيوه از بالا به پايين ما برنامه را به قسمت هاي قابل كنترل تقسيم مي كنيم و در نهايت به برنامه اصلي دست پيدا مي كنيم .
3. طراحي الگوريتم براي حل مساله :
در اين مرحله، طراح سيستم را هم از نقطه نظر داده هاي مقصود مورد نياز برنامه و هم از نظراعمالي كه بر روي انها انجام مي گيرد، بررسي مي كند. از آنجايي كه نوع داده مجرد و مشخصات الگوريتم ها مستقل از زبان هستند لذا جزئيات برنامه نويسي را ناديده مي گيريم .
4. پياده سازي الگوريتم :
در اين مرحله الگوريتم توسعه مي يابد و بر طبق زبان انتخاب شده الگوريتم پياده سازي مي شود .
5. بازبيني، بررسي و آزمايش برنامه كامل شده :
در اين مرحله برنامه ها با انواع داده هاي ورودي مختلف آزمايش و خطا هاي مختلف رفع مي شوند، جنبه هاي مختلف در اين زمينه عبارتند از : اثبات درستي، آزمايش درستي و خطا زدايي .
نكته : بايد توجه داشت كه برنامه بدون خطايي كه سرعت پاييني دارد از ارزش كمي برخوردار است .
6. پشتيباني و به روز رساني برنامه :
اين بخش طولاني ترين دوره شيوه توشعه نرم افزار است . دراين مرحله برنامه وابسته به نيازهاي جديد يا تغيير نيازهاي قديم يا بروز اشتباهات مختلف و ... به روز رساني يا اصلاح مي شود .
نكته : سه مرحله اول توسعه نرم افزار يعني نيازمنديها، تحليل مساله و طراحي الگوريتم، به عهده تحليلگران سيستم است و برنامه نويس مرحله چهارم را به عنوان نوعي كتابدار انجام مي دهد . در اصطلاح برنامه نويسي به دو مرحله آغازي تحليل و به مراحل سه و چهار تركيب گفته مي شود .
بعضي از الگو هاي توسعه نرم افزار :
1. روش آبشاري :
در اين روش پس از تعريف هر مرحله توسعه نرم افزار به سمت مرحله بعدي پيش مي رود .
2. برنامه نويسي اكتشافي :
دراين روش در حداقل زمان ممكن سيستمي ايجاد مي شود و سپس اصطلاحات لازم در آن بوجود مي آيد، تا عمل مورد نظر را به درستي انجام دهد . اين روش معمولا در توسعه سيستم هاي هوش مصنوعي كه كاربران نمي توانند نياز هاي مشروح را بطور دقيق بيان كنند و كفايت به جاي صحت هدف اصلي طراحان سيستم است بكار مي رود .
طراحي شئ گرا:
ازآنجا كه پنهان سازي اطلاعات يك استراتژي طراحي است كه در آن اطلاعات تا آنجايي كه ممكن است در داخل قطعات سيستم مخفي مي شوند ، طراحي شئ گرا نيز بر مبناي پنهان سازي اطلاعات است ، در روش شئ گرا سيستم به صورت مجموعه اي از اشيا يا حالت اختصاصي خود در نظر گرفته مي شود .
ويژگي هاي طراحي شي گرا :
1. ناحيه مشترك داده ها حذف مي شوند و اشيا به جاي استفاده از متغير هاي عمومي و مشترك با تبادل پيام ها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند . اين كار هم باعث سهولت در اصلاحات و هم كاهش اتصال كل سيستم مي شود .
2. اشيا نهادهاي مستقلي هستند كه به راحتي قابل تغييرند زيرا تمام حالت ها و اطلاعات در داخل خود شئ پنهان شده است و اشيا ديگر چه از روي عمد و چه تصادفي به اطلاعات يك شي نمي توانند دست يابند و تغيير در يك شي بدون مراجعه به اشياي ديگر صورت مي گيرد .
3. اشيا ممكن است توزيع شده باشند و مي توانند بصورت ترتيبي يا موازي اجرا شوند .
امتيازات روش طراحي شئ گرا :
1. به دليل مستقل بودن اشيا نگهداري سيستم آسانتر است ، مي توان اشيا را جداگانه اصلاح كرد و افزودن يا حذف يك شي تغييري در ساير اشيا سيستم نخواهد داشت .
2. اشيا قطعات مناسبي هستند كه مي توانند مجددا مورد استفاده قرار گيرند .
3. براي دسته اي از سيستم ها نگاشت روشني بين نهاد هاي دنياي واقعي ( مثل قطعات سخت افزاري ) و اشياي كنترل كننده آنها در سيستم وجود دارد اين موضوع درك سيستم را بالا مي برد .
طراحي تابعي :
طراحي تابعي روشي براي انجام طراحي نرم افزار است ، در آن طراحي به مجموعه اي از واحدهاي متاثر به هم تجزيه مي شود كه هر كدام وظيفه خاصي دارند در واقع طراحي تابعي مكمل تكنيك طراحي شي گراست . يك روش طراحي تابعي طراحي ساخت يافته است، اين روش با استفاده از نمودارهاي جريان داده ها پردازش داده اي منطقي را توصيف مي كند .
استراتژي طراحي تابعي بر تجزيه سيستم به مجموعه اي از توابع متاثر به همه تكيه دارد كه حالت متمركز سيستم بين توابع مشترك است . طراحي تابعي جزييات الگوريتم را در يك تابع پنهان مي كند اما اطلاعات حالات سيستم مخفي نيست، اين كار ممكن است موجب مشكلاتي گردد زيرا يك تابع مي تواند اين حالت را طوري تغيير دهد كه ساير توابع انتظارش را ندارند . اين روش زماني موفق است كه ميزان اطلاعاتي حالت سيستم اندك باشد و از اشتراك داده ها جلوگيري گردد . بعضي از سيستم هايي كه واكنش هاي آنها وابسته به يك محرك يا ورودي است و متاثر از ورودي هاي قبلي نيست ، ماهيت تابعي دارند.

Nesta
19-08-2005, 00:55
سلام دوست عزیز.
شما برای کامل کردن این مجموعه خودتون میتوانید از آموزش هائی‌ که هست در این انجمن مثل آموزش پاسکال یا سی‌ یا مقایسه این 2 تا با هم هم استفاده کنید و بیشتر میتوانید اطلاعات داشته باشید که ساختار مثلا زبان های پاسکال یا سی‌ چگونه هست .اگه در هر قسمت شما سری بزنید مطالبی‌ جالب و به درد بخور گیر میاورید و خوب هست .متشکر از شما.

مسيحا
19-08-2005, 05:51
باسلام خدمت سعيد خان باصفا :wink:
مرسي از توجه شما و راهنمايي هاي دوستانتون
اگر درمورد تاريخچه زبان ها از آغاز تا كنون اطلاعات مستندي داريد لطفا براي من در اين تاپيك بنويسيد
من حتما از تاپيك هاي ديگه هم استفاده خواهم كرد

Nesta
20-08-2005, 01:28
سلام دوست عزیز .
متشکر از لطف شما نسبت به من .
من اگه تاریخچه ای دیدم که به درد بخور بود میگذارم که مربوط به pascal 7 می‌شه نه پاسکال turbo .
سعی‌ می‌کنم ولی‌ اگه فضولی‌ نباشه تاریخچه هم زیاد نمیتونه مهم باشه فقط مختصری از گذشته آن زبان کافی‌ می‌ باشد .
البته من در نمی‌خوام در کار شما دوست عزیز دخالت کنم ولی‌ خوب پیشنهاد میدم .امیدوارم که این کار شما به خوبی‌ انجام بپذیره.

مسيحا
20-08-2005, 10:45
كاركتر

كليدهايي كه بر روي كيبورد وجود دارد پس از فشردن هر كليد علامتي بر صفحة مونيتور نقش مي بندد كه به هر كدام كاركتر مي گويند . مفهوم كاركتر تنها به كليد هاي كيبورد محصور نمي شود ، بلكه گاهي فشردن مجموع چند كليد، كاركتر خاصي را معنا مي دهد . اين مجموعه كاركتر ها در واقع حكم مصالح اوليه جهت شكل دادن به اجزاي اصلي برنامه اند . بعضي از كاركتر ها عبارتند از :
- حروف كوچك و بزرگ
- ارقام دهدهي شامل 0 تا 9
- جاي خالي ( blank )
- كاركتر هاي مخصوص ~ ! @ # $ % ^ & * ) ( _ - + = ] [‌‍ {} > < " : ; ? / \ . ,
- كاركتر هاي فرمت دادن ( formating character ) : كه براي بيان كردن حالات ويژه اي به كار مي روند و عبارتند از : \t ( horizental tab ) ، \v ( vertival tab ) ، \n ( new line ) ، \b ( back space ) ، \f ( form feed ) ، \r ( return line ) ، \0 ( null ) و . . . كه به آنها كاركتر هاي فرمان نيز مي گويند .
يادآوري : هر كاركتر فرمان بيا ن كننده تنها يك كاركتر است ، هر چند با دو يا چند كاركتر نوشته مي شوند .

مسيحا
20-08-2005, 10:46
شناسه

شناسه ، نامي است كه به عناصر مختلف برنامه مانند متغير ها، توابع، آرايه ها، اشاره گر ها و غير اطلاق مي شود . يك شناسه دنباله اي از حروف بزرگ يا كوچك ، ارقام ، يا علامت زير خط ( under line ) است كه با هر ترتيبي مي توانند قرار گيرند ، به شرط آنكه اولين كاركتر بايد يك حرف باشد . ضمنا استفاده از فضاي خالي ( blank ) در نام شناسه مجاز نمي باشد .
طول اسامي در زبان هاي مختلف متفاوت است مثلا در زبان c استاندارد تا 31 كاركتر مجاز است .
قرارداد : شناسه هايي كه با علامت زير خط ( under line ) شروع مي شوند فقط در برنامه هاي سيستم كاربرد دارند .

مسيحا
20-08-2005, 10:47
متغير

متغير ها ، شناسه هايي هستند كه محل هايي زا حافظه را به خود اختصاص مي دهند . در واقع يك متغير شناسه ايست كه براي نستب دادن نوع تعيين شده اي از اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد . به يك متغير مي توان داده هاي مختلفي در محل هاي گوناگون برنامه نسبت داد . پس مقدار متغير در طول اجراي برنامه مي تواند تغيير كند .

مسيحا
20-08-2005, 18:50
كلمات رزرو شده يا كليدي
بعضي از شناسه هاي كلمات رزرو شده يا كليدي هستند يعني معني و مفهوم خاصي براي آنها از قبل در زبان تعريف و پيش بيني شده است . بنابراين نمي توانند در برنامه ها به عنوان شناسه هاي تعريف شده به وسيله برنامه نويس ، به كار برده شوند . همه كلمات كليدي با حروف كوچك نوشته مي شوند .

مسيحا
20-08-2005, 18:52
علامت توضيح

براي افزايش خوانايي برنامه ، براي برنامه نويسان و درك بهتر آنها از برنامه نوشته شده ، در بعضي از زبان ها به برنامه نويس اين امكان داده مي شود كه جملاتي را در حين برنامه در محيط برنامه نويسي ذكر كند ، معمولا اين جملات مابين كاركتر هاي خاصي قرار مي گيرد وصرفا به عنوان توضيحات برنامه محسوب مي گردد . توضيحات عموما با حروف كوچك تايپ مي شوند .

Nesta
20-08-2005, 19:30
سلام دوست عزیز راجب عملگر ها هم آموزش بگذاری خوبه .ادامه بده عالی‌/ :D

مسيحا
20-08-2005, 22:50
ساختار برنامه ها

هر برنامه براي رسيدن به هدف خود بايد الگوريتم را به صورت زباني خاص برگرداند . هر برنامه به نوبة خود با فرمت خاصي نوشته مي شود . اما درون اين فرمت هميشه اجزايي به عنوان جز ثابت برنامه نويسي ها تلقي مي شوند اين اجزاي ثابت عبارتند از
- برنامه اصلي برنامه اي است كه در واقع قسمت بالايي و اصلي الگوريتم ما را تشكيل مي دهد اكثر تعاريف و فرا خواني ها در آن صورت مي گيرد .
- شروع برنامه اصلي هر برنامه با كلمات كليدي يا كاركتر هايي خاص كه به ابتداي برنامه اصلي اشاره دارند شروع مي شود .
- تعريف ثابت ها و متغير ها برنامه ها نياز به يك سري داده هاي صابت و متغير دارند تا بوسيله آنها به مقاصد برنامه دست يابند .
- دستورات برنامه مجموعه دستوراتي كه با دنبال كردن متوالي آن ما را هدف برنامه مي رسانند.
- پايان برنامه اصلي هر برنامه با كلمات كليدي يا كاركترهايي خاص كه به انتهاي برنامه اصلي اشاره دارند به پايان مي رسانند .
- تعريف و فراخواني توابع و رويه ها توابع و رويه ها براي رسيدن به ماجول دار كردن و پيمانه اي كردن برنامه ، برنامه اصلي را به صورت چند زير برنامه مي نويسند اين زير برنامه ها به صورت جداگانه نوشته مي شوند كه در انتها به وسيله برنماه اصلي به هم مي پيوندند و هدف اصلي برنامه را تامين مي كنند . به هر كدام از اين زير برنامه ها كه هدف هاي جزئي برناتمه را برآورده مي كنند بسته به تعاريف تابع يا رويه مي گويند . اين توابع بايد در قسمتي از برنامه داخل يا خارج برنامه اصلي ( وابسته به زبان برنامه نويسي ) تعريف شوند و بوسيله برنامه اصلي يا توابع ديگر فراخواني شوند .

مسيحا
20-08-2005, 22:51
سلام نستا جان
مرسي از توجه شما اون رو هم در پست هاي بعديم حتما خواهم آورد
سبز باشي
يا حق

مسيحا
22-08-2005, 00:48
عملگرها يا اپراتورها

نشانه هايي هستند كه در عبارت ها به كار مي روند و به كمك آن ها مي توان اعمالي را روي انواع داده انجام داد . به متغيرها يا ثوابتي كه روي آن ها عمگرها عمل خود را انجام مي دهند عملوند يا اپراند مي گويند .
نکته : در زبان های برنامه نویسی مختلف هر کدام از این عملگرها کارکتر یا کارکترهایی خاص دارند که اغلب با هم متفاوتند .

مسيحا
22-08-2005, 00:49
انواع عملگرها عبارتند از :
عملگرهاي محاسباتي
عملگرهایی که برای بدست آوردن حاصل جمع تفریق تقسیم باقیمانده تقسیم جمع یکانی( علامت مثبت ) تفریق یکانی( علامت منفی ) کاهش یک مقدار افزایش یک مقدار و غیره به کار می رود را عملگرهای محاسباتی می گویند .

مسيحا
22-08-2005, 00:51
عملگرهاي انتساب

عملگر انتساب برای اختصاص و نسبت دادن یک مقدار به یک شناسه یا متغیر به کار برده می شوند این عملگر با عملگر تساوی یا برابری تفاوت دارد زیرا عملگر تساوی برای بررسی اینکه آیا دو عبارت دارای یک مقدار یکسان هستند یا نه به کار می رود در صورتیکه عملگر انتساب تنها یک ارزش یا یک مقدار را به متغیر یا شناسه نسبت می دهد . در زبان های مختلف سطح بالا می توان عملگر انتساب را با عملگرهای محاسباتی ترکیب کرد

مسيحا
22-08-2005, 00:52
عملگرهاي يكاني

به عملگر هایی که تنها روی یک عملوند عمل می کنند عملگر یکانی یا تک عملوند می گویند این عملگر ها در زبان های مختلف متفاوت تعریف شده اند . متداول ترین عملگر تک عملوندی یا یکانی عملوند منفی است که در جلوی یک مقدار ثابت عددی یا یک متغیر یا عبارت قرار می گیرد و مقدار آن را منفی یکانی می کند .عملگر تبدیل نوع یکانی (cast) در زبان c از این نوعند .

مسيحا
22-08-2005, 00:52
عملگرهاي رابطه اي ( مقايسه اي )
عملگر های مقایسه ای رابطۀ بین دو مقدار را تعیین می کنند این عملگر ها شامل معرف های بزرگتری کوچکتری بزرگتر مساوی کوچکتر مساوی مساوی مخالف و غیره هستند معنای نهایی این عملگر مقدار درست ( true ) ویا غلط ( false ) خواهد بود .
تذکر : مقدار درست را گاهی با یک و گاهی با true نمایش می دهند و مقدار نادرست را گاهی با صفر و گاهی با false نشان می دهند که این مطلب در زبان های مختلف متفاوتند .

مسيحا
22-08-2005, 00:54
عملگرهاي منطقي

عملگرهای منطقی دارای دو ارزش درست و نادرست هستند . عملگر های منطقی شامل رابط عطفی ( و and ) رابط فصلی ( یا or ) رابط نقیض یا منفی( not) و غیره می باشند . بررسی ارزش های این گزاره ها به صورت زیر است :
رابط عطفی : هرگاه عملوند های دو طرف این عمگر هر دو ارزش درست داشته باشند ارزش کل عبارت درست خواهد بود و در غیر این صورت عبارت دارای ارزش نادرست خواهد بود .
رابط فصلی : اگر عملوند های دو طرف این عملگر هر دو دارای ارزش نادرست باشند ارزش کل عبارت نادرست خواهد بود و در غیر این صورت عبارت دارای ارزشی درست خواهد بود .
رابط نقیض : اگر ارزش تک عملوند این عملگر درست باشد ارزش کل عبارت نادرست و اگر تک عملوند این عمگر دارای ارزش نادرست باشد ارزش کل عبارت درست خواهد بود .

مسيحا
22-08-2005, 00:55
عملگرهاي شرطي

عملگر های شرطی که در بعضی زبان های خاص وجود دارند به این صورت عمل می کنند که اگر عبارتی که در ابتدای عملگر می آید دارای ارزش درستی باشد عمگر نقش خود را که در واقع همان دستوری که بعد از عمگر آمده است ایفا می کند و در غیر این صورت اگر عبارت ابتدایی دارای ارزش نادرست باشد آن عملگر به گونه ای دیگر ایفای نقش می کند . این عمگر در واقع نقشی معادل بعضی از حلقه های شرطی را به عهده دارد .

مسيحا
22-08-2005, 00:55
عملگرهاي حافظه

در اکثر زبان های سطح پایین و بعضی از زبان های میانی و تعداد محدودی از زبان های سطح بالا این امکان برای برنامه نویس محیا است که به خانه های حافظه و محتوای آنها دستیابی پیدا کند . این عملگرها امکان دسترسی به خانه های حافظه و همچنین دستیابی به مقادیر آنها و مقدار دهی به آنها و آدرس دهی ها را در برنامه امکان پذیر می کند .

مسيحا
22-08-2005, 00:57
عملگرهاي خاص هر زبان برنامه نويسي

در اکثر زبان های برنامه نویسی سطح بالا و میانی این امکان به کاربر داده می شود که برخی از عملگر ها را بسته به نیاز خود تعریف کند در واقع این معادل این است که ما یک تابع را با مجموعه دستوراتی خاص تعریف کنیم و سپس از آن به عنوان یک عملگر استفاده نماییم . در گویش برنامه نویسان به عملگر های خاص تولید شده توسط کاربر همان لفظ تابع تعریف شده کاربری گفته می شود

مسيحا
22-08-2005, 00:58
عبارت

در يك زبان برنامه نويسي عبارت ، مجموعه اي معني دار از داده ها ( مقادير عددي و متغير ها ) است كه با استفاده از نشانه ها يا عملگر هاي ( محاسباتي ، قياسي ،‌منطقي ) با يكديگر تركيب شده اند .
عبارت ها را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد :
عبارات محاسباتي :
عباراتی که ترکیبی از مقادیر ثابت متغیرهای صحیح و اعشاری با استفاده از عملگرهای محاسباتی هستند که تحت قاعدۀ خاصی تشکیل می گردند .
عبارات قياسي :
عبارات قیاسی ترکیبی از عبارات محاسباتی با استفاده از عملگر های قیاسی است که با رعایت قوانین مربوط به نحوه به کار بردن عملگر ها خواهد بود . نتیجه حاصل از اجرای این عبارات قیاسی همیشه درست یا غلط است . در این عبارات حق تقدم اجرا در ابتدا با عبارات محاسباتی می باشد و سپس عمل مقایسه مورد نظر انجام می گیرد .
عبارات منطقي :
عبارات منطقی مجموعه ای متشکل از عبارات محاسباتی و قیاسی است که در آن حداقل یک عملگر منطقی نیز به کار رفته باشد . در اغلب زبان ها عبارات قیاسی که در طرفین عملگر منطقی قرار دارند باید درون پرانتز قرار گیرند .

مسيحا
28-08-2005, 14:57
سلام دوستان عزيز

با عرض شرمندگي من به دليل مسافرت يك مدت نمي تونم پست بدم
البته من پست ها و نظرات شما رو مي خونم
تا بعد
ياحق

Nesta
09-10-2005, 22:03
سلام جا داره من از این دوست عزیز بابت این همه زحمت تشکر کنم و یکی‌ از تاپیک های خوب و فعال هست هنوز .
سپاسگزارم .

Android
13-11-2005, 07:27
عملگرها يا اپراتورها

نشانه هايي هستند كه در عبارت ها به كار مي روند و به كمك آن ها مي توان اعمالي را روي انواع داده انجام داد . به متغيرها يا ثوابتي كه روي آن ها عمگرها عمل خود را انجام مي دهند عملوند يا اپراند مي گويند .
نکته : در زبان های برنامه نویسی مختلف هر کدام از این عملگرها کارکتر یا کارکترهایی خاص دارند که اغلب با هم متفاوتند .


سلام،
آقا ممنون از اين همه زحمتی که کشيديد.

ولی ميشه خواهش کنم معادل انگليسی واژه ها را هم بنويسيد؟

آيا mnemonics همون معادل عملگر ها هست.

و operand هم که عملوند هست.

پس آيا ميشه گفت که در اين دستور:

cmp eax,ecx

cmp همون عملگر هست؟

و eax و ebx هر دو تا عملوند هستند؟

آيا اين درسته؟

ولی چيز هاي ديگری هم داريم مثل
comment و sentence و instruction

ميشه بگيد اينها را چی معنی ميکنيم؟

ممنون و تشکر.
روز خوش و بای.

مسيحا
11-12-2005, 15:04
با سلام خدمت دوست عزيزم

operator كه معادل فارسي آن عملگر است و operand معادل فارسي آن عملوند است
عملگر ها در واقع نشانه هايي هستند كه بر سر عملوند ها مي آيند تا عملي خاص را روي آنها انجام دهند .
sentence به معناي جمله است كه در برنامه نويسي معمولا در دو تعبير به كار مي روند :
1. توضيحات برنامه ( كه تنها براي خوانا شدن برنامه ، به منظور سهولت در به روز رساني و پشتيباني است )
2. جملات كاربري ( كه اطلاعات را به كاربران منتقل مي كند )
در مورد دستوري كه نوشته ايد (cmp eax,ecx ) هم بايد بگويم
لطفا بگوييد اين كد نويسي در چه زباني است ؟
و چرا فاقد نمادهاي برنامه نويسي است ؟
comment به معناي فرمان و دستور است . دستورات معمولا بعد از كلمات كليدي ، حلقه هاي شرطي و دستوري و.... به كار مي رود . دستورات خطوط كد نويسي شده اي هستند كه توسط برنامه نويس براي مقصودي مشخص نوشته مي شوند
اگه امري بود بنده در خدمتم
به اميد ديدار
شب و روز دوستان به خير و خوشي
يا حق

errorzb11
12-12-2005, 16:21
با سلام
من مي خواستم برنامه نويسي سي ++ را تحت داس ياد بگيرم
لطفا من را راهنمايي كنيد

مسيحا
14-12-2005, 02:20
با سلام خدمت شما دوست عزيز

پيشنهاد من به شما اينه كه بريد كتاب c++ جعفرنژادقمي را تهيه كنيد و بخونيد
هم كتاب كامليه و هم مثال هاي بسيار خوبي داره

البته توي همين سايت هم بچه هاي هستند كه آموزش هاي بسيار زيبا و خوبي مي زارند

پيشاپيش براي شما آرزوي موفقيت مي كنم

هدیه
10-01-2006, 09:23
سلام واقعا جاي تشكر داره موفق باشين

mehdi_bjt
10-01-2006, 11:49
سلام

شما مي تونيد يك لينك براي مرجع كامل Visual C++ 6 بذاريد.؟

Man Hunter
01-03-2006, 01:52
مسيحا جان ....سلام و حسته نباشي عزيز.خيلي كار خوبي داري ميكني.

من مطلب زياد دارم فقط حال ترجمه ندارم.اگه يه Dictionary خوب English 2 Persian بهم معرفي كني...ميتركونمت با مطلب.!!

منتظرم و منتظرم باش.

kami_619
07-04-2006, 14:40
ممنون دوست من
خيلي مفيد هستش
وفق باشيد...

shamoparvaneh
22-04-2006, 22:27
با سلام . اقا يه نفر توي ايران با استفاده از برنامه نويسي سرعت كامپيوترش رو تا 400 بالا برده بود. اميدوارم بچهاي حرفه اي اين سايت از اين كار ها باد باشن و به ما هم ياد بدن . مچكرم

escape
21-05-2006, 14:20
سلام
ببخشید من یک برنامه داشتم یک نفر لطف کنه به زبان c بنویسه

رنامه اي بنويسيد که :

1. مشخصات فردي و تحصيلي دانشجو را دريافت نموده و در فايلي ذخيره نمايد(نام – نام خانوادگي – شماره دانشجوئي – رشته تحصيلي – مقطع – نام پدر – شماره شناسنامه )

2. براي يک ترم مشخص (مثلا 842) براي دانشجو تعدادي درس به همراه تعداد واحد (عملي ونظري) انتخاب نموده و نمره دروس ثبت شود. (در يک فايل )

3. از ورودي شماره دانشجوئي دانشجو درخواست شود و براساس اطلاعت ذخيره شده در فايلها کارنامه دانشجو در يک فرم دلخواه نمايش داده شود.

a. توضيحات : تعداد دانشجويان کمتر از 10 نفر نباشد.

b. هر دانشجو نبايد کمتر از 12 واحد انتخاب نمايد

c. برنامه در موقع لزوم با درخواست کاربر به اتمام برسد.(منو لازم نيست با استفاده از دستور CASE اين کار صورت گيرد

mohsennowruzi
04-06-2006, 23:35
سلام و خسته نباشيد
اين ها لينك اسلايدها و مثال هاي آموزش برنامه نويسي مقدماتي كامپيوتر و زبان سي كه تو دانشگاه ما تدريس مي شه چند تا فصل اولش مطالبي در مورد تاريخچه زبان ها و الگوريتم ها و ... داره

آموزش
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مثال ها
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اين هم آدرس صفحه استاد كه همه اين لينك ها رو مي توني توش پيدا كني

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

SINAa
01-07-2006, 10:02
ازت خیلی ممنونم
یه درخواست ازت دارم
میشه لطف کنی آخر هر نوشته اون رو به فایل پی دی اف یا زیپ شده در بیاری
ازتون ممنونم

lord-kianoosh
17-07-2006, 15:14
سلام
راستيتش نمي دونستم اين سوال رو در كجا مطرح كنم...اگر اينجا جاش نيست منو ببخشيد...
دوستان من از برنامه نويسي هيچي نمي دونم به نظر شما از چي شروع كنم؟يه راهنمايي مختصري بكنيد.

mahsoft
17-07-2006, 16:54
میشه کل اموزش برنامه نویسی رو هر برنامه ای بود سی پاسکال دلفی و....

هر کدوم که موجود پی دی اف هاشو از اول و مقدمه برای دانلود بذارید خیلی ممنون میشم

mahsoft
17-07-2006, 17:00
خوب بود اما ... :ohno:

ozgor
20-09-2006, 02:20
خوب چیه جالب بود

khaizaran
07-10-2006, 12:32
سلام.كسي اوراكل بلد نیست کمکم کنه

hi2bye
22-11-2006, 14:52
سلام من برنامه هاي صف ها را به زبانهای سی و پاسکال می خوام .ممنون می شم کمکم کنید .

farhad1390
16-01-2007, 09:33
سلام
ببخشید میتونید یه برنامه ضرب ماتریس مختلط تو پاسکال رو برای من بگید

bad_boy_2007
17-03-2007, 23:46
سلام
پس چرا دیگه مطلب نمیزاری بحثت داره منحرف میشه ها !!!
2 تا توصیه :
1- همونطور که یکی دیگه از دوستان هم تو همین تاپیک گفت لطفا معادل انگلیسی حروف رو هم بنویس (تو پا ورقی)
2- حتی الامکان pdf کارت رو تو امضات بزار ، تو پستایی که داده بودی اشتباه املائی زیاد بود همینطور اگه یکپارچه باشه بهتر دوستان میتونن کمکت کنن و همچنین بهتر به درد اونایی میخوره که از همین الان میخوان از مطالبت استفاده کنن .

:11:

mohammadkhan
03-04-2007, 13:13
سلام مسیحا جان
فکر کنم بتونم کمکت کنم
کار خیلی خوبی رو شروع کردی
خواستی خبرم کن
sarbandarhack@yahoo.com
بای

zerosec2006
05-04-2007, 02:34
سلام
من با اجازه دوستانمون و اساتید محترم که احترام زیادی هم براشون قائل هستم چند سالی هست که تدریس برنامه نویسی می کنم. مخصوصا برنامه نویسی به زبان های پاسکال و سی ++
یه خواهشی از همه دوستانی که می خوان اینجا چیزی یاد بدن دارم
اونم اینه که از مبحث الگوریتم به این راحتی نگذرید
الگوریتم یکی از مهمترین و اصولی ترین مفاهیم برنامه نویسی هست (البته به نظر شخصی خودم که می تونید رد کنید)
اگه ما یمقدار اصولی تر و پایه ای تر با مسائل برخورد کنیم مطئمناٌ ما هم مثل هندی ها که بهتر از اونها می تونیم برنامه بنویسیم . اگه ما الگوریتم ها و اصلا خود مفهوم الگوریتم رو به درستی درک کنیم باقی برنامه نویسی فقط یه کاره ساده مثل ترجمه می مونه . فقط باید بلد بشی که بدونی چی می خوای بگی؟؟؟؟
ضمنا اگه عادت کنید که مثل یه مهندس نرم افزار و از دید مهندسی و اصولی به یه مسئله نگاه کنید نه تنها برنامه ها براتون ساده تر می شه که توی زندگی شخصی تون هم خیلی موفق تر میشید و قبل از هر شکستی می تونید اون شکست رو پیش بینی کنید. این یعنی برنامه نویسی
در این میون اگه کمکی هم از دست من بر بیاد خوشحال میشم اطلاعاتمی در اختیار دوستان و هموطنان عزیزم قرار بردم

faryad.azadi
05-04-2007, 04:24
عزیز این کتابتو اپ کن
من خودم اولین نفریم که دانلود میکنم

bad_boy_2007
19-04-2007, 20:32
پس چی شد ؟؟ :46:
نکنه بی خیال شدی ؟؟؟؟ :18:

احمد85
21-04-2007, 14:42
لطفا در مورد شرطي كردن فيلدها در اكسس كسي به زبان ساده راهنماييم كند . مثلا اگر در فيلد 1 جنسيت زن بود در فيلد سربازي 0 يا ... نشان دهد و ...

bad_boy_2007
24-04-2007, 23:24
پس چی شد
منتظر مطالب بعدیتیم ها

anvar.net
25-04-2007, 23:29
بابا شما ديگه كي هستي؟
براي دانشگاه كتاب و جزوه مينويسي بعد هنوز در دالان فهرست كتاب گير كردي.
ياد ضرب المثلي افتادم
هر چه بگندد نمكش زنند، واي به روزي كه نمك بگندد!!!!!!!!!

mohsen.rajabi
24-07-2007, 10:22
ببخشید میشه اینها رو به صورت pdf در بیارید تا راحتتر استفاده بشه

alan18
03-12-2007, 14:00
سلام دوستان
من یک کتاب آموزش qbasic میخواستم و اگر میشه بزارید
خیلی متشکرم

MOHAMAD SALEM
06-12-2007, 17:13
اقا خیییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییلی خوووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووبه
دستت درد نکنه سالاری:13: :13: :13: :13: :13:

msh_p30
14-12-2007, 02:36
بهترين زبان برنامه نويسي براي يادگيري تو اين دوره و زمونه چيه بچه ها ؟

اوهام
17-01-2008, 02:23
سلام من تازه واردم و از برنامه نویسی چیزی نمیدونم و حتی نمیدونم از کجا شروع کنم به همین خاطر به این تاپیک اومدم اما با وجود این که مسیحای عزیز دو سال و نیم پیش خیلی خوب این تاپیک رو راه انداخته بودن حدود 1 ماهه که کسی توش پست نذاشته، از اساتید خواهش میکنم این تاپیک رو دوباره فعال کنن
با تشکر

winer3549
11-02-2008, 14:12
آقا ما منتظر فایل pdf هستیما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

eimandaei
21-02-2008, 10:50
واقعا حيف كه اين پست غير فعال شده. ميتونست كمك خوبي باشه براي خيلي ها كه ميخوان تازه وارد دنياي برنامه نويسي بشن. اگر كسي قابليت پشتيباني اين پست رو داره. شروع كنه .ممنون

ariyayi2
21-02-2008, 15:26
با سلام من حاضرم

دوستان من خودم این ترم پاسکال امتحان دادم اما راستشو بخواهید کلشو تو 5 روز خوندم برنامه های ساده رو فهمیدم اما تا یه ذره پیچیده می شد گیر میکردم ، از یک نفر متخصص می خواستم بپرسم از کجا ترتیب دستور هارو بفهمم اخه تو کتاب ها هم توضیح درست حسابی نمی دن ، یک نفر می گفت اگه الگوریتم و فلوچارت ها رو توپ توپ بلد باشی می تونی بفهمی در غیر این صورت نه !؟

حالا من اماده ام برای راه انداختن تایپیک .................................................. ...

eimandaei
21-02-2008, 21:15
حالا من اماده ام برای راه انداختن تایپیک .................................................. ...

خب پس چرا معطلي ؟!؟ بسم الله. اگر تازه واردها كاري بكنيم.

satropat
22-02-2008, 20:54
سلام

اگه ميشه هم آموزشو To يه ..PDF ... بزار

eimandaei
29-02-2008, 23:50
با سلام من حاضرم


سلام . ما همچنان منتظر هستيما:blink:

sltavakoli
07-03-2008, 01:10
فکر نکنم دیگه مسسیحا بیادش.

خودتون یه کاری بکنید.

فکر کنم برای ایشون یه مشکلی پیش اومده.

چون کسی که این همه مطلب رو مینویسه یهو جا نمیزنه.

javad2625
08-03-2008, 20:07
دوستاني كه تقاضاي آموزش پايه برنامه نويسي دارند، منظورشون چي هست؟ آيا زبان برنامه نويسي خاصي رو ميخوان ياد بگيرن يا مواردي مثل الگوريتم نويسي، فلوچارت و...؟

tabriz-info
08-03-2008, 20:17
شاید اون مقدماتی رو که تو برنامه نویسی گفته میشه رو میخوان
مثلا زبان سطح بالا پایین متوسط و اینجور چیزا یعنی چی که به هیچ دردی نمیخوره

persia007
09-03-2008, 17:00
ما يه كم درباره الگوريتم و فلوچارت و پاسكال و ويژال بيسيك خونديم

iranian_genius
12-03-2008, 21:29
پس کو این آموزش هاتون؟؟

milad10
20-03-2008, 07:17
عيدتان مبارك.تاپيك خيلي خوبي.

Ariel
27-03-2008, 01:07
سلام
ببخشید می خواستم بدونم از کجا می تونم الگوریتم برنامه کتابخانه رو گیر بیارم خیلی فوری لازم دارم
ممنون میشم راهنماییم کنید:11:

EGH
13-04-2008, 00:20
من دانشجوي رشته كامپيوتر دانشگاه پيام نور بندرعباس هستم.
ترم اول براي بچه ها كلاس پاسكال گذاشتم .
اگر بتونم و شما بخوايد ميتونم كمكتون كنم .
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

EGH
13-04-2008, 00:24
بچه ها من تازه عضو شدم تجاربي تو تدريس پاسكال و c دارم هر سوالي داريد يا كتابي يا آموزشي رو ميخوايد اگر از دستم بربياد ميتونم كمكتون كنم .

parsadmin
21-06-2008, 16:49
کتاب جدید آموزشی زبان های برنامه نویسی بین لمللی
خواندید؟ Mul

parsadmin
21-06-2008, 16:51
سلام
ببخشید می خواستم بدونم از کجا می تونم الگوریتم برنامه کتابخانه رو گیر بیارم خیلی فوری لازم دارم
ممنون میشم راهنماییم کنید:11:
از کتب pdf دانشگاه پیام نور .:10:

MsFs
22-06-2008, 15:34
سلام
کسی کتاب c++ How to program نسخه انگلیسی رو داره؟
Tanx.:17:

nmohamad
13-07-2008, 14:24
کتاب مبانی کامبیو تر دانشگاه بیام نور خیلی خیلی جالبه

Mehrdad-bx
13-07-2008, 16:55
سلام
کسی کتاب c++ How to program نسخه انگلیسی رو داره؟
Tanx.:17:
تو بخش زبان سی هست(در تاپیک کتاب های خانواده سی)

mehdifelegary
23-02-2010, 19:12
بخشید من یه سوال دارم اصلا این برنامه نویسی چی هست که همه جای اینترنت ازش صحبت شده

reza_atom
18-05-2010, 11:02
سلام اگه بخوام برنامه نويسي رو به زبان ساده شروع كنم بيشتر براي هك كردن از اين جور كاررا از كجا بايد شروع كرد
باتشكر

zara
01-09-2010, 15:36
ممنون از مسیحای عزیز ...
فقط کاش ادامه می دادن ... :41:

amilad
19-10-2010, 20:29
خواهشا اموزش رو ادامه بدید:33:

Annagyijjk
02-04-2011, 07:25
شناسه متغیر، که منبع از حافظه هستند اختصاص داده است. در واقع، شناسایی یک متغیر به دستگیری مجموعه NSTB نوع داده. متغیر می تواند برنامه های متعددی در جای خود اختصاص داده اند. پس از متغیر در طول اجرای برنامه می توان تغییر داد RS Gold ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

aminel_messi
12-04-2011, 14:12
کاش ادامه بدین و به صورت pdf برای دانلود بزاریدش...

roksana6
10-05-2011, 19:28
كسي هست بهم برنامه نويسي ياد بده؟

aliarya
09-06-2011, 11:44
كسي هست بهم برنامه نويسي ياد بده؟


نه نیس ...

matin_0935
13-07-2011, 18:15
منم با اون دوستمون موافقم
يه جا هست كه نرم افزاراي مالتي مديا اموزشي فارسي خوبي داره لينك هاشم همگي سالم هستن دانلودشم فكر كنم تا اخر ماه رمضان رايگان باشه شايد كلا رايگان باشه نميدونم دقيقا
مطمئنم مشكلتو حل ميكنه
من خودم كلي ازش استفاده كردم و هميشه هم جواب گرفتم

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برو قسمت برنامه نويسي هر زباني بخواي هست ولي بايد فايلشو دانلود كني
يه جا ديگه هم هست كه بايد بگردم پيداش كنم تو پست بعدي برات مينويسمش الالحساب اينو داشته باش

AGG
16-08-2011, 11:58
با عرض سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم که کدوم زبان برنامه نویسی در ایران کاربرد بیشتری داره؟
با تشکر

Amir-Rainman
09-03-2012, 15:36
با درود و سلام ...
میخواستم یه کتاب بهم معرفی کنین که بتونم باهاش پایه کار برنامه نویسی رو یاد بگیرم، میخوام اول یه پایه ای از اطلاعات واسه خودم تشکیل بدم و بعد با رفتن کلاس و کارای دیگه این کار رو ادامه بدم.
رشته ی تحصیلیم الکترونیک هستش، و بیشتر برای اینکه بتونم آی سی پروگرم کنم و مدارات طراحی کنم میخوام این کارو یاد بگیرم، ممنون میشم راهنماییم کنین! :11:

یسنا69
26-11-2013, 00:21
سلام ممنونم از این کارتون میشه لطف کنید من رو هم راهنمایی کنید 13/9امتحان برنامه نویسی پاسکال دارم هیچی بلد نیستم میشه لطف کنید کمکم کنید ممنون میشم

m.a.r.y.a.m
05-01-2014, 23:40
1برنتمه نویس کمکه من میکنه؟؟؟پاسکال؟

Amir M.ohAma.D
11-06-2015, 00:23
دوستان یه سوال
روش محاسبه div و mod چجوریه؟
مثلا جواب این
6mod3
یا این
10div2
چجوری به دست میاد؟

Sh-Meteor
11-06-2015, 12:52
دوستان یه سوال
روش محاسبه div و mod چجوریه؟
مثلا جواب این
6mod3
یا این
10div2
چجوری به دست میاد؟

سلام

همینطوری که میدونید هر عمل تقسیم، یه باقیمانده داده و یه خارج قسمت.

به باقیمانده تقسیم Mod گفته میشه و به خارج قسمت div.

مثلا تقسیم 20 بر 3 رو در نظر بگیرین:

که خارج قسمت (div) میشه 6 و باقی مانده (mod) میشه 2

arminba
19-07-2015, 14:33
به نظرم اگه هر مبحثی مثل ثابت ها متغیر ها حلقه ها شرط ها و ... رو توضیح میدی یه مثال کوچیک هم براش بزنی خیلی بهتر میشه