PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : توضيحاتي در مورد فايل هاي سيستمي ويندوز (Kernel mode XP )soheil_nazari
01-08-2005, 11:19
ابتدا بهتره با مفهوم Operating system kernel اشنا شويد . kernel را بعنوان هسته مركزي سيستم عامل تصور كنين . بخشي از سيستم عامل كه اجزاي ديگر را گرد اوري نموده و مجموعه اي از ويژگيها را توليد مي كند . هر برنامه نويس براي دسترسي به هسته سيستم عامل بايد از يك رابط خاص استفاده نمايد .بسياري از برنامه نويسان اين رابط را API يا Application programming interface مي نامند .
هنگامي كه برنامه نويس يك برنامه كارربردي براي ويندوز تهيه مي كند در واقع Api را فراخاني مي كند فراخواني َApiيعني درخواست از سيستم عامل براي اجراي يك وظيفه . كد Api در فايل هاي سيستم ظاهر خواهد شد . البته اين نمايي ساده از Api است .ويندوز XP در واقع از دو Api ويندوز استفاده مي كند . يك Api 16 بيتي و يك Api 32 بيتي . هر Api به حالت User mode برنامه هاي كاربردي اجازه مي دهد تا درخواست هايي را از سيستم عامل داشته باشد كه اين درخواستها در حالت Kernel mode جرا مي شوند .
تفاوتي ندارد كه برنامه هاي كاربرد ي تحت ويندوز شما از كدام Api استفاده مي كنند بهرحال انها از سه مولفه اصلي و هسته اي سيستم عامل استفاده مي كنند . نسخه هاي 16 بيتي اين فايل ها عبارتند از Krnl386.exe . user.exe . Gdi.exe .

نسخه هاي 32 بيتي اين فايل ها عبارتند از Gdi32.dll .User.dll . kernel32.dll ..برنامه نويسان اين مجموعه فايل هارا Win 32 Api مي نامند
البته برنامه نويسان از انواع Api براي انجام ساير وظايف استفاده مي كنند . اغلب اوقات فراخاني يك Api زماني رخ مي دهد كه يك برنامه كاربردي در حال اجراي در حالت User mode از يك مولفه سيستم عامل ( كه در حالت kernel اجرا مي شود ) در خواست اجراي وظيفه اي را داشته باشد . در قسمت بعدي اين سه مولفه اصلي را با جزئيات بيشتر ي توضيح مي دم (با خسته شدم دست و دهنم كف كرد :wink:)ادامش براي بعد :oops: :wink: