PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : معرفی Themes / Wallpapers برای نوکیاصفحه ها : [1] 2 3

Kolang
01-03-2007, 19:18
لطفا از این به بعد تم های نوکیا رو در این تاپیک معرفی کنید
برای معرفی هر تم، حتما باید عکس هم قرار داده بشه در غیر این صورت پست شما پاک خواهد شد
ممنون

Kolang
01-03-2007, 19:18
برای شروع چند تا از تم های محبوب خود رو که قبلا هم معرفی کردم، دوباره اینجا قرار میدم


S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
01-03-2007, 19:19
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
01-03-2007, 19:20
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
01-03-2007, 19:21
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
01-03-2007, 19:21
carbon vista

S60[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
01-03-2007, 19:22
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 15:42
با اجازه آقا کمال
اینم چندتا تم S60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DOWNLOAD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 15:46
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DOWNLOAD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 15:58
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DOWNLOAD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 16:05
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DOWNLOAD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 17:52
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 17:55
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 17:59
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 18:04
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-03-2007, 18:07
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

amintnt
02-03-2007, 18:19
اینم چندتا Theme برای نوکیا سری 60
:happy:

Angel

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

داونلود:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amintnt
02-03-2007, 18:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
داونلود:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amintnt
02-03-2007, 18:29
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Download:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amintnt
02-03-2007, 18:50
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DL:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

S a f a 6 4
04-03-2007, 01:49
s60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
04-03-2007, 01:52
s60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
04-03-2007, 01:58
s60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
04-03-2007, 02:00
s60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
14-03-2007, 00:28
Symbian S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
14-03-2007, 00:30
Symbian S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
14-03-2007, 00:32
Symbian S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

S a f a 6 4
15-03-2007, 02:55
S60

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
15-03-2007, 02:58
S60

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
15-03-2007, 03:00
S60

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

amir_tehran
20-03-2007, 12:12
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود این تم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با حجم 189 کیلوبایت

amir_tehran
20-03-2007, 12:13
یک تم زیبا برای گوشی های نوکیا

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دانلود این تم با حجم 3.1 کیلوبایت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

fade2amin
20-03-2007, 22:56
سلام و عيدتونم مبارك .
يه زحمتي براي داش كمال و صفاجون داشتم. من تم استاندارد سري N رو كه براي سري 60 طراحي شده ميخواستم. ببينين دقيقا همون تم آبي كه بصورت default روي N نصب و آيكوناشم دقيقا مثل پست 37 همين صفحه است. به هر حال ممنون ميشم كه دوستان لطف كنن و اين تم رو براي حقير و دوستان ديگه اينجا بذارن
دمتون گرم .

S a f a 6 4
21-03-2007, 02:25
سلام و عيدتونم مبارك .
يه زحمتي براي داش كمال و صفاجون داشتم. من تم استاندارد سري N رو كه براي سري 60 طراحي شده ميخواستم. ببينين دقيقا همون تم آبي كه بصورت default روي N نصب و آيكوناشم دقيقا مثل پست 37 همين صفحه است. به هر حال ممنون ميشم كه دوستان لطف كنن و اين تم رو براي حقير و دوستان ديگه اينجا بذارن
دمتون گرم .

من اینو پیدا کردم امیدوارم درست باشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دانلود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Moje RengeR
22-03-2007, 17:59
سلام عید تون مبارک
ببین تودستوبالت تم موزیک ادیشن ان 70 پیدا میشه
عکسشم اینه[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

kayko
23-03-2007, 17:16
تم واسه 7610 ندارین ؟

mehdi_mahan
24-03-2007, 00:07
تم واسه 7610 ندارین ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

RONN!E
28-03-2007, 14:04
Leo S60 iPhone-beta2

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Introducing the most similar iPhone skin for Symbian OS S60.

Compatible devices:
Symbian OS 7.x and 8.x devices with S60 user interface:

Nokia N70
Nokia N72
Nokia 6630
Nokia 6620
Nokia 6680
Nokia 6681
Nokia 6682
Nokia 6670
Nokia 7610
Nokia 6260
Nokia 3230
Nokia 6600
Samsung SGH-D720
Samsung SGH-D730
Panasonic X700
Panasonic X800

All the Symbian 9.x S60 smartphones are INCOMPATIBLE.

This is a pre-release build. Based on "Leo S60 Aqua" theme and featuring high quality graphic resources.

To be continued [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

navid_sa
05-04-2007, 01:50
تم مخصوص سیمبین نصل سوم 3250-N71-N73-N91-N90
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 01:54
تم مخصوص سیمبین نصل سوم 3250-N71-N73-N91-N90
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 01:57
تم مخصوص سیمبین نصل سوم 3250-N71-N73-N91-N90[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 01:59
تم مخصوص سیمبین نصل سوم 3250-N71-N73-N91-N90[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 02:03
تم مخصوص N90-N70


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 02:11
تم مخصوص N90-N70[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 02:20
تم مخصوص N90-N70


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

navid_sa
05-04-2007, 02:23
تم مخصوص N90-N70[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Venus
08-04-2007, 22:29
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Wallpapers - Mobile
626 JPG | 176x144 | 11 MB


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Venus
09-04-2007, 23:13
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Mobile Wallpapers AIO
176 x 144 | 31.6 mb

amir_gtv
13-04-2007, 01:13
اینم برای سری 60
win wista grass v.5


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
17-04-2007, 00:55
mrcedes benz

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
17-04-2007, 00:57
the god father

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
17-04-2007, 01:07
آقا ميشه يه تم گلزار برام بزاري براي سري 70 من سري 60 رو دارم اما نمي خوره اگه كسي داره لطفا بزاره؟

من دقیقا نفهمیدم منظورت چیه
ولی دو تا تم از دو سری برات میزارم

گلزار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

گلزار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Kolang
28-04-2007, 14:30
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:31
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:32
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:32
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:33
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:35
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:36
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:38
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Kolang
28-04-2007, 14:39
S60


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

S a f a 6 4
29-04-2007, 19:56
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
29-04-2007, 19:57
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
29-04-2007, 19:57
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
29-04-2007, 19:58
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Lovelyman
01-05-2007, 17:50
من دنبال تم براي نوكيا 7610 ميگردن تمي كه مربوط به باشگاه فوتيال چلسي بشه اگر كسي داره بزاره
ممنون

S a f a 6 4
02-05-2007, 03:20
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-05-2007, 03:23
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
02-05-2007, 03:25
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Lovelyman
02-05-2007, 17:52
ممنون صفا جان خيلي متشكرم!

S a f a 6 4
03-05-2007, 01:08
ممنون صفا جان خيلي متشكرم!
خواهش میکنم ,قابلی نداشت

Maziar_69
06-05-2007, 01:12
اگه تم از آوریل (خواننده) برای s60v3 بذارید ممنون میشم

Amin_0913
08-05-2007, 17:18
سلام
چندتا والپیپر برای موبایل با موضوع LOVE
برای دیدن عکسها روی اونا کلیک کنید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Sasan Info
08-05-2007, 17:23
تم ماي جالب با موضوعات جالب و كيفيت عكس بالا
برا n73 ميخوام (symbian OS 9.1 v3)

Amin_0913
08-05-2007, 17:24
اینم یه سری والپیپیر قشنگ
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Amin_0913
08-05-2007, 17:26
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Sasan Info
11-05-2007, 01:37
چي شد ؟؟؟؟
راستي اگه كسي تم سبز موزيك اديشن رو داره بذاره

بیلچه
11-05-2007, 02:10
بهترین تم های s60 3rd symbian را سایت زیر داشت که الان فیلتر شده>>>
>>>
>>>
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
11-05-2007, 03:23
چي شد ؟؟؟؟
راستي اگه كسي تم سبز موزيك اديشن رو داره بذاره
هرچی گشتم پیدا نکردم
اگه بخای ماله s60 سادش هست

Spak
12-05-2007, 22:53
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 22:55
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 22:57
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:01
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:03
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:06
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:13
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download:11: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:16
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]):11:

Spak
12-05-2007, 23:20
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download:11: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
12-05-2007, 23:23
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
download:11: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

S a f a 6 4
13-05-2007, 00:27
خیلی خوبه بازم بزار

Actros
13-05-2007, 03:23
ممنون میشم اگه تم لوگو تیم بایرن مونیخ رو برا سری 60 بزارین
7610

Spak
15-05-2007, 00:04
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Spak
15-05-2007, 00:05
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Spak
15-05-2007, 00:06
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Spak
15-05-2007, 00:08
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:09
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:12
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:16
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:22
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:25
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
15-05-2007, 00:28
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Actros
15-05-2007, 02:55
ممنون میشم اگه تم لوگو تیم بایرن مونیخ رو برا سری 60 بزارین
7610

کسی نداشت؟

S a f a 6 4
15-05-2007, 03:20
نوشته شده توسط Actros
ممنون میشم اگه تم لوگو تیم بایرن مونیخ رو برا سری 60 بزارین
7610
ببخشید ازش عکس نداشتم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Actros
16-05-2007, 00:56
ببخشید ازش عکس نداشتم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

ممنون دوست عزیز خیلی باحالی

S a f a 6 4
16-05-2007, 02:08
ممنون دوست عزیز خیلی باحالی

قابلی نداشت

بیلچه
16-05-2007, 12:34
دوستانی که گوشی هایشان سیمبین ورژن سه هست یه سر حتما به تمکده ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بزنند.
مجموعه ی 67 تم خوشگل و مامانی .

Mohammad Hosseyn
20-05-2007, 15:49
کسی تم یوونتوس رو نداره ؟

amir2011
20-05-2007, 22:59
اینم یک تم زیبا
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

S a f a 6 4
21-05-2007, 12:40
کسی تم یوونتوس رو نداره ؟
.................................................

اینم 2 تا تم یوونتوس

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme 1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme 2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Mohammad Hosseyn
21-05-2007, 14:08
.................................................

اینم 2 تا تم یوونتوس

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme 1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Theme 2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
صفا جان دستت طلا ، دیگه ترکوندی عزیز ...

elhamandmahdi
24-05-2007, 00:20
چنتا تم باحال برای سری 60 . شرمنده اگه تکراری بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Spak
25-05-2007, 15:12
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
26-05-2007, 08:41
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Saman-tci
26-05-2007, 10:06
ممنون قشنگ بودن ....

Spak
27-05-2007, 09:21
دوستان نمی خوان همکاری كنن [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](6).gif [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](3).gif

amindayo
27-05-2007, 19:10
مجموعه 38 تم برای سری 60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Spak
27-05-2007, 20:17
مجموعه 38 تم برای سری 60
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنون از همکاریتون :20:

Spak
27-05-2007, 20:26
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
27-05-2007, 20:29
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
27-05-2007, 20:34
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
27-05-2007, 20:38
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

amir2011
28-05-2007, 01:51
اینم یک تم زیبا
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amir2011
28-05-2007, 01:52
یکی دیگه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Spak
28-05-2007, 07:42
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:04
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:09
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:14
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:17
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:19
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:21
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:26
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:29
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
28-05-2007, 08:32
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]download ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Spak
31-05-2007, 12:51
بابا حداقل نظر که میتونید بدید

:19: :19: :19: :19: :19: :19: :19: :19: :19: :19: :19:

Spak
31-05-2007, 18:49
تم هم سازنده ایم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](6).gif[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](6).gif[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](6).gif

Actros
01-06-2007, 03:09
دستت درد نکنه
یه تم میخوام برا سری 60
که سفحه سیاه بعد سفید نوشته
The God Father

هست ؟؟؟؟؟؟؟؟

amir2011
01-06-2007, 03:12
اینم تم زیبای linux
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Spak
01-06-2007, 11:40
اینم تم زیبای linux
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای معرفی هر تم، حتما باید عکس هم قرار داده بشه

Spak
01-06-2007, 11:45
دستت درد نکنه
یه تم میخوام برا سری 60
که سفحه سیاه بعد سفید نوشته
The God Father

هست ؟؟؟؟؟؟؟؟


لطفا عکس ..

Spak
01-06-2007, 11:49
هر کس تم میخواد اینجا هم ميتو نه سفارش بده ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

amir2011
01-06-2007, 16:19
برای معرفی هر تم، حتما باید عکس هم قرار داده بشه

چشم دوست عزیز متاسفانه سایت آپ عکس مشکل داشت برای همین لینک عکسشو گزاشتم.

بیلچه
04-06-2007, 12:21
DOWNLOAD G1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:22
DOWNLOAD G2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:25
DOWNLOAD G3 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:26
DOWNLOAD G4 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:28
DOWNLOAD G5 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:29
DOWNLOAD G6 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:31
DOWNLOAD G7 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:32
DOWNLOAD G8 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:33
DOWNLOAD G9 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
04-06-2007, 12:35
DOWNLOAD G10 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:37
DOWNLOAD G11 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:38
Download G12 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:40
DOWNLOAD G13 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
04-06-2007, 12:40
DOWNLOAD G14 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیلچه
07-06-2007, 13:07
و اما سری جدید P

این سری 21 تم هست که کلا همشون رو هم 3 مگابایت حجم دارند.

با کلیک روی عکسها بزرگ میشوند.

بیلچه
07-06-2007, 13:08
DOWNLOAD P1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:10
DOWNLOAD P2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:11
DOWNLOAD P3 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:12
DOWNLOAD P4 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:13
DOWNLOAD P5 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:13
DOWNLOAD P6 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:15
DOWNLOAD P7 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:16
DOWNLOAD P8 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:16
DOWNLOAD P9 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:17
DOWNLOAD P10 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:18
DOWNLOAD P11 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:19
DOWNLOAD P12 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:19
DOWNLOAD P13 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:20
DOWNLOAD P14 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:21
DOWNLOAD P15 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:23
DOWNLOAD P16 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:25
DOWNLOAD P17 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:26
DOWNLOAD P18 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:28
DOWNLOAD P19 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:29
DOWNLOAD P20 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بیلچه
07-06-2007, 13:30
DOWNLOAD P21 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

mammad kamali
13-06-2007, 10:52
themesat ziad jaleb nabod

Actros
14-06-2007, 04:16
دمت گرم بیلچه

Spak
15-06-2007, 07:23
عکسهاش خیلی کوچیکن :46:

بیلچه
15-06-2007, 12:01
عکسهاش خیلی کوچیکن :46:


عکسهاش ازون مدل عکسهاست که روش کیلیک کنی بزرگ میشه.
فکر کنم اگه او لینک کنارشو باز کنی تصویر بزرگشو ببینی.

DaRiOuShJh
17-06-2007, 23:09
عکسهاش ازون مدل عکسهاست که روش کیلیک کنی بزرگ میشه.
فکر کنم اگه او لینک کنارشو باز کنی تصویر بزرگشو ببینی.

ممنون آقا

دستت درد نکنه:10:

root professional
25-06-2007, 04:16
آقا خودايي به اين ميگن روم تم و خودايي فقط Kolang كارشو بلده از هر تم حتما بايد چندتا عكس گذاشت.
مر30

ali reza majidi 14
25-06-2007, 19:31
آقا یکی تم طبیعت می خواستم
یکی هم تم این بدن سازا
ممنون

FreeMagic
05-07-2007, 10:43
می دونم که برای گذاشتن تم باید عکسش رو هم گذاشت اما من عکسی از تم نداشتم و از طرفی تم خیلی قشنگی بود من تضمین می کنم
تم رویال که شبیه ویندوزه و توی این 19 صفحه نبود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

morteza_m2n
05-07-2007, 17:55
تم بازی زیبای gta vice city برای موبایل شما:


دانلود با حجم 160 کیلوبایت: ويرايش كردم ديگه پسورد نميخواد.

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
این تم روی اکثر گوشیهای سری 60 جواب میدهد.

morteza_m2n
05-07-2007, 18:00
اووه ببخشید عکسش یادم رفت


اینم عکسش:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Hamid110
05-07-2007, 18:45
تم بازی زیبای gta vice city برای موبایل شما:

نمیدونم تم را باید کجا بذارم بخاطر همین تو انجمن موبایل میذارم اگه بد جایی گذاشتم ببخشید

دانلود با حجم 160 کیلوبایت:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

این تم روی اکثر گوشیهای سری 60 جواب میدهد.


اووه ببخشید عکسش یادم رفت


اینم عکسش:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام . .

این دو پست از یک تاپیک جداگونه ادغام شد . .

موفق باشید . .

Hamid110
05-07-2007, 18:46
سلام . .

بیلچه عزیز . . تم های واقعا زیبایی قرار دادی . .

ممنون . .

موفق باشی . .

morteza_m2n
06-07-2007, 14:47
آقا حمید دستت درد نکنه از این به بعد تمها رو اینجا میذارم:46:

FreeMagic
06-07-2007, 20:14
کسی تم یا والپیپر از بازی Tekken داره ؟

afshin_amertad
07-07-2007, 02:00
با سلام
اگه ميشه يه سري تم برايه 3250 بذاريد
با تشكر

بیلچه
07-07-2007, 12:10
با سلام
اگه ميشه يه سري تم برايه 3250 بذاريد
با تشكر

120 تا تم تقدیم به شما:

forum.p30world.com/showthread.php?t=125812&page=12

تمام تاپیک بالا تم هست و همگی به گوشی شما می خوره . پیشهناد میکنم تم های آخری را دانلود کنید.

FreeMagic
08-07-2007, 15:50
خواهشا اگه کسی تم یا والپیپر قشنگ از بازی Tekken داره بزاره

e.khafan!
08-07-2007, 23:28
خواهشا اگه کسی تم یا والپیپر قشنگ از بازی Tekken داره بزاره
دوست من ببین چه طوره ؟ :20:[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نظر یادتون نره

e.khafan!
08-07-2007, 23:33
یک از دوستان از این نوع تم ها رو در خواست کرده بود ×××
منم می زارمش البته حدود 10 مگ از اینا دارم ولی فعلا اینو داشته باشید :
(صفحه سیاه متن ها سفید جون می ده واسه موزیک ادیشن ها مثل خودم )
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
DOWNLOAD LINK : [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

FreeMagic
09-07-2007, 03:35
خفن جان تم های قشنگی گذاشتی ولی از اونجا که از اسمشون معلومه مال سری N هستش و به گوشی من نمی خوره:41:
گوشی من 6630

e.khafan!
09-07-2007, 19:46
خفن جان تم های قشنگی گذاشتی ولی از اونجا که از اسمشون معلومه مال سری N هستش و به گوشی من نمی خوره:41:
گوشی من 6630
دوست من می خوره این تم برای گوشی های سیمبین ورژن 2 است که از اونا می شه اینا رو مثال زد :
البته فکر کنم که شما قبلا گفته بودید n70 دارید مثل خودم حالا نمی دونم چی شده که 6630 دار شدید نکنه دو تا گوشی داری شیـطـــــــــــــــــــــ ــون !! (فکر کنم ادرسش اینه : [کم=

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته چون مال 5 یا 6 ماه پیشه منم که حافظم ضعیفه نمی دونم همین بود یا یک تاپیک دیگه !!!)
N70;N90;6680;6630;6681;N72;....:10:

FreeMagic
09-07-2007, 23:47
دوست من می خوره این تم برای گوشی های سیمبین ورژن 2 است که از اونا می شه اینا رو مثال زد :
البته فکر کنم که شما قبلا گفته بودید n70 دارید مثل خودم حالا نمی دونم چی شده که 6630 دار شدید نکنه دو تا گوشی داری شیـطـــــــــــــــــــــ ــون !! (فکر کنم ادرسش اینه : [کم=

البته چون مال 5 یا 6 ماه پیشه منم که حافظم ضعیفه نمی دونم همین بود یا یک تاپیک دیگه !!!)
N70;N90;6680;6630;6681;N72;....:10:

برای گوشی دوستم بود :31: تازه N70 خریده بود و موقتا به اینترنت دسترسی نداشت
اما حالا برای خودم می خوام و گوشیم رو که گفتم چیه، 6630 هستش :27:
چه طور اون تاپیک رو از توی انباری پیدا کردی ؟:21:

e.khafan!
10-07-2007, 11:21
بالاخره هر جوری شده برات چند تا گیر اوردم .[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

البته به خوبی قبلی نیست نمی دونم قبلی رو نسب کردی یا نه ؟ قبلی 100% به گوشیت می خوره .

این دو تا تم :

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


چه طور اون تاپیک رو از توی انباری پیدا کردی ؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا ، بماند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اگر می خوای بگم یه pm بده [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


دوست عزیزم امید وارم خوشیت اومده باشه . بازم کاری چیزی بود در خدمتیم :46:. قربانت ابراهیم:10:

FreeMagic
10-07-2007, 13:37
خیلی ممنون
اون سایتی که اون دو تم رو از توش در اوردی قبلا پیدا کردم
همه تم هاش برای N70 و N90 بود

lover_pc_games
11-07-2007, 12:51
بهترین کاغذ دیواری های موبایل (wallpapers) در اندازه 240x320 در 30 صفحه آخر این تاپیک !

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

darkangel85
11-07-2007, 13:12
واسه 6230i کسی تم یا بازی داره؟

Farshadd
12-07-2007, 13:55
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Farshadd
12-07-2007, 13:58
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Farshadd
12-07-2007, 14:00
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Farshadd
12-07-2007, 14:09
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Farshadd
12-07-2007, 14:11
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Hamid110
14-07-2007, 15:04
تم بازی زیبای gta vice city برای موبایل شما:

نمیدونم تم را باید کجا بذارم بخاطر همین تو انجمن موبایل میذارم اگه بد جایی گذاشتم ببخشید

دانلود با حجم 160 کیلوبایت:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

این تم روی اکثر گوشیهای سری 60 جواب میدهد.


اووه ببخشید عکسش یادم رفت


اینم عکسش:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام . .

مرتضی . . فایل زیپ پسورد داره . .

اگه ممکنه پسوردش رو اینجا قرار بدید . .

ممنون . .

موفق باشید ..

Hamid110
14-07-2007, 15:05
تم بازی زیبای gta vice city برای موبایل شما:

نمیدونم تم را باید کجا بذارم بخاطر همین تو انجمن موبایل میذارم اگه بد جایی گذاشتم ببخشید

دانلود با حجم 160 کیلوبایت:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

این تم روی اکثر گوشیهای سری 60 جواب میدهد.


اووه ببخشید عکسش یادم رفت


اینم عکسش:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام . .

مرتضی جان . . فایل زیپ پسورد داره . .

اگه ممکنه پسوردش رو اینجا قرار بدید . .

ممنون . .

موفق باشید ..

n_ravi
17-07-2007, 04:37
خیلی قشنگ بود kolang جون بازم داری

Saman-tci
17-07-2007, 10:05
اگه کسی تم متحرک داره خواهشا بزاره .....برای N73 میخوام .....

morteza_m2n
19-07-2007, 14:18
حامد جون ممنون که خبر دادی فایل خراب شده امروز بعد از ظهر میذارم اگه نشد فردا صبح:41:

BRonaldo
20-07-2007, 15:06
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عالی اگه داشتی کاکا یا رونالدوی برزیلی رو بزار:11:

morteza_m2n
21-07-2007, 17:34
حامد جون ممنون که خبر دادی فایل خراب شده امروز بعد از ظهر میذارم اگه نشد فردا صبح:41:
آقا نشد پسوردشو نتونستم پیدا کنم شرمنده:46:

morteza_m2n
23-07-2007, 18:08
آخرش تم جي تي آ رو پيدا كردم

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


از پست قبلي هم ميتونين دانلود كنيد ويرايشش كردم ديگه پسورد نميخواد

morteza_m2n
23-07-2007, 18:18
تم 2006
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

morteza_m2n
23-07-2007, 19:09
مجموعه بک گرند که در 4 قسمت تقسیم کردم تا هم خودم راحت آپلود کنم هم شما راحت دانلود کنید دانلود نکنین از دست رفته .

قسمت1:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قسمت2:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قسمت3:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قسمت4:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

morteza_m2n
23-07-2007, 19:26
spring [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

anjelina jolie [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدlove [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


shark [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
23-07-2007, 19:38
car [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

beauty fly [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

beauty [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
23-07-2007, 19:51
قسمت 1:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قسمت2:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

barca673
23-07-2007, 22:47
اگر کسی تم برای 65e داره لطفا بده!

morteza_m2n
24-07-2007, 11:19
اگر کسی تم برای 65e داره لطفا بده!


e65 هم سری سیمباین 9.1 (s60.v3 ) هست الان برات میذارم.:46:

morteza_m2n
24-07-2007, 11:34
چند تم زیبا برای سری سوم نوکیا (n71 . n73 . e60 . e65 . )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ..................................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
24-07-2007, 11:52
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

netlcom
24-07-2007, 12:57
واسه ن95 تم دارین

morteza_m2n
24-07-2007, 18:04
واسه ن95 تم دارین
بله که داریم الان میدارم:46:

morteza_m2n
24-07-2007, 18:14
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ..................................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ..................................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .............................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
24-07-2007, 18:35
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ...............................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ادامه دارد............................

morteza_m2n
24-07-2007, 18:44
هرکی تم میخوتد مدل گوشیشو بگه تا بذارم :46:

netlcom
24-07-2007, 20:33
هرکی تم میخوتد مدل گوشیشو بگه تا بذارم :46:

دستت درد نکنه

morteza_m2n
24-07-2007, 21:33
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .....
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ..
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
24-07-2007, 22:01
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
25-07-2007, 15:19
کسی تم نمیخواد؟ تم تم:46:

mahn90
25-07-2007, 15:34
تم برای 3250 میخواستم اگه میشه اسم یه سایت هم بگین

serendipiti
25-07-2007, 16:13
تم برای ان 73 می خوام

morteza_m2n
25-07-2007, 16:46
تم برای ان 73 می خوام
صفحه های پیش رونگاه کن اون همه تم گداشتم اگه از اونا خوشت نیومد بگو تا بازم بذارم:46:

morteza_m2n
25-07-2007, 16:49
تم برای 3250 میخواستم اگه میشه اسم یه سایت هم بگین
3250 خیل تمهاش کمه ببینم چی میشه فردا برات میذارم:46:

morteza_m2n
25-07-2007, 18:31
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
25-07-2007, 18:47
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ..........................................

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......................

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
25-07-2007, 18:50
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ...............................................

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ...............................................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .......................
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

soheil_6666
25-07-2007, 19:03
جالبه لطفا ماله 3250 رو بيشتر بزاريد

Actros
26-07-2007, 03:05
یه تم فاشیستی
پرچم آلمان غربی
یا عکس خود هیتلر برا7610 سری 60 اگه دارین بزارین
ممنون

morteza_m2n
26-07-2007, 12:27
یه تم فاشیستی
پرچم آلمان غربی
یا عکس خود هیتلر برا7610 سری 60 اگه دارین بزارین
ممنون
برا 7610 تم زياد دارم ولي اوني كه شما ميخواين ندارم.
يه نمونه ميذارم اگه خواستين بگين تا بازم بذارم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

morteza_m2n
26-07-2007, 12:28
جالبه لطفا ماله 3250 رو بيشتر بزاريد
چشم دوست من حتما ميذارم:46:

morteza_m2n
26-07-2007, 12:46
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ...
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. .......

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ......

meweaddl
26-07-2007, 12:50
N73 Me لطفا واسش تم بذارین
هیچ جا تم درست و حسابی پیدا نمیشه.
ممنون

morteza_m2n
26-07-2007, 12:51
تمهاي قبلي هم مال 3250 بودن يادم رفت بنويسم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ............
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ...............
.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. .................................................. ........
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
.................................................. ..................................................

morteza_m2n
26-07-2007, 12:52
N73 Me لطفا واسش تم بذارین
هیچ جا تم درست و حسابی پیدا نمیشه.
ممنون
شوخي ميكني برو دو سه صفحه قبلو ببين اون همه تم زيبا گذاشتم برا n73 :21:

Dynast
27-07-2007, 12:59
سلام اگه می تونی برای نوکیا6111 وسونی اریکسون w810تم های قشنگ بزار
با تشکر