PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ✔ نظام وظیفه و شرایط ادامه ی تحصیـل مشمولان || معافیت ها در پست اول و دومصفحه ها : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

farshidshd
28-02-2007, 17:49
** قوانین و مقررات جامع سازمان نظام وظیفه **

کلیات:

ماده1: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزء در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.تبصره1: با توجه به اصل 151 قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است در اسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید. این آموزش برای اناث الزامی نیست.
تبصره 2: لغو گرديده است.

ماده 1 مكرر: در اين قانون عبارت اختصاري به شرح زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:


فرماندهي كل به جاي مقام معظم فرماندهي كل قوا
ستاد كل به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح
نيروهاي مسلح به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه
ارتش به جاي ارتش جمهوري اسلامي ايران
سپاه به جاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
وزارت دفاع به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت علوم به جاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت به جاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان به جاي سازمان وظيفه عمومي

10-كاركنان وظيفه به جاي افسران وظيفه، درجه‌داران وظيفه و سربازان عادي وظيفه

ماده 2 : هر فرد ذکور ایرانی در ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره: مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گيرد.

ماده 3: سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود.
تبصره : تغيير سن بر مبناي ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367، فقط درباره خود مشمولين معتبر است.

ماده 4 : خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان به شرح زیر است:
الف- مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتي كه مشمولان مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشد ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهي كل آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مي‌دهد.
ب- دوره احتیاط 8 سال.
ج- دوره ذخیره اول 10 سال.
د- دوره ذخیره دوم 10 سال.
تبصره1: تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد و در هر حال تاریخ خاتمه آن از سن 50 سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره2: در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن شصت سالگی نیز احضار شوند.
تبصره 3 : حذف شده است.
ماده 5 : کلیه مشمولين قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فراگرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتداي خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام مي‌دهند. تعیین ترتیب تقدم و سهیمه‌بندی مشمولين وظيفه بين هر يك از نيروهاي مسلح، توسط ستاد كل با تصويب فرماندهي كل صورت مي‌گيرد.
تبصره1: نحوه تامين سهميه هر يك از نيروهاي مسلح از مشمولين هر دوره، به وسيله كميسيوني انجام مي‌شود كه از نمايندگان نيروهاي مزبور به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد.
تبصره2: سپاه می‌تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسيجيان داراي برگه اعزام به خدمت به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند، انتخاب نموده و قبل از تاريخ اعزام آنان فهرست اسامي آنها را به واحدهاي تابعه سازمان اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار مي‌گيرند.
تبصره3: نيروهاي مسلح مي‌توانند مشمولين متخصص مورد نياز خود را در سطح كارشناس و بالاتر به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند به عنوان مشمول خاص از ستاد كل درخواست نمايند.
تبصره 4: مشمولين وظيفه از تاريخ اعزام از سوي واحدهاي وظيفه عمومي ناجا به عنوان كاركنان وظيفه يگان تعيين شده، محسوب مي‌شوند.

ماده 6: قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي] انجام می‌دهند.

ماده 7 : قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58 شورای انقلاب ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام خواهند داد.
تبصره 1: وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ‌التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد.
تبصره 2: دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزش‌هاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد.

ماده 8 : از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان هواپيمايي كشوري و دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود از بين فارغ‌التحصيلان مشمول اين دانشكده و مركز آموزش فنون هوايي و همچنين فارغ‌التحصيلان مشمول رشته‌هاي هوافضا، الكترونيك و مهندسي هواپيما كه در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مشغول تحصيل مي‌باشند داوطلبان واجد شرايط را استخدام نمايند. مشمولان مذكور پس از گذراندن آموزش نظامي مربوطه و ايفاي تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 9 : دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌ کش و سازمان بنادر و دريانوردي به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در شرکت‌های مذکور پس از طی دوره آموزشي مقدماتی و تخصصی در نیروی دریائی و بر روی عرشه ناوهای نیروی دریايی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

ماده 10: انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد.
الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.
د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ﻫ- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.
و- (حذف برابر ماده 7 قانون اصلاح): ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ز- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.
تبصره 1: ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي‌باشد، به قوت خود باقي است.
تبصره 2: ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين‌نامه اجرايي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌شود.
تبصره 3: متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند، مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است.

ماده 11: در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده‌اند، نیز به خدمت احضار و از حقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.

ماده 12: کارگران و مستخدمین موسسات دولتی و نهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی را انجام می‌دهند پس از پایان خدمت مجدداً به کار اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطه مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند.
تبصره 1: در مورد موسسات خصوصی کارفرما یا مسئولین مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند که در قرارداد استخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره2: آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13: افرادي كه اعم از مشمول و غير مشمول با طي دوره دانشكده‌ها و آموزشگاه‌هاي نظامي و انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام شوند مدت تحصيل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت كسري خدمت تا دو سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود.
تبصره 1: آن عده از محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح كه قبل از پايان دوره آموزش مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند، لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. در صورتي كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيت كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند، مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود.
تبصره 2: افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح، در صورتي كه قبل از نيل به درجه به موجب مقررات استخدامي مربوط از خدمت مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پايان دوره آموزش از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت كمتر باشد بقيه دوره ضرورت را انجام مي‌دهند.

ماده 14: آن دسته از مشمولين و كاركنان وظيفه‌اي كه به عنوان پايور اعم از نظامي و كارمند به استخدام نيروهاي مسلح در‌مي‌آيند با انجام شش سال خدمت پس از فراغت از تحصيل يا اتمام دوره آموزشي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند. چنانچه قبل از خاتمه شش سال از خدمت رها گردند، در صورتي كه مشمول معافيت‌هاي قانوني نباشند، به نسبت هر چهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان كسر مي‌شود.
تبصره 1: مدت خدمت انجام شده كاركنان وظيفه كه در اجراي اين ماده به عنوان كارمند رسمي استخدام مي‌شوند به همان ميزان از مدت تعهد موضوع اين ماده كسر مي‌شود.
تبصره 2: چنانچه كارمندان مذكور پس از اتمام شش سال تعهد خدمتي به هر عنوان از خدمت رها شوند از كارت پايان خدمت دوره ضرورت برخوردار مي‌گردند.
تبصره 3: در مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزي و مناطق محروم كه با تشخيص ستاد كل تعيين مي‌شود مدت مذكور در اين ماده به 5 سال تغيير مي‌يابد.

ماده 15: مشمولين و كاركنان وظيفه داوطلبي كه با داشتن حداقل گواهينامه پنجم ابتدايي و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامي يا شش سال تعهد خدمت كارمندي، به صورت پيماني در نيروهاي مسلح استخدام مي‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌شود و پس از پايان تعهد از كارت پايان خدمت برخوردار مي‌گردند. در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفي يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيت‌هاي قانوني نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود و بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام مي‌دهند، مگر اينكه علت رهايي، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص هيأت بدوي سازمان مربوط باشد كه در اين صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت كسر مي‌گردد.
تبصره 1: طي دوره آموزش نظامي براي كليه كارمندان اعم از رسمي و پيماني الزامي است.
تبصره 2: مدت تعهد پيماني دارندگان مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر يك سال كمتر است.
تبصره 3: ميزان سهميه كاركنان پيماني هر يك از نيروهاي مسلح از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 4: چنانچه مشمول مستعفي بيش از نيمي از مدت تعهد خود را سپري كرده باشد براي ادامه خدمت دوره ضرورت نيازي به طي دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهار ماه از مدت خدمت ضرورت او كسر خواهد شد.
ماده 16: كليه مشمولاني كه وارد خدمت دوره ضرورت مي‌شوند طبق آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مقام رهبري (فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.

ماده 17: حذف گرديد.
متن ماده حذف شده: در مواقع ضروري ممكن است بنا به مقتضيات يا پيشنهاد شوراي عالي دفاع و فرمان فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مقام رهبري) مشمولين وظيفه عمومي دوره ضرورت بيش از دو سال به خدمت ادامه داده و يا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند كه در صورت اول به ميزان دو برابر خدمت اضافي از ادوار خدمت آنان در دوره‌هاي احتياط و ذخيره كسر مي‌شود.

احضار و اعزام به خدمت
1- سن مشمولیتماده 2قانون: هر فرد ذکور ایرانی در ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره: مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گيرد.

ماده 3 آیین نامه :هرمرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است .

تبصره: در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده تا شصت سالگی نیز افزایش یابد .
2- مدت خدمتماده 4: خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان به شرح زیر است:
الف- مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتي كه مشمولان مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشد ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهي كل آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مي‌دهد.
ب- دوره احتیاط 8 سال.
ج- دوره ذخیره اول 10 سال.
د- دوره ذخیره دوم 10 سال.
تبصره1: تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد و در هر حال تاریخ خاتمه آن از سن 50 سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره2: در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن شصت سالگی نیز احضار شوند.
تبصره 3: حذف شده است.
ماده 22 آیین نامه : در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل ،به بیشتر از (24) ماه افزایش می یابد ،به میزان دو برابر خدمت اضافی ،از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود .

ماده 5: کلیه مشمولين قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فراگرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتداي خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام مي‌دهند.

3- ترتیب تقدم و سهمیه بندی مشمولین وظیفه


تعیین ترتیب تقدم و سهیمه‌بندی مشمولين وظيفه بين هر يك از نيروهاي مسلح، توسط ستاد كل با تصويب فرماندهي كل صورت مي‌گيرد.

تبصره1: نحوه تامين سهميه هر يك از نيروهاي مسلح از مشمولين هر دوره، به وسيله كميسيوني انجام مي‌شود كه از نمايندگان نيروهاي مزبور به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد.

تبصره2: سپاه می‌تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسيجيان داراي برگه اعزام به خدمت به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند، انتخاب نموده و قبل از تاريخ اعزام آنان فهرست اسامي آنها را به واحدهاي تابعه سازمان اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار مي‌گيرند.

تبصره3: نيروهاي مسلح مي‌توانند مشمولين متخصص مورد نياز خود را در سطح كارشناس و بالاتر به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند به عنوان مشمول خاص از ستاد كل درخواست نمايند.

تبصره 4: مشمولين وظيفه از تاريخ اعزام از سوي واحدهاي وظيفه عمومي ناجا به عنوان كاركنان وظيفه يگان تعيين شده، محسوب مي‌شوند.

ماده 12 آیین نامه:اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد .

ماده13 آیین نامه : سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل در هر دوره جذب می شوند به ترتیبی کهسازمان مشخص می نماید حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام به سازمان اعلام نماید.

ماده 14 آیین نامه: سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هر یک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.

ماده 15 آیین نامه : مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحد های وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز اموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید .

ماده 16 آیین نامه : نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده 17 آیین نامه :وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال) باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد توسط نیروهای مسلح تامین شود.
4- تعهد خدمتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماده 6 : قانون خدمت نیروی انسانی ،درمانی و بهداشتی مصوب 24/09/1358 شورای انقلاب و الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از تامین نیازمندی های نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام می دهند .
ماده 7 : قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/02/1358 شورای انقلاب ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرر درآن قانون را در آموزش و پرورش انجام خواهند داد.
تبصره 1: وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ‌التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد.
تبصره 2: دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزش‌هاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد.

ماده 8 : از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان هواپيمايي كشوري و دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود از بين فارغ‌التحصيلان مشمول اين دانشكده و مركز آموزش فنون هوايي و همچنين فارغ‌التحصيلان مشمول رشته‌هاي هوافضا، الكترونيك و مهندسي هواپيما كه در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مشغول تحصيل مي‌باشند داوطلبان واجد شرايط را استخدام نمايند. مشمولان مذكور پس از گذراندن آموزش نظامي مربوطه و ايفاي تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 9: دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌ کش و سازمان بنادر و دريانوردي به شرط سپردن تعهد و انجام 10 سال خدمت در شرکت‌های مذکور پس از طی دوره آموزشي مقدماتی و تخصصی در نیروی دریائی و بر روی عرشه ناوهای نیروی دریايی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
5- امور نیازمند به روشن شدن وضعیت خدمتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماده 10: انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد.
الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.
د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ﻫ- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.
و- (حذف برابر ماده 7 قانون اصلاح): ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ز- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.
تبصره 1: ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي‌باشد، به قوت خود باقي است.
تبصره 2: ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين‌نامه اجرايي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌شود.
تبصره 3: متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند، مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است.
ماده 11: در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده‌اند، نیز به خدمت احضار و از حقوق مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.

6- تعهد خدمت نظامی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماده 13 : افرادي كه اعم از مشمول و غير مشمول با طي دوره دانشكده‌ها و آموزشگاه‌هاي نظامي و انتظامي براي خدمت در كادر ثابت استخدام شوند مدت تحصيل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصيل از دو سال كمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت كسري خدمت تا دو سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود.
تبصره 1: آن عده از محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح كه قبل از پايان دوره آموزش مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند، لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. در صورتي كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيت كه ناشي از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند، مدت تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود.
تبصره 2: افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح، در صورتي كه قبل از نيل به درجه به موجب مقررات استخدامي مربوط از خدمت مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پايان دوره آموزش از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت كمتر باشد بقيه دوره ضرورت را انجام مي‌دهند.

ماده 14 : آن دسته از مشمولين و كاركنان وظيفه‌اي كه به عنوان پايور اعم از نظامي و كارمند به استخدام نيروهاي مسلح در‌مي‌آيند با انجام شش سال خدمت پس از فراغت از تحصيل يا اتمام دوره آموزشي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند. چنانچه قبل از خاتمه شش سال از خدمت رها گردند، در صورتي كه مشمول معافيت‌هاي قانوني نباشند، به نسبت هر چهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان كسر مي‌شود.
تبصره 1: مدت خدمت انجام شده كاركنان وظيفه كه در اجراي اين ماده به عنوان كارمند رسمي استخدام مي‌شوند به همان ميزان از مدت تعهد موضوع اين ماده كسر مي‌شود.
تبصره 2: چنانچه كارمندان مذكور پس از اتمام شش سال تعهد خدمتي به هر عنوان از خدمت رها شوند از كارت پايان خدمت دوره ضرورت برخوردار مي‌گردند.
تبصره 3: در مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزي و مناطق محروم كه با تشخيص ستاد كل تعيين مي‌شود مدت مذكور در اين ماده به 5 سال تغيير مي‌يابد.

ماده 15 : مشمولين و كاركنان وظيفه داوطلبي كه با داشتن حداقل گواهينامه پنجم ابتدايي و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامي يا شش سال تعهد خدمت كارمندي، به صورت پيماني در نيروهاي مسلح استخدام مي‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌شود و پس از پايان تعهد از كارت پايان خدمت برخوردار مي‌گردند. در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفي يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيت‌هاي قانوني نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود و بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام مي‌دهند، مگر اينكه علت رهايي، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص هيأت بدوي سازمان مربوط باشد كه در اين صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت كسر مي‌گردد.
تبصره 1: طي دوره آموزش نظامي براي كليه كارمندان اعم از رسمي و پيماني الزامي است.
تبصره 2: مدت تعهد پيماني دارندگان مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر يك سال كمتر است.
تبصره 3: ميزان سهميه كاركنان پيماني هر يك از نيروهاي مسلح از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 4: چنانچه مشمول مستعفي بيش از نيمي از مدت تعهد خود را سپري كرده باشد براي ادامه خدمت دوره ضرورت نيازي به طي دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهار ماه از مدت خدمت ضرورت او كسر خواهد شد.
ماده 20 آیین نامه :نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که بصورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد 13،14و 15 قانون )استخدام می شوند،ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.

تبصره 1 ماده 20 آيين نامه : نيروهاي مسلح اسامي مشمولان موضوع اين ماده را كه قبل از اتمام تعهد يا انجام خدمت قانوني براساس مقررات مربوط ، به صورت ارادي يا غير ارادي از خدمت مستعفي ، بازخريد يا بركنار مي شوند ، ظرف 2 ماه براي رسيدگي به وضع مشموليت به سازمان اعلام نمايند مهلت معرفي مشمولان مذكور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداكثر 6 ماه پس از اعلام نيروهاي مسلح مربوط مي باشد .
تبصره 2 ماده 20 آيين نامه : تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن اعمالي كه منجر به عدم صلاحيت و بركناري كاركنان مي شود از حيث نحوه برخورد قانوني و كاركنان ياد شده ، برعهده نيروهاي مسلح متبوع و مطابق قوانين و مقررات همان نيروي مسلح خواهد بود .
تبصره 3 ماده 20 آيين نامه : براي كاركنان نيروهاي مسلح موضوع مواد ( 13و14) قانون كه به دلايل مختلف ارادي يا غيرارادي بازخريد مي گردند درصورت انجام خدمت قانوني ، كارت پايان خدمت صادر مي گردد .
ماده 21 آیین نامه:برای ان دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (14) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده کارت پایان خدمت صادر می گردد مدت آموزش افراد یاد شده ، جزو خدمت آنان محسوب می شود .

ماده 16: كليه مشمولاني كه وارد خدمت دوره ضرورت مي‌شوند طبق آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح نسبت به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مقام رهبري (فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) سوگند وفاداري ياد خواهند كرد.

ماده 17: حذف گرديد.
متن ماده حذف شده: در مواقع ضروري ممكن است بنا به مقتضيات يا پيشنهاد شوراي عالي دفاع و فرمان فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مقام رهبري) مشمولين وظيفه عمومي دوره ضرورت بيش از دو سال به خدمت ادامه داده و يا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند كه در صورت اول به ميزان دو برابر خدمت اضافي از ادوار خدمت آنان در دوره‌هاي احتياط و ذخيره كسر مي‌شود.

ماده 18: حذف گرديد.
7- نحوه رسیدگی به وضعیت مشمولان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


متن ماده حذف شده: به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يك سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي كه مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگي مي‌شوند رسيدگي خواهد شد.

ماده 19 : كساني كه به سن هجده سال تمام مي‌رسند، پس از انتشار آگهي احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفي نمايند و سازمان مكلف است، حداكثر ظرف شش ماه تكليف مشمولين وظيفه را تعيين نمايد و آنها را به خدمت اعزام، يا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف كند.
تبصره 1: مشمولان مقيم خارج از كشور، بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.
تبصره 2: آن دسته از مشموليني كه جهت اعزام به خدمت معاذير دارند و نمي‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداكثر تا يك سال بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان و تاييد ستاد كل تهيه مي‌شود به تعويق مي‌افتد.
ماده 30 (تبصره اصلاحی 22/08/1390) : رئیس سازمان یا نماینده او در صورتیکه دلايل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداكثر يك سال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نماید و يا در صورت غيبت موجه وي، دستور رسيدگي صادر كند.
ماده 34 : دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره 1: مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر يك سال پس از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است.
تبصره 2: مشموليني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، پس از ترك تحصيل يا اخراج يا انصراف يا فراغت از تحصيل، موظفند براي رسيدگي به وضع مشموليت خود حداكثر ظرف يك سال خود را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور معرفي نمايند.
ماده 41 : كليه مشمولين وظيفه بايد قبل از اعزام به خدمت توسط يك پزشك از نيروهاي مسلح معاينه شوند و در صورت نبودن پزشك از نيروهاي مسلح، توسط پزشكان غيرنظامي متعهد كه صلاحيت آنان به وسيله نيروي انتظامي تأييد شده باشد، معاينه گردند.
ماده 11 آیین نامه: مشمولانی که به سن 18 سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
8- غیبت و مجازاتها
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماده 58 : مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته مي‌شوند، پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
1- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشـد، سـه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي‌گردند.
2- مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1)، فراري محسوب مي‌شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي‌گردند.
تبصره 3: رسيدگي به وضعيت مشموليني كه داراي عذر موجه براي غيبت خويش مي‌باشند برابر آيين‌نامه‌اي است كه [توسط ستاد كل تهيه و] پس از تأييد فرماندهي كل ابلاغ مي‌گردد.
ماده 58 مكرر : نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و كليه نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات غيردولتي و خصوصي و بانك‌ها و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 23 آیین نامه: مشمولان غایب موضوع بند (2) ماده (58) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت ،در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کار گیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد .
ماده 24 آیین نامه:کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیر موجه یا فرار شوند ، پس از معرفی یا دستگیری ، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود .
ماده 25 آیین نامه: کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند ،در صورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف- چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد ،نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی ، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب- چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد ،مجددا به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد، مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود .
ماده 26 آیین نامه : کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری ، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش ،بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار،به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
ماده 59 : مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا در حين خدمت مرتكب غيبت يا فرار گردند به نحوي كه ادامه خدمت آنان مستلزم تجديد دوره آموزش باشد، ضمن رسيدگي قانوني به غيبت يا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام مي‌شوند و پس از پايان آموزش در يگان قبلي به خدمت ادامه مي‌دهند. مدت آموزش قبلي اين افراد جزء خدمت آنان محسوب نمي‌گردد.
9- امریه سربازی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ماده 66: نيروهاي مسلح موظفند در اجراء اصل يك صد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور امدادي، توليدي، جهاد كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني مشروط بر اين كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد.
تبصره: دولت مي‌تواند از خدمات كاركنان وظيفه به دو صورت زير استفاده نمايد:
الف- به عنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت
ب- به عنوان استخدام تعهد خدمتي

ماده 67: كليه كاركنان وظيفه كه در اجراء ماده فوق در اختيار دستگاه‌هاي دولتي و نهاد‌ها قرار مي‌گيرند بايد قبل از به كارگيري، دوره‌هاي آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح طي نمايند.
تبصره: مدت آموزش‌هاي نظامي و برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي مسلح است.

ماده 68: هفتاد درصد (70%) كاركنان وظيفه اختصاص يافته به هر يك از صورت‌هاي مذكور در تبصره ماده (66) اين قانون بايد در مناطق محروم به كارگرفته شوند مگر نخبگان و افرادي كه مدرك تحصيلي كارشناسي‌ارشد و بالاتر دارند و خدمت آنان در مناطق غير محروم به تشخيص بالاترين مقام سازمان ذي‌ربط ضروري باشد.

ماده 69: تعيين هر يك از دستگاه‌ها براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين بندهاي (الف) و (ب) تبصره ماده (66) و همچنين تعداد نيازمندي آنها بر اساس درخواست دستگاه دولتي و تأييد دولت، پس از بررسي ستاد كل به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد.

ماده 70: مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) پس از طي آموزش نظامي برابر مقررات اين قانون به درجات نظامي نايل و براي انجام خدمت دوره ضرورت مأمور مي‌گردند و پس از پايان خدمت نيز از كارت پايان خدمت دوره ضرورت كه توسط سازمان صادر مي‌گردد برخوردار مي‌شوند.
تبصره 1: استفاده از لباس نظامي و علائم آن توسط كاركنان وظيفه مأمور به مراكز دولتي ممنوع است و در صورت درخواست بالاترين مقام سازمان به كارگيرنده و موافقت ستاد كل لباس متحدالشكل با علائم مشخص براي اين كاركنان طراحي مي‌شود.
تبصره 2: حقوق و مزايا، خوراك، پوشاك، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساير حقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح از آن برخوردار مي‌گردند، از محل بودجه دستگاه به كارگيرنده تأمين مي‌شود. ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنها برابر با مقررات جاري در نيروهاي مسلح است كه همه ساله از سوي ستاد كل ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 3: مواد (6)، (8) و (9) قانون نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌گردد.

ماده 71: سازمان به كاركنان وظيفه موضوع بند (ب) تبصره ماده (66) در قبال تعهد خدمتي كه به دستگاه‌هاي به‌كارگيرنده مي‌سپارند پس از انجام كامل تعهد، كارت پايان خدمت مي‌دهد.
تبصره 1: مدت تعهد خدمت اين گونه مشمولين حداقل چهل و هشت ماه است. اين مدت شامل دوره تحصيل و آموزش سازمان‌هاي به‌كارگيرنده آنان نمي‌گردد، ولي مدت آموزش نظامي جزء مدت تعهد آنان محسوب مي‌شود.
تبصره 2: حقوق و مزاياي مشمولين مذكور توسط دستگاه‌هاي به‌كارگيرنده و بر اساس مقررات استخدامي آنها پرداخت مي‌شود.
تبصره 3: تعهد كليه مشموليني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اختيار سازمان‌هاي خارج از نيروهاي مسلح قرار گرفته‌اند، مطابق مقررات قبلي است و از تاريخ ابلاغ اين قانون نيز سازمان‌هاي مذكور تنها در چهارچوب مقررات پيش‌بيني شده در اين فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولين مي‌باشند.

ماده 72: آن دسته از متعهدين موضوع بند (ب) تبصره ماده (66) كه قبل از اتمام مدت تعهد به هر علت از خدمت بركنار مي‌شوند جهت تعيين وضعيت خدمت به سازمان معرفي مي‌گردند.
تبصره: چنانچه علت بركناري، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص سازمان به‌كارگيرنده باشد، مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌گردد.

ماده 73: كليه دستگاه‌هاي به‌كارگيرنده كاركنان وظيفه موظفند موارد غيبت يا فرار مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) را به يگان مأمور كننده و ترك خدمت (فرار) مشمولين موضوع بند (ب) ماده مذكور را به سازمان منعكس نمايند.

ماده 74: دولت موظف است هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد سهميه اختصاص يافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشي به ميزان چهار هزار برابر ضريب ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد تا ستاد كل به ميزان سهميه واگذاري به سازمان‌هاي آموزش‌دهنده پرداخت نمايد.

ماده 75: در زمان جنگ و يا بسيج همگاني، با تصويب فرماندهي كل كليه كاركنان وظيفه مأمور به خارج از نيروهاي مسلح و يا بخشي از آنان برابر زمان‌بندي ستاد كل براي انجام خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مسلح فرا خوانده مي‌شوند كه در اين صورت خدمت باقيمانده خود را در نيروهاي مسلح انجام مي‌دهند.

ماده 76: آيين‌نامه اجرايي اين فصل توسط ستاد كل با همكاري دولت و ساير نهادهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد.

ماده 77: نيروهاي مسلح مكلفند كاركنان وظيفه را طوري تقسيم كنند كه در خاتمه دوره آموزش و ابتداي به‌كارگيري حتي‌الامكان متناسب با تحصيلات و قابليت‌ها به كارگيري شوند و برنامه‌ريزي براي تربيت ديني و اخلاقي آنان صورت گيرد.
تبصره 1: كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش نظامي و تخصصي، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و مبتني بر مدرك و رشته تحصيلي، آموزش، مهارت و توانايي‌ها، براي هر فرد، دو رسته اصلي و فرعي تعيين مي‌گردد و فرد بايد در رسته اصلي يا فرعي خود به‌كارگيري شود.
تبصره2 : دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد.معافیت ایثارگران
1- ضوابط و مقررات عمومی مربوط به ماده 45 قانون
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]1- با توجه به این که معافیت های ذکر شده در ماده 45 قانون به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده و در قالب معافیت کفالت قرار نمی گیرند لذا غیبت مشمولان مانع بهره مندی ازامتیازات متعلقه نمی باشد.

2- مشمولانی که در حین خدمت مرتکب فرار شده و در شمول معافیت ایثارگران قرار داشته باشند باید ابتدا به یگان خدمتی مراجعه و با ارائه گواهی اشتغال به خدمت به درخواست آنان رسیدگی می گردد.

3- مشمولانی که در حین آموزش در شمول معافیت قرار گیرند پس از اتمام آموزش از خدمت ترخیص خواهند شد .

تبصره: مشمولانی که دوره آموزشی نظامی را به اتمام رسانده یا دارای برگ کفایت آموزش بسیج می باشند نیازی به ارائه تعهد ندارند.

4- با توجه به اینکه معافیت های مذکور امتیاز محسوب می گردد ، لذا ابطال کارت معافیت بعد از صدور به منظور جایگزین نمودن امتیاز برای فرد دیگری از خانواده ایثارگران امکان پذیر نمی باشد .
2- معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]1- کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.


2- چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران ذکر شده معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد ،مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره مند گردد.

3- تا زماني كه بنياد شهيد و امور ايثارگران استمرار جاويدالاثري رزمندگان را تاييد مي‌نمايند بهره‌مندي فرزندان آنان از اين معافيت بلامانع است.
3- معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد فرزن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند ذکور باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.2- آزادگانی که دارای حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.3- جانبازانی که دارای حداقل 25% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.4- چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب ایثارگری برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.5- در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب از خدمت معاف شوند.6- با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند ذکور ملاک نبوده و وجود فرزند ذکور در سن طفولیت نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.7- در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.8- درصورت وجود برادران تني متعدد حق انتخاب با پدر و درصورت فوت او با مادر و در صورت فوت پدر و مادر، انتخاب با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد صورت خواهد گرفت و درصورت عدم وجود برادر تني ، اولويت استفاده از اين معافيت با برادري است كه با فرد ايثارگر از يك مادر بوده و در صورت تعدد ، توسط مادر انتخاب مي گردد و درصورت فوت مادر ، انتخاب با توافق برادران و هماهنگي بنياد شهيد خواهد بود .9- آن دسته از آزادگاني كه بر اساس مقررات گذشته و به دليل آزادگي كمتر از 36 ماه براي يكي از فرزندان يا برادران خود كسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جديد نمي توانند براي فرزند يا برادر ديگر درخواست معافيت نمايند .

4- معافيت فرزندان ايثارگران و نحوه تلفيق امتيازات براي معافيت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- به ازاي هر 24 ماه اسارت آزادگان ، هر 25 درصد جانبازي جانبازان و هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، يكي از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .2- استفاده فرزندان ايثارگر از امتيازات متعلقه محدوديت نداشته و متناسب با امتيازات ، فرزندان ايثارگران مي توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .مثال :فرد ايثارگري كه داراي 60 ماه سابقه حضور در جبهه ، مدت 50 ماه سابقه آزادگي و 60 درصد جانبازي باشد درصورت داشتن فرزندان متعدد ، 6 فرزند وي به شرح زير از خدمت معاف خواهند شد :الف ) تعداد 2 فرزند به دليل سابقه 60 ماه حضور در جبهه .ب ) تعداد 2 فرزند به دليل دارا بودن حداقل 48 ماه آزادگي .پ ) تعداد 2 فرزند به دليل دارا بودن حداقل 50 % جانبازي .3- اين معافيت صرفا براي فرزندان ايثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران آنان نمي گردد .4- ايثارگراني كه فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا و يا قانون ماده واحده در سال هاي گذشته و با مقررات زمان رسيدگي ، از معافيت هاي مربوط به ايثارگران ( جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بيشتر از امتيازات استفاده شده ، به شرطي كه باقي مانده هركدام از امتيازات به تنهايي به حد نصاب معافيت برسد مي توانند براي فرزند يا فرزندان ديگر خود تقاضاي معافيت نمايند .مثال :رزمنده اي كه داراي 115 ماه سابقه حضور درجبهه مي باشد و براساس ضوابط قبلي 2 فرزند خود را معاف كرده صرفا فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از 60 تا 90 از خدمت معاف و براي 25 ماه سابقه باقي مانده حضور درجبهه ، براي فرزند چهارم امتيازي تعلق نمي گيرد .5- آزادگان و جانبازاني كه براساس ضوابط و مقررات گذشته به دليل نداشتن فرزند ذكور يا صغير بودن آن ، برادر آنان از امتياز استفاده كرده و از خدمت معاف شده اند درصورتي كه مدت اسارت و درصد جانبازي آنان به ترتيب بيش از 48 ماه و يا 50% باشد ، حسب مورد يك فرزند يا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد .مثال :آزاده اي كه داراي 80 ماه سابقه اسارت بوده است كه به دليل صغير بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب 56 ماه مازاد سابقه اسارت 2 فرزند وي نيز مي توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .6- ايثارگراني كه سابقه جبهه ، آزادگي يا جانبازي آنان به تنهايي منجر به معافيت فرزندشان نشود درصورتي كه تجميع اعداد و يا تمامي عوامل مذكور به عدد 30 و بيشتر برسد تنها مي توانند يك فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمايند .7- كاركنان نيروهاي مسلح كه توسط شوراي پزشكي مربوط ، جانباز شناخته شده و داراي درصد جانبازي مي باشند از درصد جانبازي صرفا درتجميع باسابقه جبهه يا آزادگي مي توانند استفاده كنند و درصد جانبازي نيروهاي مسلح به تنهايي منجر به معافيت فرزند آنان نمي شود . بديهي است درخصوص تلفيق باساير عوامل نيز محدوديتي براي درصد جانبازي تعيين شده نخواهد بود .مثال:ایثارگری که دارای 27% جانبازی نیروهای مسلح و دارای 3 ماه حضور در جبهه یا 3 ماه آزادگی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف نماید.8- آن دسته از ايثارگران نيروهاي مسلح كه درگذشته براساس ضوابط جاري در قالب تلفيق جانبازي و جبهه فرزند يا فرزندان را معاف كرده باشند و سپس درصد جانبازي آنان توسط بنياد شهيد ثبت و تاييد شده باشد ، نمي توانند براي بار دوم و به سبب جانبازي صادره از بنياد شهيد درخواست امتياز نمايند مگر آن دسته از جانبازاني كه درصد جانبازي تاييد شده توسط بنياد شهيد ، بيش از حدنصاب معافيت يك فرزند باشد .مثال1 :رزمنده اي كه با 20% جانبازي نيروهاي مسلح و 45 ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفيقي 2 فرزند خود را معاف كرده به سبب جانبازي صادره از بنياد شهيد نمي توان براي فرزند سوم وي درخواست معافيت كرد مگر آنكه درصد جانبازي وي توسط بنياد شهيد 50% و بالاتر تعيين گردد .مثال 2 :رزمنده اي كه داراي 30 ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال هاي گذشته به سبب آنكه حد نصاب معافيت فرزند به سبب حضور در جبهه بيش از 30 بوده باسابقه 20 % جانبازي صادره از نيروهاي مسلح يك فرزند خود را درقالب تلفيق معاف كرده است ، چنانچه اين رزمنده از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان جانباز 25% معرفي گردد هرچند كه در گذشته از جانبازي به صورت تلفيقي استفاده كرده چون حد نصاب حضور درجبهه وي به 30 ماه كاهش يافته لذا بهره مندي فرزند دوم از معافيت به سبب 25 % جانبازي صادره از بنياد شهيد بلامانع خواهد بود .9- آن دسته از مشمولاني كه والدين آن ها هردو ايثارگر هستند درصورتي كه امتياز ايثارگري آنان به تنهايي به حد نصاب معافيت يك فرزند نرسد استفاده از حاصل جمع امتيازات آنان براي معافيت بلامانع خواهد بود .

5- معافيت جانباز 10 درصد و بالاتر
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- مشموليني كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران يا نيروهاي مسلح به عنوان جانباز 10 درصد و بالاتر ، تعيين درصد شده باشند در شمول اين معافيت قرار مي گيرند .2- استفاده جانباز از معافيت مورد نظر مانع معافيت فرزند وي از امتياز جانبازي وي نمي گردد .

6- معافيت فرزند خوانده قانوني جانبازان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين معافيت شامل فرزند خوانده جانبازي مي شود كه فاقد فرزند بوده وبنا بر تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل ضليعات ناشي از جانبازي نمي توانند صاحب فرزند گردند .2- تاييد فرزند خواندگي افراد با مراجع صالح قضايي مي باشد .3- در اين معافيت ميزان درصد جانبازي ملاك نبوده و جانباز با داشتن شرايط لازم و تاييد و درخواست بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند از امتياز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .4- چنانچه جانباز داراي چند فرزند خوانده قانوني باشد صرفا براي يك نفر از آنان مي تواند درخواست بهرمندي از معافيت مذكور را نمايد .

7- معافيت مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- مشمولاني كه با بانوان جانباز 25 درصد ازدواج نمايند تا مدت 5 سال از تاريخ ثبت عقد از معافيت موقت برخوردار و در صورت استمرار ازدواج پس از پايان 5 سال با تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران از معافيت دائم بهره مند مي شوند .
2- معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی 30 ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.تبصره1: چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه دو سال و بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.تبصره 2: در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.3- بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.


معافیت مددجویان

ماده 44 مکرر قانون وظیفه عمومی
معافیت یک فرزند مادر فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی:
برخلاف روال گذشته که مادر تحت پوشش كميته يا بهزيستي كه می بایست تنها دو فرزند پسر داشته باشد، اما ديگر تعداد پسران موردي ندارد و مادر اگر حتي بيشتر از دو تا پسر داشته باشد مشمول ميتواند براي معافيت اقدام نمايد.
چنانچه فرزندان واجد شرایط مادر بیش از یک فرزند باشند انتخاب مشمولی که باید معاف شود با مادر خواهد بود.
شرط اصلی در این معافیت فاقد همسربودن مادر به دلیل فوت شوهر یا طلاق از وی می باشد و مادرانی که همسرشان غایب مفقودالاثر شده یا در حبس میباشند در شمول این مقررات قرار نمی گیرند.
دراین معافیت غیبت مانع رسیدگی به درخواست مشمول نمی باشد(غيبت مشكلي ندارد) و در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده فرزند دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده کند.
معافیت مشمول دارای فرزند معلول:
در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی نمی باشد(غيبت مشمول اشكالي ندارد) و فرزند وی(مشمول) باید تحت پوشش بهزیستی قرار داشته باشد.
معافیت تنها پسر خانواده هایی که دارای سه فرزند دختر میباشند:
مشمول می بایست تنها پسر خانواده بوده و فاقد هرگونه برادر بیشتر یا کمتر از 18 سال باشد.(مشمول اصلا نبايد برادر داشته باشد)
وجود برادران غایب مفقودالاثر یا در حبس مانع بهره مندی مشمول از معافیت است.(و به او معافيت تعلق نمي گيرد)
تاهل(ازدواج كرده) یا مطلقه بودن(طلاق گرفته) خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد.(معافيت به او تعلق مي گيرد)
در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی نبوده(غيبت مشكلي ندارد ) ولي در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده پسر متولد شده دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده کند.
در زمان درخواست و رسیدگی به این معافیت حداقل میبایست سه نفر ازخواهران مشمول در قید حیات باشند.
در صورتی که پدر در قید حیات باشد وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن وی یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی میباشد.(پدر يا مادر حتما بايد تحت پوشش كميته و يا بهزيستي باشند)
استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتی که خواهران از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی باشند بلامانع است.(بايد يا از پدر و يا از مادر يكي باشند)
معافیت مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی –حرکتی ازدواج کنند:
مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنند از معافیت موقت 5 ساله استفاده و در صورت استمرار ازدواج پس از اتمام5 سال از معافیت دائم برخوردارمی شوند.
تبصره:در صورتی که مشمول در مدت معافیت موقت به دلیل فوت یا طلاق همسر شرایط معافیت را از دست داده و خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وقوع معرفی نکرده باشد غایب محسوب می گردد و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ملاک محاسبه معافیت موقت ، از تاریخ ازدواج(ثبت عقد)بوده و زمان معلولیت دررسیدگی موثر نیست.
مثال:مشمولی که در تاریخ 20/4/1385 با خانم معلول ازدواج کرده باشد چون بیش از 5سال از تاریخ ازدواج سپری شده درخواست کارت معافیت دائم بلامانع خواهد بود(اشكالي ندارد).
چنانچه مشمول از معافیت موقت به سبب معلولیت همسربهره مند شده باشد(معافيت موقت به او تعلق گرفته باشد) و همسر وی(مشمول) بعد از خاتمه 5 سال ازدواجشان، و قبل از صدور کارت فوت نماید(زنش فوت نمايد) درخواست کارت معافیت دائم برای مشمول بلامانع خواهد بود.(كارت معافيت براي مشمول صادر خواهد شد)
در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی بوده(مشمول نبايد غيبت داشته باشد) و در صورت فوت یا طلاق فرد معاف شده(در صورت فوت يا طلاق مشمول) و ازدواج مجدد معلول(زن) استفاده همسر جديداز معافیت نیز بلامانع است (اشكالي ندارد).
برای بهره مندی از این معافیت معلول باید تحت پوشش بهزیستی باشد.
با عنایت به اینکه برابر تبصره ماده «1»قانون حمایت جامع از حقوق معلولان ،معلولیت در سه حوزه جسمی،ذهنی و روانی دسته بندی شده است ،منظور از معلولیت جسمی –حرکتی وجود معلولیت در حوزه های جسمی(ارتوپدی،جراحی مغز و اعصاب و ...)بینایی ،شنوایی و گفتاری میباشد و معلولیت های ذهنی و روانی در این نوع معافیت ملاک رسیدگی نخواهد بود.(بيماريهاي ذهني و رواني به تنهايي شامل معافيت نمي شود)
تبصره : درصورتی که معلولیت به صورت توامان (ترکیبی)بوده و معلولیت ذهنی یا روانی منجر به ایجاد معلولیت جسمی نیز شده باشد رسیدگی به درخواست مشمول با رعایت مقررات مندرج در ابلاغیه فوق الذکر بلامانع است.


معافیت موارد خاص


معافیت رهبری (بخشودگی سنی)

اين معافيت با توجه به مدرك تحصيلي و سن مشمول به 5 گروه تقسيم مي گردد:

زير ديپلم ، ديپلم ، فوق ديپلم ( متولدين تا پايان 1354 (

ليسانس ( متولدين تا پايان 1354 (

فوق ليسانس ( متولدين تا پايان 1352 (

دكتري غيرپزشكي ( متولدين تا پايان 1350 (

دكتري پزشكي و دامپزشكي ( متولدين تا پايان 1344 (

تذكر: مشموليني كه بيش از 50 سال از سن آنان سپري شده نيازي به درخواست معافيت ندارند وشناسنامه عكسدار آنان مشروط براينكه تغييرات سني نداشته باشد به منزله روشن بودن وضعيت وظيفه عمومي آنان مي باشد .
معافیت تحصیلی


1- معافیت تحصیلی دانش آموزان

ماده 31 : دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.
ماده 33 : صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طريق مراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي‌باشد.
تبصره 1: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.
ماده 34 : دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره 1: مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر يك سال پس از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است.
تبصره 3: متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.


2- معافیت تحصیلی خارج از کشور


ماده 31: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.


ماده 33: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طريق مراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي‌باشد.

تبصره 1: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

تبصره 2: در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه‌هاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي‌شود.

ماده 34: دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند.

تبصره2: مشموليني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، پس از ترك تحصيل يا اخراج يا انصراف يا فراغت از تحصيل، موظفند براي رسيدگي به وضع مشموليت خود حداكثر ظرف يك سال خود را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور معرفي نمايند.

تبصره 3: متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.

ماده 35: مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند پذيرفته شوند تا زماني كه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي‌شود.

تبصره 1: معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است.

تبصره 2: ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي و بالاتر به جز در زمان‌هاي اضطراري و جنگ بلامانع است.

ماده 36: مشمولين داراي مدرك كارشناسي و بالاتر و معادل آن در حوزه‌هاي علميه علاقمند به تحصيل در خارج از كشور در صورتي كه از نظر مقررات اين قانون و وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، حائز شرايط ادامه تحصيل در خارج از كشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌هاي آنها مورد تأييد وزارتخانه‌هاي فوق باشد، مي‌توانند با سپردن تضمين‌هاي لازم با استفاده از مقررات اين قانون براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند.

ماده 37: ايرانيان مقيم خارج از كشور، فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت، يا ولايت قانوني آنها مي‌باشند، چنانچه در حين تحصيل در مدارس ايراني مستقر در خارج از كشور و يا مؤسسات آموزشي كشورهاي خارج مورد تأييد آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌هاي علميه مورد تأييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به سن مشموليت برسند از معافيت تحصيلي بهره‌مند مي‌گردند و ادامه تحصيل آنان تا سقف يك سال پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت هستند بلامانع مي‌باشد.


3- معافیت تحصیلی طلاب علوم دینی


ماده 31: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.


ماده32: طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط مركز مدیریت حوزه‌هاي علمیه یا نمایندگان رسمی آن و يا با مجوز رسمي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزند در مدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده 31 قانون استفاده کنند. ارزشیابی میزان تحصیل با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

تبصره: مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6 سال دوره خارج را گذرانده باشند به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکتر خواهند بود و چنانچه بدون دیپلم دوره‌های مذکور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس می‌باشند و در هر صورت طلابی که به درجه اجتهاد نایل گردند همانند مشمولین دکترا می‌باشند.

ماده 33: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طريق مراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي‌باشد.

بخشنامه:

1-افراد داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم قبل از سن مشموليت ، مجاز به تحصيل در حوزه علميه مي باشند.

2- مشمول داراي مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي كه هنوز وارد غيبت نگرديده است ، مجاز به شروع به تحصيل در حوزه علميه مي باشد.

3-كليه مشمولان فوق ديپلم تا دكتري پس از فراغت از تحصيل ، به شرط نداشتن غيبت و با رعايت شرايط سني زير مي توانند به طور تمام وقت در حوزه هاي علميه تحصيل نموده و از معافيت تحصيلي برخوردار شوند.

1/3-سن مشمولان فوق ديپلم حداكثر 22 سال تمام باشد.

2/3-سن مشمولان ليسانس حدكثر 24 سال تمام مي باشد.

3/3-سن مشولان فوق ليسانس حداكثر 28 سال تمام باشد.

4/3-سن مشمولان دكتري حداكثر 30 سال تمام باشد.

4-ترخيص سربازان حين خدمت فارغ التحصيل مقطع ديپلم و بالاتر به شرط نداشتن غيبت اوليه،(و رعايت شرط سني براي سربازان فوق ديپلم تا دكتري) براي ادامه تحصيل در حوزه هاي علميه بلامانع است،لذا سربازان حين خدمت مي بايست ابتدا توسط وظيفه عمومي محل سكونت ترخيص شوند و پس از ثبت ترخيص از خدمت ، مجاز به استفاده از معافيت تحصيلي مي باشند.

5-دانشجويان انصرافي از دانشگاهها در صورت نداشتن غيبت و حداكثر تا يك سال پس از انصراف،‌مجاز به ادامه تحصيل در حوزه علميه مي باشند.

6-سنوات تحصيلي مجاز براي طلاب حوزه هاي علميه تشيع:

الف-سطح1:حداكثر 9 سال (معادل كارداني)

ب-سطح 2:حدكاثر 6 سال (معادل كارشناسي)

ج-سطح 3: حداكثز 3 سال (معادل كارشناسي ارشد)

د-سطح4(معادل دكتري): حداكثر 12 سال (8 سال تحصيل+4سال تدوين پايان نامه) ،ضمنا مادامي كه مركز مديريت حوزه علميه قطع رابطه تحصيلي آنان را اعلام نكند همچنان از معافيت تحصيلي استفاده خواهند نمود.

تبصره1:مشمولان فوق ديپلم تا دكتري كه برابر شرايط ، معافيت تحصيلي حوزوي اخذ مي نمايند مي بايست سطح يك را حداكثر ظرف مدت7 سال به اتمام برسانند و در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع بعدي نيستند.

تبصره2: چنانچه طلاب سطح 2و3 ، در طرح هجرت روحانيون شركت كرده يا به عنوان ائمه جمعه و جماعت قضاوت ،تدريس و تبليغ مشمول خدمت شده باشند مدت خدمت فوق با تاييد مركز مديريت حوزه علميه ، به مدت تحصيل آنان اضافه مي شود.

7-سنوات تحصيلي مجاز براي طلاب مدارس علوم ديني اهل سنت:

الف-سطح مقدمات: حداكثر تا20 سالگي تمام (معادل ديپلم)

ب-سطح1:حداكثر4 سال (معادل كارداني)

ج-سطح2:حداكثر 4سال (معادل كارشناسي)

8- براي طلاب مشغول به تحصيل در حوزه و مدارس علوم ديني ، پس از اتمام هر سطح مي بايست برگ آخرين وضعيت تحصيلي طلاب حوزه هاي علميه كه حسب مورد توسط مركز مديريت حوزه علميه يا دفتر نمايندگي امور اهل سنت تكميل شده ، به دفاتر پليس+10 ارائه گردد و پس از ثبت درخواست معافيت تحصيلي ، معافيت تحصيلي جديد براي سطوح بعدي به شرط عدم ورود به غيبت صادر و به مشمول تحويل مي گردد.

9-افرادي كه به سن مشموليت رسيده اند و در سن مشموليت از دبيرستان يا دانشگاه ترك تحصيل و اخراج شده اند، تا پايان خدمت مجاز به تحصيل در حوزه علميه نمي باشند. (ولي چنانچه ترك تحصيل يا اخراج قبل از ورود به سن مشموليت باشد مانع شروع به تحصيل در حوزه قبل از سن مشموليت نمي باشد.)

10-پزشكي:رسيدگي به درخواست معافيت پزشكي طلاب در حين تحصيل در حوزه (بدون نياز به ابطال معافيت تحصيلي) بلامانع است و پس از صدور كارت معافيت پزشكي ، معافيت تحصيلي باطل مي شود. در رسيدگي به معافيت پزشكي طلاب ازنظر مقطع تحصيلي ،با طلاب شاغل به تحصيل در سطح مقدمات همانند مشمولان ديپلم و با طلاب شاغل به تحصيل در سطح يك و بالاتر همانند مشمولان فوق ديپلم و بالاتر رفتار مي شود.

ماده 34: دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند.

تبصره 1: مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر يك سال پس از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است.

تبصره 3: متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.


4- معافیت تحصیلی دانشجویان


ماده 31: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.

ماده 33: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طريق مراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي‌باشد.

تبصره 1: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

تبصره 2: در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه‌هاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي‌شود.

ماده 34: دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند.

تبصره 1: مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر يك سال پس از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است.

تبصره 3ُ: متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.

ماده 35: مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند پذيرفته شوند تا زماني كه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي‌شود.

تبصره 1: معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است.

تبصره 2: ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي و بالاتر به جز در زمان‌هاي اضطراري و جنگ بلامانع است.

شرايط معافيت پزشكي مشمولان نظام وظيفه

شرايط بيماري ها ائيكه به شرح زير مي باشد و باعث معافيت دائم يا موقت مشمولان نظام وضيفه مي گردد
بخش اول : بيماريهاي عمومي

بخش اول: بيماريهاي عموميبخش اول: بيماريهاي عمومي

ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- عدم كفايت رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه موجب ناتواني در انجام تكاليف نظامي مي شود
معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري مي باشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- پايين افتادگي احشاء توأم با اختلالات عملي معاف دائم.
تبصره: نوع خفيف- معاف از رزم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم.
بخش دوم: بيماريهاي غدد مترشحه( تيروييد ، چاقي و لاغري)

بخش دوم: بيماريهاي غدد مترشحه داخلي(تيروييد- چاقي و لاغري )

ماده 30: مشمولان مبتلا به بيماريهاي غدد مترشحه داخلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- بيماريهاي غدد هيپوفيز اكرومگالي، ژيگانتيسم، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلي هيپوفيز معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 2- بيماريهاي غده تيروئيد
الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غیر رزمي
--------------------------------------------------------------------------------
بند3- بيماريهاي غدد پاراتيروئيد.
هيپر پاتراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 4- بيماريهاي غدد فوق كليوي
پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 5- بيماريهاي غدد بيضه
الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) ژنيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6- بيماريهاي غدد ديگر
الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم ها معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7-بيماريهاي تغذيه و متابوليك
الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج)بیماریهای ویلسون معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- چاقي و لاغري مفرط با توجه به عدد A به شرح زير عمل مي شود:

A<15 لاغری مفرط

15<A<20 لاغر

20<A<25 نرمال

25<A<35 اضافه وزن

35<A<40 چاقی مفرط

A>40 چاقی مرضی


الف) اگر عدد A كمتر از 15 و بيشتر از 40 باشد معاف دائم.
ب) اگر عدد A بين 35 تا 40 باشد معاف از رزم.

مثال:
اگر وزن فرد 48 كيلوگرم و قد فرد 180 سانتي متر باشد،( 1/8) چون عدد A كمتر از 15 شده لذا فرد معاف دائم است.
A=48/(1.8)2
A=48/3.24
A=14.8
اگر وزن فرد 105 كيلوگرم و قد فرد 170 سانتي متر باشد، چون عدد A بين 40 –35 است معاف از رزم.
A=105/(1.7)2
A=105/2.89
A=36.33
اگر وزن فرد 110 كيلوگرم و قد فرد 160 سانتي متر باشد
A=110/(1.6)2
A=110/2.56
A=42.97
چون عدد A بيشتر از 40 مي شود معاف دائم.


بخش سوم: بيمايهاي پوست و بافت هاي زير پوست

بخش سوم: بيماريهاي پوست و بافت هاي زير پوست

ماده 31: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي پوست و بافت هاي زير پوست با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انواع اگزماهاي وسيع و شديد:

الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
---------------------------------------------------------------------------
بند 2- عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست.

الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 3- هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
------------------------------------------------------------------------------
بند 4- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------
بند 5-پسوريازيس كف دست و پا و پسوریا زيس هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6- سل هاي پوستي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7- لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس اريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- خال هاي پيگماته آنژيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل.

الف) توأم با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 9- ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 10- سيكاتريس هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته به طوري كه مانع حمل تجهيزات و تمرينات نظامي بوده با تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 11- اسكلرودرمپها- آتروفي هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش رونده باشند معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند12- ويتيليكو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 13- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 14- هيپودرميتهاي ندولر شديد و منتشر و مقاوم و توأم با علايم سيستميك معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 15- درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيت هاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو، آكرودرماتيس، آنتروپاتيكا معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 16- هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:

الف) در مورد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 17- فرونكولوز شديد و وسيع يكسال معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 18- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميايي ( شغلي، دارويي، جنگي) ايجاد شده باشد وبه درمان مقاوم باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 19- كهير.

الف) همراه با آنژ يوادم معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 20- آلوپسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 21- بيماريهاي كلاژن- اسكلرودرمي ها- پلي آرتريت نودوزا و اسكوليت هاي لنفوسيتي و اسكوليت هاي دارويي در صورتي كه وسيع بوده و سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------------
بند 22- انواع آكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي از گردن، كتف ها، سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 23- ليشمانيوز (سالك پوستي).

الف) فعال شش ماه معاف موقت.

ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 24- ساركوئيدوز پوست معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 25- بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس، ركلين هوزن، آلبينيسم، اكتيوز مادرزادي، گزرودرماپيگمانتوزا، پوفيزي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 26- ايكتيوز گسترده مادرزادي يا اكتسابي معاف دائم.


بخش چهارم: بيماريهاي داخي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بخش چهارم: بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي ( مانند فريدریش و..) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع ميليتها و سكل انها

الف) در صورتيكه شديد باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف ( زماني كه بر اساس طبقه بندي بين المللي ( صفر تا پنج) در حد 4 باشد) خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- انسفاليتها و انسفالوياتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار و ناتوان كننده داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- مولتيپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- انواع صغر عضلاني بزرگ مشروط بر اينكه اختلال شديد و مشهود ايجاد كرده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- انواع مبویاتي هاي اوليه و ثانويه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- انواع پاراپلژي ها، پاراپارزي ها، همي پلژي ها، همي پارزيها و منوبلژيها معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- انواع اختلالات و حركات غيرطبيعي عضوي مربوط به دستگاه خراج هرمي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.

تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غير رزمي اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتي كه در حين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها با تاييد الكترود ياكنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ انواع نوروفيبروماتوزها

الف) در موارد شديد ( اختلال عملكرد، كراهت منظر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبي به شرط ثبوت در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- انواع نوروالژيها معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- انواع فلج اعصاب كراينال.

الف) در موارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز

الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------بند 18- بيماري مياستني کراويس با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------


بند 19- تورتيكولي معاف دائم.


بخش پنجم: بيماريهاي روانپزشكي

ماده 33: مشمولان مبتلا به بيماريهاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انوع پسيكوزها شامل ( اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني، پسیكوزهاي آتيپيك مزمن) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات خلقي.

الف) شديد در فاز مانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد و يا مزمن معاف دائم.

ب) اختلال افسردگي اساسي معاف دائم.

ج) انواع اختلال خلقي افسردگي خفيف ( ديس تايمي و سايكلوتايمي) ، اختلال خلقي نوع دوم ( هيپومانيا) در صورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و يا تهديد كننده خود و اطرافيان نباشد معاف از رزم.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع اختلالات شخصيتي

الف) انواع سايكوپات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.

ب) انواع ديگر اختلال شخصيت در صورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.

ج) در صورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- انواع نوروزهاي شديد و مقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها ( عقب ماندگي ها)

الف) با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم.

ب) با ضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني یا نورولوژيك داشته باشد

الف) در صورت شديد بودن معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي رواني ناشي از جنگ و حوادث

الف) در صورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.

ب) در صورت عدم استقرار خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اختلال رفتار ( عدم تعادل عصبي و رواني) و كژخوئيها به طوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.

تبصره: تيك هاي ( تكانه هاي ) ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و.. معاف از رزم.


بخش ششم: بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

بخش ششم: بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

ماده 34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- معايب ستون فقرات ( مادرزادي يا اكتسابي)

الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع هرني ديسكال با علايم كلينيكي و راديولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم.

( در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تأييد راديوگرافي ضروري است)


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات .

الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.

ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- انواع شكستگي هاي تازه مهره ها ( بدنه، تيغه، زوائد مفصلي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجمه مانند هيدروسفالي، ميكروسفالي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- اختلالات عروقي مغز با و بدون علايم كلينيكي ( مثل انوريسم و A.V.M ) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- كمپرسیونهاي نخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه به مرحله فلج رسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- دنده گردني.

الف) با عوارض شديد معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- توراسيك اوت لت سندرم با تأييد كلينيكي و يا راديولوژي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- انواع خونريزي هاي سربر و مننژه

الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------


بند 14- تروماهاي عصبي
الف) فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.

ب) صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي.


بخش هفتم: بيماريهاي ريه و قفسه صدريبخش هفتم: بيماريهاي ريه و قفسه صدري

ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- تغيير شكل و نقص هاي مادرزادي حجاب حاجز ( نبودن ديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- تغيير شكل هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته ( سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته با فقدان عضلات تنفسي:

الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.

ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.

-------------------------------------------------------------------------------

بند 3- تغيير شكلهاي مادرزادي مجاري هوايي ( فيستولها و تراكثوبرونكومکالي) معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- عدم تشكيل قسمتي از ريه ( آژنزي ري) و آپلازي كامل يا جزيي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- استنيت و اسنئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف:

الف) در نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- شكستگي دنده ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عمل تنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------
بند 7- سيكاتریس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس هاي اعمال جراحي كه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- انواع پلورزيها:

الف) از نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 9- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي.

الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي ( يك بار تأييد شده) معاف از رزم.

ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده ( بيش از يك بار) معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 10- ساركوئيدوز، فيبروز ريه، سندرم كارتاژنز معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------------
بند 11- تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 12- بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 13- پنوموكونيوزها معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 14- آمفيزم ريه:

الف) به صورت منتشر معاف دائم.

ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 15- كيست هاي مختلف ريه ( هيداتيك، درموئيد) پلوروپري كارديال و كيست هاي هوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 16- آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 17- بونشكتازي:

الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.

ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 18- برونشيت مزمن كه وليد عوارض باليني نموده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 19- آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي:

الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 20- تومورهاي برونش به طور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 21- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال در فونكسيون ريه شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 22- سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يك دنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 23- تنگي هاي تراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 24- تومورهاي مدياستن، مدياستنيتهاي مزمن علايم فشار به مدياسيتن معاف دائم.
بخش هشتم: بيماريهاي استخوان (اسكلت)

بخش هشتم: بيماريهاي استخوان ( اسكلت)

ماده 36: مشمولان مبتلا به بيماريهاي استخوانها ( اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:

الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.

(1)انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات ( اسكوليوز) بيش از 30 درجه معاف دائم.

(2)جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.

(3)كيفوز شديد بيش از 70 درصد معاف دائم.

ب) در اشكال خفيف ( انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20 درجه) معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- هرگونه اعمال جراحي ( استخواني) ستون فقرات معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل ( استايولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصل همراه باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت- معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- شكستگي هاي لگن:

الف) نوع مالکين معاف دائم.

ب) نوع Open Book معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- استئوميليت:

الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6 ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان یا ترشح مکررباشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- تومورهاي استخواني خوش خيم:

الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.

ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- كيستهاي استخواني:

الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از يك سوم قطر استخوان معاف دائم.

ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- شكستگي ها:

الف) شكستگي هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش ماه از عمل گذشته باشد ، شش ماه معاف موقت.

ب) شكستگي هاي جوش خورده اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.

ج) شكستگي هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- كوتاهي پا:

الف) كوتاهي بيش از 3/5 سانتي متر معاف دائم ( به استناد اسكنوگرام)

ب) كوتاهي از 1/5 تا 3/5 سانتي متر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- آنكیلوز كليه مفاصل بزرگ ( هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- محدوديت حركات مفاصل:

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.

ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.

تبصره: در موارد مشكوك زيربيهوشي اندازه گيري شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ ( مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق) عمل شده و يا نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- سندرم ايسكميك ولكمن:

الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فقدان كامل شست ( از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- فقدان انگشتان دست:

الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.

ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.توجه:

در مورد انگشتان به صورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر بند يك سوم محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و…

الف) در بيش از دو انگشت ( مركب) معاف دائم.

تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست يش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد، معاف دائم.

ب) در دو انگشت ( ساده) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5 سانتي متر باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- سينوستوز استخوانهاي ساعد:

الف) در دو دست معاف دائم.

ب) در يك دست خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كوبيتوس و اروس و والكوس:

الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.

ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- كوكساپلانا و كوكساوارا، كوكساماكنا، كوكساوالكا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.

ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.

د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.

ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- ژنووالگوم، ژنووارم، ژنوركوروانوم

الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل بيش از 10 سانتي متر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف ( فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي متر) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت ( Rigid ) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- تغيير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس ( هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- قطع انگشتان پا:

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.

ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- اكي نيسم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:

الف) در موارد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و با در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا، آرتروگريپوزيس، سكلهاي شديد ناشي از cp ، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد و كن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائمبخش نهم: بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بخش نهم: بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بند 37: مشمولان مبتلا به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهندنمود.

بند 1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي . پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- آسيت به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- كيست هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- همانژيوم كبدي:

الف) بزرگتر از 40 ميلي ليتر معاف دائم.

ب) كوچكتر از 40 ميلي ليتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- هپاتيت هاي مزمن به هر دليل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- پانكراتيت:

الف) حاد 6 ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- اسپلنومکالي قابل لمس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- تومورهاي خلف صفاتي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنكتري و بين اسفنكتري معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- فيستولهاي نافي و پپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بواسپرهاي داخلي با درجه هاي 3 و 4 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فتق هاي جدار شكم ( داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD &nbsp:wink: به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت، اولسر و… معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- سندرمهاي سوء جذب ( مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) و تلانژكتازي عروق روده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- تنگيهاي كولون وركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كليه سندرمهاي پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي متر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو ( بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- بيماريهاي پپتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگي، خونريزي ) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- دیورتيكولهاي مري، معده، اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- آشالازي ( عمل شده و نشده) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- پريتونيتهاي مزمن ( از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي – سلي- قارچي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني ،آزاد:

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- ديورتيكول مكل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- آبسه هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- خونوريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- ازوفاژيتها:

الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد ( گزارش پاتولژي) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك.

الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم.


بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي ( بدخيمي)

بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)

ماده 38: مشمولان مبتلا به بيماريهاي خون با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا می باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود
بند 1- كم خوني هاي مکالوپلاستيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفر و سيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- كم خوني هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم.
الف) در موارد هموگلوبين زير 10 معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از 10 خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي ) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي ( بيماريهاي خونريزي دهنده و هاليپركوآگولانت) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي به طور كلي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اگرانولوسيتوز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از 10 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- تومورهاي خوش خيم:
الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا به صورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود.


بخش يازدهم: بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي

بخش يازدهم: بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي

ماده 39: مشمولان مبتلا به بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:

الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيرزرمي.

ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- برگشت ادرار به حالب ها:

الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.

ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي، ميكروبي، انگلي، قارچي) كليه، لگنچه، حلب، مثانه، بيضه ها، مجاري ادرار هر يك به تفكيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- سنگهاي حالب، كليه، پروستات، مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و تفروكلسينوز:

الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- سنگهاي حالب، كليه، مثانه عمل شده خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي رتروپريتوان، فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست هاي رتروپريتوان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه، پروتئين اوري بيش از 300 ميلي گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايي مزمن كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- نفركتومي يك طرفه، نفركتومي پارسيل ويپلو پلاستي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- كليه نعل اسبي- كليه اكتوپيك داخل لگن اکتوپی يك طرفه ( يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- پتوزكليه:

الف) درجه 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- هيپوپلازي و آپلازی و آژنزي كليه معاف دائم.

تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- كليه ميان اسفنجي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- نكروزكورتكس كليه:

الف) در صورتي كه منجر به نارسايي يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- پيوند كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كلیوي، فيستول شرياني وريدي، آنوريسم شرياني وريدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- دوبليكاسيون حالب در صورتي كه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مکااورتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- بيدرواورتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- اورتروسل يك طرفي يا دو طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- مثانه نوروژينك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلي پاسیستيت و يا راديوتراپي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- سيستكتومي توتال و پارسيل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- تنگي كردن مثانه:

الف) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

ب) در صورتي كه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهارنظر شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- از بين رفتن قدرت انقباضي كردن مثانه كه منجر به بي اختياري ادرار شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم ( هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتي ندارد)


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- اپیسپادیاز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بيماري پيروني:

الف) نوع شديد معاف دائم.

ب) نوع خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- ديورتيكول مجرا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجرا اورتريت هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- بيماريهاي مقاربتي اگر در ناحيه انتهايي مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- هيدروسل:

الف) نوع حجيم معاف دائم.

ب) ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- واريكوسل:

الف) درجه 1 و 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- لورسيون حاد بيضه 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- اكتوپي و يا فقدان بيضه:

الف) دو طرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- آتروفي شديد بيضه:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- هماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- شكستگي آلت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- اپي ديديمكتومي:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فقدان آلت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 45- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 46- دوجنسي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 47- بي اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 48- تغيير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 49- هيدروسل طناب منوي، ايپديديميت مزمن و كيست هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.


بخش دوازدهم: بيماريهاي فك و دهان و دندان

بخش دوازدهم: بيماريهاي فك و دهان و دندان

ماده 40: مشمولان مبتلاء به بيماري فك و دهان و دندان با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي نمايند.

بند 1ـ ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال در عمل جويدن يا تكلم باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ آنکيلوز مفصل تامپورو مانديبولر يك طرفي و دو طرفي به شرط ثبوت بوسيله راديوگرافي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ تومورهاي خوش خيم در صورتي كه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال در جويدن و يا در تكلم بنمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ كام شكاف دار همراه يا بدون لب شكري:

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم شديد معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعد از درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند، معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي، آتروفي و هيپروتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال در جويدن و تكلم و يا بلع شود، معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ از بين رفتن دندانها بطوريكه در مجموع در دهان كمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ كليه تومورهاي بد خيم فك و دهان معاف دائم


بخش سيزدهم: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي

بخش سيزدهم: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي

ماده 41ـ مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آه مبتلاء‌ مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

بند 1ـ هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:

( هيپرومتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ هيپرمتروپي با سايكلويلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5 تا 8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد؟).

الف) ميوپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6 تا 10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادي و ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 2/5 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5 تا 8 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ آستیگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3 تا 5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر آستيگماتیک ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون گزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غير رزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلح ديده شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در مواقعي كه بيش از 3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف تر خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17ـ كاتاراكت مادرزادي، ضربه اي متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در ریتنوسكوپي نمي نمايد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18ـ كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19ـ كوريوتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20ـ رتينيت پيگمانترور تينيتهاي غير پيگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21ـ لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22ـ انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23ـ آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24ـ بيماريهاي ناحيه ماكولات و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25ـ ميكروفتالمي هاي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26ـ اگزوفتالمي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27ـ فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28ـ لاكوفتالمي هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29ـ افتادگي دائمي پلك (درهر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30ـ استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31ـ نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32ـ داگريوسيستيت مزمن چركي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33ـ کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34ـ اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35ـ پيوند قرنيه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36ـ كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37ـ تومورهاي خوش خيم به هر صورت خدمات غير رزمي (در صورت ايجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود).


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38ـ تومور كاذب اوربيت در صورتيكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39ـ آمبليوپي يك چشم يا دو چشم خدمات غير رزمي.


بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني

بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني

ماده 42: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي گوش و حلق و بيني با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ كاهش شنوايي يكطرفه بطوري كه معدل آن در فركانس هاي چهارگانه (512ـ1024ـ2048ـ4096) بيش از 80 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ كاهش شنوايي يكطرفه اگر در فركانس هاي چهارگانه بين 50 تا 80 دسي بل باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ كاهش شنوايي هر دو گوش بطوري كه معدل كاهش شنوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي 25 دسي بل و در گوش ديگر بالاي 50 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ كاهش شنوايي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين 25 تا 50 دسي بل خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ كري و لالي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي در تمام طول مجرا يا قسمتي از آن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يا استئيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ عمل جراحي راديكال ماستوئيدكتومي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ عفونت مزمن گوش مياني يا ترشح چركي و پارگي پرده تمپان در صورتي كه از نظر راديولوژي تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد و يا همراه با كاهش شنوايي دو طرفه بيش از سي و پنج دسي بل در هر گوش باشد:

الف) در موارد دو طرفه معاف دائم.

ب) يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي يك گوش كه همراه با تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عفونت باشد در صورتي كه با پارگي پرده گوش سمت ديگر همراه باشد (حتي بدون وجود تراكم استخواني) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ فلج عصب صورتي در اثر التهابات قديمي گوش با شكستگي استخوان روشه يا به علت عمل جراحي گوش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ فلج كامل عصب مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته، بلز، سندروم رامس هانت و غيره) كه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ لايبرنتيت هاي چركي (باكتريال) كه همراه با نيستاكموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ بيماري و سندروم در صورتي كه با آزمايشات پاركلينيك در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تاييد شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني، كام، لب و حلق كه توليد اختلالات شديد تنفسي، صوتي، گوارشي نموده باشد و با كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتي كه قابل درمان نباشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17ـ شكستگي هاي قديمي بيني همراه با اختلالات تنفسي شديد و يا تغيير شكل شديد ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي زيبايي داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18ـ رينيت اتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19ـ آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20ـ سينوزيت هاي توام (پان سينوزيت) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21ـ پوليپوزبيني:

الف) در صورتي كه دوطرفه باشد معاف دائم.

ب) در صورت يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22ـ تومورهاي ميكسد غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23ـ لارنژيت هاي مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24ـ بيماريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25ـ تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژيومهاي وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بيني، حفره و فضاي دهان، زبان، فكين، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26ـ فلج تارهاي صوتي دو طرفه و يا يك طرفه با بيش از شش ماه سابقه معاف دائم.


بخش پانزدهم: بيماريهاي قلب و عروق

بخش پانزدهم: بيماريهاي قلب و عروق

ماده 43: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي قلب و عروق با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء هستند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي نمايند.

بند 1ـ كليه عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي معاف دائم.

تبصره: پرولاپس دريچه اي كه منجر به نارسائي نشده باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ وجود هر گونه بيماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.

تبصره: دكستروكادري و سيتوس انورتوس اگر با آنوماليهاي ديگر همراه نبوده و عارضه اي نداشته باشد منع خدمتي ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ نارسايي مزمن قلب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ هر نوع بيماري مزمن پريكارد ـ آندوكارد ـ ميوكارد اعم از التهابي، تومورال، مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي، تومورال و التهابي آئمورت و سرخرگهاي بزرگ، مانند كواركتاسيون، آنوريسم ها، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در مورد عمل شده يا نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ ازدياد فشار خون شرياني در صورتي كه فشار خون باز سيستوليك از 160 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد (مقصود از فشار خون باز آنست كه لااقل بيمار 72 ساعت در بيمارستان بستري و فشار خون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.

تبصره: ازدياد فشار خون شرياني در صورتيكه فشار خون باز سيستوليك بين 160ـ140 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين 100ـ90 ميليمتر جيوه باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ ترومبوفلبيت ها:

الف) چنانچه عود كننده باشد معاف دائم.

ب) در موارد محدود خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ واريس ها:

الف) شديد و يا همراه با عوارض معاف دائم.

ب) خفيف و متوسط خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ تومورهاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني به شرطي كه تعدادشان بيش از 10 ضربان در دقيقه باشد (در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني كه تعدادشان بيش از هفت عدد در دقيقه و چند كانوني، دو تا يا بيشتر پشت سر هم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ تاكي آريتمي هاي فوق بطني كه شامل تاكيكاردي دهليزي (بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد)، فيبريلاسيون دهليزي، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ اختلال هدايت داخل دهليزي، بلوك سينوس دهليزي، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي، سندرم (اس.اس.اس)، براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد شربقان به حد لازم افزايش نيابد (مورد اخير به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ اختلالات هدايتي دهليزي بطني مانند سندرم W.P.W و همچنين اختلالات هدايتي كه منجر به استفاده از پيش دائم يا موقت شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد (به شرط وجود كارديت) معاف دائم.


بخش شانزدهم: بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند

بخش شانزدهم: بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند

ماده 44: مشمولانت مبتلاء به بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ آرتريتهاي عفوني حاد (استاف، بروسلوز، سالمونلا و ساير باكتريهاي ديگر با تاييد ميكروب شناسي).

الف) با تغيير شكل مفصلي و استخواني معاف دائم.

ب) بدون تغيير شكل 6 ماه معاف موقت.

ج) در صورتيكه در حين خدمات ايجاد شده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ آرتريت هاي عفوني مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ آرتريت هاي التهابي:

الف) آرتريت هاي التهابي حاد: راكتيو، سندرم رايتر، تب روماتيسمي يكسال معاف موقت.

تبصره: در صورتيكه در حين خدمات بروز كرده باشد معاف دائم.

ب) آرتريت هاي التهابي تحت حاد و مزمن: ارتريت روماتوئيد، لوپوس اريتماتور سيستميك، اسپونديليت نكلوزان، آرتريت هاي پسوزيازيسي، آرتريت هاي التهابي روده، بيماري ويپل، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها، واسكوليتها، ساركوئيدوز اسپونديلو آرتروپاتي سر و نگاتيو معاف دائم.

ج) هيدرو آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ واسكوليتها:

الف) واسكوليتهاي نكروزان: بيماري پان كلاسيك، پان ميكروسكوپيك، وگنر، تاكاياسو، بيماري بجهت معاف دائم.

ب) واسكوليتهاي ازدياد حساسيتي به همراه گرفتاري احشاء معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ كلاژنوزها، اسكلرودرمي ها، پلي ميوزيت ها، درماتوميوزيت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ بيماريهاي متابوليك استخوان:

الف) استئوپروز (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از 2.5 S.D. كاهش يافته باشد) معاف دائم.

ب) استئوپني (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از 1-2.5 S.D .كاهش يافته باشد) خدمات غير رزمي.

ج) استئومالسي معاف دائم.

د) هيپرپاراتيروئيدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ بيماريهاي كريستالي: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ استئوآرتريت مفاصل بزرگ:

الف) در فرم شديد و ناتوان كننده معاف دائم.

ب) در فرم خفيف يكسال معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ شانه منجمد، پارگي روتاتوركاف معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ اليگونوروديستروفي RSDS معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ شبه تومورهاي مفاصل: سينوويت، ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژيوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ استئونكروز مفاصل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ ستون فقرات

الف) اسپونديلوليسيت بروسلائي، استاف، سالمونلائي و سلي معاف دائم.

ب) انواف هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرنكتا ـ اهلردانلوس و هموسيتينوري معاف دائم.


بخش هفدهم: بيماريهاي عفوني

بخش هفدهم: بيماريهاي عفوني

ماده 45: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عفوني با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ بيماران مبتلاء به هپاتيت مزمن (بيش از 6 ماه) معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 2ـ ناقلين HBSAg چنانچه HBSAg وHBVDNA و ياHBEAg سرم آنها مثبت باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 3ـ كليه بيماران مبتلاء به هپاتيت حاد 6 ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 4ـ بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تاييد آزمايشگاههاي مورد تاييد مراكز درماني ن.م معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 5ـ سل:

الف) سل ريه فعال معاف دائم.

ب) ادنيت هاي سلي يك سال معاف موقت.

ج) سل احشاء فعال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل درهر مرحله معاف دائم.

د) سل ريه بهبود يافته و ادنيتهاي سلي درمان شده خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6ـ جذام به هر شكل و در هر مرحله معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7ـ عوارض بيماريهاي عفوني مداوم (مانند سيفليس ها، مننژيت ها، استئوميليتها و ...)که اختلال غير قابل برگشت ايجاد كرده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8ـ بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV معاف دائم.


بخش هجدهم: بيماريهايي كه در آيين نامه معافيت پزشكي پيش بيني نشده است

بخش هيجدهم: بيماريهاي كه آئين نامه معافيت پزشكي پيش بيني نشده است


ماده 46: كليه بيماريهاي ناتوان كننده كه فرد مبتلاء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمي و غيررزمي نبوده و دراين آئين نامه نيز پيش بيني نشده است به تشخيص شوراي پزشكي مديريت وظيفه عمومي و يا شوراي عالي پزشكي نيروي مربوطه به شوراي عالي پزشكي ناجا معرفي و طبق نظر شوراي عالي پزشكي ناجا با آنان رفتار خواهد شد.بيماريهاي پدر كه نياز به مراقبت و نگهداري توسط مشمول دارد
توجه : هنگام اشاره به مورد بيماري شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد
در راستاي اجراي ماده 23 فصل دوم آيين نامه معاينه و معافيت مشمولين در صورتيكه پدر مشمولداراي بيماري يا نقص عضوي به شرح زير باشد از نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري دارد.
1-كليه بدخيمي هاي دستگاههاي بدن كه موجب ناتواني و اركارفتادگي فرد گردد و يا پيشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
2- تومورها و آدنوپاتيهاي مزمن و غيرقابل درمان مدياستن همراه با علايم فشاري برمدياستن.
تبصره: در مورد سرطانهاي قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد اين قسمت مداق ندارد.
3-جذام با تشخيص متخصص پوست و تاييد مراكز مبارزه با جذام در مرحله ايزوله شدن بيمار و تا زماني كه خطر واگير بيماري به ديگران وجود دارد و به همين نحو در انواعي از بيماري كه پيشرفته بوده و عوارض شديد پوستي يا عصبي در شخص مبتلا ايجاد كرده باشد.
4-سيفليس هاي عصبي يا قلبي عروقي شديد و يا سيفليس هاي استخواني كه ايجاد ضايعات انهدامي در استخوان يا مفاصل كرده باشد.
5-مبتلايان به سل فعال كه منجر به محدوديت و ازكارافتادگي فرد گردد با تاييد مراكز تخصصي مربوطه.
6- آرتريتهاي مزمن توام با تغيير شكل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پيشرفته كه مانع انجام فعاليتهاي روزمره شده باشد.
7-انواع نوروپاتي ها و ميوپاتي هاي اوليه و ثانوي در مراحل پيشرفته كه منجر به ناتواني و اختلال در ايستادن و حركت شده باشد.
8- فلج اندام فوقاني يا تحتاني يا نيمه بدن ( همي پلژي، پاراپلژي) كه موجب ناتواني در اعمال وزانه شخص شده باشد.
9-پاركينسون در مراحل پيشرفته با علايم باليني واضح و با تاييد متخصص بيماريهاي اعصاب.
10-مولتيپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.
11- انواع صرع مقاوم به درمان.
12-كليه ضايعات عروقي مغزي كه موجب ناتواني فرد گردد.
13- كليه بيماريها ، تروماها و اعمال جراحي روي ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنكتري و فقدان ارزش كاري يك اندام شده باشد.
14- هرگونه اعمال جراحي روز مغز در صورتيكه منجر به عوارض عصبي يا رواني شديد بعد از عمل شده باشد.
15- پسكيوزها و بيماريهاي رواني مزمن با سابقه معتبر بستري هاي متعدد در بيمارستانهاي رواني و يا تاييد متخصص بيماريهاي رواني.
16- نقص عقلاني و كند ذهني با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشي كه ضريب هوشي به 30% و كمتر نقصان يافته باشد ( ميزان كارايي شخص از نظر مراكز توانبخشي 30% باشد)
17- در مورد قطع يا از كارافتادگي اندام فوقاني يا تحتاني به شرح زير رفتار شود.
الف) قطيع يك پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پا كارايي خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پاكارآتي خود را از دست داده باشد.
ج) قطع يك دست از آرنج به بالا و يا اينكه يك دست عملا كارايي خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.
18- بيماريهاي مزمن و انسداد شديد ريه به همراه كاهش ظرفيت تنفسي ريه به ميزان 50% و بيشتر.
19- تغيير شكلهاي شديد مادرزادي جدار قفسه صدري كه موجب كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر يا نارسايي قلب شده باشد.
20-سابقه اعمال جراحي ريه و قفسه صدري ( توراكوپلاستي، رزكسيون ريه) كه منجر به كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر شده باشد.
21-هيپرتيروئيدي شديد همراه با عوارض قلبي، عصبي، چشمي و لاغري مفرط و هيپوتيروئيدي پيشرفته با ايجاد عوارض.
22- ديابت شيرين مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمي، عصبي و كليوي پيشرفته.
23- آكرومگالي، ژيگانتيسم، كوشينگ، آديسون در هر مورد به شرطي كه پيشرفته بوده و عوارض جسمي يا رواني يا علايم باليني واضح ايجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكي و. با تاييد متخصص غدد مترشحه.
24- چاقي مفرط به قسمي كه وزن شخص 80% و يا بالاتر از وزن مطلوب = (2+100 – طول قد) و يا BMI < 40 باشد.
25-بيماريهاي مزمن كبدي همراه با عوارض مربوطه (آسيت و…)
26- نارسايي مزمن كليه با علايم واضح باليني و پاراكلينيكي به تاييد متخصص نفرولوژي.
27- بيماريهاي التهابي مزمن روده ( كرون، كوليت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبي نداده و دچار عوارض گوارشي شده باشد.
28-هموفيلي هاي شديد كه نياز به مراقبت هاي ويژه دارند.
29- كولستومي هاي دائمي.
30- كليه اعمال جراحي در سرتاسر دستگاه ادراري كه منجر به تغيير مسير ادراري بشود و انواع پيوندها نظير پيلوستومي، نفروستومي، اورتروستومي- جلدي، سيستوستومي.
31- فيستولهاي مثانه به ركتوم غيرقابل درمان.
32- برداشتن كامل مثانه.
33- برداشتن هر دو كليه و يا يك كليه به همراه اختلال عملكرد در كليه مقابل.
34- پيوند كليه.
35- فقدان هر دو چشم و يا آنكه هر دو چشم عملا فاقد بينايي باشد.
تبصره: به هر علتي كه ديد يك چشم به ميزان 100% و ديد چشم ديگر به ميزان 50% از بين رفته باشد و يا ديد هر دو چشم در مجموع به اندازه 50% ديد يك چشم باشد اين نوع مصداق دارد.
36- كري كامل هر دو گوش كه با سمعك نيز ميزان كاهش شوايي از 60 دسي بل مجموعا در هر دو گوش بيشتر باشد.
37- كري و لالي توام با تاييد متخصص گوش ،‌حلق، بيني
38- بيماريهاي مادرزادي، اكتسابي ، تومورال، يا التهابي ( روماتيسمال) قلبي، آئورت و يا سرخرگهاي بزرگ ديگر مانند كواركتاسيون. آنوريسم ها و يا اتساع سرخرگها ريوي، كانال آرتريل باز، تنگي شريان ريوي اصلي، فيستولهاي شرياني و ريوي در صورت عارضه دار بودن.
39- بيماري عروق كرونر ( انفاركتوس ميوكارد و آنژين صدري) كه موجب درجاتي از نارسايي قلبي و ازكارافتادگي فرد گردد با تشخيص مراكز تخصصي ن.م.
40- نارسايي پيشرفته قلب با علايم باليني واضح.
41- اعمال پيوند عروق كرونر و تعويض ديچه هاي قلب و گذاشتن پين ميكرهاي دائمي كه عليرغم انجم عمل درجاتي از نارسايي قلب وجود داشته باشد.
42-
انواع آريتمي ها و بلوكهاي قلبي كه موجب نارسايي قلبي شده و امكان انجام فعاليت روزمره را از شخص بگيرد.
43- انواع كارديوميوپاتي ها.
44- قرار گرفتن شخص در كلاسهاي 3 و 4 تنگي نفس مي باشد)
45- اختلالات عروقي كه منجر به فلبيت و پري فلبيت همراه با ورم شديد و مزمن اندام گرديده و آندارتريت مسدود كننده.
46- كليه بيماريهاي ناتوان كننده و شديد پوستي كه به درمان مقاوم بوده وبه تاييد متخصين مربوطه رسيده باشد.
47- اسكار و كلوئيد ناشي از سوختگيها كه موجب اختلال عملكرد اعضا شده و يا بيش از 50 درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
48- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسي شديد فرد گردد و پاسخ ب درمان طبي نداده باشد.
49- ضعف شديد جسماني ( كاشكسي ) به علل مختلف و نواقص و معايبي كه توان جسماني را به ميزان كاهش داده باشد كه عملا شخص مورد معاينه بدون كمك ديگران در انجام حوايج و تكاليف و كارهاي روزمره ناتوان شده و نياز به مراقبت شخص ديگري داشته باشد.

شرایط معافیت کفالت در پست بعدی ---->

farshidshd
28-02-2007, 20:00
.

معافیت کفالت


1- تنها مراقب و نگهدارنده پدر بالای 65 سال تمام یا کمتر از 65 سال و نیازمند مراقبت

سن 65 سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن 65 سال تمام (وارد سن 66 سالگی شده) رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی شده و با در نظر گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

مثال:پدری که متولد 12/11/1327 میباشد در تاریخ 12/11/1392 به سن مشمولیت تمام خواهد رسید.

پدر بیمار زیر 65 سال سن که بنا به رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت تشخیص داده شود.

تبصره 1: منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هريك از بستگان مذكور در اين ماده را به ‌علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن، يا اناث بودن بر عهده دارد، نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري و يا محجور بودن آنان به تشخيص شوراي پزشكي است.
تبصره 3: وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را بر عهده دارد، نيست. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شود.
تبصره 4: درصورتي كه برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماري يا معلوليت زمين‌گير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملاً مراقبت يا سرپرستي را برعهده داشته باشد، مي‌تواند از معافيت كفالت برخوردار گردد.
ماده122آیین نامه:
منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.
تبصره: از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.2- معافیت کفالت یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد همسرتبصره 1: منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هريك از بستگان مذكور در اين ماده را به ‌علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن، يا اناث بودن بر عهده دارد، نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري و يا محجور بودن آنان به تشخيص شوراي پزشكي است.

تبصره 2: مشمولين اين ماده تا سي ماه متوالي مي‌توانند از معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند.

تبصره 3: وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را بر عهده دارد، نيست. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شود.

تبصره 4: درصورتي كه برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماري يا معلوليت زمين‌گير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملاً مراقبت يا سرپرستي را برعهده داشته باشد، مي‌تواند از معافيت كفالت برخوردار گردد.

ماده122آیین نامه:
منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره: از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

در صورتی که مشمول متقاضی کفالت مادر مطلقه ،دارای برادر صغیری باشد که قبل از اتمام سی ماه مهلت موقت،به سن 18 سالگی میرسد .چنانچه تمایل به اخذ معافیت موقت داشته باشد،رسیدگی و صدور معافیت تا خاتمه 18 سالگی تمام برادر بلامانع است،در غیر اینصورت و عدم تمایل مشمول به استفاده از معافیت موقت،برابر ضوابط به وضعیت دیگر مشمول رسیدگی میگردد.

در کفالت مادر،ملاک رسیدگی فاقد شوهر بودن یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی میباشد،لذا جوان بودن ،شاغل بودن و . ... مادر،مانع رسیدگی به تقاضای مشمول نیست.

3- تنها برادر تني سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذكور غير محجور

ماده122آیین نامه:
منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.
تبصره: از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

ماده 125 آئین نامه:در موردمعافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر ،مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد و وجودبرادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادری آنان نخواهد بود.

منظور از خواهر فاقد پدر و همسر،خواهر صغیر(زیر 18 سال)،خواهر مجرد یا خواهری است که همسرش فوت کرده یا از وی طلاق گرفته است و سن خواهر در این معافیت ملاک نمی باشد.

تنها برادر تنی (برادری که از پدر و مادر با خواهر یکی است) میتواند از ایت معافیت استفاده کند و برادر ناتنی خواهر در شمول معافیت قرار نمی گیردو همچنین مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.

چنانچه خواهری که شوهرش فوت کرده یا از وی طلاق گرفته ،دارای فرزند پسر بالای 18 سال باشد که به تشخیص شورای پزشکی به دلیل محجوریت یا بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مادر نباشد،تنها برادر مشمول وی می تواند از معافیت استفاده نماید.

4- تنها برادر سرپرست برادر كبير نيازمند مراقبت و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غيرمحجور و فاقد شغل.

ماده122آیین نامه:
منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.
تبصره: از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

ماده 125 آئین نامه:در موردمعافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر ،مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد و وجودبرادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادری آنان نخواهد بود.5- معافیت کفالت يگانه سرپرست برادر كمتر از هجده سال تمام(صغیر)وجود برادران ناتنی بالای 18 سال مانع بهره مندی برادر تنی برای معافیت برادر صغیر می گردد.
چنانچه برادر صغیر فاقد برادر تنی باشد در ان صورت میتوان به ادعای تنها برادر ناتنی سالم بالای 18 سال وی رسیدگی نمود.

6- يگانه نوه ذكوربالای 18 سال مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند.

ماده122آیین نامه:
منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.
تبصره: از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.
در صورتیکه سن جد بالغ بر 65 سال تمام باشد پرونده بدون طرح در شورای پزشکی برای ادامه رسیدگی به هیئت ارجاع می گرددو در مواقعی که سن پدر بزرگ کمتر از 65 سال تمام است پرونده برای تشخیص نیازمندی به مراقبت به شورای پزشکی ارجاع و سپس در هیئت رسیدگی مطرح می شود.
جد یا جده می بایست فاقد فرزند (دختر یا پسر) باشد.به عبارت دیگر فرزندان آنان فوت نموده یا بنا به تشخیص شورای پزشکی توانایی لازم برای سرپرستی از مکفول را نداشته باشند.

7- مشمولي كه همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده است.

این نوع معافیت شامل مشمولانی می گردد که همسر آنان فوت کرده و از همسر متوفی خود دارای فرزند صغیر می باشد.
در صورتیکه مشمول همسر خود را طلاق داده یا ازدواج مجدد کرده باشد و فرزند وی از همسر اول باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرد.8- معافیت کفالت مشمولی که دارای همسر معلول می باشدمشمولی که همسري دارد كه بعد از ازدواج معلول شده و نيازمند مراقبت باشد.و معلولیت وی به تایید بهزیستی رسیده و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشد در قالب رسیدگی قرار می گیرد.
معاینه همسر معلول بر اساس دستورالعمل معاینات معلولین انجام می گیرد.

9- از چند برادر واجد شرايط اعزام به ‌خدمت درصورت اعزام يكي از برادران به خدمت، يكي از برادران مي‌تواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده نمايد.

ماده 127 :از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشد با ارایه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دریافت نماید.
تبصره: برادر بزرگتری که برادر یا برادران کوچکتر او به خدمت اعزام شده اندو اعزام وی قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غیبت باشد می تواند تا خاتمه خدمت یکی از آنان از تاخیر در اعزام به خدمت استفاده نماید .


10- يكي از فرزندان پسر سربازي كه در حين خدمت سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانواده‌اي كه يك فرزند آن خانواده در حين انجام خدمت سربازي فوت نموده باشد.

یکی از برادران ذکور سربازی که در حین خدمت سربازی فوت نموده است از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.
در صورتی که سرباز فوت شده فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران وی می تواند از معافیت استفاده نماید.
در صورت استفاده برادر متوفی از معافیت،فرزند متوفی نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.
تبصره:در صورتیکه متوفی دارای فرزند پسر صغیر باشد استفاده برادر منوط به رضایت نامه محضری ولی یا قیم وی خواهد بود.
منظور از فوت حین خدمت ،فوت سرباز در طول مدت خدمت سربازی است و صرفا فوت به سبب خدمت (قیودات خدمتی) ملاک نمی باشد،لیکن فوت سرباز در زمان غیبت و فرار از خدمت یا بر اثر خودکشی و یا فوت در حین ارتکاب جرائمی مانند نزاع و . ..،در شمول این مقررات نمی باشد.
فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح (مستخدمین)در حین خدمت نیز در شمول بند (10) ماده (44) قانون وظیفه عمومی قرار گرفته و موجب معافیت یکی از فرزندان یا یکی از برادران آنان از انجام خدمت دوره ضرورت خواهد شد .
ماده 129 آیین نامه
مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند چنانچه در تاریخ های معینه خود را معرفی نکنند از معافیت های مذکور در این فصل محروم می شوندمگر این که در طول مدت غیبت وحین رسیدگی واجد شرائط معافیت کفالت بوده باشند ودر سایر موارد تشخیص عذر موجه با رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او خواهد بود.


مقررات آزمون دانشگاهها

ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون سراسری
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي مهر 1392

1- با توجه به حذف شرط پذيرش دانشجو در دانشگاه ها از طريق آزمون سراسري، لذا صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان پذيرفته شده درتمام دوره‌هاي تحصيلي داراي مجوزازشوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،تحقيقات وفناوري بلامانع مي باشد.
بنابراين تحصيل دانشجويان در دوره هاي پودماني، فراگير، بين الملل، مجازي وساير مقاطع تحصيلي بدون آزمون مجاز بوده وداوطلبان صرفاً با اعلام پذيرش از سوي دانشگاه و در صورت نداشتن غيبت، واجد شرايط بهره مندي از معافيت تحصيلي مي باشند.
2- مبناي پذيرش در دانشگاه ها چه با شركت در آزمون وچه بدون آزمون، تاريخ ثبت نام در دانشگاه مي باشد.البته در موارد خاص به جهت مساعدت به دانشجو، تاريخ اعلام قطعي قبولي از سوي سازمان سنجش نيز مي تواند مبناي پذيرش قرار گيرد.
3- كليه دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت ويا در سن مشموليت ودر ماه هاي خرداد و تير سال1391 فارغ التحصيل شده اند جهت تحصيل در دانشگاه از مهر 1392منعي نداشته وبايد پس از اخذ برگ درخواست معافيت تحصيلي از دانشگاه، به يكي از دفاتر پليس+10 مراجعه نمايند.
- منظور از فراغت قبل از سن مشموليت در اين بند اين است كه دانش آموزدر سالي كه طي آن سال به سن 18 سالگي تمام مي رسد فارغ التحصيل شود.(سال تولد+18)

تبصره1: مشمولاني كه درخواست اعزام به خدمت داده وبراي آنان برگ اعزام صادر شده وخود را در موعد مقرر براي اعزام معرفي ننموده اند غايب محسوب شده وشرايط ادامه تحصيل نخواهند داشت.
تبصره 2: دانش آموزاني كه درسن 17سالگي(سال تولد+17) يا قبل از آن درمقطع ديپلم ياپيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند برابر ماده (19) قانون پس از رسيدن به 18 سالگي تمام، 6 ماه مهلت معرفي خواهند داشت وچنانچه در مهلت
6 ماهه معرفي، در دانشگاه پذيرفته شوند شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را خواهند داشت.
4- فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي، متولدين سالهاي قبل چنانچه ديپلم شاخه‌ي فني حرفه اي وكار ودانش را حداكثر تا پايان 22 سالگي وپيش دانشگاهي را تاپايان 24 سالگي وبه صورت حضوري به اتمام رسانده باشند با رعايت ساير ضوابط، از معافيت تحصيلي مقطع بالاتر استفاده خواهند كرد.
5- دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دايم، از نظر مقررات وظيفه عمومي مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.
6- ميزان سنوات تحصيل در مقاطع مختلف براي دانشجويان ورودي مهر سال 1390 وبه بعد برابر جدول ذيل مي باشد ودانشگاه موظف است هنگام ثبت نام، مشمولان را نسبت به آن توجيه نمايد.
نام مقطع
ميزان سنوات


كارداني
2/5سال


كارشناسي ناپيوسته
3 سال


كارشناسي پيوسته
5 سال


كارشناسي ارشد پيوسته
6 سال


كارشناسي ارشد ناپيوسته
3 سال


دكتري پزشكي پيوسته
8 سال


دكتري تخصصي
6 سال

تبصره1: در مواقع ضروري وبا تشخيص واعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه به وظيفه عمومي، حداكثر يك سال به مدت هاي تحصيل اعلام شده در بند 6 اضافه خواهد شد.
تبصره2: دانشجويان ورودي مهر 1390وبه بعد كه در مهلت معرفي فارغ التحصيل مي گردند برابر ماده(35) قانون خدمت وظيفه عمومي شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.
7- فارغ التحصيلان مقطع كارداني وكارشناسي صرفاً مجاز به شروع به تحصيل در مقطع ناپيوسته بالاتر بوده وشرايط ادامه تحصيل در مقطع پيوسته بالاتر را نخواهند داشت مگررشته هايي كه با تاييد وزارت علوم يا بهداشت فاقد مقطع ناپيوسته بالاتر باشند كه در اين صورت سنوات تحصيل طي شده مقطع قبلي در سنوات مقطع جديد لحاظ خواهد شد.
8-‌ سربازان وظيفه حين خدمت درصورتي كه درمقاطع كارشناسي وبالاترپذيرفته شوند به شرط نداشتن غيبت اوليه‌،‌برابر روش مربوط از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.
تبصره ‌: ‌ترخيص سربازان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نمي‌باشد.
9- سربازان حين خدمت از شرط عدم گذشت بيش از يكسال از تاريخ فراغت يا انصراف مستثني بوده و در صورت نداشتن غيبت و احراز ساير شرايط‌،‌ پس از ترخيص از خدمت‌، ‌از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.
10- تحصيل هم‌زمان با انجام خدمت سربازي در هيچ‌يك از مقاطع تحصيلي مجاز نبوده و براي اينگونه دانشجويان معافيت تحصيلي صادر نخواهد شد.
11- دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند‌، ‌در طول دوره‌هاي تحصيلي‌(از ديپلم تا دكتري) فقط يكبار مجاز به انصراف در سنوات قانوني‌(سنوات اوليه تحصيل) ‌بوده و حداكثر تا يكسال بعد از تاريخ انصراف مي‌توانند مجدداً شروع به تحصيل نمايند.تحصيل اينگونه دانشجويان در مقطع پايين‌تر نيز منعي نخواهد داشت.
تذكر: ملاك يكبار انصراف از تاريخ 22/8/1390 به بعد بوده و افرادي كه قبل از اين تاريخ انصراف داده باشند جزء يكبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد.

12- دانشجويان مقاطع كارشناسي و بالاتر كه پس از انصراف‌، ‌موفق به دريافت مدرك تحصيلي مقطع پايين‌تر مي‌شوند در حكم فارغ‌التحصيل بوده و به عنوان دانشجوي انصرافي محسوب نمي‌شوند.بنابراين چنانچه مدرك اخذ شده‌، ‌در سنوات مجاز تحصيل همان مقطع يعني مقطع پايين‌تر به مشمول تعلق گرفته باشد‌، ‌ادامه تحصيل وي در مقطع بالاتر بلامانع است‌، ‌در غير اينصورت مشمول مجاز به تحصيل در مقطع بعدي نخواهد بود.

مثال‌: چنانچه مشمولي در دوره كارشناسي ثبت‌نام و پس از گذشت سه‌سال، از تحصيل انصراف داده و مدرك كارداني توسط دانشگاه به وي اعطا شود‌،‌ مجاز به تحصيل در مقطع بالاتر مي‌باشد ليكن چنانچه سنوات تحصيل اين مشمول از سه‌سال بيشتر گردد وي شرايط تحصيل در مقطع بالاتر را از دست خواهد داد.

13- طلاب حوزه ها‌ي علميه كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي صادره از سوي وظيفه عمومي مي‌باشند‌، ‌مادامي كه اشتغال به تحصيل آنان در حوزه از سوي مركز مديريت حوزه علميه استان محل تحصيل تأييد شود مي‌توانند بدون اخذ معافيت تحصيلي دانشجويي‌، ‌در دانشگاه تحصيل نمايند و در صورتي كه معافيت تحصيلي حوزوي آنان به هر دليل لغو گردد مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نبوده و مي‌بايست مراتب جهت تعيين تكليف به وظيفه عمومي محل تحصيل اعلام گردد.دانشگاه موظف است اعتبار معافيت تحصيلي طلاب حوزه‌هاي علميه را در ابتداي هر سال تحصيلي كنترل و از مراجع ذيربط استعلام نمايد.
14- در صورتي كه دانشجو قبل از ثبت‌نام در دانشگاه، در مراحل رسيدگي به معافيت پزشكي قرار داشته باشد‌، ‌ادامه رسيدگي به درخواست پزشكي وي بلامانع است.
15- دارندگان كارت معافيت دائم و پايان خدمت هم‌چنين افرادي كه داراي 50 سال تمام مي‌باشند‌(متولدين نيمه اول 1342و قبل از آن)‌جهت ثبت‌نام نيازي به اخذ معافيت تحصيلي ندارند.
16- دارندگان معافيت موقت‌(پزشكي وكفالت) ‌مي‌توانند در طول مدت اعتبار معافيت‌، ‌به تحصيل اشتغال يابند ليكن ادامه تحصيل آنان پس از اتمام اعتبار معافيت موقت‌،‌ منوط به داشتن شرايط و صدور معافيت تحصيلي خواهد بود.
17- متعهدين به‌خدمت در سازمان‌هاي دولتي وكاركنان رسمي نيروهاي مسلح در صورت ارائه گواهي اشتغال به‌خدمت و موافقت از سازمان مربوط مي‌توانند در دانشگاه ثبت‌نام نموده و نياز به اخذ معافيت تحصيلي ندارند.
18- سربازاني كه خدمت دوره ضرورت آنها حداكثر تا 30/11/1392 به اتمام مي‌رسد در صورت موافقت دانشگاه مي‌توانند شروع به تحصيل خود را تا اتمام خدمت به تعويق بياندازند‌.‌بديهي است اشتغال به تحصيل آنان با ارائه كارت پايان خدمت يا گواهي اتمام خدمت صادره از سوي نيروهاي مسلح امكان پذير مي‌باشد.
19- تغيير رشته وانتقال دانشجويان به دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي ديگر براساس مقررات آموزشي مربوط وبا رعايت شرايط ذيل امكان پذيرخواهد بود.

1- بدون انصراف از تحصيل قبلي وبدون شركت مجدد در آزمون يا پذيرش جديد(بدون آزمون) باشد.
2- تغيير رشته وانتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد.تغيير رشته به مقطع پايين تردر چهارچوب سقف سنوات تحصيلي مربوط بلامانع است.
3- امكان فراغت از تحصيل در سقف مجاز سنوات تحصيلي وجود داشته باشد.

20- دانشجوياني كه پس از شروع به تحصيل در نيمسال اول وبا اعلام نتايج قبولي رشته هاي نيمه متمركز از سوي سازمان سنجش، در نيمسال دوم پذيرفته مي شونددر حكم دانشجويان انتقالي بوده ونيازي به انصراف ندارند.معافيت تحصيلي اين دسته از دانشجويان با احتساب سنوات تحصيلي طي شده، به مقطع جديد تبديل خواهد شد.در اينگونه موارد، تغيير رشته توأم با انتقال وتغيير مقطع بلامانع بوده مشروط به اينكه اين افراد در يك آزمون شركت كرده وپذيرفته شده همان آزمون باشند.

ضوابط و مقررات وظيفه عمومي ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته

داوطلبان مرد كه در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1392شركت مي كنند ، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي)، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومي دارا باشند ، در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .
1 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت.
2 ـ دارا بودن كارت معافيت دايم( كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص ) .
3 ـ متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.
4- متولدين نيمه اول سال 1342 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند .
5 ـ مشمولان داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد ،مشروط به اين كه از تاريخ فراغت در مقطع كارشناسي تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك سال سپري نشده باشد .

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي باشد،لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ 31/6/92 در سنوات مجازتحصيلي فارغ التحصيل مي‌شوند.
7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي كه در سقف سنوات مجاز فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك‌سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.
8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارت خانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي آن سازمان براي ادامه تحصيل .
9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .
10 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي مورد تأييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه
به شرطي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، باهمان معافيت تحصيلي حوزه اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است.بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيل طلبه اي را خاتمه يافته اعلام كند،مشمول ديگر نمي تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفي نمايد.اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند .
11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت (پزشكي،كفالت و يا...) در مدت اعتبار آن (بدون غيبت)كه در صورت انقضاي مدت اعتبار،حداكثر بيش از يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت سپري نشده باشد.مضافاً مشروط به اين كه بيش از يك سال از تاريخ فراغت آنان در مقطع كارشناسي نيز سپري نشده باشد .
12 ـ كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه
اين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه،با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي به شرط اين كه دانشجوي اخراجي نبوده باشند براي ادامه تحصيل،از خدمت ترخيص خواهند شد .

تبصره ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 31/6/92 به اتمام مي رسد مجاز به شركت در آزمون مي باشند ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه ،گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .

13- دانشجويان انصرافي ساير دانشگاه ها در صورتي كه در سقف سنوات مجاز انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري نشده باشد .

تذكر :

1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه ، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.
2) دانشجويان اخراجي دانشگاهها مجاز تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند .
3) فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند .
4) مدت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي باشد و دانشجوياني كه در مدت مذكور فارغ التحصيل نشوند مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر نخواهند بود .ضوابط و مقررات وظيفه عمومي ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي

داوطلبان مرد كه در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1392شركت مي كنند ، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي)، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومي دارا باشند در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .

1 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت.
2 ـ دارا بودن كارت معافيت دايم( كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص ) .
3 ـ متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.
4- متولدين نيمه اول سال 1342 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند .
5 ـ مشمولان داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد ،مشروط به اين كه از تاريخ فراغت در مقطع كارشناسي تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك سال سپري نشده باشد .

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي باشد،لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ 31/6/92 در سنوات مجازتحصيلي فارغ التحصيل مي‌شوند.
7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك‌سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.
داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارشناسي بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي به طول انجاميده ، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند .
8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارت خانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .
9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .
10 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي مورد تأييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه .
به شرطي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، باهمان معافيت تحصيلي حوزه ، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است.بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعلام كند،مشمول ديگر نمي تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفي نمايد.اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند .
11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت (پزشكي،كفالت و يا...) در مدت اعتبار آن (بدون غيبت)كه در صورت انقضاي مدت اعتبار،حداكثر بيش از يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت سپري نشده باشد.مضافاً مشروط به اين كه بيش از يك سال از تاريخ فراغت آنان در مقطع كارشناسي نيز سپري نشده باشد .
12 ـ كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه .
اين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه،با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي به شرط اين كه دانشجوي اخراجي نبوده باشند براي ادامه تحصيل،از خدمت ترخيص خواهند شد .

تبصره 1ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 31/6/92 به پايان مي رسد مجاز به شركت در آزمون مي باشند ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه ،گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .

تبصره 2ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 30/11/92 به پايان مي رسد در صورتي كه براي نيم سال اول تحصيلي پذيرفته شوند براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص مي شوند و چنانچه براي نيم سال دوم پذيرفته شوند بايد موقع ثبت نام در دانشگاه ، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .

13- دانشجويان انصرافي ساير دانشگاه ها در صورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري نشده باشد.

تذكر :

1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه ، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.
2) دانشجويان اخراجي دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند .
3) دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند .
4) كاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نمي باشند . اين دسته از كاركنان در صورت قبولي در دانشگاه در صورت نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط ، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد .
5) دانشجويان و فارغ التحصيلان دوره دكتري حرفه اي كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم نيستند مجاز به شركت در آزمون دوره كارشناسي ارشد نمي باشند .
6) مدت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي باشد و دانشجوياني كه در مدت مذكور فارغ التحصيل نشوند مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نخواهند بود .


مقررات وظيفه‌عمومي براي شركت در آزمون دوره دكتري سال 1392

داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتري (PH.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي وبهداشت، طب سنتي، مواد دنداني ودندانپزشكي اجتماعي سال 1392 شركت مي‌كنند، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي)، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه‌عمومي دارا باشند، درغيراين‌صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

1 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت.
2 ـ دارا بودن كارت معافيت دايم (كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص).
3 ـ متولدين سال 1352 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.
4 ـ متولدين سال 1342 و قبل از آن به‌شرط اين‌كه تغيير سن نداده باشند.
5 ـ مشمولان داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت‌نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد، مضافاً مشروط به اين‌كه از تاريخ فراغت در مقطع كارشناسي ارشد تا زمان پذيرش در مقطع دكتري بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي‌باشد، لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 31/11/92 در(سنوات عادي وسنوات ارفاقي وقبل از ورود به مهلت يكساله معرفي) فارغ‌التحصيل مي‌شوند.

تبصره- فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ورودي ماقبل مهر 90 به دانشگاه فقط به شرط نداشتن غيبت وعدم گذشت بيش از يكسال از تاريخ فراغت از تحصيل مقطع قبلي مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.

7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد كه در سقف سنوات مجاز فارغ‌التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع دكتري بيش از يك‌سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت‌نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.
8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و يا وزارت‌خانه‌ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
10 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي ارشد مورد تأييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه.
به شرطي كه شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيل طلبه‌اي را خاتمه يافته اعلام كند، مشمول ديگر نمي‌تواند به‌عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد خود را در موعد مقرر جهت انجام خدمت معرفي نمايد. اين‌گونه دانشجويان براي ثبت‌نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت‌نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند.
11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت (پزشكي، كفالت و يا ...) در مدت اعتبارآن(بدون غيبت) كه درصورت انقضاي مدت اعتبار، حداكثر بيش از يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اين‌كه بيش از يك‌سال از تاريخ فراغت آنان در مقطع كارشناسي ارشد نيز سپري نشده باشد.
12 ـ كاركنان وظيفه (در حال خدمت) فارغ‌التحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بدون غيبت اوليه.
اين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه‌عمومي به شرط اين‌كه دانشجوي اخراجي نبوده باشند براي ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.

تبصره ـ كاركنان وظيفه‌اي كه خدمت آنان تا تاريخ 31/11/92 به اتمام مي‌رسد مجاز به شركت در آزمون مي‌باشند ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت‌نام در دانشگاه، كارت پايان خدمت ارائه نمايند.

13 ـ دانشجويان انصرافي ساير دانشگاه‌ها درصورتي كه در سقف سنوات مجاز انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.

تذكر:
1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.
2) فارغ‌التحصيلان دوره دكتري مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي‌باشند.
3) دانشجويان اخراجي دانشگاه‌ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.
4) مدت تحصيل در مقطع دكتري PHD حداكثر شش سال مي‌باشد.قوانین و مقررات ایرانیان خارج از کشور


معافیت رهبری (بخشودگی سنی)
این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به پنج گروه تقسیم می گردد:
1- زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)
2- لیسانس (متولدین تا پایان 1354)
3- فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)
4- دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)
5- دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)

مدارک مورد نیاز معافیت رهبری(بخشودگی سنی)

1- برگه تکمیل شده تعهد نامه ا ستفاده از معافیت رهبری(برگه شماره 6)
2- گواهی آخرین مدرک تحصیلی (چنانچه خارج از کشور تحصیل نموده باشد به تایید نمایند ه کنسلولی جمهوری اسلامی در آن کشور برسد و توسط مترجم دادگستری ترجمه شود)
3- تصویر شناسنامه و وکالت نامه وکیل برای مشمولین مقیم خارج از کشور.
4- گواهی ترخیص و تسویه حساب برای سربازان واجد شرایط حین خدمت.
5- گواهی صادره از سازمان های ذیربط مبنی بر لغو تعهد برای مشمولینی که متعهد خدمت بوده و به دلایلی از ادامه تعهد بازمانده و معافیتی دریافت نکرده اند.
6-گواهی صادره از نیروهای مسلح برای آن دسته از کارکنان مستعفی یا اخراجی که موفق به دریافت کارت معافیت ویا پایان خدمت نگرده اند.


الف- معافيت خريد خدمت
1. مهلت اجراي مقررات مصوب سال 1385 در خصوص معافيت خريد خدمت ،حداكثر تا پايان روز 31/5/92 تعيين شده و اجراي آن از 1/6/92 متوقف مي گردد. بنابراين درخواست هايي كه تا پايان روز 31/5/92 از سوي نمايندگي هاي خارج از كشور ثبت گرديده و حداكثر تا تاريخ 31/6/92 از طريق اداره كل امور ايرانيان تحويل اين سازمان مي گردد قابل رسيدگي ميباشد.
2. درخواست هايي كه بعد از تاريخ 31/5/92 توسط نمايندگي هاي خارج از كشور ثبت شده و يا پرونده هايي كه بعد از تاريخ 31/6/92 تحويل اين سازمان مي گردد قابل رسيدگي نخواهد بود.
ب-تردد به داخل كشور
1. كليه مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور كه حداقل سه سال درخارج از كشور اقامت داشته باشند مي توانند در هرسال حداكثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل كشور تردد نمايند.(شرايط اقامت خارج ار كشور در بند(ج) بيان شده است.)
2. مشمولان مقيم خارج جهت دريافت مجوز تردد مي بايست به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرايط ، ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور» گردد. همچنين لازم است در متن اجازه تردد،به شماره و تاريخ ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح نيز استناد شود.
3. مشمولاني كه در اجراي مقررات مربوط ، جهت ادامه تحصيل از كشور خارج شده و داراي معافيت تحصيلي خارج از كشور ميباشند ،در شمول اين مصوبه نبوده و حسب مورد از تسهيلات تردد دانش آموزي يا دانشجويي استفاده خواهند كرد.
4. فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج از كشوركه به جهت همراهي با والدين ،داراي مجوز خروج از سازمان وظيفه عمومي مي باشند نيز در شمول اين مصوبه نبوده بلكه مي توانند در طول مدت ماموريت والدين مطابق مجوز صادره ، اقدام به تردد نمايند.
5. با افراد موضوع بند (3)و(4)چنانچه ، از شمول مقررات مربوط خارج شوند ،به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج ،برابر اين مصوبه رفتار خواهد شد.
6. مهلت اجراي اين مصوبه تا پايان سال 1395 ميباشد.
ج-اقامت خارج از كشور
افراد موضوع بند(ب)كه داراي اقامت خارج از كشور با شرايط زيرباشند درشمول مقررات تردد قرار مي گيرند:
1- داشتن حداقل سه سال افامت پيوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.
2- اقامت خارج در هرسال كمتر از 9 ماه پيوسته يا ناپيوسته نباشد.(نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل كشور به عنوان يك سال اقامت محاسبه مي شود.)
3- اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در يك دوره چند ساله بوده ، مي بايست پيوستگي بين سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد.(اين سه ماه فقط براي حفظ پيوستگي سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمي شود.)
مثال:چنانچه مشمولي در سال 87 يازده ماه اقامت در خارج داشته ،در سال 88 سه ماه ، در سال 89 نه ماه ، در سال 90 چهار ماه و در سال 91 نه ماه اقامت داشته باشد به دليل اين كه اقامت هاي وي در سالهاي 87و89و91 هركدام حداقل نه ماه بوده و پيوستگي سنوات اقامت وي نيز در اين دوره يعني از سال 87 تا91 با حداقل سه ماه اقامت حفظ شده است . لذا در شمول ضوابط تردد قرار خواهد گرفت.
4- چنانچه مشمولي در چند سال گذشته ،سه سال و يا بيشتر اقامت در خارج داشته ليكن پيوستگي آن تا زمان درخواست مجوز تردد حفظ نشده باشد يعني بين اقامت هاي قبلي تا زمان درخواست مجوز تردد، بيش از 9 ماه فاصله ايجاد شده باشد اقامت هاي قبلي وي قابل محاسبه نخواهد بود.
5- اقامت درسن مشموليت يا قبل از سن مشموليت شرط نمي باشد.
6- مشمولاني كه تردد آنان در داخل كشور بيش از دوبار در سال يا بيش از سه ماه باشد از شمول مصوبه خارج خواهند شد.
تبصره:افرادي كه داراي شرايط خاص مي باشند وضعيت آنان در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت امور خارجه ،گذرنامه رياست جمهوري و سازمان وظيفه عمومي ناجا مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و در صورت تاييد كميسيون تردد آنان حسب مورد حداكثر تا يك بار ديگر و يا حداكثر تا سه ماه ديگر قابل افزايش خواهد بود.

رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی :

مشمولاني كه داراي بيماري بوده و رسيدگي به وضعيت آنان نيازمند اعلام نظر شوراي پزشكي مي باشد ، به نحوه زير عمل نمايند:
1- مراجعه به نمايندگي جمهور ي اسلامي ايران در محل اقامت و ارايه درخواست همراه با مدارك پزشكي.
2- چنانچه نمايندگي مجري معاينات پزشكي باشد مشمول را به پزشك معاين(معاينه كننده) يا بيمارستان معتمد معرفي خواهد كرد تا پس از معاينه و اعلام نظر، پرونده براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد .
3- در صورتي كه نمايندگي مورد مراجعه ، مجري معاينات پزشكي نباشد مدارك را به نمايندگي مجري ارسال كه پس از بررسي مدارك و اعلام آن ، مشمول بايد در نمايندگي مجري معاينات حضور يافته تا توسط پزشكان معاين معتمد معاينه و نظريه آنان براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد.

تذكر1: راي شوراي پزشكي به وزارت امور خارجه اعلام تا بطرق مقتضي به اطلاع مشمولان ذي نفع برسد در حال حاضر سر كنسولگرهاي جمهوري اسلامي ايران در مونيخ(آلمان) و دبي (امارات متحده عربی) و پکن (چین) مجري معاينات پزشكي مشمولان و بستگان آنان مي باشد

تذكر2: مراجعه به سر كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مونيخ آلمان براي مراجعه مشمولان ساكن در اروپا و مراجعه به سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در دبي براي مشمولان ساكن امارات از تاريخ 1/7/1391 و براي ساير كشورها از جمله كشورهاي آسيايي و ..... از 1/8/1391 قابل اجراست.


تذکر 3: مشمولان ایرانی مقیم کشور چین ، برای رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی و یا بیماری اعضای درجه یک خانواده خود در خصوص معافیت کفالت ، می توانند از 1/02/92 و همچنین مشمولان مقیم کشورهای حوزه شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه شامل کره شمالی ، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، تایوان، فلیپین، مغولستان، مالزی، استرالیا، نیوزیلند و سایر کشورهای مجاور از 1/03/92 می توانند به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پکن مراجعه نمایند.مراحل رسيدگي به درخواست معافيت تحصيلي دانش‌آموزان ساكن خارج از كشور
مشمولان دانش آموز شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه قبل از سن مشموليت از كشور خارج ومقیم کشور محل تحصیل شده باشند بايد با اخذ گواهي اشتغال به تحصيل از مدرسه مربوط و تاييد آن توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت ،‌مدارك لازم را به مركز امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش ارايه تا در صورت تاييد ، از سازمان وظيفه عمومي ناجا درخواست صدور معافيت تحصيلي براي مشمول گردد.
سازمان وظيفه عمومي نيز مدارك دريافتي را بررسي و در صورت دارابودن شرايط اقدام به صدور معافيت تحصيلي و ارسال آن به مركز امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش مي نمايد.
افرادي كه قبل از سن مشموليت از كشور خارج و پس از اقامت ، مقطع متوسطه را با اخذ معافيت تحصيلي دانش آموزي در خارج از كشور به پايان رسانيده باشند و يا كساني كه قبل از سن مشموليت در خارج از كشور ديپلم اخذ نموده باشند در صورت پذيرش در دانشگاه و مشروط بر آنكه غايب شناخته نشوند مي توانند تا اخذ مدرك دكتري و در صورت پيوستگي تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده نمايند براي اين منظور لازم است كه گواهي اشتغال به تحصيل خود را از دانشگاه مربوط اخذ و پس از تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران آن را به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند تا در صورت معتبر بودن كشور، دانشگاه و مقطع تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا درخواست صدور معافيت تحصيلي براي مشمول شود.
سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز مدارك دريافتي را بررسي و در صورت دارا بودن شرايط اقدام به صدور معافيت تحصيلي و ارسال آن به وزارتخانه متقاضي خواهد نمود. دانشجويان پس از اتمام هر مقطع يكسال فرصت دارند تا در مقطع بعدي پذيرفته شده يا به كشور مراجعت نمايند.
1- مراحل رسيدگي به تقاضاي معافيت كفالت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور1- مراجعه مشمول به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در محل سكونت يا نزديكترين نمايندگي در خارج از كشور .
2- تكميل فرمهاي مربوط و ارائه مدارك خواسته شده به نمايندگي .
3- ارسال كليه مدارك از طريق دفتر نمايندگي به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران .
4- دریافت مدارک تایید شده ردیف سوم توسط وکیل قانونی یا والدین مشمول ازوزارت مورخارجه (اداره امورایرانیان)و تحویل به سازمان وظیفه عمومی ناجا سالن 5 اداره کفالت.(معاونت مشمولان)
5- بررسي مدارك، تكميل پرونده و استعلامات مورد نیاز و ارجاع آن به هيئت رسيدگي .
6- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت معافيت و ارسال كارت به آدرس وکیل .
تذكر: افرادي كه شرايط معافيت كفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت براي آنها صادر خواهد شد.
2- مدارک عمومی مورد نیاز برای معافیت ها:الف - تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی مشمول و اعضای خانواده (برادران و خواهران تنی و ناتنی).
ب - عکس 4×3 مشمول تمام رخ رنگي با زمینه سفيد.
ت - درصورت اشتغال به خدمت سربازی گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی یگان محل خدمت.
ث - برگ وضعیت مشمولین(برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)
ج - برگه معاینه و واکسیناسیون مشمولین (برگه شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی) برای کسانی که به خدمت اعزام نشده اند.
چ - پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه بستگان پیرامون تحولات سند سجلی آنان به منظور مشخص شدن تعداد فرزندان – تعداد ازدواج و طلاق-احرازنسبت- تغییرات سنی.
ح- برگه معاینه پزشکی برادر یا برادران بیمار بالای 18 سال مشمول توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مکفول نباشد.
خ - یک قطعه عکس 4×3 مکفول و همچنین بستگان بیمار مشمول که نیاز به معاینه در شورای پزشکی داشته باشند.
د - فیش های بانکی مربوط به تعرفه های معافیت و هزینه های مربوط به صدورکارت معافیت (برای معاف شدگان)
ذ- برگه تکمیل شده مشخصات بستگان مشمول(برگه شماره 3 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)
ر- برگه تکمیل شده استشهاد تاییدیه وضعیت مشمول (برگه شماره 4 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)
تبصره- برگه مذکور باید توسط سه نفرازبستگان مشمول (به جز بستگان درجه یک) تکمیل و توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا می گردد. در صورت عدم حضوربستگان درداخل کشور ، تکمیل برگه مذکور توسط معتمدین که مورد تایید کلانتری محل باشند بلامانع است.
ز-گواهی فوت بستگان مشمول که مانع از معافیت وی میباشند.(درصورت فوت)
3- مدارک لازم برای معافیت به سبب فوت حین خدمت به شرح زیراستالف-گواهی فوت(متوفی).
ب- گواهی صادره ازمعاونت نیروی انسانی مربوط مبنی بر فوت حین خدمت .
پ- تصویرشناسنامه پدر،متوفی،مشمول و برادران وی.
ت- تصویرمدارک مربوط به وضعیت خدمت دوره ضرورت برادران مشمول.
ث- استعلام ثبت احوال ازمحل صدور شناسنامه پدر مشمول.
ج- در صورتی که تعداد برادران واجد شرایط بیش از یک نفر باشد رضایت نامه کتبی غیر محضری همسر پدر یا مادر متوفی حسب مورد.
چ- چنانچه متوفی دارای فرزند ذکور باشد تصویر شناسنامه فرزندان.
4- مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت پدر به شرح زیر است1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه پدر و همسران وی.
2- تصویر کارت ملی پدر.
3- برگ رای شورای پزشکی مبنی براعلام نظر در خصوص نیازمندی به مراقبت پدر زیر 65 سال تمام.
مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت مادر به شرح زیر است:
الف- گواهی فوت شوهر(درصورت فوت شوهر)
ب- تصویرطلاق نامه مادر(درصورت مطلقه بودن)
پ- تصویرکارت ملی مادر.
ث- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدرمشمول در سرپرستی از همسر خود یا سایر برادران مشمول در عدم توانایی به مراقبت از مادر(حسب مورد)
مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت خواهر به شرح زیر است:
الف- گواهی فوت پدر.
ب - تصویر شناسنامه همسران پدر.
پ - تصویر کلیه صفحات شناسنامه خواهر.
ت- تصویرکارت ملی خواهر.
ث- گواهی فوت شوهرخواهر(درصورت ازدواج خواهر و فوت شوهروی)
ج- تصویر طلاق نامه خواهر(درصورت ازدواج خواهر و مطلقه بودن وی)
چ- برگ رای شورای پزشکی در خصوص فرزند پسر خواهر مبنی بر محجوریت یا عدم توانایی درسرپرستی از مادر به دلیل بیماری یا نقض عضو یا سلامت فرزند.
ح- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.
مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادربیمار به شرح زیر است:
الف -گواهی فوت پدر.
ب- تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.
پ- تصویر کارت ملی برادر.
ت- تصویرکلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.
ث- تصویر فوت همسر برادر(درصورت ازدواج و فوت همسر)
ج- رونوشت طلاق نامه همسر برادر(درصورت ازدواج و متارکه نمودن)
چ- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت برادر.
ح- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر عدم توانایی فرزند برادردر سرپرستی و نگهداری از پدر بیمار.
خ- اقرارنامه محضری برادر مشمول(مکفول) مبنی بر عدم اشتغال و منبع درآمد ثابت برای امرارمعاش و اداره زندگی.
د- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.
مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادرصغیربه شرح زیر است:
الف- گواهی فوت پدر.
ب- تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.
پ- تصویر کارت ملی برادر(درصورت داشتن کارت ملی)
ت- تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.
ث- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.
مدارک اختصاصی برای معافیت جد و یا جده به شرح زیر است :
الف- گواهی فوت فرزندان جد و یا جده (اعم از پسر و دختر)
ب- گواهی فوت جد (درصورتی که موضوع معافیت جده باشد)
پ- تصویر کلیه صفحات شناسنامه جد و همسران وی.
ت- تصویرکلیه صفحات شناسنامه جده و همسران وی(درصورتی که موضوع معافیت جده باشد.
ث- تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه های کلیه نوه های پسر و دختر جد یا جده.
ج- پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی کلیه فرزندان فوت شده جد یا جده .
چ- برگ رای شورای پزشکی در خصوص نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت پدربزرگ که کمتر از 65 سال تمام سن دارد.
ح- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی درخصوص فرزندان یا سایر نوه های جد یا جده که به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی و نگهداری از جد یا جده نباشند.
مدارک لازم برای معافیت مشمولی که همسرش فوت شده و از وی دارای فرزند صغیرباشد و یا اینکه همسرش بعد از ازدواج معلول گردیده حسب مورد به شرح زیر است:
الف- تصویرتمامی صفحات شناسنامه مشمول و همسر و فرزندان وی.
ب- درصورت فوت همسر گواهی فوت.
پ- تصویرسند ازدواج.
ت- گواهی مبنی برمعلولیت از بهزیستی.
ج- استعلام رای شورای پزشکی مبنی بر نیازمندی همسر معلول به مراقبت.
چ- استعلام ازثبت احوال محل صدور شناسنامه مشمول و همسرش پیرامون تحولات سند سجلی آنان.
چ- عکس فرزند یا همسر معلول.
5- شرايط احراز معافيت كفالتمشمولان غیر غایبی كه تنها پسر يا برادر یا نوه بالاي 18 سال سالم بوده و دارای هر یک از شرایط زیر باشند می توانند از معافيت كفالت استفاده نمايند .
تبصره : معاینات پزشکی مربوط به معافیت کفالت پدرنیازمندمراقبت و یا برادر نیازمند مراقبت در صورتی که مقیم خارج از کشوربوده می بایست در شورای پزشکی ایرانیان خارج از کشور( واقع در شهرهای دبی امارات و مونیخ آلمان) انجام گیردو همچنین در مواردی که پدر یا برادر مشمول در داخل کشور حضور دارند روند معاینات پزشکی از طریق وظیفه عمومی محل سکونت صورت می پذیرد.
1- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر بالاي 65 سال سن.
2- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر كمتر از 65سال و نيازمند به مراقبت بنا به تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي.
3- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال مادر فاقد همسر .
4- تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جد( پدربزرگ پدري و مادري) فاقد فرزند(اعم از دختر وپسر) و نيازمند مراقبت به تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي یا دارای 65 سال تمام .
5- تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جده(مادربزرگ پدري و مادري) فاقد همسر و فرزند (اعم از دختر وپسر) سالم بالاي 18 سال.
6- تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادر بيش از 18 سال سن نیازمند مراقبت و فاقد پدر، همسر و فرزند وشغل.
7- تنهابرادرتنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکورغیر محجور.
8- تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادرکمتراز 18 سال سن و فاقد پدر.
9- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هردو یا یکی از آنها معلول باشند)و یا حداقل دونفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
تبصره:همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
6- مراحل رسيدگي به درخواست مشمولان واجد شرايط براي اخذ معافيت كفالت1- در صورتي كه مشمول در خارج و افرادي كه وي مدعي كفالت آنان است در داخل كشور حضور داشته باشند، نمايندگي سياسي، كنسولي ايران در كشور محل اقامت تقاضانامه مشمول كه نوع معافيت در خواستي در آن قيد گرديده را، تاييد و به وزارت امور خارجه ارسال تا براي رسيدگي به سازمان وظيفه عمومي ارايه گردد. معاونت مشمولان و امور معافيت ها نيز مدارك را براي رسيدگي در شهرستان محل سكونت فردي كه مشمول مدعي كفالت وي مي باشد ، به معاونت وظيفه عمومي استان مربوط ارسال ميدارد كه از آن پس رسيدگي همانند ساير مشمولان و بدون نياز به حضور مشمول در هيئت رسيدگي انجام ميشود.
2- چنانچه مشمول در داخل و افراد مورد نظر در خارج از كشور حضور داشته باشند نمايندگي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت ، مدارك مورد نظر متناسب با نوع معافيت را با مراجعه افراد ذي نفع تكميل و پس از تاييد به وزارت امور خارجه ارسال تا از آن طريق جهت رسيدگي به سازمان وظيفه عمومي ارايه گردد. بديهي است درخواست اينگونه مشمولان نيز از طريق معاونت مشمولان و امور معافيتها به معاونت وظيفه عمومي استان ارسال تا در شهرستان محل سكونت مشمول مورد رسيدگي قرار گيرد، در اين صورت نيازي به حضور بستگاني كه مشمول مدعي كفالت آنان است در جلسات هيئت رسيدگي نمي باشد.
3- چنانچه مشمول و ساير افراد مورد نظر در خارج از كشور حضور داشته باشند، مدارك لازم توسط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تكميل و پس از تاييد از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظبفه عمومي ارسال ميگردد. پرونده اينگونه مشمولان پس از بررسي مدارك توسط معاونت مشمولان و امور معافيت ها براي رسيدگي به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ ارجاع مي گردد و وكيل تعيين شده پيگيري هاي مربوط را از آن طريق انجام خواهد داد. مشمول در تعيين وكيل الزامي به انتخاب آنان از بين دارندگان مدرك وكالت نداشته و مي تواند بستگان يا دوستان مورد اعتماد خود را نيز بعنوان وكيل انتخاب نمايد.
4- مدارك قابل ارايه براي مشمولان قيد شده در بند1 همانند ساير مشمولان، مدارك عنوان شده در دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي مي‌باشند. كه با نكميل بخش هاي مربوط در برگ درخواست معافيت كفالت ويژه ايرانيان ساكن خارج از كشور به تاييد نمايندگي رسيدگي كننده مي رسد .در خصوص مشمولان قيد شده دربندهاي 2و3 علاوه بر مدارك در نظر گرفته شده و تكميل بخش هاي مربوط در برگ درخواست معافيت كفالت ويژه ايرانيان ساكن خارج از كشور كه به تاييد نمايندگي رسيدگي كننده مي رسد، همچنين تعداد ازدواجهاي احتمالي و تعداد فرزندان ذكور متولد شده در خارج از كشور كه به تاييد وزارت امور خارجه رسيده باشد مي بايست ضميمه پرونده گردد.
همچنين چنانچه بستگان مشمول كه مدعي كفالت آنان است در خارج از كشور حضور داشته و لازمه برخورداري مشمول از معافيت اعلام نظر شوراي پزشكي مبني بر نيازمندي آنان به مراقبت مي باشد بايد مدارك بيماري را به نمايندگي مربوط ازارايه و در صورت تاييد آن توسط مراكز درماني معتبر، پرونده و مدارك توسط نمايندگي به نمايندگي هاي مجري معاينات پزشكي ارسال خواهدشد. بديهي است با اعلام پزشكان معاين(معاينه كننده) معتمد مستقر در حوزه رسيدگي نمايندگي مجري معاينات پزشكي اين افراد بايد به محل تعيين شده در خارج از كشور مراجعه و مورد معاينه قرار گيرند.تا نظريه پزشك معاين براي رسيدگي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي تحويل شودمشمولان غایب و محرومیتهای آنان


مشمولین غایب چه کسانی هستند؟
مشمولين خدمت وظيفه عمومي چنانچه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته‌اند و پس از پایان مدت اعتبار، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته مي‌شوند.
نحوه برخورد با مشمولین غایب
مشمولین غایب پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات ، قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌گردند و در صورتی که مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشـد، سـه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي‌گردند.


انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد.
الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.
د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ﻫ- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.
و- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ز- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.
تبصره 1: ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين‌نامه اجرايي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌شود.
تبصره 2: متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند، مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است.مشمولین فراری و نحوه برخود با آنها:


مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت ، فراري محسوب مي‌شوند ودر سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی بکار گیرنده ، به مراجع صالح قضايي معرفي مي‌گردند.· کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیر موجه یا فرار شوند ، پس از معرفی یا دستگیری ، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود .
· کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند ،در صورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف- چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد ،نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی ، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب- چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد ،مجددا به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد، مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود .
· کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری ، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش ،بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار،به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه فراری بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مدت خدمت دوره ضرورت جاری و حاکم بر آخرین تاریخ اعزام ثبت شده در سوابق و سامانه وظیفه عمومی ،محاسبه و در نظر گرفته می شود .
مثال : مشمولی که در سال 1387 به خدمت اعزام شده و مرتکب غیبت و فرار از خدمت گردیده و مجددا در سالهای 88و 89 از طریق وظیفه عمومی به خدمت اعزام و مرتکب فرار از خدمت گردیده چنانچه این سرباز خود را در سال 1390 جهت ادامه خدمت به یگان محل خدمتی اش معرفی نماید چون آخرین مرحله اعزام بخدمت وی در سال 89 بوده بنابراین مدت خدمت وی بر اساس ضوابط و مقررات جاری در سال 1389 ، بر مبنای 18 ماه در نظر گرفته می شود.

نحوه تمدید و تعجیل تاریخ اعزام به خدمت

تمدید وتعجیل
کلیه مشمولان می بایست جهت دریافت تسهیلات و خدمات مربوط به تمدید و تعجیل در تاریخ اعزام به دفاتر پلیس +10 ارجاع و درخواستشان را بدون مراجعه به مراکز وظیفه عمومی و صرفاً از همان دفاتر پلیس +10 پیگیری نمایند .
زمانیکه مشمولان به دفاتر پلیس +10 مراجعه می نمایند توسط کاربر مربوطه برگه درخواستی در اختیار آنان قرار داده می شود مشمولان پس از تکمیل برگه درخواست آن را تحویل کاربر مربوطه نموده و کاربر نسبت به ثبت درخواست وی در سامانه وظیفه عمومی اقدام می نماید پس از ثبت در خواست رسیدی به مشمول تحویل می شود که به منزله تایید ثبت درخواست وی در سامانه بوده ولیکن به منزله موافقت با در خواست تمدید و یا تعجیل نمی باشد.
در خواست مشمولان پس از ثبت ، از طریق سامانه تحویل کارشناسان و مسئولین مربوطه در معاونت احضار و اعزام می شود که با بررسی لازم از سوابق مشمولان با در خواست افراد دارای شرایط موافقت می شود و تغییر تاریخ اعزام آنان در سامانه اعمال می گردد.
مشمولان نیز پس از 48 ساعت کاری از ثبت در خواست ، نتیجه مربوطه را از دفاتر پلیس +10 پیگری و در صورتیکه با در خواست شان موافقت شده بود می توانند پرینت برگه آماده به خدمت جدید را در تاریخ اعزام جدید دریافت نمایند .

نکاتی که در خصوص رسیدگی به در خواست تمدید و تعجیل مشمولان مورد توجه می باشد:
1-خدمات و تسهیلات تمدید به مشمولان غایب تعلق نمی گیرد .
2-تمدید در تاریخ اعزام مشمولان صرفاٌ یک مرتبه و به مدت یک دوره قابل اقدام می باشد و به در خواستهای مجدد مشمولان رسیدگی نمی شود .
3-ارائه درخواست تمدید صرفاٌ توسط خود مشمول و با ارائه کارت ملی قابل اقدام می باشد.
4-تعجیل در تاریخ اعزام مشمولان در صورتی امکان پذیر است که ظرفیت کافی برای تاریخ اعزام در خواستی وجود داشته باشد و تا 48 ساعت قبل از اعزام در خواست قابل ارائه می باشد.
5-برخی از مشمولان به دلیل یک سری از دلایل و معاذیر خاص توانایی شرکت در تاریخ اعزام تعیین شده را ندارند که برابر تبصرهً 2 ماده19 قانون خدمت وظیفه عمومی وحسب تصویب ستاد کل نیروهای مسلح معاذیر خاص مورد پذیرش جهت تمدید مشمولان بدین شرح می باشد.
الف - مشمولانی که به علت بیماری قادربه انجام خدمت دوره ضرورت نباشند باتأیید پزشک معتمد بهداری استان موعداعزام آنان حداکثربه مدت دوماه به تعویق می افتد، مشمولانی که نیازمند استراحت بیش از دوماه باشند می بایست به وضعیت آنان پس از ابطال اعزام در شورای پزشکی وظیفه عمومی موردبررسی قرارگیرد.
ب - فوت بستگان درجه یک مشمول( پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر ، فرزند) اعزام مشمول از زمان فوت حداکثر 2 ماه به تعویق می افتد.
ج - مشمولانی که به علت بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله ویاوقوع حوادثی مانند سقوط هواپیما، آتش سوزی و... خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر،مادر، همسر وفرزند) به طور جدی آسیب دیده باشند موعداعزام آنان حسب مورد وبه تناسب میزان آسیب وارده باتأیید استانداری ویافرمانداری ها، ازیک تا شش ماه به تعویق می افتد.
د - پذیرفته شدگان قطعی دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی (داخل وخارج از کشور) که زمان ثبت نام وادامه تحصیل آنان بعد از موعداعزام باشد، اعزام آنان حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می افتد.
10- دارندگان برگ اعزام ماه های مرداد، شهریور و دی هرسال که منتظر اعلام نتیجه آزمون مراکزسنجش آموزش عالی هستند موعداعزام آنان حسب موردحداکثر تا دوماه به تعویق می افتد.
11- ورزشکاران تیم های ملی بادرخواست فدراسیون مربوط جهت اعزام به مسابقات آسیایی، جهانی والمپیک، موعداعزام آنان بنا به تشخیص سازمان حداکثر تا چهارماه به تعویق می افتد.
12- مشمولانی که درحال طی مراحل نهایی گزینش واستخدام در نیروهای مسلح می باشند، درصورت تأیید موضوع ازسوی سازمان مربوط ، اعزام آنان حداکثر تا چهارماه به تعویق می افتد.
13- مشمولان متأهلی که دارای شرایط خاص، (تولدفرزند، بیماری شدید همسر وفرزند و...) می باشند موعداعزام آنان حداکثر تا دوماه به تعویق می افتد.
14- مشمولانی که قصد تشرف به حج تمتع رادارند موعداعزام آنان حداکثر به مدت دوماه به تعویق می افتد.
15- درسایرموارد درصورت احراز معاذیر موجه بنا به تشخیص رئیس سازمان وظیفه عمومی موعداعزام مشمولان حسب مورد ازیک ماه تایکسال به تعویق می افتد.
مشمولانیکه شرایط و معاذیر خاص گفته شده را دارند حتی میتوانند در روز اعزام نیز به دفاتر پلیس+10 مراجعه نمایند و با توجه به دلیل تمدید خود فرم های مربوطه را در یافت و پس از تکمیل فرم توسط مراجع ذیربط مدارک را تحویل دفاتر داده که پس از ثبت در سامانه رسید دریافت می کنند درخواست مشمول از طریق سامانه به کارشناسان و مسئولین معاونت احضار و اعزام رسیده و پس از بررسی و تأیید سوابق نتیجه در خواست در سامانه ثبت میشود معمولاً با اکثریت درخواست های تمدید با معاذیر مشمولان موافقت می گردد و مشمول پرینت برگ آماده به خدمت خود را با تاریخ اعزام جدید از آن دفاتر دریافت می نماید .
به عنوان نمونه: سوابق مشمول بیمار یا حادثه دیده به دفاتر پلیس +10 ارائه می شود کاربر مربوطه فرم درخواست و نامه ای خطاب به بهداری محل سکونت را به مشمول تحویل می نماید و مشمول با مراجعه به مراکز بهداری و دریافت تأییدیه بیماری ، تأییدیه را به پلیس+10 ارائه می نماید.محاسبه زمان اعزام به خدمت

بر اساس (ماده2) قانون خدمت وظیفه عمومی- هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه ،به سن هجده سال تمام می رسد ، مشمول نامیده می شود و طبق مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی با وی رفتار می گردد . به عبارت دیگر مشمول کسی است که در شمول قانون خدمت وظیفه ی عمومی قرار می گیرد .
به عنوان مثال فردی متولد سال 1/3/74 می باشد که در تاریخ 1/3/92 به سن مشمولیت می رسد 92 = 18 + 74
موعد اعزام: کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم نوزدهم هر ماه و مشمولان دارای مدارک دانشگاهی، اول ماه های زوج اعزام دارند و بنا به تاریخ درخواست ، اولین اعزامی که ظرفیت داشته باشد اعزام می شوند.نحوه پذیرش سهمیه یگان

مشمولانیکه دارای سابقه فعالیت در بسیج می باشند و یا دوره تکمیلی بسیج را سپری نموده اند پس از دریافت برگه آماده به خدمت (برگ سبز) همانند سایر مشمولان، با برگه مأخوذه وسوابق فعالیت در بسیج خود به رده های سپاه مراجعه نموده و پس از طی مراحل پذیرش رده های سپاه با توجه به برقراری ارتباط سیستمی با سامانه وظیفه عمومی نسبت به ورود اطلاعات این مشمولان در سامانه اقدام می نمایند شایان ذکر است رده های سپاه در هر دوره از اعزام درصدی از سهمیه ی ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح را جذب می نمایند.
زمانی که طرح تقسیم مشمولان توسط معاونت احضار و اعزام انجام می پذیرد اطلاعات مشمولان پذیرش شده نیز در سامانه اجرا می شود.
ضمناً رده های سپاه مجاز به پذیرش مشمولان غایبی که در دوره های قبلی اعزام شرکت ننموده اند نمی باشند.ََنحوه تردد مشمولان خارج

الف ) تردد به داخل كشور
كليه مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور كه حداقل سه سال درخارج از كشور اقامت داشته باشند مي توانند در هرسال حداكثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل كشور تردد نمايند.(شرايط اقامت خارج ار كشور در بند(ب) بيان شده است).
مشمولان مقيم خارج جهت دريافت مجوز تردد مي بايست به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرايط ، ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور» گردد. همچنين لازم است در متن اجازه تردد،به شماره و تاريخ ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح نيز استناد شود.
مشمولاني كه در اجراي مقررات مربوط ، جهت ادامه تحصيل از كشور خارج شده و داراي معافيت تحصيلي خارج از كشور ميباشند ،در شمول اين مصوبه نبوده و حسب مورد از تسهيلات تردد دانش آموزي يا دانشجويي استفاده خواهند كرد.
فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج از كشوركه به جهت همراهي با والدين ،داراي مجوز خروج از سازمان وظيفه عمومي مي باشند نيز در شمول اين مصوبه نبوده بلكه مي توانند در طول مدت ماموريت والدين مطابق مجوز صادره ، اقدام به تردد نمايند.
با افراد موضوع بند (3)و(4)چنانچه به دليل تخلف از تعهدات و ضوابط، از شمول مقررات مربوط خارج شوند ،به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج ،برابر اين مصوبه رفتار خواهد شد.
مهلت اجراي اين مصوبه تا پايان سال 1359 ميباشد.
ب ) اقامت خارج از كشور
افراد موضوع بند(الف)كه داراي اقامت خارج از كشور با شرايط زيرباشند درشمول مقررات تردد قرار مي گيرند:
داشتن حداقل سه سال افامت پيوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.
اقامت خارج در هرسال كمتر از 9 ماه پيوسته يا ناپيوسته نباشد.(نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل كشور به عنوان يك سال اقامت محاسبه مي شود).

اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در يك دوره چند ساله بوده ، مي بايست پيوستگي بين سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد.(اين سه ماه فقط براي حفظ پيوستگي سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمي شود.)
مثال:چنانچه مشمولي در سال 87 يازده ماه اقامت در خارج داشته ،در سال 88 سه ماه ، در سال 89 نه ماه ، در سال 90 چهار ماه و در سال 91 نه ماه اقامت داشته باشد به دليل اين كه اقامت هاي وي در سالهاي 87و89و91 هركدام حداقل نه ماه بوده و پيوستگي سنوات اقامت وي نيز در اين دوره يعني از سال 87 تا91 با حداقل سه ماه اقامت حفظ شده است . لذا در شمول ضوابط تردد قرار خواهد گرفت.
چنانچه مشمولي در چند سال گذشته ،سه سال و يا بيشتر اقامت در خارج داشته ليكن پيوستگي آن تا زمان درخواست مجوز تردد حفظ نشده باشد يعني بين اقامت هاي قبلي تا زمان درخواست مجوز تردد، بيش از 9 ماه فاصله ايجاد شده باشد اقامت هاي قبلي وي قابل محاسبه نخواهد بود.
اقامت درسن مشموليت يا قبل از سن مشموليت شرط نمي باشد.
مشمولاني كه تردد آنان در داخل كشور بيش از دوبار در سال يا بيش از سه ماه باشد از شمول مصوبه خارج خواهند شد.
تبصره:افرادي كه داراي شرايط خاص مي باشند وضعيت آنان در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت امور خارجه ،گذرنامه رياست جمهوري و سازمان وظيفه عمومي ناجا مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و در صورت تاييد كميسيون تردد آنان حسب مورد حداكثر تا يك بار ديگر و يا حداكثر تا سه ماه ديگر قابل افزايش خواهد بود.


بخشودگی اضافه خدمت

ضوابط بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب 90


کارکنان وظیفه ای که برابر ضوابط سازمان مربوط، به عنوان سرباز نمونه نیروی مربوط جهت معرفی به جشنواره سازمان انتخاب شده باشند.
کارکنان وظیفه که در عین رعایت نظم و انضباط ، ثبت اختراع، ابتکار، خلاقیت ، مقاله علمی مهم و معتبر ارایه نمایند.
کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت در مسابقات ورزشی ، قرآنی و علمی در سطح نیروهای مسلح ،استان یا کشور یا سازمان حائز رتبه اول تا سوم گردند.
کارکنان وظیفه ای که حافظ حداقل یک جزء قرآن بوده یا در طول خدمت یک جزء قرآن را حفظ نمایند.
کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت و انجام ماموریت، دچار حادثه منجر به معلولیت یا جانبازی یا از کار افتادگی شوند.
کارکنان وظیفه ای که در راستای ترویج فرهنگ قرآن ، نماز و تفکر بسیجی فعال بوده و در کلاس های یادگیری قرآن ، نماز و اعتقادات دینی و اسلامی به صورت فعال شرکت نموده و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشند.
حسن نگهداری اموال در اختیار ،مانند رانندگان و سربازان ساعی که به تایید فرمانده یگان و نیروی انسانی برسد .
افرادی که دارای شرایط خاص می باشند(مانند کارکنان وظیفه یتیم ،فرزند ایثارگران، کارکنان وظیفه متاهل ، تنها فرزند ذکور خانواده ، پدر در حبس مشروط بر اینکه محکومیت امنیتی نباشد، فوت اعضای درجه یک خانواده در طول خدمت،کارکنان وظیفه ای که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.
خدمت در مناطق امنیتی درگیر حداقل به مدت 6 ماه (برای بومی و غیر بومی) .
خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق عملیاتی و غیر درگیر حداقل به مدت 9 ماه .
خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق محروم و بد آب و هوا حداقل به مدت یک سال .
خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برابر مقررات ابلاغی مربوط حداقل به مدت یک سال .
خدمت کارکنان وظیفه در مناطقی بیش از 500 کیلومتر دورتر از محل سکونت حداقل به مدت 9 ماه .
کارکنان وظیفه ای که یک سال خدمت را در یگان پاسداری خدمت نمایند .

تبصره: موارد مندرج در بندهای 1 تا 5 شامل مدت تحت آموزش نخواهد بود.
با تشخیص و تصویب فرماندهان و مدیران منصوب در جایگاه سر لشگری و بالاتر و یا هم طراز در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح، حداکثر دو سوم از اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه برابر ضوابط تعیین شده مورد بخشودگی قرار می گیرد.

تبصره :این اختیار حداکثر تا فرماندهان محل سرتیبی قابل تفویض بوده که در این صورت یک دوم اضافه خدمت قابل بخشش می باشد.


هر یک از کارکنان وظیفه صرفا توسط یکی از مقامات ذی صلاح مورد بخشش اضافه خدمت سنواتی قرار می گیرد .
کارکنان وظیفه ای در شمول بخشش اضافه خدمت قرار می گیرند که در طول مدت خدمت منظم بوده و حسن رفتار داشته و اضافه خدمت تنبیهاتی و انضباطی بیش از 10 روز نداشته باشند.
بخشش اضافه خدمت صرفا در چهار ماهه آخر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه می گیرد.
بخشودگی اضافه خدمت شامل کارکنان وظیفه ای که مرتکب فرار از خدمت منجر به محکومیت شده اند یا در سایر جرایم و تخلفات ،محکومیت حاصل نموده اند نمی شود .
کارکنان وظیفه ای که برابر ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل از انجام قسمتی از اضافه خدمت سنواتی معاف می گردند به مراجع قضایی معرفی نخواهند شد (موضوع بند 2 ماده 58 قانون)

تبصره 1: کارکنان و ظیفه ای که شرایط مندرج در بندها ی ذکر شده قید شده ر ا دارنددر صورتی مورد بخشش قرار خواهند گرفت که معدل نمرات دوره رزم مقدماتی آنها 75 و بالاتر باشد.
تبصره 2: کارکنان وظیفه ای که در دوره های تخصصی آموزشی شرکت می نمایند در صورت عدم موفقیت در دوره تخصصی مشمول بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3 : بخشش قسمتی از اضافه خدمت آثار غیبت را از بین نخواهد برد.
. این ضوابط آزمایشی بوده و مهلت اجرای آن تا پایان سال 93 بوده و پس از ارزیابی مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
سفرهای زیارتی و سیاحتی

سفرهای زیارتی
سفرهايي هستند كه براي زيارت اماكن مقدس به كشورهاي عربستان و عراق صورت مي پذيرد.
و برای این منظور مشمول با داشتن شرایط زیر و سپردن مبلغ 20 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت می تواند اقدام نماید .
1. فاقد غيبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.
2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 30 روز مي باشد.

3. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگه اعزام بدون غيبت باشند.

4. فارغ التحصيلان مقاطع ديپلم و پيش دانشگاهي که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند مي توانند اين مجوزرا با ارايه مدارك لازم درخواست نمايند. تاريخ مراجعت اينگونه افراد از خارج از كشور مي بايست حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ اعزام بخدمت باشد.

5. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان بايد داراي محدوده زمانی ، مشخصات شناسنامه ای،کد ملی ، سال ورود به دانشگاه ، مقطع تحصیلی ، نام کشور و علت مسافرت باشد .

سفرهای سیاحتی
سفرهايي هستند كه به منظور افزايش اطلاعات و معلومات فردي و يا بازديد از بستگان ساكن در خارج از كشور باشد.
وبرای این منظور مشمول با داشتن شرایط زیر و سپردن مبلغ 150 میلیون ریال ودیعه نقدی یا ضمانت نامه بانکی می تواند اقدام نماید.
1- مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
2- حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 20 روز مي باشد.خروج از کشور محصلین

خروج از کشور محصلین
با توجه به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه 18 سالگی تمام می باشد لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیازی به اخذ مجوز ندارد .
مثال : متولد 20/12/74 از 1/12/92 به عنوان مشمول محسوب می گردد و خروج وی از کشور قبل از اسفند بلامانع بوده و نیاز به مجوز وظیفه عمومی ندارد.
صدور مجوز برای مشمولانی که در مهلت معرفی قرار دارند با ارائه گواهی فراغت ، انصراف یا ترک تحصیل یا اخراج و پس از آن (مهلت معرفی) با ارائه برگه آماده به خدمت و سپردن وثیقه بلامانع است.
صدور مجوز برای دارندگان برگ آماده به خدمت از 45 روز مانده به تاریخ اعزام مجاز نمی باشد.
دانش آموزان ، فارغ التحصيلان و افرادي كه داراي برگه اعزام به خدمت مي باشند كه قصد سفر به كشور عراق را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت و يا كاروان كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخص باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند .
دانش آموزاني كه قصد سفر به كشور عربستان را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخض باشد اقدام نمایند.

صدور مجوز برای دانش آموزانی که در حال تحصیل می باشند و در سن مشمولیت قرار دارند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد،و سایر مدارک مورد نیاز، امکان پذیر می باشد .سوالات متداول تعویض کارتسوالات متداول تعویض کارت
1. براي تعويض كارت معافيت به هوشمند از چه طريقي بايد اقدام كرد ؟
جواب : متقاضي درخواست تعويض كارت با مراجعه به نزديكترين دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي نسبت به تكميل و ارائه مدارك اقدام مي نمايد.
2. چه كساني براي تعويض كارتهاي قديمي پايان خدمت با كارت هوشمند بايد مراجعه نمايند ؟
جواب : كليه افراديكه خدمت دوره ضرورت آنان از سال 60به بعد در هر يك از نيروهاي مسلح (سپاه ، ناجا، ارتش ،وزارت دفاع) به پايان رسيده و داراي كارت پايان خدمت قديمي مي باشند .
3. براي تعويض كارت پايان خدمت به هوشمند از چه طريقي بايد اقدام كرد ؟
جواب : براي ارائه درخواست تعويض كارت پايان خدمت قديمي خود با كارت هوشمند به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس +10) مراجعه نمايند.
4. دارندگان كارتهاي پايان خدمت تا كي مهلت دارند نسبت به تعويض كارت خود اقدام نمايند ؟
جواب : تا آخر سال جاري (92)مهلت دارند تا نسبت به تعويض كارت خود اقدام كنند و بعد از آن كارتهاي قديمي فاقد اعتبار خواهد بود.
5. متقاضي خارج از كشور براي تعويض كارت معافيت و پايان خدمت به هوشمند از چه طريقي بايد اقدام كند ؟
جواب : متقاضي درخواست تعويض كارت با مراجعه به سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي دركشور محل اقامت نسبت به تكميل و ارائه مدارك اقدام مي نمايد.
نرم افزار تلفن همراه قوانین و مقررات نظام وظیفه


برخي مزاياي استفاده از نرم افزار قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي
‎سهولت در استفاده
دسترسي آسان و طبقه بندي شده به اطلاعات مورد نياز
در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


‎اين نسخه از نرم افزار قابل نصب بر روي گوشيهاي داراي سيستم عامل جاوا است و گوشيهايي كه جاوا را پشتيباني مينمايند نيز قابليت نصب اين نسخه را دارند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نسخه ۱ ويرايش آبان ۱۳۹۱

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


‎اين نسخه از نرم افزار قابل نصب بر روي گوشيهاي هوشمند داراي سيستم عامل اندرويد است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نسخه ۱ ويرايش آبان ۱۳۹۱هزینه : صلواتبا تشکر

مدیریت انجمن آموزش عالی

H A M E D
28-02-2007, 20:10
دقيقا دوستمون راست ميگه خيلي هم عجله نكن يدفه ميبيني كه نامه اعزامت اومده و دوسه ماه هم اضافغيبت رفته تو پاچت..
بعد شما قبلا چنين تاپيكي زده بودي اونجا كلي جواب بهت داديم! برو اونا رو بخون.

vast_vision_office
28-02-2007, 20:12
سلام رفیق
حرف شما کاملا متین پس بزارید یه چیزی بگم و اونم اینه که گواهی اشتغال به تحصیل با در نظر گرفتن ترم آخر بودن یعنی 18 واحد مانده در ترم آخر آیا به نظر شما بازم نمی شه؟؟؟

با تشکر
بای

vast_vision_office
28-02-2007, 20:17
دقيقا دوستمون راست ميگه خيلي هم عجله نكن يدفه ميبيني كه نامه اعزامت اومده و دوسه ماه هم اضافغيبت رفته تو پاچت..
بعد شما قبلا چنين تاپيكي زده بودي اونجا كلي جواب بهت داديم! برو اونا رو بخون.

سلام حامد جان
بازم حرف شما کاملا متین ولی اون تاپیک در مورد این بود که آیا می شه اول بری سربازی بعد نصفش رو ول کنی بری دانشگاه یا نه که گفتین می شه ولی این تاپیک جامع تر هست و هم دوستان دیگه می تونن این مشکلشون رو اینجا حل کنن
در مورد نامه اعزامی و اضافه خدمت باید بگم که می تونم تمدید کنم . به نظر شما من نمی تونم اگر دیدم به اون تاریخ فارغ نمی شم تمدید کنم؟؟؟من که دیدم راحت تمدید می کنن یعنی من نمی تونم؟؟؟

با تشکر
بای

vast_vision_office
28-02-2007, 20:19
سلام دوستان
می بخشید که سه تا پست پشت سر هم دادم ولی از دوستان کسی نیست که این کار رو کرده باشه یا دیده کسی کرده(منظورم اینه که قبل از فارغ تحصیل شدن دفترچه پست کنه؟؟؟؟؟؟

با تشکر
بای

H A M E D
28-02-2007, 20:19
تمديد كردن يه مقدار مشكله ولي به نظر من اول بزار فارغ التحصيل بشي بعد دفترچه رو بفرست اينجوري مطمئن تره ضمنا شما بايد همراه دفترچه خدمت مدرك تحصيلي رو هم بفرستي. پس بزار آخر سر.

vast_vision_office
28-02-2007, 21:57
سلام دوست عزیز
من که مشکلی ندارم ولی اگر مدت بین ارسال دفترچه و اعزام کم می بود واقعا بهتر بود حالا حداقل فاصله ی بین ارسال دفترچه و اعزام چقدر هست؟؟؟

با تشکر
بای

D o l f i n
28-02-2007, 22:41
فکر کنم یه 2 ماه حالا یکم بیشتر یا کمتر طول بکشه بعدشم به نظر من اگه ادامه بدی و نری سربازی بهتره چون بعد از اومدن از سربازی معلوم نیست حال و حوصله خوندن داشته باشی یا نه

Iron
28-02-2007, 23:35
سلام رفیق
حرف شما کاملا متین پس بزارید یه چیزی بگم و اونم اینه که گواهی اشتغال به تحصیل با در نظر گرفتن ترم آخر بودن یعنی 18 واحد مانده در ترم آخر آیا به نظر شما بازم نمی شه؟؟؟

با تشکر
بای

نه خوب نمیشه. شاید چندتا درس بیفتی. تازه بعد از فرغت هم مدتی طول میکشه این گواهی رو بهت بدن. کلی نامه نگاری و تصفیه حساب و ... . وقتی همه کاراشون باهات تموم بشه این نامه رو در آخرین مرحله میدن دستت.

boy iran
01-03-2007, 00:25
بابا بی خیال
من دو ماه دیگه باید برم خیالم نیست
حالا شما سال دیگه میخوای بری داری تصمیم بگیری

mina_aghaee
01-03-2007, 11:36
سلام
من يه سوالي داشتم كه نمي دونم از كي بايد بپرسم
من ليسانس مهندسي كامپيوتر دارم. شنيدم كه دانشگاه هاي غير انتفاعي دانشجوهاي ممتاز دانشگاه هاي ديگه رو با شرط معدل مي پذيرن.
اما نمي دونم كودومشون ارشد كامپيوتر يا it دارن.
در ضمن آيا بايد حتما هر كي بخواد از اين شرايط استفاده كنه بايد حتما تو كنكور ارشد مجاز شده باشه يا لازم نيست؟
هر كي اطلاعاتي داره مدد برسونه. اجرش با خدا....

H A M E D
01-03-2007, 12:01
سلام
من يه سوالي داشتم كه نمي دونم از كي بايد بپرسم
من ليسانس مهندسي كامپيوتر دارم. شنيدم كه دانشگاه هاي غير انتفاعي دانشجوهاي ممتاز دانشگاه هاي ديگه رو با شرط معدل مي پذيرن.
اما نمي دونم كودومشون ارشد كامپيوتر يا it دارن.
در ضمن آيا بايد حتما هر كي بخواد از اين شرايط استفاده كنه بايد حتما تو كنكور ارشد مجاز شده باشه يا لازم نيست؟
هر كي اطلاعاتي داره مدد برسونه. اجرش با خدا....

عرض كنم خدمت شما كه تنها دانشگاهي كه اين كار رو انجام داد دانشگاه امير كبير بود و شرايطش هم اين بود كه فارغ التحصيل با معدل بالاي 15 سال قبل باشي! (حداكثر فاصله يك سال!) كه ما نتونستيم استفاده كنيم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مهلتش هم تموم شده. ميتوني بري از سايتش ديدن كني. و براي استفاده از اين شرايط هم احتياج به مجاز شدن تو كنكور ارشد نيست! [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ضمنا مگه دخترا هم ميرن سربازي؟!؟!؟؟؟؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بگذريم من كه رفتم خيالم راحت شد.. البته اين كارت هم به هيچ دردي نميخوره!

korosh bozorg
01-03-2007, 18:17
یک بازگویی از پرسش دوستان درون کشور:


نه مشکلی در کار نیست به هر حال یک جوری باید اطمینان پیدا کنند و ثابت بشه که شخص مورد نظر مشکل داره و راه اون هم ازمایش هست مثلا اگر کسی مشکل قلبی داشته باشه اول اکو میگیرن بعد اگر نیاز باشه هولتر

جواب ازمایش که امد تو همون بیمارستان 2-3 تا دکتر نتیجه رو نگاه میکنین (همشون هر جوابی که تو ازمایش نوشته شده باشه رو تایید میکنند)و زیر برگه رو امضا میکنند.تو این مرحله بیماری مشخص میشه (در واقع اصل کار همین جا هست)یک تاریخی رو مشخص میکنند و میگین در اون تاریخ بره نظام وظیفه

ااون جا هم یک کمیسیون تشکیل میشه البته کار خاصی انجام نمیدن بر اساس تصمیم پزشک رای نهایی صادر میشه

با سپاس. یک بازگویی دیگر:

مرسی از تو دست عزیزم
من رفتم برای آزمون. خلاصه که این طرف که آزمون میگرفت(دکتر سپاه بود) خیلی ترسوندم که نمیدونم اگه معاف اعصاب و روان بشی خیلی چیزها رو از دست میدی و میخواستی ده سال نری سربازی خودبخود معاف میشدی و ... اما دیگه ما ادامه دادیم و فکر کنم تایید کرد. حالا من یک سوال داشتم اگر معاف پزشکی اعصاب و روان بشم! چه چیزهایی رو از دست میدم؟ اینکه نمیتونم استخدام ادارات دولتی بشم رو میدونم اما مال و املاک رو میتونم بزنم به نامم؟ من گواهینامه هم پیش از این داشتم ده ساله. بعد از ده سال میتونم تمدیدش کنم؟ بیرون از کشور میتونم برم؟ ادامه تحصیل چی؟ میتونم تحصیلات دانشگاهیمو ادامه بدم؟ گرفتن وام چی؟ دسته چک؟
تشکر

amin_metal1370
01-03-2007, 18:54
یک بازگویی از پرسش دوستان درون کشور:با سپاس. یک بازگویی دیگر:
دوست عزیز می تونم منطق این کارتون رو بدونم؟

H A M E D
01-03-2007, 19:29
یک بازگویی از پرسش دوستان درون کشور:با سپاس. یک بازگویی دیگر:

بعد حالا چيكار بايد بكنيم؟!

vast_vision_office
01-03-2007, 23:09
سلام دوستان
یکی بیاد جواب ما رو بده من چند جا سوال کردم که دفترچه خدمت ریز نمرات رو می خواد یعنی با گواهی هم کارم راه نمی افته پس می شه یا با مدرک دیپلم برم سربازی یا صبر کنم تا مدرک فوق دیپلمم بیاد و بفرستم برای خدمت حالا اگر یه حساب سر انگشتی کنی می شه بهمن 86 که فارغ بشم و مدرک فوق دیپلمم بعد از عید 87 بیاد یعنی من می تونم بهار 87 دفترچه پست کنم وای که چه قدر خوب می شه چون یه مدت هم وقت دارم می تونم رایانه کار درجه ی 1 رو هم بگیرم و دیپلم کامپیوترم رو هم بگیرم اگر کسی این مطلب رو صد در صد تایید می کنه که باید ریز نمرات فوق دیپلم رو برای خدمت ارسال کنم بگه که من برم خوش باشم تا بهار 87

با تشکر
بای

korosh bozorg
01-03-2007, 23:24
دوست عزیز می تونم منطق این کارتون رو بدونم؟

اینها پرسش من نیست. تنها یک بازگویی هست.

Omid_Palang
02-03-2007, 02:05
با سلام:
برادر من سری که درد نمیکنه رو که نمیبندن....اولآ از من با یه کوله بار تحقیق و تجربه در زمینه سربازی میگم هرچی مدرکت بالاتر درجت بهتر خدمتت راحتتر مثل در آموزشی زیر لیسانسه ها و لیسانسه های غیر تخصصی برای جاها خاص مثل مخابرات و... کار دی و تمرینات عملیشون بیشتره اون یکی ها کلاس تءوری بیشتر دارند. در ضمن اول مدرکت رو بگیر در حین تحصیل موارد خاص میتونن دفترچه پست کنن اما اگه دچار تمدید و غیره بشی و نتونی تمدید کنی که خیلی سخته به ازای هر ماه جریمه میشی...و دیگه اینکه با توجه به سن اعزام که اعلام میکنن هر سال بعد فراغت از تحصیل دقیقآ 6 ماه وقت برای ارسال دفترچه داری البت اگه سنت بالاتر از سن اعزام باشه و این میشه غیبت مشمول جریمه میشی..دفتر چه رو که تحویل پست خود نظام وظیفه در تهران بدی 15 تا 25 روز بستگی به نیاز به رشتت و تحصیلاتت که بازم تحصیلات بیشتر احتیاج بیشتر یعنی الافی کمتر اینم بدون از 2 ماه قبل خدمت الافی و 2-3 ماه هم بعد خدمت و پایان دوره و... از من میشنوی اول درستو تموم کن این نظام وظیفه خیلی منظم نیست پس بهش اعتماد نکن روال کلی رو در پیش بگیر که بعدآ به خودت بد و بیراه نگی... بعد بازم سعی کن ادامه تحصیل بدی دفترچت رو پست کن اگه قبول شی که میری دانشگاه اگه نه خدمتت رو ادامه میدی.
اگه بازم سوالی بود خوشحال میشم بتونم کمکی کنم.
همیشه شاد باشید

Iron
02-03-2007, 02:48
سلام دوستان
یکی بیاد جواب ما رو بده من چند جا سوال کردم که دفترچه خدمت ریز نمرات رو می خواد یعنی با گواهی هم کارم راه نمی افته پس می شه یا با مدرک دیپلم برم سربازی یا صبر کنم تا مدرک فوق دیپلمم بیاد و بفرستم برای خدمت حالا اگر یه حساب سر انگشتی کنی می شه بهمن 86 که فارغ بشم و مدرک فوق دیپلمم بعد از عید 87 بیاد یعنی من می تونم بهار 87 دفترچه پست کنم وای که چه قدر خوب می شه چون یه مدت هم وقت دارم می تونم رایانه کار درجه ی 1 رو هم بگیرم و دیپلم کامپیوترم رو هم بگیرم اگر کسی این مطلب رو صد در صد تایید می کنه که باید ریز نمرات فوق دیپلم رو برای خدمت ارسال کنم بگه که من برم خوش باشم تا بهار 87

با تشکر
بای

عزیز جون مگه می خوای از نظام وظیفه پذیرش بگیری که ریز نمرات بخواد. دانشگاه یه معرفی نامه نظام وظیفه بهت میده که حتی توش معدلت رو هم ننوشته. فقط مشخصات خودت و رشته و مقطع تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیلو نوشته.
اگه با مدرک دیپلم بخوای بری بهت میگن تاحالا کجا بودی. پس سرباز فراری محسوب می شی. بنابر این باید حتما یا فوق دیپلمت رو بگیری یا از تحصیل انصراف بدی یا اخراج شی و گواهی هر کدوم از این مواردو بگیری و با دفترچت پست کنی. ولی بهر حال اگه آخر بهمن 86 درست تموم بشه احتمالا زودترین زمانی که می تونی دفترچه رو پست کنی آخرای اسفند یا اوایل سال 87 خواهد بود.

H A M E D
02-03-2007, 12:17
سلام دوستان
یکی بیاد جواب ما رو بده من چند جا سوال کردم که دفترچه خدمت ریز نمرات رو می خواد یعنی با گواهی هم کارم راه نمی افته پس می شه یا با مدرک دیپلم برم سربازی یا صبر کنم تا مدرک فوق دیپلمم بیاد و بفرستم برای خدمت حالا اگر یه حساب سر انگشتی کنی می شه بهمن 86 که فارغ بشم و مدرک فوق دیپلمم بعد از عید 87 بیاد یعنی من می تونم بهار 87 دفترچه پست کنم وای که چه قدر خوب می شه چون یه مدت هم وقت دارم می تونم رایانه کار درجه ی 1 رو هم بگیرم و دیپلم کامپیوترم رو هم بگیرم اگر کسی این مطلب رو صد در صد تایید می کنه که باید ریز نمرات فوق دیپلم رو برای خدمت ارسال کنم بگه که من برم خوش باشم تا بهار 87

با تشکر
بای

دوست عزيزم سلام
اين آقا اميد تقريبا جوابتون رو دادن.
عزيز من شما اگه با مدرك ديپلم بري اول از همه سه ماه اضافه خدمت ميخوري بعد به نظرت سرباز صفر با درجه دار (مثلا گروهبان يك ارتش يا استوار نيروي انتظامي و سپاه يكيه؟!) عرض كنم به خدمت شما كه قبلا هم گفتم حالا هم ميگم صبر كن تو هنوز يه سال ديگه از درست مونده دفترچه بدون ريز نمرات و مدرك كارداني رو اگه بفرستي همون ديپلم حساب ميشي و ديگه كاريش هم نميشه كرد.. چه عجله اي داري؟! چه خبره عشق نظام داري؟ اگه انطوريه بهت بگم همون دو سه ماه اول اينطوريه بعد مثلا 10 ماه خدمت كه شدي انقدر از لباس سربازي و اصلا عنوان سرباز كه روت باشه متنفر ميشي كه حاظري هر كاري انجام بدي تا زودتر تموم بشه..
باز هم ميگم عجله نكن بزار درست تموم بشه بعد به اندازه كافي در هر صورت علافي داري و اين يكي دوماه رو هم نميشه كاريش كرد! اگه خيلي هم كارت پايان خدمت دوست داري تا من برات يكي درست كنم بفرستم! كار نيم ساعت با فتوشاپه! (شوخي كردم!) بگذريم از ما گفتن بود. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با سلام:
برادر من سری که درد نمیکنه رو که نمیبندن....اولآ از من با یه کوله بار تحقیق و تجربه در زمینه سربازی میگم هرچی مدرکت بالاتر درجت بهتر خدمتت راحتتر مثل در آموزشی زیر لیسانسه ها و لیسانسه های غیر تخصصی برای جاها خاص مثل مخابرات و... کار دی و تمرینات عملیشون بیشتره اون یکی ها کلاس تءوری بیشتر دارند. در ضمن اول مدرکت رو بگیر در حین تحصیل موارد خاص میتونن دفترچه پست کنن اما اگه دچار تمدید و غیره بشی و نتونی تمدید کنی که خیلی سخته به ازای هر ماه جریمه میشی...و دیگه اینکه با توجه به سن اعزام که اعلام میکنن هر سال بعد فراغت از تحصیل دقیقآ 6 ماه وقت برای ارسال دفترچه داری البت اگه سنت بالاتر از سن اعزام باشه و این میشه غیبت مشمول جریمه میشی..دفتر چه رو که تحویل پست خود نظام وظیفه در تهران بدی 15 تا 25 روز بستگی به نیاز به رشتت و تحصیلاتت که بازم تحصیلات بیشتر احتیاج بیشتر یعنی الافی کمتر اینم بدون از 2 ماه قبل خدمت الافی و 2-3 ماه هم بعد خدمت و پایان دوره و... از من میشنوی اول درستو تموم کن این نظام وظیفه خیلی منظم نیست پس بهش اعتماد نکن روال کلی رو در پیش بگیر که بعدآ به خودت بد و بیراه نگی... بعد بازم سعی کن ادامه تحصیل بدی دفترچت رو پست کن اگه قبول شی که میری دانشگاه اگه نه خدمتت رو ادامه میدی.
اگه بازم سوالی بود خوشحال میشم بتونم کمکی کنم.
همیشه شاد باشید

دوست عزيز از اطلاعات كاملتون ممنون![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

vast_vision_office
02-03-2007, 12:45
سلام دوستان
ممنون از همه و همه و همه واقعا روشنم كردن چاره اي نيست بايد الافي بكشم خيلي بدم مياد الاف باشم به هر حال چاره اي نيست من مي خواستم كه بلافاصله بعد از فارغ التحصيل شدن برم كلك اين خدمت رو بكنم كه مي بينم نمي شه يا بايد حمالي كنم و با مدرك ديپلم تو خدمت سر كنم يا اينكه 4 ماه حداقل الاف باشم كه همون الافي بهتره درد من اينه كه من انشالله كه بهمن 86 فارغ شدم مدرك فوقم بعد از عيد 87 مي آد بعد بايد تازه دفترچه بفرستم و بعد اعزام شم كه اين وسط يه 4 ماه حداقل ول مي شه به هر حال چاره اي نيست ممنون از كمكتون فقط دو تا سوال ديگه دارم كه اگر قشنگ جواب بديد در تمام مدت سربازي دعاتون مي كنم
1-اين دفترچه ي خدمت در طول سال چه ماه هايي مي آد؟؟؟
2-بعد از ارسال دفترچه چند مدت بعدش اعزام مي شي؟؟؟

يكي از دوستان گفته بود كه عشق سربازي داري منم مي گم كه اصلا اين طوري نيست يا اگر باشه همون طوري هست كه خودتون گفتيد كه اولش خوشه ولي به هر حال چه فرقي مي كنه بايد بگذره نمي شه خريد نمي شه رفت تيمارستان كه معافي پزشكي بهت بدن و نمي شه هيچ كاريش كرد پس بهتره ازش فرار نكني و بري تمومش كني و كلكش رو هر چه زودتر بكني(تا جنگ نشده(شوخي))

با تشكر
باي

mohsen_sir
05-09-2008, 23:05
خوب فكر كنم عنوان كاملاً واضح باشه نيمه دوم شصت و هفتم دو سال كنكور دادم مي خوام بره سال سومم كنكور بدم .از معافيت تحصيلي استفادهخ نكردم.دفترچه پست كردم برج دوازده بايد برم خدمت مقدس سربازي!:31:

حالا سال بعد ميتونم شركت كنم و تو سربازي درسم رو بخونم؟

بعدشم اينكه چون برج دوازده بايد برم يه 4 ماه بايد خدمت درس بخونم ميشه يه جوري مرخصي چيزي گرفتش؟!

Hossein Adeli
05-09-2008, 23:37
خوب فكر كنم عنوان كاملاً واضح باشه نيمه دوم شصت و هفتم دو سال كنكور دادم مي خوام بره سال سومم كنكور بدم .از معافيت تحصيلي استفادهخ نكردم.دفترچه پست كردم برج دوازده بايد برم خدمت مقدس سربازي!:31:

حالا سال بعد ميتونم شركت كنم و تو سربازي درسم رو بخونم؟

بعدشم اينكه چون برج دوازده بايد برم يه 4 ماه بايد خدمت درس بخونم ميشه يه جوري مرخصي چيزي گرفتش؟!

بله می تونی در حین خدمت درس بخونی و کنکور بدی
نه نمیشه مرخصی گرفت مگه خونه خالست فقط شاید یک هفته مونده به کنکور مرخصی بدن
من 2 ماه هست تموم کردم من هم برج 12 بودم ! :27: ( آشخور )

mohsen_sir
06-09-2008, 00:51
بله می تونی در حین خدمت درس بخونی و کنکور بدی
نه نمیشه مرخصی گرفت مگه خونه خالست فقط شاید یک هفته مونده به کنکور مرخصی بدن
من 2 ماه هست تموم کردم من هم برج 12 بودم ! :27: ( آشخور )
اه. فقط دل بسته بودم به مرخصي!
فرمانده بسيج مسجدمون ميگه ميتوني بگيري خوشحال بودم.:41:
اگه تا برج دوازده من كارت فعال بگيرم اونموقع آموزشي نياز نيست برم درسته؟حالا من وقتي دفترچه رو پست كردم فعال نزدم بازم برج دوازده بايد برم؟ يا تغيير ميكنه؟

aaaammmm87
06-09-2008, 08:21
دوست عزيز سلام
كارت بسيار اشتباه بوده مي تونستي يه ترم بري دانشگاه ازاد ( اگه از لحاظ مالي مشكلي نداري ) و همون ترم اول خودتو مشروط ميكردي ديگه امسال از سربازي خبري نبود

lomon
06-09-2008, 12:41
اه. فقط دل بسته بودم به مرخصي!
فرمانده بسيج مسجدمون ميگه ميتوني بگيري خوشحال بودم.:41:
اگه تا برج دوازده من كارت فعال بگيرم اونموقع آموزشي نياز نيست برم درسته؟حالا من وقتي دفترچه رو پست كردم فعال نزدم بازم برج دوازده بايد برم؟ يا تغيير ميكنه؟

سلام
ببخشیدا .. خیلی ببخشید که این حرف رو می زنم فرمانده بسیج مسجدتون خیلی بیخود کرده که گفته شما می تونی مرخصی بگیری.. خدا لعنت کنه اون آدم هایی رو که چیزی رو نمی دونن و بیخودی نظری می دن که ممکنه یه نفر رو بد بخت کنه...

کارت فعال هیچ ربطی به آموزشی نداره و آموزش رو باید بری. اگه فعال داشته باشی بهت یه درجه بیشتر میدن و مدت خدمتت هم کمتر می شه حالا این که چقدر کمتر می شه دو ماه سه ماه یا ... نمی دونم.

هر وقت پاتو بذاری تو پادگان عمرا نمی تونی تا دو ماه مرخصی بگیری تازه اگه بگیری فوقش دو یا سه روز...

mohsen_blid
06-09-2008, 12:48
خوب سلام دوست عزیز
بزار اینطور برات بگم
کارت فعال میتونه درجه شما را از گروهبان دوم به یکم برسونه و به میزان مدت بسیجی فعال بودنتون براتون کسری میخوره البته باید بگم مسئول نیروی انسانی حوزه مقاومتتون میره ناحیه سپاه و در اونجا بر سر میزان مدت معافیتتون بحث و کمیسیون گرفته میشه
اما برای آموزشی نه شخصی میتونه از آموزش معاف بشه که کارت 45 روزه بسیج رو داشته باشه اگر داشته باشید که خیلی به نفعتون است
در پادگان به هیچ وجه نمیشه درس خوند بخصوص اوایلش
اما اگر شما میتوانستید وارد دانشگاه آزاد بشید و به قول دوستمون بعدا مشروط میکردید خیلی به نفعتون بود

mohsen_sir
06-09-2008, 15:31
متاسفانه دانشگاه آزاد ثبت نام نكرده بودم
زنگ زدن نظام وظيفه اونم حرفاي شما رو زدش.
ولي فكر كنم بتونم تا برج دوازده دوره هاي آموزشي مسجد رو برم اون موقع چي بازم آب از آّ تكون نمي خوره نه؟

mohsen_sir
23-09-2008, 14:56
راستي من اگه بتونم تكميلي رو بگيرم از آموزش معاف ميشم درسته؟
تو سربازي (معافي نه) ميشه بره كنكور خوندش؟

farshidshd
23-09-2008, 15:03
سلام
ببخشیدا .. خیلی ببخشید که این حرف رو می زنم فرمانده بسیج مسجدتون خیلی بیخود کرده که گفته شما می تونی مرخصی بگیری.. خدا لعنت کنه اون آدم هایی رو که چیزی رو نمی دونن و بیخودی نظری می دن که ممکنه یه نفر رو بد بخت کنه...

کارت فعال هیچ ربطی به آموزشی نداره و آموزش رو باید بری. اگه فعال داشته باشی بهت یه درجه بیشتر میدن و مدت خدمتت هم کمتر می شه حالا این که چقدر کمتر می شه دو ماه سه ماه یا ... نمی دونم.

هر وقت پاتو بذاری تو پادگان عمرا نمی تونی تا دو ماه مرخصی بگیری تازه اگه بگیری فوقش دو یا سه روز...

تایید میشهراستي من اگه بتونم تكميلي رو بگيرم از آموزش معاف ميشم درسته؟
تو سربازي (معافي نه) ميشه بره كنكور خوندش؟

از آموزشی کسی معاف نمیشه
حتو اون کسی که م عاف از خدمت شده باید بره آموزشی
تو سربازی هم بستگی به خودت داره بتونی بخونی یا نه
من که نمیتونم بخونم

mohsen_blid
23-09-2008, 17:22
تایید میشه
از آموزشی کسی معاف نمیشه
حتو اون کسی که م عاف از خدمت شده باید بره آموزشی
تو سربازی هم بستگی به خودت داره بتونی بخونی یا نه
من که نمیتونم بخونم

دوست عزیز نمیدونید بهتر است چیزی نگید
ببینید
اگر شما دوره 45 روزه رو رفته باشید میتونید از اموزشی معاف بشید البته اگر ارتش باشه نه

اما درباره کسانی که معاف از سربازی میشن نمونه اش معافیت پزشکی یا کفالت اموزشی نمیرن
هر سوالی درباره خدمت داشتی از من بپرس کارت رو راه میندازم
در ضمن دوره تکمیلی 45 روزه دارای سهمیه هست که به هر منطقه ای داده میشه اما شانس بیاری و بتونی بری حالا هر وقت گرفتی بلافاصله نامه از نیروی انسانی حوزتون بگیر ببر ناحیه سپس منطقه دیگه از اون به بعدش میره نمسا

حواست باشه بسیجی فعال و دوره هاش رو با تکمیلی 45 روزه قاطی نکنی
برو درست و حسابی بپرس

البته قبلا کسی بسیجی بود بخصوص فعال میتوانست بره سپاه الان بخش نامه ای اومده که همه افراد میرن نظام وظیفه سپس اونجا تقسیم میشن
اگر دوره اموزشی رو بگزرونی میتونی درس بخونی اما تو دوره اموزشی نمیشه چون داغونت میکنن با کلاس های اموزشی

mohsensoft
19-10-2008, 15:35
با سلام
وضعيت من به شكل زير هستش.لطفا هر يك از دوستان كه اطلاع دقيقي از نحوه ي مشموليت من و چگونگي شركت در كنكور براي من داره بگه:
من متولد بهمن 68 هستم.سال گذشته پيش دانشگاهي رو به صورت حضوري شركت كردم.در كنكور هم شركت كردم و قبول نشدم.و ضمنا 2 تا از دروس پيش دانشگاهي 2 رو هم هنوز پاس نكردم(البته اين 2 درس رو پاس خواهم كرد) و ميخوام در كنكور 88 شركت كنم.حالا من بايد چه كاري انجام بدم كه در خدمت غيبت نخورم و بتونم با قبولي در كنكور 88 به دانشگاه برم؟
لطفا هر كسي اطلاعات دقيق داره بگه
ممنون

mohsensoft
20-10-2008, 17:59
آقا ميشه بگيد با 2 تا درس افتاده از پيش دانگاهي سال قبل(كه حضوري بوده) چطور ميشه اون 2 تا درس رو هم حضوري پاس كرد؟

aaaammmm87
20-10-2008, 18:05
سلام شما مي تونيد در كنكور 88 شركت كنيد ! فقط يه نكته بايد موقعي كه دفترچه مياد بري دفترچه خدمت رو ارسال كني حدود 6 ماه طول ميكشه تا بري زير پرچم

mohsensoft
20-10-2008, 18:47
سلام شما مي تونيد در كنكور 88 شركت كنيد ! فقط يه نكته بايد موقعي كه دفترچه مياد بري دفترچه خدمت رو ارسال كني حدود 6 ماه طول ميكشه تا بري زير پرچم
يعني راهي نيست كه ما قبل از كنكور نريم خدمت؟
راستي اگه برم خدمت ميشه درس خوند؟يعني روزي چند ساعت بايد در خدمت اونا باشي؟

amir_68
20-10-2008, 22:00
سلام منم وضعیته شما را دارم(مهره 68)رفتم نظام وظیفه بهم گفت باید دفترچه را پست کنی بعد اگه کنکور قبول شدی که هیچ اگه نشدی باید بری سربازی!
البته برای اطمینانه خاطرت میتونی زنگ بزنی یا بری نظام وظیفه.

mohsensoft
20-10-2008, 23:36
سلام منم وضعیته شما را دارم(مهره 68)رفتم نظام وظیفه بهم گفت باید دفترچه را پست کنی بعد اگه کنکور قبول شدی که هیچ اگه نشدی باید بری سربازی!
البته برای اطمینانه خاطرت میتونی زنگ بزنی یا بری نظام وظیفه.
وقتي دفترچه رو پست كردي زمان اعزامت كي هستش؟
شما هم درس افتاده داري؟

mahdi.a81
20-10-2008, 23:51
شما متولد 68 هستي
هنوزم درس داري
ميتوني اين كار رو بكني
درسه رو تا بهمن پاس كن
بعد از اتمام دزسهات 6 ماه مهلت داري كه دفترچه رو پست كني
مثلا بيا و ارديبهشت پست كن يا فروردين كه ميشه 3 - 4 ماه
دفتر چه كه بياد مطمئن باش زودتر از برج 5 نمياد
حالا اگه به فرض محال هم اومد پا شو برو سازمان وظيفه عمومي كل كشور
روزهاي دوشنبه خود سردار ملاقات مردمي داره
اونجا تقاضاي تمديد دفتر چه ات رو بده
از خداشونم هست كه عقب بندازي
كار سختي نيست
من خودم مشكل داشتم ، اونجا حل شد
موفق باشي

mohsensoft
21-10-2008, 00:15
شما متولد 68 هستي
هنوزم درس داري
ميتوني اين كار رو بكني
درسه رو تا بهمن پاس كن
بعد از اتمام دزسهات 6 ماه مهلت داري كه دفترچه رو پست كني
مثلا بيا و ارديبهشت پست كن يا فروردين كه ميشه 3 - 4 ماه
دفتر چه كه بياد مطمئن باش زودتر از برج 5 نمياد
حالا اگه به فرض محال هم اومد پا شو برو سازمان وظيفه عمومي كل كشور
روزهاي دوشنبه خود سردار ملاقات مردمي داره
اونجا تقاضاي تمديد دفتر چه ات رو بده
از خداشونم هست كه عقب بندازي
كار سختي نيست
من خودم مشكل داشتم ، اونجا حل شد
موفق باشي
ممنون
اما من تهراني نيستم
ضمنا دفترچه رو فكر كنم بايد تا دي پست كرد
اگه بهمن امتحان بدي فكر كنم غير حضوري ميشه.

mahdi.a81
22-10-2008, 01:11
مگه من تهران بودم كه اومدم و مشكلم رو حل كردم
تازه گفتم كه دوشنبه ها ملافات مردميه و همون روز هم بررسي ميكنند.
شما وقتي وارد 19 سالگي ميشي مشمول حساب ميشي
يعني اينكه بايد بري و دفترچه بگيري
البته اگه بري توي 20 سالگي و دفترچه نگرفنه باشي غايب حساب ميشي
ضمنا اگه اصلا درس داشته باشي اون يه موضوع جداست ديگه
چون اونجوري غايب نيستي
يه چيز هم بگم : اگه حتي غيبت داشته باشي ؛ و قبول بشي بري اقدام كني ميتوني غيبت رو پاك كني
اونفد سرباز دارند كه خوشحال ميشن ملت برن دانشگاه
دفترچه رو برو بگير ببين توش چي نوشته

ho0rezam
21-11-2008, 13:52
سلام....من متولد نیمه ی دوم 68 هستم...اما تازه همین مهر ماه دارم به صورت حضوری پیش دانشگاهی رو میگذرونم(یعنی در حاله تحصیلم)تکلیفه من چیه؟من باید چی کار کنم؟
کنکوره 87 رو هم شرکت کردم،اما چون پیش رو نداشتم نمیشد ثبت نام کنم.کنکوره سال دیگه رو میشه ثبته نام کرد؟واسه خدمت چی کار کنم؟

sale2000
21-11-2008, 16:08
سلام
همونجور کپي ميکنم

حل مشکل متولدان نيمه دوم 68در کنکور سراسري و فني و حرفه اي88

سردار زاده كمند : مشمولان نيمه دوم 68 مي توانند در كنكور سال آينده شركت كنند


رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي ، گفت : مشمولان متولد نيمه دوم سال 1368 مي توانند با معرفي خود به اين سازمان و دريافت دفترچه اعزام به خدمت ، در آزمون سراسري سال آينده شركت كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، سردار محمد جواد زاده كمند در اين باره افزود : اين دسته از افرادي كه مي خواهند در آزمون سراسري سال آينده شركت كنند در دفترچه اعزام به خدمت آنها تاريخ اعزام 17 مهر 1388 درج خواهد شد .

mohsensoft
21-11-2008, 17:32
سلام....من متولد نیمه ی دوم 68 هستم...اما تازه همین مهر ماه دارم به صورت حضوری پیش دانشگاهی رو میگذرونم(یعنی در حاله تحصیلم)تکلیفه من چیه؟من باید چی کار کنم؟
کنکوره 87 رو هم شرکت کردم،اما چون پیش رو نداشتم نمیشد ثبت نام کنم.کنکوره سال دیگه رو میشه ثبته نام کرد؟واسه خدمت چی کار کنم؟
سلام دوست عزيز
من ديگه توي اين قضيه به اجتهاد رسيدم
اگه شما درسات از 8 واحد كمتر باشه(مثل من)فقط يه نيمسال فرصت داري كه حضوري بخوني.بعدش كه مدركتو گرفتي دفترچه رو پست ميكني و تاريخ اعزامت احتمالا ميفته بعد كنكور
اما اگه بيشتر از 8 واحد باشه مثل دانش آموزاي عادي هستي و ميتوني از يك سال معافيت تحصيلي استفاده كني
موفق باشي

ho0rezam
21-11-2008, 20:13
سلام دوست عزيز
من ديگه توي اين قضيه به اجتهاد رسيدم
اگه شما درسات از 8 واحد كمتر باشه(مثل من)فقط يه نيمسال فرصت داري كه حضوري بخوني.بعدش كه مدركتو گرفتي دفترچه رو پست ميكني و تاريخ اعزامت احتمالا ميفته بعد كنكور
اما اگه بيشتر از 8 واحد باشه مثل دانش آموزاي عادي هستي و ميتوني از يك سال معافيت تحصيلي استفاده كني
موفق باشي
مرسی عزیز...من همه ی درس ها رو دارم چون همین مهر ماه پیش رو شروع کردم...sale2000 هم درست میگه،منم اون مطلب رو تو خبرگذاری مهر خوندم.

seyyedi
23-11-2008, 21:30
دوستان سلام
منم نیمه دوم 68 هستم
دیر دفترچه گرفتم هل اولش هل کردی چیکار کنم
ولی توی دفترچه یه چیزی به این مضمون نوشته بود که کسانی که نیمه دوم 68 هستن و تاریخ اعزامشون میفته 18 یهمن امسال میتونن کنکور 88 رو هم بدن
چیزی در مورد ارائه دفترچه آماده به خدمت هم ننوشته بود
معاف هم میتونم بشم ولی نمی خوام

ashi-khan
24-11-2008, 00:44
سلام
دوستان من متولد مهر 68 هستم. 87 کنکور دادم قبول شدم. رفتم ثبت نام کردم ولی الان پشیمون شدم !!! آخه دانشگاه خوبی نداریم !!!
میخوام 88 کنکور بدم. برای ثبت نام باید چیکار کنم ؟؟ دفترچه پست کنم و الان هم انصراف بدم ؟؟ نمیشه بعد اعلام نتایج انصراف بدم؟
در کل اگه برم میدون سپاه از اونجا بپرسم بهتره ؟؟ یا برم سازمان سنجش ؟؟؟
ممنون میشم زود جوابمو بدید.
باتشکر واحترام
درود

ahriman323
24-11-2008, 05:04
دوستان من متولد نیمه اول 68 هستم:41: تا 23 /9 وقت دارم هنوز دفترچه نگرفتم کسی میدونه تاریخ اعزام چجوریاست!!
چقدر میشه تمدید کرد؟!:19:

mehdi_08
24-11-2008, 10:09
خدمت تمامی دوستان متولد نیمه دوم 68 (مثل خودم )بگم که باید برید پست یه دفترچه بگیرید بد برید دفتر پلیس +10 اونجا کارتون رو سریع انجام می دن من خودم تو هفته ناجا بردم تو این نمایشگاه های نیرو انتظامی کارامو انجام دادن تاریخ اعزام هم زدن 88/11/18 راحت ناراحت نباشین

ashi-khan
24-11-2008, 12:58
سلام
دوستان من متولد مهر 68 هستم. 87 کنکور دادم قبول شدم. رفتم ثبت نام کردم ولی الان پشیمون شدم !!! آخه دانشگاه خوبی نداریم !!!
میخوام 88 کنکور بدم. برای ثبت نام باید چیکار کنم ؟؟ دفترچه پست کنم و الان هم انصراف بدم ؟؟ نمیشه بعد اعلام نتایج انصراف بدم؟
در کل اگه برم میدون سپاه از اونجا بپرسم بهتره ؟؟ یا برم سازمان سنجش ؟؟؟
ممنون میشم زود جوابمو بدید.
باتشکر واحترام
درود
دوستان یکی جواب مارو بده !!!
من باید انصراف بدم ؟؟

mohsensoft
24-11-2008, 15:48
دوستان یکی جواب مارو بده !!!
من باید انصراف بدم ؟؟
نميتوني اين كارو كني عزيزم
چون فقط يك بار از معافيت تحصيلي ميتوني استفاده كني
اگه انصراف بدي بلافاصله ميبرنت خدمت

sale2000
24-11-2008, 17:07
چرا نتونی تا اونجایی که من میدونم در حین خدمتم میتونی کنکور شرکت کنی!اگه خواستی جای بهتری قبول شی میتونی شرکت کنی اگه قبول شدی انصراف بدی..... فکر نکنم محدودیتی باشه البته نگفتی سراسری میخونی!فنی.علمی کاربردی ازاد کدوم؟

ashi-khan
24-11-2008, 18:38
نميتوني اين كارو كني عزيزم
چون فقط يك بار از معافيت تحصيلي ميتوني استفاده كني
اگه انصراف بدي بلافاصله ميبرنت خدمت
خوب منم یه بار کنکور دادم دیگه !!!
هنوز از معافیت استفاده نکردم که !!!
امسال کنکور دادم. مهر هم رفتم ثبت نام کردم.
ولی الان پشیمونم میخوام سال بعد هم کنکور بدم.
یعنی اگه انصراف بدم باید برم سربازی ؟؟؟؟ مطمئنی ؟؟
دفترچه رو که پست کنم میگن 18 دی بیا.
من چیکار میتونم بکنم ؟؟

sale2000
24-11-2008, 18:46
نگفتی چرا پشیمونی کدوم کنکور رو میگی!باید در حین تحصیل شرکت کنی وگرنه باید بری خدمت اگر قبول شدی بعد انصراف میتونی در دانشگاهی که قبول شدی ثبت نام کنی.

ashi-khan
24-11-2008, 18:55
بچه ها من امسال کنکور سراسری رشته ریاضی دادم
پشیمونم چون دانشگاهمون خوب نیست دیگه. امکانات نداره. حال نمیده !!!
بچه ها میگن قبل ثبت نام برای کنکور یعنی توی آذر ماه باید انصراف بدم !!!؟
وگرنه من میخوام تا کنکور سال بعد انصراف ندم. که اگه قبول نشدم اینو از دست ندم !
میشه اون موقع انصراف بدم ؟؟؟ یا حتما باید الان انصراف بدم؟؟
لطفا یکی راهنماییم کنه.
ممنون

mohsensoft
24-11-2008, 23:17
خوب منم یه بار کنکور دادم دیگه !!!
هنوز از معافیت استفاده نکردم که !!!
امسال کنکور دادم. مهر هم رفتم ثبت نام کردم.
ولی الان پشیمونم میخوام سال بعد هم کنکور بدم.
یعنی اگه انصراف بدم باید برم سربازی ؟؟؟؟ مطمئنی ؟؟
دفترچه رو که پست کنم میگن 18 دی بیا.
من چیکار میتونم بکنم ؟؟
طبق شنيده هاي من اگه توي دانشگاه روزانه ثبت نام كرده باشي و انصراف بدي نيمتوني تا 2 سال بعدش كنكور بدي
و اين يعني اينكه بايد بري خدمت
حالا نميدونم شما روزانه هستي يا شبانه
ضمنا اگه به سايت پليس مراجعه كني ميتونه كمك كنه:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ashi-khan
25-11-2008, 01:55
دوست عزیز روزانه رو که میدونم.
من غیرانتفاعی هستم.
در ضمن در مورد نظام وظیفه میدونم که باید دفترچه پست کنم و تا سال بعد تمدید میشه و تا اون وقت زمان دارم.
من سوالم اینه که برا ثبت نام تویه کنکور امسال حتما باید همین الان انصراف بدم ؟؟ یا میشه زمانی که نتایج اومد انصراف بدم ؟؟؟

1240
06-12-2008, 20:07
با سلام
من 69 نیمه اول هستم
یکی از بچه ها میگفت
اگر یکی از درس هاتو بزاری
و یکی از درس هاتو پاس نکنی

میتونی باز سال دیگه تو کنکور شرکت کنی
میشه؟

separate
09-12-2008, 20:15
با سلام
من 69 نیمه اول هستم
یکی از بچه ها میگفت
اگر یکی از درس هاتو بزاری
و یکی از درس هاتو پاس نکنی

میتونی باز سال دیگه تو کنکور شرکت کنی
میشه؟

اگه امسال ساله اولیه که تو پیش هستی میشه ولی توی مدارس غیرانتفاعی نمیتونی ثبت نام کنی

Macushla
11-12-2008, 14:19
سلام

يه خبر خوب براي پشت كنكوري ها :

طرح مجلس براي تعويق 2 ساله در اعزام پسران به سربازي


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

زنگ زدم نظام وظيفه گفت تصويب شده .

حسين.ح
11-12-2008, 16:48
سلام دوست عزيز خسته نباشيد.
من نمي دانم شما كه هستيد و آيا در اين زمينه تخصصي داريد يا نه؟
به هر حال به شما اعتماد مي كنم و مشكلم را مي گويم.
مشكل من كمي پيچيده است.
من دانشجوي فني شبانه هستم. ديگر علاقه اي هم به ادامه اش ندارم. مي خواهم رشته ي ديگري را كنكور بدهم. معاف هم هستم، فقط دوره ي 2 ماهه ي آموزشي را دارم. متولد نيمه ي اول 68 هم هستم. با انصراف از اين رشته هم مشكلي ندارم؛ اما...
تا خود كنكور 6 ماهي براي خواندن فرصت هست. زمان زيادي نيست. اصلاً برايم مقدورنيست كه در اين 6 ماه پيش رو آموزشي ام را بروم. مي خواهم ببينم مي توانم اين دو ماه آموزشي را بعد از كنكور- در تابستان - بروم؟ فكر نكنم استعلام بگيرند كه من سربازي رفته ام يا نه. در ثبت نام هم گزينه ي كارت پايان خدمت را مي زنم، واقعاً هم همين مي شود، خدمت ام تمام مي شود و مشكلي نيست.
مي توانم يا نه؟
ممنون مي شوم اگر پاسخگويم باشيد.
هميشه شاد و سلامت باشيد.

Mahdi_Co_1368
12-12-2008, 01:43
دوست عزیز روزانه رو که میدونم.
من غیرانتفاعی هستم.
در ضمن در مورد نظام وظیفه میدونم که باید دفترچه پست کنم و تا سال بعد تمدید میشه و تا اون وقت زمان دارم.
من سوالم اینه که برا ثبت نام تویه کنکور امسال حتما باید همین الان انصراف بدم ؟؟ یا میشه زمانی که نتایج اومد انصراف بدم ؟؟؟

عزیزان.....لطفا به داد ما برسین
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم و نمیدونم چی کار باید بکنم؟
آخه هنگام ثبت نام باید اون بخش که میگه << کد مربوط به نظام وظیفه>> رو چه شماره ای وارد کنم؟
میدونین چرا ما این سوال رو می پرسیم؟.....به خاطر این بخش از دفترچه ی ثبت نام کنکور 88 که هم اکنون در دست شماست


صفحه 33 از آخر بند (ب) رو مطالعه کنید . (همه ی بند ب رو به طور کامل مطالعه کنید)

farhad_realmadrid
12-12-2008, 17:05
سلام

يه خبر خوب براي پشت كنكوري ها :

طرح مجلس براي تعويق 2 ساله در اعزام پسران به سربازي


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

زنگ زدم نظام وظيفه گفت تصويب شده .

آقا جون چرا شایعه درست میکنی؟؟؟
این قانون ساله آینده اجرا میشه نه امسال.

seyyedi
12-12-2008, 19:21
دوستان سلام

آقا جون چرا شایعه درست میکنی؟؟؟
این قانون ساله آینده اجرا میشه نه امسال.
خوب برای کنکوری های 88 هم اجرایی میشه دیگه
نمیشه؟

farhad_realmadrid
12-12-2008, 23:53
دوستان سلام

خوب برای کنکوری های 88 هم اجرایی میشه دیگه
نمیشه؟

من خودم مشمول هستم و کنکور 88 میخوام بدم ولی سربازی تا حالاحالا اعزام نمیشم اگر بشم شاید تابستون شه ....

یه بار دیگر خبر را بخون گفته در حال پیگیری هست و هنوز تصویت 100% نشده اگر بشه تو سایت ناجا اعلام میکردن.

تاثیرش را نمیدونم که تو 88 تاثیر میزاره یا نه، انتظاری از اینها نداشته باشین.

amir_68
14-12-2008, 18:34
عزیزان.....لطفا به داد ما برسین
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم و نمیدونم چی کار باید بکنم؟
آخه هنگام ثبت نام باید اون بخش که میگه << کد مربوط به نظام وظیفه>> رو چه شماره ای وارد کنم؟
میدونین چرا ما این سوال رو می پرسیم؟.....به خاطر این بخش از دفترچه ی ثبت نام کنکور 88 که هم اکنون در دست شماست


صفحه 33 از آخر بند (ب) رو مطالعه کنید . (همه ی بند ب رو به طور کامل مطالعه کنید)
با سلام.من هم همین مشکلا دارم البته من تو سایت police.ir خوندم که کسانی که کمتر از 4 نیمساله تحصیلی از تحصیلشون میگذره در صورت قبول شدن در رشته یا دانشگاه بهتر میتوانند از رشته ی قبلی انصراف داده و در دانشگاه جدید ثبت نام کنند.حالا اگه کسی اطلاعات دقیق تری داره لطفا بگه.ممنون!

seyyedi
14-12-2008, 19:52
دوستان سلام
دوستان من معافی پزشکی میتونم بگیرم
نظر شما چیه؟
بگیرم ؟ نگیرم؟
یکی میگه بگیر یکی میگه نگیر
یه تاپیک بود که در این مورد یه نفر راهنمایی میکرد
کسی آدرس تاپیک رو نداره؟

Macushla
14-12-2008, 22:17
آقا جون چرا شایعه درست میکنی؟؟؟
این قانون ساله آینده اجرا میشه نه امسال.

دوست عزيز ببخشيد .حق با شماست و هنوز تصويب نشده :11: . نظام وظيفه در پيت شهرمون اينو گفته بود اما از نظام وظيفه تهران پزسيدم گفت هنوز تصويب نشده. البته به زودي مجلس تصميم نهايي ميگيره ( خيلي زود )

farhad_realmadrid
14-12-2008, 23:08
دوستان سلام
دوستان من معافی پزشکی میتونم بگیرم
نظر شما چیه؟
بگیرم ؟ نگیرم؟
یکی میگه بگیر یکی میگه نگیر
یه تاپیک بود که در این مورد یه نفر راهنمایی میکرد
کسی آدرس تاپیک رو نداره؟

اگر از لحاظ معافیتت خیلی مطمئن هستی یعنی معافیت پزشکیت 100% میتونی بدون ترس دفترچه را پست کنی
اگر مطمئن نیستی و خیلی شک داری باید خودتو به یکی از بیمارستانهای اطرافت پیش پزشک نشون بدی که مطمئن شی.

jamshidjap
15-12-2008, 12:47
دوستان سلام
دوستان من معافی پزشکی میتونم بگیرم
نظر شما چیه؟
بگیرم ؟ نگیرم؟
یکی میگه بگیر یکی میگه نگیر
یه تاپیک بود که در این مورد یه نفر راهنمایی میکرد
کسی آدرس تاپیک رو نداره؟

اگه ميخاي کارمند دولت بشي و در ارگانهايي که کار فيزيکي انجام نميدن استخدام بشي حتما بگير ...

در ضمن به اين راحتي ها معافي نميدن و خيلي دوندگي داره ... کميسيون پزشکي بايد تشکيل بشه و نظرشو اعلام کنه .

در ضمن اگه صلاح ميدوني بگو چه بيماري داري ؟ اگه صلاح ميدوني .

seyyedi
16-12-2008, 21:28
دوستان سلام

اگه ميخاي کارمند دولت بشي و در ارگانهايي که کار فيزيکي انجام نميدن استخدام بشي حتما بگير ...

در ضمن به اين راحتي ها معافي نميدن و خيلي دوندگي داره ... کميسيون پزشکي بايد تشکيل بشه و نظرشو اعلام کنه .

در ضمن اگه صلاح ميدوني بگو چه بيماري داري ؟ اگه صلاح ميدوني .
چیز خاصی نیست
معافی چشمی
شماره چشم

sajad
16-12-2008, 23:23
سلام . لطفا راهنمايي كنيد و متولد نيمه اول 68 . در حال تحصيل در دانشگاه ازاد . مي تونه كنكور بده ؟ اگه قبول شد انصراف بده ؟ خود نظام وظيفه توي سايتش زده . سردارم بارها اعلام كرده كه :
دانشجويان انصرافي در صورتي مجاز به تحصيل خواهند بود كه اولا بيش از 4 نيم سال تحصيلي از زمان تحصيل آنان سپري نشده باشد؛ ثانيا در زمان شركت در كنكور سراسري، دانشجو باشند، ثالثا مدت مجاز براي تحصيل در هر مقطع را رعايت نمايند.

مي شه راهنمايي كنيد .

jamshidjap
17-12-2008, 10:32
دوستان سلام

چیز خاصی نیست
معافی چشمی
شماره چشم

حتماً ... برو دنبال معافي

در ضمن مجموع شماره چشم هات بايد برابر با 10 باشه ...

يکي از دوستام زمان دبيرستان چشماش خيلي ضعيف بود و صبر کرد که مشمول بشه و بره معافيش رو بگيره ...

معافيش رو گرفت و بعد رفت عمل کرد....

jamshidjap
17-12-2008, 10:35
سلام . لطفا راهنمايي كنيد و متولد نيمه اول 68 . در حال تحصيل در دانشگاه ازاد . مي تونه كنكور بده ؟ اگه قبول شد انصراف بده ؟ خود نظام وظيفه توي سايتش زده . سردارم بارها اعلام كرده كه :
دانشجويان انصرافي در صورتي مجاز به تحصيل خواهند بود كه اولا بيش از 4 نيم سال تحصيلي از زمان تحصيل آنان سپري نشده باشد؛ ثانيا در زمان شركت در كنكور سراسري، دانشجو باشند، ثالثا مدت مجاز براي تحصيل در هر مقطع را رعايت نمايند.

مي شه راهنمايي كنيد .

بله... چرا که نشه ؟

خوتون جوابتون رو گفتيد .

sajad
17-12-2008, 10:56
اخه تو اين برگ ثبت نام كد نظام وظيفه مي خواد كه 12 تاست . اين تو هيچ كدوم از بندا نيست كه

RezaTayebiJ
17-12-2008, 12:38
سلام دوستان

من متولد اردیبهشت ۶۷ و دانشجوی سال سوم نرم افزار (دانشگاه آزاد) هستم. می تونم مجددا در کنکور شرکت کنم و در صورت قبولی از دانشگاه فعلیم انصراف بدم؟
در فُرم ثبت نام وضعیت سربازی را چه باید بنویسم؟

ممنون می شم راهنمایی کنید:11:

gaxter
17-12-2008, 15:02
شما چون دانشجویی در صورتی میتونی انصراف بدی و دوباره شرکت کنی که حد اکثر 4 ترم از تحصیلتون در رشته اولیتون نگذشته باشه.شما که سال سومید فکر نکنم دوباره بتونید.بهترین کار اینه یا زنگ بزنید به نظام وظیفه یا حضوری برید یا به بخش نظام وظیفه و مشاوره مشمولین واحد دانشگاهیتون مراجعه کنید.

jamshidjap
17-12-2008, 16:50
دانشجوي انصراف قطعي در بين اونها نيست ؟!

jamshidjap
17-12-2008, 16:57
شما الان ترم 5 هستيد ديگه ؟

خب ميتونيد ترم 5 رو کنسل کنيد و اين ترم رو نيمه تمام بگذاريد تا جزو سنوات تحصيلي حساب نشه و 4ترمي محسوب بشيد و از رشته خوتون انصراف بديد .

ضمناً وقتي که در رشته جديد قبول شده ايد حتماً بايد انصراف داده باشيد وگرنه قبولي شما کان لم يکن ميشه !!! و اين يک ريسکه که الان انصراف ندين !!! متوجه منظورم شديد ؟

sajad
18-12-2008, 09:53
نه نيست.لطفا راهنمايي كنيد

farshidshd
18-12-2008, 13:07
این کدهای نظام وظیفه زیاد مهم نیست
میتونی اگه اشتباه کردی تو ثبت نام بعدا درست کنی

sajad
18-12-2008, 14:14
ممنونم از راهنماييتون . شما مطمئنيد كه زياد مهم نيست ؟ باز كسي اطلاعاتي داشت ممنون مي شم بگه

Shayan Arya
18-12-2008, 20:59
با توجه به اینکه فقط یک روز به پایان مهلت ثبت نام کنکور 88 باقی مانده من به طور ناگهانی تصمیم گرفتم در کنکور شرکت کنم ولی متاسفانه مشکل سربازی رو هنوز حل نکردم
موضوع اینه که من چند سال پیش در کنکور قبول شدم و بعد از قبولی انصراف دادم و رفتم دنبال کار و هیچ اقدامی برای رفتن به سربازی انجام ندادم
از طرفی من یک مشکل پزشکی دارم که به احتمال 90% میتونم معافیت بگیرم اما تا حالا در این مورد هم اقدام نکردم و فکر نمیکنم تا 24 ساعت دیگه که مهلت ثبت نام تمام میشه کاری انجام بدم
حالا اگر فرض رو بر این بگذاریم که مشکل پزشکی من باعث معافیت بشه و من هر چه زودتر برای گرفتن معافیت قبل از برگزاری کنکور اقدام کنم آیا میتونم فردا که آخرین مهلت ثبت نام کنکور هست برای ثبت نام اقدام کنم؟

jamshidjap
18-12-2008, 22:07
الان شما غيبت هم داريد...

ولي فکر نميکنم مشکلي براتون پيش بياره ...

شما تا وقتي که تو دانشگاه قبول بشي فرصت داري معافي رو بگيري و ميتوني تو کنکور ثبت نام کني .

Shayan Arya
19-12-2008, 00:15
الان شما غيبت هم داريد...

ولي فکر نميکنم مشکلي براتون پيش بياره ...

شما تا وقتي که تو دانشگاه قبول بشي فرصت داري معافي رو بگيري و ميتوني تو کنکور ثبت نام کني .
بله اگر قرار بود برم سربازی حتما غیبت دردسرساز میشد
اما الان که شانس زیادی برای معافیت پزشکی دارم خیلی نگران غیبت نیستم
از راهنمایی شما سپاسگذارم

farshidshd
19-12-2008, 11:59
چون غیبت دارین نمیتونین دانشگاه ثبت نام کنین .
باید حتما برین خدمت یا اینکه معافیت بگیرین.
تو ثبت نام هم باید بزنین پایان خدمت ( اگه مطمئنین که معاف میپشین)
هرچند معافیت گرفتن اونم از نوع پزشکی کار حضرت فیله و کلی طول میکشه

mohsensoft
19-12-2008, 18:17
آقا اين طرحي كه طبق اون پسرا ميتونن 2 سال پشت كنكور باشن تصويب شد؟
هر كي هر حبري داره بذاره لطفا

saber_2000
22-12-2008, 13:46
سلام دوستان عزیز من متولد 65 هستم و سربازی هم نرفتم میخوام امسال در دانشگاه شرکت کنم آیا میشه یا باید کارت پایان خدمت داشته باشم البته اینو هم بگم که فرقی نمیکنه یا دانشگاه آزاد باشه یا علمی کاربردی میخوام شرکت کنم میشه منو راهنمایی کنید؟

نادر1368
23-12-2008, 17:10
شما دیپلم رو کی گرفتی؟فکر نکنم اگه معافیتی چیزی در کار نباشه بتونی متولدان نیمه دوم 68 به بعد فقط حق شرکت در کنکور رو دارن همه دانشگاهها از این قانون تبعیت میکنن.مگر اینکه معاف باشی یا اینکه دانشجو باشی.

sajad
23-12-2008, 17:27
شما تا الان خدمتو چي كار كردين ؟ اگه غيبت داشته باشيد به هيچ وجه نمي تونيد در كنكور 88 شركت كنيد

jamshidjap
23-12-2008, 23:38
شما به هيچ وجه نميتوني کنکور بدي . غيبت بسيار زيادي داري...

saber_2000
24-12-2008, 10:58
من هیچی واسه سربازی انجام ندادم همینجوری نرفتم و رشتم فنی هست یعنی برم ثبت نام کنم و قبول بشم نمیتونم برم؟اگه معافیت بگیرم که میگیرم ولی معافیت پزشکی باشه بازهم مشکلی داره یا نه مثالا بگن دیونه هست یا معافیتهایی که پزشکان میدهند باز هم مشکلی برای ثبت نام در دانشگاه هست؟

separate
24-12-2008, 16:06
دیوونه هست؟! اونوقت این دیوونه چطوری میخواد قبول بشه؟

نادر1368
24-12-2008, 16:54
مثالا بگن دیونه هست یا معافیتهایی که پزشکان میدهند باز هم مشکلی برای ثبت نام در دانشگاه هست؟
به دیوونه ها کارت قرمز میدن!مشخصه که نمیشه اگه مشکلات روانی داشته باشی فکر نکنم ولی سایر معافیت های عادی و پزشکی رو قبول میکنن که شما معلومه نداری!

saber_2000
24-12-2008, 19:58
به دیوونه ها کارت قرمز میدن!مشخصه که نمیشه اگه مشکلات روانی داشته باشی فکر نکنم ولی سایر معافیت های عادی و پزشکی رو قبول میکنن که شما معلومه نداری!

:31::31:
میگیرم برات من هم نتونم دیگه باید مملکتو جم کنن حتما میدونم که میگیرم نرفتم مرسی موفق باشید :8::8:

sajad
24-12-2008, 22:01
معافيت موقتم مي توننين بگيرين براي ثبت نام

aaaammmm87
24-12-2008, 22:51
سلام
دوست عزيز شما دفترچه بگيريد و در كنكور شركت كنيد در صورت قبولي شما ميتوانيد به داشنگاه بياييد و بعد از پايان تحصيلات دانشگاهي به سربازي برويد . موفق باشيد

s2010
24-12-2008, 23:00
من هیچی واسه سربازی انجام ندادم همینجوری نرفتم و رشتم فنی هست یعنی برم ثبت نام کنم و قبول بشم نمیتونم برم؟اگه معافیت بگیرم که میگیرم ولی معافیت پزشکی باشه بازهم مشکلی داره یا نه مثالا بگن دیونه هست یا معافیتهایی که پزشکان میدهند باز هم مشکلی برای ثبت نام در دانشگاه هست؟
به هیچ عنوان نمیتونی دانشگاه بری.وبعدش معافیت پزشکی ربطی به موسسات ودانشگاه نداره:8:

sajad
24-12-2008, 23:41
با توجه به قانون صريح نظام وظيفه هر گونه غيبتي كه باشه امكان نداره بتونه كسي امتحان كنكور بده . بايد سربازيش رو بره بعد

saber_2000
25-12-2008, 10:57
حالا من چیکار کنم میگن که اگه از نیروی انتظامی نامه ببری که من تحصیل میکردم یا اگه نامه ای بدن که این میتونه بره دانشگاه مشکلی نداره درست میگن یا نه ؟اونهایی که میگن نمیتونی بری از کجا میگن؟مدرکی دارن؟

spring_a
28-12-2008, 23:37
باسلام آیا دانشجوی انصرافی کارشناسی در صورت اعزام به خدمت باید موی سرش را نیز بعد از دوره آموزشی بتراشد ؟در صورتی که در این دوره ازدواج کند چی؟ لطفا راهنمایی کنید
باتشکر

farshidshd
06-01-2009, 11:09
باسلام آیا دانشجوی انصرافی کارشناسی در صورت اعزام به خدمت باید موی سرش را نیز بعد از دوره آموزشی بتراشد ؟در صورتی که در این دوره ازدواج کند چی؟ لطفا راهنمایی کنید
باتشکر

اگه کاردانی نداری باید بتراشی حتی اگه متاهل باشی
من همین دیروز خدمتم تموم شدد مدرکم کاردانی بود با موهای بلند خدمت میکردیم
کاردانی و کارشناسی موی بلند مشکلی نداره

seppeehr
06-01-2009, 11:49
سلام دوستان.
يه سوال داشتم. وضعيت آموزشي فوق ليسانسه هاي رشته هاي فني چجوريه؟ كلا چه كارهايي بايد انجام داد؟

adorian
05-03-2009, 21:42
سلام بچه ها.
من الآن دانشجوی دانشگاه پیام نورم. ترم چهارمم شروع شده ولی من مرخصی تحصیلی گرفتم که واسه دانشگاه آزاد بخونم. اما مشکلی هست که انشاا... خدا حلش میکنه اینه که در مورد نظام وظیفه مشکل وجود داره. تو سایت نظام وظیفه که لینکش رو پایین میذارم تو بند ششمش نوشته که ما میتونیم ثبت نام کنیم در صورتی که از زمان ثبت نام دانشگاه اولیه بیش از 4 ترم نگذشته باشه. اما دانشگاه آزاد یه چیزه دیگه میگه. در ضمن ثبت نام آزمون دانشگاه آزاد هم انجام دادم. تورو خدا اگه کسی چیزی میدونه کمکم کنه که بدونم من مجاز به آزمون هستم یا نه. این آخرین فرصت منه. دست همتونو میبوسم...:11:
شرایط مشمولین برای ثبت نام در آزمون سراسری دانشگاه ها سال 1388-1389 به گفته سایت پلیس.آی آر(( لطفا بند هاشو کامل بخونید و در ضمن به بند ششم توجه کنید)) مرسی

شرايط مشمولان براي شركت در آزمون سراسري 89-88اعلام شد
1- مشمولان متولد سال 1370 كه ديپلم فني و حرفه اي ‏-كارو دانش و يا پيش دانشگاهي را تا مهرماه سال 88 به شكل حضوري و يا غير حضوري اخذ كرده باشند
2- مشمولان متولد سال 1369 كه ديپلم فني و حرفه اي - كارو دانش و يا پيش دانشگاهي را به شكل حضوري اخذ نموده باشند.
3-متولدين نيمه دوم سال 1368 كه داراي ديپلم فني و حرفه اي - كارو دانش و يا پيش دانشگاهي هستند و در آزمون ورودي سال 88-87 پذيرفته نشده اند كه مي توانند با دريافت برگه اعزام تاريخ اعزام خودشان را تا تاريخ 18/7/87 تمديد كنند.
4-مشمولان متولد سالهاي قبل از 68 با رعايت شرايط سني حداكثر 24 سال سن كه تا اول مهرماه سال 88 دوره پيش دانشگاهي را بصورت حضوري اخذ مي نمايند .لازم به ذكر است حداكثر سن براي دارندگان ديپلم كارودانش و فني و حرفه اي 22 سال تمام باشد.
5-مشمولان دارنده برگه اعزام به خدمت بدون غيبت كه موعد اعزام آنها پس از تاريخ آزمون سراسري 89-88 باشد.
6-مشمولان دانشجوي ورودي سال 86 به بعد كه با اخذ معافيت تحصيلي در دانشگاه هستند و از زمان ثبت نام كمتر از 4 نيمسال را سپري كرده اند در صورت شركت در آزمون و قبولي در رشته يا دانشگاه بهتر مجاز هستند كه از رشته يا دانشگاه قبلي انصراف داده و در رشته يا دانشگاه جديد تحصيل خود را ادامه دهند.

farshidshd
06-03-2009, 12:05
نه دوست عزیز شما بد متوجه شدید
واسه ثبت نام هیچ مشکلی ندارید میتونید با خیال راحت آزمون بدین
در ضمن نگفتین متولد چه سالی هستین؟؟؟

adorian
06-03-2009, 21:39
سلام.
من متولد نیمه اول سال 1368 هستم.میتونم؟

farshidshd
07-03-2009, 18:45
سلام.
من متولد نیمه اول سال 1368 هستم.میتونم؟

بله مشکلی نیست میتونید

1240
10-04-2009, 23:28
رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن تشریح جزئیات طرح افزایش معافیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان که به تازگی در این کمیسیون به تصویب رسیده گفت: بر اساس این طرح دانش‌آموزان پسر که دیپلم گرفته‌اند می‌توانند برای ادامه تحصیل در خارج کشور اقدام کنند.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس طرحی که کمیسیون اصلی آن در مجلس، کمیسیون امنیت ملی است و به تازگی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز رسیده است، مدت زمان معافیعت تحصیلی برای دانش آموزانی که دیپلم گرفته اند و دانشجویان در تمامی مقاطع در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تغییر می کند.

دانش آموزان پس از دریافت دیپلم تا دو سال می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند

وی با اشاره به جزئیات طرح اظهار داشت: دانش آموزانی که دیپلم می گیرند می توانند تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل نیز اگر در کنکور شرکت می کنند و قبول نمی شوند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره دبیرستان پیش از گذراندن سربازی در خارج کشور

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بر اساس این طرح دانش آموزان پسری که دیپلم گرفته اند در صورت اخذ پذیرش از مراکز آموزش عالی مورد تأیید کشور در خارج و دارا بودن شرایط عمومی می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اگر دانش آموزی دیپلم بگیرد و در کنکور نیز قبول نشود، باید سربازی برود و اجازه خروج از کشور را ندارد همین موضوع باعث می شود خانواده این دانش آموزان آنها را قبل از سن 15 یا 16 سالگی به خارج از کشور بفرستند این در حالی است که مراکز آموزش عالی در کشور ظرفیت خود را برای پذیرش هر چه بیشتر دانشجو افزایش داده اند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: از سوی دیگر دانش آموزان در سنین 15 یا 16 سالگی نیاز دارند که با فرهنگ کشور خود بیشتر آشنا شوند و بهتر است اعزام به دانشگاههای خارج از کشور پس از سن 18 سالگی اتفاق بافتد.

میزان معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی

وی با اشاره به بخش دیگری از این طرح که برای دانشجویان در کمیسیون آموزش به تصویب رسیده است به مهر گفت: بر اساس این طرح، معافیت تحصیلی در نظر گرفته شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 5/5 سال، برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است.

عباسپور اضافه کرد: دانشجویان دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی نیز بر اساس این طرح در صورت تصویب در مجلس، به ترتیب مشمول 8 و 4 تا 6 سال معافیت تحصیلی می شوند.

امکان تمدید معافیت تحصیلی تا یک سال برای دانشجویان دارای مشکل مانند بیماری وجود دارد

وی ادامه داد: علاوه بر این دانشگاه نیز می تواند از طریق کمیسیون موارد خاص در صورت وجود مشکلی مانند بیماری تا یک سال دیگر نیز معافیت تحصیلی را برای دانشجو تمدید کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با کمیسیون امنیت ملی نیز در میان گذاشته می شود. مسئولین نظام وظیفه نیز در بسیاری از موارد این طرح نقطه نظرات مشترکی با کمیسیون آموزش دارند اما طرح باید به تأیید نهایی کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی و برای تبدیل شدن به قانون به تصویب صحن علنی مجلس برسد.

وی ابراز امیدواری کرد این طرح طی یکی دو هفته آینده به کمیسیون امنیت ملی فرستاده شود و تا شروع سال تحصیلی آینده به تصویب مجلس برسد.

1240
10-04-2009, 23:28
▪ فوائد طرح افزايش مدت معافيت تحصيلي در كليه مقاطع تحصيلي ‏
‏1) دانشجوياني كه در حال حاضر به علت كم بودن زمان معافيت تحصيلي موفق نميشوند به ‏مقاطع بالاتر بروند و به سربازي ميروند در طي دوران سربازي بسياري از اطلاعات علمي خود ‏را از دست داده و ناچارند پس از سربازي ( اگر حوصله ائي باقي مانده باشد) به تجديد آن ‏معلومات به پردازند و در اين حالت مدتي از عمر آنان به دوباره كاري صرف ميشود . اگر اين ‏زمان را در تعداد آنان و در تعداد سالها ئي كه گذشته است ضرب نمائيم مشخص ميشود چه ‏زمان قابل توجهائي هدر رفته است . حال آنكه اگر زمان معافيت تحصيلي افزايش يابد اين زمان ‏تلف شده صرفه جوئي ميگردد.‏
‏2)كاهش استرس در محصلين و دانشجويان
‏3) ايجاد فضاي آرامش در خانواده ها
‏4) افزايش نسبت قبولي پسران ‏
‏5) كاهش درصد بيكاري
‏6) كاهش در صد تخلفات در صدور معافيتهاي سربازي‏
‏7) كاهش درصد فروش شيفت در دكتراي حرفه ائي
‏8) جذابتر شدن سربازي زيرا از حالت اجباري آن قدري كاسته ميشود
‏9) افزايش احتمال قبولي افراد شايسته به علت تقليل امكان سرد شدن آنان در طي دوران ‏سربازي ناخواسته

1240
10-04-2009, 23:30
دوستان این ها همه رشته ها منظورشون هست؟
فنی ریاضی تجربی انسانی هنمه و همه؟
خوب الان فردی که پیش دانشگاهی رو تمام کرده
یک سال میتونه بمونه خونه
بعد از یک سال بره سربازی یا بره دانشگاه
حالا یکسال میشه دو سال؟

چون این گفته هر کس دیپلم بگیره 2 سال وقت داره
یعنی یک سال پیش دانشگاهی و یک سال هم مثل الان میشه موند تو خونه که مجموع میشه 2 سال؟
یا بعد از گذراندن پیش دانشگاهی 2 سال تمام وقت دارد؟

masoudtr
10-04-2009, 23:42
ر اساس این طرح، معافیت تحصیلی در نظر گرفته شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 5/5 سال، برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است.یعنی من که کارشناسی ام امسال تمام میشه چند سال مهلت دارم که سربازی نروم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

timsar jackson
10-04-2009, 23:42
دوستان این ها همه رشته ها منظورشون هست؟
فنی ریاضی تجربی انسانی هنمه و همه؟
خوب الان فردی که پیش دانشگاهی رو تمام کرده
یک سال میتونه بمونه خونه
بعد از یک سال بره سربازی یا بره دانشگاه
حالا یکسال میشه دو سال؟

چون این گفته هر کس دیپلم بگیره 2 سال وقت داره
یعنی یک سال پیش دانشگاهی و یک سال هم مثل الان میشه موند تو خونه که مجموع میشه 2 سال؟
یا بعد از گذراندن پیش دانشگاهی 2 سال تمام وقت دارد؟

منم همین سوالو دارم لطفا یکی جواب بده

1240
11-04-2009, 00:04
منم همین سوالو دارم لطفا یکی جواب بده
ولی فکر کنم منظورش همه هست
چون 18 سال تمام باید برن سربازی
اما میشه 19 سال تمام
فکر کنم پیش دانشگاهی جز خونه موندن حساب نمیشه
و بعد از پیش 2 سال وقت هست.
حالا دوستان ببینیم چی میگن. :8:

rambo_1386
11-04-2009, 14:40
امروز استاد ديفرانسيلمون(اگه بفهمه من بهش گفتم استاد سكته مغزي ميكنه) اولش كه اينو گفت كلي حال كرديم بعد گفت بدبختا اينا دلشون واسه شما نميسوزه كه اين كارو كردن اومدن حساب كردن ديدن قبولي دخترا به دانشگاه 65% به خاطر همين ميخوان يه كم تعادل رعايت بشه به پسرا سه سال فرصت دادن تا 3 بار در كنكور شركت كنن.
ببين كارمون به كجا رسيده به خاطر دخترا مسئولين واسه ما تريپ ترحم برداشتن!!!!!

rambo_1386
11-04-2009, 16:11
کاش جواب سوال ما هم می پرسیدین ازش
من كه بعد عيد فقط تو كلاس ميخوابم!!!! نه چيزي مينويسم نه به چيزي گوش ميدم!فقط اين معلمه كه در مورد سربازي حرف زد يه لحظه گوش كردم تا اونجايي كه خودش ميگفت هر پسري كه ديپلم بگيره ميتونه 3 بار در كنكور شركت يعني كسي كه الان داره پيش ميخونه اگه امسال تو كنكور قبول نشه 2 بار ديگه هم ميتونه تو اين كنكور ..... شركت كنه .

timsar jackson
11-04-2009, 19:35
من كه بعد عيد فقط تو كلاس ميخوابم!!!! نه چيزي مينويسم نه به چيزي گوش ميدم!فقط اين معلمه كه در مورد سربازي حرف زد يه لحظه گوش كردم تا اونجايي كه خودش ميگفت هر پسري كه ديپلم بگيره ميتونه 3 بار در كنكور شركت يعني كسي كه الان داره پيش ميخونه اگه امسال تو كنكور قبول نشه 2 بار ديگه هم ميتونه تو اين كنكور ..... شركت كنه .

آها پس اگه سال اول رد بشی 2 سال دیگه وقت داری...

SADEGH 7
11-04-2009, 20:07
من فکر کنم اگه از خود شخص رئیس کمیسیون آموزش مجلس بپرسن چی گفتی نتونه دوباره تکرار کنه. نه پیش دانشگاهی رو حساب کرد،نه راجع به فنی ها چیزی گفته. نه راجع به نیمه اول و دوم حرفی زده.همینجوری یه سری عدد رو گفته. دوستان اگه کسی متوجه منظور این بنده خدا شد یه توضیحی هم به ما بده دعاش می کنیم.

1240
11-04-2009, 20:11
من فکر کنم اگه از خود شخص رئیس کمیسیون آموزش مجلس بپرسن چی گفتی نتونه دوباره تکرار کنه. نه پیش دانشگاهی رو حساب کرد،نه راجع به فنی ها چیزی گفته. نه راجع به نیمه اول و دوم حرفی زده.همینجوری یه سری عدد رو گفته. دوستان اگه کسی متوجه منظور این بنده خدا شد یه توضیحی هم به ما بده دعاش می کنیم.
من 99 درصد مطمئن هستم این طوری هست.
ببینید در حال اضر پسر باید 18 سال تمام تکلیف خدمت رو روشن کند.
یا دانشگاه قبلش قبول شده و میره
یا قبول نمیشه و 18 سال تمام هست و رفته تو 19 سالگی و باید بره دنبال سربازی.

رشته های ریاضی انسانی تجربی به کل می توانند در کنکور 2 بار شرکت کنند.

همانند فنی ها

یعنی هم ما ها و فنی ها میتوانند 1 سال پشت کنکور باشند.

و حالا میخوان افزایش بدن همه رو به 2 سال

یعنی فنی و ریاضی و ... 2 سال کامل پشت کنکور باشن.
در کل بشه 3 بار کنکور داد.


به احتمال 99 درصد هم تصویب و مهر امسال اجرا می شود.

:40::11:

aaaammmm87
12-04-2009, 19:20
سلام
من الان داشنجوي كارداني كام هستم و مي خواهم واسه كارشناسي ثبت نام كنم با توجه به تبصره زير كه گفته

دارندگان ‌‌مدرك‌ كارداني (فوق‌ديپلم) ناپيوسته و هم‎چنين مدرك كارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مورد تأييد شوراي ‌عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه حداكثر تا تاريخ 30/11/1388 فارغ‌التحصيل شوند، مي‌توانند در اين آزمون ثبت‌نام و شركت نمايند و برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته‌ مبادرت كنند.
تبصره 1ـ دانشجوياني كه تا تاريخ 31/6/1388 فارغ‌التحصيل نمي‌شوند و يا به عبارتي ديگر در تاريخ 30/11/1388 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بايد به هنگام انتخاب رشته منحصراً كد رشته محل‌هاي نيمسال دوم (در صورت اعلام ظرفيت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي)را انتخاب كنند.
ايا اگر من قبول بشم (با توجه به اينكه من 89/4/1 فارغ التحصيل ميشم ) ميتونم برم دانشگاه ثبت نام كنم ؟ اصلا دانشگاه اين يه ترم رو به من مرخصي ميده يا نه ؟

1240
12-04-2009, 22:01
با درود
دوستان به نظر شما چطوری میشه
یکی که 2 سال کنکور رو شرکت کرده
و 18 سال تمام هست
باز کنکور شرکت کنه
فرد پیش الان حضوری هست
و پارسال کنکور داده و امسال هم میخواد بده
راه حلی و پلی هست که سال دیگر هم بتونه کنکور بده و مشمول نشود؟

farshidshd
12-04-2009, 22:22
با درود
دوستان به نظر شما چطوری میشه
یکی که 2 سال کنکور رو شرکت کرده
و 18 سال تمام هست
باز کنکور شرکت کنه
فرد پیش الان حضوری هست
و پارسال کنکور داده و امسال هم میخواد بده
راه حلی و پلی هست که سال دیگر هم بتونه کنکور بده و مشمول نشود؟

میتونه بره فراگیر پیام نور ثبت نام کنه تا از خدمت معاف شه بعد سال بعدش کنکور بده

1240
13-04-2009, 09:10
فراگیر تمام شد مهلتش.

Amirlike2
14-04-2009, 01:01
سلام بچه ها
من مدارک سربازی رو برای نظام وظیفه فرستادم
و برگه اعزام که رسید دستم. تازه فهمیدم که 90 روز اضافه خدمت شاملم شده. بخاطر غیبت و دیر ارسال کردن مدارک.
از طرفی هم شنیدم کسی که غیبت سربازی می خوره نمی تونه در صورت قبولی وارد دانشگاه بشه
می خوام بدونم این تا چه اندازه می تونه درست باشه. تو دفترچه ثبتنام دانشگاه هم نوشه بود که نباید غیبت خورد.
یعنی حالا من که این همه خوندم اگه دانشگاه قبول شم به خاطر غیبت سربازی نمی تونم وارد دانشگاه شم؟؟؟؟؟؟؟
اصلا حالم خوب نیست تورو خودا کمک کنین.
اگه راهی داره راهنمایی کنین
و اینکه تاریخ اعزامم 88/3/18 هم خورده در حالی که 6 تیر کنکور داریم.
خواسنم تمدید کنم ولی گفتن چون غیبت داری نمیشه.
می خوام بدونم اگه تو این تاریخ نرم چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

mr-secret
14-04-2009, 03:53
سلام بچه ها
من مدارک سربازی رو برای نظام وظیفه فرستادم
و برگه اعزام که رسید دستم. تازه فهمیدم که 90 روز اضافه خدمت شاملم شده. بخاطر غیبت و دیر ارسال کردن مدارک.
از طرفی هم شنیدم کسی که غیبت سربازی می خوره نمی تونه در صورت قبولی وارد دانشگاه بشه
می خوام بدونم این تا چه اندازه می تونه درست باشه. تو دفترچه ثبتنام دانشگاه هم نوشه بود که نباید غیبت خورد.
یعنی حالا من که این همه خوندم اگه دانشگاه قبول شم به خاطر غیبت سربازی نمی تونم وارد دانشگاه شم؟؟؟؟؟؟؟
اصلا حالم خوب نیست تورو خودا کمک کنین.
اگه راهی داره راهنمایی کنین
و اینکه تاریخ اعزامم 88/3/18 هم خورده در حالی که 6 تیر کنکور داریم.
خواسنم تمدید کنم ولی گفتن چون غیبت داری نمیشه.
می خوام بدونم اگه تو این تاریخ نرم چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

اقا راسته کاری نمیشه کرد
من گواهینماه قبول شدم چون اضافه خدمت داشتم واسم صادر نکردن تا موقعی که 4 ماه از خدمتم بگذره
من چند روزی میشه سربازی رفتم اون برگه ای که بهت میدن و میبری به مرکز اموزشی روش نوشته "این مشمول تا پایان خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد"
خیلی محدودیت ایجاد میکنه این اضافه خدمت ولی اخرش بخشیده میشه

farshidshd
14-04-2009, 10:27
سلام بچه ها
سوال::شنیدم کسی که غیبت سربازی می خوره نمی تونه در صورت قبولی وارد دانشگاه بشه
می خوام بدونم این تا چه اندازه می تونه درست باشه. تو دفترچه ثبتنام دانشگاه هم نوشه بود که نباید غیبت خورد.
یعنی حالا من که این همه خوندم اگه دانشگاه قبول شم به خاطر غیبت سربازی نمی تونم وارد دانشگاه شم؟؟؟؟؟؟؟

جواب::نه نمیشه متاسفانه

سوال::اصلا حالم خوب نیست تورو خودا کمک کنین.
اگه راهی داره راهنمایی کنین

جواب::دوست عزیز خودتو نباز چیزی نشده که ایشالله بعده خدمت بهترم هست.

سوال::و اینکه تاریخ اعزامم 88/3/18 هم خورده در حالی که 6 تیر کنکور داریم.
خواسنم تمدید کنم ولی گفتن چون غیبت داری نمیشه.

جواب::بله درسته نمیشه ( این غیبت خیلی از کارای آدمو مختل میکنه )

سوال::می خوام بدونم اگه تو این تاریخ نرم چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

جواب::به عنوان سرباز فراری محسوب میشی و باز هم غیبت میخوری و اضافه خدمت و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی

پیشنهاد میکنم بری خدمت و بیای بعد شروع کنی به درس خوندن ( کاری که خودم هم انجام دادم )

موفق باشی

.

farshidshd
14-04-2009, 10:53
راه دیگه ای نیست باید بره خدمت و از تو خدمت کنکور بده و اگه قبول شد بیاد دانشگاه

Macushla
14-04-2009, 19:48
سلام بچه ها
من مدارک سربازی رو برای نظام وظیفه فرستادم
و برگه اعزام که رسید دستم. تازه فهمیدم که 90 روز اضافه خدمت شاملم شده. بخاطر غیبت و دیر ارسال کردن مدارک.
از طرفی هم شنیدم کسی که غیبت سربازی می خوره نمی تونه در صورت قبولی وارد دانشگاه بشه
می خوام بدونم این تا چه اندازه می تونه درست باشه. تو دفترچه ثبتنام دانشگاه هم نوشه بود که نباید غیبت خورد.
یعنی حالا من که این همه خوندم اگه دانشگاه قبول شم به خاطر غیبت سربازی نمی تونم وارد دانشگاه شم؟؟؟؟؟؟؟
اصلا حالم خوب نیست تورو خودا کمک کنین.
اگه راهی داره راهنمایی کنین
و اینکه تاریخ اعزامم 88/3/18 هم خورده در حالی که 6 تیر کنکور داریم.
خواسنم تمدید کنم ولی گفتن چون غیبت داری نمیشه.
می خوام بدونم اگه تو این تاریخ نرم چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

با غيبت نميتوني وارد دانشگاه بشي
ولي اگر
يه اشنا تو نظام وظيفه پيدا بكني ميتوني غيبت رو برداري و 2 - 3 ماه تمديد كني . حتما برو دنبالش تا دير نشده

1240
14-04-2009, 21:32
درسته با عیبت نمیشه رفت دانشگاه
ناراحت نباشید
قانون داره تصویب میشه و سال تحصیلی جدید اجرا میشه و 1 سال اضافه به همه اضافه میشه

Macushla
14-04-2009, 22:06
قانون جديد از مهر ماه اجرا ميشه ولي ما 70 روز ديگه كنكور داريم

mr-secret
14-04-2009, 22:13
شما نمیدونم کدام شهر هستید ولی موقع سربازی که میخواستن منو اعزام کنند کی میواد 2 ماه بهش وقت بدیم اگه کار خاصی داره بره انجام بده مثل مشکلات خانوادگی یا درسی
من از ارومیه اعزام میشدم اینو بهم گفتن

Alamate Soal
14-04-2009, 23:41
بچه ها متولدین 69 که الان کلاس های سوم یا دوم یا پیش و . . ( بزرگسال ) باشند باید چی کار کنند تا غیبت متوجه اونها نشه ؟

Amirlike2
15-04-2009, 00:39
پچه ها کسی آشنایی چیزی تو نظام وظیفه نداره اگه میشناسین پیغام خصوصی بزنین
تو رو خدا خیلی حالم گرفته.:41::41::41::41::19:

1240
15-04-2009, 09:31
بچه ها متولدین 69 که الان کلاس های سوم یا دوم یا پیش و . . ( بزرگسال ) باشند باید چی کار کنند تا غیبت متوجه اونها نشه ؟
فعلا هیچ کار
درس هاتو همش پاس کن
قانن جدید مهر اجرا میشه
البته دعا کنید زودتر تصویب بشه و اجرا بشه

تا یک سال دیگر به 69 وقت داده میشه برای کنکور
تا سر کیف بخوانی درش :40:

SADEGH 7
19-04-2009, 08:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ardavan_2008
19-04-2009, 12:08
الان متولدین 71 فکر می کنم تا اخر سال 88 وقت خروج دارن نه؟

brain
10-05-2009, 14:51
سلام.

(پست قبلیمو خلاصه کردم تو یک سوال) :
اگه اعلام نتایج کنکور بعد از تاریخ اعزام سربازی باشه باید چکار کنیم ؟
مثلا کسی تاریخ اعزامش در تاریخ 15 تیر هستش ولی نتایج کنکور در 10 مرداد میاد. این فرد باید چکار کند؟

اگه کسی همچین وضعیتی داشته منو کمک کنه !!!

farshidshd
12-05-2009, 14:48
یا اینکه بری نظام وظیفه ی شهرتون و تاریخ اعزامو تمدید کنی یا اینکه باید بری خدمت و در صورت قبولی از خدمت ترخیص میشی

brain
13-05-2009, 13:46
اینکه بری نظام وظیفه ی شهرتون و تاریخ اعزامو تمدید کنی یا اینکه باید بری خدمت و در صورت قبولی از خدمت ترخیص میشی
سلام ...
ممنون از اینکه جواب دادی ....
مورد دوم رو که اصلا ترجیح نمیدم ....
در مورد تمدید شنیده بودم ولی باورم نمیشد .... فقط یه سوالی :
این تمدید تا کی هستش ؟؟؟ آیا محدودیت زمانی هم داره ؟؟؟

بازم ممنون !!

farshidshd
14-05-2009, 10:47
سلام ...
ممنون از اینکه جواب دادی ....
مورد دوم رو که اصلا ترجیح نمیدم ....
در مورد تمدید شنیده بودم ولی باورم نمیشد .... فقط یه سوالی :
این تمدید تا کی هستش ؟؟؟ آیا محدودیت زمانی هم داره ؟؟؟

بازم ممنون !!

بستگی به اونا داره ولی 90 درصد میوفته واسه دوره ی بعدیه اعزام که فکر کنم دوماه بعدش باشه
اگه دیپلم داری که ماه بعدیش میوفته
اگه فوق دیپلم به بالا داری که میوفته دو ماه بعدش...

brain
14-05-2009, 19:19
آقا خیلی ممنون !!!
آخرین سوال :
میشه یه بار دیگه هم تمدید کرد ؟
چون من دیپلم دارم !!

farshidshd
15-05-2009, 12:23
اینم بستگی به نظام وظیفه داره
شدنش میشه
من سراغ دارم دوستایی رو که دوبار تمدید کردن
به هر حال سرباز زیاد دارن الان و به احتمال زیاد بازم تمدید میکنن

موفق باشی

Marichka
16-05-2009, 22:18
سلام دوستان

لطفا ازین پس تمامی مباحث و پرسش های خودتون در زمینه ی نظام وظیفه و ادامه ی تحصیل در این تاپیک مطرح و پیگیری بفرمایید.

سرزنده و سرخوش باشید :)

TURBO_BOY2006
17-05-2009, 12:38
:11:سلام خدمت شما دوستان عزيز.:11:

من چند تا سوال در مورد سربازي و معافيت و دانشگاه دارم كه همه به هم مربوطن.ممنون ميشم سريع جواب بدين چون خيلي نگرانم.:13:
از اون اول هم توضيح ميدم.:46:
من متولد آبان 68 هستم.واسه كنكور رياضي ثبت نام كردم و امسال كنكور هم دارم.مدرك پيش دانشگاهي هم گرفتم.
براي شركت تو كنكور بايد دفترچه سربازي رو ميفرستادم.(من موقع ثبت نام معافيت رو علامت نزدم و قسمتي كه زده بود بايد مدارك رو بفريستيد و برگه بدون مهر غيبت داشته باشيد رو علامت زدم)
كه من ديگه رفتم دنبال معافيت پزشكي كه سرآخر معاف نشدم:41:(حدود سه ، چهار هفته پيش بود كه گفتن تو كمسيون پزشكي كه معاف نيستي)
حالا كه ديگه فكر كنم دوباره خودشون اون مدارك واسه سربازي (دفترچه) رو ميفرستند و برگه اعزام مياد ؟؟؟!!!(يكي اينجا رو سوال دارم؟ يعني مياد در خونه؟ بايد تا زمان نتيجه دانشگاه صبر كنم؟)

چند روزي هم هست كه خبري پخش كردن كه برادر چهارم در صورتي كه سه برادر ديگر سربازي رفتن و كارت پايان خدمت دارن ميتونه معافي بگيره.كه من هم ميتونم از اين نوع معافيت استفاده كنم.نميدونم الآن من چيمار كنم برم دنبال كارهاي معافي يا نه؟؟؟(واسه دانشگاه مشكل نميشه؟؟؟يعني ميگم نميگن كه معافي قبول نيست؟(چون من بند مربوط به معافي رو موقع ثبت نام علامت نزده بودم؟!)
بعد در مورد اين خبر معافي برادر چهارم ، نميدونيد كي بايد اقدام كنم؟؟ من رفتم پرسيدم گفت فعلآ اين يه خبري هست كه تو راديو تلوزيون پخش شده و به ما چيزي نگفتن؟؟؟!!! برو بعدآ بيا:31: يعني ما تا كي بايد صبر كنيم؟ كسي نميدون؟ يعني بايد صبر كنيم تا دفترچه هاي سربازي رو دوباره تغيير بدن بعد ؟؟؟

farshidshd
17-05-2009, 16:53
يكي اينجا رو سوال دارم؟ يعني مياد در خونه؟ بايد تا زمان نتيجه دانشگاه صبر كنم؟

بله برگه اعزام خودش میاد شما هم هر کاری دارین انجام بدین با خیال راحت...


چند روزي هم هست كه خبري پخش كردن كه برادر چهارم در صورتي كه سه برادر ديگر سربازي رفتن و كارت پايان خدمت دارن ميتونه معافي بگيره.كه من هم ميتونم از اين نوع معافيت استفاده كنم.نميدونم الآن من چيمار كنم برم دنبال كارهاي معافي يا نه؟؟؟(واسه دانشگاه مشكل نميشه؟؟؟يعني ميگم نميگن كه معافي قبول نيست؟(چون من بند مربوط به معافي رو موقع ثبت نام علامت نزده بودم؟!)

آره بحثش بود و قرار بود تا آخر این ماه تصویب بشه خبر ندارم چی شده دیگه باید بری از نظام وظیفه شهرتون بپرسی
اون قضیه دانشگاه هم نه مشکلی نیست خیالت راحت...


بعد در مورد اين خبر معافي برادر چهارم ، نميدونيد كي بايد اقدام كنم؟؟ من رفتم پرسيدم گفت فعلآ اين يه خبري هست كه تو راديو تلوزيون پخش شده و به ما چيزي نگفتن؟؟؟!!! برو بعدآ بيا يعني ما تا كي بايد صبر كنيم؟ كسي نميدون؟ يعني بايد صبر كنيم تا دفترچه هاي سربازي رو دوباره تغيير بدن بعد ؟؟؟

صبر که باید بکنی
ولی 99 در صد تصویب میشه
شما هم اگر موعد خدمتت رسید و رفتی خدمت وسط خدمتت هم میتونی از این قانون( در صورت تصویب شدن ) استفاده کنی و معاف بشی...
موفق باشی

nafas
17-05-2009, 18:41
اعلام جديد‌ترين معافيت‌هاي خدمت سربازي


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ستاد كل مشمولان نيروهاي مسلح جديدترين معافيت‌هاي خدمت سربازي را براي مشمولان خدمت وظيفه عمومي اعلام كرد.
� سردار كمالي، مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با اتمام مهلت اجراي مقررات اعطاي امتيازات ويژه به ايثارگران و امدادجويان اين ستاد، از موافقت رهبر معظم انقلاب و فرماندهي معظم كل قوا با تمديد مهلت اجراي اين مقررات همزمان با
فرا رسيدن ولادت علي بن ابيطالب (ع) خبر داد و گفت: معظم‌له با اجراي مقررات فوق از تاريخ بيست و پنجم تيرماه امسال به مدت يكسال شمسي موافقت فرمودند. وي افزود: بر اساس اين موافقت فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند. همچنين يكي از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه به‌واسطه استفاده پسر آنها (مفقودالاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است، از خدمت معاف هستند. وي اضافه كرد: يكي از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقودالاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 1379 نزد خانواده‌اش نباشد، از خدمت معاف است. سردار كمالي پيرامون معافيت خدمت سربازي جانبازان، رزمندگان، آزادگان و فرزندان آنها نيز اعلام كرد: كليه جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 30 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 60 درصد و بالاتر از خدمت معاف هستند. وي گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي بيش از 40 ماه سابقه خدمت در جبهه و 2 فرزند رزمندگان داراي 80 ماه سابقه خدمت جبهه از خدمت معاف هستند. وي تاكيد كرد: مقامات عالي نيروهاي مسلح شاغل در محل‌هاي سرتيپي به بالا تا زماني كه در اين مشاغل خدمت مي‌كنند مشمول اين امتياز نيستند.
به گفته مدير ستاد كل مشمولان نيروهاي مسلح يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 40 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 80 برسد از خدمت معاف هستند. وي افزود: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده است، از خدمت معاف هستند. سردار كمالي خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران، ‌شناسايي، حمل مهمات و... به مدت 40 ماه شركت داشته‌اند را نيز معادل جبهه قابل محاسبه دانست و پيرامون خدمت سربازي فرزندان خانواده‌هاي معظم شهدا و ايثارگران اظهار كرد: آن دسته از خانواده‌هاي معظم شهدا، مفقودالاثرها، جانبازان و ‌آزادگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده، اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت و يا استخدام در نيروهاي مسلح و... منتفي شده، مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده، كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. وي مصوبه سال 1366 شوراي عالي دفاع سابق درباره كاركنان پدافند هوايي كشور به شرح درج شده در مصوبه را نيز معادل خدمت در جبهه مطرح كرد.
سردار كمالي پيرامون اعطاي امتيازات ويژه به امدادجويان كشور اظهار كرد: يگانه سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف است. همچنين آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي‌شود.
وي ادامه داد: كليه خانواده‌هايي كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني بوده و داراي يك فرزند سالم بالاي 18 سال باشند، آن فرزند سالم مشمول از خدمت معاف مي‌شود. همچنين كليه مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) كه حداكثر داراي 2 فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند، يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي‌شود. وي پيرامون خدمت سربازان متاهل در محل‌هاي سكونت تصريح كرد: به نيروهاي مسلح ابلاغ شد كه سربازان متاهل غيرغايب در استان‌هاي محل سكونت خود به‌كارگيري شوند. وي اعلام كرد: در اجراي فرمان مقام معظم فرماندهي كل قوا، كليه مشمولان عنوان شده در اين مقررات، پس از طي دوره آموزشي نظامي در نزديك‌ترين مركز آموزش محل سكونتشان، كارت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت دريافت خواهند كرد و افراد واجد شرايط مي‌توانند با مراجعه به باجه‌هاي پست و اخذ دفترچه‌هاي راهنمايي وظيفه عمومي و تكميل فرم‌ها و مدارك مورد اشاره در دفترچه جهت برخورداري از معافيت‌هاي فوق اقدام كنند.

nafas
18-05-2009, 09:08
سردار موسي كمالي در گفت‌وگو با فارس مدت خدمت سربازي را در كشور 30 سال عنوان كرد و گفت: مدت خدمت سربازي در كشور 30 سال است كه اين مدت به 4 دوره ضرورت، احتياط، ذخيره اول و ذخيره دوم تقسيم مي‌شود كه در دوره ضرورت كليه افراد ذكور كه وارد سن 19 سالگي مي‌شوند در شمول قانون وظيفه عمومي قرار گرفته‌ و مشمول مي‌شوند كه اين افراد بايد تكليف نظام وظيفه خود را روشن كنند.
سردار كمالي ادامه داد: خدمت بسيجياني كه در گردان‌هاي عاشورا و پايگاههاي مقاومت سازماندهي شده‌اند بين 45 تا 3 ماه و حداكثر 6 ماه از اين مدت كم مي‌شود و لذا اين دسته از بسيجيان به طور متناوب از 11 ماه تا 13 ماه خدمت كنند.


وي با بيان اينكه مدت دوره خدمت ضرورت طبق قانون 24 ماه است تصريح كرد:هم‌اكنون اين مدت بين 17 تا 20 ماه است كه در مناطق عملياتي 17 ماه، مناطق مرزي 18 ماه، مناطق محروم 19 ماه و ساير مناطق 20 ماه است.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين وضعيت انواع معافيت‌هاي سربازي و چگونگي دريافت هر يك از آنها را تشريح كرد.


چگونگي ادامه تحصيل كساني كه به سن مشموليت مي‌رسند

مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص چگونگي ادامه تحصيل افرادي كه به سن مشموليت مي‌رسند گفت: اگر اين افراد دانش‌آموز باشند مطابق قانون مي‌توانند تا سن 24 سالگي ادامه تحصيل بدهند ولي اگر در اين مدت موفق به فارغ‌التحصيلي نشده و يا در بين تحصيل وقفه‌اي به وجود بيايد فرد فوق مشمول بوده و بايد به سربازي برود.
وي در خصوص چگونگي ادامه تحصيل افراد دانشجو گفت: افراد دانشجو در مقطع فوق ديپلم مجازند 3 سال تحصيل كنند كه اين مدت براي كارشناسي پيوسته حداكثر 6 سال، ناپيوسته 3 سال و كارشناسي ارشد و دكترا 8 سال است و طي اين مدت فرد مي‌‌تواند با استفاده از معافيت موقت به تحصيل ادامه داده و بعد از فارغ‌التحصيل شدن به خدمت برود.


معافيت‌هاي افراد بيمار و چگونگي دريافت آن

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص معافيت‌هاي پزشكي و چگونگي اخذ آن گفت: گاهي فرد مشمول به دليل بيماري امكان خدمت را ندارد كه در اين خصوص وي با مراجعه به سازمان وظيفه عمومي معافيت موقت پزشكي تا حداكثر 1 سال دريافت مي‌كند و در پايان سال به وضع فرد رسيدگي شده و اگر بيماري‌همچنان ادامه داشته باشد حداكثر يكسال تمديد مي شود و در پايان سال دوم به وي معافيت دائم داده مي‌شود.
وي گفت: افرادي هم هستند كه از سلامت كامل برخوردار نبوده ولي بيماري آنها در حد معافيت نبوده اين افراد هم مي‌‌توانند مراجعه كرده و چنانچه بيماري آنها تاييد شود به عنوان معاف از رزم شناخته شده و در كارهاي خدمات رزمي و يا پشتيباني خدمات رزمي بكارگيري مي‌شوند.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به افرادي كه به دليل بيماري به هيچ عنوان قادر به خدمت نيستند، گفت: اين افراد هم در صورت تائيد بيماري مطابق قانون از معافيت دائم برخوردار مي‌شوند كه بيماري آنها را هم قانون مشخص كرده است.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه در مورد اخذ معافيت چه نوع بيماري در قانون مورد اشاره قرار گرفته است گفت: بيماريهاي غدد، پوست، مغز و اعصاب، روان پزشكي، ريه، استخوان، دستگاه گوارش، خون، دهان و دندان، چشم‌، گوش، قلب و بيماريهاي عفوني از جمله بيماريهايي است كه فرد در صورت تاييد پزشكي از انجام خدمت ضرورت معاف مي شود.


معافيت‌هاي تعهد به خدمت

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص چگونگي معافيت افرادي كه متعهد به خدمت در سازمان‌هاي دولتي مي‌شوند گفت: بعضي از افراد مشمول به جاي خدمت دوره ضروت متعهد به خدمت در بعضي از مراكز دولتي مي‌شوند كه اين مراكز عبارتند از تربيت معلم با 5 سال تعهد خدمت، آموزش و پرورش تعهد به خدمت 2 برابر مدت تحصيل، قوه قضائيه 10 سال، سازمان هواپيمايي 12 سال، سازمان كشتيراني 10 سال، وزارت بهداشت 5 سال و يا استخدام در نيروهاي مسلح است كه اين افراد برابر سهميه سازمان‌هاي ذكر شده گزينش و جذب شده و بعد جهت صدور كارت معافيت به سازمان وظيفه عمومي معرفي مي‌شوند.


انواع معافيت‌هاي كفالت و چگونگي دريافت آن

سردار كمالي در خصوص انواع معافيت‌هاي كفالت گفت: يكي از انواع معافيت‌هاي كفالت مربوط به تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال و پدر 60 سال و بالاتر مي باشد، كه در اين حالت سن پدر بايد 60 سال يا بالاتر بوده و يا به دليل بيماري نياز به مراقبت داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر پدر تنها فرد ذكور بالاي 18 سال در زندان باشد و بيش از يكسال از مدت زندان وي باقي مانده باشد فرزند وي مي‌تواند معافيت كفالت اخذ كند.
سردار كمالي با بيان اينكه تنها فرزند بالاي 18 سال مادر فاقد شوهر نيز مي‌‌تواند معافيت دريافت كند گفت: گاهي ممكن است فرد مشمول برادر و يا خواهر نيز داشته باشد ولي آن برادر و يا خواهر نياز به مراقب دارد كه در اين حالت نيز معافيت اعطا مي‌شود.
مدير مشمولان ستادكل نيروهاي مسلح ادامه داد: مادر فاقد شوهر كه تحت پوشش كميته امداد قرار داشته باشد در صورتيكه 2 فرزند نيز داشته باشد مي‌تواند از معافيت يك فرزند خود استفاده كند.
وي در خصوص معافيت‌هاي ديگر كفالت گفت: تنها مراقب جد فاقد فرزند، مراقب جده فاقد شوهر و فرزند، تنها مراقب برادر صغير و يا برادر بيمار فاقد پدر و تنها مراقب خواهر صغير يا مجرد و يا خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند نيز مي‌‌توانند از معافيت‌هاي كفالت استفاده كنند.
كمالي ادامه داد: كسي كه برادر خود را در حين خدمت سربازي از دست داده باشد و خودش تنها فرزند بالاي 18 سال باشد نيز مي‌تواند از خدمت معاف شود.


انواع معافيت‌هاي خاص

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص چگونگي استفاده از معافيت‌هاي خاص گفت: 2 تن از فرزندان شهدا، 1 نفر از فرزندان مفقو‌دالاثر، 1 فرزند جانباز 30 درصد و 2 فرزند جانباز 60 درصد و فرزندان آزادگاني كه 36 ماه سابقه اسارت داشته باشند مي‌توانند از خدمت معاف شوند.
وي ادامه داد: اگر ميزان اسارت فرد آزاده كمتر از 36 ماه باشد مدت خدمت فرزند وي به ازاي هر سال اسارت 6 ماه كسر خواهد شد.
وي گفت: 2 تن از فرزندان رزمنده‌اي كه 80 ماه سابقه جبهه داشته باشند نيز از خدمت معاف مي‌شوند و چنانچه ميزان حضور فرد رزمنده در جبهه 40 ماه باشد يك فرزند وي مي‌تواند از معافيت استفاده كند.


معافيت‌هاي معلولان

سردار كمالي در خصوص چگونگي معافيت‌هاي معلولان گفت: خانواده‌‌اي كه داراي پدر يا مادر معلول و يا 2 برادر معلول باشد، يكي از افراد مشمول آن مي‌تواند با مراجعه به سازمان بهزيستي جهت دريافت معافيت وظيفه عمومي معرفي شده و از معافيت برخوردار شود.
وي ادامه داد: كساني كه همسرشان بعد از ازدواج معلول شده باشد نيز از انجام خدمت معاف مي‌باشند.


معافيت جهت زلزله‌زدگان

سردار كمالي با اشاره به بروز زلزله‌هاي بزرگ در كشور گفت: گاهي زلزله‌هاي بزرگي در كشور به وقوع مي‌پيوندد كه اين زلزله‌ها مي‌تواند سرنوشت يك فرد را نيز تغيير دهد و بنابراين جهت حمايت از افراد زلزله زده معافيت‌هايي پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: افرادي كه تمامي خانواده خود را در زلزله از دست داده باشند، افرادي كه همسر و فرزند خود را از دست داده باشند و يا منزل مسكوني آنها 100 درصد تخريب شده باشد مي‌توانند از معافيت استفاده كنند.


معافيت افراد ايراني خارج از كشور

وي در خصوص معافيت‌هاي افراد ايراني كه در خارج از كشور هستند گفت: افرادي كه تا سال 82 از كشور خارج شده‌اند و حداقل 2 سال در خارج از كشور اقامت داشته باشند مي‌توانند با پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال معافيت اخذ كنند.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه بعد از سال 83 از كشور خارج شده‌اند اگر دانشجوي يكي از دانشگاههاي خارج از كشور باشند و تا پايان شهريور ماه سال 85 نيز از كشور خارج شده‌اند به شرط آنكه يكي از دانشگاههاي داخلي آنها را پذيرش كنند مي‌‌توانند به كشور آمده و در دانشگاه داخلي بدون اينكه غيبت سربازي داشته باشند، ادامه تحصيل دهند.
وي گفت: اگر فرد به صورت غيرقانوني نيز از كشور خارج شده باشد در مورد غيبت مشكلي ندارد و مي‌تواند با پذيرش دانشگاه داخلي بدون غيبت ادامه تحصيل بدهد.


معافيت‌هاي عفو رهبري

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه مدت خدمت در كشور 30 سال است گفت: با موافقت مقام معظم رهبري افرادي كه خدمت نظام وظيفه را انجام نداده بودند و حتي مرتكب غيبت شده بودند، قبل از 30 سال از سيستم نظام وظيفه خارج كرديم بطوريكه افراد ليسانس و پايين‌تر تا متوليدين سال 54، افراد فوق‌ليسانس تا پايان 52 و افراد داراي دكتراي غير پزشكي متولدين تا پايان سال 50 و پزشكي تا پايان سال 44 اگر هم غيبت داشته‌اند و يا از خدمت فرار كرده‌اند با عفو مقام معظم رهبري مي‌توانند مراجعه كرده و كارت معافيت اخذ كنند.


سوء استفاده از معافيت‌ها

سردار كمالي با اشاره به سوء استفاده‌هايي كه ممكن است در خصوص اخذ معافيت‌ها انجام شود گفت: يكي از مواردي كه فرد مي‌ توانست از معافيت استفاده كند معافيت در خصوص چاقي و يا لاغري بيش از اندازه بود كه با توجه به اينكه افراد با گرفتن رژيم‌هاي غذايي خود را لاغر و يا چاق مي‌كردند اين نوع معافيت لغو شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قانون معافيت براي فرزندان زنان فاقد شوهر و يا زناني كه از همسرشان طلاق گرفته‌اند و اينكه اين موضوع مورد سوء استفاده قرار گرفته است، گفت: بعضي از خانواده‌ها جهت اخذ معافيت براي فرزندان خود اقدام به طلاق سوري مي‌كردند كه بعد از اخذ معافيت دوباره رجوع صورت مي گرفت كه در اين خصوص سازمان نظام وظيفه جلوي اخذ اينگونه معافيت‌ها را گرفت ولي به دليل اينكه نبايد به دليل سوء استفاده عده‌اي تعداد زيادي را از اين امكان معافيت محروم كرد، راهكارهايي جهت اين موضوع انديشده شد و اعطاي اين نوع معافيت نيز از سرگرفته شد.

singleguy
18-05-2009, 11:38
سلام
ببخشید سوالی درمورد معافیت از سربازی دارم
ایا قانون جدید که مربوط به معاف شدن چهارمین پسر از میان 4برادر که 3تاشون رفتن سربازی تصویب شده یا نه؟!!!
من 3تا داداش دارم که هر3 رفتن سربازی(سربازیشون تمام شده). من معافم؟

3ッドマクス
18-05-2009, 14:03
من یه سوالی دارم البته جوابش رو میدونم اما میخوام 100 مطمئن بشم !
آیا من میتونم در طول خدمت سربازی برای کنکور ثبت نام کنم و در کنکور شرکت کنم ؟

mohsen_blid
18-05-2009, 14:10
من یه سوالی دارم البته جوابش رو میدونم اما میخوام 100 مطمئن بشم !
آیا من میتونم در طول خدمت سربازی برای کنکور ثبت نام کنم و در کنکور شرکت کنم ؟
بله میتوانید و در زمانی که قبول شدید تسویه میکنید و به دانشگاه میروید و بعد از اتمام درس ادامه خدمت ماه های باقی مانده را می دهید

3ッドマクス
19-05-2009, 03:52
ببخشید من سوالم رو اشتباه مطرح کردم منظورم این بود که آیا در زمان خدمت من میتونم در پیش دانشگاهی به صورت غیر حضوری ثبت نام کنم !؟ یا اینکه به صورت حضوری ثبت نام کنم ؟

Amirlike2
19-05-2009, 23:45
ببخشید من سوالم رو اشتباه مطرح کردم منظورم این بود که آیا در زمان خدمت من میتونم در پیش دانشگاهی به صورت غیر حضوری ثبت نام کنم !؟ یا اینکه به صورت حضوری ثبت نام کنم ؟

غیر حضوری میتونی اما حضوری فکرنکنم

farshidshd
20-05-2009, 14:23
سلام
ببخشید سوالی درمورد معافیت از سربازی دارم
ایا قانون جدید که مربوط به معاف شدن چهارمین پسر از میان 4برادر که 3تاشون رفتن سربازی تصویب شده یا نه؟!!!
من 3تا داداش دارم که هر3 رفتن سربازی(سربازیشون تمام شده). من معافم؟

هنوز تصویب نشده
من دیروز از سازمان نظام وظیفه ناجا کشور پرسیدم


ببخشید من سوالم رو اشتباه مطرح کردم منظورم این بود که آیا در زمان خدمت من میتونم در پیش دانشگاهی به صورت غیر حضوری ثبت نام کنم !؟ یا اینکه به صورت حضوری ثبت نام کنم ؟

خیر حتی غیر حضوری

3ッドマクス
21-05-2009, 00:07
farshidshd

شما مطمئنی ؟ آخه مدرسه شبانه ای رو دیدم که نوشته بود راهنمایی - دبیرستان - پیش دانشگاهی یعنی نمیشه در این مدرسه به صورت غیر حضوری در دوران خدمت ثبت نام کرد ؟ چرا اخه نباید بشه ؟ منکه دیگه سربازی رفتم و میخوام از وقت آزادم در سربازی استفاده کنم و درس بخونم این مشکلیه مگه ؟

farshidshd
21-05-2009, 09:31
farshidshd

شما مطمئنی ؟ آخه مدرسه شبانه ای رو دیدم که نوشته بود راهنمایی - دبیرستان - پیش دانشگاهی یعنی نمیشه در این مدرسه به صورت غیر حضوری در دوران خدمت ثبت نام کرد ؟ چرا اخه نباید بشه ؟ منکه دیگه سربازی رفتم و میخوام از وقت آزادم در سربازی استفاده کنم و درس بخونم این مشکلیه مگه ؟

اگه سربازی رفتی که مشکلی نداری
من فکر کردم نرفتی...
اگه سربازی نرفتی و زمانش رسیده باشه فقط باید بری سربازی و نمیتونی حتی غیر حضوری درس بخونی
مدرسه یا دانشگاه ثبت نامت نمیکنن

amir_sa
21-05-2009, 12:22
مهر: مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیتهای جدید خدمت وظیفه عمومی را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی گفت: در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری معافیتهای جدید با توجه به استقبال گسترده جوانان کشور جهت انجام به موقع خدمت سربازی و تامین مشمولین مورد نیاز کشور بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اعلام و جزئیات این قوانین امروز ابلاغ شد.
بر اساس اظهارات سردار کمالی، شرایط معافیت مشمولانی که سه برادر آنها دوره خدمت سربازی را طی کرده اند به این شرح است: تمامی افرادی که سه برادر آنها کارت پایان خدمت دریافت کرده اند و یا متعهدین به دستگاههای غیر نظامی حتی با داشتن غیبت تا تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ می توانند از این معافیت استفاده کنند.
همچنین افرادی که در حال خدمت هستند و مشمول این قانون می شوند می توانند با مراجعه به سازمان وظیفه عمومی در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ پس از طی مراحل قانونی کات پایان خدمت دریافت کنند.
سردار کمالی در باره افرادی که یکی از فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر از خدمت دوره ضرورت معاف هستند گفت: بر اساس این ابلاغیه خدمت یکی از فرزندان جانباز کمتر از ۲۵ درصد به تناسب کسر خواهد شد. ضمن آنکه یکی از فرزندان رزمندگان دارای ۳۰ ماه سابقه جبهه از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود. همچنین خدمت یکی از فرزندان رزمندگان کمتر از ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه به تناسب کسر می شود و اگر پدر و یا مادر آنها هر دو سابقه حضور در جبهه داشته باشند سابقه هر دو نفر آنها را باهم قابل جمع است و اگر این مدت به ۳۰ ماه برسد یک فرزند و اگر به ۶۰ ماه برسد دو فرزند آنها از سربازی معاف خواهد شد.
سردار کمالی اظهار داشت: افرادی که سابقه جبهه با درصد جانبازی داشته باشند می توانند با جمع مدت خدمتشان موجب معافی فرزندان و یا کسر از خدمت سربازی آنها گردند. با این همه فرزندان این افراد باید دوره آموزش نظامی را بگذرانند.

rasool.civil
25-05-2009, 22:14
سلام
يه سوال داشتم،براي گرفتن معافيت كفالت حتما بايد تك پسر باشيم
يعني من كه داداش بزرگم سربازي رفته و ازدواجم كرده و پدرمم 62 سالشه نميتونم معافيت كفالت بگيرم؟؟؟
الان معافيت تحصيلي دارم.
ممنون ميشم جواب بديد

Makan_noor
26-05-2009, 12:21
سلام
من یه سوال دارم.من دانشجوی کارشناسی سال آخر هستم و الان دارم ترم آخر رو میگذرونم و اگه بخوام در هشت ترم تحصیلاتم رو تموم کنم در تاریخ 31 تیرماه فارغ التحصیل میشم.با توجه به اینکه شش ماه برای ارسال مدارک فرصت دارم در نهایت امکان داره زمان اعزام من حدودا چه موقعی باشه و چجوری میتونم این زمان رو زیاد کنم.میخوام این زمان اگه بشه بعد از اعلام نتایج کنکور ارشد در خرداد سال 89 باشه آیا امکانپذیره؟اصلا اگه همون ماه اول مدارک رو ارسال کنم فرقی داره با اینکه در ماه ششم این کارو بکنم؟
سوال دیگه اینکه نمره ی چشم برای معافیت دائم برای مقطع کارشناسی چند هستش؟
و آخرین سوال اینکه اگه در زمان شش ماه بعد از فراغت از تحصیل بخوام واسه معافی پزشکی اقدام کنم چه مدت طول میکشه تا نتیجش معلوم بشه؟
ممنون

farshidshd
27-05-2009, 09:50
سلام
يه سوال داشتم،براي گرفتن معافيت كفالت حتما بايد تك پسر باشيم
يعني من كه داداش بزرگم سربازي رفته و ازدواجم كرده و پدرمم 62 سالشه نميتونم معافيت كفالت بگيرم؟؟؟
الان معافيت تحصيلي دارم.
ممنون ميشم جواب بديد

اگه برادر داری که نمیتونی معافیت کفالت بگیری به هیچ عنوان


سلام
من یه سوال دارم.من دانشجوی کارشناسی سال آخر هستم و الان دارم ترم آخر رو میگذرونم و اگه بخوام در هشت ترم تحصیلاتم رو تموم کنم در تاریخ 31 تیرماه فارغ التحصیل میشم.با توجه به اینکه شش ماه برای ارسال مدارک فرصت دارم در نهایت امکان داره زمان اعزام من حدودا چه موقعی باشه و چجوری میتونم این زمان رو زیاد کنم.میخوام این زمان اگه بشه بعد از اعلام نتایج کنکور ارشد در خرداد سال 89 باشه آیا امکانپذیره؟اصلا اگه همون ماه اول مدارک رو ارسال کنم فرقی داره با اینکه در ماه ششم این کارو بکنم؟
سوال دیگه اینکه نمره ی چشم برای معافیت دائم برای مقطع کارشناسی چند هستش؟
و آخرین سوال اینکه اگه در زمان شش ماه بعد از فراغت از تحصیل بخوام واسه معافی پزشکی اقدام کنم چه مدت طول میکشه تا نتیجش معلوم بشه؟
ممنون
حداقل تا 9 ماه بعد از فارغ التحصیلیت میری خدمت ( 2 ماه بعد از فرجه ی 6 ماهه ) و میتونی بازم 1 ماه تا 2 ماه تمدیدش کنی
اگه ماهه اول ارسال کنی زودتر مدارکت میاد و زودتر اعزام میشی
نمره چشم تا 2 رو میدونم که معاف نیست دقیقا نمیدونم

بستگی به کمسیون پزشکی داره . ولی اگه دیر اقدام کنی غیبت میخوری باید 2 ماه یا حداقل یک ماه مونده به پایان 6 ماه اقدام کنیموفق باشین

Makan_noor
27-05-2009, 11:07
بستگی به کمسیون پزشکی داره . ولی اگه دیر اقدام کنی غیبت میخوری باید 2 ماه یا حداقل یک ماه مونده به پایان 6 ماه اقدام کنی
ممنون دوست عزیز ولی این مورد آخر به نظرم درست نمیاد.اگه جواب کمسیون پزشکی از شش ماه فرجه تجاوز کنه این به پای ما نوشته میشه؟یا باید خودشون مهلت من رو تمدید کنن تا جواب نهایی مشخص بشه؟

nafas
27-05-2009, 23:52
اگه برادر داری که نمیتونی معافیت کفالت بگیری به هیچ عنوان


نه فرشید من پسر عموم هم مثله همین بود بردادر بزرگتر داشت و ازدواج کرده بود برادرش کفالت گرفتن براش و الان معلف شده

rasool.civil
28-05-2009, 01:54
نه فرشید من پسر عموم هم مثله همین بود بردادر بزرگتر داشت و ازدواج کرده بود برادرش کفالت گرفتن براش و الان معلف شده
بالاخره ميتونم معاف بشم يا نه؟؟:31:
ميشه شرايط پسر عموتونو بگيد؟؟؟يعني دقيقا مثل من بود وضعيتش؟؟

farshidshd
28-05-2009, 10:43
نه فرشید من پسر عموم هم مثله همین بود بردادر بزرگتر داشت و ازدواج کرده بود برادرش کفالت گرفتن براش و الان معلف شده

میشه در صورتی که برادر بزرگتر یه مشکلی داشته باشه و نتونه از خونواده خودش( منظور پدر و مادرش ) مواظبت کنه


بالاخره ميتونم معاف بشم يا نه؟؟:31:
ميشه شرايط پسر عموتونو بگيد؟؟؟يعني دقيقا مثل من بود وضعيتش؟؟

nafas جان منم دوست دارم شرایط پسر عموتو بدونم

rasool.civil
28-05-2009, 21:10
میشه در صورتی که برادر بزرگتر یه مشکلی داشته باشه و نتونه از خونواده خودش( منظور پدر و مادرش ) مواظبت کنهnafas جان منم دوست دارم شرایط پسر عموتو بدونم
آره خوب برادرم يه مشكل داره،اون خرجي خودشم نميتونه در بياره چه برسه ...
اي بابا

mohsensoft
28-05-2009, 22:01
با سلام
میخواستم ببینم با شرایط زیر آیا من میتونم سال بعد (89) آزمون سراسری شرکت کنم و قبول شم و به دانشگاه روزانه برم؟:
من متولد نیمه ی دوم 68 هستم
ما فرض رو بر این میذاریم که امسال یه رشته ای توی پیام نور قبول شم
دفترچه ی خدمت رو هم پست کردم و تاریخ 18 مهر واسه اعزامم اومده(که اگه همون پیام نور هم قبول بشم دیگه خود به خود خدمت نمیرم)
حالا آیا میشه سال دیگه من کنکور شرکت کنم و قبول شم؟و اگه میشه چه شرایطی داره؟
ممنون

farshidshd
29-05-2009, 20:28
با سلام
میخواستم ببینم با شرایط زیر آیا من میتونم سال بعد (89) آزمون سراسری شرکت کنم و قبول شم و به دانشگاه روزانه برم؟:
من متولد نیمه ی دوم 68 هستم
ما فرض رو بر این میذاریم که امسال یه رشته ای توی پیام نور قبول شم
دفترچه ی خدمت رو هم پست کردم و تاریخ 18 مهر واسه اعزامم اومده(که اگه همون پیام نور هم قبول بشم دیگه خود به خود خدمت نمیرم)
حالا آیا میشه سال دیگه من کنکور شرکت کنم و قبول شم؟و اگه میشه چه شرایطی داره؟
ممنون

اگه بری پیام نور که معافیت تحصیلی میگیری
اما اگه سال دیگه بخوای کنکور بدی و بری دانشگاه باید از پیام نور انصراف بدی
بنابراین خوده دانشگاه نامه میزنه به نظام وظیفه که فلانی انصراف داده و شرایط خدمت رو داره
اونوقته که کارات گره میخوره...

mohsensoft
29-05-2009, 21:22
اگه بری پیام نور که معافیت تحصیلی میگیری
اما اگه سال دیگه بخوای کنکور بدی و بری دانشگاه باید از پیام نور انصراف بدی
بنابراین خوده دانشگاه نامه میزنه به نظام وظیفه که فلانی انصراف داده و شرایط خدمت رو داره
اونوقته که کارات گره میخوره...
میگن اگه غیر انتفاعی بری میتونی انصراف بدی و کنکور بعدی شرکت کنی
آیا این جور چیزی صحت داره؟

mohsensoft
29-05-2009, 21:44
راستی من اینو توی سایت ناجا دیدم:
چه كساني مجاز به ثبت نام در دانشگاهها مي باشند ؟
دسته آخر:‌مشمولان دانشجوي ورودي سال 1385 به بعد كه با اخذ معافيت تحصيلي در حال حاضر در حال تحصيل در دانشگاه هستند و كمتر از 4 نيمسال را سپري كرده اند كه در صورت شركت در آزمون و قبولي در رشته يا دانشگاه بهتر مجاز هستند از رشته يا دانشگاه قبلي انصراف و با احتساب مدت تحصيل قبلي در رشته يا دانشگاه جديد ثبت نام نمايند.
حالا این یعنی با شرایطی که من دارم اگه من به دانشگاه غیر انتفاعی برم و ترم دوم مرخصی بگیرم و توی کنکور قبول شم مشکلی نیست؟
در مورد پیام نور چطور؟

amir_68
30-05-2009, 18:48
راستی من اینو توی سایت ناجا دیدم:
چه كساني مجاز به ثبت نام در دانشگاهها مي باشند ؟
دسته آخر:‌مشمولان دانشجوي ورودي سال 1385 به بعد كه با اخذ معافيت تحصيلي در حال حاضر در حال تحصيل در دانشگاه هستند و كمتر از 4 نيمسال را سپري كرده اند كه در صورت شركت در آزمون و قبولي در رشته يا دانشگاه بهتر مجاز هستند از رشته يا دانشگاه قبلي انصراف و با احتساب مدت تحصيل قبلي در رشته يا دانشگاه جديد ثبت نام نمايند.
حالا این یعنی با شرایطی که من دارم اگه من به دانشگاه غیر انتفاعی برم و ترم دوم مرخصی بگیرم و توی کنکور قبول شم مشکلی نیست؟
در مورد پیام نور چطور؟

با سلام
طبق این چیزی که توی سایت ناجا زده پس شما مجازید در کنکور ساله بعد شرکت کنید.
در دانشگاه پیام نور هم میتونید مثله دانشگاه غیر انتفاعی میتونید مرخصی بگیرید و در صورت قبولی در کنکور از دانشگاه قبلی انصراف بدید.

amir_68
30-05-2009, 18:49
راستی من اینو توی سایت ناجا دیدم:
چه كساني مجاز به ثبت نام در دانشگاهها مي باشند ؟
دسته آخر:‌مشمولان دانشجوي ورودي سال 1385 به بعد كه با اخذ معافيت تحصيلي در حال حاضر در حال تحصيل در دانشگاه هستند و كمتر از 4 نيمسال را سپري كرده اند كه در صورت شركت در آزمون و قبولي در رشته يا دانشگاه بهتر مجاز هستند از رشته يا دانشگاه قبلي انصراف و با احتساب مدت تحصيل قبلي در رشته يا دانشگاه جديد ثبت نام نمايند.
حالا این یعنی با شرایطی که من دارم اگه من به دانشگاه غیر انتفاعی برم و ترم دوم مرخصی بگیرم و توی کنکور قبول شم مشکلی نیست؟
در مورد پیام نور چطور؟

با سلام
طبق این چیزی که توی سایت ناجا زده پس شما مجازید در کنکور ساله بعد شرکت کنید.
در دانشگاه پیام نور هم مثله دانشگاه غیر انتفاعی میتونید مرخصی بگیرید و در صورت قبولی در کنکور از دانشگاه قبلی انصراف بدید.

mohsensoft
30-05-2009, 20:39
با سلام
طبق این چیزی که توی سایت ناجا زده پس شما مجازید در کنکور ساله بعد شرکت کنید.
در دانشگاه پیام نور هم مثله دانشگاه غیر انتفاعی میتونید مرخصی بگیرید و در صورت قبولی در کنکور از دانشگاه قبلی انصراف بدید.
ممنون
میخواستم ببینم کسی هست که اینجور کاری کرده باشه؟

amir_68
30-05-2009, 22:33
خواهش میکنم
یکی از فامیلای ما دانشجوی پیام نوره(ورودی 87) و ترم دوما مرخصی گرفته تا تو کنکوره امسال شرکت کنه.

mohsensoft
30-05-2009, 22:39
یکی از فامیلای ما دانشجوی پیام نوره(ورودی 87) و ترم دوما مرخصی گرفته تا تو کنکوره امسال شرکت کنه.
ایول
من میخوام غیر انتفاعی برم
هر چند اگه بخوام قبول شم توی سال بعد این دانشگاه الانم زیاد مهم نیست
ولی میخوام برم غیر انتفاعی که اگه مثلا نتونستیم قبول شیم مثل .... تو گل نمونیم.تازه نمیدونم واحد های پیام نور رو تطبیق میدن یا نه اما غیر انتفاعی رو حتما میدن
واسه خدمت که گیر نمیدن؟
پس من واسه شرکت تو کنکور سال بعد مطمئن باشم دیگه؟

amir_68
31-05-2009, 10:02
از نظر من با این چیزیکه توی سایت زده بود و اطلاعات خودم فکر نکنم شما مشکلی برای خدمت داشته باشید.اما بازم اگه خیلی شک داری از یه دانشگاه غیر انتفاعی یا پیام نور سوال کن.

farshidshd
31-05-2009, 19:11
ظاهرا قانون سه تا برادر تصویب شده و اجرا هم شده...

شهرام_ایرانی
31-05-2009, 19:33
ظاهرا قانون سه تا برادر تصویب شده و اجرا هم شده...

والا فعلا من که موندم چی کار کنم
از یک طرف غیبت خوردم
می ترسم برم اونجا به یک بهانه مجبورم کنم که برم خدمت :2:
چه می دونم والا دو ور شک موندم که برم یا نرم

farshidshd
31-05-2009, 20:43
والا فعلا من که موندم چی کار کنم
از یک طرف غیبت خوردم
می ترسم برم اونجا به یک بهانه مجبورم کنم که برم خدمت :2:
چه می دونم والا دو ور شک موندم که برم یا نرم

اگه معافی خب اقدام کن مطمئنا مجبورت نمیکنن
معافیت میدن بهت

mohsensoft
31-05-2009, 21:18
اگه معافی خب اقدام کن مطمئنا مجبورت نمیکنن
معافیت میدن بهت
فکر میکنم معافیت بر اساس این باشه که غیبت نداشته باشی

farshidshd
31-05-2009, 21:32
به نظرم میتونه بره و از معافیت استفاده کنه
بازم بیاد بری بپرسی از نظام وظیفه

elyarazari
31-05-2009, 21:56
دوست عزیز قانون سه برادر شامل مشمولان غایب هم میباشد شما میتوانید اقدام کرده و از معافیت برخوردار شوید

rasoul2005
31-05-2009, 23:19
ظاهرا قانون سه تا برادر تصویب شده و اجرا هم شده...

تصویب شده اجرا هم شده
دیروز رفتم همه مدارکا دادم به پلیس+10 تا یه هفته دیگه هم میرم نظام وظیفه برا بقیه کاراش دوستانی که مشمول این قانون میشند عجله کنند اینا کاراشون معلوماتی ندارد یه وقتی میزند زیرشا

nafas
01-06-2009, 09:26
بالاخره ميتونم معاف بشم يا نه؟؟:31:
ميشه شرايط پسر عموتونو بگيد؟؟؟يعني دقيقا مثل من بود وضعيتش؟؟


میشه در صورتی که برادر بزرگتر یه مشکلی داشته باشه و نتونه از خونواده خودش( منظور پدر و مادرش ) مواظبت کنهnafas جان منم دوست دارم شرایط پسر عموتو بدونم

والله
چی بگم این زن گرفته
خرجه خودشو در نمیاره
و یه کارگرهولی اینا دلیل نمیشه خودمم نمیدونم چه مرگش بوده که بردادر کوچیکش کفالت گرفته:31::31:

farshidshd
01-06-2009, 22:12
والله
چی بگم این زن گرفته
خرجه خودشو در نمیاره
و یه کارگرهولی اینا دلیل نمیشه خودمم نمیدونم چه مرگش بوده که بردادر کوچیکش کفالت گرفته:31::31:

بهتره شفاف سازی کنه
چون من تا حالا نشنیدم که یه برادر بزرگتر هم داشته باشی ولی بتونی معافیت کفالت بگیری مگر اینکه برادر بزرگتر مشکل خاصی داشته باشه

TURBO_BOY2006
02-06-2009, 16:39
:8:سلام :8:
من رفتم پلیس + 10 اقدام کنم واسه قانون معافیت برادر چهارم گفت : این فرم ها و مدارکی "رو که ضمیمه کردم "رو پر کنید و دفترچه هم رو باید دو تا برگش رو پر کنید فک کنم:31:(تو قسمت مربوط به مدارک هست خودتون ببرسی کنید).
میذارم واسه بقیه دوستان.:11:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
موفق باشید:11:

rasoul2005
02-06-2009, 21:04
و دفترچه هم رو باید دو تا برگش رو پر کنید فک کنم

داخل دفترچه خدمت 3 تا برگه در مورد معافیت سه برادری دارد که کاربردشا بترتیب میگم

1.این برگه ما متولدین قبل ازسال1364 هست که با داشتن برگه باید به نظام وظیفه شهرتون مراجعه کنید تا راهنماییتون کنند
2.ابن برگه مخصوص دانشجویان میباشد
3.این برگه مخصوص دانش اموزان میباشد

شما باید با توجه به شرایط خودت برگاتو پر کنی

rasool.civil
04-06-2009, 14:32
بهتره شفاف سازی کنه
چون من تا حالا نشنیدم که یه برادر بزرگتر هم داشته باشی ولی بتونی معافیت کفالت بگیری مگر اینکه برادر بزرگتر مشکل خاصی داشته باشه

اين مشكل خاص كه ميگيد چيه؟؟
نميشه يه مشكل خودمون درست كنيم؟:31:
يه بندي تبصره اي پيدا كنيد ما معاف بشيم

prance666
05-06-2009, 21:31
سلام دوستان من یه برادر بزرگ دارم که زن گرفته و سنه پدرم بالای 60 ساله و پدرم هم حالش خوب نیست وکلی بیماری ریخته سرش که من مواظبش هستم به نظرتون اگر مدارک پزشکیشو ببرم منو معاف میکنم در ضمن متولده مرداد 69 هستم

TURBO_BOY2006
06-06-2009, 13:16
سلام
ببخشید میخواستم از دوستان بپرسم بعد از فرستادن مدارک و پست کردن اون ها معافیت کفالت و یا سه برادری معمولآ چه قدر طول میکشه؟
میترسم من که تازه اقدام کردم ، موقع ثبت نام دانشگاه بهم گیر بدن!!!!یعنی چه قدر طول میکشه ؟؟؟
ممنون اگه سریعتر کمکم کنید.

farshidshd
06-06-2009, 17:13
سلام
ببخشید میخواستم از دوستان بپرسم بعد از فرستادن مدارک و پست کردن اون ها معافیت کفالت و یا سه برادری معمولآ چه قدر طول میکشه؟
میترسم من که تازه اقدام کردم ، موقع ثبت نام دانشگاه بهم گیر بدن!!!!یعنی چه قدر طول میکشه ؟؟؟
ممنون اگه سریعتر کمکم کنید.

بستگی به خودشون داره
ولی تا اونجایی که من مطلعم حداکثر تا 2 ماه
تا بری کمسیون پزشکی و ...
معافیت سه برادری هم فکر کنم زودتر کاراش انجام بشه
بازم میگم همه چی بستگی به خودشون داره

TURBO_BOY2006
06-06-2009, 18:08
من واقعآ نگرانم حتی نمیتونم این روزا حواسمو رو درسم متمرکز کنم.:41:
میترسم.تا کنکورم چیزی نمونده دیگه.:41:
خدا کنه زودتر کاراشو انجام بدن.:13:
ممنون از شما که راهنمایی کردید.:11:

farshidshd
06-06-2009, 18:51
من واقعآ نگرانم حتی نمیتونم این روزا حواسمو رو درسم متمرکز کنم.:41:
میترسم.تا کنکورم چیزی نمونده دیگه.:41:
خدا کنه زودتر کاراشو انجام بدن.:13:
ممنون از شما که راهنمایی کردید.:11:

دوست عزیز نگرانی واسه چی؟ شما درستو بخون و کنکورتو بده
کاری هم به چیزی نداشته باش
اگه انشا الله قبول بشی که دیگه لازم به هیچ اقدامی نیست

broken-home
07-06-2009, 17:59
...........

farshidshd
07-06-2009, 18:15
خواهشا تو این تاپیک ها این بحث رو راه نندازید
ممنون میشم دوست خوبم

b.crazy22
12-06-2009, 14:19
اقا من متولد 3.2.1369 حالا اگه امسال کنکور قبول نشم باید برم سربازی ؟
فقط اگه کاملا مطمئن هستید بگید
ممنون

farshidshd
12-06-2009, 17:44
اقا من متولد 3.2.1369 حالا اگه امسال کنکور قبول نشم باید برم سربازی ؟
فقط اگه کاملا مطمئن هستید بگید
ممنون

شما 3.2.88 سن 18 سالتون تموم شد
یعنی اگه دانشجو یا محصل نیستید باید دفترچه رو پست میکردید تا به حال
اگه هم امسال کنکور قبول نشید که خب معلومه که باید برین خدمت
یعنی تا حالا هم دیر شده

mf.designing
12-06-2009, 17:47
دوستان اگه میشه شرایط کامل معافی تک فرزنها رو هم بزارید. خیلی خیلی ممنون

farshidshd
12-06-2009, 18:06
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، با تشریح شرایط استفاده از معافیت یکی از پسران خانواده در صورت خدمت رفتن سه فرزند دیگر از آن خانواده،‌ اظهار کرد: پسر چهارم این دسته از خانواده‌ها از خدمت معاف هستند که در این راستا انجام خدمت سربازی توسط برادران در قبل از انقلاب نیز مورد تایید است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش مرکز خبری امید، سردار زاده‌کمند در حاشیه برنامه نشست با مسوولان «197» در جمع خبرنگاران، در این رابطه افزود: انتخاب فرزند چهارم برای بهره‌مندی از این معافیت با اجازه پدر و در صورت نبود او با موافقت مادر و در غیر این صورت با درخواست قیم صورت می‌گیرد. همچنین در این معافیت ترتیب توالی در بین فرزندان مطرح نیست.وی با اشاره به این که به ازای هر سه فرزند خدمت کرده در یک خانواده، یک مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد، اظهار کرد: فرزند خانواده‌ای که از معافیت کفالت، پزشکی، خرید سربازی، معافیت رهبری، ماده شش حمایت از معلولان، تحت پوشش کمیته امداد و سایر معافیت‌ها به جز معافیت تعهد خدمت در نیروهای مسلح و دستگاه‌های غیرنظامی استفاده کرده‌اند، در شمول فرزندان خدمت‌کرده محاسبه نمی‌شود.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: مشمولانی که به عنوان فرزند چهارم خانواده‌ برای بهره‌مندی از این معافیت انتخاب می‌شوند، چنانچه تا اول خرداد امسال مرتکب غیبت نشده باشند، مجاز به استفاده از این معافیت هستند،‌ اما اگر در حال حاضر واجد شرایط بهره‌مندی از این مقررات نباشند و عمدا غیبت کنند، امکان استفاده از این معافیت را نخواهند داشت.به گفته وی، چنانچه برادر سوم در حال خدمت باشد، پس از اتمام یک سال از خدمت او برادر چهارم می‌تواند از معافیت استفاده کند و در این صورت برای این که برادر چهارم دچار غیبت نشود، زمانی که به سن مشمولیت رسید، باید به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کند تا اعزام مشمول تا پایان سال اول خدمت برادر سوم به تعویق افتاده و پس از آن از معافیت استفاده کند.سردار زاده‌کمند درباره سربازان امریه که مشمول این معافیت می‌شوند، گفت: ترخیص افراد متقاضی تنها شامل افرادی می‌شود که در حال خدمت دوره ضرورت هستند و این موضوع شامل متعهدین خدمت در نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی که در حال انجام تعهد هستند، نمی‌شود. همچنین ادامه انجام تعهد این افراد یا استعفای آن‌ها تابع مقررات دستگاه مربوطه است.وی ادامه داد: اگر یکی از سه برادر دارای کارت معافیت پزشکی باشد، برادر چهارم مشمول معافیت نمی‌شود، اما اگر پرونده‌ یکی از سه‌ برادر شورای پزشکی منجر به صدور رای نشده باشد، امکان استفاده برادر مشمول چهارم از معافیت جدید وجود دارد.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره وجود دو یا چند برادر واجد شرایط در یک خانواده‌ برای استفاده این معافیت، ‌اظهار کرد: در صورت فوت پدر یا قیم، برادر بزرگ‌تر از نظر استفاده از تسهیلات در اولویت قرار دارد و در صورت توافق برای استفاده برادر دیگر، باید گواهی محضری در این رابطه ارائه شود.وی درباره فرزند چهارم خانواده‌ که مشمول این معافیت می‌شود، اظهار کرد: اگر این فرد مشمول، فراری باشد، ابتدا باید وضعیت او توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد و پس از صدور حکم و تحمل کیفر می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند، این در حالیست که ممکن است در روند رسیدگی، مشمول مورد بخشودگی قرار گیرد.سردار زاده‌کمند گفت: در خانواده‌ای که دو فرزند آن‌ها دوران خدمت خود را به صورت کامل طی کرده‌اند و فرزند سوم پس از انجام بیش از یک سال خدمت به دلیل پذیرش در دانشگاه خدمت خود را ادامه نداده است، فرزند چهارم نیز می‌تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده‌ استفاده کند، به شرطی که فرزند سوم بعد از اتمام تحصیل خدمت سربازی خود را ادامه دهد.وی درباره فرزند چهارم خانواده‌ای که یکی از فرزندان آن دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت خدمت متعهدان بوده، اما در حال حاضر در قید حیات نیست، گفت: امکان استفاده از کارت متعهدان یا کارت پایان خدمت فرزندان فوت شده از یک خانواده‌ در این معافیت وجود دارد.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در صورتی که یکی از افراد خانواده،‌ خدمت دوره ضرورت را انجام داده و در حال حاضر دو برادر دیگر نیز در حال خدمت سربازی باشند، فرزند چهارم در صورت مشمول بودن، به شرط آن که حداقل یکسال از مدت خدمت دوره ضرورت دو برادرش سپری شده باشد، می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود.به گفته وی، آن دسته از افرادی که در گذشته از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده‌اند، نمی‌توانند از تسهیلات جدید معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده‌ بهره‌مند شوند، زیرا برادری که به ازای خدمت او برادر دیگرش از خدمت معاف شده است، جزو سه فرزند خدمت کرده محسوب نمی‌شود.سردار زاده‌کمند افزود: اگر فرزند خانواده‌ای به شهادت رسیده، یا جانباز و یا رزمنده باشد و پیش از این نیز از تسهیلات ایثارگری استفاده‌ کرده باشد، فقط در صورتی که کادر نیروهای مسلح یا متعهد به سازمان‌های مربوط باشد، مدت سابقه خدمت او برابر مقررات تعیین شده به عنوان یکی از سه فرزند خدمت کرده محسوب شده و برای استفاده فرزند چهارم خانواده‌ از تسهیلات جدید قابل احتساب است.وی درباره کسر خدمت فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و افراد دارای کمتر از سه ماه خدمت در جبهه نیز، ‌اظهار کرد: در این مدت مراجعه بسیاری به یگان‌های مورد نظر داشته‌ایم و این در حالیست که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه‌ها را در این رابطه صادر کرده است، اما تا زمانی که این ابلاغیه در اختیار رده‌های مختلف قرار گیرد، زمان لازم است. در نتیجه افرادی که مشمول این معافیت می‌شوند، کمی با تاخیر به یگان‌های مورد نظر در شهرستانهای خود مراجعه کنند.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، زمان رسیدن این ابلاغیه به تمام رده‌های وظیفه عمومی را یک ماه تا 45 روز عنوان کرد و از مردم خواست در رابطه با این معافیت از اوایل تیر ماه اقدام کنند.وی با اشاره به این که بر اساس آخرین گزارشات، بیش از 15 هزار مشمول برای استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده‌ ثبت‌نام و تشکیل پرونده‌ داده‌اند، درباره برخی گزارشات درباره دریافت وجه در این رابطه، اظهار کرد: ضوابط ثبت‌نام درباره این معافیت در سایت وظیفه عمومی درج شده و سازمان وظیفه عمومی هیچ وجهی در این باره دریافت نمی‌کند و اگر گزارشی در این رابطه دریافت شود، سازمان برخورد خواهد کرد.سردار زاده‌کمند درباره مراجعه حضوری مشمولان این معافیت به یگان‌های خود، اظهار کرد: سوابق پایان خدمت مشمولان در یگان‌ها وجود دارد، لذا برای اطمینان از اصالت کارت‌های پایان خدمت صادر شده و پیشگیری از جعل کارت‌ها، استعلام از یگان‌های مورد نظر در دستور کار است، این در حالیست که سازمان وظیفه عمومی رایزنی‌هایی را با نیروهای مسلح انجام داده که اگر هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، استعلام فردی تبدیل به استعلام گروهی خواهد شد و در این صورت نیازی به مراجعه افراد به یگان‌های خدمتی خود نخواهد بود.وی با بیان این که اعتبار مصوبات ابلاغی از جمله معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده‌ تا پایان سال 89 است، گفت: اگر فردی تا تاریخ اول خرداد امسال واجد شرایط شناخته شود و دارای غیبت هم نباشد، افزایش غیبت آن هیچ تاثیر و یا ممانعتی در استفاده از این تسهیلات به وجود نخواهد آورد.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم که مشمولان این مصوبات ابلاغی به تدریج در دفاتر پلیس +10 حضور پیدا کنند تا از ازدحام متقاضیان در این دفاتر جلوگیری شود.وی گفت: اولویت ما در این معافیت‌ها با سربازانی است که واجد شرایط بوده و در حال گذراندن خدمت سربازی هستند.به گفته سردار زاده‌کمند، مرکز مشاوره و پاسخگویی به سوالات مشمولان با شماره تلفن‌های 73941739- 73941735 از اردیبهشت امسال راه‌اندازی شده که در طول یک ماه، 26 هزار و 510 تن از مشاوره حضوری و 12 هزار و 160 تن نیز از مشاوره تلفنی بهره‌مند شده‌اند.وی درباره موضوع بخشش سه ماهه اضافه خدمت دفترچه‌ای مشمولان نیز، اظهار کرد: بر اساس ماده 186 آیین‌نامه‌ اجرایی مصوبه شورای هماهنگی مشمولانی که یکی از اعضای خانواده‌ پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند آن‌ها شهید یا مفقود الاثر باشد، می‌توانند از بخشش اضافه خدمت سربازی استفاده کنند.رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: همچنین مشمولانی که پدر یا برادر آن‌ها اسیر، یا جانباز بالای 20 درصد باشند و یا مشمولانی که خود دارای جانبازی پنج درصد به بالا باشند و مشمولانی که به علت بروز بلایای طبیعی و یا حوادث قهریه خود یا یکی از افراد درجه یک خانواده‌ او آسیب‌دیده و علت غیبت آن‌ها هم متاثر به همین موضوع باشد، می‌تواند از این بخشش سه ماهه اضافه خدمت استفاده کنند.وی مشمولانی که در مناطق محروم و شرایط سخت طبق دستورالعمل‌ ستاد کل نیروهای مسلح حداقل به مدت شش ماه انجام وظیفه کرده باشند را از جمله افرادی عنوان کرد که می‌توانند از این بخشش سه ماهه استفاده کنند.سردار زاده‌کمند ادامه داد: مشمولانی که پدر، مادر، فرزند و یا همسر آنها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی هستند، همچنین مشمولانی که در طول مدت غیبت و حین خدمت، شرایط معافیت کفالت مادر یا خواهر مجرد یا صغار را تحصیل کرده باشند، می‌توانند از این تسهیل استفاده کنند.به گفته وی، مشمولانی که تک فرزند ذکور خانواده‌ بوده و حداکثر با شش ماه تاخیر به خدمت اعزام شده‌اند و همچنین مشمولانی که در شش ماهه خدمت دوره ضرورت سن پدرشان متجاوز از 60 سال شده و فاقد برادر سالم هستند، نیز می‌توانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.


رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: مشمولان متاهل در صورت بقای ازدواج و مشمولان متاهلی که همسر آن‌ها طلاق گرفته و یا فوت کرده باشد، در صورتی که دارای حداقل یک فرزند از همسر سابق خود باشند، نیز می‌توانند از بخشش سه ماهه اضافه خدمت استفاده کنند.وی اضافه کرد: مشمولان فارغ‌التحصیل فوق‌دیپلم به بالایی که بعد از فورجه (مقرر در ماده 14 آیین‌نامه‌ اجرایی) شش ماهه تا زمان اعزام بعدی و یا در طی زمان فورجه شش ماهه به علت ناآگاهی، زودتر از موعد مقرر خود را معرفی و دفترچه آماده به خدمت برای اولین اعزام را دریافت کرده‌اند، اما در زمان مقرر اعزام نشده‌اند و برایشان غیبت منظور شده است، نیز از این مصوبه می‌توانند استفاده کنند.سردار زاده کمند شایعه جمع‌آوری شناسنامه سربازان را تکذیب کرد و گفت: نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت در کشور است که با بسیج همه منابع خود به دنبال ایجاد نظم و امنیت حداکثری در روز انتخابات است.وی ادامه داد: در حال حاضر تمام نیروهای ناجا، اعم از ستادی و صفی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و امورات معمول و عادی است و هیچ‌گونه گرفتن شناسنامه‌های سربازان وجود ندارد و این موضوع در نیروهای مسلح موضوعیتی ندارد.

farshidshd
12-06-2009, 18:13
دوستان اگه میشه شرایط کامل معافی تک فرزنها رو هم بزارید. خیلی خیلی ممنون

معافيت کفالت
معافيت کفالت در حقيقت معافيت از خدمت دوره ضرورت به سبب سرپرستي از بستگان درجه اول (پدر،مادر،خواهر،برادر و ...)مي باشد که عبارتند از :
1. تنها پسر بيش از 18 سال پدري که به سن 59 سالگي تمام رسيده است .
2. تنها پسر بيش از 18 سال پدر بيمار کمتر از 59 سال که بر اساس نظر شوراي پزشکي نياز به مراقبت داشته باشد .
3. تنها پسر بيش از 18 سال مادري که شوهرش فوت کرده يا از همسر خود طلاق گرفته است.
4. تنها برادر بيش از 18 سال خواهر و برادر بيماري که فاقد پدر ، همسر و فرزند بوده و طبق نظر شوراي پزشکي نياز به مراقبت داشته باشند.
5. تنها برادر بيش از 18 سال نگهدارنده خواهر و برادر صغير که پدرشان فوت نموده است .
6. تنها برادر بيش از 18 سال خواهر مجرد کمتر از 24 سال که پدرشان فوت نموده است.
7. تنها پسر بيش از 18 سال خانواده اي که پدر آن خانواده بعلت محکوميت کيفري در حبس بوده و در زمان رسيدگي برابر حکم قطعي قضايي بيش از يکسال از مدت حبس پدر باقي مانده باشد.
8. تنها پسر خانواده اي که برادرش در حين خدمت سربازي و به سبب انجام وظيفه فوت کرده باشد.
9. تنها نوه پسر بيش از 18 سال جد(پدر بزرگ)فاقد پسر که بعلت بيماري و يا نقص عضو طبق نظر شوراي پزشکي نياز به مراقبت داشته باشد.
10. تنها نوه پسر بيش از 18 سال جده ( مادر بزرگ) فاقد پسر و همسر.
تبصره 1 – چنانچه مشمولان ياد شده بالا داراي برادر بيش از 18 سال بوده باشند که طبق نظريه شوراي پزشکي بعلت بيماري و يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از خانواده نباشند ، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف خواهند بود.
تبصره 2 – بغير از بندهاي9و10 چنانچه مشمولان فوق داراي برادر بيش از 18 سال ديگري بوده که آن برادر در خارج از محل سکونت خانواده(خارج از استان) دانشجو بوده و داراي معافيت تحصيلي معتبر باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف خواهند بود. " اين تبصره حذف شده "
تبصره 3 – مشمولان گرامي پس از تهيه دفترچه راهنماي وظيفه عمومي از دفاتر پستي و مطالعه دقيق آن نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به وظيفه عمومي اقدام و منتظر دريافت پاسخ جهت تکميل پرونده باشند

nafas
12-06-2009, 21:05
مرسی فرشید در عصره وقت سعی میکنم به پسته اول اضافه کنم نکات مهمتو

مرسی

nafas
14-06-2009, 22:38
فرشید جریان پسر عموم رو فهمیدم

برادرش هم بیماره
یعنی بیماری روانی داشته
و اونم معاف شده
اینم برای باباش کفالت گرفته

farshidshd
14-06-2009, 23:03
فرشید جریان پسر عموم رو فهمیدم

برادرش هم بیماره
یعنی بیماری روانی داشته
و اونم معاف شده
اینم برای باباش کفالت گرفته

من که گفتم حتما یه مشکلی داشته که معافیت گرفته
وگرنه با داشتن یه برادر سالم به هیچوجه نمیشه معافیت گرفت

jojo_90
17-06-2009, 12:00
سلام به همگی.من میخوام از معافیت سه برادر خدمت کرده استفاده کنم...یکی از برادرام حین خدمت در زمان جنگ شهید شده...دو برادر دیگه هم خدمتو تموم کردن.ایا من میتونم با این شرایط از خدمت معاف بشم؟

farshidshd
17-06-2009, 17:24
سلام به همگی.من میخوام از معافیت سه برادر خدمت کرده استفاده کنم...یکی از برادرام حین خدمت در زمان جنگ شهید شده...دو برادر دیگه هم خدمتو تموم کردن.ایا من میتونم با این شرایط از خدمت معاف بشم؟

سلام
مطمئن نیستم ولی 80 درصد میتونی معاف بشی
بهترین راه اینه که از نظام وظیفه شهر خودت بپرسی

rambo_1386
21-06-2009, 21:47
سلام دوستان من امسال سال اول که کنکور میدم و متولد اردیبهشت 70 امسال کنکور هیچ شانسی ندارم الان هم واسه سال بعد میخونم میخوام بدونم بعد از کنکور باید کاری بکنم تا معافیت تحصیلی بگیریم یا اتوماتیک معاف میشم؟تشکر

vroom
21-06-2009, 23:16
سلام دوستان من امسال سال اول که کنکور میدم و متولد اردیبهشت 70 امسال کنکور هیچ شانسی ندارم الان هم واسه سال بعد میخونم میخوام بدونم بعد از کنکور باید کاری بکنم تا معافیت تحصیلی بگیریم یا اتوماتیک معاف میشم؟تشکر

سلام
نه کار خاصی لازم نیست انجام بدین
فقط خوب درس بخونین و سال دیگه کنکور بدین:46:

mohsensoft
22-06-2009, 00:00
سلام دوستان من امسال سال اول که کنکور میدم و متولد اردیبهشت 70 امسال کنکور هیچ شانسی ندارم الان هم واسه سال بعد میخونم میخوام بدونم بعد از کنکور باید کاری بکنم تا معافیت تحصیلی بگیریم یا اتوماتیک معاف میشم؟تشک
فکر نمیکنم برای متولدین 70 مشکلی باشه
اما متولدین نیمه ی دوم 69 باید دفترچه پست کنن تا اعزامشون بیفته بعد کنکور 89
البته برای اطمینان بیشتر شما از نظام وظیفه هم بپرس

MORINIO
23-06-2009, 22:48
اما متولدین نیمه ی دوم 69 باید دفترچه پست کنن تا اعزامشون بیفته بعد کنکور 89

من کی باید دفترچه پست کنم؟؟(من متولد نیمه دوم 69 هستم)

اونوقت تاریخ اعزام نمیفته قبل کنکور 89 ؟؟

mohsensoft
23-06-2009, 22:59
من کی باید دفترچه پست کنم؟؟(من متولد نیمه دوم 69 هستم)

اونوقت تاریخ اعزام نمیفته قبل کنکور 89 ؟؟
نه
شما دقیقا شراسط پارسال من رو دارید
بذارید بعد از مهرماه بفرستید
البته باید همه ی درساتون رو پاس کرده باشید
در اینصورت اعزام میفته یا 18 مهر یا 18 بهمن 89

farshidshd
25-06-2009, 13:33
گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به طرح اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي را آغاز کردند. نمايندگان از روزگذشته بررسي طرح يک فوريتي "اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363" را آغاز کردند اما راي گيري براي کليات اين طرح به دليل ديدار نمايندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامي به جلسه آتي مجلس موکول شد. يک فوريت اين طرح که به منظور ساماندهي معافيت ها و نحوه مشموليت هاي مشمولان نظام وظيفه عمومي از سوي 37 تن از نمايندگان تهيه شده بود، مهر ماه سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد. کاهش مدت خدمت سربازي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي، ضابطه مند شدن معافيت ها اعم از معافيت تحصيلي، پزشکي و کفالت، نحوه اعزام مشمولين و وضع قوانين جديد براي غايبين از جمله ويژگي هاي اين طرح است. "محمد جواد ابطحي" نماينده خميني شهر در مخالفت با کليات اين طرح تاکيد کرد که بهتر است به جاي توسعه خدمت وظيفه عمومي، قانوني براي ايجاد ارتش حرفه اي تدوين شود. اين عضو کميسيون امور داخلي و شوراها تاکيد کرد: نظام وظيفه اجباري از دوره ناپلئون بناپارت در کشور ما آغاز شد و در حال حاضر که همه کشورها به سمت ايجاد ارتش حرفه اي حرکت کرده اند، ما هنوز به سيستم نظام وظيفه اجباري مي انديشيم و مي خواهيم قوانين مربوط به آن را به روز کنيم. ابطحي با برشمردن مزاياي ايجاد ارتش حرفه اي در مقايسه با خدمت وظيفه عمومي گفت: در حال حاضر 109 کشور ارتش حرفه اي دارند و بقيه کشورها نيز به سمت ايجاد چنين ارتش هايي حرکت مي کنند در حالي که ايران جز» 13 کشور است که ارتش اجباري دارد. وي گفت: مي توان در زمان جنگ، آموزش نظامي را براي عموم اجباري کرد اما در حال حاضر خدمت سربازي موجب هدر رفتن عمر جوانان مي شود. "علي اصغر يوسف نژاد" نماينده ساري نيز در بيان دلايل موافقت خود با کليات اين طرح تاکيد کرد: اگرچه ايجاد ارتش حرفه اي و جايگزيني آن به جاي خدمت وظيفه عمومي محاسني دارد اما تا زمان تدوين قانون مربوط به آن، بهتر است شيوه کنوني اعزام مشمولين به خدمت وظيفه اجباري اصلاح شود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با اشاره به مزاياي اين طرح نسبت به قانون فعلي اظهار داشت: معافيت تحصيلي دانشجويان، گسترش معافيت ها، بازنگري در پرداخت حقوق و مزاياي سربازان و استفاده بهينه از تخصص سربازان از جمله مزاياي اين طرح است. يوسف نژاد افزود: نحوه واگذاري سربازان به دستگاه هاي دولتي، بکارگيري معتادان براي اعزام و نيز ضابطه مندي آموزش سربازان از ديگر مزاياي اين طرح است که مي تواند بسياري از مشکلات موجود را حل کند. پس از اين اظهارات، "علي لاريجاني" رييس مجلس از نمايندگان خواست که ادامه مذاکرات و راي گيري براي کليات آن را به جلسه بعدي مجلس(7 تيرماه) موکول کنند.


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

rasool.civil
26-06-2009, 00:43
گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به طرح اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي را آغاز کردند. نمايندگان از روزگذشته بررسي طرح يک فوريتي "اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363" را آغاز کردند اما راي گيري براي کليات اين طرح به دليل ديدار نمايندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامي به جلسه آتي مجلس موکول شد. يک فوريت اين طرح که به منظور ساماندهي معافيت ها و نحوه مشموليت هاي مشمولان نظام وظيفه عمومي از سوي 37 تن از نمايندگان تهيه شده بود، مهر ماه سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد. کاهش مدت خدمت سربازي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي، ضابطه مند شدن معافيت ها اعم از معافيت تحصيلي، پزشکي و کفالت، نحوه اعزام مشمولين و وضع قوانين جديد براي غايبين از جمله ويژگي هاي اين طرح است. "محمد جواد ابطحي" نماينده خميني شهر در مخالفت با کليات اين طرح تاکيد کرد که بهتر است به جاي توسعه خدمت وظيفه عمومي، قانوني براي ايجاد ارتش حرفه اي تدوين شود. اين عضو کميسيون امور داخلي و شوراها تاکيد کرد: نظام وظيفه اجباري از دوره ناپلئون بناپارت در کشور ما آغاز شد و در حال حاضر که همه کشورها به سمت ايجاد ارتش حرفه اي حرکت کرده اند، ما هنوز به سيستم نظام وظيفه اجباري مي انديشيم و مي خواهيم قوانين مربوط به آن را به روز کنيم. ابطحي با برشمردن مزاياي ايجاد ارتش حرفه اي در مقايسه با خدمت وظيفه عمومي گفت: در حال حاضر 109 کشور ارتش حرفه اي دارند و بقيه کشورها نيز به سمت ايجاد چنين ارتش هايي حرکت مي کنند در حالي که ايران جز» 13 کشور است که ارتش اجباري دارد. وي گفت: مي توان در زمان جنگ، آموزش نظامي را براي عموم اجباري کرد اما در حال حاضر خدمت سربازي موجب هدر رفتن عمر جوانان مي شود. "علي اصغر يوسف نژاد" نماينده ساري نيز در بيان دلايل موافقت خود با کليات اين طرح تاکيد کرد: اگرچه ايجاد ارتش حرفه اي و جايگزيني آن به جاي خدمت وظيفه عمومي محاسني دارد اما تا زمان تدوين قانون مربوط به آن، بهتر است شيوه کنوني اعزام مشمولين به خدمت وظيفه اجباري اصلاح شود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با اشاره به مزاياي اين طرح نسبت به قانون فعلي اظهار داشت: معافيت تحصيلي دانشجويان، گسترش معافيت ها، بازنگري در پرداخت حقوق و مزاياي سربازان و استفاده بهينه از تخصص سربازان از جمله مزاياي اين طرح است. يوسف نژاد افزود: نحوه واگذاري سربازان به دستگاه هاي دولتي، بکارگيري معتادان براي اعزام و نيز ضابطه مندي آموزش سربازان از ديگر مزاياي اين طرح است که مي تواند بسياري از مشکلات موجود را حل کند. پس از اين اظهارات، "علي لاريجاني" رييس مجلس از نمايندگان خواست که ادامه مذاکرات و راي گيري براي کليات آن را به جلسه بعدي مجلس(7 تيرماه) موکول کنند.


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

سلام
درباره همين طرح شنيدم كه به تعداد ماه هايي كه پدر رفته باشه جبهه فرزند معاف ميشه. واقعيت داره؟؟؟
:20:

omidxxvahid
27-06-2009, 22:03
سلام ........
رباط ACL و منيسكم پاره شده عمل هم نکردم ولی دکترا میگن معاف رزم میدن. واسه همین هم اقدام نکردم واسه معافیت
چیکار کنم؟
مرسی

1240
28-06-2009, 09:23
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مردم در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس كليات طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 مهرماه 63 را بررسي و تصويب كردند.
كليات اين طرح با 160 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموعه 215 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
گفتني است يك فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 17 مهرماه 87 به تصويب رسيده بود.

1240
28-06-2009, 09:32
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مردم در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس كليات طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 مهرماه 63 را بررسي و تصويب كردند.
كليات اين طرح با 160 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموعه 215 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
گفتني است يك فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 17 مهرماه 87 به تصويب رسيده بود.

دانش آموزان پس از دریافت دیپلم تا دو سال می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند
وی با اشاره به جزئیات طرح اظهار داشت: دانش آموزانی که دیپلم می گیرند می توانند تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل نیز اگر در کنکور شرکت می کنند و قبول نمی شوند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره دبیرستان پیش از گذراندن سربازی در خارج کشور
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بر اساس این طرح دانش آموزان پسری که دیپلم گرفته اند در صورت اخذ پذیرش از مراکز آموزش عالی مورد تأیید کشور در خارج و دارا بودن شرایط عمومی می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اگر دانش آموزی دیپلم بگیرد و در کنکور نیز قبول نشود، باید سربازی برود و اجازه خروج از کشور را ندارد همین موضوع باعث می شود خانواده این دانش آموزان آنها را قبل از سن 15 یا 16 سالگی به خارج از کشور بفرستند این در حالی است که مراکز آموزش عالی در کشور ظرفیت خود را برای پذیرش هر چه بیشتر دانشجو افزایش داده اند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: از سوی دیگر دانش آموزان در سنین 15 یا 16 سالگی نیاز دارند که با فرهنگ کشور خود بیشتر آشنا شوند و بهتر است اعزام به دانشگاههای خارج از کشور پس از سن 18 سالگی اتفاق بافتد.

میزان معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
وی با اشاره به بخش دیگری از این طرح که برای دانشجویان در کمیسیون آموزش به تصویب رسیده است به مهر گفت: بر اساس این طرح، معافیت تحصیلی در نظر گرفته شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 5/5 سال، برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است.

عباسپور اضافه کرد: دانشجویان دکتری حرفه ای و دانشجویان دکتری تخصصی نیز بر اساس این طرح در صورت تصویب در مجلس، به ترتیب مشمول 8 و 4 تا 6 سال معافیت تحصیلی می شوند.

امکان تمدید معافیت تحصیلی تا یک سال برای دانشجویان دارای مشکل مانند بیماری وجود دارد
وی ادامه داد: علاوه بر این دانشگاه نیز می تواند از طریق کمیسیون موارد خاص در صورت وجود مشکلی مانند بیماری تا یک سال دیگر نیز معافیت تحصیلی را برای دانشجو تمدید کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با کمیسیون امنیت ملی نیز در میان گذاشته می شود. مسئولین نظام وظیفه نیز در بسیاری از موارد این طرح نقطه نظرات مشترکی با کمیسیون آموزش دارند اما طرح باید به تأیید نهایی کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی و برای تبدیل شدن به قانون به تصویب صحن علنی مجلس برسد.

farshidshd
28-06-2009, 10:21
سلام ........
رباط ACL و منيسكم پاره شده عمل هم نکردم ولی دکترا میگن معاف رزم میدن. واسه همین هم اقدام نکردم واسه معافیت
چیکار کنم؟
مرسی

با برگه ای که دکتر بهت میده باید بری دنبالش و همراه دفترچه ارسال کنی تا معاف از رزم بشی.

1240
28-06-2009, 10:51
گروه سياسي: به گفته يک عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 روز سه شنبه در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. حميدرضا حاجي بابايي ديروز در گفت وگو با ايسنا، مهمترين نکات طرح فوق را به شرح زير قرائت کرد : -هر فرد ذکور ايراني، در ماهي که طي آن ماه به 18 سال تمام مي رسد، مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي قرار خواهد گرفت . -دوره ضرورت 24 ماه است و در صورتي که مشمولان مازاد و يا کمتر از تعداد مورد نياز باشند، ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهي کل، آن را به کمتر يا بيشتر از مدت ضرورت تغيير مي دهد . -وزارت آموزش و پرورش موظف است تا قبل از بکارگيري فارغ التحصيلان تربيت معلم در مراکز آموزش از طريق سازمان، آنها را به مراکز آموزش نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي آماده و بفرستد . - حداکثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن 20 سال تمام و در هر يک از مقاطع تحصيلي کارداني 2/5 سال، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، کارشناسي پيوسته پنج سال، کارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دکتراي پزشکي پيوسته هشت سال و دکتراي تخصصي شش سال خواهد بود . - مشمولين داراي مدرک کارشناسي و بالاتر علاقه مند به تحصيل در خارج از کشور، در صورتي که از نظر مقررات اين قانون و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت حائز شرايط تحصيل در خارج از کشور باشند و دانشگاه ها و رشته هاي آنها مورد نياز وزارتخانه هاي فوق باشد، مي توانند با سپردن تضمين هاي لازم و با استفاده از مقررات اين قانون براي تحصيل به خارج از کشور مسافرت نمايند. وي با اشاره به معافيت هايي که در اين طرح آمده است نيز، گفت: افرادي که در ذيل ذکر مي شوند، در دوره ضرورت و سربازي معاف خواهند شد . - يگانه مراقب يا نگه دارنده مادر فاقد شود- . تنها برادر تني سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غيرمهجور . - تنها برادر سرپرست برادر کبير نيازمند مراقبت و فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غيرمهجور و فاقد شغل- يگانه سرپرست برادر کمتر از 18 سال تمام . -يگانه نوه ذکور مراقب و نگه دارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند . - مسوولي که همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده، مادامي که ازدواج مجدد نکرده و يا داراي همسري که بعد از ازدواج معلول و نيازمند مراقبت باشد- . از چند برابر واجد شرايط اعزام به خدمت، در صورت اعزام يکي از برادران به خدمت، يکي از برادران مي تواند تا اتمام خدمت او از تعويق به اعزام استفاده نمايد .- خانواده اي که سه فرزند شهيد داشته باشد و دو فرزند به سربازي بروند، فرزند سوم معاف مي شود . - يکي از فرزندان ذکور خانواده که يک فرزند آن، در حين انجام سربازي فوت نموده باشد، فرزند ديگر معاف خواهد بود- مشمولي که تنها مراقب و نگه دارنده خواهر تني فاقد شوهر باشد. - نماينده مردم همدان در خانه ملت، به نکاتي که در طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي به رزمندگان و خانواده هاي ايثارگران مربوط مي شود نيز اشاره کرد و گفت: پيش از اين اگر پدر خانواده اي 25 درصد جانبازي داشته باشد، فرزندش از خدمت سربازي معاف مي شود، اما کساني که جانبازي کمتر از 25 درصد داشتند و يا از 25 ماه کمتر به جبهه رفته باشند، هيچ امتيازي نداشتند. وي افزود: اما بر اساس قانون جديد، فرزندان ذکور آزادگان، جانبازان و رزمندگان به ترتيب و به ازاي هر يک ماه سابقه اسارت و يک درصد جانبازي و يک ماه سابقه حضور در جبهه در دوران دفاع مقدس، پدران شان از خدمت دوره ضرورت آنان کسر مي شود و اين امتيازات براي بهره مندي از تسهيلات اين قانون قابل جمع مي باشد. يعني اگر پنج درصد جانبازي داشته باشند و پنج ماه هم جبهه رفته باشند، 10 ماه از سربازي فرزندان شان کم مي شود. البته اگر دو فرزند داشته باشد، پنج ماه از يکي و پنج ماه از ديگري مي تواند کم کند. به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس، موارد ديگري هم در طرح لحاظ شده است که به شرح زير مي باشد- ; اگر کسي از ايثارگران، فرزند ذکور نداشت، يا ميزان جبهه اي که رفته است بيش از آن فرزندان بود، مي تواند اين فرصت را به داماد و يا نوه ذکور خود بدهد.- مشمولاني که حداقل يک فرزند معلول داشته باشند، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.- اگر کسي سه فرزند دختر داشته باشد، يک فرزند پسر آن فرزند پسر معاف مي شود. حاجي بابايي به موارد ذکر شده در خصوص حقوق و مزايا نيز اشاره کرد و يادآور شد :- کارکنان وظيفه بر اساس مدرک تحصيلي و وجود محل سازماني پس از دوره آموزشي لازم به يکي از درجات زير نائل مي شوند : 1-کارکنان وظيفه فاقد مدرک پايان دوره متوسط به يکي از درجات سربازي يا سرجوخگي. 2 -کارکنان وظيفه داراي مدرک پايان دوره متوسطه يعني ديپلم به يکي از درجات گروهباني . 3-کساني که کارداني دارند به يکي از درجات استواري يا ستوان سومي . 4 -کساني که ليسانس دارند به درجه ستوان دومي . 5-کساني که کارشناسي ارشد و بالاتر هستند به درجه ستوان يکمي منصوب مي شوند . اين عضو هيات رييسه مجلس، خاطر نشان کرد: البته حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداکثر 90 درصد حقوق کارکنان نيروهاي مسلح، مبتني بر قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد که با توجه به تحصيلات و درجه آنان توسط ستاد کل تهيه و به تصويب فرماندهي کل قوا مي رسد . وي افزود: ضمنا به کارکنان وظيفه يعني سربازاني که متاهل يا سرپرست خانواده باشند، معادل 100 درصد حق عائله مندي کارکنان پايور (نيروهاي مسلح) پرداخت مي شود . همچنين به کارکنان وظيفه در خاتمه خدمت به اندازه يک ماه حقوق پاداش داده مي شود . - نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته و ساير دستگاه هايي که کارکنان وظيفه را در اختيار دارند، مکلفند تا با توجه به اعتبارات مصوب; امکانات زيست، پوشاک، خوراک و درمان متناسب با آنها را در محل خدمت فراهم کنند- دولت موظف است; اعتبارات مورد نياز براي زيست، پوشاک، خوراک و بهداشت و درمان سربازان وظيفه را به شرح زير در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد. ; 1 -خوراک کارکنان وظيفه به ميزان دو برابر کارکنان دولت. 2 -پوشاک و زيست سربازان وظيفه به ميزان سه برابر ضريب ريالي. 3 -هزينه بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتي.4- وسيله اياب و ذهاب و پذيرايي يا هزينه آن در هنگام اعزام مشمولان به مراکز آموزشي کارکنان وظيفه يا اعزام به مرخصي استحقاقي، چهار نوبتدر سال بايد تامين شود.- همچنين حقوق کارکنان وظيفه همواره از 30 درصد حداقل حقوق کارکنان پايور نيروي مسلح کمتر و از 100 درصد حداقل حقوق مزبور بيشتر نخواهد شد.- . دولت موظف است اعضاي خانواده تحت تکفل کارکنان وظيفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار داده و به آنان مستمري پرداخت نمايد.- حقوق و مزايا، خوراک، پوشاک، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساير حقوقي که کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح از آن برخوردار مي گردند، از محل بودجگه دستگاه بکار گيرنده تامين خواهد شد.- ميزان هزينه مربوط به هر يک از آنها برابر با مقررات جاري در نيروهاي مسلح مي باشد که همه ساله از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح تامين خواهد شد.- نحوه خدمت نخبگان، استعدادهاي برتر و قهرمانان ملي برابر دستورالعملي خواهد بود که با کسب نظر دستگاه هاي ذيربط توسط ستاد کل تهيه و به تصويب فرمانده کل قوا خواهد رسيد. - کليه کارکنان وظيفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آئين نامه اي که از سوي وزارت دفاع با همکاري وزارت کشور و وزارت رفاه تهيه و پس از تائيد ستاد کل به تصويب هيات وزيران رسد، تحت بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي گيرند. اين بيمه به مدت حداکثر يک سال پس از پايان خدمت دوره ضرورت و تا زماني که سرباز اشتغال به کار پيدا نکرده، استمرار پيدا خواهد کرد.- دولت موظف است تا خانواده اي را که با اعزام مشمول به خدمت سربازي از نظر تامين معيشت زندگي با مشکل مواجه مي شوند و قادر به امور خود نباشد، بر اساس مواد قانون نحوه کمک به خانواده مشموليني که قدرت اداره معاش خود را از دست مي دهند، تا پايان خدمت تحت پوشش قرار دهد.- ضمنا کليه کارکنان وظيفه در طول خدمت سربازي تحت پوشش بيمه عمر و حوادث موضوع قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تابعه و وابسته به آنها مصوب 76/6/30 قرار مي گيرد. به گفته حاجي بابايي اين طرح روز سه شنبه اين هفته بررسي خواهد شد.

roohi_rsh
28-06-2009, 11:03
ُسلام فکر کنم قبلا این سوال رو کرده بودم اما دوباره میپرسم

من بابام 60 سالش هست یک برادر بزرگتر از خودم هم دارم که ازدواج کرده و به طبع سربازی هم رفته
حالا به نظر شما میتونم کفالت بگیرم البته بابام سالمه راهی هست ؟
ممنون میشم جواب رو بگید

masoudtr
28-06-2009, 11:25
عجب! رو چه حسابی معافیت تحصیلی 6 سال برای کارشناسی رو کردنش 5.5 سال!! خاک بر سرشون!
نه کمش نکردن
قبلا با دوره تحصیلت میشه 6 سال یعنی 2 سال بود
الان یعنی اگه لیسانست 10.5 سال طول بکشه مشکلی نیست و میتونی درس بخونی:31::27:

farshidshd
28-06-2009, 11:30
ُسلام فکر کنم قبلا این سوال رو کرده بودم اما دوباره میپرسم

من بابام 60 سالش هست یک برادر بزرگتر از خودم هم دارم که ازدواج کرده و به طبع سربازی هم رفته
حالا به نظر شما میتونم کفالت بگیرم البته بابام سالمه راهی هست ؟
ممنون میشم جواب رو بگید

این پست رو بخون شبیه سوال شماست جواب هم دادم


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

paranoid_android
28-06-2009, 11:38
نه کمش نکردن
قبلا با دوره تحصیلت میشه 6 سال یعنی 2 سال بود
الان یعنی اگه لیسانست 10.5 سال طول بکشه مشکلی نیست و میتونی درس بخونی:31::27:
آقا متوجه نشدم دقیقا!
ببین، زمانی که ما کنکور میدادیم دو سال بعد از پیش دانشگاهی بهمون فرصت دادن کنکور بدیم (متولد 64 هستم) و من همون سال آخر رفتم دانشگاه یعنی سال دوم بعد از کنکور به عبارت ساده بار سومی بود که کنکور دادم. با قانون قبلی ما اجازه داشتیم که 12 ترم کارشناسی رو کش بدیم یعنی 6 سال. شما می فرمائین 26 سال با احتساب سال های قبل از دانشگاه؟ فکر نمیکنم! این 6 سال یعنی 12 ترم دوران دانشجویی و سال های قبلش رو که محاسبه نمیکنن. با این قانونی که اینا درآوردن! من فقط 10 ترم اجازه دارم درس بخونم دیگه، درسته؟ این 10.5 سال رو متوجه نشدم چجوری محاسبه کردی.

mohsensoft
28-06-2009, 12:12
آقا میگن مجلس قانون 2 سل پشت کنکور بودن رو تصویب کرده
حالا اگه ما بخوایم بمونیم تکلیف این دفترچه که پست کردیم چی میشه؟
تاریخ اعزامم هم اومده که 18 مهر امساله

1240
28-06-2009, 12:16
آقا میگن مجلس قانون 2 سل پشت کنکور بودن رو تصویب کرده
حالا اگه ما بخوایم بمونیم تکلیف این دفترچه که پست کردیم چی میشه؟
تاریخ اعزامم هم اومده که 18 مهر امساله
چرا شما پست کردی؟ :18:
شما اگر 69 نیمه اول هم باشی
تا مهر ماه دقیق وقت داری و بعدش باید پست کنی
اگر 68 باشی باید پست کنی

مهم این بوده که تو مجلس تصویب شده
و این طور که من شنیدم برای سال جدید هم اجرا میشه
فکر کنم مالیده میشه ارسالی که کردی :8:

payman115
28-06-2009, 12:24
اقایون کسی خبر داره که از مدت سربازیم چیزی کم شده یا نه؟
اخه من الان 16 ماه خدمتم ؟
3 ماه هم اضافه دفترچه دارم.

mohsensoft
28-06-2009, 12:24
چرا شما پست کردی؟
شما اگر 69 نیمه اول هم باشی
تا مهر ماه دقیق وقت داری و بعدش باید پست کنی
اگر 68 باشی باید پست کنی

مهم این بوده که تو مجلس تصویب شده
و این طور که من شنیدم برای سال جدید هم اجرا میشه
فکر کنم مالیده میشه ارسالی که کردی
من نیمه ی دوم 68 هستم
امسال هم دومین سالی بود که کنکور دادم
کسی خبر رسمی نداره که اینایی که پست کردن تکلیفشون چی میشه؟

Macushla
28-06-2009, 12:27
آقا میگن مجلس قانون 2 سل پشت کنکور بودن رو تصویب کرده
حالا اگه ما بخوایم بمونیم تکلیف این دفترچه که پست کردیم چی میشه؟
تاریخ اعزامم هم اومده که 18 مهر امساله

مشكلي نيست .
دفترچه قبلي رو ميدي به نظام وظيفه يه دفترچه با تاريخ اعزام جديد برات پست ميكنن.

1240
28-06-2009, 12:31
آقا متوجه نشدم دقیقا!
ببین، زمانی که ما کنکور میدادیم دو سال بعد از پیش دانشگاهی بهمون فرصت دادن کنکور بدیم (متولد 64 هستم) و من همون سال آخر رفتم دانشگاه یعنی سال دوم بعد از کنکور به عبارت ساده بار سومی بود که کنکور دادم. با قانون قبلی ما اجازه داشتیم که 12 ترم کارشناسی رو کش بدیم یعنی 6 سال. شما می فرمائین 26 سال با احتساب سال های قبل از دانشگاه؟ فکر نمیکنم! این 6 سال یعنی 12 ترم دوران دانشجویی و سال های قبلش رو که محاسبه نمیکنن. با این قانونی که اینا درآوردن! من فقط 10 ترم اجازه دارم درس بخونم دیگه، درسته؟ این 10.5 سال رو متوجه نشدم چجوری محاسبه کردی.
فقط اون تیکه اول رو بگم
از این به بعد
امسال که طرف پیش هست کنکور میده هیچ
سال بعد هم پشت کنکور هست مثل همیشه
علاوه بر این یک سال اضافه شد
یعنی به جز پیش 2 سال میتونهه پشت بمونه

mohsensoft
28-06-2009, 12:58
مشكلي نيست .
دفترچه قبلي رو ميدي به نظام وظيفه يه دفترچه با تاريخ اعزام جديد برات پست ميكنن.
منظورت این تاریخ اعزام و این چیزاست؟
البته من به احتمال زیاد امسال برم پیام نور و با وجود اون دیگه مشکلی واسه کنکور دادن دوباره ندارم
ولی باز هم ممنون از راهنماییتون

Ehsan PCbase
28-06-2009, 14:48
سلام دوستان
من درباره سربازیم خیلی نگرانم و هنوز هم نمی دون امسال بهم سربازی می خوره یا نه
متولد 1369/6/23 هستم و سال 86 دیپلم ریاضیم رو گرفتم و پیش دانشگاهیم رو هم همین خرداد امسال تموم کردم ... امسال هم کنکور دادم (رشتم ریاضیه)
حالا موندم امسال اگر قبول نشم باید برم سربازی ؟

1240
28-06-2009, 17:29
سلام دوستان
من درباره سربازیم خیلی نگرانم و هنوز هم نمی دون امسال بهم سربازی می خوره یا نه
متولد 1369/6/23 هستم و سال 86 دیپلم ریاضیم رو گرفتم و پیش دانشگاهیم رو هم همین خرداد امسال تموم کردم ... امسال هم کنکور دادم (رشتم ریاضیه)
حالا موندم امسال اگر قبول نشم باید برم سربازی ؟
شما دقیق یکسال دیگر وقت داری که هیچ
با این قانون جدید یک سال دیگه روش وقت داری
مجموع دو سال

ardavan_2008
28-06-2009, 17:46
سلام دوستا یه سوال دارم الان من که شهریور 71هستم تا کی میتونم از کشور خارج بشم؟

MORINIO
28-06-2009, 17:55
آقا میگن مجلس قانون 2 سل پشت کنکور بودن رو تصویب کرده

مطمئنی؟؟!!!

Ehsan PCbase
28-06-2009, 19:16
شما دقیق یکسال دیگر وقت داری که هیچ
با این قانون جدید یک سال دیگه روش وقت داری
مجموع دو سال
واقعاً ؟ شما مطمئنی ؟ اخه چند ماه پیش تو اخبار شنیدم که 69 یا باید امسال برای گرفتن دفترچه اقدام کنن
تو رو خدا منو قانع کن . اصلاً دوست ندارم برم سربازی :2:

1240
28-06-2009, 19:35
واقعاً ؟ شما مطمئنی ؟ اخه چند ماه پیش تو اخبار شنیدم که 69 یا باید امسال برای گرفتن دفترچه اقدام کنن
تو رو خدا منو قانع کن . اصلاً دوست ندارم برم سربازی :2:
69 نیمه اول
امسال دانشگاه نرن - باید برن خدمت
اگر دانشگاه رفتن که هیچی
اما شما قبل از این قانون 1 سال و بعد از تصویب این قانون 2 سال وقت داری
تازه شما 69 نیمه دوم هم هستی :31: برو خوش باش که وقت داری
ما چی فقط کنکور امسال وقت داریم :41:

Ehsan PCbase
28-06-2009, 19:47
69 نیمه اول
امسال دانشگاه نرن - باید برن خدمت
اگر دانشگاه رفتن که هیچی
اما شما قبل از این قانون 1 سال و بعد از تصویب این قانون 2 سال وقت داری
تازه شما 69 نیمه دوم هم هستی :31: برو خوش باش که وقت داری
ما چی فقط کنکور امسال وقت داریم :41:
69/6/23 مگه نیمه اول نمیشه ؟

1240
28-06-2009, 19:52
69/6/23 مگه نیمه اول نمیشه ؟
23 مهر مگر نمیه دوم نیست؟ :18:

timsar jackson
28-06-2009, 19:58
23 مهر مگر نمیه دوم نیست؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

6 شهریوره نه مهر

ardavan_2008
28-06-2009, 20:10
اگه کسی تک پسر باشه و پدرش هنوز 60سالش نشده باشه معاف که نمیشه میشه؟اگه تک فرزند باشه چی؟

farshidshd
28-06-2009, 20:19
اگه کسی تک پسر باشه و پدرش هنوز 60سالش نشده باشه معاف که نمیشه میشه؟اگه تک فرزند باشه چی؟

خیر نمیشه... هرچند تک فرزند باشه
البته در صورتی که پدر سالم باشه و بتونه خرج زندگی رو بده
در غیر این صورت معافیت کفالت شاملش میشه

ardavan_2008
29-06-2009, 09:07
ممنون...اگه کسی متولد شهریور 71باشه تا کی می تونه از کشور خارج بشه؟(با تصویب جدید قانون و یا قبل اون)

mohsensoft
29-06-2009, 09:20
مطمئنی؟؟!!!
والا منم از بچه ها شنیدم
ولی میدونم که قرار بود این هفته جلسات مجلس در مورد اصلاح قوانین سربازی باشه

1240
29-06-2009, 09:53
اخ ببخشید ... اشتپ شد
حالا تاریخ تولد من مگه نیمه اول نیست ؟
با این قانون شما می تونی یکسال دیگر هم در خانه ات بمانی

mamal_2007
29-06-2009, 11:49
من متولد فروردين 70 ام ولي بهم گواهينامه نمي دن !

با اين قانون كه من تا 2 سال ديگه در صورتي كه دنانشگاه نروم تاثيري در دادن گواهينامه به من داره؟

1240
29-06-2009, 12:02
من متولد فروردين 70 ام ولي بهم گواهينامه نمي دن !

با اين قانون كه من تا 2 سال ديگه در صورتي كه دنانشگاه نروم تاثيري در دادن گواهينامه به من داره؟
نه 10 سال هم تمدید بشه
فقط به دانش آموز گواهینامه میدن
به پشت کنکوری نمیدن :31:

یکی از درس هات رو بزار
از تاریخ تولدت که گذشت
برو گواهی اشتغال به تحصیل بگیر
بعد برو درست رو پاس کن :10:

mohsensoft
29-06-2009, 12:18
طرح خوبیه
ولی دوستانی که پشت کنکور هستن و قبول نشدن میتونن یه دانشگاه مثلا پیام نور یا غیرانتفاعی (حالا هر رشته ای ) برن و ترم 2 رو مرخصی بگیرن
اینجوری واحد های ترم 1 هم وایه سال بعد تطبیق داده میشه

aref10
29-06-2009, 12:29
سلام...
1.من متولد نیمه اول 69 هستم تا کی میتونم پشت کنکور بمونم؟
2.پدر من بالای 60 سالش هست و برادرم هم خارج از کشوره و سربازی هم نرفته و داره تحصیل میکنه من معاف میشم؟

mohsensoft
29-06-2009, 12:32
1.من متولد نیمه اول 69 هستم تا کی میتونم پشت کنکور بمونم؟
2.پدر من بالای 60 سالش هست و برادرم هم خارج از کشوره و سربازی هم نرفته و داره تحصیل میکنه من معاف میشم؟
طبق قانون جدید مجلس که البته هنوز به تصویب شورای امنیت ملی نرسیده میتونی 1 سال دیگه بمونی
البته الان فقط مجلس تصویب کرده و ابلاغ نشده
2-معافیت کفالت فقط در صورتیه که برادر نداشته باشی
فکر نمیکنم معاف بشی

1240
29-06-2009, 14:48
طبق قانون جدید مجلس که البته هنوز به تصویب شورای امنیت ملی نرسیده میتونی 1 سال دیگه بمونی
البته الان فقط مجلس تصویب کرده و ابلاغ نشده
2-معافیت کفالت فقط در صورتیه که برادر نداشته باشی
فکر نمیکنم معاف بشی
اون ها یک کاغذ بازی بیشتر نیست
مهم مجلس هست
تا حالا چند تا طرح برگشت خورده؟
تائید میشه و به اموزش و پرورش و نظام وظیفه فرستاده میشه
برای سال تحصیلی جدید اجرا میشه

1240
29-06-2009, 14:49
طرح خوبیه
ولی دوستانی که پشت کنکور هستن و قبول نشدن میتونن یه دانشگاه مثلا پیام نور یا غیرانتفاعی (حالا هر رشته ای ) برن و ترم 2 رو مرخصی بگیرن
اینجوری واحد های ترم 1 هم وایه سال بعد تطبیق داده میشه
اگر کسی بخواد 89 واقعا یک رتبه اساسی بگیره و خودش راحت کنه
نمی صرفه تو پیام نور الاف کنه خودش رو

MORINIO
29-06-2009, 14:55
پس اگه این قانون جدید تصویب شد دیگه نیازی نیست من دفترچه پست کنم درسته؟ (نیمه دوم 69)

1240
29-06-2009, 16:14
پس اگه این قانون جدید تصویب شد دیگه نیازی نیست من دفترچه پست کنم درسته؟ (نیمه دوم 69)
دیروز با 160 رای موافق تصویب شد.

ardavan_2008
29-06-2009, 19:36
فکر کنم این سواله من جا موند:


اگه کسی متولد شهریور 71باشه تا کی می تونه از کشور خارج بشه؟(با تصویب جدید قانون و یا قبل اون)

AprilFool
29-06-2009, 20:15
سلام
اینجور که من شما میگید طبق فرمول من A=16.6 دارم (186 سانت و 62 کیلو ) و طبق ماده 30 بند 8 اگر من 5 کیلوگرم وزن کم کنم می تونم به سادگی معافی بگیرم درسته ؟

من الان دانشجو هستم و 1 سال دیگه درسم تموم میشه ارزش داره من دفترچه پر کنم و از دانشگاه بخوام واسم معافی تحصیلی رد نکنن بعد برم دنبال کا معافی ؟ چون 5 کیلو وزن کم کردن کاری نداره می خوام تا وقتی دانشجو هستم معافی بگیرم خدا رو چه دیئی یهو منم چاق میشم و دیگه ...
بعدش وقتی خواستم برم سرکار مشکلی پیش نمی یاد نمیگن شما معافی پزشکی داری نمیتونی استخدام بشی این حرفا ( آخه رشته من به شرکت های مثل شرکت نفت می خوره و فکر کنم اونا کسانی که معافی پزشکی دارن رو قبول نمی کنن )