... » جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد ، علمی کاربردی و پیام نور ( سال 1398 1399)

تاریخ بروزرسانی : 24/07/98
دانشگاه
مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی
سراسری
کارشناسی ناپیوسته 99/02/14 تا 99/02/20 جمعه 99/05/03

...
اواخر شهریور 99
سراسری
کاردانی پیوسته 99/03/18 تا 99/03/25 جمعه 99/05/03 ... اواخر شهریور 99
سراسری آزمون سراسری 1398 98/11/16 تا 98/11/24 پنجشنبه 99/04/12 و جمعه 99/04/13 --- شهریور 99
سراسری کارشناسی ارشد 98/09/16 تا 98/09/25 پنجشنبه 99/01/28 و جمعه 99/01/29 اردیبهشت 99
شهریور 99
سراسری
دكتري
6/9/98 تا 98/09/12
جمعه 98/12/09

............ ....................
علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته مهر98 بدون آزمون ...
-------
علمی کاربردی کاردانی مهر98 --- ...
----
آزاد کارشناسی ناپیوسته همزمان با سراسری تیر 98 ---- -----
آزاد کارشناسی ارشد همزمان با سراسری تیر 98 ... نیمه دوم شهریور 98
آزاد دکتری همزمان با سراسری تیر 98 ... شهریور 98
آزاد کاردانی پیوسته همزمان با سراسری بدون آزمون ... ... ..........
فراگير دانشگاه پيام نور كارشناسي ناپيوسته و پيوسته بهمن --- ... ----
فراگير دانشگاه پيام نور كارشناسي ارشد بهمن ---- ... -----

توجه :
آزمون های هر سال طبق همین تاریخ ها با کمی جابجایی برگزار خواهند شد...

نکته 1 : آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد با هم تجمیع شده اند و ثبت نام آنان از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود

نکته 2 : آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه سراسری و آزاد نیز با هم تجمیع شده اند و ثبت نام آنان از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود

هرگونه تغییرات در این جدول به محض اطلاع رسانی موثق ، بروزرسانی خواهد شد
با آرزوی موفقیت برای شما
تیم مدیریت انجمن آموزش عالی

مهر 98