... » جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد ، علمی کاربردی و پیام نور ( سال 1397و 1398)

تاریخ بروزرسانی : 98/01/24
دانشگاه
مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی
سراسری
کارشناسی ناپیوسته ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی سه شنبه 98/02/10 تا دوشنبه 98/02/16
برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون جمعه 98/05/11
...
اواخر شهریور 98
سراسری
کاردانی پیوسته ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های امتحانی با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی یکشنبه 98/02/22 تا شنبه 98/02/28
سوابق تحصیلی ... اواخر شهریور 98
سراسری آزمون سراسری 1398 چهارشنبه 97/11/24 تا پنج‌شنبه 97/12/02
پنجشنبه 98/04/13 و
جمعه 98/04/14
مرداد 98 شهریور 98
سراسری کارشناسی ارشد جمعه 97/09/16 تا يكشنبه 97/09/25
پنجشنبه 98/03/23 و
جمعه 98/03/24
اردیبهشت 98
شهریور 98
سراسری
دكتري
سه‌شنبه 97/09/06 تا دوشنبه 97/09/12
جمعه 97/12/03

............ ....................
علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته 97/12/02 الی 97/12/09 بدون آزمون ...
-------
علمی کاربردی کاردانی آذر 97 اردیبهشت 98 ...
شهریور 98
آزاد کارشناسی ناپیوسته همزمان با سراسری اردیبهشت 98 ---- -----
آزاد کارشناسی ارشد همزمان با سراسری اردیبهشت 98 ... نیمه دوم شهریور 98
آزاد دکتری همزمان با سراسری اردیبهشت 98 ... شهریور 98
آزاد کاردانی پیوسته همزمان با سراسری بدون آزمون ... ... ..........
فراگير دانشگاه پيام نور كارشناسي ناپيوسته و پيوسته مهر ماه آذر ماه ... بهمن ماه
فراگير دانشگاه پيام نور كارشناسي ارشد مهر ماه دی ماه ... اسفند ماه

توجه :
آزمون های هر سال طبق همین تاریخ ها با کمی جابجایی برگزار خواهند شد...

نکته 1 : آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد با هم تجمیع شده اند و ثبت نام آنان از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود

نکته 2 : آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه سراسری و آزاد نیز با هم تجمیع شده اند و ثبت نام آنان از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود

هرگونه تغییرات در این جدول به محض اطلاع رسانی موثق ، بروزرسانی خواهد شد
با آرزوی موفقیت برای شما
تیم مدیریت انجمن آموزش عالی

فروردین 98